Skip to main content

Full text of "Prædikener paa alle søn- og hellig-dage i aaret"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dette er en digital kopi af en bog, der hax v^ret bevaret i generationer pa bibliotekshylder, f0r den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der glir ud pa at g0re verdens b0ger tilgeengelige online. 

Den har overlevet Isenge nok til, at ophavsretten er udlebet, og til at bogen er blevet ofFentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har v^ret underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkar er udl0bet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. B0ger, der er offentlig ejendom, er vores indbUk i fortiden og reprsesenterer en rigdom af historic, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Marker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en pamindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indga partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og g0re dem bredt tilgEengelige, 
Offentligt ejede b0ger tilhorer alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, sa har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrsnsninger pS. automatiserede foresp0rgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig ogsa om f0lgende: 

• Anvend kun disse filer til ikke-konnnerdolt bnig 

Vi designede Google BogS0gning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bnige disse filer til personlige, ikke-kommercielle formal. 

• Undlad at bruge automatiserede foresp0rgsler 

Undlad at sende automatiserede S0gninger af nogen som heist art til Googles system. Hvis du foretager unders0gelse af m;iski- 
noverspettelse, optisk tegngenkendelse eller andre omrader, hvor adgangen til store m^ngder tekst er nyttig, b0r du kontakte os, 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formal, og kan maske hjaelpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmffirke" du ser pa hver fil er en vigtig made at fortgelle mennesker om dette projekt og hjcelpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogs0gniiig. Lad va^rc mod at fjcrnc det. 

• Overbold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at det du g0r er lovligi. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at vserket ogsk er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedev^relse i Google Bogs0gning betyder, at den kan bruges pa enhver made overalt i verden. 
Erstatningspligten for krsinkelse af copyright kan v?ere ganske alvorlig. 

Om Google Bogs0gnmg 

Det er Googles mission at organiaere alverdens oplysninger for at g0re dem almindeligt tilgsengelige og nyttige. Google Bogs0gning 
hja^lper Isesere med at opdage alverdens b0ger, samtidi g med at det hj^lper forfatter e og udgivere med at ni nye m&lgrupper. Du kan 
S0gc gcnnem hclc tekstcn i denne bog pk intcrncttet p^ |http : //books . google ■ com| i 
J' 


->r-.-:. -x^ :f'' ^r«J)ifetier . \ 

pdcL .» t- Wt <S0p jBd Mtd^^ge - - f iMattt af I 

Umtl'm S)irection for tlitUKtrttetet 09 be loerbe ^fp(er, 

fibber af ^anne^rooen. , Vnbet aSinb. ^i0bett^at>n, 1823- 

9^04 ten (S>Yl^en^AIffe SSoglSianbltndd gort^g. • ' ' . / ' ' • .' 1 1 • • * ' 'TOE HEW* YOj^j^^ A8T6lt. JL£N:QX AND .^^ '^y li^I>>TI0|J8 t98i ' / ' / <• >. ^ ••- ■*•■ t>.l ■■-»»■> ■■ f XXXIV. 

$0vUnMfcn meKem J&fmme(ett og >t 9)aa S^vlj{{ ^immvlfatts IDag. 

^p fra S^erbenS ^orofrrmg/ op fra al ben G^nb 
Dd ®org/ ber b^fmitter Sorben^ ]^at>e t?{ Dor Sanfe 
til bid/ ®^t>i til ^<t ^^eQtg^eb og bin ©oits^eb. 
Si fotge ben (9fe SBet , ab ^oi(f en oor Retire og 
^relfer foanb| bort frpi be S)0bendeS Xbine^ ^fmnS 
®))or i |)0if^eben Infte ftg tt(/ men $ang S^nlom^ 
tnelfe bleo tilbage^ oq vtb ftn ^enQatiQ til big 
^mtnbec i^an 06, c^t »t ffulle berebe oS til, at f0lQt 
% ^am« sD ®ubl ocer meb 06, fotbinb 08 flebfe 
narmere.meb big> inbtil bu briber ben 7Cb{IiUe(fe, 
\ bev enbnu ofte ^ofber pS fteirne , inbtil bu f albec oS 
^ op ab ben famme $Set , ab i^oilfen SefttS foer $en^ 
' og forf (arev ogfaa 08 i bin ^imxacH ^^erUgl^eb I 
^ 2Cme^ 

-; Sectlet SfpoffU dJetn. I, x*ix*. , 

^ ''Sefi tibgif fra gaberen^ 03 torn til SSerben ; 

) jeg forlaber JBerben iflieji/ og gaaer (il gaberen/V 
> SXeb bi^fe firb ^avbft Sefttd forubfag^ ^oab ber nit. 

; sSitil* (1) . \' :^ 


\ . flubt, J^anS Zh pad Sorben \>at tit (Snbe; ben 
(SUxmhQ vav Qtott , font ^aberen ^aDbe gbet ^am 
atQieve, forfaaDtbt ben tlult)e j!ee Deb J^anS fpnliac 
9{oert>cere{fe paa Sorben ^ ^an ^a\)be \txftet ^tnnft 
jlcne grelfe^ ^an ^Mbt betlt bereS SStlfaat/ beelf 

* inbfUJD0ben8 ©metter^ i^n l^a^be f*rt 8iD 03 
Uforfrflettfeltg^eb for fipfet i><b ftttSpftanbelfc} nu 
flutbe ][)an ifCe met:t fee ^0ben^ men paa en faabati 
SRaabie > fom bet f0mmebe ^abereng denhaaxnt, 
flutbe ^an fotlabe bet gorbiflte* ^an forfamfebe 
enbnu fine JBenner omfstng ftg, ^an gw bem enbntf 
fm ftbjle aSefalirtg, ftn pbfle SSelftgnelfe 5 ba fuanbt 
^an bort fira bereS ®ine, ert ©f^ inb]^t)U'^be |)am^ 
dfi fom be ftobf oq fllyrfebe' op til ^immeUn, ber 
|[>an foer ^evi, btaQtt ^immelffe- ©enbebub bem enb«= 
tin en ftoc.goriattelfe* ©9 fadlebeS tjcnbfe be tiU 
bage meb Sflbebelfe og ®iaie, for at bercbe ftg til 
betaStinbe/ ^oori be fenbteSy tit ben ^txiib, bet 
enbnn foreflob bem ptfaSoi^beni meti «|^immeIeriS 

. ^aah \>dc leuenbe og. fdfl't bej;eS\lg)ierter. 

^en^Qten af ' bentie igeftbagS ^etti^l^olbrife 
er/ at bette famme ^aab «lia( Dorbe (ebenb^ og faffc 

. t Mte ^ienfet, faa at dI\ fbet Dt HHibSftiibe \lut 
ttb til noget ®t0a:e og SBebre, tfulle Dotbe fJcerfe 

, til at bruge, taale og n^be bet ^cewcexenbe^- t>ex^ 
for et bet, at t>i i ©ag tcehfe 0$ ^n til betSteb, 
]^t)ot^errett ftb(le®a«g flob i fine SDifcipleS «t«)6, 

/ if Je mere arm og elenbig, en ©pot for SRenneffene, 
men fom ben/ ber jJuIbe op^tsiei o\)er alt SHc^Dn/ 
fom noeDneS fan, fom ben, l^tfem at 9Ragt er git>en 
I |)iitimelen og paa Sorben j t)i ^ee ^m i SStgrefr 
meb at forf tare j^ meb ben ^ertigj^^eb, l^an l^aDbe ^o^' ^abetm^ f0r fBetbeta ®tttnbt)o(b Ue» la^t, H 
fotetlitte 08 i^am fotfDtnbenDe fta ^i\clpUne6 ^int, 
pi fttrre op mob J^immeUn, fyoot ^an foer ^etu 
^aaUbtS. main ber ftg for Dor ®ie( et S3iQebe, b^' 
fiiUtliQen ^oxet. hlanbt bet ^erUgfte, ber fan opp 
tommt i fSteuM^nS ^preftiQind > og faaUbeS {loit 
og b0r b<i t>are; ^errenS Sl^ufomme(f(( flat tibptbe . 
t)ort ®tnb og <^iette, ^anS ^ebfel^ l^aiiS StD :paa 
Sorben/ ^ajiS 2)0b^ l^artS £)))flan.be(fe, -^anS t^en# 
sang til ^aberen {7a( Iploe Dore®ieIe peb be (tfltge ^ 
SStUeber^ i^oorimob bog %U, Ifoab imt eQerd Dtfec ' 
0S, ^ er fom Sntet^ ^ottf en SRtgbom gtemmer bog 
tn ^brifJenS ^ierfe I iDg berfom bennc gplbe iffe 
Dar titflebe i «^ierfe^ i^Dab f7u(be ba fpSfelfo^tte Dor 

'. S3etragtmng ? i^oobfunbe UI Dor 9>i0'nfen og@rub# 
len gaone^ berfom tn iffe f0rf!: i^aobe nbget ret / 
©fort^ ret gulbt/ fom oi fnnbe.gi0re til ©ienflanb* 
for »ote SEan(er? SDerfom bu {albte btg*fi)nbtg i 
be gttbbommeltge og mennejfelige Stng^ berfom btt 
tunbe jlielne meUtm aUe S3egreber og Itgefom !(0oe 
benri bereS ftne Ztaabt, berfom bn tunb^ fortceVe 
ci aUe S3egtoen][>eber i bereS S0lge'^ betfrt))e o9 

^ SRennefleneS @terntnger , men bQ Sntet Dibfte om ' 
ben SoigeS. ®iemnQ, ingen Jb^b %0Ul\t ^a^bt Af 
l^anfi ^Imagt og SRaabe, berfom S^rifli ^ertigbeb 
ilh Ipfle big im0be fra be forbigangne Siber i bin^s 
fiore, tevenbe S3UIeber/ ba^aobe bu jo meb a( bin 
iSnnbffab iffe ben |)iertets Sligbom^ fom ben een^r 
fotbig^e Sl^riften.^r^ naar ^an tanUt ftgbeni 
3C))ofi(ejtie$ S)age , naar ^an'ftger: falige be £^ine, 
fom faae, ^^b be faae^ falige be j8)ren/ fom ^0r# 
tt, bodb be 1^0)ft< ! s . Sogr fPat HfitttavXtn ogfaa tdagtie/.beii 1!af 
^ae lib fra ^ierfetS SeUIfe pg t)inbe til&age bec« 
tit, ben jlat flmbe at no^rme ftg <^e(tigbommene i 
StaturenS og t SlaabenS Stige/ at t)t maatte beftbbe 
%lt i {(are ^antec^ ^Dab faalebeS fatt beftbbeS^^ 
sbiSfe TlnbaQtitim^t ere beflemt^ , fom til at f0(e 
^Nflt, ^erlig^eb/ faa til at ttenfe beromjog 
* faatebeS jla( baipgfaanu Sanfen tittigemeb ^eltU 
. fen ]^ent>enbe {tg ti( ^^errenS IBortgang tit faberen^ 
.^n fdcr ^en — t>i ftge bette itU, f6m om 
t)i nteente^ at ^an nu er affonbret fra o&, tl)i enbnu 
fplber l^anS £rdft oq (Bubbom atte Z^iriQ, ^an it 
sneb 08 aSe S)age inbtil SSerbend Gfibe; min i}ax(i 
f^nlige S3ortgang brager 06 bog mctgttgen |>en ti( 
Sotefiittingen om ®ub$ <^imme(, t>i ftge^ at ber eref 
bebre ®teber/ b))Oc $an ^ar berebet 08 Snbgang^ 
Gteber^ ^doil ®ub er narmere , etter ^t>or' $an aa^ 
benbarer % flarere ^ (pfe S3o(iger i t>or ]^tmme({!e 
8<tbejr$ Stfge ; ^wx be f rbmme fretfed fra SorbenS 
9l0jb, l^Dor. SRetfoerbijsl^eb ^ar fit ®abe^ .fiierltgl^e^ 
bend og* @atig^eben8 ^itm. £>fte flrceber Sanlen 
terpen «o))/ 0n{7ebe t)t{lnof gterne at funne tra;nge 
Bag Deb^or^ocnget/ fom ab|{ttter l^bab ber er^iS^ 
fel fra ^Dab ber tr (>eit 9Ken ^mi enbog 2Cnelfen, 
^ifiS enbog enf ette ®Itmt af ®ub8 ^abenbaring (a« 
be od fttmte Sloget af bet, fom t SefrielfenS Stme 
flal aabne,{ig for 08 i fu(b £tar^eb, faa er bog Sa^ 
leu berom fnart tilenbe, og^'Sntet loiUe oi funne 
t)1be eOer formobe betfc^m, berfom.ber ifCe oar en 
Gammenf^ceng mellem i^i8fet og i^er« SReh bet er 
ben' formme @ub, fom ^er aabenbarer fin !Kagt og 
<B^bbom/ 1 ffOt8 atige ot |^er beftnbe 08^ ^^ii^aan!t> ; » I ogfoa f^«fet ffal ^olbe oS fafi/ Od-f0te 06 fnb fjbeii 

sii^e S^erben, $i)i({en ^atiDgfaa fplbet; bet er ben 

\amme^ttu, fom ^et: f^gteoS t StietliQ^tb, ftm 

|>er t»ar Dott £98, t>e¥ St0fl/ t)ci: S^elfe^ fom og# 

faa ^idfet ftal mobeage od; be( er ben famme^Canb^ 

fom ^er t)tr{ebe 1 oS, ber o^faa ^lifH ftal abgpbe 

ftn Sf9lbc i ^or 3Canb ; o^ ^t>oc floi:: enbog 2for.9ao^ 

lingen maa iMte/ fomforegaaetmeboS/ ibetvi 

optaj^tS til btt i|)0tere^ bog bitoer t)Ott tnbetfte ShsB* 

fen bet famme, ben ®pire er aOerebe. nu t 06, fo9i 

flat ubioilUi gtennem QmQ^tben, Z^i ^t)or flort/ 

<nbog bet ®t>(tlg er , fom abfEider i|)er fra ^iS^tt^ 

bog er ber 

en ^rbtttbelfe meHfem ^^immel og iSoi:^/ 

0g behne ^orbtnbelfe , fom ef ^oert fromt SRehmflt 
fornemmerv fom enl^m 6|^rifleir ff ner i (larert 6c« 
itenbetft/ l^Dorom ogfaa benne 2^ag meb fine l^ige 
08 l^erlige Srinbtinger ))aaminber od, ^lUtti nu 
gt0re tU (Stenflanb for Dor anbagtige Setragtning^ 
SDer er en Sorbinbelfe meUem t^imn^elen og 
Sorben: bette tanfe t)i 08 f0rfl faalebeS, at bet 
«^tmm^{!e ftiger neb til oS, aabenbarer fig for c$ 
paa Sorben^ ^immtUn er 9tetfoe:rbig]^ebS oq Stlet* 
liQ^ibS, er£>tbens og ®li0n]^eb8 ^iem^ bittt tp 
ttt SDige OQ Ufotgangelige^ oq Jfy>ttQanQ bette ao* 
benbaret; ftg i be forgctngelige {former^ ba loifer 
l^ttti fforbtnbelfe fig fbr ofij i^tmmeUn er (Subi 
@ctbe, og i^uergang (Subs ebige SSagt og @fttbbom 
aabenbarer {tg — ben Dtcfer altib, men )^i^m ben 
d alttb -*- J^t>ergang Deb ©pnet af bet, fom er ctter 
f oregaaer paa Sorben> ben S0(e(fe ^paatr^nger {tg 
•i: fee ^r er (^b! ba ttabn ^orbtnbetfen frem mtUem ^immeUn eg 3ovbetu 9{adr f<kalebe8 nu 
^oxaavet wnbtv tilbaQt , tiaar iip og Splbe t)0 
€S{t0n^eb Iig^fom opflaaer af ben ^tab , ^t>ori bet 

.fanf> ba\5Bittferens %aaQn itbbccbtc ft0 oDer Sor* 
i»«n/ ba mfer betfe OS \oy at ®ab tKe ejr (angt boi:^ 

^ ie, f^an a^er ffg felt) SJibneSbpcb, i b^ f)an Dirf et, ^ 
ffaber^ banner ^ tf)i a( ben ^nlxQfytb, font nu aa^ 
j&entawr ffg^ tUl^0ter io bog. iKc ben b^be 2orb, 
fom intet 8iD^ JKit iftg feb^ fom Sntet t)eeb om fin 
^fienl^eb, fom {(fe fienbet be SeDmbeS JtxanQ, fom 
^iSfeUgen if fe faalej^eS et bereS SKober^ at ben m'eb 
^^inUgfiieb jfulbe giioe i^m af OS , l|)))ab: t)i i[rat>e 
tei^\)» SRctt naar fiiDet tjahgner i ben l^ele Slatuc^ 
flulbe bet ba itU ^axiQm i 9){enn'efFef4 ^rpfl ? naar 
Saagerne abf^^rebeS^ naar Tilt t 9tatiireni0feS af 
fne a3aanb> ffuliye ba tife ogfaa :SRemieffB« i0ie 
«))tabeS tit at fEtte, ilte blot bet @nielte/ m^^n Ut 
^tit, ffttlbe %0Mftn if fe . brpbe fit trange gangs 
•fei 00 ligefom m^ibe @ubg 2(abenbare(fe^ og foare 

. ten 8t0fl, -]^t)ohneb ben.Suige faler til 08 fra fine 
©ierningey? ^£>l l^oor n<8r er ©ub^^oS/ naar &i 
fnn t)tlle aabne t)ore ^ierter for ^aml ^^an finbeS ; 
-iffe blot af bem, ber fie^ge Snbftgt }>aa. ©ranbflnins 
:0en8 m0ifommelig( SSei, men af Gnl^Der, l^t^is ®tet 
er bannet for Stlbebelfe.og Safnemmelig^b* Zi^i 
^\>U btt. enbog falbtjeS fpnbig i 9taturen >: ^diS bu 
fnnbe beregne^tf)immelen8 ieh, og tiftbne 08 ben8 
'fQf elfe ^Stierner t)eb pere8 9lat>ne^ ]^9i8 bu funbc 
^be|?rijk>e 08 affe ©ajrter og atte SD^r effer bere8 ©lags 
ter, men bu albrtg meb fnlbt i^ierte, uieb tilbebenbe 
:^nbagt ^Dbe beffnet ©tiernerne8 <^are/ |^t>orljebe.8 
be tinbre neb fra ben um^UUs^ ^(tlt>ln^i httf * . * / • \ fom btt ffin beb ben naf Hge Sampe ^(U)be taget t{t ; 
enSelte Staffer frem> men albrtg (>a))be ffuet itb 
^)^er ben blomfltenbe iSng ^ albrfg |^a))be ]^t>it(t unf. 
ber beti0Dt«tte SStceeS ©(psfie/ albcig l^a^be agtet 
j^aa be itXizvibti l^oirfamnngei:/ ^n^leneS ®!c(rer 
f^ngenbe i ben ^0te @f 9^ t|)iptberne i ben d^^^^^^g^ ' 
iRatf/ eflep be felfomme @!!abntttgec i ^a^etS Dtim* 
lenbie®rt)nbe^^t>or meget gai^nebe big ba bin Aitnb* 
fEoJbf ^.m9ng(ebe bog \itt ®!t0nne{le, bet/, font 
ep tUgcengeltgt \t^i&xi\foix , \>ozm (Sub gat) tXSbvt- 
tUat fee 0S et .^iette tit at fele^ 

: (SttbS.ii^etligl^eb fiiger neb l^erot^enfr^ ^X 
\xsc(jHlt Sbrben meb ®!t0n^eb, aX f^Ibe ben meb 
^rngtep/ i)g naor t)i ftge/ at ^an f0rer ©tiernerne 
^zvck)f<k(k bereS SJonet/ oX^^^Xi, laber 2CaretS 2Utrer 
optinbe t bereS $0lge/. ba ta(^ t^i iCCe uegentltgeit/ 
t^i bet ec bog alene ®ub§ 9){a^t / bet j^olbtr atte 
S£tng/ og ^an§ $Sitebom/ ber i \iiXi \)t\t GCabning 
anDifet: |it>ert Seb \>tx^ 9)(ab§ og \>tX% £)rbenw 9Ren 
faalebejg aabenbaret: |ian ftg ogfaa i Segipenj^ebetir 
neS @ang/ fiprei: og orbner^ ogfaa SRennefleneS 
®terntnger og bereS @(tebner» @Cuer ilfe. tWft^itt 
tebettgt SRennejfe unber Sbetg f^oroiffingec x>'^.t\i 
^immelen/ og oenter , at ben <^0ie{ieg ^,|)aanb flat 
gtrtbe inb bert/ jfal (0fe ben fdmitteti^Qitgebe ^nube/ 
Dg at bee fEai ffee SRelfinbtgl^eb paa Sorben? £}g 
i^Detgang lot fee^ it\>zttz fleer ^ naar b^h.UffpIbige 
ubfrteS fra 9^tSf tenbetfe og ^orf0lge(fe/ ttaar ^anS 
(Ret {onnner for Spfet; naar ber fqntmer 2@re og 
^eeber og ^reb oDer ^^tn, fom oUbe og gtorbe bet 
@obe /^paa \iiXi anben Sibe/ naar S3ebrageren be^ ' 
fEammcS i oIU fine Siceiifer > ben ©nebige. i al fi» ^. 


Jt(o^f(a6, ttdat ben fKbidC/.trien ft(ttfe Gtraf (tcefir 
fetr ^en ®f9(b{ge : fee Di ba ilU So,rMnbeIfen imets 
tern i^tmmeleR og Sotben / imellem ben i\>iQt fRtU 
fctrbiglieb 0$ benne SSerbenf loeiclenbe ®f if Celfer og 
eftebner? ^<twt ittt tt^r>ett frpmt SRenneffe fit 
iOHe til ^imnttUn, od t)enter, at 9laabe eg Sori^ 
batmelfeffat aabenbareg? £)q l^t)etgang bette fteer, 
]^t)et3ahg loi fanbe bet gamie jjltenne iDrb/ at naar 
SteUn er fi0i:fi/ er tf)tel)}en ncermefi/ i^i^ergahg )>i 
fee, atiDen/ bei: laQQct ^orfet |)aa, atter ta^ft 
jtotfet af, ba fige pi jo bog iffe/: fumte og t0t iKe 
fige^ at bette er St(f(tlbe.og 4>anbelfe, men t)t pxi\t 
i|)am, ber f orbdrmer fig ot>ei: beta, ber fr^gte ^ani> 
fom en Sf<^ber fotbarmer ftg oDer fQavn^ m tilbebe 
ben @Dige, fom labetr oS jlue fine SS^ete paa 3orben» 
(Sn enbnu (pfetre og {(arere ^orbinSelfe mel^ 
lem ^imrmltn og S^orben f ienbe t>i fom 6^r{flne» 
(Sub {aft iffe aabenbareS for ben S)0bengeg.$)te i 
fin et>ige SRajeflcet og ©nbbommeligf^eb , bet taalet 
iffe at fee ^qixt, ja enb iffe Sanfen formaaer at ; 
fatte l}am i l^anS et>ige SSo^fen^ !R«n efterbi ^ati 
bog if fe i?i(be blithe 0$ forborgea, dabenbacebe ^an 
ffg foe OS i ^am , ber fom fdm et 9Renne{7e ibianbt 
SRennejfer, fom en iBtober iblanbt S3r0Dre, og i 
^t>em bet bog be^dgebe ^ub, at a( ®ubbom5 ^plbe # 
fEulbe boe« IDet bh'Der Del flebfe fanbt, at Sngen 
tilfulbe f ienber ^i^xcMn uben ^aberen , at ingen 
menneffelig ^otfianb. nbgrunber 6b^i{li SlitfenS 
,!^emme(igbeb, men ntM \)X>\\lt £>rb t)i enbog / eftet 
®f riDteng SSeitebning, eftet l^nS eget Ubfagn, tale 
om ^)axci , ba Difer bet fig flebfe , at i^an fom for at 
ft(f tc {[orbinbf Ife meUem «^imme(en og, .Sorbent ttalH t>t |am 8ub9 Ubfeitbte/ ba fore^iSe »i of 
^am io font ben, .ber torn fra ^tmmelen fop at (dbe 
£i)f.et o))rtnbe.for bem/ ooer I[)t)il(<x2)0ben8 9lat itb< 
hxthte fine ©tpsger, for at famie Stenneff <ne5 ))ilb^ 
farenbe ®(cegter/ for at \0Qt oq frelfe bet, fcrm 
inir fortabt;- Aatbe t)f ^am ben eDtge SabetS een« 
baante 'Ben, ^^ab git>er ba ^n& Aomme tHftenbe, 
ttben at ®ub t>itbe dabenbare |tn et^ige AtetUg^eb, 
^d 0ai> ^am l^en, ))aabe/ at ^Der ben, fomtroec 
|>aa ^am, ilh llal.foctabee, nun ^aw tt i^idt 
£tt>? ®iQt t)t, at SefuS. @bi^tfiuS, ba ^an \>ax i 
®uH ®(tf telfe, fjotrringebe % fil^, 09 tog en Sie# 
neirS @{iffe(fe paa^ og bleo SRenneffer litg; ftge 
vi, at ®ub't.6]^rifit> forlugte S&erbeft meb fig \elr>, 
ba giDe jo btdfeJDrb paa betitla/efte tUftenbe, at ' 
ber et en Sorbinbelfe meUem «^tmmefen jog 3orben» 
■— Sngen farer o|> tU \g>imnvelenV uben ben, fom 
feet neb af.^immeien, !9tenne{7en6 ®0n, fom er i 
^tmmelem 2)idfe«f)erten6 egne iDrb, fomDit)e( 
ifiaae f omme i^n 4)aa benne ^eitibdbag , og j)tne 
}C{)Q(ielen8 £Dtb : bette ; l^an opfoet , l^Dab er bet, 
•ttben at l^an f0rfl iiebfoer til Sorbend (at)e @gne ? 
t>ife be 06 ilU pn Sforbinbelfe Ugefom fpnitg? 
9laar en S^riften ot^etDeter be ^arfi^nbelfer, fom ^ 
fad Icenge fornb betebebe tf)trren8 SSei og bebubebe 
^anS'ltonime> og fom jo fanbeltgen iKe funbe t>avt 
^oflete af blot menneffetige S^nfer, og ilU ^ctxt 
of jotblfl iDjprinbeLfe, naar ^an (ommer Sefu ^0b^ 
^ ff( i^u, ^Dor ^tmmel{{ ®(anbS omftcaatebe ben bpbe 
Sfotrnebtrelfe, og banfi @tetninger fom" ^aberenS 6eh« 
baarneS/ og ^an6 £>vb, fu(b(i af 9laabe og @anb« 
ffcb, 09 ^ond i£)0b; f^oori SK^nneffene fanbt lv» 09 • i9 

fer ftg aliUtU, t>a ci^btt jo bog^ fom fdae (>att 
^tmme(eit.<ta6en^ 03 benS.^erligl^tb jiigenbe neb 

Cgfaa i »atf 3t»ber^e et.ier en JforHnbelji 
ntellem tet.^mmtljfe'bQ bet Sorbite ^ tf^igtelbet 
bet i!Ce i @(ttbe(egi^eb ^ec^ at alQob®<iW er.:]^eoi 
Dt>enfra? jRaar-bu ffuer tnb'i bin egen ©telS 2)9*1* j 
ber f ftnber bu ha ilh bee jen ^^elltg. ^i). imbprctge^ j 
aneb tiubfletteUe.efdDt ? Ben i^t^tCre fin jp)»tin» 
Jbelfe fra iRi0b,D5 SJlob^ t^iben f<M:b0mraec ofte 
DetteS JBijgieriRfl/ ^en ei: If f e ^et gofler af jorbiffe 
ZanUx, tl)i ben forbrer, at bet jotbilfe i92enne|fe 
^al foirnefite ftg'felt); men bet er ben ebige i^fje*^ 
•farbigl^eb/ font ftret) fi«e SSub i wte •^iertet> fflfc 
.atf(>rbinbe:Wrt,2it) i @t0»et meb. bet ^eltxt 8iM 
;|)erlt9l[)eben» JDu finberen Sangfel, et:,|)att6, 
nbutffente {tg bi^hf af bit ^nberjle^ fom i((e gaaer 
paa ioxpi^ Slpbelfe^ men fom^^tgei: mobt Jlbebe^ 
.Itg^eb eg ^ulibfommenl^eb; fyt>o lagbe btttt i bit ^ 
t!^.ierte? @i: bet ilU^am, fom' bonnebe ffugtehS 
IStRger/ fotbi ^an bejlemte ben ttl at ubbrebe bent 
t-ben frieSuft/ fom ogfaa gap @ielen SDribt mob 
bet 'i!^0ie:/ : fi^rbi bent ftt inberfie SScefener forbun* 
:b<n bermeb/ og jlutibcr ber^eh/ l^Dot beng £t<tftei: 
fltttte ulifotbefig f fri SBirf fom^eb ? gornam bu tffe I 
cfte i bit ®int) en ^aaminbilfe y ][^t>id «S)erfomfibtt ; 
if f e f unbe forf lare ? JDen »ar -if f e fra Serben , 0^ 
tffe fra,bc^n 2)eet af bit SBcef^n, bei: ^extx benne 
ISerben til, men btifunbe fun ftge^ at bin ®am^ 
))ttti0^eb b(eo tBxt i^eroDenfca. gornam jtm if ft 11 

^- ■ ^ 

tetinbe m Bttaf, iff e fbm Serbeii itnn ^ ftxaff^ 
men font en Snbfalbelfe for en^0tere S:)om{io(, ^oor 
be ^llnttt (SittnitiQtt , ^Dot^ertetg lenlxQt %at!^ 
let ff reS far ivUt , 09. "fywt -bet. {fl,e ec |)erfoBj5 

* 3(nfee(fe? Sotnam bu berimotNtffe ogfaa en Sfceb/. 
fom jBerben iffe ffienfer ben} liaar ,btt I SBob^.i 
2to, A ^tUiQt %ot\<tt forUtste big meb <SMb^ faof 
ben ba if f e neb^ fom ^n fri (SaDe fra bet «^0te ? £)^« 

- tanbt ber if f e mangen ®ang en Stiji i bit ^tettie 
-^ meUem Sf^rer og Sefpmtinger, meOfem 9)ti$w 
fienbelfe og Sorfel^elfe en Sr0{i^ meb "^m^' ®0t>^tb . 
S^ecbemSSS^belfer iffe ere at Itgne? £)g alt bette, 
er bet ilf e ben ^eQtde^anbS'@amfnnb? 2)en ub* 

' gaaer fra ^aberen, ben fommer i !RennefFetS i^ier^ 
U, ben bereber ftg bette til et Sem)>el, og Di ei^ 
^axz paa Un nmibbetbarejl^ SRaabey atbel i|)im« 
mel{fe fttger neb tit bet Sorbtffe/ til 08/ @t0)) eg 
Ttjle, fom Di ere» 

^f! men m hatt bet ^etlige i ffrebelige 
,tau €fter UbDfbelfen f^nfer t>ott SBafrn igien. 
^ammn , k^ort .&te taaUr if f e bet ®ubbolnmeltge^ 
@traa(er / t)0!P Sanf e ttbf^ofber if f e at bDcele ber< 
»eb/ at\ og Dor £raft fulbbrtnger bet tffe, for« 
maaer if fe at fremfiiUe bet xiiozt, fom bet6.Sot:# 
bring Ipber ti( o£ / fom Ut iftote^ l^erdge Sides 
ber fiaaer od for ^telem €r ba bennr paa aVt 
®iber faa .mangelfulbe ^ faa inbffrotnfebe S^Udos^ 
relfe 2C(t, b^ortil t)i beftemteg? SBIet) jbe't oS fun 
git)et at ^ilfe bef .^immelffe (angffra, at fee 'bet i 
enfelte %\xtittr H ba^ meb fortcerenbe @org ooer 
^Dab m er{^oIbt og |^pab ber hU\> oS negtet/ ooep 

. 3C(t^ J)»ab oi anebe^ "^aaUU^ fbabte efter/! meo' 12 ttU opnaaebe , at fpnfe tftbage I Sntetl '^ £) ! 
*4llttb i^ctre {oDet^ fom gatv oS en bebre ^oti^i^ihg ! 
Staat t>i flQi, at bev tx;.tn Sarbttibe|fe.meKim^im< 
melen ogSorben'/ ba tnerie i>i i!fe b(0t> at bet 
^^tmme({fe fltget neb Hlbet Sorbt|fe^ men ogfaa 
at betSbrbi|feftigeir op ti^^e/{)imme({fe> bet at 
furbenbe* 09 forftare*. ^ / : \ 

' ^KBferebe ^er fotunbe* bet fftmbom ©ielenat 

aabftefirgfltnafetg ppt, at aflocQgt ftne Sanfer, 

OQ naat J^immeitni Jj^etliQ^eh ^iQtx nebtil Sotben/ 

•ba fommer @telen ben Itgefom tm0be; ^(tt)tt fig op 

tit be ^eteire S'gne/ ^Dor ben aanber friete/ opiif* 

iet oDer Sorbend q^altne Saagen 4^))ab ber t>e<? 

berforeg VpofleRn t ][^Hn fi0tttbe(tge ®tnnb, ba l^an 

'if f e Dibjh, om l^an Dar i Segeniet eSer ubenfor £e< 

gemet^ bet fan ogfaa, om enb Diflnof i (angt tin* 

gete SSadbe/ t>ebe]»fareS en^Der Q^dfien i be faltge 

Sinter / naar ©pnb og @org flpgte, naat SBantro 

og St)iul abfp'rebeS^ naar ben tilf ommenbe jSetbenS 

^S(r(^ftet rere ftg. i ^am» §Ren alt bette et bog fun 

•fom en ft)ag Segpnbelf^ ^ngang jlaaer ^utben- 

belfenS Sime,. naar 9}t0Derne ere tU 6nbe ^ naar 

®ielen er mobnet til %xi^ch oq %vtb, og fom ®pu 

Mren/ i bet hornet forraabner i Sorben^ brpber jtn 

®fa( for at ubfi^Ibe ftn ffinfte Sptbe^ fom ®om« 

merfugUn brpber btt 1t>alU/ uttber ^oiS merfe' 

@fiul ben frpbenbe S)xm fbrDanblebeS til at fnnne 

pwt ftg i ben frie Suft^ faalebeS briber ogfaaSRenis 

nejfetd inbre SSotfen fin trange. Snb^yplntng^. ^zv 

^enregnebed l^an tit be jorbi{fe Sing, ^er t)ar ^an 

Sorfr(«nfeIigbeben8 $r<eibom nnberf a^et> men i 

ft Safei^S ffittUe SD^bber foroanblejf jfanefter^K^an^ • / u (en, InWU Siben er Ut, At ^ant egenHIge 6eto^, 
Un ub0be(tde^ itforfmnfe(ige @|){re I ^an^ Snbtx^ 
^lle fan mf(e {1g ftg 10S^ inbfti Vanben fan fitge pp 
til {tt rf^te i^tem^ til be egne^ for $t)i(fe ben jfab^ 
te</ til Sfri^eb og e,9< og GaUs^eb i &ub6 ^i^At 
mei^ 2)er^en {lege S o)>/ 3/ (>Di((e Di faa frnet^* 
teligt fa))ne ))aa Sorbeii} ab be Ipfe IBeie^ fom for« 
l^tnbe Sptben meb •|)tmmelen/« broge 3{>en« Si- 
flaoe tUbage ^ o^ fiure op mob ben ^itnmtl ^ J[))>ot 
bog {un ^aaUt, mm iffe^tet Ian felge 6ber;. 
men f^Wrgang Knbagten bmnber t Dor @tel , ^t)er« 
0and be b^be, itttbgrunbeUge Atcefter i od !cem))e 
imob Snbffrctnfningen, f)t>ergang JCierOg^eben (angtf 
felfttib flraber op til (Sub og ttl Sber/ ba flaaer 
Ztotn treflenbe Deb wt &iU^ oq figer oS meb 'fin. 
tttilbe , nien^fafle @temme , at Snibenbelfen ogfaa 
i^inltt 06, at Ut ogfaa for 08 er en Sorbinbelfe 
sneUem Sorben og {)tmmelen* ^ 

9taar minbeS t)i f^eitibelfgere/ mete (et>enbe 
i^erom^ enb. pact benne feflUge £)ag? e^nlig opflob^ 
Sifud fca be £h^be, f9n(id fleeg^an op fra Sorben, 
paa bet Sro og .{)aab ff ulbe fremgaae befip !farere. 
®om gtennim Stbetfer^ faa gtennein @eter og TSSxt 
burbe bet ^am at fulbenbe$, at dI i ^anS l^eie ^or< 
biOebe (fuQefee, ^oab ber ogfaa erfftenfet 08/ i 
hit lifan |)ar Dcerbtget od^ at oi ffuIOfe talbeS ^an8 
Srebre. ^erfom oi oiQe bare 92aon af (^1)xi\tne, 
ha laber 08 bog t(oe paa^ glotbe 08 Deb (Sbrifii <£)er« 
ligb^K ^CQeoegne/ beStxsrre! mebe Dt SSantro 
og jQicttii J^aaxb^ib, og feto i •|)erren8 SRenigbeb 
ere ber be, fom mere elfEe Zml , enb fafl og g(ab 
pi^erbeDtilntiig. €(aalebe8 iubpenbe be 06, at KlU 


44 


flanbelfe ogfaa ]^at)e efferlabt 08 aibft^ffeligt SBib* 
steebprb om ^an8 fpnlt^e SBortgattg ft( ,^tmm<lem 
SRen ^a^e t)i t!(e ben omfltenbelige SBecetning , font 
i S)ag f4>re(a;feS i be d[)ri{le(tge !8(enlg^ebex:/ 4>0 bfe 
i^nrige ISibfieSbprb fsa bemy; fam Dace ^pojiterne^ 
fiebfagere; fom n0ie ]^at)be ubfotffef %lt i ®am« 
ttien^cewg/ og neb|fi:cDe bet faorrebeS, fombet^ar 
mt'ott tern ouerantDbrbet af bem , bet fra. S3eg9n« 
belfen Dare ®ient)ibnet 03 SrbetS SEienete ? (Suf* 
1/ »• 30 ©etfom nagle anbre ffcbtlige SBibn^r 
forbfgaaebeh tibtri)f CeUge ^ortcelltng bm betinejlo^ 
re 2)i(bragelfe^ ba x>ax bet if f e beteS <f>etifigt at neb«^ 
ffnt)e 5Clt, I^Dab ®n{)Det atterebe bibfle^ fom f>at?be 
niobtaget UnbermtSntng i gj^rtflenbommen^ eQer at 
Rentage %\t, l^uab aUerebe Dar nebff rei)et» v £)g 
rtaar Sol^anne^ beretf er 2efu iDrb : Sflgettfaterop 
tt( «f>tmmeten/ uben ben^ fom foer neb af S^xxamtt 

Uxip (3^^» 3/ 13O ^^^^ ^^we: J^Dabow S bafaae 
at fee^r at SWennejlenS @iwi farey op,/^t>ot ^an 
Dar f0r? (2x)]f>^ 6, 62.) naat S)auluS ft^er: l^an 
o})foet til bet ^m, og befte: . i^an opfoer^ i^vab er 
^et/ ttben at j^an og ferfi nebfoer ti( 3orben8 laDe 
6gne? {^^^* 4/ 9O ftaar ^ttx\x6 ^xmt om ^aa* 
}>iXit at ben etr eif gob ^amt)f tttgl^ebs $agt meb ®ub 
formebeljl 3efii (S()cijli Spfianbelfe, og ^an ba feieip 
till ^Dttfen^ efterat f^an er faren til^immefen^ er 
l^t>6 ®ubS'f^0ire 4)danb^ og^nglene og SRagtetne 
og Arcefterne ere ^am unberbantge(i f)etr» 3^ 820^ 
I^Dor turbe \>x ba fige, at bet fatteS o§. ipaa ttbtrpC* 
f elige SBibneSbprb ? |)»or tnrbe Dt ne^e; at bea* 
ij^flhe Airfe^^foni ben og fra be fflbfic Sibct ^ar 15 » 

giort , tH Sen iBelienbelfe om ftn iS^tvi^ at ^an tt" ^ 
forSfcc^et, beb c^ U^tavtn, cp^OnUn fra be ^t 
be , enbnit {7al fete bentre: opfaxtn til ^imxneUni 
^aavXpo^Um talt 6m ^erreks Stlbagefomfl for 
at b^mme Sevriibe og SDeb^z et bet ba ilh Rebfe^ 
fj[^m fitobe be eitbnu og ftixube mob ^immtUn, ^t>ot 
l^anfo^v^en, og^^trte butt^pijceftelfet benne 2e^ 
fnS, fom er optdgen fra Sber^ t7a( {omme tgteti 
faalebeS , fom S JiaDe feet l^am fare til ^immel^en-? 
^t>t(Cen anben Ubdattg ffulbe og Sefu Sit) ])aa Sor^* 
ben f)aue l^at)t etib benne? ®fu(be ben jD)){ianbrie 
tftter i^at^e Doeret gtt)et i^en i fine ^tenberS^cenber/ 
<rt \je after f unbe for|)aatte 09 J^ubjirpee eg for6fce»^* 
fie ^am ? gtter ffulbe i^an niaaifJee^ efferat ^aiwat^ 
ter ^a)^he \iifl ftg tei?enbe i ftne ©ffcipierS itrebS^ 
J^aDe ftiulf ftg for tjetttv braget ^en itvt eenfoin Xfi^* 
frog, fad at Sngen af bem ^aube Dibjl^J^wr ^flii 
Dar, eUer l^ab beruor f^am Deberfaret, odbetl|^a# 
D'e ^enbraget fine e^rtge Sage i SRerfet, 09 omfti? 
ber atter fmagt'Soben? D ben Daft^ettifle^^ie* . 
fpotteltge Sale! iDg bog ere ber be, fom J^effere 
tide ahnatnme ben , enb be mange/ faa'albeleS tro'^ 
txerbige SBibneSbprt,. ber befrocfte oSv at ligefom 
SefuS^aDbe l^erltggiort ^aberen paa ^orben, faa^ 
UbeS l^erlfggiorbe gabertn ogfaa l^aml fBit bu enb* 
nn inbDenbe, at ^dn jo bog tffe t fin metfneffelige 
.®f iHelfe funbe gaae Jnb t ^immelen, ba laS ^Dab . 
ber fJaaer ffreuef :' en ®h) tog l^am bott fra bereS 
Sbine. a5er aff loebteS l^an fra bette Sorbiff e, t^i 
Sieb og S3(ob fan tlf^ att)e @ubS 9tige, ei feller 
fan ^franfelig^eb ar»e UforfranfeKg^b ; . ber 
ubi^ifUbe f g i fu(b ^^erUg^eb bet i^immelffe Segeme^ 16 tni 6F|f felfe/ ^eotf ^ahS £)ifc{ple fotub faot ^an^ 
»eti fi'anS %otliaul\e foaSbUv^zt, men ^Did® (ante 
be tWe fttttbe (aaU. : ■ 

eaaUM toffee benne S>ag oS paa tet @n0n» 
nefte Sor&inbelfen m^IIem' <^tmme(en og^Sotbeti/ 
men i bet ®amme |)aamtnber ben ,0$ ogfaa, at di 
fFuOfe beforbre og beficfie benne Sorbtnbe(fe« S^i 
Dt f unne giere TCbff iUelfen fierre t^eb SSdntto > i^eb 
Eetftnbi^eb , »eb iocbifft ©inb og iprbijf t 8e»rietf 
ba \tiuUt btn ^immelffe SRorgentobe fig, og ;a(, 
6!t0n^eb ))aa S-Ptben inbl^plleg i S£aage og SRuIm^ 
ellet ben I^ent)i6ner for en brcenbenbe SRtbbag$ ^ebe. 
TCanbe, fom fort^mr S&arterne neb i bered {)9be 
9t^b og togger ftg (ummer og trpf fenbe paa 9Renne« 
ftetS Srpfl* SRen ui funne ogfaa giere fforbin^' 
betfen nottmere; m funne berebe Dor 2Canb ®ub5 
Xanb tUetS£ein>el, 08 naat Un fplbec, ^effi^er/ 
liprf et 08 / ba funne Dt ogfaa omfring 08 frem(a(^ 
be ®f)trer.af bet \|)immel{fe, fom (Snb f!al gtoe 
beleilige Stber, at be maae Dore oq blomfite og 
bcere Srugt , at t^ani StxQe maa.tommt tii o8» 

gor betfe toitte oi arbetbe — ja^ ^erre^ bu 
£)^{lanbne , bit tit ^immtUn £>|)farne ! \>i Dtffe af« 
I<tgge SSantto og {)ierte8 4>^^>^^(k^/ ^^ ^i'^^ aabne :> 
Dotre £){ne, at oi maae fee^ ^oorfebeS bet «^immeU. 
tie fitget; neb til 06, og ba otQe ut i bit S^aon gaae 
ttb, og arbeibe i bin (Sierning^ 0^ fare fort/ og 
i!fe trqetteS, faa((«nge bet ^ebber: i S)ag, inbtiC 
ben Sime fommer/ ba Dort ^aab 'o))f9tbe$, ^og oi 
flige op tilbet^immel{{et TCmem . ;^-? 17 XXXV. • » ■ I I ' . core ©ie(e^ t^tt @t%e og Vffulbfomne I »ot: Sanfe omfatf er 
big if He / Dore brb.beffriDe big iWe,. o^ Dor goc* 
tonb f^nfer itbmatt^t ttlbage/ naar beh i^^ar DiUet 
sKtrme Itg bet £98^ ^Doci bu boer» S)od er ber ett 
IBei^ ^aa l^iHKe^ @te(eiiJ^(e\)et: ftg cp til big/ og 
iffe ffielDer for bin SBaieftitt/ 0^ jlutter. ffg ti( big 
meb Srimobtgl^eb og/^iHib; beti^r ben barnlige $0^ 
klfeS SSei^ naar::jk)i,{albe big t)or ^aber \ ^tmlene, 
cig tcdev at bu: er bet^ tiaar bet rebeUge ^terte 
nirrttiet ffg big i inberlig S0n. 3 S30nnen etfare 
Vi/ at ber er et @amfunb imeSem big eg bine ^lahsi 
Qinger./ t^i ben Jtraft^ fom ber fplber Dort SSce«. 
feti^ ben greb^ fom ber tr0fter t)ort Snberjle, ec 
iUe t)ort eget $8<er!> og i!(e JSetbenS @at)e/,tnett 
bet er fra big^ bu ,^eIlige,og:®aIige! ipg berfor^ 
@(nbl l(er 08 at bebe^ fom bet ftg b0ry ba ^at)e 
Di aUerebe (ftrt SKeget/ ba tfuKe dI fljebf:e,Iare,Jebfe 

a Sink. (2) Dtnbe SRere; t^t >n SRtjjt^om af ^tmmeljfe ^ et>tge 
®at)^r l}at bu jo beflemt 08 , eg bu fCat iffe negte 
o§ bem, naai; )>t ))aa(a(be big meb fromt og tiUibS' 
fittbt •^iepf e I 3Cdien. 

(Spifttlt I |>€tti IV, 7«ia^ 

iDnttrent ben famme 9oi;tnatttng/ fom 3C^o« 
flelen giDer t dot S£e^t : Doeri^tr' cebrue og aaruaagne 
til S30Hnen/ If^aDbe ^an felD mobfaget af {tn «^erre 
og fKefler t)eb ben aluotligjie 2Cn(ebntng» Sigefom 
nemlig ^ebet l^aube fulgt Sefud fta be ferfle S)ag;^ 
ba l^an Dar traabt offentUg ftem, faalebeS ^ar J^an 
ogfaa nteb ^am iben ^at, ta^an blei> forraabt, 
^ixlQte ^am tU Qtt^femane , og uar @n af be Zu, 
l^mlU ^erren tog meb ftg fra be ^Cnbre^ ha be umpire 
£ibe(fet begpnbte at famU ftg oDer f^at^ ba ^ani 
®tel fotm^ebe i S)0benS 2Cngefi. tKpofielen f^ab^ 
be/enbnu i bet be t)anbrebe fammenbetitb^ (ouet 
f^n il^erre, at If^DiS enb aUe be SCnbte foratgebeS paa 
^amy t)i(be ^an bog tffe forotgeS^ |a berfom ^an 
enb Ifulbe b0e meb ^am, t)((beJ^an bog i!(e forneg< 
te f)am* ^ette S0i)te vav ogfaa {tftert ^an§«^fep^ 
teS TCIoor^ men f^an fpnee iffe^ fKenbt 3efug]^t>^ 
be fagt ^am bet/ at l^dDe fptefjttltet fig>' at Zimm 
vat faa ncet, ba ^an6 S£ro{fa& |fulbe pX0t>e8 iben 
fixerefie^riftelfe } meben$ Sefug Daagebe t SSjefnaen^ 
og berbeb fi^rfebe fig til atgaaefuieSibelfer^tmjg^be; 
obergat^e l^anft 2)ifd))Ie fig rolig ti(®0onen> fomt 
om Sntet foreftob. 1£>a nu Sefttg fanbt Um foi^eiU 
he, fagbe t)an til |>eber: faa funne S ba itU ^aad 
ge-een 3Limt meb mig? SSaager og bebex, at 2^ 
itl^\UUi falbe i gfriflelfe. S)enne .^omaning/ 19 ^ 

%axtti ^ax btTf , ^at>bt ^anptl tt tbitbliU ophxuf 
fenbe 2hx ^ ^an r>Ube \laac til mtb @D(trb, xmu 
ba bette itU ni^ttebe, ^atubti ^axa bet roltge SRob, 
ben ftanb^aftiQ^ Zxo^ah mob @anb^eb/ ^Hgt o^ 
XietliQ^tb, fom et SRenneffe fun \)mbtt, naat ^an 
paaQtt i SBenn^n ; lidh ^UxaU fine ^orfoeteer/ fit 
j^Utge i0tte, tyin falbt. 

SSaager eg bebetl btSfe £)rb maatte berfor 
ofte ftben (pbe i ^anS @tnb; unber be mange j^ru 
ftelfer^ be fDcere 9^0\>et, ^an % fit ^mte iiv ^Mbt 
at beftaoe ; eg. Di Dtbe / at be tf(e (ebe fot^kpcif 
at ^an t>eb at fj^lge benne %oxmaninQ fanbt ©tprf^ 
tU at taale ^orf0(g£(fe^ ^oengfet , ' |a S)0beti fo9 
Seru @f9(b, pg faalebeS t)eb jlor Sroffab mob 
«|>erten; Deb ftore.S&elgterniRger mob ^and SRenigir 
l^eb at ubjlette ben tibltge £?t)ertmbelfe» SRen 
^iin ^ormaning, ^)t>i6 SStgtigf^eb ^an faalebeS felo 
]^at)be erfaret/ maatte ^an ba ogfaa gtentage for 
iCnbte. £>g t)ar bet f!eet l^am^ at ban falbt, ba 
i^an i en alDorltd Sime tffe Daagebe oq ilU bab, 
|>t)ab maa ba ilU ftet bcm, ber bortfooe^ ber ^en^ 
bxemmt bexf6 l^ele Sit) ? S^^rer abrne og t>aaffxt 
til S30nnen V tilraaber fyxn oS betfor^ 

^oor niibDenbig maae tn bog etftenbe benne 
f}aaminbelfe at txtre^ naar Di fee, ^t>ot 9Range 
ber ere^ ^mS SiD gaaer l^en^ enten fpm i en @0))n, 
etter fom ienStmS, enten Ugeg^Ibtgt og botfEt, 
eller o|)^ibfet af SlbenfEab^ uben ©amling og £)oer< 
tofl* ©^ J^uor |Iet er bog Sfoet fott^ naar ingen 
ZanU lib ouer b^n ttmelige ^ctxiuQ, ub ouec ben 
bafilige ®9Sfe(^ nb o^ex ben jotbiffe SHootretfe l[^a» 

(2*) 20 

w 

«i$Dt&'et SRenneff etS %oufiiUin^ , - mat IttQtn ^cts 
titttig OQ gat)nlid S3€bri»t ^ar opflamiiret ^anS SSiU 
fu; naar tngen f)ilb og fanb ®i^t>t^at giennem* 
fitieimmet f^anS ^terte 1 '«^Dor jlet er ogfaa Sit^et 
f0rf / ttaor SKennefPet lob ftg ^enribe af 3CU, ^t)ab 
bet ihabife J^atn / hdar i^att ntaaffe e Del meb ^prid^ 
frtb tteltog i SRegrt/ w^n tt^ett SBIfSbom 03 2tlt)or/ 
naar ^an, betufef og forDtrret; fnatt af Spfi eg 
fndrt af ®merte / { alHb ffiffenbe ©inbSbeDcegelfe, 
flebfe Dar et Spil for j6)tebHf(et^ og albrtg Danbt 
hogen fafl og t)et(ebenbe StO/ albrfg nogen flarlP/ 
tftjtr i[^e(e Sbet fig ubbrebenbe IBejluf ntng. Siotttt 
<M)rue og Daagne ! maat \>l r>tl tiitaaU biefe , t^i 
Sfiiei t?al jo iHe bare en ©oon^ og iHe en foruir# 
tet £r0m/ mett Dt (!uUe gt^re ®ub Stegnffab for 
08 felt>» SRen (aber od t!f e QUmme, at benne ^aa^ 
nttnbelfe gielSer o3 feb; enbnu gtelber Snl^ber af 
Hi; '^wt fior ^remgang l^an enb mener at fya^e 
grort> eSer )>tr(eltg ^ar gtort» ^l^t ^m6 r>i enba 
og ftinbe jtge meb ©anbl^eb , at \>i ilh ]^at)e bott^ 
gi0glet og bortbremt Dort ^'e(e &to , ba f omme ber 
bog' for gn^oer af pS faabanne Siber , ber t)ille 
bpSfe Dore bebre drafter i 2)oaIe^ og glore o5 liges* 
gplbigere mob Wf^ felomobbef, ber (ilforn meb 
ben i^ettigjle ^prig^eb leoebe t ®inbet; ber fomme 
anbreStber/ ba Stbenf!aberner0reftg Dilbere^ bo; 
foroirrebe gorejliffingep t>iUe berufe o§ / og forUbe 
Dd Hlaf tcenfe og If^anble anberlebeS^ enb efterbet 
gorfcet ;- fom dot ©amoitttg^eb bittigebe^ Sg 
berfor benber Tifo^tUn fin ^ormantng tii oi TCUe t 
*«rer ccbrue og \>aaQne I n 

feie^e iiU::H ^^^fVj faAtf^e^. fiBfrJCpofleUn oft; 

faa ^er: txtttt t)aagne til ^pnmUfts f^^atebej Jigf if 

pgfaa $)au^&.: . Dcercr a^ttKtagne^^^ttji jB0nnen meb 

a( ^aragffd^.;: fian ftgeip et^n^et ®teb: bli»«i; 

a^aragtige i ^0>inen/ oqma^^v i ben meb Sa!j(i^ 

gelfe^ S$t ^9be ^^et: erir Spsbtnbelfe i^ettem (Sit; 

I^nS Vanwagtnl^eb Pg e|09nen^/ fom Difl no! fc^ 

licner »)(fr i@/te>e/ante, ii'i ub?g;ffitiit)I ftwifeSj^???? 

fijen ps;fpt» tt $9ibbe( (U; at.paKfe t^orc; Stejte^^^ 

at hcHX.t ^mM^^n^ og^ccbtue. JBe( |Kit»e \\9fi^ 

men ^i funrrebife ben fra mange, <^tber/ og t)i|a;i( 
albrtd itbtatt bftom. Saber 08 berfov ogf^a;^^ 
nptte ben 2Cn(ebn{ng/ t>ot'St^rt giDer 08, tttatt^f 
at l^anble cm S^^nt^en^. Iqber ps^benne ®ang[ ti% 
ffar»>e:0§y .fti?ab ^poftelen fpnpS .^tj>at)e;,bijl^f 
tegfie^ PA pa« |)ierf c Deb . ft;i gptmapmg ; - - . ., j 

fdmmmiQMnlw SBiyf^jting til afec^M^ 

»ore: (Stele: ;»aflfttte, . ;,. ^ or.cj 

^U at Dfltffe pQ pebHgef^ol^e^. t Urn ^ Zatthx^ff^ptf 
letfetr eg S3e^|i.tmnger/ |^i)p]po;n,i)i;]^i9r ^ntfe^^at^ 
attlb. maa«^ pjcere; leioenbe i p^* ^ ^ ;, (. ,;> 

§Seb l^0nnen for^q^jitt ^ Jpm e ni[>Der IS^rif 
ften Deeb , i||€, i>tp.t b$nvS@egtftft^g^ • j^boiftneb ))t f^j* 
yaabe, bfn: Winf^igtige; ;t>m lUbfwtfe . af i^^ pm 
Silbeletff::<if Nr.^obe, ib^ortU i>i ^enbnu t?(ieng^^ 
snen atv m? iDmgang meb @ub / .en|)Der ®ielen8; it^ 
beirlige «|>ent)e;ibej[f^ tij. ^libj eg benne maa ;n0bf 
Wffc'igen j^ffe pg fiprl^, i 0$ ?9jl tit bet ®obe,^ ,2(;ff 
f9 for i!^t,«J^tH!>i;g?W<^ii^b t« ft gaae frew|i)(i« ift • ®i0rn«e»»eiJ f€(rp: en Silbebelfe, tn Iet)ente> 
Hfi^ mttfmi kd^agit gorejlimng af ®ub , ben 
%lftxmmne, Uii :S^tUiQi, ZlmaQtiQe, QClDife; %U 
fiobe, ' OQ 'alterebe fom fadbatt mad ben l^aDe ben 
Sat>n(igfle S^i^fningJ •-Si^eirf fromt lO^entfeff e bos^ 
x^t altib %ovtfiiUxnien i>m @ub bpbt i fin @)iel/ 
inmiHc alittb Kge'tefe'enbe* . ©et et fcerfot iffe 
fa^fV dtni tvfVle^ i)i^t>e madflee iSTttnbff dben faji 
^tinbet { oe, og lunbe^ naar bet fotlanQUS, gi0te 
flf^B^tfab for tw S JKen; fo* 

en focilanbtg Zetxtt ^ac- fagt / '''bet 'IBrerineftif et at 
(eflage, fom ingen anben SBei ftenberYil @ub/ enb 
fcen Deb UnbetfoQelfe ofl gornufftlutninget:/' IBaf* 
siet iienber aUetebe en anben S$ef^ naar bet nat)^ 
tiier ben l^tmmelffe ^aber/ og benne tibltgey let)enbe^ 
timbgfulbe If^Ielfe fluUe m t)el fiben ttbt^i!(e, late 
ni fotfoare mob bem, ber ffge imob^ vmeh ben tfat 
paa ingen SRaabe ubtluffed Deb l^orfianbeng Hn^ 
flrengelfe / fom bog dlbtig f after ben Ue^nbelige^ 
S6erfor ffnUe'Dt i((e btot l^aoe Simet, |)t)oti vt for« 
-ffe 09 granblfe, tmn Sltmer ^' • l^ori W gi0re Dor 
iSttnbffdb (eDenbe/ ^oori Di op^amme ben^oleffe, 
fbmfaa ofte bliuer matteu og folbere* » SDfSfe ere 
VAbagteng/ ere SB^nnend Simer^ fulbt faa bigtige^ 
fom be Di beflemme^ til fiDHCenfombelJi anben ®9S^ < 
felj ff>l fra beto ubbreber gplbe dg «rdft ftg ooer 
bet l^ele eorfge 2W, i bem er bet, at ©fabningen 
f)rehe6 meb ftn @faber>'af ©ielen Wnber'tUfi^g* ♦ 
titift Ubfptingi Sfloar feg^ fomUr wit-®inb fra Sforbtttinglefi^ nant jeg gaaer Jien i ®fi(^eb for at 

bebe, ba naa jeg jo ferfl ton! e paa 4)am, til ^uem 

mtt @itf fitger op» ^Derfom ba mit |)tette't)at 

bUDef folbt, 'berfom SDtblen ^a^bt funbet Shbgattg 

berf/ ba he^0Wt jeg frni benne @ttll^eb i mtg eg 

i^m mtg^ for |>aa np at ftge mig felt>, for paa np 

at f0(e/ at beti, ]^U fSnbtn er beftelet af ben .SdU 

geS Xanbe, at ben Qlian^tb, Jeg faa ofte beunbre* 

te^ .at ben Sttgbom^ ^Doiraf |eg faa ofte mobto^ 

ogfaa min.Seel^. fom matter Zlt, f}r>ab ber Iet)er# 

Ute^r etSScerf af en ubeuibfi og f0(e&(0& Slatttr, 

men at bet er ben Iet)enbe ®ub8 ^txli^^tb, ber f^U 

ber aU^ Sling \ jjeg felet |)aa np , at biSfe fircefter, 

.fom b^ct^t ftg t mit Snberfle^ ere t!f e et U^rtxcrlS 

b0be @ang^ men et £ii>/ tcrnbt af t^am) fom|^«r 

£tDet i ftg fe(o^ og fom gaD ®(abningen, fom g4t> 

ogfad taig at hctu et Xftrpf af ^an6 ®ubbom* SRere 

og m^re ttbi>{!Ier Si(bebe(fen jtg i mit ,|)ierte; min 

^ornuft fatber %bben @t)ige, i l^oiS ^orefiiUtng 

b^n aletre finber ^t>iU, betS^ttfen^ fom beflaaer 

:t>eb ftg itlp, . I^Dem Stbend ®tr0nime itfe beooege, 

i^em iDm^ifte(fc;rne ilU fotanbve, btn, fom t)atr 

^d ^^^d blitet \ al. ^f abnifigen raaber til m\Q, <it 

-f^an er ben TllmctQtiQe,. ]^t)i8 @ierninger Sngen f(in 

tdillj^/ og fom giorbe bedi aUe Dtfeltgenj' og @temi^ 

mtn I mit eget Sr^fi titrbner migJiam;fom'ben 

^^ellige/ ben (Retfitrbige^ men. tiOige foin ben HU 

gabe. . &g iffe b(bt tomfev jeg mig ^am faatebeS, 

men jeg fjDtet/ tit f^ah eitmtgncer; joinberltgere 

min Sifn,bltt>er> befio mere f0ler jeg / at jegjei?erx 

^ rje^eS og er i l^am, og jo mere benne.Soieife 

*f remtommer ^ bef^o mere 9|)(0fted jeg ot^er 3orben5 24 

gtennemttcenger mtt SS(kfen> j^^ fortiemmern^ £t){t 
til at lei)e 09 at mU. fitgef^m gegcmct foler tig 
let, mat bet ))aa l^0te^ fde ®tebetr inboahber ben 
irenere 8uff^ faaCcbe&;^]^eI&rebtfg/ fiprfeS/ opmuntrefi 
Dgfaa ®te(ett/ ttaat'beQ ligefom ubfolbet fin^^itu^ 
set/ eg ^ceDer ftg til ^0iere @gne^ ogJbeti SSon)' 
ticn --^ l^^fS .)?i t0i: tale foa -^ fuger^9la^?mfl ^f 
^et gubbommelige S&<3efen« iDg (igefom iDen^ bet 
Dannebe'S tit fciere 2uft> iU^^lan bD«Ie . ISBafenS 
Saager eUer i ben qudlme inbf[ttttet)e S)un{i/ faale* 
beg ml f^eUer iffe ®telen mere labe ftg. ibbfJpQuxe 
inben bet blot SonbifleS trange ®mnbfer^' jnaor 
ben f0tfi ^av tatt at ftenbe S30nneng @tctbe^ irn^ 
ben Dil jlebfe igten f0ge l^en, ^vot ben aonber UttA 
Dg fri*- ' . ^ ; 'i^' i iv'.;? 

-^bu bet 2Cnbet^r S0nnen en Saf jjgelfe/ . e&= 
let burbe bi>g tjare bet/ tl[^i bet f0mdtet oSm^niU 
at trabe frem for (Sub, og bog forgleiiime ^an$ 
SBelgiernifigert SDirom ))aaminbebe 0gfaa^V|)oj1S>» 
lene, naor be fag.be, ^]f>»abjeg atterebe f}dt at^fattst 
Daager i S^neh meb^Safftgclfe, • naar^ber fagbei: 
laber €ber8 S3egiertnger fremfomme for ®ttb,. meb 
JEaf jtgelfe* iDg bisfe, fom ^formdnebe ^rom/. ^axi^ 
be be bo; faa meg.et ®obt i SBerben fremfot o^?-©4 
bet •«> : i^' gAnjf e effer- SBirf eligl^eben , at. §)aultt5 
|fttbrer \in S£il{ianb , -naar ^an {tg<r : inbtil benne 
itime Itbe Dt l^aabe ^unger og.2:0rft/ t>^^a\>t in« 
Ut t)tft ®teb, og arireibe m0tfommeligen mb t>jore 
egne ^^ocnber; ot^erffielbebe, forfutgte, befpotfii* 
be^ ere Dibleone fom Ubjfub i SScrben^ SBen: D^ft* 
no('^a\)be be, i^mb ber faa ofte.fatted o&^ ben 9l0fii 25 

fom^eb , fom ilH UQlextt fior TMbtd i be }orb& 

.j7e ©obet/ bin Saatmobigl^eb, fom l\xn libe jDnbt 

nben atfotfa^ty t>iflnot1)a\)\>tbtfp\)ab betfaaoffe 

^fotteS (^j, ben alMrligfte ISiilte at .nbrette ni^get 

@ob^ t SSeiiben/ og (Slaben iieb ;at lete og tirBe 

berfor; Difinot fia^be be, ]^t)fbber faaoftefatteS 

Dd/ ben fafie Eto/ .font oDerDinbei^ Sftben ag fom 

.f9(ber ®fe|en» mebrgrfmobig^eb / . ®Utbe . og ^rebu 

SRen efterbii®Ct0itfom^eb eg gtab SDrnemmelfe <tf 

bet ®obe faa ofte faf teS oS; : faa oftci mbf[umrec i 

:oS> ba b0t Di.fege igien at t)<e((e ben, og bertt( 

.(lloi S30nnen.o9faar ttene o&::..S^i naat t^reengang 

')KR)e ^en £)»ei;bei^iSmng/ at X)i I»t>)»tta|!i0nne b^ 

(3obe> ®ub ^>elri:i)S; vog (aifi^ |iam/bei:for/ bit 

'jntnber ^^mm'O&ibnTomi tt^toget 06 ^afom^ beff^ 

tiHi, . 9laa£ bit ij^inbec. ttrdtgt OQbeli^mut, sc% 

ihn fbt at .{fnbe IRqi eg.. Smfi uenber big t Seii&eh 

til ©itb^f bc^bet bit; ogfaa eunbtfe T^po^eXeni iDtb: 

J^bet'SbeCiS IBegiednger :freni|omate/for (Sub mit> 

^Si0$J(iQZ\^4iiOSs ibit fiu.tiu,etintirer.benne f^ornrosf 

iiimg/ ba qU bu f)}^rgebtg..fdns er ba benne Si)r«sr 

iiemn\effe af Uro og Sefpmtihg %(j^y>rb^ab }eg;bar 

M bnnge.fi^em fprSub?; «^ar/jeg ba Stitet^i ^))o^ 

fotJegtluIbetatCel £)g ba^DU bet ®obe rtnbe big 

J .&A\fii, .fom bu. 1^/ bet meget. @ot^ mdaffee; fom 

'Itett/. Jifft0itf^ .og liitafnemmettg ,, labetr forbittrei^ 

for big af nogejf libetiDnbe, fom bn bog burbe (unnis 

.o»ermnbe og taale* Z^i, mi^.SJ. >i.m ere jo bog 

dtU affe gibenbe,^ a/eaaeUi9ffe|ige,r.iBetrcrngf<, 

<SorIabte -^ nufaa laber 08 ba b^Uer iWe gebcerbe 

08 fom £tbenbe/ i!fe b(ot ^aDe.^Iagertilrebe/ men 

feller Saf ftgetfe j og berfom benne itU af (tg fe(o 26 

I 

^tvtmtt friem af Mce ^iertet^ bA rfhdTe ti late 
SCttbagt og 8S0tt tKsf Ce ben \)^^ ofi» '92^|t ogfaa be^ 
IfoWlt m tUe bebreibe bereS @0tg./ ogfaa be, ber 
i bereS S^ittM bttU^e S3ebr0t>elfeDenbe |tg tU %yx\if 
jfutte bog iKe .glemme Safftgelfc^nS ;tr0fletibe %)^ 
trtng^ IDgfaa be:^faribt [o bog mangen Sinbring/ 
ogfaa for.bcm et |o <:^aabet Hit itbttuff; og ec bei: 
itte: for enjide*^ vfom er !Ketttr*j&/ for enf>m/ 
fomn e^rt^en; 2(iifebnlng itpC ^^I atfaKe? as^( 
i^ar Snlj^i^^riftt AorSiat bdrre i !8erben)> men naat: 
Dog^ aQetebc en i^ebning: \fiz fagtti jDen fottknet 
i(fe at {ali^S ei SRennefTe/ l^i^em SSetragtningen 
tif ®tietnerned afmaalte JBaner ,' af S{t)ei:nieS i^fe 
j®fiften/ af alt tet; ber frembrfngeS ii lit 9l9^ 
betfe^ \IU tt^lttgeir til Safnemmeligl^eb — ffiilbe 
;^a en (S^rifien/ fbm ifle blot^i fltdturehS, ijito 
i 83eg{t>eh^eberne& ®ang l(kVi^ og t0ir erftenbe bcin 
.^i^igeS a^agt/ Siiltbom og ®ob^eb^ fEuIbe l^dn 
iffe fige nteb %))o{le(en: ®ub Dare Saf for fin 
iittbfigelige SaDe! £)/m. 18.! berfonv'iii x%i foi^* 
ftiHe OS, ^Dab ©ub.fiar glort imob oSy berfom*9i 
fatte Sefu gori(«ffelfer faft i troenbe ®inby \>tx^^ 
^om Dl ret troe, at ®ub er meb oS, antofgtr jtg x^$. 
Dil labe alle Sing «:ene o§ til ®bbe, . og ff ienle^iifS 
et ^Digt Sio / {!u(be Di ba if (e toXU \^wdf font ilte 
f))arebe {tn @0n, then gao l^am ^en for o8 2(IIe/i% 
beroeb gao o& ben S^otptdning , at l^an t)i( git^e c|8 
<tlle Seeing ineb l^am? 5Ken better «iaa^e oi fomme 
il^ , l^oergang Di retteligen \>t^t ^ og faalebeS maia 
S0nnen tiene tit at ocetfe g(ab S^Ielfe af ®uiJ»S J 

SRijIunb^e^imoboS* ^ " ^ ^ 

..1*1 27 

$5ibete tx fB0nntn,.tUn B0r ben bog tiatt 
forbunben meb 6el)9)ft0t)elfe. 2)er er beii'SBei> 
f[ger®aramo, fom fprteS ret for en SKanb , meft 
bet eibfie bcraf et lD0benS SSeiew •^t>or ofte fee 
xA betttp at it SRenneffe et ftslbt rolig veb aUe fine 
ffbrefagenbet/ ganfle ttlfcebS ^meb fine Sanfer. og 
SSeflntnin^tt , og bog er ben ^ev, b^n ^ar )>algf, 
iffe Un, fom f0rer til ebet/ ilfe ben, fom (Sub 
^r anDitfl ^tfm; fom f^a^i ®ami>ttttd^ebDi(be'b{(« 
lige, berfoni tkn t>at oactgen* 9Ken ben er inbii 
ftumret, o^'^mlUt !Dt1bbe( er ber ba til at oaffe 
ben? ^{(Eetx^ibbel ftntbe txtne ffdftigete tit ba^i 
(ig at {xuiinlnbe oS om wu 9>Iigter, ti( bagUg at 
o))forbre 06 til at ranbfage Dort Snberfle/ at bemif 
me oD^r bore Sanfer og ®inbe/ enb S30nnen, enb 
ben baglige i^enDenbetfe ttl. ®ub? 8SeI ere berbe; 
fom Ogfaa brtRge.®eIt>ti(frebS(^eben meb ffg4iB0n» 
lien/i fom forub, nben 4t t^e &nb paa Staab, ^aw 
afg'iortmeb fig fflo, ^)oab be tiHe; fornb l^aoe hU 
falbt aOe bere$ San{er og Sbtctttet, og ba alene 
anraabe^Gub om S^remgang i bet / fom be efter 
bereS eget Staab l^aoe bejluttet. SRen forbi ber ere 
be, ^oitle S30nnen tffe gaoner, forbi be bebe i(be> ' 
berfor laber oS if f e t\>Mt om ben rette l&iernS SBirN 
ning. Z^i bette, at et fKinnefFe fremfliQer fi^ 
for €ub, at l[)an ))aaminber fig fe(o, at ®ub fee? 
^am forfiaaer |^anS ^Sanfer langt fra, bette fEuIbe 
jo bog ogfaa t^aff e ^and @ainDittigbeb , fad l^an 
fpnrgte fig felo: er ber ba ogfaa ®anb^eb o^bpt 
rigtigbeb, er ber ba ogfaa S^ii^bom og Jtierligf^eb 
i mit ^ierte/ og er jeg berebf til at ^tttt bet i mit 
teonet? @r jeg ba ogfaa, f^ab (SubDil^ at jeg |Ia( 2d 

0crrf ? 2)ette\er bog Dtefeligw i^en atwtKflffe, Dtg^ 
^id^e iXnbtt^0Qtlfe , men (igf faa* t){^ e:^ ^bel jfcef : ba, 
ftaatr pi trabe fcem fpi: ©nib:/; at- »i Q})fiprferie8 Ml «t 
pX0^e, t)m pi ere: bet, foni Dtii0t^..^ni ®i(|i )S|U> 
ot t>i jltttteDare* :-^1gYi^\?<r:SBi0in a.fljt^j>fr,ben,tanf 
lel0fe IBanbRiiig:^ -ben er . et . roK^t ^ j flubft^gtig^ 
^Derlorg > fern if f e^ fan wtn uben ^it^jills ^tr|f 
ftind> ^ Sngen fian, jbebe retteltgen^ tib^tidt ^an 
Dgfaa / maaffee meb anbt« prb/ tpe^n bag meb ben 
fdrtme SRenmg, ft9e.c, l^uab JDattib: fagbet: r,anl}< 
fag mtg> i@ub; »g:: fient? mp. ^Uttt, ii>i0\> ,x$ify: og 
Itenb: mttte Sanf er J fee, o«i. ben $8et,, Jeg >^nbrer, 
f0r:etr til Siovbqpppelfe/ og':(eeb mig )>aa (Singl^beiiS 

•i . IRaatr enbelig S&0hnen eir <n JBegtmng. ont 
^getr fom Di be]^0&e, ba'Dtfer bien fin:gai);n(tge 
^taft bett/ at ben f^eaigei: me S3egteringer o^ 
Dorlfep ben Zto i t>S, at naat bet, Di attxj^(\it ,) e^ 
€ftep @ubS SSiOie, ba^albet ogfact gi^es og... S^i 
iibeu .S3egiering tfal IWennejfef iffe. ieDejr nogef 
@f0rre, fQebxe/^ulbtotnnexe, enb bet/ fom im ec 
fprf>am, ffal $an jiebfe eftertragte. '£)ert ere ben 
^nbft^gttge og ben 8t9gged(0fe Ifge, at be Jbeggtf 
^APC 2Reget at begiere^men af ^Dilfen ©flffpffew 
^eb .biSfe SSegieriiiger ere> bette; ei: beii #ore %qx^, 
fCtel. S^Qlajx nu 9loget mere .btbr.age til at ^eUtge 
Dor Segitring/ enbc naar^Di bermeb penbe o.#,tit 
®ub? tSi t0r {o roel bebe ^arn ogfito; can ttmeltgt 
®obej jeg til, og jeg t0r bebe :®nb om bagUgt 
S3r0b for mtg og Wtine, og ber er mangen hittev 
Stall, l^oorom jeg t0r bebe ^am, at ben maa gaae 
fra mig/ m^angen ®I(s!>e> j^oprom jeg t0r bebe tykm^ b . ?9 

at ben mad wtUmig til S)ee(/ ndarjeg feiettit, 
ftee ®u^8 SSiUie>-os ilU mini fSRen aUt Sgen^ 
n^ttenS^ ^arfcengeUg^ebenS, SRtSunbelfenS umetU 
UliQl SeQievinQet, font ))Utiat femberfltbe SRenne^ 
ftene^ Snberfle, l^i^orlebjes turbe feg tiQabe bem at 
Uttietmig/ naav jeg vtntevmiQtil ®nhi 2){ftfe 
forbif rt>0(4se Segterfngec paamtnber S30finea mi^ 
at jeg ffal tbtnge^ men bettmdb D(e{{ec ben t migf 
be Irene, floerfe, ^ettige TCttraaet/ fom jeg i S$erbe» 
faa let forglemmer/ fom jeg faa ffelben ftnber ^oft 
SRenne^ene ombtng mig, og fom bog flebfe b0tr 
brcenbe i mtt Snberfle, b^ Vtttaa, at Dorbe ^etttg^ 
fom iSttb et ^eHig , at f^fbeS meb l^anS ^iSteS dt* 
{{enbelfe/ at ^pxU9 meb Sttaft til at ubrette ben, 
faa at ^milii\> maaf0te6 (Sub tH 2@re, mtg feli> 
eg mtn 9lceile tU ®a\>n^ ^Do tutbe, l^Do (unbe 
i^e( glen^me bidfif Segtertnget> naar |^an beber til 
(Sub ? t(>i fadre t!t0nt ^ebber bet i Dor SSernelar^ 
bam: ftemfoc 2C(t lIujKeDt bebe (Sub om bet aanbe# 
lige (Sobe ; fom j^ereV tit @{elend Srelfe , nemlig 
cm Sotlabelfe foe Dore S^nber, om.SSejIprfetfe i 
Sro og J^aab, om SBtiSbom og ^ftraft til at giere 
®ubg SStUie/ om Stprfe tilat mobjiaae aFfi^nbig 
Sidoftelfe/ om en gob ®ammtttg(^eb og en faltg 
3>0b. &g ^))f9lbelfen af faabanne 93egtertttger 
Y>av bet, 2^efu§ fotjcettebe 06 , ba ^n fagbe : beber 
faa tlnUe 3 faaej ba l^an fagbe: flulbe ®ub ilH 
^iiotbem ben l^eQige 2Canb, fom bebe ^am berom? 

3a / benne er ben ^timobigl^eb , fom Dt l^a< 
be / at berfom i>i bebe 9loget efter @ubS SBiSit^ ba 
l)$xet $an oS; ogJtgefom S30nnen Dcelf er Dot Biei& 
trafter, ))aKer Selelfe , (SftertanCe og 9ammt# ^.» ^ • 30 tld^th 9 faalebeS i)(|rf f^r fren ogfaa Sroen , t^t bet 
€r.umue(tgt/^ at t)t ret Ut>enbe funne erinbre 08^ at 
ben almcgtige ®ii[b er.meb od^ at ti (unne alDot^ 
Itsen arbeibe paa at frfmjiiRe oS for ^am meb bet 
@tnbe(ag, tneb ben SSrflutmng , j^oorf Di Dtbe, at 
i^an \^w SSelb^J^ag^ iiben ^t ogfaa ben Sorpigntn^ 
maa bliDe leDenbe ijDS, at @ub t>U,A)(tre bereS 
Setonner ^ .fom f0ge l^am ^ Dtl antage ftg )>or Sag" 
og ffienfe oS Srem^ang og ttlftbfl fulb @eier» 
S)enn^ ^orDtfining er en Sieet.af ben S0nl^0re(fe/ 
@ub forunber ^per^ben^ fom beber retteligen/ font 
beber uben ^t t^o&tte^) .t|ii naar x\ i^otbe od ixqtt 
til @ub/ ba |K>(ber ;^an ftg ogfaa noer ti( oS, 0g^ 
laber o5 fomemme^ at ]^an<er.jod nosr/ t.ben $rUi 
m^btg^eb; .ben £i(Itb, ^ben Sreb og ®(<rbe.^ J[it>p.r^ 
web |>an. ft)lber wrt ^ierte* 

@aUg berfor ben^ fom l^ar tntt {tg til S30n«^ 
nen ^ fom taager beri meb 93ej}anbig^eb. fiSet 
lof Ee 8$erbend ^riflelfer ogfaa \i(xm , men ingen 
2)a8 rinber \)tn, ttbeit ftt ^an jo i SB0nnen Denber tiU 
bage til ®ub, paaminber ftg om ftn §}.(igt/ l^eQi* 
ger fin S^idie, .og. fi^rfer fttSfotfcet* S$el lomme 
ber ogfaa for l^^am'Siber^J^Dori ®ie(en4natte8, t)or# 
ber Ugegptbigere/ er ncer Deb at inbflumre; men 
ingen 2)ag rinber l^en^ nben at \)(xn jo ^aa np f0^ 
ger. 8iD og .Rraft ^08 Sioets Slilbe, Ugefom griber 
ben ^(mcegtigeS |)aanb, ber ogfaa {!al f>o(be l^am«, 
SSel maa l^an ogfaa flunbom Danbre ab m0r{e^ele#; 
maa bare ftt'£ord/ fom anbre SRenneffer, me? 
ingen £)ag rinber ^en^ nben at l^an i S30nnen f0ger: 
l^en til \)am0 ber ^r ecegebom for aSe ®aar, uben 31 

atHSttb letter ^amO^anS SB^tbe; di»er ^am n^ %tU 
inobig{)eb^ og laber l^am faU, at ^an itU er for^ 
labt« S)Q berfor^ m. S$. ! bet er t(Ee mine fOxh, 
men bet er ®ub8 $ormantng oq $otj|cetteIfe Deb 3^^ 
fum S^viftum : Daager og beber / at 3 itU fltslle 
falbe t Srtflelfe J beber^ faa f!a( (Sber gtoeS ! Xmetn r- '. -^ y 
V ', / r ' ■i 

•V. *• • \- 
\ 3i f ■' ■ I III — i^W^>— IFi 

4 » r » . • J ' ♦ ; .1 . . ^ . « 

• / •* . 
, • ' t ■ -' 1- f '. ', » ■ f , • • • • 

•» . ..,■»,- J, ^^^,.., If.. t f } 

. ( ' • ' 1 f ■ f ■ ' * . ■ 7 •.'«'■' • » * ' •'•'',■ ■'.\ 

XXXVI. 


Daa f^rde SXtttfeba^* ^etfatbeS atfet: en Se{l^ be ^xi^n^i ^enxQ^e^ 
hex ere atter l^eitibeligen forfamlebe, oq opfenbe 
til big , @ub I Xaf ftgelfe og SSem @f ulbe di 
if fe taffe big fejiltgeti^ i bet m erinbte be S^age, 
ta Sl^rtfit £tr(e ferjl b(et) gtunbet ))aa Sorberi/ ha 
9Renne|7er f0rfi famlebe fig til en fStenigf^eb , for 
at beftenbe ^am ,: ^\)em bu be{7if f ebe til be imn^ 
he6 dQ 2)0be§ S)ommer^ om |^oem bu (ob aHe $Sib< 
neSbprb ftge^ at ^^o, fom troer paa if am, flat i 
j^anS 9taon befomme (SpnberneS Sc>r(abe(fe og bet 
^ eDige Sio? 9>t^ifet ocere bu, fom fenbte biit Zanb 
i l^anS SSibnetS ^kxht, at be for! pnbte j^anS @oan« 
gelium meb !Dtob og J^prig^eb og ooerbeoifenbe 
^raft $ fom fenbte bin Tianh i bereS S£i(f)0rere8 
^ierfer, faa be fienbte ©anb^eben, og fattebe bet 
eoige SiO/ og ^etligebe {!g t Sroen til at (eoe i bin 
^Stpgt. 2)en famme ^anb, ®anb^ebenS og Zt0^ 33 

ffene ^elttge Tlanb lab etAntx fxtmUUi hot i tin 
60n& ^emgl^eb , f^tbe, ^tiUbe, flptfe 08/ fom 
fEutte forfpnbe bij £>rb^ opiabe Doc SRunb tU i)U< 
og from eg inbtxariQtnU Zalti lab ben pgfaa fpU 
be bent/ ber ]^0re/ ]^t>ab Dt faalebeS tale, berebe 
San^^eben bltDenbe @teb i beted Snberfle, gti>e 
ben £tt> og btrlfom Ataft { oS aQe , faa bet maa 
ft'enbeS / ^t>tm \>i til^exc , $Dem t>i ttene , (tenbe^^ 
at (S^rifli S^angelium |^ar Araft fra big tit at fa« 
ligditfte ^i>et ben , fomtroerl ^mem 

Sectte: ^CpoftU Otetm n« i«xi« 1 

2)et ))ar ))t{ino! faate mcrrf 9crrbigt, l^tab 3t« 
fttS fotub fagbe om ftne egne Sftebnet , oq om bet 
%olH ® Etebner> blanbt ^mlUt ^an (eDebe ; naar l^an 
f orub berebebe ^ine ^ifci))Ie til bet, be {!u(be fee fyam 
libe , i bet l^an bleD oDetantt>otbet t jtne ^fienberS 
^cenber, faa be lunbe gieremeb ^am, ]^t>ab be Dt(be, 
men ogfaa tit at »ente paa ben «|^er(tg^eb, I^DOtmeb 
Onb fFuIbe for((are ^am for bereS &ine ; naac ^an 
faae nb ooet be Segioenf^eber , bet famlebe fig 0be^ 
laggenbe ot>er bet jjebifXe f^oIC , for fnart at opUf^e 
htti Sorening/ for jiprre bets gam(e @(sbe og abfprebe 
hit iaSeSSerbenS Sttgerj og bet ba {!eebe faa(ebe9/ 
fom l^an j^ai^be fagt» fRen iff e tninbre nt(er!ocrrbigt 
Mr bet/ fom l^an talebe om fit SoangeltumS ®f iebner, 
naar b^n, ben enfelte fOtanb, fob t ^rmob blanbt et 
foragtet %oit, fom bertti for f}0rfle 2)e(en forfmaae^ 
bt baabe i^am og ^anS £cere/ naar ^an, bet faa 
^u 9fte l^aDbe tatet for boDe 4Z)ren, l^oem faa flange 
|^;'ijfbem/ ber en,Stib(ang ^at>be l^olbt {tg til l^am, 
hn tolbt l^avbe eljlet; og fnart igten ^aobe for# 

a fSinh, (3) 34 

Wtt / naat fian bod meb ben fu(bef!e StKtb fa^be 
bet forub> at ^miiotxt fFulbe proebifed t aUe San^ 
be ^ flulbe famie SRenneflenie atteDegnefra i et @am« 
funb, mob ^tyxlUt aSe ^eIt>ebeS !Dtagter 3ntet fEvW 
be formaae^ Aun ganfle ringe tar enbnu bereft 
Vntaly fom ret nteb £rot!ab b<^^be Jlttttet ftg til 
f;atii} l^an Dtbjie bet i>ery at ban ffulbe riueft fra 
bem, at «^ab og 9otf0{gelfe ^ulbe reife % ogfadt 
tnob ^tm, eg bog fagbe l^an bem: gaaer itb i a( 
SSerben / og |;rcebi(er SDangettum for at ©tabniotf 
gen, o))tager aQe So({ Deb ^aaben i mtt <Samfunb^ 
Icerer bem at l^olbe ^It/ ^trab jeg'l^ar befalet @ber/ 
Dg fee / jjeg e^r meb @ber aHe )Dage inbtil ISerbenS . 
@nbe. £)g ^an Dar meb bem, /(ebfagebe £)rbet 
Deb m'ebf0(genbe Segn / gaD bet £raf t at trcenge 
inb og at bUue i 9Renne{feneS «|>ierter j l^amx meb 
08 enbnu, beDarer fin .fttrfe, optager #ebf^ npe 
®Icegter ber{,*l^eQtger/ ftprfer og Delftgner bim^'v 
ber \)oXbt ffg til i)axa* — Slinge , uanfeeligt er ; 
Sr0{ornet, naar bet ((Cgge8 iSorben, bog frenu^^ 
fpir^er beraf htt magtige Zxa, ber trobfer ®tor# * 
inene, og t^Dort «|){mme(en8 ^ugCe bpgge be fif f re Slftp ^ 
ber ; ringe og uanfeeltg Dar Sl^rifienbommend ferfte j 
IBegtvnbetfe, xatn bet neblagfe 55'^0e fpirebe bog^ ; 
nttrebeS af SorbenS bebjie @after, ncerebeg a\ «|)ini« ] 
melenS S)ug, Dojcebe, ubbrebte fin befEiermenbe 
®{9d8^ ^i^t ¥'^ ^"ott Sanbene, og alle ^olfeflag 
n0be, af bets grugter* 

^enne ^ejl jrinbrer 08 om be mttrf Dcetbigie. 
©age, ba Jg)errcn 0|)f9lbte fin gorjattelfe, og fenbte 
fin }Canb oDer fine Sienere, ha %an\>tn fplbte bhii 
meb iipe j^rafter^ faa be feCD forflobe Oube ®anb« '1 35 

$eb/ eg funbe ttxU berom tU bereS Stobre* S)a 
f alebe t)e ogfaa ^ f0r{l ))aa bet @feb, ^oorbe.ben^ 
gang t)are, ftben ftebfe paa flete @teber/ og aQe^ 
Degne famfebe be SRentgf^ebec; tncn j^Dor for{7ieItig 
t^ar \>ii\t% Silflanb fra ben, I^Dori nu be 4^rt{ine 
SKen/g^eber beftnbe {tg I 2)engana et tinge 2Cnta( 
SVennefZet/ eg nu et faa ftotf j bengang famlebe^ 
be ftg l^ijl 09 l^r'nben IJragf 09 2tnfcetfe, ofte nn* 
Ui %w\e\^z\\t, ofte t ®(tu(j nu ^ave be O))f0rt 
bereS ^orfamltngSfiebeir offentUg atte&egne, \^QCot 
ofte {unnet fmpf !e bem meb 9>ragt , mebe roligt ^ 
bed/ og fee bereS @amfunb betrpgget Deb bebor* 
fieriige Sot)e* !S2en beSDoerre frifleS ))t mangen ®ang 
Deb benne.@ammen(tgntng tti at flage, at beguag< 
Xt\ \>ttp ber bengang Dar Darmt/ nu ec bleuet Iun<s 
(ent eHev folbt/ at fun bet UbDotteS er ubbannet 
og forfliennet, men at TCanben minbre (tenbeS bert, 
cgb^aber ben d^riftne £tr!e , naar 2Canben er De<. 
gen berfra? £cg!. Dt DtUe nu tffe anflage Dore 
Sibet fremfor anbte; t)t Dtbe ret Del, |^Dot SRange 
ber aQerebe Deb ^^rif!enbommen§ SSegpnbelfe fanb:s 
tt%p og ][)Dor SRange ber ftebfe ftben ere funbue, 
I^DiS ^iertigl^eb fnatt f0lebe$/, font tffe *Dt(be bere:^ 
be bereS @te(e ttt.en SSojltg for 2Canben , i^Dtlfe 
berfor beng 9))))er{ie ®aDer tKe f ienbteS / eUer font 
fnart beg^nbte (xt miSbruge ^^zva t\\ et forfangeligt 
6))tL SKen berfont enbog bette alttb f^ar Doeret # 
fabDanligty ba b(tDer \>zt bog fiebfe Dtfl/ at bet 
enejie rette ^tenbetegn. berpaay at 92ogen ]^0rer 
til ^zX^XiX>t i^ix^Xit ©amfunb/ er bette, ^i ©anb^ . 
fiebend , ^eUfgl^ebenS og Sr0{ien$ "^OiX^^ er Dirffom 
iffanS 3nberjle* 

(3*) 4' ' / . 36 . 

!Bbt. forelocflc Sejcf berefter/ }i'o<3^ bet ffee^" 
. be poa ben ferfle S)ag , ba S^tifii iBtbner traabte 
of entltgen frem«. ®ubs ^Vanb l^m o&et bem ; ben 
xdQiiiAU fptbe bem^ for be fett) ret ^oDbe ©tptfe til 
at tree; fer be ^at)be $8ti5bom og Araft og 9Rob 
til ^t Coete ^nbre; ben maatte ubrufle bem meb 
ODerorbentnge @at)er/ ti be {unbe beisife ftg font 
Genb^bttb^ bet talebe i ben ^oieileS ^mvl. 2)et 
\^x ))aa ben Stib, ba S£egn og Unber Dare jfeete 
oeb Sefui^aanb og Deb f^an8 &rb; l^an ^aDbe (o$ 
Det fine 3Cpoil(e JCraft tU bet @amme^ og f>an op^ 
fplbte ntt/{tt e0Dte« Uben SSegn og Unber ^aube 
Sl^nfienbommen iflfe funnet ubbrebeS og befcefle^, 
og en baarltgere S3efir(x;belfe (an iffe (et tcenfeS/ 
enb ben^ at oille foroenbe be ^ Qtge SSeretntnger/ 
inbtit be Unber / l^ooroi^ be fortosQe , fpiif e neb i 
Sfiosf f en ^f be fosbDanltge S£ilbra^elfer« 2)e ere 
bog fortalte fom Unber , be ere fXeete og be ere op^ 
flreone, paa "t^ti xA ffutte troe» 9laar TCpofllene, 
i bet be eenbrtegtigen Dare forfamlebe^ ]{t^rte plub* 
feligen en fipb af ^immelen , fom af et ftemfaren* 
be Dcclbigt SSetr , og. ben fplbte bet gan(fe ,^uu8^ 
l^Dor be fabbe, ba ftulbe bette otere bem til et Segn^ 
at nu Dar $u(bfomme(fen8 S)ag/ tnbtil ^oitfen 
bet Dar bem bubet> at be jfulbe bltoe i ®tt(^eb og 
oppebie gaberenS gorjattetfe 5 haar ber Djjle fig 
Sanger for- bem^ fomafStb, ber forbeelte fig, og 
fafte {tg l^<k(x Snl^Der af bem, ba flnlbe bette D<rre ' 
bem tit Segn, <kt be nu ftnCbe trocbe frem meb flam« 
menbe Sale / og at be iMe ffulbe frpgte, xy^, fom 
4^erren rilforn f)aDbe fagt bem^ bet fPulbe iMe Dare 
bem felD, ber jlulbe t(x\i af egen SSHibom og Araft 37 og SR^nbig^tb / men %abntn6 Zanb ffulbe tale I 
bem; naar be tvactbte fvem, oq taUbe til ben fot« 
famlebe ^ctnQbe i ben$ fot\lieUiQe Zun^emaal, ba 
fEulbe t>ttte t>axe%Ue til ef Segn, atJbi6\t X)axe 
fenbfe for at bttnge S$ubt!ab fva bet ^0te til aUt 
Sorbenfi Solfejlag. ®aaIebeS Dtf!e (SubS 2Canb 
enbnu (cenge fin SSittntng i be Sroenbe Deb ot>ev^ 
orbentUge @aDer$ men fotbi befte tffe mere ffeer 
faalebe6, fCutte Di berfor ffge, at ®ubS Tianb ilh 
mere mebbeler fig / if f e mere Dtrfer, i bem , ^r>is 
©iiib Sroen. banner tit at mobfage ben ? & ! enb^ 
nu gielbe flebfe (^tne TCpojlelenS jDrb: berpaa !ten« 
be Di , at t>i bltue i @ub og (Sub i o5 , f orbi ()an 
gaD 05 af fin 3Canb (i 3ol^. 4/ isO^ . 
SRen J^Dab Wpbe biSfe Srb ? 

^Dotpaa fienbea txt, at \>i^^a\>t ®nH SCanb? 

S>ette® |)0rg8maa( forttener Del Dor alDor^ 
Itge £)DerDeieIfe. IDen famme^anb, fom forbum 
Dirlebe^ maa ogfaa Dirfe. enbnu^ SBi fee ogfaa 
enbno/ at ben ofte ^tti^er ftg paa forunberltge SRao^ 
ber; ben itbrufier enbnu flebfe SRange meb ftore og 
l^erlige' @aDer til mcegtig , DibtDtrf enbe ©terning ; 
enbnu funne Di aUe erfare ben8 oDerorbentltge «g)ie()), 
naar i bebre Stmer n^e ^rcefter rore ftg i o9) naat 
Dor @ie(d j(die opIabeS til at ffue @anb|^eben i for< 
f^en uftenbt Alax^eb, Dore Sceber til at tale bexom, 
naar Di Dorbe jlilfebe til at bruge be €Dner^ ®ub 
gaD 0$, meb JKlogflab og SRetftnblgl^eb og &t^xU^ 
Zlt betteDirfer, enbnu flebfe ben ene, famnre Vanb; 
bog er bet ifte blot i bet UfabDanltge og ®ie(bne^ 
at 191 fZulpfe erftenbe ben, men fiettere i benS ioeonKge 
og ftabige ^irfning, })aa Dprt Snberfie, naar ben. 38- 

font ©anbl^ebenS Tianb, fwer 08 fremab tit altit> 
f latere Stmbffab og fafterc SEro, tiaar ben/ f^m 
'ben l^etlige 2Canb , 910c oS b^gfigere og tetffafnete 
tit at nhxetU @uW SSiffic, tttiar ben, fom .kierUg* 
][>febenS ^anb, bannrt Dort @inb fterligere tnob ®ub 
og riot Slcejle, ttaar ben, fom S£r0JlenS 2Canb, ffien* 
fer 0$ Swjl, ©loEibe og ffreb. ,^erpaa jfat bet 
lienbed/ om Dt l^aDe "©ubg 2Canb , og altfaa, ont 
vi ere g^tiflnej tf}i fanbetig, berfom 01 ilU Dorbe 
Difere, bebre og gldbere fWenne^er bemb, ba beeb ^ 
jeg fWe, l^oab JRoeS eKer ®aon Difunne ^ctDeaf 
t)or fpiafalbte ©l^rijlenbom^^ 

®ub8 3Canb falbeS* f0rjl en €iattb|f^bert* 

3tanb / og efterbj Sngen fan Danbre i SR0rf et uben 

at {i0be an, faa er ben f0rjle ®aoe/ ber maa fom^ 

tne til 08 i^erooenfra, et £98, fom ffinner i ii>ot 

^iel;_ fail vi fienbe bet ©anbe fra bet; galjfe , bet 

Stette fra bet Urette/ faa t)i iiU t>anbrefort t Slin^ 

be^ ;men Dtbenbe, l^oor; t)i g(Xae» Smibletfiflib'-^et 

'SRentietret8 Silflanb i SJerben if f e. f aabaij , dt l^ah 

^^xav febeS Ifgefom meb aabne ^im, at ^arib^e^ 

''benSiftare og Di8fe ©rtienbelfe jlraic er let^enbc i ^anS^ 

•@ietVf^<^ |)ftn ^ar ben uben at foge berefftr ; ogj* 

faa\^ergiel^^^ f0r|lt^triib^ og fad ! ^reb^l 

forjl tticfa^ Ml :pr0t)e be abffiffige gore|iillinger, ber 

tilb^be' ijtg for o& nnber ®anb][>eben8 ©fiffetfe, in^ 

bett bet IpffeS 08 at abf})rebe @fittnet8 SSebrag, at 

fee bet SSirleitge, fom bet er, og igiennem St>it)lene 

at fctmpt 08 fretn tit 2Ji8t>eb* ,!^eifer iffe er bet 

faalebe8 'bejtaffe'n meb ®anb]^eben8 j^rfienbelfe, ctt 

bet ene SRennejfe fan lare ben af berdnbet ipaafahtf 

me ^aabe^ fom Dt Ittre jDrb og dOfef^ag^ i({0gt og i9 

%avbis^h df ffUtanitti pi funni uiltht dtn bet 
TCnben bertil / fttctbt at bringe ^i^eranbre paa bft 
tette ®))or/ ineti om bit ent> famler al:ben Stunb^ 
ftai, ber er i btg^ it)ife£)rb/ om.bv foreffgei: 
mig bem fftitofte^ at min. ^uCommelfe bcDarer bem 
ftSe^ at mm !Runb {anPgfentage bem aUe/ bog fien^ 
ber jeg tHe @anb^ebeii/ ben er iffe tnin (Stenbonv 
f^renbjeg fe(i> ftubet bet^ I^DortiLbu til (ebe mtg, 
felo feer bet, tnx Dtfer mig^ f0retib C^anbl^ebett faaep 
Sit) i mid 4>g jjrg. felt) fetet Ws Jtraft £)§ ^wxf 
tebeS: jteei: utt bette? @i: bet fttn en Srugt af ben 
tnennefEefige £(ost!abi . bpbftnbiglie Un^etf0ge(fe):? 
§Si (unne; ittt anfatte btSfeSt SBatb for ^0it i . ben 
in0ifommeltge $Bei ferer itben St>iDl tit ^etnMo^u 
|eb^ og fnn be^ bet: l^aoeiagt ben ttlbage/^ ere 
iftanbtitret ^t tare TCnbr^z log at foare bem^ ber 
fi!ge tmob. SRen er bet ^ fan bet ixrrr atte SKei^ 
ne^ete @ag, ab benne ^ei at naae ben tt( Sj^S.og 
St^eb? jDg er ber bog noget iRennefCe.^ l^M^fi^ 
tier fpned no{ faaiinge, ^anS fde^iU{n^iJii^ 
Doere no{ faa forflieOig fra bereS^; ber tmxM i^bDie 
^eflefte Simer til* fiiSe Zanlnind, fom ilanw^ 
Doere* ©anb^ebenfi Zp9, [fox,^\>m bet iffe ^f bft« 
^eMt til a^fftnne^ font: nben;tet Hn ma^:^n'M 
SKaalet/ ber er fat ogfaa for jjiitim^ ■'" €rjWt;f?ew» 
fcetc« Dirfetigfoa^ Jatbe^; ber tun witihttUi^ifff 
tetS eenfolbig^eb, mett i.®ub&0retfiabig^^jtii«b|^ 
»art tongere fra at: fe^ jSonbl^ben./ €nb be^.b^^ 
Ipfie JTenrt)tbM^0i $orfl:^ttb>f pg anoenbte a( b^ftf 
@ jf arpfinbigl^eb paa b^bi .^rianl^ning ? 2)et ft. j^ 
f n af minbefig iKIage > .af , Stange. af btSfe itUMffp 
feilebe i betti:eSer .^iftit^ tmn at bi oftrfoere gw ^ 40 ^e oUb fra best teffe 4Se{ / eg nccflen Snfet fitae of 
6aiib^ben> men (un S^t^t og Sant. ^^Dab fat^ 
tebfS bem %^ enbntt? — S)et ei: eo Sorf(tndeUg^(» 
benS 2(anb^ fom ofte bebaacer felt) be 9otfl;an< 
btdfi^ fom til^pnber bem at f0ge SRennefFetS 0toeS 
og iCfe ^ttbS^ at ^ige {un eftet Ut Wc^t, , bet 
GUmr^nbe^ fom bett)eb fowUbet bent/ faa be t((e 
ftnbe bet @anbe« £)er er en S09nen^ Vanb ^ fom 
forf0tei: fOtenneffene imob bereS bebte 1Be))ib{i^eb^ 
tnen.af \ft\% Sebtag be gietne (abefig (oCCe/ fot^ 
bi bet fmigrer bereS Stlb0te(igf^ebec, naat ben inb^ 
I^itber bem/ enten at bet ingen @ub er i S^Kxaxc^u 
len/ ingen SDommei:/ intet %xi\oM ^ereftei:^ etter 
^t bet {un er tomme Srubfler , naar Di ioXt om 
]^an§ 9tetf(erbtgl^eb ^ om l^anS ISrebe oDer Spnben^ 
pm ^an§ @traf/ fom i((e ttbeb(it)er 6t)er bem, ber 
f orf^OHrbe fig / ^Dor feeht.ben enb rammer, etter at 
bet er ot>erf))(thbtt^orbr{nger/ naar S^rtflenbom^ 
men taler til oS om^at fornegte oS fe(t> , at o:pDffre 
SSerbend ^orbelrfor at fircebe efter ben 9tetfcerbtg« 
]^eb/ fom er ®ttb be^ageUg. S)erimob er ber og« 
faa en bebre TCanb, en ®anbfieben§ Vanb/fom 
nbgaaer fra (Sub,, fom fttger neb i be ^rommeS 
^terter, fom opipfer be (Senfolbtge og Um^nbtge 
faaDelfom be SStfe ^ JCIoge, fom aabnet Dore &ine 
ti( ^t tf fe(ne bet ®obe fra bet £)nbe og Sanbl^eben 
fra 20gnem i|)Mr benne 2Canb er, ber er £96 og 
Xfar^eb/ ^xmi^tXilU ))aa menne{!e(tg Stidbomt 
funfttge £}t)erta(e(fe/ men fiaa Ganb^ebeniS tnboor^ 
feS AraftS ftCfre S3et)it8ning. SRen naar SefuS 
fagbe ftg at txrre fommen tU l&erbenf or: at t)ibne 
%xx @anb^eb, naar J^anS ^^{ircebelfe xsa^ $an& 2)u * 41 

ft{|)fo oar ben, at ^Iltge htm i tSubS Gofnbl^eb, 
naar benVatib, fom \^n IoD<be, fom fian fenbtt 
bem, f0r{l og fremmefl ffulbe Deilebe bem ftl Ganb^ 
l^eb , og Set ba i 06 ing^n )>t§ og ((ar 6rttenbe(fe 
cr af @aiib^ben , men t)oi: ®iel t>alin l^tb og bib^ . 
et 9^0)^ for 6(brtg enbte Xt>M, {unne t^t ba rofe 
ci, at Di ^at^e e^riftt 7(anb? -^ 2)eete oeebje^ 
i^eO at t(i altib ffuSe Dore i AunbfFab, dt t^ot SorfF^ 
ning alefaa olbrtg {an enbed^ men bette t^eeb jeg 
i>dfaa> at ben, fomf0ger, (aber ®ub finbe / i^ 
at ber er en Araf t fra bet ^0ie , fom btelper ® f e« 
(en i benS 6tr(rben eftet S98 og Sforotdningv bette 
t>eeb jeg^ .at Ut er mue(tgt> at Sanbl^eben Ian 
vaxt grunbet faa fafl i t^tertet , \aa ingen St)to( 
mere {unne roHe ben^ fda bet angflcbe @tnb altib 
{an finbe ^oi(e beri; og bet f0r{ie £tenbetegn ))aa^ 
at Dt'^aoe ®ttb$ Xanb, er bette, at ®anb|)eben< 
drfienbelfe og Sroen faalebeS mobneS i od« 

^nbff 2Cdnb falbeS for bet 2(nbet en ^elTig 
Xanb/ og oee. bem/ fom ilU erttenbe ben berfor, fom 
atttaat alletlagS Oaoer af ben, fun if fe |)elltg()eb og 
Stetftaf en$^eb 1 ^oor ofte, ^oor bittert flageb^ 
TlpofitUn allerebe ooer @aabanne i ben fotft^ (&ffxU 
ften^b; t^ ber pare SKange, fom t^ffebeg ftg, e(' 
Ux, fom t)ir{e(tg oare, nbrufiebe meb jiore/ ot)eror« 
bentUge Smtx, tatn fom brugte bem fun tt( (etftn^ 
big og fotfctngeUg S3ram ; if f e til abelt og ^eUigt 
Sarf / SRange/ fom fun oarr at ligne ^et> en (9* 
benbe ^alm^tUtx en flingenbe SBielbe. S^i^^Uing 
forbart>e$ i bet urene ^Uxtc, Xlting odnf^eaigeil^ . 
itnber befmittcbe «|)<rnber/ og bet Sorfle, fom for< 
breS af Sn^er, af S^r^en paa ^ani Sl^rone^ af I 42 Smtten i l^and ianle, af be UhmcttUht og SStQOtf 
t^ebe { Soffet, ))aa fy^em 2(Ile&&tne tage Date, og 
af be SRtngefle, paa l^Dtlfe Sngen aQttt, et Uttt, 
at fv\)QU ®\xb OQ at ^tere SRetj ingen ubt>orte$ 
@Ianb6 eg ingen tnbDorfeS @t>ne fdtagec berfra, 09 
{an naar Dt beg^nbe bernteb, t0i: t)t {a(be bet |dt)# 
ftge, Di beftbbe, en fanb SSelftgnelfe* S)et npttei: 
if (eat tale tt( bem, bet/ gan^e f^0Debey gantte 
liebf(en(ebe t be i^tbt{7e(S3egtettnget/ HU engang 
^ai^e ^0tt, om bet^t en ^etete 2Cmb; men^bei^ 
paaminbe dI, 3, fom ftge, at 3 (eDe fot bet ^oiete, ^ 
fom tofe 6bet af TCanbenS @aDet ; ^bet fpetge ^i, 
om 3 ntene at ®ub§ Vanb betebet fit Sempel i et 
beelt-«f)tette, eOfet om ben i^ttfeltg fan bc^ i 6bet> 
naat ben af fe mere og metl f^eHtget @bet ganfZe og 
alb^ee? @t bet ba Del ®ub6 tKanb; bet bttDet 
(Sbet^ naat % gtemmenbe be {lote Sbt^ttet, I^Dot^ 
af 2 tojle gbet/ fotagtenbe Sugt, fjjottenbe Keen^ 
^eb og -;!^elltgl(>eb, labe @anbfer og ii^\ttx oq Stben^ 
ilaUt lietjle? ^et bet ®ub8 ^anb, bet btiDet 
gbet> naat 3 falge.@bet6 abtefle ©Dnet i ®iet«» 
ttg^ebenS Stenejle, og ttagte f0tfl • ^f tet S^etbenS 
Sorbele, og faa eftet ®ubg SRtge? (Sp bet ®ubS 
3Canb, bet brim 6bet, iiaaeg; ^jlebetfor at (a* 
be 6bei:& SSanbet t^fe^ fot @betS foagete S3t0bte og 
Dife i^em ben fanbe 2@te$ @]cem))et/ ^eKete f0ge 
S)aatet8 |>tf 18 og feige ©ieleS JBeunbting, og'fbtip* 
fie @ber meb ^otf(ctige(tg][^ebenS tomme ®(immet ? 
&t ' bttte ® ub6 2f anb , ^Dab et ba SSetbefi$^3(aiib f 
Q^t bette tiSabt dg ait|}%nbigt, l^Dob^etf ba taiUai 
betigt og uDcctbigt? ^-^ Stetffaffenl^eb! bn l^eUige 
IRabn I fot big flulbe bet Dftte @tftatninp i\ nogen / 4S 

Qtmt, Ipbttfenfom^elfl, i npQen A(0gt og Aunb# 
fEab, t nogen ^(erbig^eb og X)ue(tgl^eb ! bet fBaanh, 
i)\>ott>eb bit btobet Stennejfene til btvc6 ^liQt, \tuU 
toe 7(anben(0ff, iraac beti ^ttrec ftne ®Mn i^S, 

VQ itte megct tncte befaflel ®el ere bee SRan^ 

ge/ font ogfaa l^a^e taQtt $Ret{Iajfen()ebenS 9laDn 
forfitngeligty 'fom f)aDe meent, at ben fun beflob { 
ttbt^orted Sugt og USthat^eb, font l^aDe inbbilbt 
fig^ atbe ]^at>be @nb8 2Canb, naat be ^ogtebe ftg 
fot b€f IDnbe; uben at Dcere betcenfte ^aa ogfaa at 
))(tte buelige tit bet ®obe. IBi mtfe tC!e forefltHe 
08 bet faaUbeS, xii t)ibe, at TCanbenS SBirfning er 
gptig^eb^ !g9lbe, gibogSraftj benecbet, fom 
QX0t ^nb^ Sttenere bpgttge til bereS^terning, t bet 
ten ttbbelei? tK gnbuer i ©arbeleS^eb, efferfom'ben 
dU} ben er bet, fom gtDet be §&(t(bige ))aa Sotbeft 
SSiiSbom tit at l^erjle oxftt JSuftnbe-og fern flprfe? 
ben Sttingejh i ^dlf et , naat l)an ^er tro ot>et fiibet^ 
faa f>att fan fcetteS oDer SKere ; beti er bet, font qU ' 
Der ue ^9nbige beteS ilunbjfab, font Icegger t)tfe 
sDtb paa SalerenS Scebet , font befteler be |)e1Ilge 
©angere, og ndar ®f riDten felD ffgeir ont l^iin SRanb> 
ber bfet) itbfeej til at fnlbfere Saberttaf lets «nber# 
fulbe' SJarfer, at ®ub |^t)bef9(bt (jam tneb ft* 
3Canb/nteb SSiiSbom og nteb^^orfianb ogfatebAuntHt 
ffab, og bet i dffel^aaribe ©ierning (2 SRof. 85, 31; 
3O/ $i)orfor ffttlbe bt if f e^ftge bet ©anime?^ ®i, 
Ditti pge b^t'fot at o*)t)&ffe 08 til at ffi0nfte^dfc 
®ub8 ihdtjgfolbfge ®at)er ;^ bg etfiehbe, at >bit'foni^ 
me fra ^am^ men tilttge oide t>{ tbeligen minbeos 
om, at bereS'Seftbbelfe in tet^cetb'^at/ betfom 
te if f e ont^enbeS af en tetftnbfg JSittie/ , Slit^t b^ 44 ci fun til ®i0glev(tt{ og Zant, ^Dormeb Setfinbtg^ 
l^eben tUnotibt SSegtertnger brtt>e bere§ @))i(/ ^\>ab 
ere be ba/ uben fom en 3(b i SSatnetd/ fom et S^aa« 
l^en i ben SRafenbeS .^aanb? ^\>a\> funne ba be 
fietfle @i>ner 2Cnbet/ enb nebbrpbe iilebeffor at cp^ 
hJ^QQt / 0be((tgge eg forfi^tre iflebetfor at {fa(e og 
t>etftgne? iDg mere og mere t^iQe ba 6t>nerne fe(9 
for))anb{Ze§ og forboerDeS, mere og mere iiil bet 
Itenbed, at Xanben if Ce (p^ed Deb at boe i bet t>an^ 
l^elltgebe Sempelj t^i bet er Del fanbt, ^Dab ber 
IfriDeS i jBitdbommenS SBog , at et forDenbt ®inb 
abff titer fra ®ub , at SBiifibom if f e f ommer t en 
onbartet ®Ul, iffe beer i et Segeme/ font er ®9n^ 
ben unbergiDet/ at 2)ugten6 l^eEtge 2Canb flper^Diig 
og Diger fra be Uforjianbtgeg Sanfer^ og foriageS^ 
naar Uretfcerbtgl^eb fommer t|U 

@ubg SCanb falbed Dibere ^ierltgl^benS og 
Sreben§ 2Canb, PQ^oxa faaban maa ben nebDenbtg 
9ttre {tn SSirf ntng^ berfom ben eUerS er i o$« sO, at 
jeg ^er f unbe (aane 9>autt SRofi, naar l^an faa ofte^ 
b^bt bebreDet oDer bet^ J)an maatitl^dtt og fee t 
be SXenigbeber^ (;an fiiaDbe fttftet, anDenote %lt for 
at ^bmpge bem^ ber , cpblc^fte af be aanbelige ®a< 
l^er, be meente at beftbbe , brugte bm til at fitfte 
Bpliib og Soroirrtng, iftebetfor til at formilbe 
og forene, naar ^an faa ofte forel^otbt bem, at 
aitbtt, fom falbeg bet^))))er{ie, bog Sntet n^t^ 
ter, berfom ber iffe er AierHg^eb ^06, at ^ub 
tCfe^er ^oroirringg, men SrebenS (Sub, og at Han^ 
benS %x\xQt er £ier(ig]^eb og Sreb! fScl bor d{ 
for alle Sing iffe miSforflaae , ^i^ab ^an faatebeS 
IcrrN/ cKer.^Dab ^ani |)erre l^aobe tort f0r ^n} 45 

• t 

btn ifreb , fom SubS %anh »i( f(tffe , ct if fe en 
fetontg 9tO/ ^t)on KUinQ et o9 liQt titxt, bet S)n* 
be fotn bet ®obej OQfaa ®ttibSm<enb t^cetfer @ub8 
7(anb/ fom tampt fot®anbl^eb imob S0gn^ fop 
9?etf(erbtgt)eb tmob Uret, fom * iff efoge at fceCCeS 
S)?enne{{ery fom (a(be enl^oet Stn^ meb benS rette 
S^aon , fom ubeteltge flraffe Stibfatelfe og @9nb, 
0^ fdafebed Dcrrne om @ubd (RigeS (Smnbfet^ SReii 
l^otlfe ere biSfe ^ttibSmctnb , fom ®ubg TCanb bri^ 
t>et? 9fOtt> be, fom opfinbe aOejIagS fpibSfinbtge 
£(erbomme/ fot at afflebfomme kxattti SRonbe^ 
fom t>e( fpiied at fotmpt fot 6anb^eben/ mtn fom 
l^eQete elffe at forbanbe'enb at t)ei{tgne/ fom af 
^9^ til at fotb0mme, tage ^orargelfe af 2C(ttng, 
l^oDmobtge^ mtfiunbettge/ fitlbe af ^ab og Sftenb^ 
fFdb? JDg btSfe Dot>e at talbt ftg ^and Stenere, 
fom forbnm, ba ^'anS £tfctp(e )?ttbe Ca(be 3(b neb 
af |)tmmelen ot)er ben @tab; ber tf!e ^avbe DtOfet 
nnbe ^am <^erberge , {Iraffebe bem , og fagbe : 3 
))ibe iffe, af l^Dab 2(anb S ere! Saber oS bog for 
ade Stog betce'nfe, at fe(t> enl^Der Striibr Dt fore, 
bor fereS i itterlig^ebenS Xienefle, itU for at for^ 
bcert>e, men for at frelfe 9)lenne{Zer8 ®te{e^ i!fe for« 
bi Dt (^edere et{!e ®tctben , men forbt t>i itU \>aa 
anben fStaabe funne naae ben fanbe ^xtp. Saber 
o§ albrtg gUmme, ^oortU 9aulu6, ben faa aar« 
t^aagne, faa nibftere 2Cpofte( / formanibe Stmo^ 
fl^euS/ fth mejl elfZebe 3)tfct>el: jag efter ^reb 
meb bem, ber paa!a(be ®ub af et reent ^inti, men 
ttnbjiaae big for baarlige og uforfianbige ®))0rgS« 
maal, efterbi bu mcb, at be fobe @triib af ftg; 
ef>i en .{^errenS Siener bfr bet iffe at flribe, men .46 

t 

at ttcere milb tmpb %Ud, ?neb @agtmobig]^eb tsnbetDu 
fenbe bem, bet mobfcet^e {tg, om @ttb mlbe engang ' 
gt^e bem iDrnt^^nbelfe til at erfienbe ®anbl^eben» 

Dog / l^oab Di Dat>e at flge l^exom er be^lS 
faa aabenbcttt/. beelS Innm \>i vel elkrS ftnbe £et« 
itgf^^b tt( at tate berom , faa i)t nu j^ellere r>iUe arte 
venbe be ^UblitU, vi ^ai>e tilbage, tit <!^t minbe oS/ 
at @u.b8 2Canb ogfaa {albed etrZx0\ttn&%anh, og 
9t^ berfom ben er t.o$/ ba maa bet ogfaa fienbeS 
berpaa, at ben bringei: oS Sreft. @e(fomt eribet 
bog befEaffent meb Wtan^t, ber falbe ftg ^^[^rtfine, 
ber Tuehe at J^at>e ®ub§ TCanb^ og bog tngen $Birl# 
tiinget funne t?tfe beraf } bereg ®iel tctmpzx enbnu 
jiebfe meb ZpM, ofte om be^0rfie og Dcefentligfle 
©anb^ebet, j^eteS Sonet ere itU blepne mere ub^ 
bannebe^ bereg £raft iffe fprtgere til bet, be jluHe 
tage oare/tereg SSiUie^er itU bU\>en renere og 
l^elliger^, bereS «^i$r^e iffe fierligerev og enbnu 
berfil er bere§ @inb iffe b(eoet roltgere, men enW 
nu {lebfe ®org§ og; ®roemmelfeg ^ j|a SortoioletfenS 
IBptte^ Seg oeeb bog tffe^ ^oorfor oi J[)olbe faft 
t>eb (S^rifli @oan^e(inm, berfom ot iffe beri funne 
finbe greb for oore © iele ,_ berfom bet iffe er OS en 
©ubS ^raft til ©atig^eb^ berfom Zt0^tn6 og ben 
|)tmmel{fe ©toebeS ^eQige 2Canb iffe beroeb fommer 
til 06/ og tager @cebe ^oS oS« S)a maatt^ oi jo 
fnarere miSunbe be^ Sob^ fom be oalgte ftg, l^oil^ 
fe oi fee at fortcere Sorbeng ^rugter i S3eqt|emme^ 
Iig|)ebr og at ftge til fig felpt (aber oS cebe og 
briffe og ^c^xe^la^t, tl^i of ^aoe ^orraab til man^ 
fle 2Car* SWen ©uboare tooeti l>em |>aDe oi ifffe, 
>e|[)[00 atmiiunbci pi oiVe labje bem npbe ben S^fl^, 47 be funne, eg fi»: wt S>ee( glabe p8 Mb, at (Sub ^ 
enbnu o^pf^lSet ftn Sforjoettelfe , og (abet ben, fom 
beber, fade, og ben, fom \0Qtt, flnbe, at ^ati 
^nbnu u^fenber {tn Xanb i t)ore ^tetter, og meb ben 
S£r0|l eg Si^eb» ®anbt nof, Sttgen ter tofe ftg, 
at ^att attetebe grelb £(enobtet, eUer er atterebe 
futblommtn., at ^an6 @ie( aOietebe ^tiUt ttr^Q oq 
ttbetxtgeUgiben e\>\Qt^o, cp^out oDet a( @trub 
og 9t0b« Sangt.f^aDe m enbnu atDanbre bertU, 
eg ))aa mange fBtaabet jfude t>i enbnu forf0ge8 ; (a^ 
bei; oSogfaa funtilfiaae^ at mangen @trub ^a^e 
Dt ubl^otbt, mangen t>ine d: maajlee enbnu faae at 
iib^olbe / ^wtf xfCL be bate befriebe , ber tffe (irabte 
efteirbet famme SRdal/ fom bu ©ocett 'crmpebe 
^tcelen mtUem be (sngflenbe 2)t)tt)(, fer ben fanbt &pd 
pg SSt^^eb; ftxett f(em))ebe ben mob JCt0bet& S3e< 
gtednget, mob SSerben§ SSilloff elfer , tnben ben 
Danbt frem til ^ci^eb og ®eter» Tilt bttu (tenbte 
be tffe^ fom ^))er!en t0rfiebe efter @anb^eb eUer 
SRetfoerbigbeb , fom gt!, ^oorl^en man4)ilbe f0re 
bem/ og ftttgte, f)))or ^riflelferne t)tn!ebe, ubef^m^ 
tebe} be £ienbte tffe 9Rtgfot:n0teIfe meb ftg felo^ iffe 
^ngerenS SBitter^eb, iffe ©pnbenS Slag j be f ienb^f 
U iffe ^tecligl^ebs @orger, fun om^t^ggelige for 
bereS 6get/ £)! men faa ftenbfe be ^eUet ilfe 
QeierenS :®Icebe, iffe ©ielen^ Sri^eb, iffe ben 
@itb8 Sreb, fom DDetgaaer al ^tflanb^ iDgbette 
^t jo Dor ^oe6, Dor Spffe og ®labt, at m l^au 
titnbt ben^ og bermeb et @obe, (angt ^^oiete, enb 
noget jorbtfft, atDi f^atie erfatef^ f^DorUbed, naar 
Dot Vanb angtibeS af uboorteg og jgbDorted ^ieti' 
bttf max ben i fig fe(D er for f^ag til at feice, men 48 boQ iffe for fvag (if at \>iUz tctmpt^ fffe fm: fba^ 
f i( at Ubi, ba lommtt en btbu, en j^tmmetff, gub^ 
bommeltg '2Can& ben tit Jj^ulp, 4>g brtnger mebfig 
Scegebom for otte ®aat , bringer ^ti^eb og jjfteb* 
2)enne Srfartng ^t bet, fom fort)tgfet oi, at \>i 
attib (unne og fFuQe ODerDtnbe SSerben; meh ^\>o 
bn iffe erfarebe bette, ^an tofe ftg iffe af at ^at>e 
®ttb5 2Canb, t^t J^t)or ben er, ber jfan 2t0{l og S^eb 
iffe Vdtxt lanQt borte* 

fKen @ut>d 2Cant) / l^t^ab er bet bog , 'l^t>ot< 
cm Dt ^at)e tatt? «g)t)ot Dfte t<Ae$ beriffe om 
®ttb< 2Canb, om @anb^ebenS^^:£tet(tg]f»eben5 og 
SroftenS l^elltge 2Canb; mtn |^)^ab forflaae t^i bec^ 
Deb? Qt bet fun et Sf^aon uben Qienflanb, fun et 
opbtgt^t Segreb, et Sofler. af Dore egne Sanfer? 
SQec eftetbi bt bog erfare benS j6ttf nin^, er beii 
tn b0b og bitnb Araft, fom gtennemfrcenger Dore 
@iele? £>! ^oor langt anberlebeS taler ^enen, 
om ben %anb , l^an oUbe fenbel Sl^i ®ub6 2Canb 
leuv., og gtennemfZuer aUe Sing, og oitfer t bet 
^oie og t btt^^be, iffe jorbifZ, men ^imme({f/iffe 
|org(enge(t0/ men eoig, iffefEabt, men felo^ub^ 
£aber od ttlbebe ben floire 2Canb, fom fra SSerbenS 
IBegpnbelfe fDceoebe ooer Slem^nterneS 23(anbing, 
t>irffom ttlat orbne og banne, fom enbnu foaber 
ooer aUe ®teber og aUe Zibet, altib ottffom tit 
bet@amme; fom tagerftn SBoUgi fcomme SRen* 
nefferS gubf^engione ®tnb for ogfaa ber at optpfe,' 
l^edtge og faliggiere^ 2)og, maaffee taier jeg ^ete, 
ufattelige £>rb* 9ltt oeU faa (aber 06 flutce meb 
bet/ fom enf))}vr S^riften fan og bet forfiaae/ meb 
bin Sfn, at (Sub oil gtoe 08 itn j^eOtge Vanb, t>i( t ■ 49 

I 

% 

lobe ben boe t Sf^ttfit Sttxh og drbeibe meh f^ani 
£}tb inbtU S)a8ene8 @nbe; vU (dbe ben boe i 6n^ 
ty^tt af o5 / Dg benS jf i^nne Srugtet ixtre f (arltf 
gen tilfpne i JBiiSbom og 9tetfatbtg|^eb ^ i Ater^ 
lifil^eb/ Sfceb og l^etttg (S((tbe! 2Cmen« 


^-■ 


-fc ' ' » ■ : .!■"•'.■'■ i . ■ ■ ■ f • ' ■ ■ ■- 'i . • ■ 

•■ i ■ ^ f>1 f 'if'-t-' '• r\ > ' . ) \ ', 

,-■•,.,,.■ .» ... ^ ■'.•., .. , ! . , . • ^ . * , .. 

h ■ I \ 1 

• ■ • • •• •■ . \\ .'. ' «' -^ '<I ■"■ 

. ... ...» , . . . ■ -^ • ■•''.■. . ■> ^ .• . ••'.■. . .»..-.- 1^ . ' ' . . ' • ■ • •••/•./ 

• '■ I.' 'ill .' I'l '<|JV. 

\, t rt - * «••«• .•■ .■>■. ^ t. ^ 

\ • . 1 r 
' ft 
tt *■ ■^ . t .-; -:'; ';<';ir..f «;;r;f • .:) ::: ./: . -V'"''; -^^^ ^^'' ••*' • • m 

• . I - . .« \ xxxvn. ^aa anben ^intfebag^ §Oi taffe big, o ®ub! at bit 9!at)n er nar, at 
wan fortcefff r bine Unber ! Sa , t>i talU biQ for 
Dor f^orfamlind i (S^nfti SRenig^^b / ^Dor Dt tiblt* 
gen (certe at (ienbe big og bine Olaabflutninger, 
^vot bit £)rb faa ofte talebe ti( 06, baabe bin Sod 
og bit SDangelium; Di taffe big for en^Der Ttb^ar^ 
fel , cnl^ocr Sr0fl / fom bu beroeb l^ar jlicnf et oS^ 
®it> bu 08 ogfaa ret at jlt0nne ber))aa, ret at nptte 
bet attfammem JDa bu mlbe grunbfceflc S^riflf 
£:tr!e paa Sorben, gau bu l^anS SBibner bin 2Canb§ 
ft0r{le ©aoer, ubruflebe b'em meb SSiigbom og £raft, 
at bet f unbe f ienbeS , be Dave fenbte fra big« S$i 
bebe iffe om iaa SReget; bog er betgobe, fiore 
©aDer, f^offrom Di anraabe big* SBi bebe big og« 
faa om bin ^eQige 2Cdnb, at ben maa Deilebe oS til 
al @anbf>eb , at ben maa ^eUige o§ i bin Sr^gt, , 
at ben maa flpvfe 06 i ben ene fanbe Zvo, til big, 
og tit ben, ^oem bu ubfenbte, Sefum 6^ri^um» 
fra f&erbenf Sronpirrtng og S^rferelfe famie bu oS SI cftei bin ^UiQbom, og gb o< ^tt ofte fitlbe, fa« 
(ige Simer, l^DiS Ataft fan giennemf range t>ort 
l^ete S3afen, og ubbrebe ftg o))er Dort l^ele i'w, faa 
t>t if te btot tkne big ^er, men at t)i altib maae ^0tt 
tit bereS ©amfunb, fom )>aafa(be bfg af et reene 
^terte^ eg i @f;n{ii Sro banned mere og mere til 
bitSttget Vmem 

t|)i>o af OS, m. S$v f A^ mange fom t>i |>(e{e 

^er at famleS i ®ubfi «f)ttu§, elffer iff e bette lieSige 

eteb? .^erl^ib gif t)t faaofte, naar ®((tbe [duU 

mebe i t|>iertet/ mtnbebeS ^n, at al gob ®at)e f om« 

met ot^enfra/ taffebe ben^immelffe ^aber^ at ^an 

ogfaaotyer ioS^^Dbe opiabt fui' mUbe^aanb/ og 

(oDebe ^amy at i»i t)t(be jlrctbe at »(ere ^anS SBirU 

gierninger t)(erb{^e» tf)erbib gif t)i ogfaa man getk 

Sang meb befpmret og forgfulbt ®fnb, naar t>or 

Set eUerd »ar marf og Irang/ naar* oort S^tttt 

i^av faarer og bebr0oet ; og ^r fi^rf ebed faa ofte 

)»or ®i^t titi at foragte be rtnge iBef^mringer og ,at 

bare btfpmi^n opieb oort Snberjle fig i Sen 

til dub, l^r ?a{}ebe Di faa ofte Mr ®org paa ^am> 

og 2r0fien taUbe mtlbt ^it $^Aiid iDrb/ og fagbe 

o»/ at f^att t^idfeli^ ^ar £>niforj9 for oS* -'^ed 

famtebe di fa<i ofte bet af mangejlt^gg 3^nf er >e« 

tKTgebe, { I6erbeit8 £arm abfprebtis @{nb, og &Iif ^ 

ht, ber eKetS Hebe ttbab , fta @ienf(anb til ®iins 

|lanb> oetebte ffg l^er tnb i dS felt^/ inb i @ie(en9 

S^bbec , 'C'llec' '(;effebe {tg anbagtdfulbt paa jlote^ 

<t)igt>igtige Oti^nft&nbe. ®aa ofte opranbt l^et 

Canb^beii for o* i (t n^tepS/etter be gamle £U)eM 62 U)^u$mndit frmfltflf be fis for ci i m^Mlati^th, o^ 
Sroenfi f^eUige ®t^rfe giennemtrcengfe paa w^wtt 
S&o^fen. @aa ofte taUbe l^ec |)(igteii til oi mi\y 
fin aluorlide men opltDente Stemme^ 4>g fpmanebe 
08 a^ l^r^be en]^))ei:jtt>4erbig i<tnU, Cfg tnib reent 
W.tetffaffenf. 08 flabifltSorfatat jlyfltbftfrfm ^aa 
Spbehj f^ceberlige og {tffre, om enbjog (ittnbpm fttoire 
fSeJ^ ®aa ofte tatebe ^n Sefu bprebare ^Dange^ 
litxm 8911^09 SRDb tnb i t?ci: ®iel, ftta\)i eljlebe 
@ubbd ^<^^^ SSidie, faa i)i, fEt0nbt @9nbete, tc0c 
^fbe Qdtit at .(a(be ben «|)0{e{ie Dot Slabeip^.troebej 
at aVe wxt ^pnber vare^ font bet^ebber ^oS 9)ro« 
y^f^efen, {aftebe i ^a9f t8 S^pbf^eb^ .pftAt»t> retn 
fitrbiggtorte , {unbeJkflitte oS t^dteivniO SS^itbebc 
&a(^ ofte $0b |)et:re» il^er ftn^Kterttg^eb J Qore <f>ier<) 
tery. og Stofa$tl^eb.|Biob SSennet^ ^ Scttf<inUg|K))i 
mob ^ienbet/ . og S^ebiVie mob. 3C(le>^ D$»^:ot^bacA 
melfe mpb be <t(enbige f|)trebe frem fom gobe %xnd^ 
t«'*f ben l^ipimi Ijfe 0ceib» ©aoi ofte f»ae^^i;^« 
meb |>t)eranbre ub o))et benne S^iibS (^oe^bfiC} \>t 
fKenCebe bem> . ]fypiih($tM^n Mthf ,t^A^ 
jfrfnbFing, men Jt>rf0r8ebe if f e fom ber.b«rJHe ^a)i« 
|»<^t> $:■ ^b0betift^beii|& gbruiJning". #4)«i|(e>.e fig :;% 
wrt^rpft, 6t)t9|)ieben^ ttge ig>erng&elj aabnebe |t§ 
forbet'titti bftfulbe © W/r^pg SD0ben*'Wb(e ft? , 85va(ibt 
®g fom tilfpi;n faa pfte et bebre;8fi>> )i ben (if* 
f ommenbe ^ 9Serbe;id .^rceftei: ^er beDcegebe fig i o8y 
fwioenff Di be^enbnu'.fr^mbeleS^-i ;p^(^ ibftJe.Stjeb 
tlaj enbrai pffeyjaalflsnge iDi pmbXfi ^t»^^f tff^ 
SR0bige ftnbe .^oi/e / be;i SangC; gjeb/ :;^en 8ebr0|r^ 
ijelje %w^, : fEuPf wibiiu ofte b.c .li^^rile ^, fulbeile^, 
feUflfte. $orejJ>ilipgej:^|lienf^ p« iSWi^^W/: v*!C$^ffe eg SRob tit iibeU Serftfr e({Ie \>i bisfe l^Vtgebe 
eteber , etjle t>or ^orfamUnd i G^rtflt Att!e. 

3 mdngefUgS ^orbtnbelfer b0b ®ub 08 at 
inbtrcrbe meb l^manbre / 03 en][)t)et af beta (albec 
bS meb jii^tle Sepctgdrunbe tU £}))f9tbelfe af ^eU 
Uq^ f)(tgter. ®om SRebtemml^r af ^uuSli^t ®ani^ 
fitttb fotenebe 9lattit eller SSalg o< meb bent/ til 
fft)i6^u og S$e( bi ncettnete banbt port, for l[^t)t(fe 
t>i albrtg t0r b(tt)e f remmebe , tii ^)oUU StojIabS 
og ^engtpen^eb§ S3aanb flebfe jfal fnptte 08. 
60m SReblemmer af S3orger^@amfunbet finbe m 
08 bet ®teb/ ben Seiltg^eb an\>Hft, ^Dot Dt jluffe 
gaPite ^lere; Dee Sen /J^pem tRaDnet 3?cebre(anb 
ilU t^b^t l^eOigt/ ilU paaminhev, at ^an ei b(ot 
ftal Uw ftg 'fe(» , ei b(ot fine Stcrrmefle til ^\)tte, 
at (tgefom ben ^eie $9tenne{Ze]^eb ^at Sforbrtng j^aa 
^jtm, berfom l^an formaaer ^c%et foe ben, face* 
lebeS { ^(erbe(e8^eb bet $o(f , l^DiS Sungemadl ei: 
ogfaa f>aa ^nS Sctber, ^Di8 IBIob flpber ogfaa t 
l^anS TCdret/ ^ut8 got>e paatcegge l^am be8vfi0tre 
VliQttt, )0 fi0i:re Sletttgl^ebet be- git)e ^am ; bet i 
6i)^rbeJ(e8^eb {!al l^an fotfuate @if ferl^eb , Srben 
OQ 9ttt, ber i ®(trbe(e8^eb ffal f}an atUit)!^, ag 
forbebre, og bibrage @it til, Oit alt ®abt maa IpC^ 
f e8* ®om SReblemmet af Sl^tifii Air!e fpaamin* 
be8 Di om, fotpliQtc6 t)i ti( at (et)e for bet |)0tete j 
Di mtnbeS/ at bet iffe er no!/ om ber er nbPorteS 
Sabeltg^eb paa Sorben, mtn at ber ffal Dare ^tU 
ligl^eb og Stetfcerbigl^eb / at ifU blot be flrenge 
SoDe fltttte l^aDe bere6 aR9nbig^eb/ men JCiettig^ 
^eben ubbrebe fiit mitbe «^erreb0mme} ^er mtnbel 
]»iom/ atSRenneffct iffe leDer af^Brjb a(eAe ^ 01 M « 54 iff* UtAlUvt for S5r0b aUnt, at bet iff e ec mt, 
cm bet er Cpffe og SSellianb paa Soxbtn, men ,at 
ber fortiemmelrgen ffal Dcere SStiSbom og$)9b eg 
J^immeUnd «^aa^, og at aUe @(agter og aUe ^ot^ 
feflag og aUe IBeflmbelfet |futte famie fig til ben 
.#oipe ^otbinbelfe, fpm optaget ait bet @nfelte, fom 
naaer fra SotbenS ene ®i;oenbfe tU ben anben, fom 
omfattet bet 9lcrrt)(erenbe og bet St{f ommenbe, Stib 
^d <St>ig^eb *— famU ftg til @ub8 Slige. «^er i 
6|^ti{li Airfe fffti ben l^immelffe 3(b antanbeS eg 
t>ebnge^olbe$> l}\)x6 fiarfe/ ^^ig (pfenbe oq vax* 
mtnU %lammn ff uSe ubgpbe ftg ouet SRenneff eneS 
|)e(e Stltxrtetfe / o)>er aUe borgetlige og l[>utt§(tge 
@amfunb, fom jfuUe abfpvcbe Sfpggerne, *0g qU 
))e bet @obe S3e{lanbtgl^eb^ gi^e Ut fanbt SScerb og 
SBetpbntng^ 

SRen io Dtgtigete og ^eUtgere benne Sorbin* 
belfe tv, befto mcrrftxtrbtgere maa bet ®p0rgS^ 
maa( bliDe oi, ^t)0f(ebe8 ben ec fitftet og t?ebltge« 
^olbt^ I^DoriebeS 9RennetIene f0rft faalebed fam(e^ 
be ftg, ilU'fot jjorbifte &iemeb/ men fot at l(>etlige 
£tt>et i fades ®amfuhb» S^etom minber oS ben 
narDarenbe Se{l» S ®aai: gientogeg gottoelltngen 
cm, ]^)t)or(ebe8 S^rtfit SSibner fetfi ttaabte offentlt* 
gen fcem i bere§ S^lf / i bet ©ub ubcuftebe beni meb 
jnpe Arotfteri og bet)t{le . bereS @enbelfe fra ^am 
ub Segn og ftore Unber ; flere Snftnbe fluttebe 
fig fita): tt( bem, og ber Met) en d^dfteitg SRenig< 
|>eb« ^en bette t)ar enbnu inbenfor bet lobijfe 
^o(f S ® tctnbfer ; enbnu tmt)iebe 7C|)oft(ene / om be 
tnrbe gaae )(xi\>etc , om be ogfaa turbe o))tage bem 
i bereft^ 0amfunb , fom tffe fortib i^at)be itnbetfa^ ®ub betn bet 9tettt*y Deb fcerbeleS 2(abentiat€lfe b{< 
fieS Up^flden ^^n |)aa ^ebntngecneS fSH, eg i bet 
l^atinu toUbe bIahb^ btSfe i {leebe bet^ ^DffCett^i 
t Dor Xtrt "fynU^ ®u> ^t^e :paa otoerorbentHg 
SSaabe^ at ^an itU M\in 9)etfotier/ tneti at b^ 
iManbt aUe ^olf / fom ][^am frpgter eg ^itfv tRtU 
firrbtdbeb/ ^t: l^am bel^haeltg. ®ub$ ^anb^f^Ibtt 
ogfad btSfe tneb be fatnme RxctfUv , f^Dormeb be 
%0tfti,:Ut bef tenbte- ^)[>i:iflt 9la))n^ Ddre bfe^ne 
libtuftebej og ba V^o^efen faae bette S^ibneSb^rb 
fta ®ub; tDit)(ebe l^n iffe (cenger^ b<^n befoet at 
b0be b^ t i^erret^g 9lat)m (Saateb^S iDat nu 7Cb« 
fTtlletfen meQeot ^oitetH'boiitaQtt , og 6]^rf(!i fRew 
ttigl^eb W famlet bdabe df S^ber eg ^^ebnlngetv 

5£U 'Stinbring'om bi*f^ flore, i betieS ?0tget 
faa md^tf»i)e(btge/ faa^elfi betgiertftbe S3e^f))enl[)e* 
ber ec behtie gejl inb^iftef, og^Di f«nne \jel iffe tiU 
brtnge benite- SCnbagtSftui^b bebre, enb t>eb at fort^ 
fatte be SSetragtntngety M>i^a^ begpribt/ >?«b ret 
.tpbeltg at ihfnbe oS 

Si fuitbe { 2C(mtnbettg^eb ft>are / at ben er en |fi>r« 
anflattning ti(/ at SRenrieffene \>tt> Sl^tifli @»'aiige« 
(ium^lfulle banneS til bceibtgen at brttge bet «2tt)> 
fom nu ft, og berebe^ til it bebre j men labet oS 
iia^rmeve betragte t^ot SejcteS sDrb^ og bed finbt 
bet ©uar, i^i f0ge* 

Upo^iUn ^ai)be fbJteltgen ftetttfat ftn i^m* 
efiebtter / i^DotlebeS ®itb fatt^ebe 3efud mtb beH 
bellige Vanb og A^aft/ -l^tH^r^ebeS ^an brog omfthig 
00 0totbeiie(/ m^n'^i^iMeiWttntit^m tfUntU \ 46 

k 

j^am bnfoti be ^oif fyum iffiel i^ eg fytn^H ^m 
)»aa AorfetS Zxiti men-^ub a^f^altt l^m f^a be 
2>jjj)e — ^ Mei> 3CpopteJ[eri.t>eb — og lob ^am aaben*^. 
ba^eSfor 08, fom t^are be forab af (Sub beffiltebe 
jBibnet^. i3g ^Dab t)](ir bet ba, be {7)tlbe btbne? 
^an b0b oS — r f>ebbet bet nn t>ibete — at prcebile 
for %olht PS at Dtbne/ at ^m er .ben af ($ub beff if « 
f ebe Seoenbe^ og 2)0beS jDominet* £iet,te oar a(t« 
faabet$0rfl^ fom {lutbeJEeei G^rtjli $tr(e} bei^ 
{!u(be ;|)rabtf eg for alt^oUf^t^ for 4)0ie. og Siinge, 
om ben 2)ot»^ fom (Sub J^ar befiemt for Seoenbe og 
£)0be« @aa(ebe8 befalebe ,^erren fine f0r(ite 3(pofb 
(ej S ftnUe fitOfeS for jtonger og Sptfler for min 
®ti^ib, fagbe ^an bem$ men ligefom ^ah fe(o })ra|if 
bif ebe Soangeltum for be Sattige , faalebe^ b0|> 
^n bem ogfaa: feer til,, at 3 ilU foragte 9logen 
af btSftSttngej og ^et,@amme er enbnu o$0^r^ 
braget , fom nu jluCfe arbeibe i Atrfen^ at vi .fl^Ut 

pxctbiU for alt^oHiU 4>^^^ ^f^^ ^^f>6 SSienerne 
]^a))e forf0mt bereS ^erreS (iteming , ^^por ofte be. 
enbog $at)e miS&rugt ben SRpnbigf^eb^s^angat) bem# 
j^t)or ofte enbog ^an6 2ertnbe bteo bem et 9)aa{!ub/ 
naar be gtfi bereS eget/ t @ierrtg|^eben6 , i Sor^ 
fcengeligl^ebenS/ i S^erbenS 3Srtnbe , ba er bet bo^ 
)>tfi> at f^oorfom^elfi: 6i[)rifli ^trfe beftaaer/ ber 
yrosbifeS enbnu for a(t Sodet, baabe for if)0ie og 
StinQtf om Stetfcerbig^eb og om ben ttlfommen^ 
SDom. if)t)or ofte af 0re t)t If^er SSerbenS ^er(ig« 
J^eb bene falffe ®(anb^/ ogif))0rge S>en, ber Danbt 
(Slobd og @tt(b, effer i{>en^:ber t>anbt SS^agt og SfSre, 
^?(«j3P^n^ ber lewbe^er ©fl^ foftelige.9:jpg i @I«^ 

be^ ;0W ^an |0r .tro? v&h^imt.^ qt. jfan.iberweb K- 57 / ^at fpfbf f^dtort fit iM Sefiemmelfe ; om l^an met 
net^ at l^an bmneb f an l^anble meb Sigbin^ faa 
ben iffe ^a( htf^^t ^ani ^mi, elletr fiebf fig fti 
fva' S>dmmen } om f>an troet i jtt ^terte , at nadt 
ben 9^etfatbtde itager SScegten t fin fiffre ^aanb, 
^6 ^anS Sbrottter jlude t>eteS / at ba al Ifani (9* 
ftttbi (SlanH OQ alt ^anS tunge ®ulb t)il Dde enb 
Vet minbfie i ben opjligenbe ®f aal, naar ^anS ®9ti» 
ber t^nge ben anben tmob SCfgrunben* 4>9or ofte 
fige Di tilben jD))^0tebe: (Sub ^ax bttxoet big fS^e^ 
get i Serben, gtDet big en 2Cnbee( i ftn SRagt, Ta^ 
bet big jffnne frem mere enb Stifinbe af bine S3r0« 
bte} Di formane ogfaa^Qe at t)ife big benSSre, 
i}en Spbig^eb, ben «|)engiDen^eb ^ fom be ere big 
fCpIbige i men big paamtnbe Di^ at af ben / ]^t)em 
Steget er gbet / \tal ber og frat^eS 9Reget/ at bee 
er en j^txtt i ^imlen , ^06 -l^Dem ber i{(e er ^tu 
fon$ 3Cnfee(fe J big ;|)aaminbe ^i, at ber fommer en 
Zim, Jfywxi btt, (ige meb ben Slingefie btanbt bine. 
Sienere^ ffal fremfiiSeS for ben famme 2)om; bee 
blenber SerbenS @(anb8 l^berfen bit eQer 2)omme< 
ten$ 0(e, ber er ingen Smiger ti(flebe, fom tunbe 
borttage 9>(etterne og foroanbU fOnbt til ®obt/ bet 
er %lt %lt>ox og @anb^eb* — ^. SRen fom ^erren 
faalebeS bob od i ^an6 ^enigl^eb at pxahiU for be 
£>]pl^0iebe og SRoegtige^ faalebeS ogfaa for be SRin* 
ge I t^i (tgefom Sngen af bem er forglemt i «^im^ 
len , faalebeS flal i^an f^elfer iffe boire gtemt i SXe* 
nig^eben paa Sorben* ' @io;S ber og t ben )»^e 
e^rifien^eb nogen Ggn faa f enfom , nogen !8taa 
faa afftbeS, at (S^riflt S^ibner iffe bare t^errenft 
Slat>n ber^en> at d^rifielige Xtrfer iffi bpggebeC •sj S8 bet, fdat)tbti!ee{ttnb€! £>! paa ne^ni ^thn, paii 
hxatfe Sielbe, paafitxm ISbet i btt t>ilbe ^M, fom 
))aa be folferige ®Uttet, tUit x ibtimmlenbe ^tcu 
bet ))(ant.ebeS jo AorfetS ZcQn, I^DceiuebeS Jo Aiti^ 
lenS S3tte, l^bec fo AIoKenS JC(ang, Tfammenfa(< 
benbe til fotUti J)0itit>eliQ tnbaQt, ^reeblfeg jo ^er» 
tend iDrb/ 09 ntangen ®ang maat!ee famt)itttgl^ebd« 
fHtbere^ frommere/ (nb ber> ^oot- Sotfangeligii 
l^eben fegec EeUigl^eb at inbfiitge fig, felo t S^eUiQp 
bommem ^wt et ben ^r)tu faa u^t/ at &^xif 
fti iDtb iffe (0bi ber^ naar ben ®ipige,! ben 3D0enb( 
begierebe at ^ere bet i fin fucete <$amp!? ^wt tt 
bet SRennefle faa foragtet^ at bet. itU Meo ^axa 
fagt: foragt tffe big fe(o^ ti^t ogfaa bit 9lat)n et 
fEceuet.i ben S3og, ^ooraf Sntet ubfl^tteS / ogfaa 
DDer big t^aager bet alfeenbe $i>uy foragt iffe bit 
Sit), men frpgt ®ub^ og ^otb fyan6 83ub, tl^i bette 
bvr ogfaa big at gi0re, t^i ogfaa ^et bin ®ier« 
iting fEar®ub fore for Dommen meb %tt, ^Dab bet 
tx^inltf tnttn betet gobt eltet onbt« 

SBirlningetne af alt bette l^aoe be( \)(txet 
Ungt ntinbre, enb be jfulbe og burbe/ men ^t>o 
Ian berfot beregne. bereg £)mfang? t^oo ml iffe 
pxi\t S^tifli £irfe/ forbi ben er beftemt til, at bet 
i ben flal pxcthiUS fot alt ^olf et om ben 2)om, bet 
D€nter'£et)enbe og 2)0be? 

3Dog^ Sot^enS og 2)ommen$ fttenge SRofl et 
iffe ben enefte, bet \tal ^ored i 6|»tifli Airfe; bet« 
fom enb ^erren 1 ffn Silfommeife fCal bringe «^et>n 
ot>erbem^ fom ere gienftribige, ba \>ax bog ben 
egentitge ^^enflgt, ^ootfot ®ub fenbte ftn e0n ti( 
Setben/ itlf btn, at >an ffutbe bomme SBetben^» 59 

* men at SSetben ffulbe frelfed beb ^am. iDerfot 
feiet ogfaa 2C|)oile(en til i Dot; Sert: benne give 
alle ^ropl^eterne SSitneSb^rb^ at ^t)o, fom troec 
paa fK^nt/ f!al t)eb f^anS 9lat)n be (omme SpnberneS 

fc Sortobetfe* ^t>o ^av ftenbt eoi>en8 S3ub og Detet 
SRenntfterieS ®terninger berefter, ^t>o ^ax aQUt pan 
he ^pnber , fom ^at>e forflptret Sotben og raabe 
mob t|>tmnu(en/ og b0tt om bent, fom fnige {tg 
Dm i 9{0tfet/ ^t>o ^ar fCuet tnb i SBennefIet8^ier# 
te / og opbaget ben SRob, af ^uifen be bittre'Srug* 
tec fremflpbe, ^o f^ar meb (eDenbe S0tetfe fagt: 

. retfctrbtge (Sub! og erCtenber if fe , at 9Renne{!ene 
beb0t)e en Sforltgelfe meb ©ub , f0r be ret f unne 
trifle fig Deb l[)am? 3)et er fanbf, at ber beb0^ 
DeS £)mt)enbelfe , at !9{ennef{ene finite Dotbe bebre, 
men bet er ogfaa fanbt , at ber be^0))e8 ©pnbertr 
neS SorIabe{fe« SDu befi0t>er ben, bu, fom laU 
bed retfcerbig :paa Socben , t^i bu uti bog iffe be* 
brage big fe(t>, og ftge, at t>u ilh l}at @9nb} bg 
berfom bn l^ar (Spnb, berfom ber er en ©fptb, ^en^ 
firemen til 9legn{7abet8 S)ag , formaaer bn at ub< 
flette ben? formaaer bn at Utalt ben? <^ar bu 
nu omftber Dunbet en fulbfommen 9ietfcerbig][)eb ? 
£)g ^Dt6 bu ^aDbe bet/ er ba beri SBetaltng for ben 
forrige Uret? Sab ben «f)o))mobtge rofe ftg i fin egen 
Snbbilbntng, ment)U be^0))er Sorlabelfe, og Deeb, 
at bu1)eb0oer ben, bu, fom ftreeb ben gobe Gtriib^ 
tbi Seieren oar bog i{(e attib, og atbrig ganfFe bin, 
og naar hn gaaer inb i bit Jtammer , 03 (utCer bin 
S)0r, og taler meb bin Saber, fom feer i S0nbom# 
ba ftrcrber ®uCCet o:p til ^am: @ub Meet min ®9tt» 
berttaabigl £)g bu jfal iff e ubeiuf fed berfra , bu. y 

ft 

l^i^m fooerere £)dertr(eb«(fer anltage, tnenfom igtett 
\ii^vc%xt^ meb ®ub« SSe( ubflette bin VngetS bit*" 
trefie Saarer t!!e bin ®9nb, mfn ©ub'feetbem 
^^d f ^d '[^^'^ formaaer %\t , ^an et xa^^tt mtlb tt( 
ot forlabe, og et f0nberbrnbt og fenberf nuufl ^terte 
ffat ^an ttfe foragte* Zi\ ^orfpnbelfe (tf benne 
Stefi ei: (S^tifii £ir(e ogfaa beflentt^ naar ben 
XbDatfHenS aborttge ®femme flal tiV^oibt l^Dett 
SRennefle at frpgte ®ub og ^olbe ^an6 S3ub/ ffat 
^bmpge |)))ett SRennefTe for ©ubfi tetfcetbige 2)om, 
ba flal Sefu SDangelium forfpnbe bem aUe Slaabe^ 
fom f0ge (Sub af et oprigtiflt .g)ierte* gr^gt iHe, 
Ipbet ben ^immelfle Stefl i\l enf^jDer ©aaban ; ben 
almagttge @ub , for ^Dtg SStnf ^tmmeten og Sor^ 
ben bceoer^ ben retf(£rbige ®ub^ fom ffdl fenbe 
Srangfelog 3Cngefl oDer l^^er ben^ fom trobfer og 
foragter — fr^gt xlU, ^an er fotliigt meb big, 
Dg btt t0r falbe 1i)Cixa meb bet emmefie, fortrottg:: 
lie SStwn, t0r falbe ^am bin gaber* SReb gaber^ 
JDm^tt t>ogter og beffiermer 1i)(Kn big^. @ee ! gobe 
og gtabe S)age o))rinbe, be fomme if fe af bem feli^, 
og xlU oeb Si(f(t(bet8 6ammentrce{fen/ men bet er 
bin Saber i S^ixamzUn, fom tcenfer :paa big og 9i( 
big Del; ^an tager big bine IB^rber df, I^m hoxU 
Denber Sarer, ^an forbanbler ®org t\l®ictU, at 
bit .^ierte igien fEal ttbt^ibe ftg t)g t>cere g(ab ueb 
{Kxn6 SRiflunb^eb. SRen t>iflnoI fomme ADagene 
iKe altib "faalebeS ; SR0ie og SBeftxer/ Srocngfel 
og Summer jiac ogfaa (!n Siibj bog fomme be S)a# 
>ge> bu (alber onbe, feller tffe af en blinb eVer 
en ffenbff ^Ixtbnt , men l^an, fom bereber Ut %xU 
tommenbe i bet 9lcin)cerenbe^ 1)m ot( })r0DC og XviU 61 ttt big;: l^an }^ii.opbtaQt eg banne hiq, at bu I 
^aii& ®foU ftal wxt>t iiii og {icetf eg tiUlHfnlh^ 
fdm.Sen tffe Dotber b€t/ ^t)m Saberen ilUpva* 
Xttu i$aM fort bin Itge SSei , t^i Oub n tnitS. 

' big; ben iommer ®tebe eftec ^org/ ber lommtt 
%ub tf f er . JCngefl ^ bee f ommer 8it). ef f er* 3B0b» 
3)erfaiii enbog*btn jorbi^e J^\)tte tiebbrpbe^/berfomi 
enbog 9K0((et mere og mere tnb^pffex bin SSei^ tih 
fib^ oQerf pgger bfg felt»^ trteiffun^ faatZa()(tc 
fee ®iib« 4)ertig^ebl::«|)t)ab ert)et Xnbet;, enb ai 
bet bebrf ^» ub)}i((et JId/ fom bet latere. f or tartSt 
^D.ab er bet }(nbet/*enb at ^orj^cenget beDceger fig;, 
H ff<^ o^ftgirfi^^fom enbnu :flitxUt ben ftore .@f ue« 

* ylabSA.fQlbt m(A()i9eltnbet ?, ; »|^pab er .bet ^nbet^ 
tub. <lt bw . Denber tilbage i\l bit Si(t\cni t|bf{)nng>: 
til SrebenS Sonb^ tU Sierlig^benft^tem^: tit .^oriii 
jiorttelfernfS: glabe S))>f9lbt(fe/. ^))oxpaa bjt.biebe^ 
^)>orfo'r bn firieej),: o^ font aabfied bigi ben bi^Utbe^ 
Ilge Sinie;f rr ^m^tx, ^portil fxembele«;<5^ri#: 
#i Airff.erbeftemt, .at i ben Sorf pnbeJfen :tf orf. |^it 
%jt$ Qm <!Mib$ Siaabe i S^rifio SefU/ om @:9n.be¥neS 
8fj)rl(ltbtff^ f 0? bew^ fom retteJig begiece biet/ 091. 
ben ene rfilfre Sr'efl og oni betje.t>ige 8i»)^ . ; : .1;;, 
^g benne 2are/ ^fom l^et^ forfpnbeS^ w iWe 
af tQennejIe (ig / men af igttbbomme(tg.£)4>rinbeife; 
fom^b^n bjet^ifer gg for @wibittig|)ebeii:^: fpr^b^ 
re tfeUg anbe^bte Sornuff; jpn ^Uxta$MiffiA%0'^ 
Ulfe, vfaaiebeS ^ar. @yb ogfaa lebfaget^ben; meb^ ub< 
i>ort««'fUre^^et?!i8ninae.rv.'At. bet tfulbe; f ^enbeJ^^ 
ben er fr<i bam. 2^ ;%(itfvijfnhex fprbeteb^eS (S^^xi^ 
III *ompe. faaUbeS^ fpm ifun b«n i«ttl?e ,forbe#: 
tftM bef^ ;^ejk*^eb/ >>^«b b.e tiUlommenbf aijli«^ ^i:f: c 

I 


f . 7 62 i beteS Qtieh, ^'As fSek faa ofte nt u^povliQt, 
inUH £)Vf9liMfen.))tf(i: btm iUni Stlat^th. S)a 
Zibtni Splbe fom^ fotl^etUgebe S£egn og ttnber 
Sefu SSanbring paa Sorben, at bet flutbe ftenbeS/ 
CBub t^ac m'eb i^am/ itibtil l^anS iDpflanbelfe fca be 
S)0bc betog ^an6 SSibiur bett |tb{ie St)t))U £)a 
iKiti t)ar bDrtgangeti^ ^Ditebe enbnu ^<uid ^anb, 
$aAS.ftraft o\>a^^an6 %poflU*j \)r>oiUUS ilnlbt be 
fsnbet Snbgand i ben Dantroe SRcengbe^ i ben fam« 
me 9)tangbe/ bet; faan^ltd'en ■^iat)be fatttt^Ct Sefu 
3D0b, ][^Dor(ebe5 t!ulbe be^ i 4dieb(if fet nctflen^ i>un» 
bet fad mange Suftnbe/- berfom tffe ®ub l^aDbie 
gii>et bemfStagt ttt at:be^ife'be(e(^@enbe(fe} ber^ 
|i>m bet iWe Mr fleet , fom bent>«»[fge SSeretntn^ 
fbrtaUer, at i brt - be ff utbe tr«be offenflig frem^ 
f^lbte (Subft SCanb bem meb npe^ unberfutbe Sttctf* 
Ut, at i bet be talebe, •t)irlebe ®ub8 Unbet OQfaa f 
bem , bet ]^0rte > berfom r((e ^erren ^abbe opfptbt 
fin gori(tttelfey ogatbeibet meb bemv i>9 lebfaget 
jDrbet t)eb mebfetgen'be Sl:6gtr? ^ 3Det imt en Stib, 
]^)>dri man begtetrebe Segn og Unbet ^ og let ttoebe, 
at &nbbomnen faatebed aabenbarebe jtn 9{<ett>(t« 
telfeog finSSiQie fot 1Kenne(7ene. ®aatebe6 t)ar 
S^nfemaaben gtennem en 9t<e(Ce af Zibet, og Sn^ 
gen fanbt bet uDOcrbigt fbt ®ub^ at ^an paa bisfe 
SRaaber funbgtorbe 1tg>ra Sorben. aSit^ibe, at 
ScenCemaaben meget ^at foranbret {tgj Men et bet 
maaf!ee faa, at Sngen nu f|>0rget om S£egn og 
Unbet/ Sngen ))il ttoe bet (^elfomme og^£)r>erbt0 
benitige^ £>! betragterfun ben unberfpge 9R<tngf 
bel feet/ ][^DorIebed faa ^ange , bet f a(be {tg pp^ 
t^e, fottnt {tg meb be (^enfolbige for at Ipttt cfttt 63 m^Mt QpbiQUl^ i $9or Ut U txot en fotiorgeti 
JBifSbpm enbog i tiltDotrbtgjieSSeffbbelff ; be agte 
io enbntt paa Dremme og Sarjler / be bare giertie 
bete&09ge ^^nat l^elbrebeS 1Mb ^emmenge Aunfler j 
be fige if(e blot/ (^Dab ber er fanbt, at ber i SSer* 
Wit ere ma^ge 9iti0^ fom iffe ere mfnbre Dttferige^ 
forbi Sorfianben ei ubgrunbebe bem > flier ouermo^ 
bifl forfafiebe bem uben Unberf0ge{fe ; men be fpneS 
at finbe en ®I<rbe t bet, fom trobfer Sorftanben/ 
og hit Unberfutbe f tlbrer bem beflomere ^ jo mere 
bet er nben ©ammen^oeng / nUn Setpbning / et 
tomt, Danl^ellfgt ®piU iaxtQt mtnbre Snbgang 
finbe t>t ofte, fe(t> fio8 bisfe ®amme, naar Di tale 
cm be Unber, ff\>i6 S>ptinbtl\e, \)r>i6 SSetpbntng r>i 
funne Dtfe, t)eb ^t>tt(e aUt SiberS SiegtDenl^eber 
ere fammenf0tebe/ fom ere ftabfaflcbe veb Tilt, |)oab 
ber mebf0rer iDDerbeDttSntng^ t>eb ^\)ilU ®\xb Uxt^ 
bebe fKenneflene Sro oq ^immetenS ^aah. ^er 
tDtt>(e be; t^i mebenS |>tne S31enbt)(rrf fpneS at (0fe 
al tot) og jDrben/ t)a btnbe biSfe Unber jufl SRen^ 
ttet!et til fRe^tl oq SSiSf^eb. fSZen t>i, m. §S., Xfi 
ere jo bog enige om, at Staturen er fun ben af (Sub 
befhmte Snbretnfng t Stngene^ men f^an feto er 
en «|)erre ooer lilting , og Slaturend i^roefter (^be 
l^anS $Sin(« SSi ere jo bog enige om, at ®\xt>6 
Unber omrtnge 06 adeoegne ^ at ot iffe ere ODer^ 
gtDne tit en blinb StaturS b0be Zot>e, men at @ubS 
Sorfpn ftprer aUe Sing, og at ^anS 2C(magt8 ftcerfe 
^ctanb griber inb i 2:ingene§ ®ang, I9g ubforer, 
f^oab ben viU sDg ligefont bi troe, at en^oer^iilp 
og Stetfe/ ben)eberfareS 08^ er @ttbS unberfutbe 
ScerC , faalebed troe )»i meb (BlceU , at (Sub t^eb {atUM Uttber fw^itli^tU fiii ®#n> og dtttnbebe 
Gjfniii Atrf^i og t>ii^ hittbeU aUt ®la^Ut%xt^e^ 
S>ei:for famlf D( o( i bett nub SIQtb ogSEat, og 
ftge meb fretbtfiMOtob;. 4>((t>eb(S fKagtec tfttHeitle 
faae iDoer^aan^ .ot>ei^ ben StitU,. f>t)tlCen.®nb fotii 
foam i i^immi ( og Sorb fCuUe foi:daae> men Sefii 
bfb {!alle if le f orgaae* 2Cmen^: 


-i . i • V « 


/ } f '< **■ ■ ■ J » f « * •i» •••• •> ■J / > • v.> ^ - 

1 .f . ♦ • . ■ , ■ '.■..' ■ • » 

. . , . ■ ... . • .•■«•■ ^ i ^. , J - .* « f 

— f I . •* • t r • • ■ . I ^ ^ > . . • • • # 

■ 'J -t • ........ ■- V * ^ . ■ / . 


* ':: A : -i >'* i. i'i .^ i . > . "• 'i/-- '■ ♦ ...... r 

- . ■ • \ ♦ 

4* « > 
• f • ,' * ' \ 'It, .- '■•• <i!':}i;>' ■'. 

". - ■ ' ■ T I ■' '". Z*'^ 65 :r: \ xxxvm. 

g^rifht^ Dilf at t)i ganfFe fhiKe 

"^iftt^am til ^M Snnttatid S^nbag. ^blanbt ben J^eUtge (Sltit>t6 tnange tit^urbeerltge 
©fatte er pgfaa en SRigbom af be (cererigfie @]cem< 
))(^* 92aar m f0(ge benS ^prtceQinget; fra S^er^^ 
benS f0t{}e Zibet inbtil bem ^ bet fulgte ))aa Sefu 
£omme tU SSitben/ ba fee tH ftemfltUet faauel be^s 
m^ottU, QapnliQC, albttg tr0f}eS(0fe Sit)/ ]ift)t(fe 
f^olbt |ig tU (Sub i en fafi pg (e^enbe S^ro, foni 
ogfaa bereS Dotbfomme/ ttroltge Sbrat, ber tenbte 
jtg fra @ub, l^t)tl(e berfoi: ogfaa SSiigbom og SSel^ 
^gnetfje fotlob^ Dog ftnbe Dt 9Renne{!ene ilU beeUe 
lun i bidfe tpenbe 6(aSfer: (Subft^gtige eg Ugube^ 
Kge , men tn fee ^gfaa^ i^Dor fDage feit> be 85ebre 
of f e tau, til j^mlf e geilttin be lobe ftg foclebcj 
ba Di;eg :^nven6 3Canb ^ ba t^ee^ Sr0fi og @((cbe 
fra; bm,. ba Mc»..bere§ ©iel et SRou for 2(ngeren* 
Simrl^el)/ iubfit be after f0gte @nb, og fanbt 
St(0ti>eifej)g ^raft (it ^m^enbelfe^ JSi ftnbe og^ 

« »inw' ' (5) ' ' • 66 

' r 

faa bem ^Ubre&e / fom t!f€ f unbe f omme ti( ttogen 
fafi 93e{Iu,tmng , fom Daftebe ti( begge @ibet;, og 
I^Dtd StD berfor Dar tigefaa ttbueltgt , fom i Ganb^ 
^ ^eb ulpKelfgt 

^enne S$a((en mellem £ro og SSantrO/ mel« 
tern l^ettigt gorfcet 09 geffinbigfieb/ mellem ®ub 09 
SJerben j^ar^ 09 er enbnu ^ jlebfe be SlejleS ulpf fa* 
Itge ®inbe(a0» ^Dette Dtfer {tg bagngeit paa mange 
SRaabe^ i be fcebuanltge ^or][^olb, men bee f9ne6 
betofte Hgegplbigf/ jfi0nbt bet ingenlunbe erbet, 
cm 9Zogen er tommen til fafl SBejlutntng ^ etter 
tCfe* iStere paafalbenbe Dtfer bet ftg t>eb faabanne 
^oranlebninger / ][)mlfe ret ttgefom twinge SRenne^ 
ffet tit atDife^ ][)Dab ber 6oer i ^am^ @n faaban 
^oranlebmng uar Sefu ^remtrcebetfe/ ba fianS Scere 
og l^anS ©terhinger beueegebe l^eU Solfet, og Sn^ 
gen letteltgen rnnbe ttnbg aae ^t ^ttre en SRening 
berom^ for effer jthob. ©er Wet) atlferebe fagt^om 
]^am, ba \iM, fom S3arn f0rfle (Sang btet) baaret 
op i Jg)errenS Sempel: benne er fatSlAfige \ 25» 
rael Kt ^alb og C|)reWning > og tit et SSegn / fom 
tmobftgeS, <iX mange ^iertcrS ^anWr ^tte 'aabenir 
bares* Sg Ml bleD bet aabenbarf^ ^tjab-ber boebe 
t SWangeS if)ferter^ I^DorlebeS be i)ate finbebe i J^ett» 
feenbe til ®ub og i^anS £)tb, tit ©anb^et og Slet/ 
^t>ot att>orngert bet Dar bereS ^enpgt at tflUe f0ge 
og beforbre bet ^ fom lunbe tiene tit bereS og 3Cn« 
bres^reb* '■ ©er bare Slogle, fom tluttebeftg tif 
^ertfen meb atte biteS ®ielS drafter > fom 'forlobc^' 
alfe SSing for at folge'-i^am, fqm l^oetf en ba elleis 
fiben jfammebc ftg t>eb l^dm, men be^arebe berr %x^ 
W^i be ^ftwbe tllfirgf ^am, inbttl i be ^betjlr §)tieFi I . 67 Mr» Znhx^fntdfe l^atnl til en Siib/ ^eft fttar t en^ 
ten glemte be ^am , eUev be forargebeS o^tt fyxnS 
S>xPf eUer j^an f uitbe tf fe betroe ftg tt( bem^ forbi 
t)e tun \0qH beuSdQtt, ilUbct, font ]^an,t>tlbe 
^be 00 beforbre^ 3Cnbre fortafiebe meb ^oDmobigt 
0tnb StDetg og @anb^ebenS £)rb uben at agte bem 
Mtb at ][)0re8 ^Iler at forflaaeg , meente: enbog/ at 
be Dtjie ®ub en S)i)rCeJfe, . naar be forfufgte^ l^tab 
be i ®t;unben ilU ftenbte* Snbnu 3Cnbre ftnbe t>i 
heftuwe, font i(fe manglebe 'fy\>exitn £u&bt!ab 
effet %0UI\^, font i SefuS erfienbte JDcn; ber jfulbe 
Tbrittge, ^t)a\> ber tar forn0bent fot bette^ ?oIf og 
fw ^ete SSerben , men fom iWe l^atbe bet SRob at 
t)ebf(aae betuig £)t)erbet)itSntngi fom ft^gtebe Sl^en^s 
ne^ene mere enb ®ub, fom elffebe jbenne SSetbenS 
Iforbele^ ^Doraf be Dore i SBeftbbelfe / mete enb 
©nbS afljge* 

Zil bidfe ftbfte ^ettt ben !Kanb^ om intern 
Dort (lt)ange(tum berettet* 9{tf obema§ Dar en Stt^* 
ttt i 3drae(; |^an i>irr attfaa fat tt(> t{fe^d(ene felt) 
. at fc^rfle efter @anb]^eb og SBitSbont/ men o^faa at 
JotiUbt TCnbre bertil ; oq bog , ba Sefti ©ierninger/ 
tel ogfaa ^anS Scerbom^ ^aobe 0Derbe))ti{i l^am otn, 
at ^an Dar en ^Scerer fommen fra (Bub, faa foregtf 
^n ilU 2Cnbre meb bet Qxtmpd of entltgen at hz^ 
ftenbe 4tg tU.^attti T^ati gtf tt( ^ant om Sflatten^ 
"^an fJiulfe pn SDerbe»H8ning for be 2Cttbr^S fWiSt* 
tanfe^ l^n t>i(be ligefom {lie(e £)mgangen meb ben 
gtibbpmmelige Sarer , og i}t>ab ^an Danbt bert)eb 
Dilbe fmn giemme ^etnmeltgf fom et 0lot>. SSt 
vtOe ingenlunbe b^mme t}am'i ^n'i^ac bQg.en ^tU 
foiUt 9tMb, ^n tog i((e^ee( i be anbreiDt^etf 6S 1 

fhtS Moblgel^ftab, l^h f0gt(J flebfe af Mc bfw« 
SSetlutoing tU bet 9}t(bere bg S^ebre/i^t'lMEbt^it 
enbnu t>eb. S^u fitig/i at^l^on ?t){fle bitJtien ftbjJi 
2®re, og enhnu elflebe l^otm, ba Ifprflcrog golf 
fKit)be forffubt ^am. fSten fftoov langt xmbiQ^f 
^at)be bogJ^anS gorfiolb »cetet/ og ^\>ot lattgtriM' 
ligere ftffert l^anS ©iel, brtfom l^an l^abbe tfotjef 
at bcfieube ftn Sro fop SJerben^ bcrfom l^ah i^eel 
]^at>bc biffct J^errgiDe ftg til ?DcW/ af ^t)«m J^an)f0lti 
ftg tiltruffet* ' ^wt mttxUmhiQ^ en bef^omcu 
ninger/ «^etteh gt^er l^am i beti natltge;®(tmmeYnt 
fomjll' 5Def npttet big .fun libct, at bu tjseeb bet 
@anbe og ®obe, naar bu iiUvil optaQthit'ibit 
Snberjle, bet ,: .l^tjop ©piren er til aOe bim.San» 
fer og iOrb og ©icrninger, . at bet ber maa .frem* 
bringe en fulbjltenbtg fowanWing/ et n^f-^iD •— • 
itben 9logen blioec f0b paa n\), tan ^an ifEe fee 
®ubS Slige- .JS^'et ffiilpnMQ Hxt libet, at bu ^et, 
ffiult, og Ugefom IfSmfulb otjter bet^ bn foreta^er^ 
|>ilfer mig fom er Sjcece^ iotiimen jta Sub j iiibfee 
big ilU ^eb mtgj fliit big' ^^fl^entligeni titmrg og 
mine aSeFienbere,. ffambig IfJe teb*^ aabetfbale for 
@ttb og SRenneffer t £)aaben at inbQaae fDagt meb 
tniQ, ba jfal ^anben giennemtmnge big/ foroattblt 
big til et npt/ et bi^bre^ et faligere SRennetle:^^ 
ttben 92ogen blibet fob af SSanb og TCanb'^ Ian j^ait 
iffeinbfomme. i ©iibS 9lige. 

Kaap t)i ttu, fom Di Deb en]^t)er '^Ott(«fftng 
og enl^Diet ^ormaning i ©ubS £)rb jlebfe tf utte, art* 
»ettbe bet ,g)0rte:paa W felt), |)aa:owe Sibec/ t><i« 
ttoc J£il#anb, b«;#ib:e:oi (e<7 atbet nu ftiti f ofter 
oft fittrt* 4*' lobe: d«v f aibe 6^n jJne^ at * bllfte: i^t 69 

d^rtfine ©amfunb^ "^wxiMfaa ttblfgeii Jb(|t>>TjO)}f 
taqne, oq ^povtii \)i exfjn^ttebt De^ f^a- tnange 
fB(lan&^ ^bertmob/ at jlutte ftg ^an^e,til ^nvtn, 
itfe at; 17at^me.ftg Deb ]^am> Deb SScoett 4)a9 .][)a% 
i^eb Bpbigl^eben imob ^am , bette et enbnu Ugefa? 
fielbent^ Hgefati fDcer^/ font bet ttogenS^ub. .D<|tr; 

»i( ^^tifluS f at \>i danffe. jTuIIe ]^0re "fyam tU^ 

bette .er (u ®atibi^eb^ fo^ Dort ^t;angeUum> inb« 
ffar|)er , 'Ofl^ ben Dilie pi berfor tafle, ^| SfUftanU 

liLDab^r bet, rat ]^0re El^rifttsS til? SDerfom 
btt be^ob t at ^aqe itb af Sferben eUe;: af SRenne^ 
f[ene& foBbDant4ge^otbtnbe{fer/ at f^nberme ^!&^n? 
fEabg eg ®(agttfa&S^S8aanb, at forfage ben 06 tiU 
f orn qnpifie ©ietning , at forfmaae enl^Der (Btctbt, 
ber jpleier at Dare SRenne^fer liet, Uxt^ berfom Di 
Deb at 1)0Xi S^rtfltid tit, iffe funbe til^eve i'mt 
og'Dore S)2ebmenne{7er, ba funbe M Del fpneg.bei? 
tcenfeligt, ganjfe/at o|)pff<;e ftg tit ^exven, ba 
funDe bet fpneg, fom om bereg SRentng Dor ben 
rette^ ber i{fe ere langt fra at antaQe, at ber maat 
Dare eitfelte SIteitncfler , eder en \>i6 affonbret 
^tanb, ber ligefom i be 3£nbre8 ©feb ff^^M^ettige 
|iff, .etter i bet SBinbfle, at ®nj^Der tnaa bele fit ii^, 
faa at Sloget beraf inbDieS til be?>ti9terr, Dvfpm 
S^riftne ere @ttb jfptbige, og bet ^Drige til anbxt 
?>liater,i anbre ©pgfler, anbre ®t«ber» SRen 
El^rijii JRige er ifCe af benne SBerbenj ber er inttt 
fcerbeleg ®teb, ^Dor ^an famUx ftne S^ienere, intet 
yaafalbenbe UbDorteg , I^DorDeb l^an affonbrer bem^ 
SRen ^aa ben anben ®ibe er ]^an§ .^erreb0mme ubt 70 flrftir oMr ben i^U S&evben , l^and ^orbttnd t»tt 
bet l^ele 8b; og\l^li>or farjIieHige cnbog, ®at)ertte 
er^^ ' f^bor f orfCteHige ettbt^g SSteneftetne ^- er ^etteu . 
bog ben famme og 2Canben ben famme* ©erfom' 
btt l^at feet fanb (S^rijlenbom ))ad Sorben, ^dr bit 
bd dOfene funbet ben \)o& ^BaaXxinM, fom .t)eb ®Cieb^ 
ner eUei: StIb0teng]^eb ))are ttoengte mere ttlba^e 
fra SMMnefEeneS fcebi>annge Sbrcetter / og fiinbt^ 
Iet>i tfteteforflitfe Se^ragftting^ etter mon MUo^^ 

• faa ^8: ©adbdnne , fom toge i>lrf fom 33eel t beti 
almittbelige ©ierning ? S^ai bu fun funbet ©l^rijll 
Sienew i'SKngl^ebenJ beq^enime ©fiul, etter tnon 
iWe ogfad i ,|)i0t]^eben« ©lanbS og SBefoerlig^eb? 
'«an- bet ^tifletlge @inb iffe ligefaa Del flnbee og 
^ttre ffg \ SSerbenS SJrimmeC og 8arm , fom unbet 

^ @9geleief§ ubellomne Senfom^eb? 6^riiiu§ lan^ 
ffal btt til^lbfte> ^"ook ^ti ehb bruger big , t ^uiU 
fen @f anb^dn eiib fitfter big, t\)\ bet bejlaaet' 
beti/ at bu troer tyxxa ganjfe^ Ipber \)Oim gantlc/ 
eljler l^am ^anjfe} og.=i ^mlfeh SioefS ©titling 
jfulbe bu iffef ttnn'e beflitte big l^erpaa?. Saber o« ' 
iffe tdUoxa gf^rilfenbommen^ font om Sloget, l^Dot^ 
til <Ktbeibereh if f e l^aDbe 5Etib, be, ber lebe i SJer* 
htxi, iffe i^be JBoV fom t>m bet Umuelige f0r|F 
ffulbeffee, forenb t>i funbe t(tnfe ^^aa at f^eftige 
OS ; til' i|)erren§' Jgienelie. - 2aber oS l^eHere tale I 
ben SJZenittg/ at befte, dt ftufte o8 til Sfjriflum, '^ 
iffeJpCal opftcette§, at ber tngen Siib er i Sioet og 
ingenSfanb etter ©titling, l^ori oi ,j|o fEutte'og 
lunne twtre fanbe S^rijinej' t>ttU taber o8 ftge^ 
beromlaber OS paaminbVoS felo og J^oeranbte, i}j\ 
bet gi0reS t>el nobigt^ 71 

6r btt fommet Dtbt not i i>ore Zibet meh 
^aatliQ^eb, M^nhiQ^tb, ^orfiengeHgl^eb ? @r 
TCntoKet flort not af biSfeS Qffevt, af bcm, fom 
^t)e ttlftbefat, forglemt StDet^ egentltge Seflem:: 
nelfe, fom l^at)e. fegt bets SSmb. t bet^ btt inUt 
SS(ttb ^at, fom flammeliften ]^at)e' fot0bt ben Ziib 
eg be iSiHsftet ^ ber Ddre bein tttbeelte , fom ford^s 
(0fe f^aDe fremfalbet ®jttafeng og Ul^ffenS Sag/ 
$ptlf en be bog fun Hbet Dare ff iKebe til at bcttt i 
6r. bet ft^mmet Dtbt nof meb ^mtl^eb i lailel^fe 
ttbf\joe»elfer / uben Unbfcdfe baarne ttl©fue? @t 
XntaHet bleoet ftort not afbem, fom fatte bete^ 
Jf&tt i beted @f cenbfel ? dt btt tcmxnet t>ibt not 
meb Uretfcetbtg^eb ? SSente Dt enbnn ))aa/ at ^antt 
gel ))aa (Srunbfcetninger ffal Dorbe 0tenf\)uItgere/ 
at Ittebeliglieb enbnu ffal ootbe almtnbeligere/ at 
ben offentlfge itiUib , tUet SiQtb tmeDem SRanb og 
9lanb enbnit fTal iDocbe foagere ? @r bet f ommet 
Dibt not i Ilt0fle6l06f}tbf faa at ber tngen iSlraft. 
er til at rnebt nogen ®(iebne eUer tU at bate no^ 
gen 0jorg./ faa at^Stwt ^at taht\it JBccrb pg fin 
®nbe for.S)I.enne|7ene/ og be enten^ fortt)i))(enbe/ 
ittt Dille nb^olbe bet mere, eUet, trof te og mcette^ 
\Utht fig berigiennem i ^rpgt og ©org ot>er at 
patt i)tt, og ibogi enbntt#0rre Srt)gt for at fEitte^ 
^erfrai S^i 'l^ar man )otl nogenftnbe ]^0rt flere 
;klager ooe^^ bet ncerDarenbe ^io ^ og i^aDe bog 
itogenftnbe be faa!a(bte SStfe og ®t<trfe mtnbre 
nnbfeet fig Deb at tilfiaa^z lif ^oben er b^m bet 
Sorforbeltgfte af 3Clt? £)g aUe btfife lunne Xiixttt 
beflplbe fot/ at be albel^S tngen ^0(elfe i^abe af 
ateli^ion 00 Sj^rijie^bom;; ^ 2)enne SRanget er nvi \ 
\ .72 . . 

♦ 

ftelben, bettmob fiar bet albrtg Datet fteftnete at 
DtUe ^anjfe ^0re (^^riflufi til j be anfee l^m maa^ 
f!ee t>itUliQ for en Scetet lorn men fra ®ub^ men be 
DiJKe ith bef tenbe ^am meb eh f afi ^tie^beDttSning 
enten foe bem felv. i bere§ ©amtJ'itilg^eb ettcc for 

' {Q^erben/ be \>xUt bog ilU troe^^ ^t>ah ^n l(zuVf 
ilU Qi0xe, ^\>ab ^an jtger; i.bereS gobe IbaQtf^aw 
be et Wtaa^ee, og i be onbe S)aj9e flet Sntet, tl^i 
berfom bu Sntet famler om Sommefen, ba ntaa 
btt DetDanfmcegtey ncuit SStnteifen fommet^ 

IBel l^at enbnu ingen S^rtften naaet tet^ 
ganffe at l^0i;e «^emn til, men bet er bet 9)2aat;* 
l^wxtil^an^^tetbet , '^VilUt ^an ogfaa meb @ub$ 
S3ijlanb mere og mere tan ncecme ftg. iDg ^erti( 
]^0rer ^ fom jeg f 0r fagbe / ferfi bette , at Dt troe 
^am ganjie, t^i berfom m iffe oitte antage @anb* 
.i^eben, fom l^an ^r leer t 08 ben / l^t)or(ebieS funne 
t>i baftge^ at ))i l^ere J^dm tili Sl^riftenbommenS 
l^ele SSpgmng er grunbet 4>aa Xto, S^rijiud !a(bei 
felt) Dor 5£roe6 SSe^ijttber- og* gulbenber/ og i^an 
^ar fa^t 08: betite et @ub§ (Sierntng^ 4t S jfuUe 
troe paa ben / fom l^dn ubfenbte. SJeJ.er Sngett 

^^nbnn (ommen ^aaVibt, at f^an ei l^^gere fEuIbe 
l^aoe bel^oo at tebe: ^erre^ fo^gmig SSroenl 
2)en fanbe, ben fu(be^£ro ubforl^er :en.£lar|>eb, . 
fom bet fanbfetige^ omtaagebe fi)ie iWei^ctrv ub«s^ 
forbrer en &ta^t, fom fielben er i bet foage t^iertej 
y>i maae rtt)e og (08 .frd faa mange ^orbomme^ Di 
maoe foranbre Dor ^te ^etfagtmngSmaabe af £tn« 
gene/ Sanfen i-wt ^.iei maa (tgefom f0be8^ pad 
n9/ feir y>i funnc troe ^dm ganffe,, 3)erfor be^0s 
Vi^ ber Jang 2CnfirengeIfe> fong i£dm^ og®Pciib^ I - 73 

I 

tanQ SSati, fer SSraisn mobneS i t>ort Snbetfle^ og 
Sngcn If at ^ot^mobtgentpene/ at nu i^aDbe ^an 
wnhtt SStoent bend futbe ©t^rfe/ tUet. i,ben8 fu(be 
Sttatf^eb OQ Qammtn^ctxiQ^ S)erpaa ^^v ^t^H^t 
^enoefCe al ^n iit>6tib not at Imt , btxpaa ][)aDe 
alTe Siber og aUe ®(<cgtei: nol at tare; ber ere 
@anb][>ebet: ^ fom jfiule ftg for 08/ ®^nb^f ber« fom 
!){ o|)fatfe urigHgt^ fom m tWe f unne brtnge^ i ben 
tette ^orbtnbelfe tneb anbre ^anbtythet, ogfaajaaf 
tanmf fotn ^er fun ere 08 ant^bebe/ .men fomiH 
ferft f>iSfet jfuUe forflaae f tifulbe j t^ J^Derfen ere 
l^c t)ote 6t>ner faalebeS o))labte ^ at \>x f unne jf uf 
tet <f>immel{fe t uforbuQflet @(anb&^ eOer enbog 
fun jfue iiib ibe fimelige JEing^ forborgne SD^bber, 
09 ^eKer ith ^ax ® ub^ faaleb^g ))tUet aabenbare 08 
@attb]^eben , at bi fun be]^0Debe at gie mme iDrbene 
meb bltnb 2^ro i Dor .^ufommelfe^ men f)an t>il, at 
Di fEuUe forffe og ^xabe, og faalebeS |^at)e Sroeai 
SCanben og itU blot i S3j)gfiai>en* ,9)ten bog er 
@atib^eben§ SScefen o&.faaUbeg aabenbaret^ atx>i 
baabe f unne og ffuUe e&ftenbe og troe bem og fan 
9toget txere baarligere, l^oomobigere, faljfere/ enb 
naar btSfe SiberS SSife ftge :. t)i Dibe ^ at Sefu§ er 
en Scorer f^mmen fra @ub^ og ba Ugefom {Iran: 
f0{e til: bog mUt t)t af l^anSiDrb fun antage, ^\>atx 
Di finbe for gpbt, bog troe Di o§ felD bebre^ enb 
^m? @r.bet i @anb^eben§ SStenefte, at m fafte 
een ®anb]^eb bort efter ben anben ttdtgemeb Siilb^ 
farelferne , at m gi0re 06 t>ox Sb^ifienbom faa fat« 
tig fom mueltgt ? S^et er Sl^riftt S<cre§ Snbl^olb : 
@tsb oVSo^fpn og Ub0beng^eb/ men ^an ^at Iczxt 
c§ SKere, enb bettc^ pg bHtt ganjfe anberlebe^z 'J 9s 74 enb SSerbend $Stfe« S)erfoin bet bar not a( iunbe 
®ub^ baDceb jjeg tHe^^l^wrfbivDi i famjnf "JCaube 
brcet ttrf0ie: og ben^ ^^wml^att ubfenbte^ Sefum 
@^¥if}um» S)evfom bet Dat no{ 'at antaQt 3efu$ 
fom en fortttttlis tcttttf ba t>eeb jjeg iHe, ^DorfDP 
^ati fell) forbrebf/ at 2Ctte jiutte are ©ennen, fom 
be ceve ^aberen* "Sbti^oxa bet t)ar tiof , i almttu 
b^rige UbtrpE at tale om et T^orfpn; ba Deeb jeg 
Hit/ |^t>orfor bet 9>ant ))aa ©ubS .SlerUg^eb Dar 
forn0bent / ^t)i8 gorf pnbelfe jjufl er bet d^rifieltge 
@Dangetttim§ foerbeleS Snbl^olb: faa l^ar ®ub eljlet 
Sherbet!/ at l^att ^at gtt)et'ftn ®0n ben eenbaatne» 
2>erfbm ^^nneffehe beb beted egen ^pb x^an xiU 
fatbtge fpt ®ub, effer berfom ©pnb og S^itbenS 
©traf Dar ubflettet t>eb ben blotte goi^trpbelfe, ba 
beeb jeg' fWe / l^Dorfor J^erten , i bet \)an inWxttt 
ben n9ef)agt§ ^atl, f0iebe tit: bet er m\t S3(ob^ 
fdm ttb^^beg for @ber til ©pnberneS ^orlabelfn 
®ee Dt xtU, ^oor f o(b og uoirffom ben faa!albtt 
Sl^rtflenbom er bleoen / - fiben S)et mere og mere er 
taget botrt af ben, fom f^Iber ©lelen, fom.bringer 
%b til oe^.og 06 tir®ub» 2Cf bens grugter jfuUe 
3 {ienbe S<crbommen ! : ©anbelig/ ber be][)0t)e6^(larle 
SSaaben for Oit oDerDinbe be fJarfe gienber, bet an^ 
gdbe oS* Slagenbe £^tme ))iCe l^effe fig tii\y6txt 
fiRennef?e6 •g)ierte, ' <n' qboetenbe. ©iangi.omoinber 
ligefoni bfen l^ele fKennetfejIcegt, og- i^tnbrer' Ttan^ 
bebrcef tet; og t)it g^be ftn ®ift i £ioet« .RUbe: i 
SDtenneptS aSr^fi. S){en ligefom 9RofeS' ot>1^0iebe 
©tani^en i jS^rfen, f)aa bet at ^l^oer, fom it^ar, faa« 
ret, flulbe fee l^en til ben, ogleoe, faalebed bleQ 
9Htnx^^tn6^^0n o)»l^tet/ \iaa Ut M {^er beti, 75 . 
font frpet pda ^am\ ilU flat fbrtabed^ mtn ^Mt 

jQ\>ex t>M, font- tcoet paa ^am '— men Zxctn 
beftaoer fun for een S)eel Af ^Runbff ab j b^rfom btt 
ifff ftenber j^am , tan bu if !e flutfe big til l^am, 
og tffe felge b<^m ; men benne £unb1fab jfal btt 
anoenbe, f!a( butiUgn^ big, faa at bu xctfeUx, 
at ben ogfaa gielber big ; ba fetfi er bin Kxo fanb, 
men ba maa ben ogfaa n0bi>enbigen txete (eDenbe^ 
Z^i bu fan iffe tilegne big* ben d^tiflelige ;fttsnbr 
fEab, ttben ^t ben ogfaa maa D<sffe i big £raft 
og STtffib og StRob, og t>jxtU ^ietligl^^eb til @ub og 
9tennef!er; og berfor maa ben fanbe JXro n0bi>en* 
bigen t)tfe {tg Dirffom i SJ^ennejfetd ®inb og i l^anS 
Eednet} og b^o ber t)i( b^te ^btifiod til maa, { 
bet ^amme at ban Dil tree . b^nt ganff e , ogfaa 
l>ine (pbe j^am ganjfe* • — 2Cf I ^\>o'fyax giort bet? 
|it>o er fommen faa ofbt/ at l}an tor ftge, b<^n gan^^ 
fEf (Kir oi^ergtDet ftg til i^erren / ftge mebTipo\kcs 
len: jeg leoer iffe mere, gien Sb^ifiud leDe^ i mig? 
SKen l^\>o tor |)aa ben anben @ibe ftge, at ^an iffe 
flalb^t? ftge, at ^an iffe oil bet,* ogbogmene, 
at ^aoe TCnbeel i (Sbriflo? — £)l SSilbfarelfen 
er tnangeflagS , ben trcenger felo inb^ <f)eIligbom^ 
men^ ben oil o>flilIe et SBlenbocrrf iftebetfor 6l^ri^ 
fll Jtor8 , en 3Cfgub , fortt felo intet 8io l^ar , og 
oiSfeligen iffe formaaer at gioe bem fiioet, fom 
t>ille f^olbe jtg bertiL ^oorlebeg fan bu mene, 
^oorlebed tor bu ftge, ^t bu fan frelfeS,. blot oeb 
et £)rb paa bin Sctbe, eUer blot oebfet @uf fra bit 
{>ierte, naar ber'eUerd tngen ^oranbrtngforegaaer 
ibtg? 6iger<|>erren felo iff 0ubtr9ffeligen; itben >■ 76 

MoQm Wither fjeib/jRaft m, fa,n::]^ttn: tffe fee ^^ 
Stifle ?^ ©8 ^Dab fan beMe Ubf t^f bef ^b.e^ -tjbett jjtofl 
betted at ber flat fo^regaae tn Soranbrtng tneb 06, 
faa. flor ^ faa omfattenbe , at.tii is^tott> Dorbc npe 
SKenncjIer? Sl^i faab4nne^ fora t>i af SRaturen ere> 
eHer fom Di Deb et tanUlo^.oQ et i?iOiel0jl £iD, ette^r 
Deb en b(tnb og b0b /Sro f unne Dorbe , funne Di 
^OQ ith inb^aae i®viH Sttge^ riBil bu altfaa foxt^ 
anbrefi, fftcn^eS^ gijenfebeS.?-^ JBetragt, l^pois 
lebeg i)e fl)?{}>; SRennejff ( . leDe i : ^etben» S)e $aD<^ 
ingenluttbeiej:fIaret,foi:; ftg felD ^ttecfor 2Cnbro <^f 
be tngeni^Hgter. J^aDe at oj^f^tbe/ ingen DiUe p|hp 
fplbe, be l^aDe ingentunbe oj>fagf SRetfarbigl^cben 
a( £9btgl)eb/ faa at i)en ith ffulbe tmnge bem^ : i 
bet be f0ge beteS fipjl eCer bereS gorbeet^ bet er 
ingenlunbe bere5 ^^enftgt at f0nbernDe et^\>nt 
S3aanb/ ber forenet: bent meb @ub og 9Rennej7et, 
at fotjjage enJjDec g0lelfe/ j^Dormeb MexliQ^et^tn 
Dt( brage bem ttb c^f bem felD> og ictu bem at Upe 
i 2Cnbce» SBen i be DiUe , tlene (0 |)errer. 2)e.c er 
De( ben 9>Itgt, fom taler faa ,b.9benbe« at be tnene > 
betaltfor ffammeligf, aWfor ufprfparligt^ oniibe 
iffe Dtibe effetdFomme benS Sorbrtngj men ber ere 
mange anbre ?>Ii9feir, /l^Dtt.fe be mene ftg bet tiUabi; 
at unbm'ge, at tttftbefcette^ eder at opfi^lbc l^(i{pt} 
naar bet bltDeir bem beleingty DiU? be tinberf^ge^ 
l^DorlebeS be b0i: banne bevtS ^int>,: f^re beres ©m* 
bebe^ inbrette beceS ^ele fieftnetj ^men jmrblertib 
Ditte be leDe fom i Sr0mme ,; og labe be;for|IieUige 
JCanber DejcelDiiS faaelKagt qberbem/ eft^rfom.bet 
trceffer ftg; mibkvti\> bitte be f0J(ge .6h'tt,be ©tibtet, 
efterfom bisfe felD DtKe tiltage.fig •^erTeb0mmet 77 wet beta, nUt^mtebt cm, tnUn it tit affyeievt 
tUtt af la)oevt iD^rtnbielfe. . £er et ben i\)^, f^iU 
fen be fe(D finbe faa MctibiQ, at be itU DtQe tiU 
frebgjliUe ben, ben SBmbtng^ font f^tieS bem fel9 
faa utiUabelxQ, at be itle JoiUe eftetttaQte benj men 
boQ tittabe be ftg f!ebfe at i^olbe ftg ))aa ©rcenbferne 
af bet ^oxhubne, bog .f0(ge be tbeligenvbereS Spfiet 
{mob i^eiete Sorbtinger> bog l^otbe be jtg bet ttQabt 
at opnaae bereS ^in^Qtet, at f0ge bereS %oxbelt 
beb aUe^aanbe ®t)itg og Stcenfer* 2)er ei;e be Sfor^^ 
l^otb^ ^Dott £iet(ig]^eben ttttaler bem faa xaoeQtigt, 
at be itte t)iUe fotnegte ben; be 0t)e ftunbom S3artn« 
i^tetttgl^eb ^ be ttene flunbom Xnbte nieb;SSeIoiate, 
be bringe fiunbom beteS $&enner £)pofrdfec; men 
bog gientage be meb SS^elbe^ag ben @cttniiig/ l^ori 
biSfe SiberS ©genn^tte .og ®elt)f9g!e ^nc nbttJ^it 
ftn SSitgbont/ at ''ben.Delorbnebe £ijetUg]^eb begpns 
ber fra ftg felt)/' og bereS gori^dlb bifec for bet 
SXefie/ at be t)e( ere ftnbebe^ faalebeS at orbne bereS 
Aierltgi^eb*' ^aa benne SRaabe gaaer.bfreS Sitb 
^en/ og l^Dab enten be efter^aanben bifalbe ftg bert, 
eKer ben ttlbagetrcengte S0le(fe jiunbom ttbbr^ber/i 
et @uf ot)er bet fpUbte, bet uDcerbigen f0rte £16, 
er bette bog at le\)e (H^ti^eltQen i jS^erben / • at Dcere 
ci[>riflclig finbet?;.er bette SSeien til,®ub§iRfge? SI 
Del fya\>t loi: be^oo ajt wtbe dnbre og Jbebre SRetine^ 
jler/ enb t)i af 3laturen ere^ etter peb ©ccbtoane og 
bUnbe £)rti>ter funne t)orbe3 ))e( er bet forn0bent, 
at Di afgi0re meb 08 felD^ at bet ©anbe^, .fSbetti 
pg J®obe itU jfal finb^S i oS'fom enfette JDele meb 
lem meget. 3(nbei/ 'men at bet \iai Dcere bet |)i0tefi:e; 
but J^jfrelenbe t oS^ at berfom pi 'viUt bare ^xip 78 ne, ha IfnUt t)t itU txttc hethtotlbttU eller ^ini 
&nUUe, fom anfiaaet 08, men ba \lnUe «)t fltabe 
gdnffcL at ^0tt ^zntn til i en fulbfommen Spbigf 
]^ib« SSeb at Daagje Ubet og atter at jlumre Itbetf 
neb ^alDt at t>iiU oq ifal\)t at ttot, ber^eb ttbretteS 
Sntet^ OQ S)an febeg tKe paa np^ S)en ^ax itU 
@ubd Sttge^ fom £un fielben oq nosflen unbfeeltg t>tl 
fomme iil «^erreh, oq ilU {IcetE oq frtnjiobtg (e« 
fienbe i^am l fine £)ti> oq i fin &utmnQ. 

2Ct f|f0re gl^nfluS til bejlaaer enbeltg berf, 
at Di elffe ^am ganjfe* SBeb bet^ jeg l^ibtnbtU 
^at fagf ;^ i^ar jeg iffe frpgt^t for ei at bliDe for# 
ftaaetv men |)er fc^gter \eQ m^t>.®mnb, at tun 
faare faa t)iae forflaae mig« S)ei: ere enbnu 
SDiangrt&Ianbt 08, fom l^aoe SCgteffe for ©anb^e^? 
ben, OQ fom ftge/ at en4:tgttg jDoerbet)tiSning flat 
tt^\>ett SRenneffeflrcebe at befafle i ftg/at ben|!a( 
l^ah |>d(be fig tiloQ frtmobigen beftenbe^ S)et'ere 
^nbnu Sponge ibtanbt oS, fom l^aoe tKgtelfe for 
9)(tgt og 9let, og fom gterne l^orebet^ naar is^ 
forb're tt^etinget Spbtgfieb ttnber 0tetfcerbtgl[)ebeni 
l^eHige SBub^ 9Ren ber ere nben SEoiot tnA %aa 
tttbage, ifom f0le fig bragne til S^riftum Deb £ter^ 
(igl^eb, fom f unne annamme^$terUgf)eben§ £)rb'fra 
l^qm og om ]^am« '. : iDg bog^ bu miit ^erre og %xtU 
ferl l^oorUbed ffnlbe jeg taU ombiQ, t^en i Stint 
liQ^tb ? S)a )eg f^r jl ret totrte at ftittte mtg til 
biQ, ba fanbt |eg big iffe ))aa ttnberfogelfeng SBcia. 
$Se( forte eni^Der b^bere ^orfEning mig narmere tit 
bin @anbf^ebS i^eQigbomine , men Deb ben blotte 
(Stanbjfen f nnbe bet Sa iHe fremfomme^ l^opri mtt 
l^le S^dfen (unbe famt^ffe , J^oorDeb jeg. ^anfFe 79 

funbe o^ivqi\>t mfg t\l big. Siet Mt eit^ itte pa<i 
3Cngerend SSei^ at jeg fanbtttg. 8$e( . i^ODbe jeg 
f!ttet ©pnben omfrtng mtg i aUe ben§ rcebfommt 
&li{Ulf(v, jeQ l^aDbe fornummet ben b^bc^^otbar* 
velfe i mit eget ^terfe/t)el ^at)be jeg l[)0tt ben etfige 
Stetfcerbigl^ebg'SrubfEer^ og ^aDbe feef benS ®traf$ 
febomme^ og fed) baarjetmin ^eel betaf^ men jeg 
forjiob enbnu itU, l^Dorlebe& og l^Dort^eb bu ec 
9KennejfeneS ®ien(0fer. ^en bet vat paa &ieu 
(igl^ebenS SBet/ at (Sub brog mtg til btg* SSerbeft 
t^ac bleDen mig 0be og torn, jeg ^aDbe funbet SRen^ 
neflene faa folbe^ SRange l^a^be |i0bt.mtg frd ftg, 
naav jeg t>ilbe natme mtg bem^ !92ange ]^at)be ingeti 
Sr0ft i^aDt at QX\>e, mine SSenner t)are fprebte Dibt 
omfttng paa fterne $&ete, 92og(e Dare funfne i bpbt 
(Stave, 9log(e t)are inbDif (ebe i bere§ @get/ og for^ 
ftobe itU mete min Scengfel og min £(age» Seg 
faae op til <^imme(en^ all men folb @))tbgftnbtg:: 
^eb l^aDbe tiUulUt 3(bgaitgene fc^r mig^ og (Subs 
bommen 'l^aDbe ffiult ftg i SRulm og 9R0F!e for 
bet tDiDlenbe il>ie, l^aatbe ©fiebner J)^atibe toKet 
ZiUibt'ti, jeg ^ouebe tveppt mere at ftamme 92at>net : 
Saber , og fom ^iin^ffmpt i ftn Srobfen , Dibfle 
jjeg { min 9l0b tilflbfl^^flen tKe mere> om ber J^ifi 
out @tternerne Dar et S)x(til at ^0x^ min £tage, 
et ^itxttf Jom mit, til at forbarme ftg ober/t)«n 
6Unbige» £)a erfienbte jeg bet^ at iSIennejfet 
be^Der en SRibler tmeUem @ttb og:ftg>^ ba l0bfra 
Sortiben be bpbe Sonet meb forttnberlig £raft inb 
{ min^iel, l^Dori fromme &^ri{ine/ bet: tyatfbt txx;^ 
ret befa«gr«L,i farnm^ SJee> fom feg^ fang bere* 
83efrie(fe, bereS Aierligl^ieb/ bereS Saf j ba (0b 80 


bom', -fom 3nsen-, fatter ^ bet felD iHe e^fott btt, 
inb i mit 3nbcrjle/ bep^ J^Dor ®aatetx>av, ^wt 
ben alt>t\Q fliQebe Scengfet rugebe meUeiii ftnetteltg 
6rtnbrtnd og fortcerenbe -StQgt. ^a vat . je^^ t!fe 
mere ene/men jeg l^a))be funbet S)ett^ fom tngen* 
Ittnbe, for^jlpber Slogcn,. ber Jommer fit j^nt/ Je^ 
j^aDbe mtnbeten ?Sen, cm ^t)em jeg iHe be^evtbt 
at fr^gte; at^an tgien jlulbe forlab^ mxQ, at l^an 
igten ffulbe foranbreS } fom S^nbednben fotbum 
tunbe }eg fcette mtg Deb J^n§ S0bber/ og ttbgrcebe 
/at win" 9(t0b^ fom 2CpojJelen forbum f unbe jeg, f^celDe 
mit^9i)eb tU J^anS SSr^fl/'acrgf^i^ab ber jenb nagebe 
mtg; J^t)ab ber enb ))i(be nebft^ae og Qbmpge mtg, 
{unbe xeg bog ftge: ^erre^ bu Deeb aUc Stng^. bu 
Deeb^ at jjeg ei{7er big! S)erfom bet enb t)ar mtU;^ 
ligt/ at Vi uben S^rifiuS funbe i^aue ben famme 
.S;unb|Fa6/ be \ammt gorjcettelfer, men m ilU 
l^aDbte 5iam. felD, itU uibjie pm ^am, fom ilte torn 
for atf0ge fit @get, men for at f0g^ og frelfe btt, 
fom t)ar forfabt, fom etffebe 08, inbtil at gi^e fit 
Sit) l^en for 08/ ba faonebe iji bog.bei @fi0nncfte^ 
bet/ fom er ©ieleii i S^riflenbiommen/i ,3l^&^xU 
ftenbommen er en ^otf^nbelfe jorti &J^ri{iu8> t j^am 
flicnler ben 08 grifjeb og greb og et ei^igt 2i», peb 
j^am -jf ienf er ben 08 §9rigl^eb.og..@}t9rfe^ tl^i $an§ 
^ierltg^eb opftommer tii:3CIt^ f^^ab ber.er qpbett 
og gobt.>. ben.trojier i Zmt§. og.i.^0b«n5.'9lfj>> 
ben ubbrtber: en n^^ ^» l^immeljl ©lanbS i>m.%ltf 
'^Mb ber ener8 glcebebeofi og ^ar 08 li^ct, ogbetj 
fmpHer felp ©rfenen meb n»i8neKafti;85tomflfrt 


81 lifl|>eb, 03 ©n^ftet/ fom f09erv ff^l finbe* 

t^erre, bu min 09 2CUcS gfrelfer! jjeg Dil 
tommt til big — ja ucl Dit j^ ogfaa fomme om 
Slatteti/ 09 tifeet af Tfnbrc enb af big uil jeg fale 
ineD big i Senbom/ og aabiie mit Snberfle for bigj 
i genfom^eb og Btili^eb Dil jcg Iptfe efter bit £)rb^ 
eg onDenbe bet paa mig^ og fornemme M6 £raft 
og bctg (Salig][>eb, SRcn jeg t)il ogf<ia fpjmme til 
big om iDogen ^ a^benbar fot 3Clleg iidine; jeg Dtt 
iff e ffamme mig t>eb big etter bit (SDangelium ; jeg 
Dt( be fienbe aabenbar for %Ut , di jeg ingen Xnbett 
Deeb ^ til ][)^em j[eg !unbe gaae ^ at bu l^ar ((cbjf et 
ben i SSetbend S^iiSbom tr<cttebe/ t)anfmcegtenbe 
@iel af \>tt et)ige 2it)S •Kilber ^ bef ienbe bet^fom 
SRaalet for min ®trceben og min S3egiering, at 
jeg ganfle maa ^0re big X\X^ 

Seftt! Mn fobe Sorentng at fmage 
Soenge$ 09 troenge6 mit <!^ierte 09 ®tnb ; 
Stit) mig fca alt bet/ mtg ^olbec ttlbage// 
£)t^as mt9 t tig/ min SSeg^nbelfe/ inbl 
S3it^ mt9 ret flarltg min Sanfmer eg 9)t0ie^ 
S3|ie mrs gocboet:t)elfen6 ^{^runb t mtg^ 
3Ct fs 92aturen t ^0ben fan b0ie/ 
TCanbm a(ene xci<x^ te\)e for big ! 

« 
jD ^\)o bet funbe tet @ne bog (cere^ 

®ig ox cpope meb <!^terte eg Sjyx\ 

3D maatte 3eftt« mit 5(Wng fun t>oerel 

Seg cr beetooette langt borte enbnu* 

Seful fom gat) mig et ^0renbe S5re/ 

fKttt mig tiaige bin Iraftige J^aanb^ 

aSiiibt. (6) . t «,'• 82 ^tit^ mitt S^anbthtg ^ttftn mac^ fsftf 
9iet font en (SMJ^en i S^tUi^^M Zanil 

^ir 603, ^t\vi\ bin tiimnbe Sue, 

Aprbe ! : opf09 bit t)ilbfat:ettbe 2am/ 

S?cec mid btani^t li^prrl^a en (ce^ffenbe ^tm, 

i\xtttt mxt ^ictte fra ©pitb 09 fra ®fam; 

8ab mig iv So9flat)fcn« SJoefcn ei b(it)e, 

©qm fun ubt)orte6 gi^r cecbot 09 fixn, 

Xdnben lab 8ot)flt 1 Jg)iertet inbjfri\)e/ 

Zt m I @anb^eb miii^'^fiitbe mis bin! 2CmM • J < J > * < .» • ..». » t " •_. . t i . f ... 

. . -J- . - \ ' • / " . ■ • •' t t , ■•.\ ■■' t y t 'I • , •■X ti ■ •' 


• . ^ . ■ . ♦ *.'-./ .J . • ' t . , • ' 

■ • • .: ■• - : > i 


' ■. 


• •* 83 XXXIX. $aa f«r{le ©^ntog cfte^ 2nnUatt& (Spiffd: I So^, rv, i6>2t. 3(. Me be Sertec/ i^Dotot^er Di l^a^e at (ale i t)t§fe* 

Dore SCtibagtdforfamltnget ^ ere ffi0nne eg l^eUtge^ 

Dg 9it>e od 2CnIebnin0 til at ubpiUe tiogen Dt^tig 

og gaDnlig @anb^eb ; be ere aDe ®ubs iDrb^ inbe^ 

][>olbe tiogen Snbb^belfe^ nogen Sormantng/ no^ 

gen Srie^fi, fom ®ub ^ar t)iG[et47u(b^ leered iblanbt 

SRennefCene* 2)eduagtet t0r t)i, Del fatbe nogle af 

betn tlienn^re , bprebarere enb anbre* Unbertiben 

nemlig fremf«tte be J^eUtge Sorjfattere tioget en(e(t 

@t9Ue af ben d^riflelige JGii€bom / ^^oxtil \)i ba 

o))forbred t @qcrbeledl^eb at f;e,nDenbe Dor &)}m<ierC^ 

foml^eb; unbertiben berimob famte be i faa ^rb 

®ummen af ben dfytiftdiQC Zctxt , ^iUe bermeb ret 

opliDe Sroen i 08^ DiSl ubi^ibe t>ore «^terter ot>er 

S»i»( 00 TCngefl, og ber»eb tittide f^tbe oS, mejb 

(6*) \ / « 84 

©Icrbe oDet ben Strre, Di htfUnbe, i bet t>i fee ben, 
fom ben er^ faa ^0f og fortrccffeltg , ber^oS faa 
tlav, OQ bet)tfenbe ftg felt) fot aCe SRennejIerS ©am« 
t>itti9^eb. \ 

*25Ianbt be b^tebarejle Srb, f}\>ilU be ^ettige , 
©friDter giemme t bere§ fulbe 9ti8bom/ ]^0rer ben 
Sejct, t)i i 2)P3 ^a)?e fottclccjl* ^uo ^ar ^0xt li^^ 
faltgere, rmu (inbrenbe oq opmuntunbe ^aU, enb 
be ber0mte Srb, I^Dormcb ben begpnbet: ®ub er 
jtierligl^eb , og i^DO fom blimt i £tet(ig^eb/ bltDer 
i (Sub , og @ub i Vm ? S)e tnbei^olbe SRennefletS 
]^eIe|)Ugt^ og SRenneffetS ^ele Srejlj bog funne 
1)1 frit abfp0rge ben ©enfolbigjle^ om ^an ilU faf* 
ter bereS Snb]^o(b> ttgefom ot funne f))0rge ben 
^(ogefte^ ben meft Unbert)tP:e^ om i^an ^o§ 9logen 
af bem^ ber forjfe efter ©anb^ebenS jliutfe ^ilber, 
"fyat fitnbet faa(cbe§ , l^Dab f)an f0gte , ][>t)ab ^au 
be^0Der at ][>0re, f^Dob be b^bejle fiangfler/ bie l^el* 
Itgfle S0le(fei: i ^an§ SBxpft faalebeS fdmt^ffe^ fom 
jbef^ ber er inbel)olbt i biSfe faa, men l^immclfle Orb^ 

@ub ec *ierUg^eb ! 2a bette tranger jeg til 
at \)txtt (un bettne Soroigning ftiHer ai Uro, fom 
Di( beDcege mit .!^ierte, fun ben giDet mig.®Uebe 
bt)er bet, fom er, og ^aab for bet, fomfommer* 
%Unt i ®ub (an min ®iel f[nbe,<f)Dite, l^am f0ger 
benS 2(ttraa, meb i^am fpSfelfatter jig ibelig benS 
JEanfe, forefliCet ftg l^am, faauibt benfan, . paa 
)paa mange SJ^aaber, nceoner \)Cim meb mange 9tai)«. 
ne^ 2eg figft mig ofte : ® ub et ben gDige , fom 
^ar ^x\>tt i fig felD, af ]^t)ent, og Deb l^oem a\t bet 
Seoenbe er og befiaaer, fom fel» iffe fienber jDp^ 
rinb^fe, Soranbring effer Unbergang, ben 6amnie, 85 f0t MQtn ^aQ (9fie oDer Sorben / fom ^an Uhet^ 

efferat ben ftbflc Sag et fluft} men imebeftS jeg 

^ flger bette , oDerDcelbed mtn ZanU , for4naaet iffe 

at fattebet, ben felcr ftn tttfmagt og befienber, oX 

®ub boer i ef £98, ber Sngen fan fomme X\\. Seg 

ftger mig offer ®nb er ben Jflmcegtigej jeg paa« 

nitnber tntg berr^eb^ 0njfebe ber^eb at funn^ ))aa^' 

mtnbe ^t)ert SRetrneffe ^ at bet er en SRagt ot)et en« 

^t^er SRagt ))aa Sforben, ixt bet tntet SRenne{!e et> 

fom raaber ooer ftg eUet 3(nbte/ meb mtnbre bet 

gtt>ed })QM. |)eroi>enfra/ oA bet er 2)en/ fom meb 

titmobjlaaelig SBcelbe gtter SKj^nneffeneS ^otetagen^ 

bet ^temgang og tgien ubflettet bem \ ratv^, utbfte 

jeg tntet 9Rete om l^am ^ ^Dab S£t0jl ^w\>t jeg ba 

af min ^Jtunbjfab? 3eg ftget mfg ofte: )®ub et \>z^ 

SRetfatbige ; jjeg tanfet mig l^amfta ben f0tfte SBe^ 

g^nbelfe og gteunem atle Sm'g^ebet ubbelenbi til 

' TCffe faalebeS; at @n^i>et bog tilftbjl faaet \>ttt fom 

Stet et4 jjeg tcenfet mtg atte @(agtet famlebe fot 

l^anis jDom> ^Dot bet ffteS fot ?9fet, fom oat fliult 

t SR0tfet, l^oot bet betale§ ©nl^oet eftet ()anS ©Ut* 

ningetj men otbfte jjeg Mlt S){ete om l^am^ oilbe 

jeg ba tet f unne glcebe mtg oeb bet/ jeg oeeb ? S^en 

naat jeg ftget mig^ o^t ben @otge/ 3((moegttge og 

SRetfcetbtge/ at ®ub et .^tetltgl^eb ^ ba totnfet^eg 

mig^ ba f0let jeg ben SRtj!unbl^eb/ l^ootmeb ^aii 

omfattet 3Clt/ ^i?ab bet fluttet fig til ^^wa^ ba 

flutteV jeg mig ogfaa til l^am , og falbet ^am %<k< 

bet/ og oeeb/ (kt \)(xxi tffe foragtet bet Slaon/ fom 

mtn batnlige £d^be ftammet« 

jBot ^ejct ubftget altfaa \>tt iDtb/ ^Doti oXu 
ne Dote @te(e tunne finbe «^9t(e ; $00 bet bpbt i fit ,» 86 S^ittU, paa vette Wtaaht l^ar fotfiaaet bette / l^an 
^ar forftaaet ben d^riileltge S£ro, t^t betfot fom 
6()rtfiu§> at ^'an {!u(be (cere eg t)tfe SRenne^etie, at 
r®ut) er itterlig^eb* 9){en beraf felger ba ogfaa 
bet2Cnbet/ fom ^or Sejct ftgcr, at I^dd fom blU 
Der i^ierlis^eb/ blit>zi i ®ub og ®ubi ^atU/ eg 
bermeb figer ben, ^r)ocbant Dort ©inbelag b0r»cere, 
berfom ber ffat txzxc greb i 08 , 'og SiljI^nbelfe og 
Spfi bg £raft tii ©ierninget:/ fom jfuUe fortune at 
{atbeg gobe* <!^t)or 9f>))ettig er JDtben og 2@i:bat# 
]^eb og SSugt; ][)t)ert SRennefFeS Sale ber0mme bet<: 
te , ^D^t S){enne{f eS itmtt mfe bette j men ^oab 
npttei: bog bet UbborteS^ ^t>ilUn fanb ®fi0n^eb 
^ Ifav bet, ^tJorl«nge beflaaec bet, berfom bet Snber* 
fteiffeer, fom bet ber-uare? Jg)Dor ppperlig er 
SRetfcerbigl^eb, naar et SBenneffe, reen og ftarf, 
gaaet ftn Itge SSei fremab, (un forbrer tet, fom 
i^am ti(f ommer, og er DtQtg at gtoe Sn^Der, l^Dab 
^an forbrer for {tgj men ^)oo k)ilbe bog ftge, at {Ret' 
fcerbtg^eben$ {Irenge ^orbrtnger ere %lt, ^t)ab ber 
b0r fnptte SJenneffer fammen ? ,^Dor ppperUg cr 
^erren§ Jrpgt, fom tDinger SBenneffet til bet, l^an 
ffben ^a{ 0»e meb ©loebe, fom renfer SRenneffetS 
®tnb , i bet ben ^bmpger bet j men er @ubg ftbjie 
if)enftgt meb 08 t!fe ben, at Dt jfuUe elfle l^am, og 
iHe mer^ frpgte? ,^oor ppperlig er SEroen, ber 
l^olber faft Deb ben Ufpnltge, fom om ben faae i}am, 
og i^aabet, ber bier pad bet SSilfommenbe, fom 
))ar bet aUerebe ncerDcerenbe, men ppperfi af alt 
bette er bog ^ierligl^eben* 

2)enne er aUe ItpofiUntS 2cere, fom ben t>ar 
bereS «|)erre8 og SKefter$5 bennc er ogfaa 2(|)ofteIen§ , 87- 

icttt t wt Stttt; ^an ftemfctttethtn f0rfl i l[>tne 
sDrb/ fom Di l^aDe gtentaget/ 'oq ubfeuv ben btx^ 
)>aa ))ibere* ^an8 «f)en{tgt er altfaa at Dife 

®ut)d <^ertid|eb font en SUflFpnMfe for oa ti( 
at el^e iam oq at eljte l^t)etant)te 5 

tit at ))tfe bette ftgte ba ogfaa benne @ang tnin 
Zale. , 

^Doc felfomt er SRenneffetS ^Itxtel 3ntet 
rr bog mere ifianb ti{ at beroltge^ flprfe og gtcebe 
b(t^ enb ben^otmSmng/ at @ub er ^tetltgl^eb; 
(^Dab jlulbe Dt tffe funne ok)en)tnbe/ i l^k)t(!en Uro 
OS 9l0b f!ttlbe Di t!{e {unne.fltUe uort @inb ttlfrebg, 
berfom ^i altib ret trdebe^ at ben %lm(ZQtiQt, font 
ene raaber for ioott SBee oq §Sei, ogfaa er liexliQ, 
at ^axi ^at Dtfe, naabige «^en{tgter meb %(t/ I^Dab 
^an anorbner oDer bem, fom j^aabe ))aa ^avx, og 
taber aUe Sing tiene tit bereS. S8e(? S>e&naQtet er 
Dort ^ierte ofte faa feent tit at antaQe benne gor« 
l^iSning , ,faa f olbt i at |>oIbe ben fajl , faa tt>i\)* 
lehbe, naar bet fFuIbe forJabe fig berpaa* SSet 
ere ber SSange, fom ibelig f0re @ubS JBttSbom og 
@ob^eb i SRunben, men naar Dt fee, l[^Dor Sibet 
benne Sanfe t>itUt ^o§ bem, at ben ^r)er!en brin« 
ger bem ,$reb eUer &tt)xle, ba fienbe t>i let, ]^t)or 
(angt bet er fra^ at ben er bleuen (eDenbe iDDerbe^ 
tMtSning i bem. «^t)or fFalbe ben og funne \>ou 
' be bet, naar bereS fne»r^ ,^ierter l^r^etf en pibe, ]^t)ab 
bet er at eljfe, efler at.troe? ^Run bet ^ierte, \ 
l^mlfet Sierlig^eben boer, Ian ogfaa fatte, fun 
bet fortiener ogfaa at fatte, at ^nb er ^ierlig^bj 
og Cun ben Ian troe bet, fom ^ar bannet.ftn @ie( 
t\\ Zxotn, til at tutnge baartige Z^ivl, tU qt {teni 88 ' 

t 

be 09 forlabe fig paa Sloget, bee er ^am fiWrere 
ent>%lt, ^Mb fi)iet feet. 

£un til @aabanne 0n(!ebe j[eg nu at taU, 
, tneb bem 0n{febe jeg i beniie Slime at ubt>tbe mtt 
Snberfle tU S0(elfen af ben ecigeS SRiflitnb^eb^ 
S)ei; erjo aaet)egne faaSReget^ ber t>H nebtt^lU 06 ^ 
aUet>eQM ^0tt t)i faamange JCIaget: o\>n SRenneffe'tS 
SStlflanb^ ot)ei: 93egtennger uben SHfreb8f!tQetfe/ 
oDet @(ceber uben fSaxiQlftb, oDet fort ^Ipbelfe, 
fom Dirfec beS Bittrere ®aDnj attet>egne fee t>l faa 
SRange^ ber falbeg nlpffelige; og fom tUftaae, at 
be ere bet, faalWange, ber fatbeS IpHelige/ 03 
ftge, at be iffe ere bet, 09 faa jtelben fee m 9io^ 
gen, ber er ttlfrebS meb bet, fom tilfalbt ^am. 
f £)erfor maae t)t ibeltgen igt^n f0ge at opmuntreo$; 
I og ffulbe \>i iffe i SccrbeleSi^eb npfte TCnbagtenS- 
; Simer til at ftprfe oS meb Sroeng £raft, tit at 
; ffge cS meb np, g(ab SorDtSntng, tiagtet 3C(t,'l^t)ab 
ber cengjler pg bebr0Dei: oS, uagtet 3tlf , ^r)ab t)i 
1 iffe forflaac i be g0re(fer, ueb ^^HU t>i felo 09 Tins 
; bre (ebeS , at bog er ®ub iKterltg][)eb ? 

SSel er ^t)crt SWenneffeS f0rjie jorbifle gor« 
nemmelfe 9l0bt0rf t, og Srangen lebfagerl^am ftben, 
faalangt l^an gaaer; ^an fan iffe (0firit)e ftg fra 
Sorben, {iijor l^an maa arbeibe i.ftt 3Cnfigt8 ®t)eeb, 
og fjfanS S0n ofte er lahgt ringere, enb ^n 0ntfe:^ 
be* SRen er bette ba %lt, ^t)ab k)i, enbog Mot 
f meb «|)enf9n tt( bet 2:imelige,/{!uae agte paa Deb 
SRcnnejf ct8 SEitflanb? JDette feer jeg Del, men 
xiaat jeg tiKige feer ©olen rinbe op l^Der SRorgen, 
og Ipfe oDer 9Rennejfeneg SSeie, naar feg feer be 
SlejieS i»0bt0rft bog tilftebSJUtteS ibetimHid ^H^, S9 , • 

naat jeg ^\>tv TCf ten fecr ®0Dnen8 (Sngel Iiflefom , 
flige lub for at bringe ben trcrfte Tfrbeiber ^t>iU, 
btingc l)am tit at glemme, ftne ©orgcc/ ifg Dcfcer* • / 
cfocz^e l}am meb np ^raftj naar jeg l^r^ert goraat ^ 
feer 3orbcn fwpKeS meb np Jg)erligffeb/ feec SSIom* [ 
flerncS mangcfatDebe Seppc brebe ftg o»ei: SRarfer* 
ne, OQ ®{oven$ ,^0(c(mnget grenneg, naat: {eg ; 
feer Jl^egnen famte ftg 09 Danbc JCgrene 09 fplbe i 
bem meb grugter, ol fEutbe ba tHe ogfaa mit J^ier^ \ 
te fptbeS meb ©loebe/ flulbe bet ilU \>avt mig, fom ^ 
om j^g faae 2Clforf0rgeren fage frem af fine tigc 
gorraabgfamre^ og optabe ffn mitbe .^aanb for at ; 
mcttU alt bet, fom leDer, meb SBetftgnelfe ? ffutbe\ 
jeg ilU erftenbe, at ber er ben, fom tcenfer |7aa 
SRennetfene i bereg Strang, og ^f^telper ben, og 
formitber bereS @f iebnt? og jlulbe ba ilh min taU ; 
nem-meligc gelelfe faratt)He, l^uab ,^immel og 3orb , 
og t^aD mbner, at ®ub er ^terligf^eb? S$t( feec 
jeg, at SRenneffetg SBcefen er fbrftprret og forbcerDet, 
at SSrebe og ^ab faa ofte f0nberrit>er bereS 3nber^ 
fie, og SDebragt bereS inbbprbeg gorl^otb* SWen 
fCuIbe bette t)cere Itlt, ^t>ovpaa jeg agtebe? ®(u(be 
jeg, iffe ogfaa erfienbe, i ][)mS Sittebc SRenneffct er 
ffabt, ffulbe jeg miefienbe, at ber enbnu er ©in* 
^eb og gorbarmetfe i ^an6 ^ferte, miSfienbe S:ier* 
lig^eben i attei benS mange ^ttringer i SKennejIeneS . 
8it), i aUe be gorbinbelfer, I^Doroeb ben enbnu fyoU 
ber bem fammen? jDg berfom ba jeg, ftrag og 
folb og forbier^et fom jeg er, f0ler iKierlig^eben i 
mtt .^terte , ffulbe ben ba {{(e i>ibne mig om mit 
SScefenS £5|)^a»? flulbe jeg iffe meb ©Icebetcenfe 
mtg, at bet SRilbejie og ^ebjie, fom er i mig, bog*' » 90 ^ 

I 
I 

fun fan bctre «( fba^t Vfffin af Qubd Slator og 

SScefen? at ^an^ fbm tnbplantebe ^^tetUg^eben i 

mifl, maa felD txzu ^terlfg^cb? — §Bel ue«b \tQ, 

]^Doi(ebeg SKenneffeneS @ftelmer b(ctnbebe8 fta be 

albfle Siber, l^ar ofte tneb t^eemobtgt @tnb ]^0rt 

he QamU %ott(zUinQet , at bet aUerebe vav titfoxn, 

fpm bet er t Dore £)age/ ^at i^rt oth .Krttg oq Un« 

betgang eg ;!Dbe(oegge(fenS SSeberjl^ggeUg^eb, fom 

bxebte fig oDer for^en blomjitenbe Sanbe* !9Ien 

Dar b.a bette tit, ^t>ab jj^g ^orte? «f)0vte jeg t{fe 

ogfaa om St*eb; fom gi{ ub at trejie og Icege?i er^: 

y {tenbt'e jjeg ttCe faa ofte en ^mere'SRagt, ber fatte 

; gorjlprrelfen ©ranbfer/ et forbarmenbe Sorfpn, 

1 ber jlpcebe felo bet tit bet ©obe, fom SRenneffene 

' meente onbt ? ^0tte jeg if f e fremfoc 2Clt en ][jim^ 

jneljf 9t0(l/fom talebe mibt i gomrringen^ et 

@Dange(ium/ fom bragte S3ub{7ab fra @ub om ^Haa^ 

be og Sreb/ ]^t)tl{et SSerben mobfatte fig, men i!fe 

Xunbe ooert)inbe? SSeeb jeg iffe, l^uem@ub^at: 

l^eQiget og fenbt tit SSerben/ ^)oi§ £^omme l^an tob 

be fotregadenbe Siber forberebe, ^\>i§ Slar>n l^an 

lob be f0tgenbe Sibet ub^rebe. Deb ^uem l^an fiifte- 

be 8anbf)ebeng @rf ienbetfe, og bet et)ige SibS <^aab 

|>aa Sorben? &g^beb0oer jeg ba mere/ enb at 

t((t\)ne SefuS Sl^rifli ^ax>n for at mtnbe mig, at 

©ub er &iexUQj)eb, for at QientaQe meb gtab £)t)er^ 

beotigning TCpofletenS {7i0nne iDrb: bert er ©ubg 

&mliQ^eb aabenbaret ibianbt 06, at ^an j^ar fenbt 

ftn @0n, ben eenbaarne, tit S^erben/ paa bet tt 

ffuUc teoe Deb ^am? SSet Deeb jjeg, ot SRenn^jIet 

er forfrcettf«Ifen§ I8\)tte, at l^anS SBei fnart etter 

feent mnber ftg neb mob be jiitle ®teber/ l^Dor iu vet ilU mere r0rer {tg , ^Dor f^an SnUt taget meb 

fig af Hit, ^^ah l[)an er^r)ert)ebe/ ingen af ad^ ftiie 

Glctber; men enbeg ba mm ZanU, mit ^aab i 

\ S)0bend £a(e ? center jeg, at ©raDen |!a( gtemme 

; mit $e(e SBafen, eQer betS bebfie ^eel? center jjeg 

at (tgge i SorbenS 9R0r!e, gUmt for fiebfe, itb^ 

: flettet for jiebfe af be eet)enbe8 Untal ? S>Q mat 

! jeg ba t>eeb og troer, at 2Canben imtg engang jfat 

brpbe ®t0^et6 ScenCer / at aUe mine ®aar engang 

fEuQe (cegeg, aUe mine @aDn engang jlideS, at 

engang min frelfle @ie( fEal falbeS ^en HI bebre 

j . @teber / ncermere. l^oS ftn $aber og ftn ©ub ^ jIuU 

be jjeg ba if fe , uagtet a( 9l0b , ^r)ori jeg felD eQer 

TCnbre omfring mig funbe flebeS^ meb fulb ©Icebe 

ftgC/ at bet bog er eDig fanbt/ at ®ttb er ^i^r^ 

lig^eb ? 

Seg i>il ftge bet/ faa loenge mit IBrpil enb^ 

nu aanber, jeg t>U felt bet, faalcenge mit ^icttt 

enbnu flaaer^ «^aabet om bet, bu l^igfet t)i( gioe^ 

i ®^b! f!a( forene ffg meb ^Eanfen om bet^ bu aU 

- (erebe l^er gao og oil gioe, for at Ictu mig at prife 

, bin 9)Iif!unb^eb* ^n^\>ev, ber l^ar ^olbt ffg til 

i big; ftabigog tro, Dibne om bet/ bu ^ar gioet 

] ^am ; jeg Dil Dtbne 019 bet, bit gaD mig/ at efter< 

: bi jeg fogte / ^ar jeg ogfaa funbet, funbet btt S5eb* 

, fte/ ben falige %ovt>i6ninQ , at bu er £ierlig^eb» 

giaar mangen ®ang TCrbeibet bleo mig fuurt/ fpn^ 

teS mig o»er mine <Rrcefter/ fpntcS mig uben S0n/ 

og bu bog Qa\> &vaft tit at fare fort/ ^raft til at 

fulbbringe bog nogen £ee( af ben ©ierning / bu 

l^aobe gioet mig at Qitfxe , og jeg \aat, a( biti ^t\^ 

ffgnelfe Dar bermeb} naar efter tunge 3)age/ om N ^ / 92 , ^t>\lU i^fg fagbe: feg ^ax ilh Spfl til bem, b« hoxU 
toQ min ^9rbe/ eg (ob Zi^et fmtle ntig paa n)^ 
09 jeg fotrtam, at jeg iih »ar forlibt uben |)fel}) 
ogSeffiermelfe} naarjeg omftbcr etfienbfc, at bine 
f Sanfet meb mig/ jf i0nbt ofte (angt anberlebeg, enb 
i ntiney Dare faa langt Difece, at be SSeie, ab ^\>iU 
i U bu ferte mig, Icbte jujl til bet SRaat, til ^mU 
^ let jeg burbe ^nffet at lommt, naav jeg faa ofte, 
j ])ebr0Det Deb nogen gtunbet ^Qer inb>tlbt Summer/ 
\ faae 2C(ttng m0r{t cm! ring mig / naar «^tertet f 0(« 
i te ftg faa eenfomt/ uben Spff og uben ^aah, og 
) bu ba enten ftprf ebe mig meb ^Rraft I mit Snberfte 
I til at gi0re min ^liQt, at firtbe mob ®orgen 0^ 
j ODerDinbe ben^ eller bu (ob nogen mi(b ®I(r6e/ no^ 
i gen fier S£r0jl bef0ge mig, faa jeg funbe gi0re bet 
i beS leftere: ^uitfen SEaf funbe jeg ba bringe big 
I uben beu/ at bpbt af bef milbtbeocegebe ®inb ben 
I S3e!tenbelfe ubbr0b : ®ub er Sierlig^eb, og at |eg 
|))rfsgebe f^orDiSningen berom altib faflere t mig? 

Saber 08 elff e l^am^ forbi fyan elflebe o§ f0rfl I 
^Dor brUig er benne gorbring! %0X^, forinbcn \>i 
enbnu Dace fit, elffebe ^an oS, og fatbte oS til 8i* 
J^et^ f0rfi, forinben Dicnbnu funbe bet>e, tcenfte^nan 
paa OS, og berjbebe 06, ^x>ab \>oi. tibligjie Srang 
J^aDbe forn0bent j og ftben toenf te ^an }faa oS ^Dcr 
JDag, ^ialp bog l^ibinbtit/ t>H ^ietpe frembeleS^ pg 
titfibjl ^av "^an berebct o§ en falig iDpfplbelfe af 
Dort flerjle ^aab. gfterbi l^an er ,g)erren, ben ZU 
tnoegtige, ben Stitfarbige , berfor ffutte )^i frpgte 
^am, lt)be |)am og ^oloe l^anS 25ub; men efterbt 
^an elffebe 08 f0rjJ, berfor ^nUe Di elffe fyam igien* 
^u {^ar bog Del jlunbom, m. Sv f'^It benne Sier^ 


.93 ' 

llQ^hi big / maaftet feUt bu hen i UtU fbitbtit, 
maa^ee ^ar min HaU bog amext tHoQet i bit Sn« 
ber^le, i}\>ov ben finber ©ienl^b, minbet big om/ ' 
][)»ab ®ub ^at Qiott imob big/ om be Sinter / ba 
ogfaa bu f0lte, at ®nb er Aiertig^eb; men hen 
tfi0nfomme grfienbelfe ^exaf, ben ^engir)en][>eb/ 
^Dormeb t)i elfle l^am, forbi f}an elffebe oS f0rfl, 
fFnSe pi ilU gtemme fun tit enfelte Simet / fom 
m DtOfe g{0re l^eQige og fromme fremfoc atibxe. SSet 
et bet if fe mueligt a(ftb at beDare ben famme fe^en^t 
be %0Ul^e, men f0rji ha, naax SCanfen om ®ub 
altib et oi nctt, og fiebfe De(f ommen rtnber op i 6$, 
naav ben giec 08 Dott 2Crbeibe l^ettigt^ k)ore 9)Iig« 
ter fiere, t>ore (Steber rene og milbe, tjore Sor^ 
get (ettere, naar Di ere DiKige til atQaae, l^oot 
•l^an f0rer, at gi^e^ l^r^ab l^an forbrer, f0rfl ha 
etjfe oi ®ub^ ^Dor 1fi0nt taUr 3())0jle(en i Dot 
Sert om benne £ier(ig^ebl £en fulbfomne £ier* 
liijf^b/ figer |^an, fotjager grpgtenj t^l gr^gt 
l^ar ©merte^ og I^Do fom frpgter, er iffe fulb» 
fommen i Aierlig^eb** ®aa(a!nge SCanfen om @ub| 
^ax noget Jorfarbenbe for 08 , faalange Dif^pgtef 
enten for l^am eder for S^erben, ba eljfe t)i ^am iffe! 
ret*. S0rfl ba, naar t>i ro(ige gaae ^remtibe^' 
im0be/ fotDiSfebe, at^an, fom vax meb.oS-^ib^ 
itihtil, jfdl ogfaa \>otie meb 06 ^erefter^ fajl be^; 
jluttebe at ot)er(abe 08 i ]^an8 faberUge .l^cenber/ 
meb ben SiCib, at 3Clt, ^»ab ^an bejliffer, tfali 
fien« 08 fil ©aDn*;' f0rjl ba/ naar ber iffeir e«-: 
anbcn SSiQie i 08/ fom begierer noget ^tnbet enb^ 
bet/ ®ub forbrer, fom be]^0»er at toingeS nebfr^gt:) 
f0rfl ba if? 9ttb8 Jtiertigl^eb i 08%' ^Detuti^ . figei: 94 

Tlpo^tUn, fttltfommed &mUQ^e\>en "fyoi pB^ at 
. t>i ^woe ^timobtg^^eb paa £)ommen§ S)ag $ eg ei: 
i>ct ilh faa/ at naar »i vtttlfle ®ub, ta tanfef 
Vi uben Soi:fcetbe(fe })aa l^am ^ eg ))aa ^anS Staab^ 
fItfJnfnger, ba bliDe be gorejJilffingejPy ber ctterS 
ftxalh SRenne{!ene ^. o§ be glcsbeligfle / at ®ub al^^ 
leDegne er.oS ncer^ at Di k)anbte for $an8 3(af9n, 
at Sntet (on ttbrik>e 08 af ^dn& j^cznb^v., at Df en«; 
gang jfuQe fremiliUeS for ^am? <!^Dab ^aDe t)i ba^^ 
at frpg^tc? Z^i for bem^ ber ere faalebeS finbe* 
be, ere jo bogj^tne Sovjoettelfer fqgte', at ®ub 
fenbte ffn.@0n tit SSerben/ ifCe fpr at b0mme> men 
for at fretfe, at ber ingen f5orb0mmelfe er for bcm 
|om ere i S^riflo 3efU/ at gntet, f^t>erfen i ,^ims 
tne(en.cUer t 2Cfgrunben ^ ^uerfen t bet SlccrDceren*^ 
be eller bet Ziltommetibt , jTal funne ffide oS fra 
&n}>6 -KierUg^cb/ Jg)oab fiaDe t>iat frpgfel SRerc 
eg mere tranneS Dt bog ttl bet, k)t jfude DcerC/ Dort 
Snberfie fornpeS efter l^anS SSiHebe/ fom jiabte 08, 
faa at Di ere, fom ^an er. 
0.' 4>^or (lort er bet Srb, Tipo^tlen l^^r figert 
fom ®ub er , faa ere og k)i i:benne SSerben I .< S0r 
•®f abnittgetr ligne ftg Dcb finv®faber ? t0r xd > f»a* 
ge, inb(franfcbe> jovbtjfe/ fom m .ere^ jiigne 08 
^9t\> ben Uenbelige, ben ,f)etttge, t)eb SlaabenS og 
^tjTunb^ebenS @ttb? JDg .bog t0r «ti bet. \ 2^^i 
be£te.er t)or 0tang pg SScerbig^eb, bettt ^ort SSce^ 
:fen« ,%bel og 2@re, at @ub tcmbte i erg en ®ni\t 
iof ftneoige.if)erHg()ete> ffabte o« i ftt aWOfebe, ef* 
in ^n Signelfej berfor er betiffe formdfteHgt, men 
^i tUtage o& Inn, l^uab ®ub J^ar gtt>et ofi/ t^aat 
' vi.fkxftitt at ))orbe ^am Uge«, : ; Aunne j»i ^t iCfe • / 95 

ogfaaf Stgefom ®n\> et StittlxQ^eb, liQefom fyxn$ 
3brcet er at Qame, pulp^^ dfabe fine @fabmn* 
get , Ugefom |)an fotbarmet ftg oter bent / ttgefom 
^anS SRtjtunb^eb fluftet aUe bem til ftg i If^eQid 
^orentng, ber Dtde f omme : f unne/ {{uQe )oi ilU ^g^ 
foa i^cere faalebeS i SSerben ^ faaUbeS gaune o^ 
gitebe / faa(ebed forbarme oS / faalebed eljle t>OKf 
S3r0bre? Sinpaa tfa( bet bog f0t{l ftenbeg> on^ 
®ubg AtetUg^eb er i 08, ti)i bette 93ub ^ar)e Di Af 
^am, at ^w ber eljfet l^ant/ jf al eg el{7e ftn SBroben 
^erom ta(e* aUe d^trifieHge Sotmaninger, 
ta(et I^Det @ibei be l^eKige ®frtDtec} famleg )ni 
S^rifii SlaDn fot at minht 66 cm (&^xi^i Zctvc, ba 
maae Dt ibeiig gtentage ben £)))forbrtng : S3r0brf> 
laber oS el{!e ]^t)etanbre/ t^ AterHgl^eben erof 
®itb« SRett ben ^mligf^eb, fom er af @ub^ er 
teen og ^eStg og- jlarf 5 (aber oS .berfor tifife meiie> 
aliuf0teben, atDi0t>eben/ naat IKtibl^eben i.o^ 
hlitet ^eig^eb; b(tt)er taa(tg 6ftergtt)en^b m^b 
£>nbt^ fctn mob @iobt. £et. et i(£e £ter(tgl^eb^ 
naar bu (aber S)aar{!ab og fa(ff Snbbifibntng tcrg^ ^. 
Ganb^ebenS ^labi, forbi bu iih t0r mobfcette big Jj 
^etti, ^ot;mob, font iiUe f^ruenbe ©anb^eb til i 
Si^fgnj bet er if (e£ter{tg^eb^iiaar b» laber Uret j 
og (Sgennptte gaae bereg ®ang ir^inbret / naat btt '} 
ODerlaber be UfEplbige i bereg ^jotb, forbi bu fr);)g» 
ter fdr^ at bin^reb meb Urn ederg tndatte forflpr^ 
tfeSj bet er tHt^ierKigl^b, naatbu^0ger atteSRen* j| 
liefrerfi «ifalb , og banner big i atfe ®<if f elfer. ef* ^.' 
ter bered ©obtbefinbenbe, meb ^t)t(fe bu omgaae$> I 
emg meb be £)nbe ^ fom meb be ®obe* .©aabanet ^ 
6iib& Aiertjgl^eb i((c } meb morgtig %rm mobfiaaer \ 96 . 

ttt9d^^ "l^^^^^^z 9^<^ff^^ ®9nb; faaban t>av bneS . 
Aierlig^eb iffe, fom Dare unberDijJc af ©ub, men 
jujl forbi be elffebe.bereg S3r0bi;e; Dar bet bem Hit 
Ugeflplbigf/ ^»ab bet ffeebe j)aa 3oiben; ^ierlig* 
^eben bret) bem H( at opbage 20gnend SSebrag^ til 
at afE(<cbe ,^9f (ertet bet§ laante ©mpffer, tU at 
fotjlpvre Ucetfcerbig^ebenS.Qferning, etibog til at 
brpbe greVen meb bem, ber iffe f09te ®ub8 greb j 
fuf} forbi be Dilbe SRennefZene bet i>el, f unbe be iff e 
eneg meb bem, .ber Di(be itm bet t(be* Saber o5 
flrcebe at Danbre i bered Sobfpor , if f e k)cegre oS 
Deb at taQt S!)ee( i bereg ®trtb 5 men for aUe A^tng 
txere bet ftebfe fun £ter(ig^eben , ber briber oe, 
\>ixt^\^t albrig af »orf ®inb» 

^00 fan i £5rb inbflutte beflemte ff orjfriD* 
fer for bet, fom ©ammttigl^eben/ fom ®ub felo 
for I^Dert enf e(t Sitfcelbe maa og Di( (<ere bem, 
fom bebe \)am berom ? .^00 t0r b0mme om en^oet 
i^anbling, om ^en er ff eet i Siertigf^eb, eUer if f e ? 1 
^en bu/ xa.%^9 ^etfom bet er bit %\wt at DiSe 
Dorbe @ub (tig, og engang at ^aoe^rimobig^eb 
^aa ADommenS ^Dag, ba b0m oDer big fe(o,..ba:|] 
))r0D, oprlgtig o^alDorlig, ||t)ab .bet er, \ittt\Uti 
fP^hber big* ?>r0D bin 3»er for bet; bu fftiberj 
@anb(>eb og ?)tigt og 9let;, af^oilfen .Si(be/Aefi 
fommeiT; t^i SRange ^a^e fagt,^t.be elffebe @ub/i 
og eljfebe fun ftg |eiD, ^aoefag*,: at btt Dar ©iibft 
SSienefle, be Dilbe fu(bbrtnge, og Date bog tffii i 
jBerben, fom ®ub er, xatn fulbi af ,f)ab, rebe tih 
^orf0lgelfe* SRinb berfor bigfe(D> .at berfom 9lo* 
gen figer: leg etfler ©ub^ bg {)aa tog fiaber (ia \' 97 

SStdbet/ ^dn etcniaQtttt, t^i betfom ^OQtn ilh 
elfler fin SBtoibetr/ :fom ^an ^av \ett „ |^DorIeb«8 Iqlxl 
^an ba el{!e ©ub; fom ^an ttf e i^ar feet ? ^i:0)> 
big felt)/ ^DtKe aSirfnfttflec bin «ierIig^ebDifer/ ^ 
om bu fun elffet meb ^Dcb og meb Sungen eller i 
@terntng og ®anb|^eb; tl^i berfom9logen feer ftf( 
S3rober libe flt0b/ og (uffet: fit «^terte t\\ for l^ant/ 
^i>or{ebeS (Hi^er @ubS ^terltg^eb t l^am? ^ret) 
big felD/ om btt beoarer Aterlig^eben ogfaa mob 
htxdf bet fotnegte ben mob big, om bn fan tUgtDe^ 
om btt er .t)iQtg <3A ot)ert){nbe bet £Dnbe meb bet 
@obe \ t^i ^oor(ebe§ tutbe btt ellerS tatbe ^am bin 
Saber i ^immefen, fom (abet ftn @oe( opgaae 
ooer sDnbe og ^obe / (abet regne ooer Sftetfoerbig^ 
og Uretfcerbige? 9)r0t) big felo, J^dorlebiS bu ei: 
finbet mob bine SSenner / om bu b(it)er i £iet(ig^e« 
ben mob bem^ om bu elffer bem meb ttofafi iDprig^ 
tig^eb/ om bu fhn bare ooer meb bereg @t)ag^eber/ 
om bu fan glemme bereS ^orfeelfer ^ (igefom bti 
l^aabur/ (jX @ttb m( bcere ot)er meb big, t)i( ubflette, 
bin .®f 9(b ^ at ^an t)i( e(fEe big , if !e meb forbid ^ 
gaaenbe.iiSdmbeb/ men meb trofaji Sierlig^eb, \>txi 
^^xMdt imob big oeb SibenS Snbe^. fom \i<yxi er 
ben S)ag i S)ag. 

Seg funbe nu jfilbre AierUgbebend Sen, -at 
^t>ab Di ][)at)e giort imob 2Cnbre , bet ^f al ff ee imob 
oS, at ben S3arm|)iertige jfal DeberfatreS S3arm()ier* 
tigl^eb, at ben, fomforlaber, \f(xxci jfal forlabeS, 
og faa frembeleg; xazxi !2Cpo{ie(en ftger bog bet 
©fiennejie: b^o fom blioer i Sierligbeb, btiDer f 
@ub, og @ub i l^am* @re bigfe brb maaffee 
m0rfe? er bet enfremmeb Z(x\iX(iM\>ti fom ferfi 

a JBrnbt (7) 


. " 96 . 

• 

%M bet ^otboerwfige/ bcff«mmcr SDaarjfab^ ^b^ 
tn^ger i|)0)9mob/ flraffer ©pnb; faaban Dar beteS 
Aicrlifi^eb iffe, fom Dare unberDiflc af ©ub^ men 
jujl forbi be eljTebe.bereg S3r0bi;e; k)ar bet Uxa xlU 
Ugegplbtgt/ ^Dab bet jfeebe ))aa Soiben; ^tetltB^ 
l^eDen bret) bem tU at opbage 209nend S3ebrag; til 
at afflabe ^pf leriet betg laante ®mt)lUx, tii at 
fotjlppre Uretfarbig^ebenSQierning; etibog ti( at 
Jbrpbe gr/ben meb bem, ber iffe f09te ®ub8 greb j 
fufl forbi be i>t(be SRennefZene bet Del, funbe be iffe 
€neS meb bem, .ber t)i(be bem bet i(be« Saber 08 
flrabe at t)anbre i beted Sobfpor/ iffe Dcegre oS 
Deb at ta^t S!)ee( i bereg ®trib 5 men for aUe A^tng 
txere bet ftebfe fun £ter(tg(^eben, ber briber 08, 
berr-Dige albrig af Dort ®i»b» 

. ^Do fan t iDrb inbflutte beflemte ff orjfriD* 
ferfor bet, fom ©ammttigl^eben/ fom ®ub felo 
for l^Dert enf e(t 2)itfce(be maa og Dt( tore bem, 
fom bebe f)am berom ? .^do t0r hemxat om en^Det ; 
^anbUngv om ben er {feet i Sierligf^eb, eUer iffe ? 1 
^en bu, m* St», ^etfom bet er bit %\wx at DiSe 
Dorbe @ub in^, og engang at ^aoe^rimobig^eb 
^aa ADommenS S!)ag> ba b0m oDer big fe(D, bi: 
))r0D, oprlgtig ogatDorlig, |iDab,;bet er, biertili^ 
ff^hber big* ?>r0D bin S^e* for bet; bu faiberj 
®anb^eb og 9)Ugt og 9let;, - af ^Ditf en .Silbe/jben 
fommeifj t\^i SRange ^aDe fagt,^t.be elffebe @ub/i 
og elffebe fun ftg feio, f^aoe fagl,. at btt Dar ©iibft 
SSienefle, be Dilbe futbbringe, og Date bog if ffi i 
jBerben , fom ®ub er , mtn fulbi af ,f)ab , rebe tii 
^orf^lgclfe* SWinb berfor btgrfelD,; at berfom 9lo* 
gen figer: leg etffer ©ub^ og {^anbog fiaber (ia (• 97 

SStdbet/ ^dn etcniaQMt, t^i betfom ^oQtn iltt 
elfler fin SBrobeiy fom ^an ^av feet „ l^DorlebeS {an 
^an ba el|!e ©ub; fom ^an ilU i^at feet ? ^i:0)> 
Wfl f«It), ^t)Ufe aSirfnfnflec bin fiierlig^eb t)ifer, 
om bu fun elffetr meb ^Dtb eg meb Sungen ellet i 
@iermng og ®anb|^eb} t^i berfom9logen feet ftn^ 
S3rober (tbe ^0b , oq (uftet fit «^terte til for ^am^ 
$i>or{ebeS blti^er @ubS ^terltg^eb i l^am? ^r0t> 
bid f^l^^f om btt he\>avtt Atetrlig^eben ogfaa mob 
bent, ber f orne^te ben mob big / om bn latt tUgtue^ 
om btt et .t)iQtg at 0Derk){nbe bet £)nbe meb bet 
@obe i t^i i^oorlebeS tutbe btt eSerS falbe ^am bin 
Saber i ^immUn , fom (aber {tn @oe( ppgaae 
oDer sDnbe og ^obe / (aber regne ooer Sftetfoetbige 
og Uretfcerbige? 9)r0D big fe(D/ l^dorlebiS bu et 
ftnbet mob bine SSenner^ om bu hlmt x £ierlig^e« 
ben mob bem, om bu e(f!er bem meb trofafi iDprig^ 
tig^eb/ om bu fhn bcere ooer meb bereg ©oag^ebet/ 
om bu Ian glemme bereg Sorfee(fer / (igefom bti 
^aahit, at @ttb oil bare or)er meb big, ml ubflette, 
bin .©Iplb , at l^an t>il e(fEe big , if !e meb forbid 
gaaenbe.iiSdmbeb^ men meb trofafi SierUgbeb; ben 
@amme imob big Deb SibenS Snbe^. fom ^an er 
ben S)ag i S)ag. 

Seg funbe nu jfilbre Aierligbebend S0n, -at 
i^Dab Di ^at)e giort imob 2Cnbre , bet ff al ff ee imob 
06, at ben a5arm][>iertige jfal DeberfatreS Barmbier* 
tig^eb, at ben, fomforlaber, l^am Ifal forlabeS, 
og faa frembeleSj xmn JCpoftelcn ftger bog hU 
@fi0nnejie: b^o fom blii)er i Sierligbeb, bliDer f 
(Sub/ og ®ub t l^am* gre bigfe £)rb maajfee 
m0rfe? er bU en fremmeb ZaUmaabtjf fom f0rfi 

a tttrnt. (7) / « 98 ffal Mtt^ctttei 00 foxUdtti , inben »i f tsQtie for« 

ftaae ben? £) ! jeg t>eeb ingen faittetiger^ Sit\>, in« 

dett/ fom n0tadH0ere: ubic^ffe^ ^t>ab be fEuKe } ^ jeg 

J[>aaber ogfaa^ at bn,. min d^tifleltige Sit^eret, *^o 

buenbet, forfiaaet bem , atbuDeeb, f)at etfctret^ 

l^bab bet tx,^ fom l^er betegtted^ 2)tt l^ac bog Del 

fittnbom forntimtnef, ^t)ab bet er^ .at blioe i .tierltg^ 

l^eb ; ber ))are bog ))el be Sibet/ ba bu ^(tngtefajl 

Deb bin ^aber t ^imltne, froebe ^om/ l^aabebe paa 

^am0 og tCCe frpgtebe^ ba bu . ogfaa elffebe bine 

SRebmennefCet/ gierne avbeibebe for bered Sel, g{er< 

ne fornegtebe big fett) for bereS ®mb, ba bu |)at)be 

nb^ettet ^ienbf^ab og «^ab af bit \^iette^ .og ^a\>t>€ 

K tilgioet Xtte* 25a — jeg Deeb bet « — ^ ba :t)ac bet 

'J big^ font oat bu (edteoen fra Sotbeng Soinler, font 

I boebe bin 6iel aUetebe t ]^0iere Sgne^ font ^aobe 

:| ben ubfiribt ftn &ami> , font oare ade beitS 92ag 

; forfounbne: bu oari C8ubj ba jle^g en Jfyokxt/ tn 

I iimmetff ^teb neb t bet Snbetfle, ilU font j8er ben 

gioer ben; baf0{tebu big forenet meb J^am, fra 

i^oent AterUg][>eben er, og bine ®aon oare 'fiidebe i 

,^®ub oar t big* 

Se^ oeeb Sntet at tilf0ie, t^i Ot ^aoe notO# 
mt bet ®t0rfle og ©aKgfte. £un enbhu engang 
laber og inbpreute o5 be l^eUige iOrb : ®ub er £ier« 
Itgl^eb^ og ^00 fom b(ioer i £ier(iglf^eb^ blioer t 
Sub dg @ub i ^avxi %mn. s 

I 99 XL. Daa anbeit 60nbtig eftet 2rinitatii« Qta blfl^ ®ttb! fommet SStiSbom, Stvaft o^ 
SSelftgnelfe ; til big oplefter beifor ben xehcliQt 

. Xxbeiber ftn fbtQimnQ, at tn t)U labe ][^ang ®uu 
ninQ 1)^IM \>eU S>q j^er, ^Dor Di famfeg far at 
fotene Dor Vnba^gt og Dor S30n / ^er bebe Di big, 
at in pil fiprfe (^n^Der df oS tit gaDnng^Iitb, og 
gtDe S^emgang til @nf)t)er , fom flrceber ttlb0r(igen 
i toDligt &alt>. SRen Di bebe big tiQige, at bu 
albrig dU tiUabt, at SBerbenS Sarm og ^ormrting 
b0))et <o8 mob bit £)rb , at bu altib \>il {abe bet 
tninbe oS om Dor ®trcebeng «^enftgt/ og orbne og 
#9te Dort Vrbeibe efter bin SBillie, faa at et^mxt 
af Dpre ^oretagenber maattt tiene til at berebe bit 
Sttge SSeien. S^i ^uab nptfebe bet 08, 6m Dt 
(unbe Dinbe alt^nbet, men bit.0tige iffe fom tit 

•' 08 ? 2)erfor ^ieip o§ , at t)i itte omgaaeS faalebeS 
web be timetige Sing , faa t)i beroDer forgtemme ^ 
bet @oige, at i!fe jDml^n for bette SiD, at ^uxUn 
Ut6 %oxMe iUn betS £9]} flat q^otte bet (Sotfe i ^ t$, men at Dt maat annamme hit fOt\>, oq giemme 
Ut i gobe Jj^lextev, og Dtfe %x\xQt beraf ! 7Cmen» 

«^^ab gat)ner bet et SRenneffe^ om l^an Dtn^ 
bee ben ganjle SJerben/ bg tagec ©fabe paa ftn 
@te{? I)tSfe «^erreng £)rb maae vel rtnbe en Sl^rt^ 
fien t ®tnbe , naat ^an tneb iOpmoerf fomf^eb gien^: 
nemlcefec t)ort StJangeltttm. ^^uab gainer bet et 
9Rennejfe ^ om ^an not faa flittigen bi)f fer ftn 
tXger, og ben ogfaa b(trer J^atn rigvHg $tiigt ^ om 
l^an fiebet: oq fcelger, og Deb l^ver ^^anbet fotrmerer 
fittgormue, om l^dn inbrettef f|t»^uuS, 09 fliftcr 
l^uuSUge ' f5brbinbelfery^ 09 Spffen attet)eg[rte. Begftii* 
jligei: l^am no! faa meQtt — ^Dab jgaDnec bet l^am, 
naat ^an beroDer taber bet, fom atene !an giDe 
fiiDet SSarb.?' naac l^art Dfnber bet ubt>orteS @obe/ 
mtn taberVet inbborte'^g, t)tnber Ut ZmtlxQe, mm 
fotfpUberbet gijige! SRen pgfaalDen, ber thgen 
anben SSinbtng Ctenber enb benne SSerbenS, t)t( bbg 
tnangen®tfng QientaQt be ferfie af l^ine JDrb: ^t)ab 
gainer bet et 9){enne{f e , om l^an ^tnber ben Qan^t 
-SSerben? Zf)i jo mere et 9Renne{7e l^ar taget @Eabe 
paa {tn ®tel, eUer, fom bet paa et anbet ®teb 
(Suc» 9/ 25) ^ebber, jo mete ^an ^ax tabt ftg felt), 
beflo mtnbce Spfl ot( SSerbenS @obe brtnge "fyam, 
befto mere m( ben Som^eb og .^eebfom^^eb^, ber 
itbbreber {tg i ^anS ®te(, ogfaa glere, '^axti SSerben 
0fte og tom* ®p0rger itU blot be SSife og.Stet* 
ftnbtge om , ^Dab SScerb benne l^erben$ ^tng l)ate, 
mtn fp0rger fe(o Daarerne og benne SSerbenS 
ZxctUe, om ©obS og Sttgbom, giemt t fulbe^or^ • ■ « 

roabSfamre/ eUer fotfcer^t { bagltg l&9;tb(^abtg^eb^ 
gtDer SRennejfet Stp/ om ber er noj^en jorbiff .^er^r 
ligl^eb^ ^t)orib(anbt Sl^ag o^ S!{idforn0te((e t{(e fan 
ftnbe ^labS, nogen Itmelig ©faiibg^ font iffe fgi* 
met/ 0^ bere^ ®Dar Dil (cere @bet/ bt>6t: ^ibet.et 
SRenneffe ^tn^er^ cm. l[lian. rnbtinber beii pa'njie 
aiferben. ©an lalbej:, pijVi^fl^^ ^iCe jbe. 'jtge^ 
xaaxi mtgunbet: od^ anlloger og nceflen for \>w\^tf 
It, <kI\ berfom be Dibjle , . .^DorJ^ beg Di Wfoic^fite 
tnibt i Sl^belffn^ b(^^Wbf be^erfienbebet meb og^ 
at ber intetfanbt ^obe er ;^ennefEene %j,^ixckt i 
iSerbenl , 

SRener betfe nu o^ ganjfe faa? S)erfom b^t 
enbog er. SKennefletg nunbgaaeUd^ @(iebne fioa 
2orben/ <it ]^an a(brig naaer ganffe ber^en^ j^Doir 
J^an ftunber, tit en uforfi^tret $reb, er ber bo^ 
flet intet. ©obe^ foin, i^an iffe t7ai Dcemmeg Deb, 
naar \>ti bimr {la^ tU S)eel/ {let tnfet^ fom fan 
bUDe bam beflo fterere/jo fulbere l^an beftbber bet? 

S bet 97{tnbfie ftger bog (Sl^riftenbommen^ at 
ber er et faabant ®obe, og (kt ^tn forf^nber eg 
gtDer bet. 9laar ben tafer om en il^Dtte for t)ore 
®ie(e/ en %xi^f fom S^erben iffe. gtDer ben^ en 
®(cebe/ fom iffe Ian tageg fra og, en Stigbom/ 
fom iCIe fan ftieteg eUer fortoereg/ en 2:i{flanb, fotn 
forttener at 'fa(beg >DeeUageIfe i 4)inimertget: \>^ 
ere biSfe ibrb afferebe Deberqtjcegenbe, be nat>ne 08 
bet/ fom upr inberjie 3Cf traa feger , og bi ^a»e ftf^ 
fert ofte ^0rt, at be/ ber fulgte S^rtflenbommeng 
VnDugntng/ talebe anberlebeg om bet , be bert)eb 
Danbt, enb be, ^Dtlfe SSerben gaD fine «|)er(tg]^eber/ 
X(k\t cm bigfe, £)g ix\ i^tint jlore, fanbe, e^ige k^ @obe ^ar S^njlenbomtnen iiibbubt/ 01^ ihtrtfptrer ben 
ienbnu aSe !D{enne{!er« V^oot lofte forc^ittet ben ci, , 
af 0ub ^at fenbt {tne S^tener^ ttb for nt {tge ^en^r 
neffene: tommer, feet o^g timber/ ^babfeg ^orbe^ 
Ubet SbeV-l ^ar finbe betn ub/ W^ Wot tit enttlH 
UbWf^tfcV m^h •-^' fom bet'^ebbtt (port ^vuttQe^ 
liltmS Sifittelfe — |)(aa attic ®aber 09 fetr«ber ^ til 
^attige 0^ ^r^blinge pg '^ttirti od S3lihbe, ^bof atte 
alfare SSeie, for atfamie bem aUet)egtte fra^; 29^ 
ber iWc Snbb^belfeh enbnu tit TCtte ? : 2>ett pger til 
be'2(rtfeete iafolfet: g falbefi JpWeligcrip tnb mdngc 
^nbre/ 0^ fra mangen tung 03 fuur Wt0Xt ere 3 
befriebei 2 bej^ooe iKe at troette for gegeinetS 
Sfli^btorft: faa gf^ter ba ogfaa ZarAen i ©ber 
ftiere; 09 b^nocnbeir btnl SBctragtning til *et, fom 
er cebelt 09 gobtj ^falbeS forflanbigere enb mange 
TCnbre^ 3 Meoe tibiigen tinberoijle/ 09 ncejlen 
ittgen JDeel af ben metitieffelige SSiben er ^ber frem* 
tneb: faa l^ehoenber bd ^betS bannebe^ omfattenbe 
^otjlanb/ til be 9})})erjle ©ienjlanbe, Ijjoorom SKen* 
ne(fet fan oibe/ faa y)i\et, om 3 09 t^irlelig bat>e 
tttrt IJloget oeb gbcrS ^tttftrehgetfe; om 3 t)eb @ber8 
jRuhbjfab ere bleohe »ife, gobe, ftctvU fremfor Xn< 
bre* SKen 3nbb9belfen Ipber ligefaaoel til be JRin* 
'gefle i^olfet, tit be' Scittige, begoragtebej ben 
ftget bem: ^imtaetenS og 3orbenS ^em , atte 
SWennejIerff ®ub og ^aber, foragter @ber if !e^ f^an 
titbpber Sber ben famme SJiiSbom , })t)oxx be Jtlo« 
gefte bog titftbjl maae l^oile, bet famme ^aah, ^Dil- 
let bog be Spffellgjle iffe funne f iebe jtocre, ben. 
iattimt '^ub , uben ^\)UUn bog al SSetbinS J^erir 
ligtfeb^ttn etr cn(4^m bg forfcengefig ©laiibS* 103 , 

®daUbefi, ftget jeg/ Ipber Snbbpbelfen enbnu 
til TiUt. 2)et;fom nu 9togen meb ©anb^eb funbe 
f^&^^ 1^8 !^^^ ^QM paa ben ^tmmt, fom falbte * 
^^9/ Kd ^a( preset ben Scere^ fom i faa mdnge- 

^' t|>eiifeenbeirmaatte Dctre tnig m(Erf Dcetbig ^ fom faa 
StauQt ^abe anpvii^ tntg^ ^^o j^d fanbt ^ at be 
^Mt tyiUet UttaQt mtg; etler ^aoe bebraget bem 
'ielt> ; jjeg |>ar n0te, uhtti^ ot>et:t)etet bie Se^tfer/ be 
fremf0re/ NOg funbe t htm uttti Sttaft, jeg l}at ah^s 
fputgt mijR &<im^itt\Qfyeb , og ben ^ar iffe mQet 
famtptle ^ ben ^ot fagt miis # <^' ^^^^^ S^^^ ^^ ^f 
9tennef!ene , * ^ itle af ®ttb; jeg ^ax firbebt at 
^olbe fafi oeb c^rtfteUg Srp , ftrcebt at f0re et 4)i^i'' 
fteligt Setfnet / ofl ber Dat f ngen §rcb beri — ber^ 
fom Slogen meb @anb^eb fitnbe ftge bette^ ba l^abbe 

< Dt Sntet at bebretbe J^am« 9Ren bef^nberligt er 
bet^ attii finbe SXange, fom flage ODer S&erben og 
bereS ^iebne beri^ fom ((age baabe pDer @org og 
®((tbe, fom fanbt SitNet faa metfommeltgt ^ at be 
iffe funbe itbftge Ut/Mi IBef^mringet faa bittte, 
xit be t(fe (unbe forg(emme Um, enbog betg Spft 
faa torn/ at be tffe jfi^ttcbe 09), at npbe ben; at 
t>i finbe2Cnbre/ fom ere ret tilfrebfe meb®iebUHef/ 
men titflaae/ atter (untie og \>iUt fomme faabanrie 
®f iebner oi^er bem^ ^t>oti bered l^eU 2;r0fl dU ^otte . 
til @nbe/ fom tngen $£t(flugt »tbe mob ©tenDorbigt^ \ 
^eberneS^ mob 2)0ben8 ^ittex^b, og fom bog gan^ 
fTe forfmaae at'pxit>e, om if fe baabe ®Iceber og 
®org«i^> baabe Zmt og D0ben Dttbe faae et anbet 
Ubfeenbe for bem^ berfom be Dtlbe labe &^xi^i iaxt 
brage bem til @ub» , Varfa^evne ^extit ere meget 
j^orffUKtge} fnart et bet Sftjpinbig^eben/ bernoejien •i / 104 albxid^it tiUaUl>tm at totntt ub owiHtnattxz* 
tcnbe &itblil, fnart SSeQ^fierne , ^^o,m^0))t haaht 
gorflanben og^ittfen, 03 bcnmeb fjiin fctm: meb 
btSfe farbunbne Ubneltgl^eb bg iS)tU6l06^tb) fnatt 
pgfaa iufi bet SRobfatte^ ben ibeltge SQetr)mnn^ fot 
bette 8iDS Sfloerin^^ b^tti^bKig' ^t)fleii.be ©^fiff^n 
meb bet , fom f^erer berf iL 

S>m benne fibfie ^Mibttng tatebe .^nxen i 
©arbele&^eb i wt Znt : : ©alig^^p beii/ , fom f om* 
tner tilborbS i @ub§ Sftge! faalebe^ ^a»be en 
@!ritttfl09 fagtj ba forejliaebe SefuS, at bertU 
i^aDbe ®ub tnbbubet>;:bettil inbb0b ][>an. jufl bengang 
SRenneffene; men bd bet nu t)irfeUg j)fie(bte> at be 
ffulbe f0(ge Snbbpbelfen^ fpmme^ lage 3)eel i 
(Subs dtiQe, t>a l^dDbe beiffe Seiltg^eb. ^wv mc^ 
^et enbog S^tbet og iDrnficenbigl^ebet: Diejcle / blit>e 
SRenneff ene fig bog flebfe Itge } naar nu ben famme 
Snbb^belfe ubgaaer til bem^ ben famme iDfifpr^ 
bating at gt0re ftg ffiffebe tii, og ba at mobtage^ 
l^oab ®ub foqcetteir, at Dorbe^ ^Mb U b0t: Dare, 
og betueb at Dinbe $teb for bereS@teIey ba ]^a%>e 
Slogte l)r)exUn gfterf anf.e etter SSeflutning, giue ben 
iatiU^ og t}ittiel0fe ©iel tH ^riiS for tomme 2f bfpre^ 
belfer, mebenS ^Cnbre fun tctnlt paa bereS 2Cger/ 
bereg ^i0bmanbf!ab , bere$ l^uuSlige ®9Sf(er, og 
labebet beroe ben)eb» 

iKunbe y>i bog minbe <^tne , at fS^enneffetS 
Sb tntetSSierbJ^ar/ berfom :^dn ^ntet Ian eUer ml 
ubrette i Sierben; funbet)t minbe bt^fe, at a(t et 
.S)?e.nne{{e8 2(rbeibe intet SSarb ^ar, berfom betin^? 
tet fanbf ©auh jlifter / at bet iHe faniiette, alt- 
faa i^eUer ilU fan gat>ne S>en > ber. focttadet bet. "• I i 

itU fan er]^y)ett)e 1)am nogen fanb Ztt^^, berfom 
J^tt U\it ^an{ @amfunb tneb (Sub iflebetfo( at bcf 
fafle bet I Zxi at mfe bette t^al benne (Sangtnitt 
Stale, jigte/ i bet jeg fgger at fremjlitte , ^,_ 

3Crbeil>fom^ebS aSosjjb* : .\, . 

giaacii)! ftge,: at .^m^pggeUg^cb .fipr bett^ 
Sto-fad ofte q^ceUr bet Q^9be i;9RennetIene9>^k|^ 
Ux, naat Dtrftge OjS gtentage pg.tnb{fcer|>r^ at:^(f 
J^Dert S^e^nnejle fecfl {Ia( trc^gte efter (Subf SltBci c$ 
^anS SRetfcerbtgj^eb / metre, t)i ba^ at bette tife Ian 
fEee, at J)an Dtl tabe fig |eIo, berfom i^an 040V 
fui ©temitig i S&erben ? at ® telen Diibe t)orbe fun^ 
bere^ gl^bere , ®ub be^ageltgere/ berfom. ^an, 
ti^inbret af SiDetg fcebt^anlige SBeflilltnger ^ funb^. 
o))erIabe ftg til 0i:CeS(08 S^tragtmng ? Uben Zx>x'ol^ 
vU Sngen tto<;, at bette enteti t)ar fSRenttigea af . 
ben 2tgtie(fe ^ ]^t)ocmeb Sefug t t)or Xert bebreibebe 
SRennefXette^bereg Sigegplbtg^eb mob J^am 0^ ^ti$ 
£)rb f eller af ^aug anbre Satep / bee ftg tebe tU bet 
®ammz\ Sngen t)t( troe^ bet Dar l^anS 4>^n{tgt at 
ftifte et ©qmfunb af 3Renne|!er ^ fom 3ntet ffulbe 
tage ftg tit i SSetben^ eUer bog f0rf0mme be %\ti^, 
atben ^Dilfe bet mennefletige @el{fab iCfe {an be:^ 
ftaae* SSel b0b ][)an bem, .^Vi^'^ h^^ fafbte tU 
fit £)r^8 niermefte Zuntiz, at Dcere rebe tU at for» 
labe aSe Sing, at forfage, J^Dab ber pleier at fceng^ 
fie be Slefle^ for ^anS @t)ange(tum/ l^oitfet b^? 
fenbte bem at Eunbgi0re foe bereS S3r0bre* i|)an 
t)a(gte bertti Difl nof be Su(bfomne{!e^ fom ^att at 
finbe, eg t)i f unne t!(e tDiole om^ l^Dor meget ®aDii 
ht i^axit {liftet/ i bet be fuIgte^anS j&|}forbring^ 
og at ^eee$ $>(tgter berueb tnaattet^ocre anbetUbeS .\ I 106 

• ' • ' ' "' • . 

Ve^afke, ^nb bere^^ fom lunbe hlit>e i be feebtf an^ 

Hfle gar^olb* Se Dot^ ingenlunbe frUdgne fra 

liifbeibe^/ nieh bctte 2Crbeibe Dar anberlebeS bejlaf^ 

fen't, enb be]p[ejle TCnbreS. €hbnu fiin bcf ffee^ 

ot Aerren f atbet SWenneffer til faabanne gorrefnin^ 

^f| l^rbeb be maat latk bet 3trl^tbe fare, bn: 

"fi^fHfkiUxbt^tt^ioinfT'inQ bemj men ^bertSWen^ 

^Vjrai; fttt 9iidtj OQ-'^^oett ©lagS fMigter fin 

SBiibV ■ SefuS beeCWg fclD i 8i»ef S fabbitaHgc ®ier* 

ftttig*; H[>dn$ 2C))oflte airbeibebe nteb bereS egne <|)cen:s 

bifK; 'for bem feli> og for bem> ber i^are |it)8 'bem^ 

09^t)e>')^6^f^t)^t>rt riiaae anfage fotf bl^ bebfle %ou 

f ol^re «f bereS \g)ctr^8 SJiDie, formanebe (lebfe, at 

eh^m ffal tage tHire paa fit ©mbebe eftej: albert 

feone, ®ub gtoer , 6g tnn faalebeS meentc be . at 

®ul> funbe (ereS { aHe Sing formebeljl 3efum d^ri^ 

fhiiti.' Som ttef og ;gefuS for at fritage 5Kenne:: 

^rie fra bereS 9)Itgter/ eUcr for at gi0re bent en^ 

^er |)ligt ret ^efifig ?' fo1^ at (J})l0fe gbi>ett, eUer 

for at fulb!pmme beft? • . 

'^ ^i be^0t)e ogfaa f itn at betragt^ ; ^DorlebeS 

^vib i^ar ittbrettet SSerben for 08 , fdr at erClenbe 

"bit, fom .l^anS SBittie , at vi jlulle arbeibe. !Wettsr 

tteffftteS'Stljlanb er albrig faaban^ at be funne be^ 

"^foibe bet ®obe, be ]^at)e, tneb ntinl^re be Diffe Wb^ 

lige^olbe og fornpe bet; ben ir albrig- faaban, at 

■ben jo fan og ffal fotbebreS, og l^mUn ^fint eller 

bette fan ffee ube n 2Crbeibe , %liib og 2(nftretigelfe* 

iDerfOr ere og btSfe ^aione bem IjjeUfge; be opfor* 

ite ^oeranbre bertil', be'mene iffe, at SJogen er 

frttdgerf berfor, faalange ^an enbnu ^axXxa^t tiU 

bttge, be mene iffe; at 9logen tpi fi^bftftg fri fra '\ , fA\9^%t ®ee( i ben altninbelide (Sierning, ^be |^m 
ifrgen Vgtetfe^ \fo\i l^an &tt bet/ anfee i^m ba for 
in uttijtttff ^prbenS^JBprbe^ fptn bebre orerliob jtii 
^lab$ HI en 2Cnben. 

2>d @ub bannebe Sorbet)/ fm^ffebe ^an ben 
tneb mangfalbtg ®ft0nf)eb/ gat^ ben $rugtSatf^eb 
og ^plbe; iften f)an orbnebe Singene tffe fdalebeS 
tilfammen/ fom SftennefCet - bel^0t)et bem til. fit 
fi5rtt0i 2>erimob' gat? flan' ^WentiejTet gbrjtanb pg 
9x<i% odjftftie ^dm bermeb imeQem (tn ©('abnmgS 
fRtttte eflet^ dbfpttbte JRigbomme ^ ^ i^an ffiilbe 
f albe bem fcem af SorbenS ®f ieb ^ ffwlbe famie 
bem og dnt)enbe bent efter bereS S3ejlemmetfe» ,f)t)cit 

^ fEi0n'ettbb9 Slatnren er, naar ben, ot^erlabt til ft^ 
felt>/ ubbreber fine tuftnbfldgS ^^entbringelfer, bd 
zx bog benS^ @f i0nlE>eb fun t^ilb , og tilfrebSflitlet 
life t)or ^etragtning/ xc(t\> minbre t)t ftttbeSpot 
af beH orbnenbe og bannenbe IStetineffe^aanb, og tk 
f0U ingen^ ^gtetfe for et ©antfttnb df SRentveff er^ 
ber ltfe^at)e t)tbjl at gi0re fig'Sorben unbetrbdnig/ 
fom Gub fattc bem tit. S bet nu 9{enneffene bets 
lebe JCrbeibet melletn ftg, -gif Slo^le l^en at b1^U 
Sorben { bereS ?Cnjtgt8^»eeb, ntebettS Tfnbre grot>c 
fig ©ange i S5iergene for at fremtage bereS &iaU 
te, mebenS ?Cnbre nbbrebte SJfenneffetS ^etuhem^ 
me ot)er Jgiat)et , og f betS S0lger f0gte SRoering 
eller anben ^orn0ben^eb for bem , ber boe i iam 
bet; • Sg i bet nu faalebe« @nf)Uetr arbeibebe paa 
Ttn »ii8/ maaftt be tgien omb^tte bereS 2Cr5befbe8 
forjlieUigc grugter, tnaatte fi0be og fcelgej ber 
maatte txtre be, fom falb0b/ fom famlebe ^rem* 
britigelferiif famm^n fra be forff feStge @gne, enbog^ 
fr«:fi??tte £antie^:;:08 fottt/ t httit bett)eb jfaffebe 
^Ut^eie ^^ ^Dab Sflebterft eller S3eq)^emmeUg^eb ub$ 
jfarbpi^be , tlOlge oebii^e^olbt S^^buibelfen mejUem 
aUt %olh\laQ paa Sotbeng .Erebs. ^aa lignenbe 
^aobe^ for^olber bet f% tneb en|^i?et: i® tanb 5 ben 
yppfofcbfer be .S^enncf!er ^ fom |>0re HI beh^ til en 
|>e|lemtSlHb, fom i een ellei^anben «^enfeenbe qw^ 
mt iHt mettne|leli0e.@ei|Jab^ : ^ 

9Ren l^mfpr tale t^i^erom? i^0te btSfe $ou 
let? <>gfaa ][)termne )^aa.be ^eQige .®tebei: ? 
J^iUa t)t pgfaa f^lbe ®ubg ,^uii,8 ^ mieb !S£aie cm 
'^(fb^igierntng, om.^iob og &a{^,Jom p0xH t>i 
•etterS Hit not berom, fom ^ar Dott ®tnb eUctS ilU 
tiof fi>m f^Sfelfat bermeb S 9le{ I men t)i 0n|PEebe at 
f^tbc 8it>et meb, SEanf en om ®ub> at Dife be for* 
jfi^rOEtge Xrbeiber fom iffe blot opfunbne Deb men^ 
m^iii^t S&tlfaar^ nun fom anorbnebe af @ub^ at 
fprejptitte; at ®ub8 ,|>erreb0mme ubjiro^Her fig oDer 
Dot^lfele Stlp«relfe , og at berfor enlfjDer retmceSfig 
SSeflifling, »i paatag^e .08 i ®e,ifben/ fan 09 b0i: 
atbf0te8 v^att8 giaon, til i[>an8 JSrey. eftec ^aaS 
§&iUic. Zf)i berfom Dort 2Crbeibe if f e f9ne8 06 
^eXti^t not tii at bringe bet t ^orbinbetfe meb SSan* 
Un om ®ub^ t>a fan bet uiflnof let jfee^ . at bet ef? 
terf^aanben blitiei: ganjf e^an^eQigt unber t)ore ^cen$ 
ber» SKen ^Dorfor jlulbe m forejiiUe 08 Dort Sio 
Itgefom beelt t tDenbe £)ele^ l^Doraf ben ene Dar be:: 
ftemt til ®ttb8 S^ienefie ^ ben anben iffe? >Detfom 
9logen t)ilbe inbbilbe big^ at bu ueb trolig og til?: 
b0tttg at r0gte bit i^alb i SSf rben fHnbre8 fra at 
gioe @ttb/ ]^oab ®ub8er^ ba foar bu ^am fun: 
jeg feer, at ®ub J>ai: ubrujiet niinc .^funbei: m^b 


109 - 

Sttdft 09 al SJltig* IbtxeXiQ^th, bcntoU fian blf! 
ilU, leg ifulbe labe nbrugt ag forf0mt} jeg feer^ 
at ®ub fun gtt^er mig ^tobtt ttnbet ben SSetttid^If^/ 
at leg ptl arbdbe berfot, meft faa \>U Ijjdn fttterlU 
gtn itft, at'}e^1f(d fotttaQtUiU JCrbeibe b<ilt)t 
^9 Itgegplbtgf ^ men jo fulbf omnere jeg fan ttbfere , 
bef, befiabebrej trifS bu tun Iftn til ben Sl^tte^ 
bine Seftrcebelfer l^aDe fiiftet, ^Mb enfen bu berveb 
^r futinet fbrfkge SJiange, etter fun bine Slcermefle^ 
|>t)ab enfen bu berDcb t)ax flptef £anb 09 golf, etter 
fun bit ^vitxi, 09 fitg meb glab ^ottr0{inin9: bette 
l^ar jeg giott efter ®ubS SBitfie* '■■■' 

. I^eftt er bet Serjle, fom gtDer TCrbeibfoml^eb 
SScerb, dt ben 9a)nier SRennetfene, at ben ubbreber 
bereS ^efrreb0mme oDer Sotben, gier benne til in 
|lt0nnere 09 beqDemmere S50H9 for bem , 09 orbner 
09 l^f fa(t99i0t bereg StD bert)aa. SDernafl ^ar ben ^ 
Dgfaa SSoerb / forbi ben jtprfer 09 forbebrer ©leletr * 
[eli>j t^i ligefom Segemet bliDer funbt Deb 2trbeibe, 
faa(ebe8 ogfaa ®ie{em Sebiggang elter folbe 2(b^ 
fprebelfer etter ubetpbelige 09 unptfige ©psflec' 
forj^otre if f e blot Siben, men ogfaa be cebtefie &x(zf^ 
f er } , SRennejfet hU\>et beri tl0t) 09 ubuelig, fort)ir* 
ret 09 ubeflanbrgj bet Snberfte i ^am blit)er f olbt 
09 tomt, 09 ^eebfombeben blit)er ^am.en gebfager/ 
I^Dilf en ban iffe fan jlitte ftg Deb, 09 b^iS ©eljlab 
i^an bo9 neppe f an ubl^olbe ; meb benaRiSforneielfe, 
I^Dormeb ban b^mmelig betragter ftg fe(D, betragter 
^an 09faa Singene omfring ffg* £)9 naar be 
f)r0Der fomme, b^ori ban iffe unbgaaer at forf0ii 
^ti, ^or gierne l^an enb Dilbe, ba ftnbe SSanffe^ / 
U9^eberne fiam raabDtIb, SBefbcerligl^eberne bam ^ 110 

ttp|b(|f$^ Ifriftetferiu Jfi^be ^am ttben Sf^rfe^ og 
^piifSerne tt^^rr Saalmobiglf^eb. 2)erfor , bu xt\^u 
jt^f ofitroe %rbeft)€& ..iDel^gn bu 9^b))enbt^|ieben, 
(Uet fnarere @ubd faberltde ^tprelfe ^ fom ttxtng- 
bi0, tit at ttbf^Ibe ^xvit Zmtt mii xc^itx^i 2(r1^eibe/ 
ogberi^eb ttUige at fplbe bit ^Urte meb tiDtttge 
^anFer^ tvang big til at0i>e bifte Sonecod flpi^fe 
bin SBijUie/ fom (o^tte big (Kt t^anbre faaoel be tunge 
f&eie, fom be lette/ fom forjog grijlelferjie fra big 
(Her f^ialp big ixX at Jbefiaae berunbet > fom giotbe 
bine @(H^gei: fielbnere og UiUxt eSei: larte big ii 
ub^olbe og^&t forglemme bem» 

af>i ogfaa bitfoir prife Di'^rbeibfom^b, forbi 
ten (inbm @mertet; Itgefom ben abler og for{{i0n< 

' nei: SK^bgang, faaUbeS gioet ben %xz^ i Si){obgang* 
9laa,r Stoet gaaet big imob , naar bine £)nfler neg< 
ted big; bine @((sbec t(k^% fra big^ mener bu ba 
ox fare bebre > \)xyA bu Ian fc^/te bi^ ^en og martre 
bin @iel tneb Sorefltllingen om 2CIt; j)oab bu trag« 
tebe ef ter og xlU opnaaebe , om 2Clt , ^uab bu o|)< 
naaebe og itfe be^oibr? iD nei! ta^ fat paa bin 

- (Sierntng^ f^^Iebel fom ^Dagen o))forbrer big til ben, 
H 19 ftittig^^e^ Jo rebeligere bn gier ben, be{iof0C 
^iUe be m^rfe Sanfer flpe, og SRob og&^ft ixi at' 
(et)e ^enbe ttlbage/ befio mere Di( ben S3et)ibjl^eb 
p|)muntre big/ at bu bog gi0r SDit, og ber))eb pit 
btt ftnbe SSiUib til <it fee op tit ^^txi^ fom (ienber 
bin Sib, fom bommer og l0nner» @aa(ebeg t)i( 
ten befocerlig ^ag efter ben anben ooeroinbeS, ittb< 
tit be giabere igien oprinbe } men f^oid bi$fe^ enbog 
t0pe at fomn^e, ba t>tt bog ^ naar bit |)ierte i een^: 
fommc %mzx (tager ot^er fine @aDn ^ ooer (tnc lU t - fni|fedl0fe Sor^aa&ntfiget,/ ba t>tt tog ben $Be« 
t)tb{i^eb tt0ftt big^ at bU Sii^ ith ^at t^tiiQU&l0% 
at^titS enbod S^II^n if i^^ ^<^t f^Ibeffgtort bine jG^'n* 
fCer, ba jlrabfebu bbg at fplbejlgiere bine SJIigter^ 
at bv altib ^at fircebt at Iet)e til ®at)n for 2Cnbte, 
cm btt enb iff e alttb funbe Im ttl ®(cebe for bt0 
fell). £ld naar bet flunber til ben ftbfie 2Cften, naar 
bu fiaatx paa ©rtenbfen. mellem SCiib oq (SDigf)eb^ 
]^i>ab {!a( ba,tr0fle big? ^Dab f!a( git)e big tSRob ti^ 
roUg at Denbe bit S3(if ntob bet 2:i({!ttnbenbe^ berj 
fom bet life f0tfi xoUq fan flue ttb ot)er bet ^orbif 
gangne^ berfom bu tffe ter ftge biQ fe{)^« at bn 
]^ar fltcebt at nbrette ben @ietning , fom @ttb |)at)f 
be 9it>et big at 9i0te ? 

IBi )»nfe altfaa Stcbeibfom^eb^ forbi ben gab# 
ner bet mennejfelige ®e({fab/ forbi ben ftprf er ®ub 
Un, og gi))er <^tertet Sr0jl» 9Ren ligefaa meget^ 
fom t>cv £)t)etbet)iigning, fom S^riftenbommen fell) 
lipber-oS at ))ibne bette / ligefaameget bpber ben oS 
ogfaa at Dibne, at alt et 9Renncjfe§ tKrbeibe er 
baarUgt og forf(3sngeligt^ ofte enbog tfabe(igt> bti^ 
fom bet tffe (ebfaged og fiprei^ og If^UiQtS af ^oier/ 
Sanfen, enb be om bette Sio6 ^ftxinQ, betfom bet 
fun bibber l^am til Sorben/ og l0fer l^anS ^9^&in« 
betfe' meb ®ub. ^orefiille oi oS 2Crbeiberne6 Si^ttng^ 
be, fom meb 9)2orgenen6 ©rp f^Ibe 2tgrene, eUer 
fplbe ($aber og @tmber , forefiiUe Dt oS bem meb 
tngen bebre Sanfer/ enb omjben Srang/ fom n0ar 
ber bem m0tfomme(igeh at f0g*e^ lfy\>ab SioetS ?l0bs 
t0rff ubforbrer, meb tngen anben ^egiering enb 
ben, at/Slimen fnart maatte flaae, ba be funbe 
npbe ben epfioerbebe S0be , ettier at Vftenen fnart 112 

matU jlunbe tU, faa be tdien Funbe otnergtM {fg f t( 
^\)iUtt^ ^»ab fee t>i ba uben en @f are df Xijiblj^c ? 
t^i^^fatett af SBentteff er fortiene S)e nf|)})e atbirre/ 
fom gtere bere8 ©terhtng uben S^fi/ oq tngen £0n 
f ienbe berfor uben gebe 09 @0t>n» iDg om bet enb 
Hit Met) bit 80b at ftofttcS t regemlig SReie, em 
bet enb er Sanfen i big/ bet arbetber^ men bm 
luntt f9§fetfat meb be iorbijfe Sing, er bu ba be^ 
bre? ^\>ot ber funer SDang, bcr er bog Sroel:: 
botft/ bg f)t)or ber tngen ®(abe (tenbeS ubin ben 
fattbfelige Sflpbelfe, tngen gorbeel tiben bet, ber 
fan brtigeS fom SRibbel bertH, ber fmer Segemet 
ot)er iCaitben^ 

Sor atte Sing' laber 08 erinbfe^ at iffe bet 
Jtrbeibe alene er gobt og npttigt, fom t^^ffer SRoe^ 
ting og ftlcebe og S3ol{g» SRebenS S^fuS oanbref 
be jKia Sotben, Dare ber be, fom fagb« til t}ami 
!9{ofed gaD't)ore %(zbxtfdx0b af ^immUn at osbe, 
menbu, ^oab atbetber bu? 9Ren l}apbt l^dn ba 
Sntet ubrettet, naar ^an btog 5Kenne,|fene'6 ©inb 
l^en tit ®ub, naat l^an forliigte bem meb ^am, naar 
]^n l^effigebe beteS^iir, naar l^an fa(bte bem tit 
atetfftrbig^eb og ^Kierftgl^eb, naar f}an gao bem en 
Sreft, fom iimt$ ©tenootbig^ber iffe f unne pt>er^ 
Dinbe, et •^aab, fom JDebenS 9lat iffe tan ubjluf^ 
fe? %xUibt\)i Sntet, funne t>i intet ®aDn jlifte, 
tiaar Di famle 3R.enne|fene fra ben faboanlige gor»*^ 
bitting , naat )){ gientage bim <|)etten8 Stb , inb^ 
ffcetpe bem ^anS gotmaning , fotf pnbe bem J^anS^ 
St0|l, naar oi efter l^anS (Soangelium fortpnbe 
2it) og Ufor!ranf elig^eb og 4g)immelen§ Jg)aab? %t^ 
beibe be Sntet, flifte be intet ®ai)n, fom btitge be 113 

r I 

I 

(S^ner, ®nb gaD Urn, til dt fo^l^erltge fym&^Mtt, 
til at ubgranbfle O0 betetnme l^anS ©tetntnger/ tt( 
at fortattc ^anS gorfpnSSSci^.tU at bcDane S(>u^ 
.{ommelfen af ctbU SSebtiibter/ til at 0})flamme gobe 
09 flarf e geleifcr ^ fort tU at ftSri^e ©iclen fw 
bet n(crt)cerenbe ;S^rebU{$ Snbffranfning og.9Z0b« 
t0rft^ OQ l^atie ben o}) tt( bebre .(^qm, til ben& tette 
^im, til bet ©tore, ^eUige pg' dpige ? 

SRen ^ min S£i(^0rerl alt bittt toebfoni'' 
mer iffe oS^Une, fom fatteS tit mere at bejlEieftige 
oS meb bet 3(anbelige; beit De^Iommer ogfad big, 
|)t)o bu enb er^ J^Dilfet enbog bit .Ka(b og j^t>il!ea 
bin ©titting.r ; bgfaa t big t^rjier Tfanb^n eftcr 
2i»etS «ilbec, og tilfrebgJliaeayHe Deb 3(lt^ ^^ab 
Sorben giuer ; iben mcefteS/if fe i)eb,bet Sorgcengelige, 
men efterbi i)eti fomfra^ub., flraber ben til (^«b 
igien og ftnber forjl ^ubi ^anh ®amfunW ®aa 
negt ben ba i(!e .^enS Sloering/ faa inbtlut ben Hie 
i Scengjlet/ ][)Dor S)agen itfettinner; tinb bm 
Sto fra SioetS 9R0ie og ©orger, at ben fan tcenCe 
paa ftn SBeftemmelfe, og g^abe fig Deb ben, 0(^ mob^> 
ne§ til ben* Slier ter bix i{fe.|Etenfe ben fa'Alang 
^Dile? forbrer 2Crbeibet affe b^he, Simer? 2eg.te* 
|^0Der iffe at, minbe big omal ben Siib, bu at\Dett«: 
ber til.Dirfeljge Sorlpfielferz-eller fpilber til bem, 
bu fun falbjer faa, men ^Di^fipfi bit iffe forneni* 
met, eller ^joijtfen bu fortoerer uben*g)enfi9t og (Slicc^ 
be J men J^Mb ffal bit 2(rbeibe felp tilfibji Dorbe, 
berfom Sanfen om ®ub og 'S'lJlelfen af bin gorbin^ 
belfe meb ^am iffe lebfager big berDeb ? SRener bu, 
at bet ba enbnu oil jiifte Xnbre, oil jlifte big jelo 
fanbt ®aon, oil bringe.big oarig SSr0(ii 

s fbinV ^8> 114 

SStrCet ha Stt^uer , 1^f>tm ^oi^iMxii fevfie 

&ttMU vcttUv til 2Criitrenge(f( ; og fom enbnu 

vaaQcv om 9Rfbndt v t^itCer en^ner ®aaban fine 

!!Rebmenne{7er8 <|>e(b, og f^tber (>an bereS Sit) iteeb 

©efftgnctfe? ,^*bab om ^an pdrrfer fitbe paa &mQ, 

OQ forfter ben aat(e t S^cert? l^t^ab om a( l^an6 

%liib fun cr jleffe SSegietihgerS Sfcimr/ ettcr Ifan 

leter ben nb for at bijlaae TCnbre^ fom ilU ere be* 

bre ? Sab l^am ba enb falb^S og t)cere flog ogl)uettd 

00 arbeibfom^ ^al l^a'n ba ogfaa falbeS ^ceberlig/ 

ogfaa gaDnlig? 2)erfom bn enb b^rfer 3orben i 

bit 2fnffgtS @t)eeb, og fremf0rer IBreb af ben, men 

tu iffe gt0r bet meb Xro{7ab mob (Sub og bin 9l(t* 

fie/ ba gaoner b'u oe( maaffee, mc'n ligefom SD^r^t, 

"I^Dilf et bu fpanber I f)looen , f ^i pet q\0x bet 

©amme, fom bu, og i famnie ^enjtgt, tt>ttngen 

og for gfobem Serfom bu KeTber 'og fcelger , og 

albrlg ^r>iUv, og fie^nber aUe SorbenS'Jf^wtbringeU 

fer, og alle Seregnf nger om gprbeel og Slab, men 

bti fun iffe fienber be tWnbe Srb: Slet og Sittig* 

|>ebj berfom bu falbieiS »^erre, ogfaa »etb at ^erffe 

ooer bine Uubergione , at toinge betn meb SJfpnbtg^ 

"l^eb, at bruge bem'tti at fulbf0re bine ^enjtgfet, 

men bu iffe oeeb at forbarme big ot>er bem> at 

antage big bereS @ag, at git^e bem beteg Sen; 

betfom bu tiener, ogfaa gior bin SSienejle, forbi 

bu Del nobeS til bet, tnen gi0r ben meb Annr og 

brittger 9RiSforn0te(fe og Utaf nemmetig^eb og Stoe^ 

bragt inb i bin «g)erreg «^uuS: ^Dab gaoner ba bin 

gliib ? Sg er bet oel en -faaban 2Crbeibfom^eby ^oor^ 

om oi fagbe, at ten ftprfer og forbebrer ©ielen? 

Slioer ©ielen funb, nadt ben uben 9to og SJafl 9 

r 

I ,11^ 

ttetier (Sgenn^tte og |)ODmob % (ix bet en faaban 
Xrbeibfom^eb , . (^Dororn ot fagbe , at ben trejiet 
^iertet? £)! f^^ab nptter bet bog et fSIennefle^ cm 
l^an t)anbt ben l^e(e SSetben, eg fog ®fabe paa fin 
Gtel? @aae J[>en og bettagt bine @{atte/ font bu 
y>anht t)eb bit ilrbeibe,^ ^ine falbe Saber,. ^bine ^xot^^ 
ttge f)ailabfer/ bine '^m, fam bu iffe Ian.pt>er« 
fftte; ©ammttigf^eben gaoe^riheb bigy og fttprgei: 
btg {luntom/ {lootlebes bu et^Der^ebe^ J^Dorlebeg 
bu anoenbtealtbette} ^rpgten gaaer ntebbig^ og 
flger big jlunbom : ber er Sntet af a(t ^ittt,^ font 
jo S9i}e Cunne bortfiiete ^ellet jSIben forloite eller - 
Stenbe^aonb forbar^e ; ^obenS ^aaminbelfet be^ 
f0ge big flunbom benblanbt/ eg ftgebig: ber er 
3ntet af att bette, fom bu tan tage meb big i ®ra« 
t>en/ fom ber tan rebe big et btobere Seie, men bine 
^rDtnger bete bet ibianbt {tg meb ©tcebe, eg ab^^ 
fprebe, l^Dab bu ^ar famlet; ^ommeng @n^e( 
fbatDer oDer al Vin «^e;:(tgl^eb , og minber flunbom 
hit forfarbebe ^ierte, at af alt bette er ber ^ntzt, 
fom bu fan Icegge i SSccgtflaaien, naar bit 2it)8 
^ierninger fluQe Deieg, ingen 9)2obD(egt mob ben 
tninbfle af bine ®t)nber. Sorf0g bet ba , om bu 
fan fltlle bit ^ierte tilfrebg, naar bu ftger: ieg 
Dat bog tibttg og ftjbig )p<^a min ^Cger, jeg fprf0mte 
albrtg mxt ^iobmanbffab/ jeg bpggebe mig et 
S^ViVi& f og tog mig en |)u{irU/ og teDebe, fom be . 
glejle i golfet/ og fogte min Glaring — af ! bif 
Dtl t)et fete, at bu fan ^at)e tagttaget alt bet Sor« 
biffe meb al.920iagt{g][)eb £g $Iiib, og bog, uagtet 
al bin fure ^0k, ][)aoe forfomt Ut SSigtigfie, bet, 
^9orfor bu egentlig burbe (e^et^ 
' . / (8*) 116 %U\aa er S3rben«n ille bennc : f^tfi SSets 
hvx, OQ faa ®ubf men benne: trd^fer ferfi eftet 
®ubS SRtge og ^an§ StetfctvbiQ^eb , faa jlal ber 
Dare SSitgbom oq Stvaft i @betg ®te(e^ o^ fBelftg* 
tielfe meb @ber8 ©terninst 3 benne £)rben ops 
forbretr Sefud 08 at arbeibe , ^Dab ber er ga^nltgt 
for anbre SRenneffer og o« feto^ og be^ageftgt for 
@ub*' S$ei ben^ ber erftenber I^an8 Srb fom en l^el«' 
lid Sformaning^ l^an fFa( ogfaa fornemme bet , fom 
en falig Sr0ft; Ifyan t!a(. erfare^ at Sefu6 f^ar dt 
gioe^ l^oab l^an (ooer^^reb meb ®nb oq ©eier ot>ir 
SSerben og SCnbeet i «^meriget8 @tobe I %mem I ^- . ) 


« * lit •^^ ■ I ■■ I « 


XLL f>aa treble @«nbag eftet ZtinifattS. £)., i ec bit S3tb& trefieftttbe eg ftffre Stlfagn^ at 
aUe ZixtQ tfulle tiene bem tit (Sobei fom el{!e bid> 
®ub ! «|iDor tunbe bet eg anberlebeS Dorre ? SDe 
fiaae affe i bin .f>aanb } ^t)ab enten paa .^immelenS 
^Dftloing en @tierne tanbeS eUet {luff e6 , eller et 
Sit) begpnber at teres i ®t0mt tUa bet enbe$, 
"fyMb enten be SSegt^enf^eber tilbtage itg / ^DorDeb 
Sltger reife fig eHer falbe, eUer be, fom be^cege et 
enf elt 9>ienRef!e8 ^iette , )paa |^mS S^fl eHev l^mS 
§&ee Sngen 4gter, bn feet, og bn ^rbner bet alt^ 
fammen. £)g ^Doctil {{ulbe bu ba fl^te alle Xing? 
— • ben eDige aSiiSbom/ ben eDige Sletfarbigl^eb^ 
beitebige ^ierltg^eb^ ^Dortil fhttbe ben fl^re aUe 
Zinq itben til bereS S3eb{le^ fom DtHe bet ®obe og 
Stette / ,og fom ^aaU paa @ub8 9flaabe ? SRen ^ o 
Ottbl btt feet/ f)t)0( ftxsr ofte StoenS Aamp ec 
lier i JBUbfacetfenS^ 4&antroenS/ ©^nbenS Solu ■% get; betfot fiaae 08 bf meb bit &tb 03 meb bin 
3(anb ^ (ab @anb^eben t)orbe 08 tnblpfenbe, :at ben 
Jffe tial forbuni^IeS for 08 ^ naat Di mefl be^et^e at 
ffuebeo; gb bu 0^ f egen Grfaring at )}r0De/ at 
ber er et ©obe, fom er uaf^ccngtgt af S^erben/ [cm 
mentie{7i(tg ^<k%t ilU fan ber0t)e o5/ (jA bet et en 
SSiStb^ fom et fiatfete iXi\> ®mette eg ®ienDot^ 
big^eb , {larCete enb 2)0ben;! 2Cmen« 

^et et ofte fagt eg a(q\inbel{gen etCtenbt, 
^ at f^Dab bet falbeS gobt i SSetbeti^ epffe og SJ{eb« 
gang^ Im, Dotbe SWennejIet et Cttbe> Dorbe 9«m 
en gtiflelfe , I^Dori l^anS ©fel befnoeteS 09 fotbats» 
t>eg» Sftaat 2C(ttng fetet ftg eftet et 9){ennetfeS 
JSiUie/ ba nbfluffeS (et be <Stel;n8 ceb(e JCtitftet/ 
fom £iDet et befiemt tit at ttbptfle/ menfomiKe 
it^DtfteS 03 ft^tfeS ; meb mfnbte be anfltengeS^ fa 
^De8 i mange^aanbe .S^amp og ®tt{ib« Sftaat in* 
gen 9l0bi»enbig^eb opfiotbtet tit Xtbeibe / ba fleet 
bet (et/ (kt^^tn S9!fe(tge ftnbet bet beqDemmeft at 
npbe |tn X^He i 4&tf eS(08^eb ^ eg i benne/ttcenge 
ba lettedgen aUe^aanbe &af!et inb/ eg tage ben 
gat)nlfge @9Sfe(S fXabJ* 9laat 2Ctte b0ie pg for 
et SReniiejfe, @n][)t)et (ommet (>am {m0be ^ Gn^m 
rettet.jtg eftet ^aiiS SSinf; naat ;@migeten8 bel^a* 
ge({ge/ men gifttge ^tt! j(ct)n(tgen bd'Det l^am tatt^ 
ba jfeet^et (ette(igen ^ at l^an b0{et ftg fot fig fe(i>, 
ogmenet/ (ki bet et gtunbet i inbDotteS Sotttin/ fom 
bog fun betoet )}aa nbi^ottefi / o^t |>an t>ttf e(tg l^at 
bet^arb; fom man fpneS at tittcegge \)m>. Slaar 
ajiemiejfet if fe i ^egen ^Crfarfng lattfrv l^t)ab gi0t> 119 

00 ftttntmer et, ha |i(trbe& ofte ^inUt i I[^an8 93n;fl, 
OQ btnmilbe Z)eeUageIfe forfDtnber/ fom fremfom^ 
met/ naar t>i funne og DtUe totnfe 08 tnb i ben S3e^ 

I {^mrebeS, ben SibenbeS SmngjI^r* SRaar imU 
roltge @ang iffe afbrpbeSaf @te;nt)orbtdl[)eber^ naar 
ben nce|:t)cetenbe SSerben aabner atli fine dttgbomnie, 
f!ebfe fpneg at loDe SRere, eg t langere Sub Dtr!e« 
(tg ^olbet, {iDab ben (oDer, ba {7eer bet Ut, at 

- SRennetfet gan{{e ^nttn jtg tt( ben nceri^o^tenbe 
SSerben^ (em for ben afene^ glemmer, at Hit 
(^ernebe er omjltfteligt 09 forgangeltgf , gfemmer 
ben ftbfle, ftoxe Sotanbring^ ber bog forefiad^r 
\^am, faaDelfom %Ue, oq BieUn feger alt fit ®o# 
be i bet ZimeliQe, men t!fe ber^ I^Dor ben et>ige 
Sreb er at finbe« ©aalebeS fan bet, fom lalbei 
gobt, t (Sanbi^eb Dorbe onbt} Spffe og @(ceb^ 
®unb][^eb og fRo, ®ob8 og 2@re/ og I^Dab 2Cnbet, 
4>tertet atttaaet paa Sorben, fan t>otbe ffriflelfe, 
ber bebaarer og bebrager @ielen/ og fraUfier ben 
benS (rblefie SRtgbomme $ tlfi I;t>ab ®t0rre fan ml 
SDtenneffet tahe, enb S)ueligl^eb og £raft; enb 
SSeen^ieb og 9tetftnbtg^eb, enb ^bm^g^eb, .ftterltg^ 
lieb^ Sro og Ub0be(tg^ebend «g)aab? ^er berfor^ 
paa btSfe fltUe Steber^ fom ju^ ere ^eHigebe til, at 
Dt IfuIIe afbrage ^aarltgf^eben benS forfcengeUge 
®(immer, og (abe S^itSbommen fremtrcebe i benS 
eget rene/ |}tmme({7e Spg| l^er {lenDenbe t>i ofte f^or^ 
maningen tUbe Spffelige ibianbt o5/ og {tge: txzvei 
abrue og Dadger , tl^i @teIenS ^tenbe , fom albrtg 
i^titler/ gpber ofte ftn ®tft i SBelffgnelfeng SSceger^ 

00 k)it bernfe og tnbbpsfe Sber^ at dberf @te(e 
maae Dorbe f^orbff rDf IfenS Sptte^ €$taaer i^w^ I 
I *i6 

imob, faflc iStoettj t§{ Ifriftelft er enbntt ilU 
gorbotrDelfc , og blirer bet if f e / ndat t)l bejlaac 
t)or §)r0t)e^ S5cbet ©ub, at b^n t)il bct^are 6ber8 
©iele i tlClDor, Stetjtnbig^eb 09 ?)bm^9][)eb> at l[>an 
i!f c t)il 9it>e SJfere, cnt S funne taalc, 09 if fe labc 
f)aamittb«lfei: fatteS , naar be ere fornebne* 

©iffert ere ©ienDorbig^ebecfaabanne |)aa5 
Jttinbelfer ^ 09 Sjjangen ][)ar bef ienbt meb ^iin IfetlU 
^e ©anger: bet Dar mig gobf, at jeg btet) pbmtjget^ 
tpi f0r jeg hie\> pbmpgcf^ foerjeg Dilbj fiffert fan 
bet S)})}>er(tg jle l&te8 og txWitUB i 5WabgangS ©f 0* 
le J men berfor ' taber oS itU glemme , ' at ogfaa 
©ienDorbigfjeber funne Dorbe gtijlelfer, funne f(0ii 
t)e ^ielen§ S!rcefter , funne f nufe ben SiOib , u> 
fluff e b^n 2t)cr,. fotn giDcr 5Rennejfet SBccrb og op* 
fiammcr i^am til QaynliQe Sbrcctter^ at be funne 
nebfanfe l^am faalcbeS i timelig Srpengfel og @tra« 
l>en^ at ©iclen tabet ftn frie glugt op mob bebre 
6gne. 9laar .g)erren jfUbrebe bet, ber fan qtxele 
bet ®obe i. SRenneffetS ^ifxte, ba nce^nebe ^dn if fe 
*lot Wigbom og SSettpjler, men ogfaa 2it)etS SSe^ 
Ipmrii^gerj og i t)or Sej:t talcr Xpojlelen ftccrfe 
Strb for at Daf fe @nl^»cr til at agte paa fig felo, 
naar ©orgern^ troenge fnb, og t)ille r0De l^am SRob 
og S:raft og greb; SScerer abrue og vaagerl ^ent 
lie gormamng Ipber ogfaa til oS unber ®ient>or« 
iigf^eberne. Ogfaa paa benne JWaabe feger ©ie*: 
IcnS 9Rob|lanber at bringe ben unber itt ^erreb0m^ 
m^y fom ^an \)eb Si»ef8 gpjl oilloffe/ faalebcS \)il 
§an oeb StoefS ©brger true ©ielen fra ®ub, fra 
Stetfccrbig^cb og grelfe* ©taaer j^am tmob, fafic 
iSrocn'l ^mpgirdber unfter ®ubS"welbige Jg)aanb, 121 

men fa^tt ba ogfad (i(-6ber8 <Sotg |)aa®ub, tffi - 
l^an f>ar Sm^n fpc dben 

IDette ^r 3nb][)oIbet af VpoftelenS S^orfnaning 
^ i »or Zext, bctfe »cere berfor ogfad Snbl^olbet af 
Dore Sefragtntnger beroDer^ Stgefom t>t offe abs 
t)are beta , bet l^ige efter benne llSetbenS Sorbele og ^ 
tpfl, etter attercbc ere i ffieftbbelfe beraf , at SReb^ 
gang ^ar mange Srifietfetv faafebed tnaa^ t)i ogfaa 
paaminbc tnm , ber |)t09e8 i.Sorget/ ft0rreeilet 
minbre^ at be tffe mene bet no( ft! at tnbgaae {, 
J|)tmmenget/ at be l^ape taalt Sibelfer faa Sotben $ 
Di maae paaminbe om^ 

at odfaa @)ient)otbtg|)eber f unne ))orbe 

fornemmeltg tit S^antro^ til tlDirffoml^eb eg til 
SSrebe, meb l^i^ab Dibere l^eraf folgerj ttHige DiCfe 
)>t forei^olbe oS^ cm bet er Slet^ at Di ][)engiDe oS 
l^ettil/ CQ t>a \>il Ut t)ife ftg/ at ber ingen bebre 
Srejl et mob SiDetS forger ^ enb. ^ierlig^yeb^ Kx^ 
beibfomJfieb og Zto^ 

S)et et beSD^rte faa/at l^avig 9Rebgang i£!e 
ftHben forlebet SRenneflet til at glemme (Sub. ^aa* 
fEee ere tffe ^ange faa tttaf nemmeltge ^ at ber aU 
beleS tngen 3)rit)t {7ulbe Dare i beta, fom ^ehDenbte 
beree SanPer til @ub ^ naar tioget foerbeleS ®t(tbe» 
ligt DeberfareS beta , at if f e et : (Sub Dcere loDet I 
ba flulbe ^0re§ fra bereS Saber, Del oglfaa Dirfe*: 
Kg opftiQe fra bereS »gyierter* 3)fen naar bet ®obe 
ttbbreber jtg Darigere oDer 8iDet, naar een 5)ag ef* 
ter ben anbeh, eet 2Car efter bet anbet gaaer ^en 
ttben betpbelige ®orger/ l^Dor flKange ere ber ba 
Del/ fom ret tafnemmeltgen ffi0nne ber))aa, fom 


122 

))aamthbe fig-felD/ fra ^t>em alt bette lommer; l^t)U 
SSelftgnelfe bet ^t, l^i>em. be jIoEe giere Stegnjlab 
for SBtttgen beraf ? 3C{! Del be^0De be Sftefte at* 
k)or(ige 9)aamtnbelfec for at ))(e!fe5 til atoorlifie 
Sanf er r iDgfaa t bennic SKentng e( bet fagt/ at bet 
ber 00 gtennem mange Smngfler at tnbgaae i @ttb8 
9tige; ' 9Ken (aber oS.berfor tffe foteflide o5 bet 
fom en n0boenbtg S0fge, at f^oo ber ^at: Zictn^^ 
. {let, beti>eb alene inbgaaer t ©ubg^SRtge. @tenf 

- borbtgl^eber f0re ofte langt fra @ubS Sftige, ijiebet* 
for at f0re bertiL SDfte tnbDif le be 92tnne{7et faa< 
lebee t bet StmeUge^ at en^oer j[^0tere. SSegtering 
ttbtluFfeS t V^S SSr^fl, at {lan 0))giDer en^oer ceb^ 
lere @frcebem 9)etragter bem i bereg S9{0te, i be$ 
red Sorger^ ^DorlebeS be meb aUe SegemetS og alle 
@te(end £r(tffer ]^at>e gtort ftg tt( ZxotVit af ben 
}orbt{7e 9l0bt0rft , fun beri for jlteQtge fra Saflbp^ 
ret, at be tunne gt0re jtg bereS SBeFpmrtnget ret 
leoepbe, ret mange, at be (unne forge fojc ben ^ag 
i SRorgen , altfaa fremfatbe S3ef ^mringerne , tcen< 
ge forenb bereS Sitb Dar, og l^otbe bem fafit, Icenge 
efter at bereS %\\t> tfulbe tcere tx\ 6nbe, og faale» 
beg famie at iftummer fra bet Sotbtgangne og bet 
9lcert)cerenbe og bet Sttfomnienbe i een bebr0t)eng 
SorefiiUtng^ ][)Oorooer.bere6 l^ete ©tet ruger* Ibiu 
fom be fiunbom tcenfe ipaa noget 2Cnbet enb bereS 

. @get, ba er bet meb en miSunbeltg Sanfe om %xit 
breg formeente &9f!e, og ftf bfe fpneg be ooerbeotfie 
om, at (Sinbg Stige bejlaaer i SRab og Sriffe og 
ttmelig ^^e:r(tg^eb« £)g j^oorfebeS funne \>a bigfe 
ftenbe eUer k)orbe jfif febe til ®ubS 8ttge, fom bette 
Dirf eltg er ? IDe ^ai>e maaffee arbetbet / fom bef^ ^ . ' * 123 reS 9)Hgt t>ar, men be |^at)e tffe bebet^ fom bereS 
§)Ugt DgfaaDarj. benrfe SSerbenS Sienefte Wei> bem^^ 
tung og in0{fomme(fg, faa be tffe funbe ubftge bet, 
eg bog 9are aSe berefi Zanltt og 83eg{ertnget'l[>enir ' 
t>enbte alene til betine SSerben ^ og faalebeg bteoe 
®tenoorbtgf^berne bem txi ^orb(»tt>elfe. — - 3Cnbre 
ere ber, cm ^otlfe ottffe funne ftge, at (Sffertan* 
fe og aloptltg SBefragfning forfoanbt af beres ®te' 
(ej fun altfor tneget tcchfe be ot)er bem fe(D og 
bereS Silllanb, ofte nof tctnlt be ot)et ben for< 
borgne ^t^retfe, fom raaber.oDet SRehne{7ene8 
®({ebner^ mzn alt befte giere be, iffe fot ot fl^t^ 
U bereS Sro^ men for at opiebe %mr>\ og foge ^ott 
ring for bereS SBantro. "®fee »or SBiBie!*' bette 
er ben S^telfe, fom ligger til ®runb for aUe bereft 
A^anferj og naar ben iffe ffeer, ^otfi enbog ®ien^ 
oorbigf^eberne nof faa t^beligen t)ife ftg fom ^olger 
af bereft egen S)aarl{g1^eb eUer bereft SSrobe , f^oift 
be enft nof faa tpbeligen ere 9)aamtnbe(fer fra ben 
^eiere 9tagt, fom t)i( (are bein at fcette SiDetft 
jBcerb og imti ©tprfe i 2Cnbet, enb bet, \)^oix 
be ^ibtil fatte bef , fom i 9)r0Derne Pit tttttre bem 
fra forfcengelig^eb og ^oDmbb, fra umcrttelig S^u 
gen efter Spf f e i benne Serben , bog 1(ere« be beraf 
iffe, ^oab be tfuUe , men ][)t)ab be iffe ffulle, dg 
i.JBetragtningenfi SJimer blioe be jtg felD flebfe m'g^' 
tigere, iftebetfor at be ber ffulbe glemme fig felo, 
bereft inbffrcenfebe tBegiering , bereft timelige ®org 
i S3etltte(fen af bet (Soige. 9Rere og mere befiarfler 
fig i bem en Srobft og 83itterl^eb, ^oormeb be gan^ 
fie abtfiOe ftg fra })ata, x I^Dift ®amfunb ber bog 
alene er Ifreb, af j^Dift ;^«nber be bo^ itU l^^^t^t ■ % 

\ 124 

itnbflpe }* OQ naat beti Stomm^ famlet {tt @ttib for, 
at lajie al {tn ®0tg )>aa (Sub^ for xet tpbeligea at 
ftge jtg/ at bet Smettenbe og SBebt0t)ettbe bog (uti 
cr ubDorteS oq forgangeligt ^ men at bet Snbetfle/ 
bet @Dtge ei: %ul\e oq %xeb oq ^aliQ^tb, ba fam« 
le «^tne bereS ®tnb for at (afle aUe bereS ©otger 
;)aa bem fe(i>^ oq i bereg {liOfe @ftettan(e boer i&x0^ 
f}egl0dl^eb 00 f?ort9it)(eIfe« 

SRebgang ^ar {l0Det SRangeS Araft/ og naar 
t>t fperge om 2Carfagetne/ f^Dotfor S)enne eUer «f)un 
i(fe b(et)/ l^Dab ][>an i jtn Ungbom Iot)ebe at Dotbe, 
l^borfor ^an fotfemte ^m f)ltgter/ ^t>otfor |^anS 
St)> ]^t>erf en k)ar til «^ber for ][^am felt) eOer tit 
@aDn for %nbve, ba ^0re Di mangen @ang btt 
©dot: bet gif l^am for De( i SSetb^n^ ]^an ^aobc 
tnere @obt/ enb ^an formaaebe at bare, i S^NenS. 
^rt0b tl0Debeg ^anS f&iUit, ubflu!te8 ^an6 (Sonn, 
nebfan! i^an mere og mere t Sab^eb og $Bl0bagtig< 
j^eb. SRen mangen ®ang^0re t>i ogfaa bet ®DQr: 
bet gif l^am for tibe , l^an f unbe itU bcere SS^r^ 
ben , OQ i @orger og ©ienDorbigl^eber fbrtarebeS 
^an6 £raft. %tl oq Di funne iffe firengt gaae i 
Stette meb ben Sibenbe, at^an itU formaaer bet 
@amme/ fom ben ®unbe og Ul^inbrebe } ibianbt 
be mange «^inbrtnger/ fom2(anben l^er er unberta* 
ftet/ er ogfaa ben, at ben maa tczmptmob timt^ 
Ug 9Range( og 9l0bt0rft/ at £iDet5 SSef^mringer 
itU tidabe ben at ubDif le fig frit eUer at ^ixU fxit* 
fBitJX ^t>ot meget ^rtDiQigt er bog ogfaa l^eri! J^Dor 
SRange l^a^e iffe nnber mange][)aanbe §)Iager og 
S3eft)ceringer nbrettet, l^^ab be ©labe og Spffelige 
tffeubrettebe/ itU engang ttlbe eder tcrnfte |)aa Iv ' . 1J5 

I 
I 

I • 

at nhvetU I 9itn updaMt>UUQen ftifttt @otgeti ({( 
Ut>itf foml^eb ; SR^tvnejfet fotefliller ftg, at unbn 
anbte aDmfitenbigf^eber baabe ffutbe o'd^fttnbe 00 
t)ttbe l^an'^aDe ^anblet anberlebeS ; nu berimob/ 
ttnber bet/ fom t)tr!eltg DeberfateS l^am^ metier 
^an ilh blot, at^ ^an er f)inbttt, men ogfaa unb^ 
fl^lbt, $an menet/ at bet if (e fan forbred af ^am^ 
atl^an, ubelennet^ |)aa mangje 9}7aaber ftanbfet, 
eHer enbog mtSfienbt og forfulgt^ fFal btibe Deb at 
t)anbre ftem^ at fulbfomme fit Seb og 0)}f9lbe ffti 
|>I{dt» @aa gter ^an fun bet 9l0bt)enbtgf!e ^ og 
bette Tunfent 09 {let/ f^an t^enter flebfe paa bebve 
Sibet/ fom iKe t)iire lomxne, tf)i ^an gi0r enb iffe 
felt) / ^bab l^an f unbe og burbe / for at be ff uUe 
fomme^ og faalebeS fottterer {lati fit StO; tnbtt( 
bet er til @nbe/ og er fpilbt. 

SDet er en atnrinbelig Jtlage/ at fKebgang 
gtfr SR^net!et ]^ot)mob{gt} j|o mere X(t fpneS at 
f0{e ffg ef^er ]^an6 SSiUi^/ befto mere fotbrer i^an; 
at bette #ebfe {{a( fEeej j[o ^(ere ber b0ie {tg for 
^am, beflo mere \>il ^an/ at 'HUe ^uUe bet, at 
^an6 fiSinf jfat t>cere tSUe en £ot)/ fom bet er bet 
for faa SRange ; l^an blither Danf!e(ig at omgaaeS^ 
og {0 SRinbre ber fotbreS af |^am felo / jo t^inbre 
i^an af egen Grfaring t)eeb / ^wt fKeget ber ^0ret 
til at ubfete en @ag Del/ beflo ftrengere oorbe ^anS 
fforbringer til %nbre/ befto mere Drebed ^an/ naqr 
l^anS Sforbringer iffe ganfle opfpIbeS* fO^en og^i^ 
faa SRobgang frifier ti( $St:ebe/ og iffe b(ot tit 
<l^eftig^eb og 9tag[ og ^ab tit bent , ber l^aDe giort 
oiimob, men ogfaa mob be Uff^Ibige* ZiUabe 
y>i 0$ f0r(i at blioe mi6forn0iebe meb ben ^ele SSer^ ♦ , 426 

\ 

I 

btn, ha xiiihinnt UtttfrebS^eb ogfaa ^ttrc ffgl k)ore 
brb og t . i^or Xbfftrb^} ^ fortmbne DtUe Di l^ere, 
I^Dab Vnbre forbre <if od^ og fortrtebne mobtage^ 
^t>ab be gt0re foe od} I^Dab Dt baa{7ee tffe tuiine 

' eHer iff e.t0/Dife mob bem^ fom foctrccbtge o5^ bet 
t)tQe i>t mfe mob bem , mob ^Qtlfe m ter bet/ mob 
Dore l{nbergti>ne/ mob Dore SSennerv oq faalebeg 
forbittre )}t bereS Sit) ttlltgemeb wvt eget« 

2Cf, t>elere®ten))Ofbts^ebetSrtfieIfer! @U 

' ler f^ffegbet big tinge, om bin ®tel jnbt>if(eS t 
Zv'M, om btt forfemmet bin 9lidh ^^ ^^t ^i^^* 
te forbittteS mob ®ub og 9Rf nneffer ? . £) I bet er 
tntet IDnbt/ fom jo fan fremDcelbe af be gtftfge «$ttU 
ber, jBantro, @fter(aben^eb og SBtebe; bet ;rtn< 
gen ®t(tnt>\tlf b^ori jo bet SRenne{7e fan f^nfe, fom 
(aber {tg oDerDinbe af @i«nDorbig^eberne, ;Sotbi 
l^an iffe troer. ®ub, og faa(ebe6 taber SR.obet/ fot^ 
bi l^an iffe ml giore ,- ^ {^&ab ^anS er, og ;S^oet8 
£raft.og gelelfen af betSiSBarbigf^eb efterj^ojai^b^n 
ttbfluffeS/ forbi l^an i {in Srobfen / } {in SHi$fou 
ti0ij^lfe mib @ub og fO^enneffer mete og miere^tabet 
Un^feelfenS og SSrb^big^ebenf ^eUige ; • She^Ielfet/ 
betfot fpnfet ^an flebfe bpbm, og f tenbet tUfibjl 
ingen. ®tce,iibfet mete«. S k)i(be Ubfocei^etfet i^it 
J^an glemme ben £ummet , bet naget ^cljx^,^ t^i( ban 
ooerb0oe en^Dec paaminbenbe og abuatenbe®tem^ 
XM, bet enbtut nbenfta eQet inbenfta talet til ^am^ 
£>g bet IpffeS fun alt fot DeU ®naxt $at fyan 
faalebe? toget SaftenS S^toelbom paa {tg , . at b<^n 
J^at miiiet tnbtil IBidt^n igien at brpbe fine £ctnfer$ 
fnatt l^at ban faalebeS befu^tet ftg iSit bpbe S<^(b/ 
<it (^an enbog «tlbe. vnbfee {tg t>e.b at teife f.Q, og 127 ^ , 

attet nt tc<the frem fra S3efmtfte(feRl S^^tib. £)! 
berfbti^ aUe Sing itoaa ttene bem tit ®obe,, ber elffe 
@iib , bft' maae otteZinQ tiene bem tit £)nbe, bet 
itU DtOfe ^o(be ftg ti( ^a^n. (StDer @ub bem gobe 
HaQe, S^tfe og ^remgang/ 3Sre og £)9erfl0btg« 
freb, ba ^oDmobeg be, bd glemme be ®it>eren oDet 
®Mtn, bd ^engtDe be ftg til IBIebagttg^eb og £)i>er« 
baabtg^eb og alle SSeQeDnetS £a{lerj fenber @ttb 
bem ba 9)aamtnbe(fer/ taget ^an bet ®obe hovt,^ 
(crgger^an Aorfet paa, ba tage bereS flette Stben^ 
ftaber ogfaa ^aaff ub beraf , og lebe bem til %ox^ 
b(ttt>e(fe* 

3a, De( ere ®{etiDorbfg]^eber ^riftetfet ! SRen 
fotbt btt fSfreS t Srtfletfe, er .bu enbnu t!{e fortabtj 
fftiflerfer f unne ot)ermnbe8 , eg meb @ttb8 83tflanb 
baabe fan og ffal ^TOennejIet beflaae faat)e( paa ben 
lohbe fom '))aa bengobe S)aQ. £)g<l^enftgten meb bet, 
t)i litbttt f^aoe fagt, Dar tngetilunbe blot ben, at ^iU 
bre, l^vortebeS bet gaaet tt( i S^erben, faa at bu 
fPttlbe-famtpffe bet og ftge: ja, faalebeg^ar jeg 
ofte feet bet at f&e meb Vnbre 5 men egertfltg^n ben, 
at opftytbtt til, at bet jfu(be ffee ahber(ebe8» £Dg 
meb benne iDpforbring , benne ^ormaning t>enbe oi ' 
06 tit ^t>er Snfelt, t^i ber n Sngen, fom Jo ^er 
i jBetben jfal )}r0De8 i SRobgang og ®ient)orbtg^eb, 
og ber er Sngen, fom jo {{al beflaae fin ^ri^oe ; og 
faaitbet ^eri, fom i alt Vnbet, er bu retfcevbig:: 
giort, forbt Suftnbe ^anbte tlbe, t^i om be enbog 
forgleVnme bereS |)Itgt og forf)()t(be bereg Zt0\t, ba 
ffulbe bn bog if f e Dorbe bem Utg« S^u bor {0 bog. 
ligefaauet paa ben onbe fom paa ben gobe S)ag 
fp0tge big felb, om bet er ret,^9abbtt'gt0r) og 


/ 

t)erfoi» ;bef iife ti wt^ba ff0fijb»jo/i||ft fere fi>rt 
betmtb; Sfitmp tmp|> ^PPgernev f0ren^ .^e^ftibnu 
l^ovc, (n>jcwu;»^c( bifl); .iJjaag pwi: big fet»,^ n^ebeng 
l)et.enbnu erSiib/ inebe^!^btt:<^terte cnbnu ,i!te. et 
focQiffct ofl farl^<«rbet.}, Anfee iffe be f0rjie SIffritttf 
gee af SBantro, af SRiSmob^ af Sotbiftc^lfe foi: 
Ii9e99tt>i3e./ H)i af ben ©plre, fom if ibe Jet f unbc 
yxzxtt ubrpbbet^ frem)>p2:ei^ $roeet meb ftt^e. b^be 
9t0bber, og b.erfom bu illt t(tbe t>tl 8i0re fa^e Srin 
meb; biue. f.0bber , ba fan bet :SaIb uosre notXf ^"oot 
btt tabei:. -^raft og 9){Db pg a$iQte tU at retfe. big. 
S){en berfom bu itibe Daager og beber og fcemper, ba 
x>xi bu! i bet ©ftmme/. fom eD bin V\xQt unber %mt& 
©tenDovbigj^eber, ogfaa.finbe bin beb{}e.St;0f3:; t\)i 
®ub ^ielpei: bem, font oille l^.elpe ftg fe(o^,;bem 
fenbev i^an ^reb i 2(nge{l og ^iraft t ®ftj0i{>e(ig{>eby 
at be befia^e^ inbtil Uoeiiret brager ooer ^ . og. ](^aii 
atUx fan (jcibe ftn 9laabe (pfe milbt poei;.ber^^^^ete» 
' Sorbi -SSerben gaaer big imob, ec bet becfor 
ret/ at bu (igefom befi^roeber t^ig for / at. ben og$ 
faa jlal gaae bem imob, fom ere omfnng big? JDg 
tttU gi0r bu jO/ i bet bu ttftaber SSreben atf^erfEe 
t bit ®inb/ og pttre ftg i bine £)rb og ®terntnger» 
•f)Dab l^aoe bisfe forbcubf , fo.rbi bine ©fiebner be* 
jXiffeg big anberlebed/ enb bu oilbe? ^oab ^aue 
be focbcubf , berfom enbog 2Cnbre forfaae ftg imob 
big? ]^t)orfor jfuUebe unbgielbe bet/ naar bin SSre* 
be iKe t0r/ etter iHe fan ubgpbe ftg ooer Urn, fom 
rxjiltt ben? S)i§fe ere bine 9lcermefte/ maaff ee be/ 
mob I^Dilfe bu l^eQigen for))ngtebe.big/ at bu mlbe 
gi0re bem Siwet faa let, faa gla'b/ font mueligtj 
mtn naar bu tro^ber i bered &reb§/ ba bringer ^\x 129 

ingen Stebe htti, men t^octttimoh SRijKang ofi 8for« 
ftprcetfer @t bette ttlb0rh'gt? «r hetU Ugeg^U 
btgt ?. ^!i)t§ bu enbog ellerS Iei?et tl(af!e(ig i ^ei> 
ben , er bn oa tf (e f^eti ][i0t(tgen at (ajie ? ^joiS bu 
enbog i jtdt^rigt iCCe labet big unbetCue af .®uiU)orc 
bts(>eberne^ ol be Danbt bog fun altfot xaegtn^aQt 
ok>er beg/ nqai; be^ofte no^fien gtorbe big til bereS 
Sienbe/ ^t)iS.trofafle SSen bu ffulbe ixere, og naac 
be bect)eb tiQi^e .bet0t)ebe big ben fltennefle Stn^ 
bring tmob .@iorgen8 S3itter|)eb» j£l^i ^DorUbeS 
|f ttHe bine £iere funne opmuntte og glotbe big, ttaat 
btt ^kv bebr0k>et bem ? ^m& bu berimob tDinger bit 
®inb;^ ^^ii bu ffiuler bin 9KiSforn0ieIfe, eUer bog 
if (e uretfoerbigen (abet ben ^ttre ftg mob bem^ beip 
if fe forff 9lbte ben , . l^DiS bu beDarer Saalmobigl^eb 
og ^ietlig^eb^ ba \>ii bu i bit«|)uu8, i bine f&en^ 
nerS £teb8 f unne finbe et Silflugtgfieb ^^ f^Dor. bee 
er gobt at t)(ere,. om bu enb anbenflebs finber bi0 
betrangit og |)la0et/ ^t>oi: faa maqge af be @tome^ 
ber cafe ubenfor / if f e trange inb» . $og er bet 
iffe alene nfob bine 9i(erme{le, at bu fla( beDare . 
^ierligj^eben^ men ogfaa mob be %ummeb^, o^faa ^ 
fe(D mob bine Si^nber« S)et er alminbeligt, at et 
SRenneP^e, fom finber 9Rob{ldnb og iKobgang i §&er* 
ben, ogfaa, meb bunfUre eDfer f (arere S3embjll^et;^ 
befluttejr at vctu be tlCnbre imobj SRennetfene ^aue 
iffe ttienfet i()am ben S&elDiQie, ben iD|)mcerf fom< 
^eb, hen Unberft0tfclfe , ^an forbrebe, betfor be# 
tragter j^an bem aUt meb SRiSgunft j ^enne^tne, 
ftger ^anf ere bet iffe t>arb, at man fommer bem 
im0be , ahtager ftg bem, arbeiber for bem, berfor 
arbeiber ^an i^eUire imob Unti ^B f^^^I^b^^ ^W ' I 130 

1 

.1 ■ ■ , . 

ter ^an fta Atetltg^ebenS Q^nt^^^tm bern {freb 
og 99(be 0^ J^dab, l)en til J^o^mo\>et6 og 8$rebeti$ 
Mgiic, tr0{ie5f0fe ^xt, ^vot ingen af Hvtti StiU 
bet fremDtttbe* ^wt laxtQt bebre cr bet, berfom 

' bu ftger : cm enbog 9)tenhef!ene^ ^at)e ^anbUt t(be 
imo^ mig/ {eg d{( bog j^ahbfe Del hnob bemj ^a))e 
TCitbre gtort mtg SJeten tmig/ jeg dU ftmbe at gtere 
bem aJeten let j jeg t)it fate fort at jlffte bet ®obe, 
Jeg fotniaaet, og if fe fot Zonttetifi, iWe for 2Sten«^ 
iWefot SaWenS ©fptb, — alt bette fan ubebli^ 
w, — men fot \SHetng]^ebett« fiJfplb } ben affat* 
bet atbtig. i^t)Ot (angt bebte et bet , betfom bu 
cnb ith fott0tne8 faalebeS paa bin ^obftattbtt, at 

' bn betODet fotfaget JStetltg^eben. 3eg ffget ftt< 
genlunbe/ at bu i 9)lobgang ffnibe (abe big b0te 
tit at gt^e eftet , ^t)ot bu ilh hex gh)e eftit , til 
at fmigte og ^^lU, fao. bu maatte fotagte bt^ felt>, 
fom Vttbte DtUe fotdgte big. Set pate bin 8^oe$ 
)paa ben onbe fom ben gobe S)ag, at bin fBiU 
tie iffe totU$, at bu mobftaaet be S)nbe6 Sbxcttf 
ttv, fom bu fitabet at ftemme be ®obe8$ men mibt 
{ ®t(iben8 ^ebe, bg ]^t)ab enbog bine ffienbi^t maat< 
te'tiffabeftgtmob big, bewte bu bet Jfotfat, at 
bit infetnDatb{gt9){R)bei[; intet fotbubet Saaben 
t>i( btuge tmob bem , at bn Di( o^etHnbe bet iDnbe 
meb bet ®obe ; nrtbt i @ttttenS if^ebe berate bu ben 
%0Ul\t, at bu gtetne t>t( fotligeS; faat)ibt bu (an 
og t0t bet/ gietne ml gfemme, f^bab big er De< 
bzxfaxet , at bu 0n{!et og bebet , at bet maa 
Date SitgiDelfe ^ijioppe/ fom bu f^at tilgivetj fun 
baJ^at bit i^iette SJteb* \ 131 ^ 

(SieMothiQf^eh , fagbc tol, frijf er flfeenrtiffer 
fit UDirlfoml^eb* SRen et Det ba tet, naitt b» Itg:: 
get ttttbet'i benne grijlelfe? Ct Ut vet, at bu Ittg* 
get ^(tnbetne i SItebet, at btt gtemmer^ forne^* 
let bfne iJIiflfer, forbt bet ^aaer big anberlebeS l 
JBerbeii/ enb bu 0nj7ebe? ^^at)be bu Inn Iot)et Sro« ^ 
fCab; Sltett!affen^eb, 9libf terl^b for ben Ziit>, ba 
bet d^f big loel i S^erben? S)e/ l^Dtile bu faae etr^r 
ten at (et>e meb ^cthtx i en {lot SSitf eCreb^, i foiib 
^otttintig^b fremfot ^ctnQhen, eHet be, |)0tS $B(ttb 
btt ^iette {ieiibte oq jfattebe i beteS ftille SSirtfom^ 
^eb, i be XiJ^btt, ^t^ormeb et^Dett 9){enneffe fail 
tocrte fmiHFYet/ i?ate be ®aabanne, f^y>\6 Sob ttcelW 
tebeS/ faafnatt be iffe Danbtebe ))da b(otnflet{}r0e« 
be^tiet/ font fanf { S>t)a(e/ faafnatt .^tmntelen 
oDet bem itU Dat fiat? (SUet Mt bet iffe fotnem^ 
meligen i ftamp mob fBefDoettigl^ebet og ©otget/ 
<kt be t>anbt beteS tette TCbei, beteS StoeS fot @ttb 
09 Stennejfet/ at be inbgobe big ben Vgfetfe, 
^t>otmeb bu ubf aatebe big beteS Srempel tit @fut^ 
feigelfe? iDg l^t)ot(ebe6 eftetf^Iget bu bem ba, naat 
en^oer fSanff elig^b afff ro^f (et ; enl^t^et ©iem^ot* 
bigl^eb nebb0iet big ? 6t bet t>eb f0tgmobtg i^tf e9« 
(0§^eb bu Denfet at fee hiti ubDorteS Silflanb fot^ 
anbtet, ellet bu f^aab^t greb fot bit bef^intebe 
Ginb? (Sorg og ®tent)orbig^eb trcebe big im0be 
— tttt Del ! bejlomete et bet Siben, at bu ff a( famtc 
atte bine Sanfet, 1!at opb^be a( bin £taft fot at 
Uftaai, fot at ubfinbe be tette^ SRibtet og anDenbe 
bem fnatt og flogetigeu/ paa bH bumaa Uta^e 
Gotgen benS S3taab og abfptebe ®ient}otbig|^e6enS 

!R0tfe* ' 9 temfalb bine ti^Iige Sotfctttet om Sto^ 

(9*) 


132 iftah OQ Beffatibtgl^d) , f ore^olb big .be 8leif!afneS 
^tmpht , begpnb , ^olb Deb^ og l^uot; ft? get eVei: 
Stbet bjtt enb cUetS ubretfet, ba t{<^I bu beg erfare, 
|)t)t({ett SSr0fl ^CtbetbfQmf^eb f^ar ait S^tnte^ 3eg 
Dtl nu iffe \lilbtt bette Dibere, b(t jegfaaji^Itgen 
J^ac l^anblet betom , ibet jjeg ))n{!<$ %i:beibfomi^eb8 
SS(Efb.> men feg beraaber mig paa big, ^\>o tu enb 
er/ bu tebelige, tifortr0bne 2(tbetbec j. om b.u ^ar 
funbet nog.et bebte SSibbel til at ciotx'oinb^^ .SBeFpm^ 
ringer eg ©tenDprbtg^eber, enb juftbtt TCrbeibe? 
SDer brogeS bin ®te( ^en fit anbre.og gtabere Sfote^ 
fttlltnger/ mebenS ben i 0r(egl0fe Stmer lixft irugebe 
ot)er fine ®orger ^ ber ubDtllebeS benS SDnet / ut>c 
9{((ebeS be &t<zftev , font fluOe ppei:9inbe SSefDar^' 
Ug^eberne, ber DaFtefi @ami>ttttg^eben/ |aat>e( ti( 
at paamtnbe big om, at bu ogfaa i 9)r,0ue(ferne 
fFuIbe fare fort at giere bin 9>(igt, font tt( at fipr'' 
fe og (enne big ^.naar.bu giorbe ben, ber i>anbt bu 
Srimobig^eb til at trcebe ^t^ert SRen^e{!e imebe, og 
ber i^anbt bu Zxm t\i (Sub. 

. S^i Deb ^(iib og fiierlig^eb no^reS Sroen^ 
^eb UtJirffoml^eb og Iforbittrelfe foinber htn bort af 
SKennejf et8 <^ierte j og naar f0r jl 2)rQen er f orft)uiu 
beii, \)^a\> l^aixe t)i ba at fcette imob &4Det8 @orger^ 
naar' be fatbe an t)aa oS? — iD jeg fienber big 
wif — . og \)X>o fienbfe big iffe? — bu SEt)iDlen« 
og 9){iSmobet8/ \>\x IBanDibetS og 3ortt)io(e(fen§ 
Xanb ! ®om 0rfenen8 blobt0r{lige U^^rer gac^er 
bu bpl^nbe omf ring og f0ger bit. SB^tte ; bu fplber , 
SRenneffet meb trofleSIog tiCngefl^ at i^an ingen 
grelfe ffat fee, og \>a felt> ftprte fig ^en i t>\t aah^ 
ne^e Gx^trlg. (Snbnu funbe $iah rebbeSj^ et ^xX I iiaa ^orbat melfend TCanb f nnbe etibtiit frelfe \)Cim4 SReii 
feet, yttitUhti\)(kn forternet t)enbe«: bet trobftge 
jQ!)te tiiob|>tmmeIen; ba tfitilet ben5 «|)et(tg^eb ftgf 
fet ][)am/ 0g 9{0rfet fcetifet ftg f))ft.neb oDet (>aii< 
SSete; (^ 6ub flaaet be il^ofcerbige imob^ tnen be 
^bm^ge giDer ^n9taabe« 2)etfot froet>et Vpofle* 
(en f0r{i i dor %nt, at ^i flutle pbtnpge od uttber 
@ttb5 oalbtg^ «f)aanb , og felt) ba ^ naar ^an ^xtH 
r>tt^ fell) ba, naar l^ati tvi^ttx, etftenbe ^am cq 
^andSudbom 00 ^and SRetfcerbtg^eb og ^an6 ^da^ 
be; 6re i Sr<tnsfe(en6 £)ag( «|)tmmel og Sorb 
itU be famme Unber, font ^^tlCe be ofte for^en vU 
fte ffg for btttiomtaagebeS3It(/ for bit rorte ^iertel 
@re be ®|)or af @ub5 Soi^f^n i bit eller i VnbreS 
£tt) eVer t bet ^tU6 ®ang tibflettebe^ ^\>HU bu 
fotj^en tilbebenbe pxifle ? SBeeb 6u bet nti if f e mere^ 
at (SttbS ®0n er fommen til jBetben for at bringe 
be Sfortabte ^relfe , htixiQt £cegebom ti( f0nberf nu^ 
fie t^ierter ? SBeeb bu nu if (e mere, . at ^an ^at fit' 
t)et ftg ^en ti( 9)ant |)aa ©ubs Aierlig^eb? @t 
Sfortf ieDen nu opf}a\yet meUtm Sttt og Uret? @0er 
^t>i& ben beflaaer, er ber ba nu ingen «^erre^ fom 
fiat) , font ^aanbl[)oet)er ben £ot> , ^oiKen bu bog 
feler big forpltgtet til at (pbe ? S)etfom ber i bit 
^ierte er S0le(fe af SRetfoerbtgl^eb/ fCuIbe ba l^an, 
fom bannebe bet^ 1!u(be ®ub itU txrre relfoerbig? 
S)erfom bit .^terte er bannet til at e(f!e og at for^ 
barme {tg , fluibe ba l^an / fom plantebe &UtliQ^t* 
i^n og Sorbatmelfen texi, itU Dare naabig og 
barml(>iertig? — C reis big af bin uDcerbige SDuaff 
le; fafl bin ®org faa (Sub; tl)i ^an f)ax Om^u 134 for bi^'t Sr{I{tid®itb'mnbtfr(snfetei»HdWb, itinb^ 
ftxanUt ;gfengtt>en$eb^ ba fEat ogfoa QtubS Sreb 
o|)Hnbe i big/ eg bu ff a( fiefle/ at ben t((e it af iot^^ 
bif!/ men af ^immetff £}|)tinbe(fe» . ^e famme iu^ 
belfer gaae Suftnbe oDet i SSerben ;. og fom bu feer/ 
at WtanQt af bem be flaae berunber ^ fom btt:.Deeb# 
at bet er forbtet af TlUe, ai be ffutte Uftaae, faa« 
(ebed et bette ogfaa forbret af big« 9Ren uben @ub 
formaae Di Sntel^^ betfot: mde Dt ^ptbe og til ^am 
i iSen OQ Sro; cq ^an, al Slaabeg ®u\y, fom falbte ' 
dS tti fin et>ige .^eragl^eb i S^rtfto Sefu eftet: en 
Ipct iEibS gibetfe/ l^ati fCat felD becebe, fli^pf e, be^ 
Ititfte/ gtnnbfoe^e o$i .^am txtxt TStt tQ Wta^t 
iatSmg^eb! 3(men^ i 135 « ~y ^ ■ ■ ■ > .■ »m», .Ml——,,,,,!, XLn. 

Dm ©faanfom^el) i »ore 2)ommc 

WW senate- 9aa ^erbe 60nbag tfter ZvinitatiS* ODangelittm: 8uf« VI, 36$42. 

.^O^i^fom bet et faa, at Sro^t (tenbeS af fine ^cu0f 
ter, t^rman fanfer tffc Stgen af Sterne, man 
pluf f er iff e S^iinbruei: af Xibjler , berfom SZunben 
ta(er af 4)tertetS iDmflebtgl^eb , og et SRennet!e 
frembcerer bet @obe af ben gobe Stigbom, f^anS 
^terte ^Ummti, o j^Dtlfen Dat ba ben Oligbom, Dot 
^eireS 3efu 6(^rt{li,f)tette giemte! 2fllerebe giennem 
faa mange Ttar^unbrebei: (9be {)an8 £>rb, og Stben 
^ar Hit funnet ubflette bem, eg Ingen Sale, fpv 
menneffeUg SBttSbom ftben l^ai opftinbet, l^ax in^,^ 
ntt !unnet foptrange btSfe fulbf , (et>enbe, . ^tmme(^ 
fte firb* en(>»ei:, foi|i f0gei: greb for ftn '©iil, 
shaa enbnu »enbe jig til bem/ maa enbnu befienbe: 
i^erre/ tt( JiDem etIerS ffutte Dt gqae? bu |)ar bet- 
cDige 8ii>8 Crb! gn^tjer, fpni pit formdnyig felp 
etter Xnbre, fom Di( finbe be re^tf/^be .^Dig j|elbeti^ 
be ttbtr^f fot bet, Ste^r^j^^^ ?? Jf%^^^ 136 > ben fotbret/ taiaa tnbnn 0fe af benne Stxlbt, maa 
enbm laane Sefu S>v\>y oq meb bem fatttt^ffei: 
©amDitttg^eben / at be tcere 08 ©ubd^anb^eb^ 
@aabanne ere ogfaa be iDtb, \>i ^we \)ext i Dot 
%iXt*^ fra ^ttnt SSierg/ l^upr SefuS meb bem for* 
nianebe fine f0r{ie S)tfcip(e, ere be Ipbte ub oDer 
ben \)tU Sorb/ ere beuarebe giennem TCareneS (an^ 
ge @ang/ og bet er i bem en Sraft/ fomml op^ 
l^olbe bem/ faatonge SBerben jl<iaer« ©aatoenge 
ber DtUe- Doere be / fom meb nbef0iet £)om tiltage 
fig «t i)ifci 2Cnbre tilrefte, fe-r be enbnu l^aDe gtort 
bet Deb ftg felD / faaloenge maae o^faa ^tne £)rb 
rinbi en^Der for jianbig S5etragter af be menneffelU 

' ge S£ing t ®tnbe: fan og en S3(tnb dfe en S3Unb 
ISden? ®aa(csngebet dU Dcere foebt)an(fgt/ atSRen^' 
itefEene meb a( iDml^u f0ge at opbage en^Der %t\l 
1^08 2Cnbre/ meben^S be meb famme ibml^tt f0ge at 
fEtuIe aUe bereS egne %t\l, ifCe blot for Vnbre, xazn 
for ftg fe(t)/ faaloenge Dttte ogfaa l^ine iDtb gtenta' 
$e3: ^ui feer bu SfoeDett i bin S3roberS ^iz, og 
Sielfen i bit eget fi^te bliDer bit if(e Daer? ^m* 
Icenge be S)pmme Diile Do^re alminbelise/ l^Dornieb 

^ fnarf Setfthbtgf^eb/ fnart ^^oDmob, fnart !KiSun^ 
b'elfe'03 ©fabejfrpb f0nberriDer ben U|!9lbig:e/ 03 
jiebtrpffeir ben ©fplbige enb b^bere, faalcenge t)il 
p^faa etl[)Derf SJJenneffe , i I^dIS ,&ierte SRilb^eb og 
:^'er(idbeb iffe 0an{!e er ttbb0b/ ftnbe 3Cn(ebntRd 
fit at Umxdz ^int Crb if)u': b0mmer if f e / fact 
ffutte S 03 tffe b0mme8! 2Cf ! og faalange x>\ atte^ 
:))aa mwge STOaaber frjfleS til at foelbe l^aarbe; tiret* 
fi^rbf^r/ 'e1ter"b(tj3;i^^ faalcciifle; tJit 

pj^^a et^D^t a!Rehrti^|fe i^»oe n^big / if Ife blot fotii 137 en Sformanfnd tit Vnbre / men fom en fifotmanlng 
tU fig felD/ at ^xtntaQt ^xten6 S)xt>: temmft 
ilU, faa t!ulle 3 ilh b0mmeS j forlaber, faa fEa( 
Dg €ber forlabeS^ \xzxtx haxml^iextiQC , fom SbecS 
Sfaber i 4)i^I^ne er l)arm][>tettig I 

SSeb biSfe fibfle £)rb tantU SefuS |^er De( 
t{(e hlot paa ben SHebHbenl^eb^ l^Dormeb Dt ffnOe 
antage 08 be «^iingnse, be Slegne^ be @9ge, men 
tiUi^epaa benSorbarmelfe^ DifEtiHe (abe be SeUenbe 
DeberfateS^ Ifgefom ®ub jo ogfaa forbatmer ftg ooep 
@9nbere pg er gob fe(o mob Utalnemmeltge og iDn« 
be« S^i bet er ilU blot Deb ®mtg i bet> fom an* 
gaaet @ob$ og ttmeltg ^axiriQ, tfte blot Deb SSotb 
eg Unbertt^ffelfe^ tf(e b(ot Deb at bottDtfe ben 
Stangenbe itl^tttlpen, at ^i (unne oDertro^be bet 
S3ub: bttffal el{!ebtn ^a\te, fom big felD; men 
ogfaa Deb letftnbige, Deb txmilbe, Deb ntebeltge 
JDomme ,. fom ofte r0De bet , ber er bprebarere enb 
@0(Dog@n(b, ofte faare bpbere^ enb SSoIb (an 
faare^ fom r0De ben 9tetf!afne ^an8 20n^ ben 
ttfJ^lbige l^anS fjreb, fom ofte flraffe felD Pen &IJ9U 
bige for flrengf, nebtrpJfe ^am for ftebfe, ijiebet 
for mitbt at opreife l^dm og ^ielpe ^am ti(rette« 
2)erom er bet^ at i^erren taler i Dor Seict mti be 
fli0nne &rb , fulbe af SJiiSbom , Stxaft og itier* 
ligf^eb , fom jo bog fiHerf ofte l^aoe bolbt ben oDer* 
itebe 5Dom tUhaQe, ofte flanbfet 8forb0mmelfen^ 
naar ben Dar rebe at fareftem, ofte till^olbten* 
^Der @^rt{ien l^eOfere at b0mme ODer ftg felD, enb 
oDer Vnbre. ,^Dor {!t0nt er bet/ at benii'.g)er^ 
tens Sormaning ibeltgen igien |^0re5 i Dore 9leni|< 
l^tber} mtn naax ben |i0reS, t0t Di^ilUUUX^iu 138 

fare o& ft^fitigt forbid men t)t flutte l^olbe ben fapt, 
f0de at Q\0xt 08 ben ret inblpfenbe og ittb))rente-o$ 
ben ret b^bt 8$e( er bet DanfZeltgt at fremfoette 
alminbetige SieQln, f^t)orefter t>ort .^ot^otb i benne 
^enfeenbe fan beflemmeS for enf^Der £)m{lcenbtgf^eb^ 
men (aber pd* bog f0ge at tnb{7cer|)e 08/ J^oab ber 
l^eri f^n ttene oS til SSet(ebelfe/' £)g fremfor Tilt 
(ab^rpg firabe at t)ceffe ^6 06 bet ^inbelag , ber 
))tfer {ttt gobe SSirfning i Dom og Sale fom i ®ter« 
ning]| t^i bgfaa bette SBub i^^ir 2)en retteUgen op* 
f^Ibe, fom af ganffe ti|)terte elfler @ub pg ItnSSajie/ 

S)0mmei: iffe/ faaj!uaeSi!feb0mme3! 

^tttt er i S)ag @ubg £>rbd ^ormantng tit 06 5 faa 
laber o6'f0ge beraf at Ictu b$n rette <&{aanfoml[^eb 
i ixore X)omme ooer 3Cnbre* 

S)en rette ©fqanfoml^eb/ figer jeg^ benfam^ 
t)tttigl^ebsfttlbe, ben d[|n{ieUge; ben t)trfeligen (ter« 
Uge} t^i ^ mtlt ilU ventc , m^ X., at ieg flulbe 
anprife Sber ben £)oerbcere(fe, ^oormeb S£i>iol og 
SSantro Dafler vxiUtm ®obt og btibt^ og frpgter 
for at falbe ben fajle S)om og ubfige bet tette £)rb j 
etter ben @laanfe( , fom af Sr^gt for at forncerme 
ftebfe trotber tilbage / Sntet ter mobjtge/ Stittt 
mobfiaae, og fpneS at t^iUe, at SRenneffene ffutte 
eneS om at jlaane J^Deranbre faatebeS, at be tabe 
(^Deranbte gt0re, i^oab be oiQe. ^ati ^at Ilaget i 
en^oer forftnet Stbgalber , man llager bet meb 
@cunb i uor^: at be rette S3enceunelfer paa Singe^: 
ne ere taUt > og bet er t)ifl if fe gaonligt^ faa libet 
\om ajfj^ctnbiQt , naar 9i9ggeg(oSI[)eb^ Sgenn^tte, 
Unberftpf felfe / 2®rgierrig{>eb , Sorfiengetig^eb, 
naar at @(ag$^ /Daartigl^eb ^ at @(ag8. jGontrO/ 139 r , 

41 ®(agg @9tib etl^olbe anbte, fEaanfommere ^Mt 

w, enb it, ber ttlfomme bem; bet et Difi iffe 

gaimligt/ naat noget SRennefZe mener^ at fiianS 

£a(b, ^anS ^Itgf albrig o))forbret; ifiam tit at ftge : ' 

bette et tititbetligt^ er onbt/ til at ablate ^ec^ 

imob, tit at for^tnbre^ at btt^al {fee, etter i bet 

«itnbfie , at bet \lal forf0te 2Cnbre» S)erfom bu 

cr for tiaanfom til at ffge bette )paa bet Bttb, paa 

Un 9Raabt , fom tiltommet big , ba lalb bette iff e 

c^ri#eUg SRilb^eb/ t^i faalebeS giorbe iffe 9)cot)^e< 

terne^ fc*D talebe i 4)^treng 9laDn, if(e TUfpftlent, 

^\>ilU SefttS J[)aDbe bannet i ftn £ier(id][ieb j faale- 

beS giotbe iffe bin .^etce og ^relfet fe(t> 5 t^i agta 

bti enbog (un^paa .l^ang iDrb i D.ot: Zext, ba feec 

bti j[o, at i bet ^an ta(er mob be (et^nbige, be fot^ 

t0mmenbe/ be ubarm^iettige Homme ^ ba fx^Qtet 

- ^an ilU fot at Dibne mob bem, ber i^tt oDet %n^ 

hu6 S^ity^ og glemme beteg egttc,. at (a(be bem* 

HDienjIalfe, fom be ere» fSien ^}^ab enten bu 1^0^ 

rci: biSfe eller anbre 3efu £)cb , ba t)i( bu mibt i 

fyini ftaftigfte , fireugefie Sale Del focuemme , at 

bet if (e ec ^ab og S^^bittrelfe mob ^nfelte , mtn 

at bet er ^ietlig^eb ttl@ub og 9Keniu{!er/ bet brt^ 

vet "fyam \ bn Dil alleoegne finbe, at ^an jiaaer be 

4E>o{f(etbige imob, men. gtDer be ^bm^ge 9laabe» 

Httte fibfle t0r bu \>d iff e i famme SRening tiUage 

^d/ ^^d ^<^^ ^^^ ^ ^(t SeDnet ogfaa finbeS eu Sig« 
J^eb betaf/ og fremfoi: %lt flat bu unber al bin 
Soer rebelig |}r0De , om bet ex ^lierUg^eb til @ub 
t^ SRenneffer, bee btioet big, tl^i eQerS nl^Ibe ^u 
ne ilraffenbe ibrbbig: meb beti famme SKaofIr, ^^x^ 
meb 3 maale, |f a( Sber igien ma(^le6. J40 

^ttf^ m. S}«// paa bette l^eVt^e eteb lab^t 
06 bog {laubfe Stbenflaberneg Srufeti/ (abero^ 
glemme, ^t)ab ber fun angaaer ofi fe(t), (abet 0$ 
tomme i^u , at Di flaae for ®ubS ^afpn , at '%U, 
j^Dab ber er fltult io6, et llaxt for ^anS $)tne> 
font ranbfager ^tetter og Sanfer; |^er laber oS ba 
DU i &HxliQ^eb til l^am og Dor 9loefle pr0De ))ore 
^omme^ (aber oS fra fotfltelltge^tber rebelt^en 
betragte ^ttit 2(boarfe( fta ^am/ fom er aUe \)oxe8 
^erre, ^t)em al £om er gben i «|)t.mmelen og pda 
Sorben: b0mmer iffe, faa jftille 3 iffe b0mmeisl 

S)et er fotboerDeligt/ ^aoe Dt fagf^ naar bet 
£)nbe fatbeS ®obt, oq benne @anb^eb otCfe \>i trib^ 
ffcerpe 08 Deb «f)erren8 £>rb og ^jcempel; tnen, 
tn* SSv laber 08 ber^oS tiUiQe oDetoete, om bet er 
mtnbre forbosn^eligt , naar bet @obe '{a(be8 iDtrbt/ 
naar bet itU ^at {tn ,^ceber paa Sorben, naar bet 
itU anpxi\t8til (Sfterf0(ge(fe ^ naar ®{t0nfom^eb 
og S^afnemmeltg^eb forfDtnbe; 2)et er nogle S)ad# 
rer8 SiiiS at prtfe 3((t uben £)t)er(ceg/ at ffienfe 
2CUbereg S3tf&(b^ ^t>ab be fee, og famtQlfe Tiit^ 
j^^ab be l^ore/ forbi be Sntet betragte meb %i\>ox, 
og Sntet |)r0t)e t bereS @amDttttg^eb ; men er bet 
berfor Diijl, naar bu Snfet m'l famtpKe etter bifaU 
be , ndax Sntet xxzlUt 2CgfeIfe ^08 btg eller ^enrU 
Der big i ^terltgl^eb, naar bu betragter }((t, f)t>ab 
bin S3rober gt0r / faa loenge , meb faabanne ijbine, 
inbtil bn ftnber/ eder mener at ftnbe noget £)nbt 
bert)eb, og ba meb (SIcebe focfafter, forb0mmer bet 
t^ele? S)eter ben fafie (eDenbe Aierligl^eb til bet 
@«be , -ber ffal Daf f e al S»er mob bet jDnbe j for» 
fDinber j^itn af bit ^itxtt, j^oor funne ba bine IDom^ 141 

me DOtbe biOtge / eKer jbtn ^Det t)otbe ga^nltg ? 
S>ee et 9){enne{7et i ^an8 @(r0be(i^f^eb if f e 'altib 
U^at foelbe ben fanbbrue ^om, . men jlal bet ftiiei 
tU nogen ©tbe, o ba jtg^r bog Del bit «|)iet;te felD^ 
bid# l^mlfet bet er bet S3eb{le^ enten at l^^e for^ 
bemt for jlrengt^ eaer at ^at)e {laanet jfoc 'milbt* 
Slaai: engang ©anbf^eben aabenbdreS/ mat enl^Det 
tir^nneffelig ®ierning jlaaet bet i fit rette i)^6, ba 
tnUe t)i Del maa^ee bebv0De8 eg unbfee c8, naat vl 
fee faa 9Keget af tet, Di attfot (etttoenbe 4)rt{ie/ 
afdosbt be (aante 9>t9be(fet/ n0gent og ^(t6liQt, i 
fin egen ®fiC(e(fe; men bog langt l^eOere i)enne S3e^ 
{{cemmelfe , enb betfom Dt {fulbe fee bet , bet ufr:: 
i^olbt ben ftbfle 9^^^^^^/ bet eubnu paa l^iin S)ag 
fttaalet i ttfotbunftet ©lanbS^ fom u^t)f(et ©tibS^ 
bptfelfe/ fom nfotfr<en(eIig «|)abet og 2)9b~ — bet^ 
fom Di tl^ulbe fee betU, oq ba lomme i^ng at butt 
et bet ®amme^ fom Dt ttlfotn ent^n af onbSiben{7ab 
bef))0(tebe og fot^aanebe^ eUet fom Di. for enfelte 
f)(ettet8 ©{^(b ,■ bet ^etnebe ere ttab^iffelige fta 
attSRennejIeligt/ letftnbigen forb0mte» 

S)et et !&I^nne{7et ff(e let at fcelbe ben fanb* 
btite ICom — (abet o8 fomme bette i^n, forin* 
ben. Di b0mme og forb0mme I ?8ti |)at.@|ubfat en 
emg @ft(§mt§fe melfem bet £)nbe og bet (^obe^ mett 
f^Dot fotunberltgen blanbeS begge ofte i SRenne{fet$ 
^terte ; 1^\>ot tx\>i$ ftnbet if fe mangen ®ang !&{en^ 
neffetS S^tflanb ftg, naat ben t!a( anDenbe ftn aU 
minbeUge .^unbffab paa bet .@n(e(te ^ naat bejt i 
DiSfe fotDtf (ebe Stlfcelbe 1Ia( ftge^ ^)oab bet cf IRet/ 
og ,f^Dab ith ! 2)enne UDiSl^eb et Del en ^«flge af 
mennejfelig (S{t0be(ig^eb; ofteafflette St(b0ieltg« r 142 

li>ebet, Tom ttform<trfet brage* 08 t\\ Ut Viwtx\>i^t, 
ofte af SSanfroj ttn fan og ffdl i^e( meb ®iibe St«. 
ftanb tncre og ntere ouerbliibrt Deb fortfal' Cftirt» 
tanfe og Srfarmd, Deb VarDadgenj^eb O0 fSen'og 
(Sttttb; men faalctnge Sngen af 08 enbnu er fnib* 
fommeh, faatonge Dt enbnu aQe x\Ut l^at)e>0bts at 
bebe: <fierte/ foreg 08 Sroen! .faatonge Dt( ogfaa 
fdD ben Stebeh'de ^unborn { £tt)et jlaae tDiDltaabfg/ 
jlunbom ne})))e turbe ftge Deb benne eHet l^tin ^atib< 
' ting / fom "oat l^am feb paalagt ^ cm bet Dar fda< 
lebe8/ ^ahS ,f)erte Dtlbe, ben ^Vi\\>t ffee*. £)g ber« 
fom bu niangen ©ang tDiblebe; f^Doc bu felb ffulbe 
^anble^ ■ f>Dor bu bog funbe 1i)mt bin egen. ©cinibit* 
tigfyeb og (ienbte bine gfor^otb (angt n^iete ,- fan 
bu ha faa fnart l^aue ben afgtotenbe ^othfo^tbfg 
oDer bet> bu langt minbre fienber, oDer bin 9la« 
fleS ©ierning? ^Dor offef^r bu bog tilfocn biWit 
bef @ne for at Dcete ret, bet 2fttbet for atDare'tttet, 
og fulgt bin ^om, og forfegfet ben meb ol 3Det>.>g 
fibetr ^ar€5anb^eben Diifl ffg for big i en ganflfeaii'^ 
Un ©fif fetfe; og bog anfeet bn bet faa let d^biimtne. 
i en 3Cttben8®teb? ®r h\x\aaUt, faa fnart for* 
Di8fet om^ at l^an iffe aHerebe nu feer bet/ foni bn 
f0rfl jtben bfl erfienbe? 6r bu forDiSfet om, at 
berfbm enb(>g t>\x, efter bet, ®ub betrbebe big og 
bannebe big tit at Dcere, i l^an8 ©teb jfutbe f>aDe 
talet og ^anblet anbertebeS , at ^an bog iff e i^ar 
tdtet og l^anbtet/ fom ^an burbe efter bet, l^att 
er, efter bet^-Sub Dit, at'l^an jf at Dare ? £) b0m^ 
mcr iffe meb fnar, meb letftnbtg SDom, at ;Dom« 
wen iffe |fat Denbe titbage oDer @ber fetD I 143 SRen fcerfotti bu enbog Deeb i btp ©otttDittig* 
^eb^ at benne ©lettting er dnb^ t>eeb btt bet berfot 
faa ftffert^ font bet niangen ©alng af bh( SaleffuU 
be fpneS , dt ben er jfeet, at bin 9lap^e^ oDer l^tjem 
bub0m'mer/ Dtrfelig er fEplbtg t bet^ ^wx^ot ^an 
anflaged? SSeeb bu ilte, ^ar. bu {((e dOferebe 
ofte erfaret/ ajOferebe of te flag et om^ at Sag t>a* 
ffelfen |ceon(tgen angrtber ben Uflplbige? :IDd bog 
taler, bog bemmer bn/ font om^It Dar fanbt^ I^Dab 
ber Jtr fdgt j bog gier bit big felo til SKiJunbelfenS^ 
tii ^ahetd, til 80gnen8 Siener^ oq ttbflr^er tros 
tiQcn ben gif tige ScebDibere! @r bette tetfcrtbigt^ 
et bet fanbbrn^ fierligt, d^rifletigt? ^ 

S)os ! lab ® ietningen Dcsre aahtnhat, Witt 
txrtb at forb0»nnte§/ er berfor bin Srober bet Dg* 
faa? i^or bn ba ^tdv ranbfaget ^an$.;^terte og 
ZanUx, og t)eeb^ at ^anS «f)en{tgt t)ar onb? S^av 
hn ^(zxet ttlflebe i ^nd l0nlige Staab? 't)eeb bu^ 
cm l^tt iffe giorbe bet af SSilbfarelfe, af I0t>erilelfe^ 
fom bQg fDtennefler fEuIbe nnbflplbc, om |^an tff^ 
aDetebe feto l^ar fienbt jtg ffplbig, ilfe oflierebe 
l^ar .fnf f et f (Sub oare wig ©pnber naabtg ? Dei 
^ar ben ^0xe^t, beit JRetfarbige jtf fett iWe tittufc 
fet ftn Sfoi^barntelfe for ^am, og ^ulbe ba bu g{0re 
bet? — J^m o^r0renbe er betiffe at f>0re be SDom^ 
mt, ber ^raj: fantle jtg oDer ben UlpBfeligeS galb> 
fom ci^er et fier!ontment ^i^tttl Cg ere be ba 
bebre , atte be SRange , fom flraj: fjat)e 8f6fcb0tn» 
ntelfen tilrebe? @re be altib bebre, be, l^mlU 
^orf0re(fen ilU naaebe , eller "l^^Dilf e fun 0tavi og 
%tW f^^ SSerben ^olbt tilb^ge? ®re be bebre, 
be, fom Del bevarebe ben ubt)orted TCnjltettbigl^eb/ % . 144 fom tffe 1>e\mxtUU {tg meb be aaUnhaxtia^ev^ 
ifymlU fil)^ Sitxben pUkt, at fotbemme f naatboQ 
bereS J^ietUt t)are fulbe af. ^ot>tnob, af @Qejin^tte^ 
af ®mtg , af al ilxeen^eb ? S^ar 9^axj\ct^xin be< 
bre^ ba ^an fra! rofle ftg tmob ^immeUn, at l^an 
Darubett ©pnb^ cnb /Solberen; ba ban ifle ttfrbe 
oploftt fine j^ine/ ba ^n jlog ftg paa fU JBr^f}^ 
og bab: ©ub, i)arnudj®9nbe&naabtgi. p! ^bi 
feer bu @Eatiet| i . bin SSroberS £)ie, oo S3ie(fen i 
bit eget blit>er bu iffe uaer ! £)g berfom bu enbog 
ex bebte, berfom bu )>ir{e(ig ^ax {iribt ben gobe 
®ttiib^ berfom ®ub& 92aabe ^ax ^Inlpet big til 
£)mt)enbe{fe, berfom ®ub8 TCanb l^ar ftptfet big tit 
at betrcebe ben fanbe «^elltg^eb8 SSet — -t^i bu (ag$ 
be ben bog enbnu itU tilbaQe, {tbber enbnu ilU xo^ 
lig peb 9Raa(et i fu(b @eier — ba ex bet i((e StibS 
Tianb, bex brim big/ naar bu t)i( fenberbrpbe.bet 
fnufle 0t0r/ naar bu txil maxtxe bet aQerebe beft)(e« 
tebe, aSerebe forfcerbebe «f)terte/ naar bu iHe 9i( ' 
gpbe iDIie i ®aaret/ naar bu itU Dtl bpbe ben ^alb^ 
ne bin «^aanb tit £D))rei jning. «^uor ^ppexlxQ et 
3Cpojieten8 Sormantng : berfom og et Wlenne\le hlu 
t>er o^ertUt af nogen Sr0{i / ba, S^CanbeUge, 3/ 
fom rofe 6ber af 3Canbett8 £raft og (&ar)ex, ^ieU 
pex ^am tiUette meb ®agtmobig^eb8 "iCanb, og fee 
tit btg felt), at bu iffe og bliDer frijtetl ,|)ooc 
l^tmmelfl milbt (pber Sefu £)rb : Dcerer barml()terti# 
ge, fom @ber§ S^^ber i <^tm(ene er barm^terttgi 

SRen I^DorlebeS flanbfe t)i bog btSfe fnare^ , 
bisfe l^aarbe, forbi^mmenbe ^omrne? SSeb l^Dilfe 
f orefiiUinger be^age »i bog be jirenge , be ttbarm* 
|>iertige ©ommere tit at gaae i ftg felo? -7- ^^^^b 3 145 • . 

I 

lotilf/ at SRennefleoe fZuIIe gt0re mob Sbur^ bet 
Si0rer 3 ogfaa mob Um I , i^ar bu ttogen ^nbDen^t 
"bing.mob bette S3ub? £)g gielber bet iffe (^faa be 
S)omme, bu fotlber? j^njferbu/ at2)ommeh/at 
enbog iCun SRennejferS £)om flal gaae faa l^^aatb, 
faa iimUb ot)ei: big ? Set l^pe Dt be][)OD/ efterfoni 
!Renne{!ene braime faa l^aarbt^ faa ublibt, at l}ctu 
be p§ m,ob Snbtrpffet.beraf; Del tan Sngenbeoare* 
fLii.@ie( rolig , ftn fSiUU fafl, berfom ^an t)t( labe 
fig forfmerteligt be»age8 af SRennejfetS Domme^ 
SKen {u^ne og t!ttlle Dt bog fornemme bet itben.a( 
©merte; tioar. Di mi$f fenbeS; forncermeS^ fotb0mif 
meS? ^a% iiogenft»be ben, umitbe S)om fptDenbt 
bine i^anblinger/ frem^tOiet bem i utet^r)6, nba 
bfaQtt ,ben Dcerjie . SRening af bet/bu giotbe^ og 
bet fmnfebe big iffe? ^at nogenftnbe ^Dtnb og 
SBagtalelfe angrebet big, og t)et faarebe big^ fTet 
iiU'i ^at nogenftnbe S$en eller U^en foi:ef4fiet 
big enl^Der Setl meb SSittecl^eb^ aatet pad enflDet 
@((eD i bit. j0ie, og bu meente ittt at Ube Utet? 
^ax nogenftnbe S^ennefleneS 2fptb0mme(fe fpottet 
meb bin Vnger^ nebtrpEt bigenbnu b^bere^ naat 
bn fe(D ilU ftifienbie big , paa n^ DiUet bt^e bit 
attetebe fnufle <^iette/ og bu bebr0Debe§ }tlt betf 
oDet? £)g ben kail, ber Dar big faa bitter dt ipxa^ 
me / ben Dil b\x i{7ien!e bin SBIrober , font maa^et 
tt {Dagere enb bu / fom mfia^e^ betDeb gan|Fe for^ 
itabje^ £) berfom Sf^rijii @DangeIiutn ^at funbet 
Snbgang ^o§ big/ ba maa ogfad (Sl^rifli £ierlig< 
l^eb fomilbe bin Sale^ fom bit 4)iet;te^ at bnitU 
n rebe til at b0mme og forb0mme , at bu ilU Qxtdt 
imob bin ffUe^, ^Mb bu felo faan0big oitDeberfareS^ 

2 SBir\t. (10) I 146 

Wtcn agfer bn tffe S\idnQeUx inllbe gortoia* 
ntng, ba taler ®ubS Sw til big meb truenbe Oteft. 
iS^I faalebeS ftgcr ben euigt JReffarblg^eb: bem* 
mer ifte, at S tf!e fFnQe bemtneS/ t^imebbeti 
fatt'me SRaabe, l[>t)ormeb S madle^ flat @ber fgieti 
maUS'y en omfleblQ^aait {!al man gt'De i<§ber8 
®fi0b! .^^rfom ben eDfge BtttfcttbiQ^eb "fyax bete* 
bet Straf over at Cnbtf<ib^|lttlbe ba ©fraffen iffe 
jfenbeS oDer ben ^o^mpblQe, ot)er ben, ber fpoffe* 
be Atertig^eben ^ ber itU ftenbte Sfotbamelfe? 
Set jfal Males l^dm/ font ^anforffplMe bet/ be* 
tateS ^am , fotrnDbentllg attetebe' i^er of ' SRehnejIer, 
ipi fom ^ang J^aanb Mt tiphfttt mob iSn^t>et, \aa 
ill en^oerS Dcece bet rnot^ fjatft^ * IBttn I^Difi bette 
enb iffe ffeer / etter i^'trtS i^dn for agfer -bet, i> ! nott 
1)1 ,agte paa bem, ber faa itrcbeltgen t)ebWft>e at 
beSrage ftg fell?/ ber fl^bfe fee &lct\>eni bereS Sr^^ 
bei|$''s0ie/()g iffe blitfe Sfetfen t?aer t bete6 tQtt, 
JPunne t)i ba <Dble/at b'ri: eengang, fitart ttfer feenf , 
fter effeV ^iSfef -j^ ijfber tenganlg i bereS SSilDitretfe 
niqa fbritme eft'^fiiftb ober bm, -^bori berrt'fifihe 
jpftttfe 'bplabeS/' '$t)ori' ©ebbebragetS S5feftbt>cerf 
ma fi^rfDinbe'/ P>^^\ be' itiaae fee fig^ felD, fotn bt 
ere? C^ naar^ftd 6in;9t0ft, fom be tfei ofte l^0tte/ 
nieifi flrar igieri ^^UxAiei etter if fV atmi^n^te paa beitt 
felt)/ naar b^n igieri l))bei'iil bmi SRettneffene 
jfune/gi0re gteghfldt* ifox et^t)ert/«f!lb0rrigt firb> 
be l^abe talef; tiaar ben Stbji I^ber paa npV'tneb 
$t)ab 3Raab^2 rnaaltc 2Cnbre/ ffal @ber igren ntaa^ 
U6, fom 3 b0mte / faa ffulle S b^mmeS -^ og nu 
er bet S)ommend ^Sime! ()t)or Ditle be ba f0ge £i(« 
flugt? jD! naar bin 2)om aabe^bareS^ alxnat^^ 147 tiQt ®\xt> I ba natter b«t C8 ifte, at ii \>ilbt {tge tfl 
S9iergene : falber oDer oS , oq til ^ekm : \liuUt , 
oS^ men bette ftger bit sprb 08 : at S3ai:ni|^terttg« 

' ^eb er frimobtg mob S)ommen» Z^i berfom Dt tneb 
®anb^eD funbe ftge^ at m ][)aDbe rxtxet haxm^ki* 
tiQe, fom bu er baxm^iettiQf at Dt life l^aDbe bemt, 
nben fom bu t)t(^ Di fEutte bewme/ at Dt itU ^a\)» 
be forb0mt, men gierne tHgit>et, ba ttuIbe.o8t>3i» 
faatUgiueg/ ba itulbe t>t tf(e b0mme8/ ba jftilbe' 

' oi i>eberfare8 iBarm^ierttdJ^eb^ 7(1! men J^Do.ei: 
bet/ fpm funbe {tge; at i^^an/aUetebe Mx fulbfom^ 

. men , enbo^ fun ^exi , at ^an allerebe ^at)be laxt 
at tmnge {rn S^unge fra bet txtilhexliQC £)rb, ftt 
^ierte fta beft umfarbfgi S5om?' 2)erfor beb'e t)i 
big, (Sub! at bn )oil laxe oS bet aUib mere^ 
^fUiQtpStii bettf, fom;.tU2C(ty l^pab ber er biit 
fBtQieL ^t bebe biQ jpr>ct i\ctx, fpm,1Kemd%eben$ 
faQeS SBen t ^ggleby at buDtl Iccxt o§ at gierj^ 
mob t)or 9laejie/| fom i)i )>ilQ[e^i)ebet:fated af big^ (ar^ 
o& iKeat b0m.me eUer fprbemme/ men f)t)ei: SKanb 
gjerne.at fotlabe pg ttlgt^e, og b^mme ouer .0$ felt?^ 
og faakbeS Iei>e i bin Srp^t . Sai Ifft 08 bette i)(b 
og formebelfi Sefum ^^rtjlAtm;/ bin ©on og t}br 
i^err.e; ^^pem/bu i(!e fenbte ]ti^ SSerben ; at l^an 
fEuibe bomine ^i^bext^ m^nAt S^erben ffnlbe J^Iip^^ 
fatig »eb J>ami ,2(mem: - \ • c* • • « ■ / • ■ 

• t . J •s •* (10*) 4 ^: 


' ''■ ±48 •A n—T^^ ^— : ' •-.»■■ ■ - ' . . ■■ 

r ♦ 1 ■ * » 
J • ••..-.t ,. fom nu er. 3)aa fcmtc ^^nbag efttr SttnitatiS. 

' • / ■ 

SSottSittb famlrt ff0 after i fltir^ JCnbagtV »l 
Diffe op(0fte bet ti( big, buDotSaber i ^itnUMt t>l 
t>iUe fltunbe ))aa bit ^orfpnfi unberHge' SBete-/ t>t 
oitle attet 0Dergtt)e o8 til big meb' from S^bigfieb/ 
meb fiffer Sro, pda bet t)i tnaae funne gaac/ 
^orbtt f0rer, meb SKetftnbig^eb og meb et frit 
9Rob^ Z^i paa mange S^aaber f0ter bu ^enne# 
tVeneS SBern; fatig ben, ot>er 'l^t>em bit o}>(abet? 
bin milbe «f)aanb^ ]^t>em bu mcetter meb SSelfig* 
netfe^ falig er ^an, berfom l^an loeeb/ at bet (i>m« 
mer fra big, og 17i0nner berpaa, bg bruger ®a« 
Denefter bin SSidie; tmn fatig ogfaa ben/ l^Dem 
btt pt0\>n i tungere @!iebner , naar bu ftnber $am 
tro, f)&em bu (uttrer i ©merter, at ^an tan Dorbe 
fliHet til bit Stigel S0r oS, fom bu M, fun gio 
0$, at\>ialtib, unber aUe ©fiebner, m'be og er^ 
fare ^ at bin Sfrpgt gi0r ^itxUt roligt og fa(l/ o^ f 
I ,149 

J 

• ■ 

tfUertagety bog Dtnber b€t Sebff e ! 3Cmem dptfhl: I 9)etr« III » 8*14* 

''«5t> fcf3 felD tif ©iibft^gtig^eb, t^t ben re# 

gemlige £)De(fe er npftig. f{( Sibet, men ®ubfr9g5 

tiQ^eb «r n^tttg fit affe Sing/ oq ^ax %ox\cttUl\e fot 

bet 8i»/ fom nu er, og for bet' tilfowmenbe" 

(i Stm» 4^ 7. 8)» SCtTetebe i (S^^tifien^ebenr ferfie 

Siber/ (Igefottfle'bfefibett/ Dare ber Stance/ fom 

toge bet UbDorteS for bet 3nbt>orte8/ fom anfaae 

bet> beir fun erfWib&el; for bet rette S&afentHge, 

t^'^attt^otpxiit'betpaoi, men beroDer forglemte 

basing, fom ere langt oigtigere* 2)et er ret QMn^ 

lifit -7^ formatter Wrfor JCpoftelen jin ©ifcipet — at 

bti*0^et big fe(9 i3Cf^otben$eb/ faa bu Ian unbDcere 

bet/ ^orl SRangben f0ger fin fiereffe 9lpbelfej 

men ^ooebfage^ ery alibtlie^er btjs til fanb f^rom» 

i^H, . til at ifr^gfe @ttb af >^iertet , t^l betti ^at 

^^lotttelfe far bet ii\>, foni nn er^ og for bet tiU 

TtmmMibe, €n fldr^or|(ctteIfe I og ]^t)or trefhltgt 

er bet, 4iaar )>t ^ore iBibne8bt)rb af bem/ fom ^ivt 

^xlf^fyt&Vib af et optiQtiQt ^iixte , at be if fe ^a9e 

gtort'tef forgteDed/ p^ar be> ber^Uerebe ^aw ftribt 

b^.'g<^be^trtib/ 09 ere nicer oeb at fulbf omme bereS 

Veh; 6efieribe for ^bem^ Der enbnu #aae mibt IBttu 

teit: ber ei> bog fttn ®et, fom ga^rler tilatte Jling^ 

llArrIig'at^frt)fgte@ub} bette l^ar Sforjattelfe paaen 

^txtiQ og falig S0n i bet StD/'fbm fommer, men btt 

^dv ogfaa fin Sen aUerebe t bet £to / fom nn er* 

SS^toni bet ti(f ommenbe £it) ta(er Difltiof bet'l^im* 

sneI{l^ S3ubfFab 5 l^n^ fom f om fra «f)timme(e9/ tnU 


ISO 

be ogfaa brage bor SdtifeV bort j^efe @Wl^ ot> tAob 
be bebre ©tebec, b^^'^ 1><i» forj[aftebe 68 giibgaiig } 
03 lo^et \)(zte 2efu§ Sb^ijiuS^ atb<^» bragte 8i\), 

03 UforfrcenBeligb^^ f^^ 89f^t ^'^^ i?t .eMngeUum; 
at fftane bt)er be m0rfe $&ete b^(tiebe/ at' bringe 
&t0tU i be 7(rbetbenbe8 , Sr0{i t be »fbc0it>ebe$ 
^tetrter I ^do funbe forflaae SSet^bningen af be|iti9# 
foittj'Dl b«i^ f^tre i gotfranfeligbeb, b^^- ' ^^i^- f 0*^* 
flare ,g)enffgten af bert gDigeS Slaabffutningftr/ betf 
font ^anitU ))ibfie, ^dpc Dot SSanbrttig Htftbfl f9* 
tet lib? :>^oa {unbe o|)t:etfe ben 9lebbi9tebe> ?e)pwiiii« 
Ire.ben S3ef9m(ebe> b>>P f ^n^e ti:0{lt .b<n ^^nfofllf 
sne i)g Sot(abfe> betfom bet ,!^aab i{(e D«V| bet 
ftaaer fom en flat i!9orgenr0be oi>et SD0ben^.|CfU{N 
U£)ale? Sa^ bifrfom ber intet bebre St9 Dar / iwt 
ftmbe falbt bet, « .(Kobe, at b^an. b^i: fe«f\bet 
2to> fom nv er? ipm bet eDige StoS fioce og fattge 
fl^oabbtfc berforSalen ibel^Dotre ibfanbt o8> jf«9 
tUe faalebe^v at t>i berom g{emme bit ©obe, ,foik 
Di aUetrebe irbette iio badbe ftnUt 00^;,. og {b]n3# 
n^ibe* S)et giDeS SKetineffelKr/ bbtlte f^neS at o|rf«lt« 
3EtAn$ ti^bet StOy fom fommerj tafetft, raaav 
SofbenSi Sanfer ere bttibte , naar ®itb ftter iSietef 
(tabenne^SS^erbenS Ifriftelfer og toget bens. .flSppbi^r 
«f>5b(i^f0tfJ, mene bey t)il bet ucere Stib meb 3vk 
9Q^&t^vit at .b^tgie. jtg felD tit bet ,®obe ;' og ' bi» 
|9tt^, ndari<^a/ibet;^(beHgeii o)}fb(bed> naatjadUpo 
#itteS'og atte@merteij b^lbtebeg.ba f0r|l,,»iene be> 
Dit ben Ziib >bx\)bt ftemi^ fom fan brihge greb og 
&l(tbt ti|rter(et;'' 3)^ lfa)oc forgtemt, at @ttbd SRtge 
er tnftert i o«/fdt ftigenSRagt ubcnfra fanbringe bet 
Uioi, besfom Dt iffe banne^ort Smbf-^^ttl at fete -•151 

f * • ■ 

I 

ikt6 paliQ^^b*^ S)et tx y> ilU en anbtn ®\xi, t>i 
^i6\ei ffuUe liefiH,. mn ben famme l}immi^^ Sa^ 
^ti^ J^tS SiRagt^ og §mj$ £ter(tgVl) Dt aUerebe f^er 
lunnejee pmfrtng oS> og fornemme i og; bet ei: 
ttle en anben iot>, ^Dontnber m ber {!ulle let^e^ enb 
ben, jfom ^Umbe foxpliQtn 06 ^r; og «|)imme^ 
pigeS Siige^ar tngen ®(<cbe, uben at en ®traa(e 
j^raf aUerebe ^er (^fer neb over Dor $Banbrtng» 
Saber o&berfoi; iffe g(emme, at berfom Dor S^ro pg 
Dor Scomj^eb l^ei* tngen ^ob SSirfntng Canfrembringc 
i b$, ba er ben ifU faalebeS be{!affen, at oi t)eb 
ten ere fitffebe ti( be eotge (Slceber; t^i ,!^erren5 
Sr9gt ^at pe( Sorjcrttelfe paa bet £it) J[)erefter, men 
'f9rji ))aa bet, fom nu er. 

®aa(ebeg Dfbtiebe ben forf0gte ^anb ^ m^b 
l^otd formanenbe Qxb 91 beg^nbte. «^an l}a\>bt jo 
bog ogfaa prooet vS^erben , og erfaret, ^Mb ben 
bringer} l^an ^aDbe feet faa tnange @laber t>tSne/ 
faa mange Sfor^abninger bltoe tilSntet,^ fyan i^ap^ 
be jo ogfaa folt, ^pab Rummer og S3ebr0oelfe er; 
bog meenite ^an itU, at l^an6 ^e(e £0n oar ^<m ubs 
fat til bet 8to, fom Commer, men ^an formanebe: 
no big fe(o til ©ubfrpgtigl^eb, tl^i ben ^ax'^otictt^ 
tetfe, oel for bet SilCommenbe, men ogfaa atterebe 
for bet 92(rro(trenbe«., Sbet famme Snb^olb finbe 
xfi i ben Zext, J[)Oorooer jeg benne ®ang egentlig 
fPal tale. §Raar en anben ^pofiel beri formaner : 
ocerer aUe enige/ barm^ierttge/ (ierttge, betaler 
tKe £)«bt mebCnbt, paa eber§ Sunge boe iffe 
gorbanbelfe, men JBelpgnelfe, og gberS 2a:b«r 
tale itte ©oiig — ba ffilbrer ^an jo bermeb ef 
frpmt og gttbfvpgttgt Seonet ; nikn i bet ®a)?imc 153 gtt)et f^an fUftenbe, at ^w bet vU jtrre'beite; l^aii 
flat (eDe og fee gobe SDagey o\)et l^4m.fi^ l^evteniS 
jS)te XfaaQtf oq fit ^dre fCal ^an'naabig f)#ie tit 
]^an8 930n. 2)0^/ f unbe bet TipiftiUn (ooe etif>t>et 
@aaban^ at f}an. alene fEulbe fe^ bet^ bet pUitt 
at (a(lbed gobe 2)age? ^^an ftger fiben i bet famme 
SBret)/ ^Doraf wr Sejct et tagen : fDttinbreS ine> 
Dm Sberfi Sro ffat pr^oeS i SKobgangS Sttf/ * f om ' 
cm ber l}ctnbtt6 6ber noget UnbttliQty og faalebeS 
gilder ^an fltap ^er tttf tenbe^ at ben Stetfterbt^e cg< 
faa fEa( taate ^ibelfet/ |a taale bem jufl fbrSftet« 
fo^rbigf>eb8®(9(b; men l^anfeffer tit: ^i^iSSenbog 
faalebed libe , ere 3 bog fattge; SRenneffeiieiS fceb« 
t^anltge Srpgt ffulte 3 bog ittc frpgte , flutle iCte 
forfcetbeS; t^i ^t)o er ber r>zl, fom (att gt0re (Ebec 
e(abe, naar S beflttte @ber paa bet @obe ? 36b(c 
0g l[^0tnfobtge S)tb, fom t)tfe/ at ben, bet* eir i oS, 
eril0i:re, enb ben, bet er t SBerben/ fom^lfe, at 
SSjpp og Srom^eb enbnu ftaaer fin ^xe^t miht i 
SA^obgangg ^rtjlelfer, og at ben Sefianbtge ftai fou 
ttemme, at ^an ilU ^ar troet forgieoed^ Sabet o6 
berfote nptte t)or Seft ttt at betragte 

® ubdfrpgtd $or)(ctteIfe paa UtU^^ font nu tu 

Seg Dtt t!tlbre ben meb ^^enfpn baabe tH btt, 
ber (albeS ir)tle, og bet, ber {albefi Ut^f f e j t^^ttbS 
SRaab ere mangeflagS, og ilU aUt SRennefler f0rer 
^an ab famme S^ete j laber o8 ftrabe at eritenbe, 
at ©ubSfr^gt bog er nptttg nnber aUe @{iebner, og 
gtDer o& bet S3ebfle/ ^\>ab enten t>ore Sbratter ^tU 
ffgneS hteb ,^etb, etter Di maaettbe uforff^tbt. 

@aa m{i fom bet er, at bet b0r oS alle giens? 
tiem iSrcrngfet at tnbgaae i ®ubd Slige/ at enbog I 458 - 

tin, bn f albted (pfbU^jl f MBetbnv ' UN- fnlhnbn 
fiti SSatibrtng. ^nbtn mtg^u ®tctob og iiiegen 9t0tr, 
fda vftegtelfgt er bet bag/ <it a(k SRpmefEejnt ®li«b0 
net tffe btanbeS bem^a^f&mme 9Raabe.>V (% at bet 
feller tffe tv efter bt:ttbi)orte8 Sil^iflelfer/ t)t 2ttii« 
ne b0mme om (SubS ^nbefl eQet (^ai^fi SRlSfya^ 

<Bda Iftng't f om: ^et >)>ttr (ro/ at i^eniSibEierefie 
af^Cpofilenei at i^ionbtg t^ar ^rlabt af .(Sub ^ focbf 
^An tuhbe opregne bet S^efUiif .^))ab bet i St^et 
pltUt at falbed biftett ,: og ffgey at: ^nJ^aube 
px0\ytt bet nce^ea mtre: enb.nodeii Xnbeti^ f^aiibet 
vav ^itt bet i fraelttlff e %olU ^erUge )®(dfnf aber, 
TCbrdl^am; be Sroenbed S^abec^ ttbeli^ fravbereS 
^amfttnb , l^ottfe ®iib o^braget tit fftt :(Rl^e, f orbi 
j^ati , fltenbt ttnbeir mange ag fDote $rffDeLfer^ vbo( 
bgfaa ti0b iiutS {Ii0nne9e (Slceber./. : og io AffDer> 
meet af Sage, gif l^en tit fine Scebit \'$ieK S)et 
er iKe attfb ben totnefntbe SSei/ fom f0ret tit 
4|tertenS^®I<sbe, ja t)t ^ofe enbog (SnbSfrpgt.beraf/ 
af mebtng be Ugubelige t>o{be fig mange 9)Iager, feer 
ben / bet i^otber fig, tif ^ttb^ . ftg omnnget af l^aitS 
SRifFunbl^eby at fren ofte otfer fln^^ Aroft tit at gi0re 
StMt ogfaa ub)oorte8;glabere og tetfere> fda Difi fom 
Stiib og ^DuetigJ^eb i(Kiri^ir}cettel{;eifremfotS)or{{]^b 
og Serfinbiglf^eb/ Stebeiigl^eb: ;fnemf^i; Si^iiQ, og 

.Rietlig()eb frerafoc 5Brebe,og;J^bin v.; : . 

Zfyi ^mlUt et ben. (Bnbfrp^tiged Zemtti 

JCienbefi bet tffe f0r{i ber^aa, at ^an, ^ibenbe, at 

ber er en |)erre ooer l^am; ;^aatager fig bt noe ^et^ 

res' Sienefle / jltceber at fienbe fine ^^(tgter og at 

]tb0i>e bem^ iffe jlpgtig , men meb ftabig Std^ah, 

tffe uDitlig o^tonngen^' i^n. meb ^ebeJboa|^iB9big^eb/ 1S4 ^^t I 'Og. if cettfbt bit / iHt. fert S . )3ieia bm pi«H«U< 
aRiaat«?:i Sxxt^t^o&fe/ at^bi fadfdJttfe ft^Ueni.Qa^ei: 
ofttf sbb^Ied ttben ^en\9njtil1btn$ aSarbig^eb/.'jber 
etl^olber :b£m> - c^r b£!t; ba ttn tre itbDcniteS ®0per.^ 
font gt0re Sh^ef J^IMr^t/oo gktb? boet jBelftgttelfen 
t et SR^nnetIe& |)aus ^: forbibe t ^r fplbttheb S>vet* 
flob , berfom'.](rbeibfQin^i^b og\S>tti(Ud^eb Hit ftnbnS 
berrtitti^ge?^'die8iim/,bet«XtminbeIt8fie^ fprniffeer^ 
cr bogrbetft./ 43t bi^n^ifom ftfQeir/ 08^faa;faan>> at 
be» ^ ' b<r Hth (abei: fine <f)ombei: > f^^rtf e> ogf^a Ian 
gtobe^ftg »b £011 for ftt 2(rb€tbe> mebenS ben^^r^ 
fed(0fe maavxauQU bet, ^wteftet. ^an et tilberltg 
Uttabti, OQ ba tnaaftge {tg feloy at ^atirl^eSei: tfle 
joar 80tt ocetb* ■ Slaar Di fee bem^ beft»am be 
SRange, foin^ ^ibef^mtebe/ . om bet^ beceS ^tQin^/ 
^ered Smbebe { Sl$ierben fotbrebe, irol0fe; fftrft.ttvQb 
^am/ fotn betrbibi^'betn betj.tqba mob bereiSKeb« 
1nennet!er, tttob b^xe$ ^tcttmfti^ tttobvibem. fe(«# 
fitn f0gte SSerben&iomnte gpfl/ fom ttigett. SDag le^ 
i)ebe tii ®at>ii for fig tUextnbu, faae alt bet^ be 
tfislbe vbrette^ llgge forfomt, eti alttb ft0rte f&^xbe, 
font betttftbfl itU tnere fomAaebe at (0fte > ()9tS 
^rce^ftet fl0ueb|e$ibeti latigoartge ^otft^eb, \aa be 
ttlftbfl 3ntet funbcubrette, forbi be itte tibtligen' 
"bilbe^etjr ncui«'t>jr berintob fee ©aabanite^ font be^ 
J^Dilfe oi'f0t;fl tlilbrei^> l^Dab enfen be t>'aif i<!ittc 
o»er tMeget isffer ouet Sibet^ f)t)ab entenbere* ©9^ 
ber Jpjle fdt SRangeS ^ine, ettec fun gtobebe gaa, 
bee faae bem i bet ®{tutte/ @aabanne , ^pilU en« 
^^tX: fXtgl.tfat'^eUtg^ og if fe blot ntt og ba, men \ / 155 

» 

^tbfe, tnebeift8'lttt^bomm<h8 2f(b blusrebe i^reiS 
Zaun, mf ben$ HRtfhbbommehfi Stvaft o))forbrebe tern 
tfl mcffom Tin^iin^tlft' , og enbrnt- naat- Vtbereu 
f^Rted at tiUaU bem '^ryiU, ^f6re tiiiber aUe £ti>et$ 
fortft^ttfge^KibteefeJitxMibrebe for ®ttb« 2Caf9tt o'g' 
fhtebtedt bate'fiilbfbmRej' naat i)i tit^UttaQtt bet 
frd bcgg^ 0iber/ba fttn«> *f iWe Wfpre^^ttt; tyoet htn 
SatiVe ^cibii t^ be* -fattbe t^Ht er/- 'tkimaw t)i. 

i>3faa pad 'btt'^tlbV'^ fern n*er*^^^ ^ i 

Oft 'befffil>(ff^t\>| 'im'ift1nbt«'Pfle> iiaar « 
frembefos l^fyjAife QCf^eflefenffiiDrb i bdr^ Seit^t : ben, 
fom tifl teDi ogfre g^b^ S>dge;>fFaI ftifle fin Znn^t ' 
fraSribt, 09 fin* ScKXf, at be i«e tale ©Diig* 
'S^i bette er «jo Vg Manbt be STegti/ i||b(>r)>aa bett 
(Bttbfrtigtige fienbed/ at ^an Daitihrer Itfeb ef^lipttgir 
<{gt ^terte; altfad ub^a @t){tg i iDtt> eSer ®le#< 
^iRg«'i £)g fan nu dtter bette Dott^ uben SSetfigs 
lii^ffe'? • 13$el'frge«:«etofte/ <it ®anb^eD feber ^ab, 
Aiett iitt ftgeS ogfad; -iaf '^rtfg^eb^ ^nax^i tongft, tfg 
t>i erfarebe uet og mangen @ang^ al ben*, bee 
fanbbttt liidb iSiib/: fig felb og ftn Sliffe ^ gif ftn 
1ige= Sei ■, Hit fdae fcsire glabe S)age , if fe Danbt 
$R{nbre ogfaa:af befte -ttM ®obe; enb ben , bet 
ttlene fefgte b^ft^' iti^n paa be (rumnte f&ixz, \)^x\lt 
£l|l o'g^;®nebig^eb ubfdnbf> bj) ab ^\>\IU ^y^liu 
tfet fiieietg^ftg frem.' = 9lc(ar ertbelig ben@ubfr9gttge 
Ijolber ftg effcr wr SE^jctS gormanteg> 'fieflittcr j% 
j)aa gnig^eb; ev'tttWibertbe/ fiecttg/ barm^iertlg^ 
i>tWm^;\ntlHaUt £)nbt meb £)Rbt, iBVe ®f{ilbS^ 
orb meb ©ftetbgorb/ men tt)(rt:timDb oelffgwt ^tndh 
ba ][)ans Sti) itU bgfaa berbeb {! utbe votbe gidberje, 156 

>»>e Sln^eft ^06 (Sub og SRentifffet: ftcmfor bmS> 
fom QUmmev aUe btdfe Sfotmania^ ? S>€ipfom enb^ 
'0^ alt @ob.t: ofte ftnbe): ^iQbfiimb.i f&erben,vpf(e 
et ^anv^t ill Bpot , , OQ ofte )?9(fec bereS \Xp\VHe, 
.#t$ S^brcet bet be^cemm^rir .naair^ifjttn iff ^blioe 
:tr<ette> nMribet.tffe j)Iot <!P ffter $)tebIiIf^t&JCii;|M^ 
•at; i^i be'gonbe be^, inoi 91^ 9abt0 / uot)et:)mttbea 
SSiBUy al:;i>rfare:ft)rt bei;iV .bo. bHuge i|i j>a onjifib^n: 

mobncS i fj reb for .b^Wij Pf^i^t^z^S:pc^<^ %^f^^ 
]St!tb.i^9ii Wta^iiMm ftal 06 igtett 

:maaU6, od^ SRenneffrmS r^lfititijge S>ommei: vbfoeti: 
•i€r bet :i{e^ at tjb'^t(;bft^t»:^ref^er atbttalt (Su^ 
.^Der efter ^an9j(SMetnuiger v be^te gietber baabe bem 
til 3fjb»arfel ^ bffi Qi0tt bet £)nbe, eg bem:^tt( 
JOptnmtxin^, ber gt0re bet $obe; ftn ien j^ar 
il^ierUgl^ebeti Pfte ogfaa })aa Sorbin, i bet b^njfii^. 
btt .R^lerligl^eb'^ P3 g«tj<3ettelferi6 milb^ 8t0fl . jitalf r 
Dflfaa, f6r bet Sjti> fpw.;nH «r^ tiftar bew? 6fi«r : -liiJtliAc 
be S3arml^terttde> t^^t bem . 1!al 9«becfare8; IBart^ 
^iertigf^eb I . . • . . : ; . -/, ;,. 

^atebeS ;ier: bet ofte f(ett i .8J.erbeii>, o^t 
3&at)ib8 t^t^nne Itbfa^n er gaaet i jD}>f8lb,e(fe t falfe 
ben Sy^anb^ fon^ ilEe ^anbret t be Ugubett^eS Staab, 
ei l^eller flaaer |>aa ©{ynbeteS fISeif m^n b^i8 S^jl e^r 
ttt^^erreng S09; j^an .j!a( t>oste fojm et JSrce/;)>(antet 
,^eb SianbbctfU^ fom gtDer {tn Srugt i^^vStti^/ 
p)i^ S3.(abe jjEI^ DiSne, oq l^Dab l^an gier, t7a;( l^att 
faae Spjfe til^ 3a bet er ofte fjety og af be &ti0ns 
fomme feet meib (SIcebe, at ben.Subfc^gtiae fit Jpf* 
ie tU fiQ @iermng^ Pd at @ubg SSetftgnetfe ftenbelu 
£fnpprmt^-fym>;^ '^ajt banbt jta ttbliaen tit ^eif^ 117 

I 

t 

ren& Sod, 'eg btRT^efer i^am'gietttiem SSefcbeniS 
fotDfrrebe S^eie, lif ^an fanbt beh veti^; ][^an tt^ang 
Sibenffaberne t ffl^ JBr?^ / 09 ^anS .jpierte l^at^be 
gild; ^an .trag^ebeefter Sreb> faabtbt bet ftob tiT 
l^am, og ^an faAbt ^reb } fldnn^itbe^y naat^Futtf 
fitbet b(et> ^ani iDee(, men ^and 2(rb^tbe t>9t iffe 
itbthSen^ ogimat'baSRereblei^ b^tii befrotft, bd 
l^oomobebeg ^an tffe t {tne^ffe/ g:(emte iff e ®{t)«reti{ 
b9er@ai)en/ anfftd^^'figfbt ®ub^^^uuSf;o(ber, og 
oabnebe gifrnfFt^ottaab^iitbele bet met benSr^ttttf 
genbe« ' S)a ^i%i tSelftgnelfeK ot>«r ^dni of) foi^ bei( 
^iitefieS S^tohe/^ogMte {{fe ube^ .ftraft^'^^^^i^' 
l^inforefogy gif^t fw if)aatibeny trofiftfte ©linnet 
lebfagebe ^and SSanbdng, ^dn6 <f)uuS ftob tr^gf^ 
4)g b^nd 9}0rn Momfttebe omfring \)<xtci. Sff^TL^tXk^ 
09 ®orgetHie {ittnbom beffgfe band So(tg/ ba fdhbt 
be \im, iffe ntob(08; l^an Dib^e, $oor ban jtutbb 
f0ge ffn Sitflugt/ og <^erren&£}re uar aabent foe 
^an$ 3!S0n ; b<^n (cette at fanbe bet gatnle £)cb , at 
om bet enb DebetfareS ben Sletfcerbige mange onbe 
Sing/ flat «^erren bog ftie ^am af bem aU^famnteit^ 
9taar bd omftber be gtaae ^aar^ badme meb^^te; 
fm^ffebe l^and •|)o))eb, ba faae l^n ben ober beir 
tUbagetagte JBet^ iffe xat^i bereS %tMfiitr fom ftge; 
dt bet Mr altfammen fun ](a»bsfortotrelfe og ei( 
cnb !9t0te^ og fom angre paa at ^at)e k)^t«. <^tii 
ffulbe l^an dngre berf>aa? S)e®(cebeif, l^an n0b> 
Date rene og t^plbfrie, og bereS JCUbe Dar enbna 
if le fort0rret $ be Sorger , b<^n taa(te , f uebe if fe 
f^atiS SRob/ Xixtxi 0t>ebe l^anS Ataft og befiasfiebe I[)aii4. 
Sro ; be ^rbeiber, l^n ubf0tte, Dare giorte i (Sub; 
be flu{be f0(ge meb \(xm 1 og faa l^i^fet bate ^^xix 15$ 

fntfit ' @aa faqilebeS $an in«rl:af jDa^ til {tne 
%(t\>U} ^^i, .t>^KlaQbe!fyam^^n,^^nbtt ^amy>ti 
^anS^j^iU, men'fatebe t^bt ^(mk^fipni^nS. 
9i:^mpfl (jpfif en^nu f^r Urn, pg • lieb j^aqg :3f)u{omt 
melfe, formaneJ)e g^n bc» :?Ciit>?nj;j0V,i}i9 /clo iil 
^^ubfrPdtig^b ^, t^f hen er nQttigitil Me S^iflfi:/, og 
|>ar Sprjcettetfe foa Ut ih, {^m ^Oi o$paa,p^ it: •» ' ■ . ; < , Set SBittebe^ t)i &er j^ape -u^faftet, etfaa 
fEt0nt / at t>i maa^u mangen . (Sang ^ai;e ^ i^nflet, 
bet maatte ^(erie en BtUbxittQ af fRe. ® njbfr^g^tigei^ 
S^jDnet^ at bet maaitt i^cere^ {7e<tv ogfi^fmbeleiS 
enbnu mcuitfe f!ee faalebeS.inebianfbemy^becJ^oIb^ 
{Eg tit (Sub* SRen be^ ^^isi^.f.iom wat>n fqt Dorf 
@(te{>Qer/ "fyat he^ixtttt bit anbe.rlfbeg^ 9Q^^b 
bet bebre ; mange^flagS Xteq^tijbruget; ^an, , manges 
jlagfl banneiie (^ati 9y{enne{!ene§ ^^terter/ .fqa f0ter 
l^an bem ogfaa ab forffieffigeSSete^ ^an 6ti{^et vptt 
SiDfi Stber^ at be fvinbe fnact J^en, pgberfom ben 
Sienefle, J[^Dorti(.^an.befle(nte pS| berfpm Dojr.egen 
«^&tggi0relfe freezer bet> ba flaaner ^fkxroS Hit 
foe ben forte 8ibelfe^ fpipr be?ej>ei; ®teb i-oi for 
befla. |^0ur0 @ja(tg^eb* 9laar Di berfor >et9agte 
SSerbenS ©Kfifelfc,. ba fee. Di, pel^^ .at i>en gprjatf 
ietfe^ ^i^Ufen ®ut^§fr9gt ^ar fpr^ette Sit)/, fpm nu 
<t / . iffe bejlaaec i uforjlpvref JRo ^ ; itfe ajtib i ub^ 
))otte$ ©(o^be; fra >e ferjie Sib^r og til be fibfie 
fHit>e bep flebfe xi<tvH be , fom; I^A^e paatttt (ibe for 
Sletfierbigl^ebd ®f9(b, i(be omtalte^ ilbe mebl^anb^ 
(ebe> t!i0nbt.bei:e$ SaU oar ©anb^eb, og beceS 
(Stevmng 9let*. , fjlaar oi fortoeUe om Sefi(®fteb^ 
ner/ Mr 4>en!ee og fOlefterS/ at bet Sol!/ btan^t 


\ 1^ 

/ 

for-ffnaaebe l^am; ttbfUibfeJ^m; atSufttibed €Stem« 
niet focett«*c flg^ imob |>anv"for at forbre- ^am t\\ 
Ibfltixkf og dt ^ati btg»-giDen ^en i becei ,^cenbet> 
fdid be (ttnbe gim nt^& f^itm ^ J^Dab t^eDUbe ; naar 
>i fo^tcetti! om l^nS Kpo^te, naatv9i.fftlt\re*bert8 
$h> meb bereS egne £lfl), 4tbft<fa£ofte tonbt l^en t 
%4(ixi^\t\f i9l0b'i>g«2(iidi^fl:, naar DffoctcHIr/.I^Mrf 
le'beS be WeDe ^agtte/ fonrgtlebe, forfulgt^ jfw 
®fab tit @tabr tta-tglmdn ntaafZee \)^zi%z 08: et 
bet btSfe^ i |^m$- 9t)^^(>t: 3 fomaxte 06 at irttbe? 
biSfe» S0n^ S'tfj^forbre oS at efmttagte S .er b^t 
f biSfeS iepetnf)el^ a^Dlffe Dife 06/ rat ©ub^fr^gt 
^r Sorjoettelfe |)aa bet Sit>, fohi nuret9^:@ll'e]; i^t)ij$ 
be, fatbtt tit en 1i0rre /' eti fielben $ienef)ie; ^g^a 
maatte og Ditbi tHftge ftelbn^ £))9ofn(f^ v^ et bit 
bog ftelben t^ at ben^^bj^gtigeviaarJKOe^iifor^ 
at ben-9l^tf(erb{^e faftet i 9ffangd/):i{(ciit|>er tnA'b 
®{ent>9rbtgf^eber:; >fra ^t((e te langt &l<tteire'et0 
befriebe? iS^r bet ftelbent/at bet £(inme ;^inr^e fra^i^ 
f et mad itibflutte ftgf^ felO; maa ' fee iftar I Iterei? 
fie {^ot^aabningetf'^bpfte, at bet bd^tetfiir.Segiei^ 
rfng^ ^btit^g Nfretti fol' ben J^^iejle, r teenlffe fpnej 
at finbe l^ahd &re'adt<>eiit/ if!e forni^mmfr;' at ^a 
meb gdrbaTraelfe-'feet neb ti( betS. S^WtAet? ^ • :?;i 
£) 3 ©anbl^eben^ SSibner, JDi^b^ Dg-SRei^tif 
btgl^ebS\^aahb^ai)er^^ib|anbt SKetinejffeiuv fpm ti& 
bra^ife €ber« £Id tinker SJldcngbenS ®|)ot> itnber be 
£>nbeS ^ab og $orf0(ge(fe, og bog iffe lobe Sbec 
affftaffe! og 3 ^i^rUg^ebene jiiile fDJartpter, |^oi$ 
i^iette ))aa Sorben ofte fanbt faa^lben AEi(fpeb$fHI^ 
lelfe for ftne bpbefte/ renefie ^(etigt^er ^ .o(te mi6? \ « m fom bea^blm.ub.at ^t^Ee n-i^tfab. t^cm^Sii^t^ .fjoim 
limnebe: @b<ic8 !R0te/ im;.'tx^mbi:@biK$*M^^i^ 
StMtrS faae be SKdttdtomScing.ebejT/ {om:(eQi^e 
toUg meb bereC (Sobs'/ :for;l^tfi(le>.3li;dert<(agb0;(£)in« 
brtnget/ l^bi(fei:3i^e;tt.;]^abebe/^.:StgeQ fovfttl^K^t 
I^Dotfor bfiebeiS' itte: bet.fafte ^i^b efter- btcre« ? 
i^orfor. W«)e 3 »eb. afc^»iba«/) jijab^ be afe .cjjltot 
^0u, at beftrabe Cbec foc.bjefj»_fom b« ifje »Ube 
Ifnne^ 9S(mr S faae braXattj^eiinnFrind^bet:;. fom 
mebirtege fflZete t)anbt/;:meb't^eiDabe(,befab be 
|Sorbe(e> . 3 tnaatU mangle ,.mu -^bexfi ^cenbei^ 
immbre btteitge.^: SUtS iSvaf^ mpibre otrffom ^ at 
3 if Ee fnnbe naae bet ^amm ? :«^9Prfpt tDang 3 
life be^ (0nUde ®Uxattte^ fom inbeu; i Sber abuatebe 
bertmob^ S^wvf^v (obe 3 be tt^eobe tinge £>rb ; {Ret 
^g tUet/foi:nikiae;faa;SRe^,t inter .dber^ 9t3:jntet 
IBtcrb l^aobje'itit, at. fo^ej ^Mb^b^e ^nbte^togr ? ; 92aa(, 
3 faae be:9tange ^mEcttg^Sbnr/ {otp ingerr.Sj^eifD 
]^t)be for bet^ ber beb^gebu ^berfaa bpbfy fom 
i{(e {tenbte SRebpnf meb^^ttb|e$1R0by :>ngi^n;jCtenbt» 
te af £ter(tg][)ebene ©orgtc,, font^tf bet;;^ SS^et, 
faa.iborjft t>e{/ men bog faa tr^gt^ ubef^n^ebe 
lom' l^oab ber ileebl^ fternt eQet ncer, n0iebe/ naat: 
{un bms Segeme Jb(ei>:nceret: funbe 3 i{tt og l^aue 
$»i:bet ^ietUt i .@berS JBcpjl/, bet 0mme ^kxU, 
ber.faa ofte. faarebe$/ og ;b;rmeb l^aue enbt faa 
mange @merter ,. berfom 3 tibUgen ^at)be arJbeibet 
bttpaaf berfom 3 fun ret ^at)be mttet? / . 

sDg f)t)orfor mtbe betffe^ aUebe, ^t>Ufe 
fSerbenS (SIteberiffe Momflrebe, og fom bog iffe 
fortr0be ben Sienefte, be l^abbe paataget {tg/ ubeu i6l fothl Stitfc^thiQ^A 03 ^toml^eb og Stittliglfyeb ^ 
fill flore ^orjqfftefe, Df jl not paa btt 8i», fom Jom* 
met/ men ][rt)o mlpe free bet, ^w i)itbe ^aabe bet^ 
f>aa7 berfom i^n iffe fornam ni^ete JD|)f9lbe(ff 
betaf afifer ebe t bet Si)D; fom nti er ? SKen tcenf e dI 
x&U foabant SRenfteffe/ at l^an^titille Stmet ooet» 
Defer bet Sob > '{om bleD j^dmlrellieret/ ^mt^n 
maatte faDirev og^t^ab ^an er^otbt^ ba erbetjifft 
SRidfotri0tetfe , i((eSroto(, iffe trofleSloS Jtlageh 
bcc l^bet fra ^aitS Sibber / men meb ^bm^g , Utok 
li$et ^engtuen^cb' tatet If^an 9el fn^ar^tefaalebeS: 
2)tt gat) mtg ifle> bu «^etre ot)ec St^nnelteneS ®fiebs 
ner ! i^fe bere&S9|l> fom uben 3(n#0b Danbrebe ben 
fcfvnt SSel) faa ofte maatti jeg totiige S^nfEet t mit 
S3t9il, fom flmbte ftem/ bog ffft^fter forbttbkt 
®obe> faa ofte madtte jeg ftiSe bet bjocegebe ®inb, 
ene meb mine Saaret/ J^oi({e>S$erben t{{e maaite 
fee; bn gaib iiilg tf{e berei^ 9(o, l^tulfe Sorben bin 
\pm6 ef ^orraabSfammerfptbt meb timelige Stug^ 
tet/ J^I8 ICrbetbe fun >r at fiBfre biSfe frem /: ^^ 
^otS '^ete %0n at fprto^re t^nu 9ten bu gao mtg^ 
t @ttb!'^t^ierte, fi0tre enb atMt funbe mtettid; 
meb d(t bette; bti tufiebe mtgmeb Ataft til at bt^be 
atle jorbif!e ®ovqcx$ &cen(er ^ bu aabnebe tinig be 
l^immelffe^olelferd £i(be^ fom opoiclber tt( et-ietngt 
ii^-' 3e0 ^at ffuet SKere enb blot ©etbens for* 
gcrngettge ^etliQ^^b , jeg ^ai feet big i bine ®ieU 
ninger , "fyax lienbt bin ^a^t, l^ar f0lt bin !92i{7uirbr 
^eb, og Xroen oaagnebe i min @iel; foa at jeg falbtf 
big^ bu.Gmge og ^Clmagtige^ for b^iS aSint Sop 
ben og.?^itnlene h(t\)e, lalbte big mm og aUe 9Ren3 
nt {!er8 ^aber* . ^u bannebe mit i$)iertr for big^ og 

2 »fnb* (iiO 


l62 tibliQtn botH ^^Ut til big beri me^ S&tnbom* 
tntnB i^vet) *y ba ^il jeg ub i SBerben^ og fonbt ben 
fta, anberfebeS, tub jeg uentebe; bet Meti faa bun< 
felt omf ting . iaitg } je^ f^gte big , og fpnted/ at 
bufattbteS itU mtii :Uq ^ert^ SprtaKiitger pm 
8t0b og @(eiibig^tb^ font altib »ax, og fom tffe 
i^Ube flanbfeSjMfeg; j|)t0oebe felo min ^etl beraf^ 
}eg abf^urgte ^^unffened 'SStiSbom om St0ji , og 
b«n t)t(be if fe f»at£ ) jeg greb efter en^per Silflugt 
))iia Sorben^ og in^\>tt foanbt ^en ttnber mine^an* 
ber; fom ben foroilbebe S^anbrerl Sitten^ faaejeg 
niig ^ibt omf ring i SRetf et , om tngienfleb^ eh Sab* 
|f ebrif xanbt, fom f unbe jlitte ben jjebe/. nbtommebe 
€5iel8 Xngejlj og feel ba lob bnimg ffpbe — iHe 
fiSerbenS i8(anb6, iC^eftUebenS @aoer oar bet, ^oor^ 
meb bu mcettebe min Sorlcengfel, men tangt fulbe< 
te, ooer al Sortrentning og^aab, gao bn mig, i 
bet bu ret lob intg erf are /. at 3efu 6(^ri{li Soan^e^ 
Jittm^atiEraft fra big tit @aitg^eb for ^oer ben, 
fom troer* SDu gao jt^t Snbgang , o ©ub ! i mtt 
i|>iertty og jeg f0(te, l^oab ber erflienfet mig/ en 
&en t i^immeten, fom fletg neb til Sorben at beU 
mine l^aar, fom oenbte titbage til big, at beU bin 
^erligl^eb ; jeg giemte IBubffabet om l^am b^t i 
mit Snberfie , og naat jeg faae Ariig. og £)))r0r 
og ojlbe S3eocegelfer og oUe bin SBrebeS fertcerenbe 
etrafe brage ooer Sorben, ba minbebe jeg mtg/ 
l^oem bu^elligebe og fenbte fi( SSerben^ og ba fagbje 
jeg mtg tneb fu(b ^prtroftning, at bn bog er en 
noabig @ub. Sefu .iDrb tro^ngte t9b i mtt ®tnb, 
Qgbang Stbenffabernea- SSrufen, y>aUe. &am)^itti^^ 
ptbm^/ i bet be ftittebe bend 2(ngejt, baf te Epfl og 3\)tt til StetfatbiQ^thM ^tUxQt SStftxahtlfcx , i 
))et' in Utxte miQ tiUtQe at wtxlabt Ubfalbtt, fom aQe 
mint Btiebnet, i Mtie fabetltge jQdtnbeu ^an 
tog . mine SBprber ^paa ftg , eg gat> wt^ freb ; l^att 
Uftt @telen af SorgenS/ af SrpgtenS tunge ictnUv, 
CQ feh> ben fibfie SCfebne befog ^anbenS fBitUx^eb^ 
i bit ^anlctxtt mi^At l^aabeber, l^oot bet blot fanb^ 
felige SRennejte lun grtter^ og anfee ben Zimi, ba 
SegemetS £to opl0.fe6 ^ ba al min ©terning l^ernebe 
^at 6nbe> ba aOe thine jotbtffe®(abet foinbe ioxt^ 
foe en fa tig @tttnbr ^^oxi ^cengfelet opIabeS og 
Xanben iter tit fitj^im, til {tn fanb^e Seflemmelfe^ 
til %ti^tb eftn Zxttlhom , til 9to efter ](nge{l , ti( 
l^tntmetffe ®labtt, efter bin^atUbt, ttjiabige e^fl* 
£) :beit S^falige^ foai meb ®alib^eb tan tale 
faalebed! .«^aDbe;^dnS (Sitbdfrpgt ingen Sorjtettelfe 
yaa betii^, fom nu ev ? !&ar bet Sibet^ ^an Danbt, 
naat J>an bog jn^ Danbt btt, ^^nlUtTtUt ftge ,■ <it 
b^ f'8^/ ^ be %U^t ftge^ at be albrig funbe ftnbe ? 
Mar ^an Danbt «^oi(e for fin ®iel^ :og Dibftie/ paa 
^i>emj>an troebe, l^oent^antr^gt fnnbe befale fig 
og alt ®iti £)m S enb i!fe t)ille befienbe bet for 
3Cnbre/ 3/fom ftaSberSSBiiSbomSformeente^otbe 
fee neb paa ^atn og l^an$ Sro og al l^anS Sbrcet^ 
belieaber bet bog for @ber felo ,- om S if fe Del en^ 
ffebeati^aoe Dunbet betSamme^ fom |^an! ^or^ 
feger bet, bpber ^amaUe @ber6 ®(atte^ tinberDi* 
fer l^am i al 6ber8 SileQt, at £)nbt og ©obt ec 
(Set, bpber If^am at fajie @amDitttg^eben8 og 9)ligjr 
tens tun^e 2(ag fra ftg^ formaner^am atter og at« 
ter: labjr 06 abto^bxifi^, tfyi i !D?oi'g(6ereDi 
b0be, 0! ^an feilex i ft^en 8(tgbom ^ , !^ttitr%99^ ^ I " x>eeb Stttetat (bare Sber, utenfom 2Cpdjle(en fpc^ 
turn : til l^t^em Ittttbe feg ^aat^naav jeg gaoler bQci 
fca^am^/ t« ^w bet e^tge £it)8 iDtb? 


)Det Dat ben fammof ^poiflei:> betfdgte bef^; 
f^om oflfaa fjaiJ fEre»et bet ®re» ; af f))^iiht tifyatyi 
taget t)ot SSeictJ" Saber oS-meb ^itnl fprige SBibneS^ 
bprb, f^m i^otf afiagbe ibe f0t$e'>3)ase^ i^anfixlQU 
ftn |)em> fammen(tgrief)anS.3Ui(ei mt^iil^re 3Car^ 
ta f)an ^aDbe taalt meoet£)nbt; 0df4<^ f^^ f^^ ^etreS 
@{9(b» Vngm ^an ben SEtenefte/- ^an ))aat6g fi^:? 
etter l^a^be ()an ingen i0n berfor ;; itten et i for^d^ 
6tnb, en for^mobtg Scengfel/ f^ioiIjebeSfom -inan faa 
gtem pit fEKbre bet (l^ri|leiide®inbe(ag>? SRt^ (9^ 
neg/ t^an tateff flore, l^i^tifiorbjge £)tb; l^an; ^^n 
SRanb, ^t)em faa 9){ange l^a^beJ^etog fovfut^lt/'N^ 
figet enbnut |jt)o er ben, fom larftCdbe@bn,.tre«fo«l 
3 beflitte $ber paa bet ®obe f ^an, fom J^aubi liiM 
faa'SKeget, figer enbnu; berfom 3 OQ maae- Hbii 
for 8ftetf(«rbt9l[>eb§ ©fptb, ere S bog fatige! — £) 
bu iSub^frpgt^ jlore S3e(0nning, bu feterrige -Sltob/ 
bu able, ](>imniel(f<^ ^raff , fom oplofter bet SRen* 
;ne|fe, ()t)ori bu boer/ jujl bcr, J^cor be glefte f^nfe, 
t 8ibelfen8, i gorfelgeifenS ©fanb, fom- lierer ben 
{Retfarbige if fe at frpgte , fom IKangben frpgter^ 
fun at fc^gte ©ub^. at .^olbe ^am ^eHig ifit 4)ierte> 
og bd ffte at forfarbe§, ^t)ab ier enb jleer! ffiitt)^ 
iffe^'oer ben>* fom hogenftabe felte big^Iei^e i fit 
Snberller |)rifebig ooer3CU> i^oab SSerben prifei: ? 
filulbe^^n fife meb^^fcebe.aflagge t^tn 93eltervbe{fe, •i 163 

3t)er til Mttfctttiq^ebM ^eOtge 83e{irttbelfer , i 
])et'be Utrtemtd tiUtQe at wttlabe Ubfalbtt, fomaQe 
intiie,@Itebner, i Mne faberltge |)cenber* .^an 
tog .mitie SB^rber ^paa ftg, o^ gat> mig. freb; fian 
l0^ Gielen af ®orgenS/ af StpgtenS tunge Sienfer, 
00 fe(9 ben ftbfle ®eubnf befog ^an.bend Sitfer^eb, 
i bif ^aii Icerte mtg dt ^aabtbex, ]^t)or bet blot fanb^ 
felige 9Renne{7e (un gttter^ og anfee ben Zime, ba 
Se^emetS Sio optofeS ^ ba a( min ©terning l^etnebe 
fKir 6nbe> ba aOethtne jjotbtffe ®(aber fotnbe bott^ 
fot en faltg @tttnb/ l^^ooti S^ngfelet (>plabc$ oq 
Xanben ttet fil ^tj^itm, til ftn fanb^e Seflemmelfe^ 
ftl S^t^eb eftet Sratbom/ til Sto efter ^ngefl, til 
^immel^ ®iabtv. eftet benjiaffebe, ttfiabige ^pfl^ 
£)Un S^falige^ fotn meb ®aiib]^eb (an tale 
faalebed! ^^aDbeJ^^anS (Sitbdfrpgt tugen %ot]cttUl\t 
yaa bet Sto, fom nu et ? !&ar bet Stbet/ ^an oanbt, 
naat l^an bog \nft oanbt btt, ^^nlletHUe {tge / <it 
^^ f'8^/ ^ ^« %li^^ ftd^ ^t be albng (unbe ftnbe? 
uaat ^an oanbt «^ot(e for fin ®iel/ lOg \>ibfk't, paa 
pt>€m^an ttocbi, |^oem ^an ttpgt funbe befale ftg 
og alt ®it? £)m S enb if (e DiOfe Wienbe bet for 
Vttbre^ 3^ fom ftaSberSSBiiSbomS formeente ^oibe 
fee neb paa Ifata oq l^ang Zxo og al l^anS Zbxctt, 
biUoibn bet bog fot @bet fe(o , cm 3 if {e t)e| on^ 
fCebe at i^aoe Dunbet betSamme/ fom If^an! ^or^ 
fig^ bet / bpbet ^am aUe @ber6 ®f af te ^ tinberoi^ 
{er $am i at 6bet8 Stlt^Qt, at £)nbt og ©obt et 
6et/ bpbet If^am at fafte @amtittig^eben8 og 9)lig' 
tens titnoe 2(ag fta ftg^ formanet ^am attet og at* 
tnt labit 08 abe og btiff^, t^i t !D?oig(iiereot 
b$bt, ol ^an folet t figen8(tgbom^J)\HV%a^^ 


166 

• « 
;:/J, .\ -^ -. t. w '■ • * I- - • 
1-4 » -i ' ^ ■ * 


^9i^ ftette 60n(ag iftet ^ttnttattS. ^blanbt be flote og ))e(g)0renbe\^eiiftdter, l^Doti' 
for^ o®ubl bugad o8 bttiDrb, Dat ogfaa b^n, 
at bet {7u(be b0ie Dort ^aarbe ®tnb^ jfulbe forltge, 
J^Dor l^enneffene ab|{i(I^/ fFiilbe b<asm^ci SSrebe^nS 
aSrufen, og jlifte gnig^eb og tfreb. SBelflgiiet 
xxtxi bet £}tb/ font faa ofte fommer o8 tt( «^te(p/ 
naar Sibenflabetne O))r0re Dott «f)terte/ f6m ^ac 
lart faa SRange at tDtnge ben "oxXt^t ^\<mmz ^ at 
bringe big bereS SSrebe txi £){fer, efterbt bu f trceDebe 
\>ttf og at tt(git)e^ tigefom be begiecebe SSilgtDelfe af 
big I eabbet (cereod bet®amme, og o±Ux nut ben^ 
ne Xime$ tl^i attft {7al bit l^eGftge, bit baabe flarfe 
og milbe iDrb nu ta(e tit o§/ t^ue mob bem, ber 
true/ minbe oS/ at bu be]^o(ber SSrebe mob bem, 
ber be^olbe SJrebe^ men og faa, at bu er fierlig 
mob betp f ber blioe t JCiev(ig|^eb. Sab bin Vanb 167 

« 

title meb bit iDrb, at %ub v^ Snig^eb maa g(ta» 
tib fra bin £)eUtgbom, cg^bringe S^elftgnelfe i K^c^re 
J|)ufe og iaOe Dote Sorbhibelferl 3Cmem. 

$Bi( bu ttabgaae i ^immttiQtS SRtge ? — ^ 
^anbAiQ , m. S«> Di Dtbe mppt , l^Dilfet ®Dar vi ' 
i btdfe Sibet/ blanbt b^nne SSerbenS SKentieffer, 
t0r t)enfe |>aa betit ®p0VQimaai ^ naat bet fore# 
IceggeS JKiDor^ og forbrer alDorltgt ®pat* ®am$ 
menligne t>i.be fotflteUtge SlrtDtfiebet/ f ^t>t(fe 3e< 
fud^talet om ^tmmertget/ ba Dtlle i^l let erftenbe/ at 
l^an meb betteiDrb t>e( betegner ben fnlbtomnevtZiU 
ftanb i^iSfet / J^^Dori Dt (^aabe at optage^i ^ noar t)t 
^at>t bef!aaet ^ott^xeux r;etnebe^ men at ^an berun* 
ber ogfaa inbbefatter en bebreJEtlfianb/ ^DUfen ^an 
alterebe f^r oil t^tenfe {tne A^roenbe^ et ftoxt inbxt ' 
(Sobe^ fom aQecebe f)er jfal nbbrebe {tg i ®t>(en/ 
tnbtti btt fttlbf omme$ ber / ^ox Snbff rcenf ntngeti 
et boxttaQen^ l[^air fagbe jp: ®ub5 CRige et fnbeni 
Sbet. IRemngen af ^tint @p0tg^maa( et altfaa 
benne ^ i)U bu mabe Sfteb fpt bin (^ielj t)i( bu bpbt' 
t bit SubetRe beftbbe en Sto, fom SBetben9 Suntmet 
og S^etbenS @prget ifU lunne fptfiptte j ml bu Dfn^ . 
bi en Siiflugt/ fom S^erbend iSuinmel og SBetbeHl 
@otget ilU , {fulle (unne tiUnlU fot big } t^il buy 
at bet i bit Snbetfle {7a( op&^lbe en Sit>et$ iftilbe^ 
I^Dorf»i f?9(be og ®(abe jfal ubftxemme oDet bin l^e? ^ 
(e 2)i(ecerelfe? S^^embeleg; ml bu.fotDiSfe big 3nb< 
gang ti(*noget @t0tre ogSBebre enb %lt, l^t)ab 3ot« 
ben l^at^ faa atbu, naarfoml^eiji bin Sime flaaet, 
enten t Ungbp^n effet 2C(betbom, (an tDltg fotldbe, 1^ < 'I • - >■ * ■/ « 


•J' 

• ■ J 1 \ ' • i * ^-t # '. yvLii V • 

®^i^ UWcpggerfe af l)e( SStitJ: l)w (Tat- 
Iffe flflae 't$ic(; ettct?: §otrmfl«{ng, cm 

at (oinge t>ot? ^vtpt* 9a* flette e^nbog «ftev ^tinitattj. 

^blattbt,bc flore og t)el8|0rettbe\g)eiift3ter , ]^i>ori« 
for, @ubl btt gad o8 hit S)tb, tat ogfaa b^ti, , 
at bet 1!u(be b0ie Dort l[)aatbe ®tnb, jfulbe forlige, 
]^r)ot i^enneff ene abfliOt^ , jfatbe bctmpt SltebejnS 
SSrufcn, og fliftc UniQ^eb og tfreb^ SBelftgnet 
't)cere bet £)tb/ font faa ofte fommer o8 tit ^Ulp, 
naar Sibenflabetne opv0u Dort ^iextt , \6m ^at 
Icert faa SRqnge at tDtnge ben m{be Slamme, at 
btinge big bereS SSrebe tii £){fer, eftetbt bu lt(tttht . 
bet, og at tttgiDe, Ugefom be begterebe SSitgtDelfe "af 
big! Sab bet (cereod bet®amme, og atter nui beh^ 
ne Ximti t^i atter {fat bit l^eGfige, bit baabe fta%U 
og niitbe £rb nu taU til oS, true mob bent, bet 
true/ thinbe oS, at bu be^olber SSrebe mob betii, 
ber be^olbe SJrebe, men ogfaa, at bu er Cierlig ' 
mob betn / ber blioe t JCier(ig|^eb. Sab bin 7iant> .. 167 titU meb bit £>xb, c^t %uh 09. ISnig^eb maa gi^a» 
ub fra bin ^cUiQbom, og^bringe Sielftgtielfe i i>ore 
^ufe eg iaUt t>ott ^orbhibelfer! ^mem. 

. $Bi( bu itabgaae i «|)immer{geS 9ttde? — » 
^anbdig, m. S«> t)i i>tbe nepp^, ^)^ilUt Bt>at d{ 
i btdfe i£iber^ blanbt b^ntie j^erbenfi SZentietfer, 
t0r Dente )>aa bette ®|)0r9Smqar^ tiaar bet fore^ 
l(itQQe&A%lt>ox^ OQ forbrer alDotligt ®9ar* .^atiis! 
tnenligne k>i.be fort!ieIIt0e@tnDtfleber, f f^HIfe 3e^ 
fu^taUr om ^immeriget/ ba \>iU,e Di (et erf ienb^ at 
^an meb betteiOrb Del betegner ben fulbfomnere SiU 
^anb ^iSfet / ^Do^ t)t ^acibe at o|)tage$ ^ naat Dt 
]^at>e beflaaet Dore.9)r0t)e(r I)ernebe^ men at ^an betun* 
ter ogfaa inbbefatter en bebreJEilflanb/ ^MUn ^an 
aKerebe ^r ml fEienfe ftne Zvo^nbc, et flort inbte 
®obe^ fom aQecebe l^er flat tibbrebe fig i ®t;(en, 
tnbtil bet fnlbfomme^ ber , l^or Snbffrcenfningett 
er borttagen $ ^air f agbe jo : &ub6 Ctige er inbe^i I 
Sber* SReningen af ^iint &p0Xd$niaal et altfaa 
benne :^ \>\l bu Dinbe greb fpr bin @iel} t>il bu bpbt' 
t bit Snberfle beftbbe en StO/ fom SBerbend vSummet 
ogS^erbenS forger ilte lunne fotflprre } 9tt bu tin* 
be en Stlflugt/ fom S$erben$ iEummel og SSerbfiti 
®orger if f e ^ ffuHe f unne tiUuf f e for big ; t)il bn, 
at bet i bit Snberfle tfal opD^tbe en StDetg il^ilbe, 
f^Dorfra f^pfbe og iSiabe flat ubftremme ot)er bin1)ef 
U Sitecerelfe? %tembeie6 : oil bu.forotgfe big Snbi 
gang tiPnoget @t0rre ogSBebre ettb %lt,^\>ab Sor« 
ben Ifat, faa at bu^ naarfom^elfi bin Sime \Laaet, 
cnten t Ungbo^n etter 2((berbom, (an Mli^^mV^^ti » 4 i68 ' , . l^oab in ^n ^Mbt , p^ ^wt biQ til ffd^ebenS o^ 
Srebend og be ividr (SlceberS . (limmdfEe SSoUgef ; 
faa' at , berfom^bet {tb|te 93ub{!a& Ijraf er big i iU 
DetS Spfl; ber bog itfe ftaiftgeS ti( big :* bu^ac 
annammet bit @pbe, ellec betfom bet IpDer til big, 
tt^ar bu ev iSleb og Summer /^ berifteJEal {tgeg tit 
big:: betteDttrJB^gpnbdfen tit ^nurterne/ men at 
bu maa funne |K(fe bit Stt>§vftbfiei^tine fom en 83e4i 
fcielfe, fom ben/ ber t^infcr big tit^n u))iSn>Iig 20n? 
^-^ S$i( bu faalebefi inbgaae i «^imniertge,t ? SBil bu 
bet foe 2CiDot? ftabigen i ^t bette Dtrtelig ben ^t^ 
giering, fom fremfor alTe ^t ubDiflet ftg af bife 
^ierteS mange ©hjler?' — 5Cf ! Di SibeDel^ l;»or 
tt)ir)lfomt , ](>&0i: (unf ent/ |a ^Dor ^adnli^t be ^Uf 
fteS.S^ar oilbe t)are^ , : 

£)ei: ere 9logU, J^t^em ben ^U Zate om J^iint 
mertgei 01ige f^neS en iDaartigl^eb , j@ien{h:ibige, 
x>i(be 0))r0rete m^b be gubbemmeligt £^e/ fom 
aabenbar frctbe bet ^eUigennber Slabber, i^Dem en^ 
^wt Sormahing af ^ubg S>th fun/er til&pot, og 
poi b^em en^wt ^Mtninbeift af @am))ittigfieben 
fira]i:ouerb0t»es og'fortrcengeS; :be t>anbrei ^orbcer^ 
t>etfenS S^ei , og fomme / ; l^Dorl^en be gaae* Sftm 
ber ere %nbtt ;>fom Dirlelig l^aDe. ben SRening , at 
be t>itle og fEuUe inbgaae i «|Kmmeriget / fom fnnne 
ot>regne S3ubene, bet ene efter bet anbet, og rofe 
fig af bereS Sagttagelfe: Di ]^at>e tntet SRorb be* 
gaaet, tdtet t^gteffab htuht, t>i taUeiitU blanbt 
S^poe og 9t0Dere, ith blanbt !B{eenebere^ pi ^ar>i 
labet 9lce{kn be^olbe , l}\>ab ]^an6 t>ar/ l^anS ^n\xS, 
^an8 ^uflctty og aSe be Sing/ fom ^am tit^0rte. 
%bf)90r^^ i>i imiblertib oor Qm^ittisi^b, ba figer 


- ;■ 16$ 

ben 08/ at en faobaa £>pf9(berfe af Si»)ejr eAbn* 

fan "oan meget langt fra ben «^e((ig^cb ^ .irben^DMi* 

fen Sngen, fan fecQnbr 7(bfp0fge Di Skfnfanbbrtue, 

/af'^l^i^fonS 2Cnfeelfe nbefiufne ©onir barjtg^er ben 

05 / at beri |)ort ex fnet)er , og ben SSei er trang^ 
fom ferer til ftiDet; og at be ere $ad, font ftnbe ben } 
ba fiseo ben 06/ fom t>i iDor fotetifefte Seict ffah 
^0xi : itben SberS 9letfcetbtgl[)eboi)^tfiaaer be ®ftbt# , 
ftogeS og |)$arif(eetnefi ^ betet: berfom ben iffe 

ex (angt fuIbfomn^re^.^nb«bere8, fom Ht^e jlaaenbe 
Mb ben ubDorteS £ngt> ba fomnte 3 tngenlunbe 
tnb i i^immertgeS 0ttge« SiiSfe £>rb ere ftdett 
Kxttb at ODert>eieS j t^i bet er fo bo^'tf fe t?oc IBe^^ 
qDedimetigf^eb, iffe pore Spjier og Sibenffaber^ 'vi 
jfuQe labe fortolfe 08 ®ub8 S3nb, men ^eUere ^antj 
t^t)em 0'anb^eben t>ar/ og fom t)eb®anb$ebeh bits 
be t>eUebe ofi til t>et eDfge £tt)* iDg meb^nfi jDtb . 
t>i( t)or inberfle Sefelfe og S3eDib{i^eb bare albeleS 
^nig; ogfaa ben Dil {!ge 06, at ber fan Doire meget , ^ 
©nbt i et SRennejf e / om enbog SSerben prifer l^anS 
Stetfcerbig^eb^ at be tflf^neldbenbe jfijefnnefie @ier^ 
ningerintet f&ctxts f^at>e, berfom be iffe ubfpringe 
afbetrette S^ce(b> men at, berfom bet Snberjle i 

06 ferfl er reent og frbmi^ ba nma n^bbenbigen 
bet ®obe, fomleDer inben t ^9, bgfaa nbt>orte8 tabe 
fg ttlf^ne, t^i et gobt Srce fan iffe bare fletfe 
^rttgter* 

©trap i ben ber0mte 9)rabifen/ fom Sefu«/ 
fort efterat ^an Dar traab offentltg frem^ ^otbt 
paa Oieegef ^ Vicermejl for fine Difdple/ mm^^ . 
fao* fof ben ^ele ttlflebeDorenbe 9Rangbe> fUffebe > 
|iaii fig i S^tobfatnfng mob im, fcmo|;^a<ttAti.'SX^ ^ 170- tette %oiM. SReoet ittt > fagbe l^atl , at ieg^t 
(ommenfor at o))(0fe Sot^en og 9)to|)^etertre ;. f«g er 
iffeJPommeii at o))(0fe;Wa at ftt(b(omme« £)gJ^t)or* 
tebe§ ^dn forfiob bette, bifle ^an/t bet ^angteti^ 
tiemgif Pete af Subinte^ fertebetti o)> til bereft r^tte 
jDpttnbelfe t^' foitolUU bemi beh Sefpbning^ fom 
U^Mz t @iib6 SiUte, OS fdm ^n Dilbe, be flebfe 
ffttlb^ l^aDe i l^anfi fRento^eb* SBor Sert inbel^QU 
ber fun SBeg^nbelfen af \bette Sorebrag , fun $i>ab 
^erren (c(tte i^enfeenbe til jeet af Sftbene, men 
bette eir faa racttltlxQt, at bvt "oil fortiener ofte paa 
up at lct%%t6 be (S^ciflne |)aa ^iertt. ^ ^at jeg 
altfaa ffol tale oiti ben^ Sejrt/ ba er bet 

e^rijli Ubtoggelfe af brt iBut>: t>tt jfa( iffe 

floae i^tel, 

]^t>ilfen leg t'f^^f fremfatte for mine %\{f)mxt', ofi 
ftrcebe at gi0ire inblpfenbe for bem« 9>{aaffee f nnbe 
bet fpneft/ fom om, beite SBub tngen Ubiaggelfe be$ 
|)0oer, efterbi bet er faa f {art/ at Sngen Ian forfeile 
^zH 9Rening. ^t&rxa^ttt forlaber jeg mtg til/ at 
^00 ber Dil f0(ge Salens ^nbl^olb, oil ertienbe, 
bet iffe oar nnpttigt, at oi^enoenbte iD^^mcertfomi' 
][>eben bertiU . 

9taar oi tisnfe berpaa, at <i( SRennetlenft 
®(cegt boer paa ben ganfle 3orben8 Arebft af eet 
S3Iob/ at ben f0rfle Soo for bere& inbb^rbeS ^orl^Olb 
er ben: l^oab S oiUe/ at 2(nbre jfuBe gi0re m^t> 
fiber/ bet fli0rer 3 mob bem^ og at bere8,JBeflem« 
melfeoar ben/ i Snig^eo og <S:terUgf)eb at arbeibe 
mob^et famme f(tIleS SRaal / ba er bet |!r(st{e(igt/ 
at ait bette l^ar funnet faalebefi forglemmeft / at 
3oxt>i» er bleoen f^tbt af SSoIb.og SRorbj^ ogat \ 171 

bit ht^me\^S et 25nb:iomhettii\hu^alilUifyxetn 

flaae* ^Itn efferhi i^iint fZ€et<> mMtte ogfa^ 

befteSSu^ t>cere ttt af be f0rflt>.:$Mrcitxet haab^ ben 

SubhommeliQe og b<^ . mennefEeUge SReffoetbigf^eb 

tnaatte Daage^ . SSetro^te t>i ben l^eOige .£ot> , fom 

<Sttb i be befienbte ii 83ttb (ob {ttnbgt0re for bet* 

ffolf , ^t>iltet ^an pac^ forunbalige SKdaber ofibroig 

ti( vtgttge «f)enfigftr » . og fom fiben er gcroet otier 

i faa .mange Sfolfejlagjl Sot)e , ba finbe Di / at ben 

begpnber meb fXigterne tmob®ttb^ forbi i^errenS 

'S^9gt er S^ttdbomfl SSe^pnbelfe, o^ tntet ^olfeilag 

og intet en! ^(t SRennefFe : f an ftnbe 9letf(etbig^eben< 

og SfcebenS ^d, meb mtnbre btdfe fXigtet f0tfl 

polbt6\ ^edige* - 9iaar Sooen berpaa bD^et: an? 

gaaenbe i>ore tnbb^rbei SorJ^oIb^ ba pebbec bet t>e( 

aQetf0cfl: ^cebre bin Saber og bin SRt>ber/ t^i bette 

Sfor^olb er bet ferfie, f^Dori fBtenixe^et {ommer i 

^erben, pg t bette^SSubS (^fter(epe(fep(eter Segipn^* 

Itelfen. at ixere til al Sngt og firben/ til et i^berligt 

Pg t>elf0rt iit>, og i bets £)Dertritbelfe SSegpnbelfen 

til alt bet SRobfatte. IKen efter bijfe SJefalinger, 

fom i Vlminbelig^eb ftgte til at fremine alt ®obt, 

til at forl^inbre aJt Qnbt,, flaaer iblonbt beenlelte 

TCbDarjler benne forrefl: • bn flat ith il^telflaar* 

2)et er jo og npaatt)iDle(igt ^ at f!utte lOt bare !2er« 

b0big^b for aUe 9l(efienS 0tetttg^eber> for al ^icni 

Ctenbom^ ba fornemmeligen for ^an6 ii^. Sntet 

9taDner frpgteltgt fom bet af enSRorber^ ihgto 

^orbanbetfe Itgger tung paa et SRenne{!e« ®ie(, 

fom Sorbonbelfen l^Diler ouer ben, mob ^joemfyuii 

Sroberd iBIob raaber fra Sorben, ber mobtog bet, 

cm i^evrnj OB Mar anben S3r0be fern i^x«^«l» m^ > . . . 

/ 

/ 

172 . • 

mtt ffaatieitbe @tra{fe , naar bet bet ttttberttben 
f9iieS nof at foc^tnbre SRiSboeberen fra vtbete IRid^ 
giertttngy ba famt^fSkr fuerenbeg bet mUbere'^ttte 
tbenfirertge; men retfcerbigj^SDom: ^t>o fDinttbf^ 
fer SRenneffetS Slob, t)eb/^eiine{7ett7at .|Mm8 
fi3(ob igien 4ib0feS , t|)i (SnbfTabte SRenneffeti fit 
aiUebe (i 2Rof. JBog 9^ 6.)* ' ' . 

^int S3itb maa berfor ftebfeDttte eet af tie 
f0t:{le / I;doi: IKenneflei: flulle boe meb ^manben, 03 
^t)0]: bets SpeUiQ^et> itfe erfienbed, e('benie|»)>e 
mennefleligt @e({7ab^ \^Dor|bm^elfl(S|iriflentroin« 
men !om ^en, bragte ben ogfaa ftebfe bett^ S3tt& 
, tnebftg; men^t>or SReget l^ar bet-iKe fofietatinb^ 
fere bet/ at flanbfe ben SBotbfoml^eb , ber^llebfe 
^(cvebe Sens ^aanb imob %Ue, og Vttee fmdb j^mt 
SRen f7i0nbt eiDet i benne «|)enfeeiibe1^ar fiMrt-tft 
milbiere Ubfeenbe ibianbt oS / ^Dot SIteget fat^ei bee 
' bog enbnu flebfe i, at ^iint ^n\> n o»etl^p(bt; ehb^ 
og. fun er tttUnH i ben S3et9bn{ng,) |it)ori en Sj^vu 
flen h0v forfldaetet! S)tt]^ar iffe t^t<lflaaet /: bm 
^aanb faibt^ilh Hgefom tnb i ®fieJbnen8 (Sang/, 
eg f0nberret> for^oDen, umenneflleHg font ttignbelig/ 
StbetS Smab for bin SSirober) nn^Ull men ^t 
brx berfor t!(e maaflee bog fortortet 9logen< Dage, 
eUer gtort bem tungere og bittrere? @re bet iJKe 
Sprbet/ benfunne ))aa(agge8/ fom f nufe - ben Un« - 
bertrplted £toSfraft, fomDtrfe Hgefaa brorbenbe, 
flienbt langfommere/ fom ben Dolbfomfie i^anbltngt 
6re ber tffe £)rb^ ber faalebeS funne fmerte^ faan 
(ebee faare/ at bereS SStrf ntng notfien er ben famme, 
f0m cm bu fl0bte SDoIfen i bin BroberS i^ierte? 
£)g ^^ab. ix bet »e(; |^»oraf Mtbfomme JDtb i>g 473 


iCEe blot forl^nbre ,bet£)nbe8 ttbbiubi mtn ogfaa 
tti{iop))e bets iCilbe t SSenn^ffefS Suberfte. £>8 
IficiiVtzn tx ba. be bLobt'g^e ^ierniiigerS Ailb^e? ^Dorajf 
fremgaaer jSolbo^iSKotib? ®tunbotli ttd af 6gen< 
A^tte^/ - af Segietitg^eb je^er ftemmeb ^qbis ; men 
>(»iV |om fefrfl o^rftcfbe eet §Kennef!e£ ^aanb mob 
|^(tnfi':83rob«(;'i)C|ri^vebe«. SDenl^oiiiteeir ere Dtljbe 
rg^i^otbfomtir;: 4^ betfom Sn^t tDtflngn bem / ba 
trfOiit^e dsfaavbi:9be:«b i uHbe'^^Minger; og ba 
JStebe fremfalbct $Sre6e, mrSfpttutmifen ftebfe 
tM>«/ ogbea t>tl.fMfibfl iWeJ^tite/ fprbet ubgjjbfe 
. SBIob taaber mob \|)tmme(en; >9$rebcn forMtnbet 
dltib^ ben fatter SRennttlet itb af^i^nS tette Sif^ 
ftanb/ faa Somuften iffe meire l9fe5ifor*i[>amv foa 
®amt)Uttgl^eben .ifl0^j^0refi.mete^;t'.beti(an df^etjkr 
lomme bet Uf^9i^e^i;Nt ben bttdecfrirbetiSfinbreitit 
tet@t0m/ ittbtil;SRettnef?et ftnber:fiBft)er», J>t>or 
l^an-albng Mtt^ebs^ 9l^t)«)?e f ommenLr^Bftt l[)ar Sngen 
hva^tt SSlobfCpib ^Mr ftg ^ tiber^eii/ ffom albeieS 
frctf og rpggedt^e Sntet mere 4iBtebev:|[KJ0[tgt? 3(fl 
mange Ul^lflatigei^Debaaret fRdrbertttS {!rcef f e.fige 
St9iy>n, ber albrig ^Dbe t^entet / (ni noget ^aabant 
flttibe neDfteS tH?'er bem> ber fopnb felebefomm^ %ft&^ 
forbenne®t'erhlngy fdm/ben/J^Dormebi)} mi ta(e bevs^ 
om, ber ftbeni be-bitttefle @mer<er> i ben trnPeiai 
l0fefie gortmDt^tff»aft^reber l^Wb '&e'^aDbe gfort, 
og^ fom bog iffM>4r'e at unbjfptbe* SDe^aDbe ilfe. 
DfSet troe^ J[)(t)a,bi vber faa ofte: b(ei> bem fagt^ at 
fiibenflaberne^ noar be hiiot j>eb at rafe / tUftb^ * 
iinjbe atte ®(rahfer.^ f))otte JD^s^^DtiSoing: : i^g 
C^rnnbfcstmnger 5 be l^ai^be {{{e DtQet anoebbe be 


174 r>dkQt JOHtK i»* fdrfle ^rtritiger, iCfe fampe/ ilU 
Ube, ^aaf6tt6it>Qm btini %viftelUv$.&twh, cq 
Ut fttfhtr 9o^ltt be dfbr%' ^aDbe- troet midigt, 
^ilUt ^t 1 l^^rte om 3Ciibte fjBifi no^tthita uDeblumf 
tnenbe , f^tfbri be albxiQ nuaitit dt/rfhAe ;]^a^etiiib 
ben mtnb^e I)eeK . .Xltfaa: 'berfoin.berfngen>S3xeb^^ 
DM, ba ^c&£ iKe.@ftetib8orb 00 Jbitter2(bftttb$ 
berfom bette fhajr bh» tr)anget$ ibt gifHbefiHe^t^er 
til Dolbfomtne (SHermnger> fiemctn^ettSoiit erfiettbe 
<^.ml bu.betfi>rfri>(be bet Sub; ^Dtft SClDor > :l^k>B 
^cUtg^eb bu bog erfienbet/' biffAegpnb becmeb^/ at 
bit bcempetSSreben ibit JBcpflL^-: fii ■'■■'. « ' = ;/ 
£)ette.uar^ i^oab SefttS ((tcte^t Dor ZeKt 
S>nfom iRogen;.i^telflaaer/ < ba; |tge; 3 atle^ioat 
3)ommett8:@ti:eng^eb ber ttbgaae ioDer ^am. . JReii 
^otKen S?etfcerNg^eb Dar bet:^og,.'>e¥fom bette.Dar 
tin ^ele %edr jeg fytt ith :i\)\d^aazti t^i itlt 
blot SDoIbdgierntngen , mm* ogfoa btt oolbfoinme 
®lnbe(ag cr ,®9fib«; :^r bit Dtetb itb^9(arfag, ' ba 
er bu aiOferebe.beroebfF^Ibtg; tDhiget bu t!{e SSre« 
ten, men (abet ben br^be ub i ittUb0ti(ig« £)rb> ba er 
tit. ff^Ibtg tU ftetxt^txafy og foi:b0mimer bu bin 
Srober^ briber bu ganffe ^ieciig^benfi ®amfttiib 
tneb i^am > - f rcebec bu fun .^eDn og Utibergang ooet 
$Lam, er bu: b(t fefo oeerbig til^at l^aueDeel in<b::be 
4>eD[tge { Spfet? ellet mon t((e b^tte Gtnbetag J^ar 
i^iemme |)aa bef mobfatte ©teb^? — *• ; 2Cttfaa Jpber 
tet,93ub: bu \lal ith \Laati^Ul, i c^ttjieltg Se^ 
i^bning/ efter Sefu egen Ub((rgge(fe / faalebeg: 
ti^ittdtittiStebe! S)ermeb et SSoIb og SKotb forr / ^ 
I ' t7i 

» . • 

T 

^it^tet', men tiUiQe faa tttegel TiniettiftH, hit 
mtft forbiftrer og focfiptf e« SRennctf^neA 8tD/ 

Smng bin SBrebk L —^ er bette if0eetili0nt 
og Qa^nliQt, et n0bt)enbt^t S3itjbi @fulbeif(e be(d 
Sl€tmosSftgf)eb D(tre erfienbt aftKKe? SDogfinbeDt 
M gattf!eanberlebe6$ og i|fea(ene naatt)i betragfe 
SRennefleneg ^anbnnger> ^t>t(fe fad ofie ere fot« 
ITteaige fra beted £)&ei:be))u^ninger/ foxhi ttuetS 
@tr0m bcerer bem biOietofe ^ l^t^or^enben Dtl, og 
iffe ^t>orl^en be De( t)ibe> at b^ burbe fomme; men 
fe(D naar ))i«t roUgere £>teb(t{fe fperge bem am 
beted fanbe SRening^ :om. bet DitfeKg et beted 
S>nfe, at be (unbe tDtttge beted SStebe^^ba ftnbe 
loi, f>^or tangt bet et fta^ <^t be DtUe ttnbetfafle ffg 
^xiti %ovbtinQ. SSi ^0te bem irofe-ftg .af £itebend 
jDtb og ©letninget/ fom tiate be ^tttfndet af it 
mobigt OQ tetfottbigt ®tnb;. be fCiuIe iff e Jbieted 
Sptmentng ^ at bet et bet £)nbe^ fom i SSetben 
ffal fotbttt)e bet £)nbej ^og naar Dt fate mobfaf 
Sate^ b^a fp0tge be od / om be' tiel attib ftmne ^ate 
ttlftebfe meb TCnbted Sotetagenbet ^ om j>iet;er gobt^ 
at ^iextet hlmt ubetxsget betueb, . om be t f0omg 
SRo IHuUe fee tii, eUet life l^eUete meb flammenbit 
jDtb^ diet nibfiet «f)anbltng gtlbe inb for at fot< 
iiptte £)nbf!abend ^ele. ^iQten oq Stagt^n? ; . ^ 

SSaat t)i tluQe befoate'bidfe @|)0tgdfmm(e, 
^t>ott Sanbt OQ Ufatibt et blanbet,^ ba labet od fee. 
^en til uott Soangelinm. SSi finbe bet bidfe &tbt 
l^oet ben, fom et oteeb )oaa ftn S3tobet utett^at^ 
fa0 / ^an et fplbig* &g l^et otHe %Ut tH^i 
06, at betfom ben.SStebe^ be bcete mob b«ted'Hie#e#. 
flat litnne tetf(etbiddt0ted ^ ba inaa ben oate ^ttntu .1 

9 ' _ > 176 bie, *^efare bUiibt frem — -- berfom bc^n fun t^Mbe/ 
becfom bett>ar i beni 9latiic> at b^n f0rfl oterlagbe^ 
og (Tben J^ahblebe* SRen joji bette ffol btt agte 
)>aa/ (kt bin SSrebe alttb metier^ bee e r ^Cttrfag ; faa^ 
(cenge ben rafer, Deeb bu tfte 2(hbet^ enb at bli 
l^ar fulb ®cttnb tit 3C(t/ l^Dab bu ftger Dg^giffT/ 
eQer bu ueeb bet iOlobfatte faa (0nltgt og bunfelt, 
at bet et bet @amme., fom om bu i!!e Dtofle bek 
9Ren {tflect meente bu ogfaamangen @ang -tilforn^ 
^{ tu;^at>be al @ruttb tit atbrebeS^ og ftben; naat 
S^veben^aube ubtdfet, |>abbe fufbti.prbet ftn Sib/ ba 
betoeitfte bp>)et flunbom, 4^Mb bu burbe l^aM betontC 
fortnbm, s og bd befanbt bn Del if te {te{ben , $Dot 
liben @^ritnb ber i>ar tfl at tenS SSrufcn, oingr«be t>e{ 
iffe fielben^/ l^oab bu^ breoen af ben, talebe og 
giorbe.' : Sab berfi)r omfiber Srfaringen giece bi^ 
Difere; tbiDt bog nu , omli^uifle oribeS nbeii 3Car«. 
fag, pr0D bet a{k)orttgen/ tebtttgen; t^i bette 
inaa bu'p bog erfi^nbe, ^i berfom bu labn big 
benrioe af ugrunbet S&rebe, ba ec \IU 2)en/ |>aa 
][>oem b«tt>rebeg, men bufe(t) .ben ^fplbige: . 

: SRen biefe iDrbt nbeti 2Carfag/ ere 6teone 
anfeetefom tmDifommei DorSejct; man l^at meeut^ 
at 9togte df AirlenS crtbfte Sctrere itfe jlufbe ^ave 
funbet beAfor ftg, og beraf \^9X man mQet S^LyxUZp at 
betmre:ettfenere2;iIfo(tning, l^Dormeb mani(>ar Dillet 
fotmilbe Ng)errenS Sate,, men 0t ^an jfeto ^a^be 
cVltcerttl^ecten, fom DrebtS, ffplbig* . .IBi ftinbe 
nu 9et;^rfDare be omtmflebe £)rb8 Stet tit at btit>e 
ipaa bet ®teb, b^or be nu ftnbeS; men^m be^0t)e 
bet 4ffe/ Di Dide gjerne tabe bem btiDe.tyi^lfomme, 
og Di ertienbe bet fom 3efu $ub tit Snf^per .af |^an« 177 

r 

SS^ffenbere : l^Dab tnienbtt er meb eUn itbett TCax* 
fag/ at bu Dtebefi/ bg f7a( bu bog tt)tt|^e bin SSrebe« 
2)em &rb tageS nemHg { bobbeU SBet^bntng* 
Unberttbeni en bebre, i^uori bet enbog ubftgeS om 
<Sub^ at l^tn Dtebej ooer Sf^nneffeneS S^nbet/ 
]^t)ort TCpoftelen ftger: bliDer 3 mrebe, ba f^nber 
Hit, faa.at f^an altfaa fpned at ftenbe en SSrebe, 
bee tf!e er ®9nbj ^bor! bet jtgeS om SefuS fe(o, 
at ^an faae omfring paa be f^pKelffe S(stere meb 
16rebe :(9Rarc. 3^ 5.) 5 og af en fdaban aloorlig; 
^eUtg .Sott0rnelfe finbeS bet ogfad mange og {Icecfe 
^ttrf nger 1 ben fdmme Sale, ^\>otaf vot Ztxt n 
tagen, l^tde altfaa ftaar neer fammen meb^benne 
2Cbt)arfer om y \at ^l ffuffe tDinge Dot SBrebe. Unit 
^erttben og atmtnbeligfl berimob Ire^egnet man meb 
betU JDcb !itn $uab ber er ntilberligt, og^i toenne 
Set^bning ftged ber:'a(ISrebeDcere (angf fra Sberl 
i benne SSetpbntng (nnbe ba ogfaa SefnS ^er {tge: 
^Vet btn, fom orebee paa ffn S3rober/ er ffplbtgw . 

SSi ftge bet, Dt gientage bet ibeltgen, at 
itben £raft> ttben Si^er nbretted 3ntet, og faaDtjl 
fom ber i ®inbet flat loUte et Iet)enbe SBetbel^ag meb 
bet ®obe, faa mfl maa ber ogfaa Dcere leoenbe ^t8« 
]^ag meb bet Cnbe* Ser er en Sort0rnetfe, fom i(!e 
f orttener at lafteS, fom mangen (Sang maa fptbe fe(o 
ben Srommefle6 @te( , naar i^an nben 9)etfon8 Xn^? 
feelfe b0.mmer ooer bet £)ube, naar ^an beflutter 
jtg tt( at t)tbne, at j^anbte berimob' uben Sgennptte 
og ttben Srpgt / naar f^anfi ®tnb Del {!ar(ere U)i><z^ 
geS, men ^anS jDi>erbeoiiSntng , ^an6 «£>enftgtbog 
biber ben famme, naar ^an t^eeb, ^uab fynn talit 
og gt0r, og {tben t0r tctnU ttlbage bet^M \^mi(^^ / 
» .178 

'ftt t^fctglieb n»>b |)trgtenS QUmmt, pacnw^iU 
ilpnbelfe af (9ttb8 Tianh, ^i>UUn ^att.ful8te.: 9ten 
f^Dor forfFteQt9 ^rfra et SSteben , na» belt forafi«^ 
brer bit Gtnb b^bt neb i betfi SScefen, fiabu fotla^t 
berbine ©rutibfortmnger og bine %ot^tUt, noat 
ben brcenber ibig, en nfiabtg S(b, fdm 0be((egget 
GielenS Xrcefter ifiebetfor at niobne bem> naor bit 
fun anfeeir bin egen oq bin SRobfianbetS f)erfoner^ 
naar btt pttrer bin f^orbittrelfe t nbeftnbige jDrb og 
i Oierninger , fom bin bebre SSiQie forbi^mmer I 

2)tt f!a( ingenlunbe tie tit Tilt, bu fEat ingen^ 
lunbe ))cete en rotig SilfCuer t)eb 9Rentte1{eneS 9ore« 
tageriber; og (abe IBerben gaae^. fom beh gaaer. 
SReti er bet SSreben, fom foranbter ben tirberee^ 
bre? <Sr bet SSreben^ ber gioer big Hat ^^r^anb til 
at ot)ert)eie/ i^t>ab bu ber gtere^ ellerftabtgSSillte tit 
atnbfare bet? £)! bend Ttn^ag ere forbart>eIige^ 
font benS Araft bog er foag } ben f0rer ^enneftet 
^nrtigen tibt ub^, og (aber f}am ba fiaae entrtil 
©pot for.Jtnbre, og ffamfulb ooer ftg felD^ @r 
bet i $Brebe^ at bu er ftitlet til at ot)erbeDife bin 
SRobflanber , at ffaffe bine @runbe Snbgang ^c6 
^m, at bet>ctQ^ ^am til at f0(ge ben bebre Snbftgt^ 
bu Di( mebbete ^am^ SReget mere k>i( fom ti,efl 
aSrebe f re mf at be »rebe, Sitfer^eb fremfalbe ©it:: 
ter^eb, bn Dt( fpnbe mob bin Stoefle, og l^anDit 
f^nbemobbtg^ og i bet 3 fege at trcenf^, atbe^ 
ffcemme^ at ot^eioinbe ^inanben, mi ®anb^eb og 
Stet , ^Dorfor S bog fagbe , at S t)i(be flribe, mere 
og mere forglemmeS ; ja felt) ^t)i5 bet er en gob®ag/ 
bn forfoarer, 'oil bu giere ben miSfcenfelig ^ giere 
ben.mohbp'btliQ i ICnbreS 0ine, i bit bu tctxapn for 179 

' X • 

I 

I 

ben meb Sivebeni, oq &le meb Ganbfiibi og 9tef:> 
farbtgl^ebg JSaaben* 

ZQt paa S^rebenS SStrlmngier t bit eget 3n« 
berfte. SDerfom ®ubd SRige er AietKdf^eb^ <8{abe, 
gfreb/ fan ba 9loget mere forjjage ^immttl^t ttf 
bin @ie(, enbf&reben tan bet? S)en er d^ttnbet i 
®e(t)f9ge/ i ®tolt^th, og betfor et ben Ittectig^e^ 
UnS^itnb^i ben Differ StiStanfe^ bu nbff)eiber ' 
be 3Cnbre8 Sot^olb; cm be tnbremme big, ^9ab 
btt.forbrer, om be tife tUtage fts SRete, etib bA 
er ftttbet at titflaae bem, ben Dceffer Ibeh'g SRigfor^ 
ntietfe, t^i JSetben x>il boQ iffe goae efter bit 
®|nb ^ og be %nbre vtOfe if f e nnberfafle fig bine 
Sorbringer ; ben oceffer Sbrbiitrelfe^ i>g naar ben« 
tie tafer , ba 0n{lebe ben SBrebe t>el at f tmne fenber^ 
f nufe be '2Cnbre , men naai bette ilU l^ff eiv ' ^<^ 
Denber fyan fig ligefoin mob f»tie egneSttbbo(be> og 
^anS Snbetfle fortoerefi i frifgte6l08 '^drme; S>1 
Del funbe ;^erren ftge meb ©anb^eb: itben S for^s 
flaae og f0(ge ^ubS S3ub anbeHebeS ^ enb be flefte 
SRenneffer f0lgebem^ ba fomme S ingentunbe inb 
i ^immerigeS Stige! S^i l^^td bu enb(^ 9i>(ber big 
tilbage fra 9$o(bdgierningen ^ mti bn bog itaber 
jBreb^h b(it)e t)eb at brdenbe i bit .^ierte, er bin: ba 
et 4>iwmerige ber inb^n < big ? - 

' SQer er bet et ^fmm^rige^ bnbereberfor 
btm, mtb- ^DitPe btf (et)er? ®ub t><ere 1bt>et, at 
e^rtftt @t)«nge(ium bog fadtnbt ^t formitbet !Retf«^ 
neffenee @aber, faa SSoIb og "SKorb fun ftefbnere 
]^0reS tManbt og ; men enbnn fitbfe ere' bkni %9^- ' 
maning^r om, at x>i ffuHe tDinget8rebenIig«faa ti0bii^ 
i»enbige^ tifi benne i^ebbliDer tbbnu {leb(e«t>^«tvU<« .\ 180 , 

fe ubeti Srttgt eUer @aDn at forbittre faa maiige 
®^d< ^f be.fa^/ f>&ori t)i ^er funbe glftbed meb 
\fSittvei>x^^ TCgt |).aa be JBrebagttged Sorl^olb mob 
]^t)eraiibte.t«ibb9vbeSl SbeUg finbe b^ fi^ foi;ttttD^ 
mebe;) ibeHg- {(age ^e (H)ec l^t)eranbce# jofte ttb^n 
Orunb, ofte tq«b (tbeo @runb, og 9loget jlulbe 
bog Slf^nfiejler (unne tUgtoe ^manbett/ t|^i be fet(e 
aQe t x(^(3^%^^tx^l^x. SRen naar betee tf!e titgilDeg^ 
iiaafr{0i^t(rl^.eb mf^e og mere robfcefler {tg^ ba bt:^? 
bet be» pg(44i vb i faabanne jDjcb og ®iermiider, 
fom littt. Sibeaflaberi biHtger^ meti.fpm ftben maae 
nfienbeS fQi: ubidigc;^ /. |>:t>l6 nu tvbQg beit^ oAUx 
fortrpbeS,/ J^DjS bej^temgeenbog alter ene$> ^M>r 
mange Siber t StDet. bltpe bog bevpeb tr^ffenbe/ 
fom,f»njbek>oirejlette; l^por |)(ubfe(igt; $t)or ferget 
Ugt (ifbr^be^ ifte ofte:®((tb.en i £)g l^par ofte.^(i«; 
Dir ber tlle;fn SBiHiab tttbage^ 9iogety fom i{jCe 
forltgee/, fp!m:Oj)fag<g/ fom erinbre^ anberlebe$^ 
enb ^et oo): memt , pg fom eft erl^aoitben (^(er ittei:«i 
lig^eben og.(0fer ben# @amfunbl 

. i . S)o:fom bu ])ar SKobflanbere, berfom.ber ^re 
^h . foi!)'-falbe fig bme Sienber / er ba iWfotxX meii«: 
tie{!e{igt SBaanb lojl imeUem (Sber? er bet big b^a 
tidabt (xi frcenfe bem faa bQbt / fom bu formaaet>. 
at forbtttre bereS %xo , ]^t>etgang bet f ommer i S3e< 
rfjielfe. meb btt? >Derfom ben S^emqicbe trisber big. 
tmebe, er bet big ba tillabt at aft>ife ^am niebS^):^ 
agt, at be^anble \)Oim meb 8$rebe, ^Dergattg \)Sti6. 
SKening xlU ftemnier lO^ereeng meb bin, ^i^ergang 
^ana Sar^ofb ieUe ptinber t^t S3ifa(b? SRen fEplber 
t9 beK'S^remmebe; tl^Iber bu enbog bin Sknbe S^eU 191 

i>ittie, Siaffil^eb;. ©laanfer/'SberWrelfe^ fb^lba 
bn ba ilU bint S&enner Utte ent) tnetie? ^og fee dI 
SRang^^ font ere ftotetommtnbi, uMUiQe mo\> b€ 
%tmmbt} fom maaflee enbog m fnatt )>inige tit 
Sforltig meb.bere& SKfobflanbere-}') Men l[)ieinme, mob 
beteS ^avme^t,' mob betttr^* 2!)^ be mefl (unne 
D))mttntreeIIer fotbtttre;*-mob ^ik^tle be oi^ertoge be 
f^eOigfle ?)(tgter/ ber fott^olbt be ^q Qan^i anbet* 
Ube6, ber tVinge be ffg ifle> ber (abe be IBrebeti 
frit 20b / ber bItDe be ^(agere / for ^t>Uh be, bet 
betroebeg i bereS 9Ragt/ jfietDf/fov ^t^ijife (SUabem 
fi^gter* £) ! mibt iiS^erbenS SCummil eg S^ebragt 
og Sf^rfiprretfe funbe ber Dcere et;^immerige^ naat 
fi^enner boebe ttlfammen I Senbragtigf^eb; men 
naor bet Sllobfatfe ftnber @(eb/ ba, l^oid enbog 
etterS 2C(t t>ar ber, ^oab ber fntbed SiDetS S^ffe^ 
frgeS bervbog nteb . SKette ; ^at ber bpggeft ))a(trit 
^elt)ebe»' SReufEeer bem Deb btb-SfpIby i^tbct 
baen rhtge'fepnb? ^ ; 

. ^ £)g flat bet ba hliw fdalebeS? @v V(t4^ 
'fitort bermeb, <it bu tin eetigaitg ep faabap r^4t< 1)«. 
taaa breb'eS ot)er bet, f om er big t mob ? ff orbi £u 
benjlaben ttlmer t bit ^terte, flat ben berfor br^be 
«b, og l^at>e grii^eb tit at rafe ^ --^ S! bereref 
gammeit/ l^eUigt iDrb, at en SKdnbd SBrebe gi0r 
t!(e bet, fom er ret for ®ub; tan bog Srfaringen, 
Hit, l^Dab. b» feet omtring big, %U, {)D4bbu|)P0« 
Der meb' big fe(t>^ fan bog ben bitfre Vng^r, bit 
|tf (|rt mangen @ang forndm , naar bu l^aobe fufgt 
SSrebenS Stiflpnbelfe , ilU {Zrite bette £)rb fom et 
®ubd £)rb i bit Stiberfte , at bet maattt rinbe big 
ijtnbe, naar.^et atter brufer i big, o^ bu«\^<xxt 182 

I 

fcem t bin. S$rebe? Sab betr bogDctce ®xmb\ctttdn^ 
^ttj ^mlU btt Dt( fBlQt lab ber bog Dare %^i\(ii 
t.bin@tel/ at tffe eibrnflaben ffat raate, men 
bt^ ^ebre ^SXAt I . iOg iloav benae igten omtaagee, 
ba f alb Socffff tet frem , og ndar bu tDtt)I<r, om 
btt i>U txrre fiaerf noC^ til at tDinge bit Dtibe ®iiib, 
ba jenb et @uf o)) til ^rebeii$ (Sub> og bet tf^I 
attei? D9(be ftitte ibid» SSeeb, naac 9<tren truer, 
bffbipgf^ia i rolige Simer, beeb, fomt)itt |)erre og 
Sr^Ifec licrte big at.bebe: forlab og tior ^fplb, 
fom og 9i forlabe Dore ®f pibnere 1 t^i naar btt &ev 

bfP r<^4Ub,e^> .i.betbu begpnberbtn £)Ag, bamlbit 
^egQnbe ben meb miibiere .l^ierte , og naar bn beber 
faaUbeS, i betbu enber bin £)agy ixx.xW ®oIeit 
)lff::gaae neb ODer bin Sort0rne(fe« iDg n^ ba 
pgfaa @ttb$ JDrbS Sformaning , npt VnbagtenS |^(« 
(ige SRibUr for mere Dg mere at beroUge og for« 
m\\^% \>\t igltert^ "9taar bu offrer bin (Sat)e ))ad 
3CUeret, og bu fommer ber il^u^ at bin Srobec 
^ar 9(pa<t t9)ob big , ba (ab bliDe bin (Sabe ber for 
SCit^ret, og gaf ^en, forlitg big forft xatb bin SBrih! 
ber /I ogfom ba pg offre bin @at)e/' IDiSfe £Drb 
tatebe |)erren meb ^l^enfpn tit ben ba^arenbe ®f if, 
men l^an {tger bermeb od enbnu, at I^Dilfen enbog ben 
@fi( er, efter ^Dilfen t)i bringe ®ub Dor ubDorteS 
S)9rfelfe, ba jta( ben D(sre9Rtbbe( for ben inbt)orte8, 
pare SKibbel ti( ^t i)ce(f e og befa^^ i o8 bet @inbe« 
Ictg, ^t)ormeb @ub Di( ttlbebeS af o8* S>erfor, 
naar bu nu efter be @^rt}lneS 9>(igt gaaer til 
TCIteret, naar bu forn\)er bit ®amfunb meb bin 
«!^erre og ^orfoner og meb bem , ber bef tenbe I[)an5 
^at>n, iiaar bn atter feer big fom et Sem af bet I I 

183 #ore Sfgemie^^^oflM ZvitVta^ti \enbtttxUt , ^ii 
tit> og @unbf^ebtnn StiftliQ^i^ Ufot^tt, ftulbt bit 
baiSfe birr .Deb t^erven&Wtto fompe iefUt omat 
. «i>{ngeibitiS$rebie? 9ladt b% t4{Rfet:|>a(ib{t9^i:^o(b 
tU bett ;f)0ie{t4i> ' tiaak bu fomtni^rbine @9iibet i^u, 
naat bu ffger: :^i9l)rmeb ffal jegforfSn^ (Sub? ^t)U« 
(etJDjfet ffat i^^ briod^ fot m(n*^et« ®9ub? ba 
web bu »eli, W befiDffer^ <Mi tr^^^^ tHefet 

{bulbar ®aiHi bttfig i^ctm bfti It^rebe, bit i|iab tit 
jDffet;^ og ^ary faa greb meb |)ani 09 SRfnTie|Ieiiel 
9^aar bu gaaet til ®iibS «^ti«8, ba De'eb bu \fd, at 
betfe ®feb iff? de?e, enbbe anbre, er f pib't df ®ub^ 
men bermtnbetVIt 06 l^eittDeUgete om/at ®q% 
«r ^iS ntsr^^^ %-at k)t jIuITt js^bin^ige 08 for |^dm» 
^ey for DtUe Dt ber tffe fottolft^ Subeue eftet bare 
£9fter og liart 1Bt(faar> ift^ atibeiibe bem |)aa M 
fell) meb fetfiubig SHfcebe^ebV iHe ptife 08 feti) oft 
l^oeranbre, forbt t)l rfiaiifFfe ^dbe bragt ^eii eii itb^ 
Dortefi epbtgl^ib ^ men Di ottle ferlolfe JBubene ffter 
S^iifK , Dor 4)en?e8 pfl S>r<ie1iif>^ ^fntelffipftta ^ 
£)pngttgl^eb OS ®anbl^eb> f)t0be io6 {V(o meb ubes 
fluffen S)om font for ben ^(feenbeSj^ie, forbreaf 
08 bet @amme, font @ub forbl?^> ^n futb, en tnb« 
oprte$ Spbffl^eb, ubjiraCt til '^&n$ S5ub8 ^ele »e^ 
t^bning* ^g bemebntaaeol ba ogfaa minbe 08, 
at bet iffe er nbC/om ot funne^^ip'fofft i9(mt)er rene 
fra Slob, naar bi iffe-funn* ojil0fte:,^ietter tene 
fra ajrebe 09 ^ab* ''SBar fmitt t)eli)inig ntob bin 
SRobllanber, mebcnS bti er meb ^am paa SSeten, 
at 5D?ob(ianberen itU ffal ooeroritDorbe 2>ommfren 
big." SSeeb bU; ^oorloenge bu er meb ^aitt :|)da 
S^eien? S^eeb t>n, I^Dor fnatt bu maaf!ee fiaaer 184 t>«b^.en$ jScai)/ ^nm bin Bve\i^ ^av fotntttmtt, 
1)at:[fiaiet oq Utt0\>et^ , oq aUebin %nQtt6 Zcattt 
falbe. I^am ba tffe tttb^ge, at bi| tunbe. forlige big 
meb^qnn^v SSeebbU;/: J^wt fnart bo.fliiaetifor bin 
S^i^^fnine?/ fon^ .{!a(:git^ l&if)t)er ef(^r Pat WtaaU ^t)or« 
meb ^n'^a^ maa(t?i^er f an bu foragte 8te£ og 
IgSiOig^ebiJ^i; fan bn trpbfeog true}' me^ fotjBrebe 
flat b.u ftpbe;^rebr^ fj^c ^rubfel Srubfer>.og berfem 
bw froDpe}: ti( bet SIberfie/ ba ftal bu t^<€ friCienbeS, 
meb vntabre bu Can UtaU tnbtti ben/{tb1le Blitxp. 
, ^ V Sifti aW bett c .fluUe x>i jcEDntigen paaminbe t)*» 
S$e('m( ^;r\>eb Dptt forb<er9ebe ®mb if f e. {Iraic for^ 
jc^ie^ Jpm i>eb,et ))|ubfe(tgt Unber> men mere og 
iB^r^e Diffe pi b<>^;^nef til SierUgl^eb og^bm9gl(>eb 
pjg ben rett«::®aglmpbtgl^eb* <^ee! 2Carene gaae j 
^n eii^ t«jnfiefj*ffe iiit ©(a*/ og, f (Wi fjan albe5> 
frljpei; f>an;: fpif t? <B^nere / wnDfeligere ; • Dope :]^nj 
SP^^i>?;nger , 9t 2CU {!a( t^ig^ for ^am/ o^ 3 fig.e 
mi^ajl^ee.; ,a$ bette e^ 2ClberenS ulpflelige. ISitluf ng# 
^i^« en^nben,b(i;Qejr.maa{!ee milbere> fret^eUgere^ 
Iterltgere; O^Dorfor frembringer TCIberen iffe ben 
famme ISfrlning i l^am ? £) ! bet er iffe TCarene, 
font gi^i^^^t, men bet er-Sibenffaben/ fom> naar ben 
u][ll nbret bUper t>eb at.rafe, mere og mere forbcer^ 
y>^Tf Pg for^osrber «^iertet; og bet er Zxo og ^orfoet 
Pg ;^9'n , . fom , naar be bltDe peb at arbeibe i ,!^ier^ 
tet/ mere ^g mere .i^eUige Ut^ @aa otlle t)t ba og 
i en leoenbe Sro erfienbe, l^pab ^eri er xtt , og 
forefo^tte 08 at ^o(be faft berDeb, og bebe (Sub, at 
^an Dti gioe o§ iKraft baabe tit at oiOfe og at \\x{t>^ 
fringe, faa at §&reben iffe {Tal feire oDer oi, xatn 
At vi maae feire ooer ben* ?(men. 18^ » , I -.;'.'' J . t: 


^$i ■ ■»; » I f ■ -••■,. I ' . . ; r- ■ / P.J 
r 
« t t '- # I • fr Dm @ift^ct^ gri^eD; • J I* ' « ' I • 9)aa f9Den^e G^nbag eftev S^tinttatiS^ #0^? di^eS £)rb, font hetcQw noQet faa ®«bt«od 
®{t0nt/ atbe {irar.e))^is{fe gloibeUge S^orefiilUii^ 
get i 08/ og at nctfien l^erefi btotte£9biir 0$ (ui:^ 
2)iefe iDrb pUytx betfot S^tiflenbomtten at bjEitge 
font Ubfr^Ifet for ftne Sotjattelfrc/. mfn jtoderbeni 
ba for bet Slefle i en j^eiene Setpbnind^/.enb ben^ 
l^oori.be \ctto>anliQ forfiaaeif^ @aa(ebed for^^olbir 
bet ftg meb £>rbet Sttl^eb^ af^mlM^iiwt Zwt 
^aw ^0xt Vpoflelen gt0re Srug^ SDet betegner tt 
ftott^ baabe uboorted og inbDorteS @obev fom %flt 
eve enfge iat ptife^ Zalt o{ om SReniteffetS fBctu 
btg^eb fremfor ; SorbenS 0Dride Sfabmnger, ba 
talle Dt bette blanbt bet ^ornemfie / ber gioer ^am 
"fyanS 9Cang for be anbre, at mebenS be.ere bunbnt 
i bered StaturS S^Dang, fom be bltribt, nben S>uu 
(ag eUecJSalg, maae felge, ba er SRennefFetS 
SStUte ^t>m frt, faa ^an tan txtlge, beflutte « 'ub« 186 ■ • 

fftf faabanne @terh{nger/fom f untie tilxtQnc6 ^am 
fe(o, ZaU m om WiMtit^etS ubDortei Si({lanb> 
ha \>ibe Dt inUt Srpgteligere enb at fee Sra(bom< 
mend 2)ag, at hctvt et Vag, fom tffe fan affafled, 
at btnbeS i Scenfer, f^t)ortmob £rafteii forgfeDeS 
((cmper j og Dare btSfe SoenPer enb gplbne, OQ l^au« 
be ®(aDen enb ftn SSrd^bomd^i^en i al ®laQi £)Der« 
fl0btg^eb/ Dtlbe bog Del Sngen af bs.bele j^anS 
Silfianb ; Dt mene iff e.^-^t ^berjer en/en SSatbig^eb 
etter 8i)ffe af finbe for 68 uben ©rl^eb, uben SRagt 
oDer 08 felDy ober Dore GDner, oDer Dor Sienbom, 
|>Di8 2CntJenWife Df if fe Dcegre'-oi 'jieb it iinberfajle 
Sod og Slet, men iffe DtQe oDergtDe i ftemmeb 
SStlfaar. ?ftac^ \>i tflUt ftilbte m Ipffatid ZiU 
^anb, ba taU t>i om ^reb oq iDrben, m^n ogfaa 
fttt S^liebj jo, felD naat ^ tale ok wxt ^htfU 
^0iabf f^Dtd £)pf9lbe(fe Di Denfey itdax yiH^aw 
itoa^t bette 8iD8t9bafie Orotnbfe; ba ftgeDiv at 
>tr f^(ba omfiMt ofle ictnUv af, at ber ga4et fSiei^ 
Uninb tH i^en eDige gfri^eb, . 

SReir Kgefom i^i tngettlut^e {!uVe fbrejlra^ 
at Df intet &obt ^a\)e atUnttf f0renb t)inaa0 ber^ 
liHf (igefom Subs 0Dirtge Sfbtrjjttdetfei: Delfomemv 
titeltg gtelbe bef iir>, fom (ommer, men bog trOfge 
bet , fom nti er , faaUbeS t0i: og jluVe d{ |^aabe at 
ittntte()t(fe Sfnf^ebenS £ag, forenb engang aQe jor« 
bi^e. SSaanb brtfle. Dette \^neS ogfaa TCQe baabe 
at dnfle og at Dente, fun fpn^S be uD{8fe; ^Dor og 
$Doi:(ebe8 be flulle finbe ^xi^^bm paa Sorben^ 
SSarnet f^iger ub i SSerben, (cengef fabbanltgen efter, 
at 3Catene {!ulle bruige ^am ben SRet fe(D at Doelge 
fin SSet/ felD at beflemme (tne .^anbUnger) mm 187 fp^r^e ^i ba SRanben , fom \>atAt benne fRet> iwi 
ifyan f0(er ftg fri, ba »U ^n enbntt ftoge ot^r , at 
f>an8 $Btrffoml^et> «r bunbetr fiaa mange {SRoj&ber^ 
ta ml ^anmaatleeJangeStilbodt til.be 2Car> ba 
Xnbte Dogtebe (^atiS.^teb^ ba- 1)an fim Mr af^a;ttf 
fiid (nf i>^^ (ierltge i|)aanb^ ber tebebe J^^ant/, men 
^an enbnu tife iienbte fi^erbenS Vi^oMQ. Sr Sirt' 
l^ebrn maaffee alette at.ftpbe i beSKcegtlgeSi^er^ 
Ug^eb? (Stf be uMttngne, fom i^a^e Sienere ttnber 
ft0, faa at/ naar be ftge tit ben (Sne: gaf ^tnl 
faagaaer ^an, eg: fii ben 2(nbe«: S#m l^ib! faa 
fommer ^an, men fi>m ta og be(^09e SRange til bev 
re8~^ielp.| af^oengi^e feb af besT/ be falbe bereft 
Sienere^ om bigfe viUe ttnber£ofte:|tg, efleriff^ 
t>tQe gi0re bereS 2;ietttfie, eUer iffe? Won benStin^. 
ge ittt ofte f0ler fig ligefaa frt , naar J^an {tin:^t 
£ibet at forbre af be Unbergimie^ og Sibet at bt^ 
giere af be SRagtige? 83oer ^ri^eben btanbt bin 
BtiQti ®f atfe , naar fyxn ^at fWibbel til at ffaffe 
fid mtf ^Dab jS&tet fortified teb. oq ^vab ®anb9 
fen gierne n^ber , men naar ^c^n ba ogfaa mtb fy^n 
SUpbelfe faaer flere Sforneben^eber^ naar J^an l^Ar 
SRegetat bef^mte fig for^ SReget at taUi Sioet 
ben iffe (igetaa ofte i ben Sf^^tttged ^)i)ttt, naar bet 
baglige S3r0b ilU mangier beri ,, og naar l^an n0ieft 
bermeb? — Snl^m ftrctbe at t>orbe frt tben ZiU 
itanb, ber er tttfalben l^am, mtn bette t^^t ^^evt 
SRenneffe erftenbe^ at ^an itU finber Sri^eb { 
noget nbDorteS Sor|^olb, berfom itfe f0rft l^anft 
@tnb er frit» 

&gfaa fra benne @tbe (ebeS Dt til ben £)t>err 
tet)ii8ntng at SDtenneff et$ SSarb og t^ccU^V^ t^<i^ N 188 

fanbe e^f f e iff e fan Qi\ytS ffdm ub\>ott(fifva , tUet ^ 
font Dpr ^etre pg SReflet fogbe , dt Subs Sti^e er " 
inben i ol iDg l^t^ab ^lefuS fkiolebeS fagbe i 7CU 
mtnbing^eb^ :beM<trte ^a^ ubtt^fefig t^^enifeenbe 
tU b^t> ^Dot^m 491 nil t ©crrbeU&l^eb tale; ^an (o^ 
))ebe bem, font ret foe 3((t)or t)l(be txcre-l^anS ifQifcU 
))te> at be ffntbe foriiaae @anb(^beii; 09>at"®anbj 
l^ben ffiilte giere bem ^tej og ba be 3^(flebet)ct« 
tenbe forbittrebeS btkec benne S£a(e> tteettte; 4f be 
bare et frit %oltt f<^ tf fe hat Srcrlbommeuft JCo^*^ 
fore^olbt jMtn. bemj at l^^Derbe^^^ fom Qiet^j^b, 
er ®9nben8Zra(/i)s inbb^ibe^iat fomme ttt|^am> 
tfterbt fittt ^an,^t)be 9)tast tt( at gi0re bem ^^rEe* 
IJaen ftie (3fd^/'8> 31 ffO ^daffeil famweiSRei: 
nin^ tatet KpofleUn: i Dor Zevt. S)ersit>ed;< later 
^ii;^ii9n$eb^ fom ^ff after 8tetf(trbtg]^eben0 Stmng, 
men fom t bet ®amme giber {tg i^en t ®9nbe'n6 
Srcelbom; men ber ^iueS ogfaa en SBefrtelfe fra ' 
@9nben , i^ovUh f0rfl ben fanbe S^ii^^b foliEimer; 
t>el er SRennefTet ba enbrntbunben i.Spbtgleb III 
®ub og i^ang Sod, men i benne Si^btg^b feier 
@te(en ftg ftatl og glab, of)^0tet ODer at bet time^ 
lige^SiDS Snbffranfntngy feler bet eDige Sio i fig; 
V Digfe. ^(trbomme fortiene faa meget mere at 
oberDeieSy fom ogfaa ^rtl^ebenS ffla\>n, Itgefom 
etfy^txt dhbet ^tUiQt S)xb, faa ofte er blebet tniSif 
brugt} mi&brugt, tfle blot naar en t0i(el0fi WanQt>t , 
^Mbe brubt aUt SoDeS 2)cemntnger , ^Mbi afffajfet 
ben iKagt; ber {7ulbe tutnge ben, og ben ha t^tfe^ 
beS ftg fri, forbi ben oar fraf og oUbj wen miS^ 
brugt ogfaa af hm @nfe(te, naar N^an f0gte at 
mhbta$t fig ben meb SUtttt forjfreone &rben , og \ tS9 

metttU fig fti , fotbi :fyan 9at vihtn StttfatbiQ^^ 
thtn^Snb. jBi Ditle becfor pu bettagte . ;i 

.^n S^il^et)^ font SDtenne^et fan t)inbe i l^ecben/ 

)9ii i^tQe ooerbemfe od om ^ . at ^Dec ben/ fom gift 
Qi^nb, -^t en 2;m(/ . ^Mr frt f^an enb^maatte f^ne^^ 
OS at tnn, tiaav Sf^rijiu^ fcigtoc oS, ete Dt \>ittts 
Hfien^ frie* . 

J : SibeSitte/^apbeTCpojlelenfagti betfore* 
jl^aenbey «t S etc S)eiiS S^ienete/ |^t)em 3 IpbeS 
Sfl^aoe titforn^iftgev f^an i t>ot Sert/ fremfliQei 
$berd Semmer fil at tteiie Ureenl^eb og Uitt^atbig^ 
^^i ba i>are S @9nben& SraKe^ ! og frte fta 8let<i 
fo^rblgf^eben^ mtn nn, i bet S ere frtgiorte f ra ®9n^ 
bni/, ^re 3 ble^ne @ttb$ Stenere. ^Cyio^eleft minber 
od. l[Ktt>eb om^ at Dt altvtg. bliot fde t ben Soi;« 
ft^iib^ at t)t ttttet «|)errebon^ f(ulbe tfatt nnoergiDnej 
berjer ftebfe en 9{agt, fom iffe !l>i[at:taaber o^er 
oote ubt)orted @f tebner ^ men font 4ygfaa ^irf et; i 
Mtt Snberfie/, og^ t)oi: SiUieg Sci^eb . be^aoer fun 
bert/ at oi {aiinji:b0te 06 til ben (tne eUec ben an^^: 
ben, at ^i efter oort frie jBalg funne trll^tfre enten 
ben gobe^Canb ettec ben onbe. 2)erf0m bu fremftiU 
ler big fe(^ fom StetfoirbJgfiebenS'lEiener, berfom 
btt/meb alDotttgt^ tnberligt, ftabigt %6vfcit fytUU 
gei^big til bet Si^tte og 0obe^ ha fornemmet bn, 
atet npt £it> Qttrer fig J big.;: m^n bette ii»^at 
ith ftn fiprinbelfe fra big fel»> bet er iffe big> 
fo)i i^at fitpfunp^t ben !^oo>; ^otlfen bit ablipbet/ men 
beijp ec, gi)>en big (^ecoDenfra; beter ifCe big, fom 
frmbringer ben Srofi , ben S^eb, ben.S^Ibe^.fom 
gijennetnflrommec bit Snberfte, men bm fommift 
lit big l^iovenfva) bit brt9e« itile af 95ttbti0A')&^T^i * ■ 

190 

ilU af Mil egeK JBittie, mtt <tf 4Bt|b6 ^nb} bet 
er ben, bet l^fler, ben, ber Dirfer (rafteUgen i 
big^ og fftenbt bn er optagen tt(9let(i8^eb'fom®0ii 
i®ubS 8ttde,,et: bu bog if fe anberlebeS f d , enb 
at btt Henec <^ub/ Ipber i^anS Sod, ogfaai?reiu 
l^Der SSe(ftgne(fe fca l^am. 

9Ren t bet Dt paatage oS Spbtgl^eben mob 
@iib, ba er bet 9loget t Dort Sctfen, fom ^i maae 
toinge,' og ]^t)a bet ^eUere felger ffn Ggenn^tte^ 
fit ^oDmob, fttt @anbfelfgl(>e^ / f0fer ffg ilU fti 
itnber be» Sienefie/ ®ub forbr^t af })dm. ' S^t ber 
ete i Stenneffet t))enbe 92aturet , og enl^t>er df beni 
f^ger })aa fin SSitS at brpbe ben 2;t)ang, beri>{( 
inbffranfe ben; ogof niaae tUftaae, at bette H( 
enDiiJ^rab'fan (9(Ce& bem begge/ at bet.ogfaa 
Im (pff eS ®anbfe(igl^eben og ben lorbifte Segiering 
<kt ttoe fig I06 fra ben Soang , ^iftornnbet ^am\>iU 
ttg(>eben og Stennefletg ^otere^dtur uU ^o(be ben/ 
og ba fremfiaaet ber oijlnof en ^ri^eb,^ en maa(7ee 
losnge 0n{7et, en f0r{} giennem mange Sforfeg tiU 
f crmpet %tx\^t^ — l^oorfebeS {7u(le \A be{!ttoe besi ? 
Seg Deeb intet mere traffenbe/ men l^fOer inlet 
f(r«tf ettgere iDrb berfor, enb bet, S^lielen brtSiK 
get i Dot Sert: 3 MeDe frie fra 9tetf(trbig^ebeil«: 
3)et IpKebeS (gt^er omftber at affafle bett fot^itibte 
Soangy at fetre,^ i bet9Rtnbfie for ftfrfle SDeten, 
•9er be inboorfe^ S)aamtnbe(fer/ o^et be Scsrbomme/ 
S ^0rte i 6ber$ IBarnbom, ooet Snbfr^Met af 
be gobe @]cem)}(er / 3 faae, ooet be Sormaninget, 
bee ctreg pM Sorben fom ©ubS jDrb, oDer %Xt, ^oab 
bet }»(eter at ^olbe 9Renne1!er fra albeleS at (pbe 
i>ere$ 2pfin. 3 i>(et>e frie — ftte fta jDtben O0 


i9t 

ntuQt, opl^ekhc otiithe faboanfige ^otbomme / at 
ber er en SH^Qel,^^wxefttt SiDet (fa( banned^ at 
^^ab ber er cerbart ogfaa er prifefigt} frte fra ben 
^eOige Unbfeeffe, faa S funbe foragfc bem, bet 
blot t0n(igen j9t>ebe bet JDnbe, ber fttfbe meb beffcem* 
met S5Ut, nadr ntdn fpitrgte bem om bAreS ®tet* 
ninger/ mebend 3 ftett faae @n]^t>er itnber ^dtne^ 
itbef ^mrebe om ben gamie S^(« em bem , * ber fege 
2Erei bereS ©f^itbfelj frie fra. f)nflferne8 befoar* 
Itge <!^erreb0mme / f^oorunber; efrer (Sberd SReninj^, 
be maae fuffe, fom iUe tiltaQt ftg ftilb egeti Stoabigt 
^tb p»er beres ttiib oq «rttfter 09 SKibler j frIe fra 
rilter(tgl[^ebett5 ZUjf^nbei^t , fom t^ebaarer be bl^be 
jQitxtn, paabprberbem yr!beW)er, fom iWe bring* 
btm fe(D SSinbtng , bebr0t)er bem meb forger, fom ^ 
Iffe ere bereS egne; frie frd be mange i^t'nbringet, 
fom be %nttt i bereS Senfolbtg^eb meni? at txttt 
bem { SSeten, naar S^ft og l^orbeet inbb^e> og fom 
bog SberS Qtumpel offer at (unne ooeroinbeS «oeb 
brifttg SBiltte* S gil t>ibeu, S tnaatU gaae oibe< 
re |L t^i )E>en / ber bil befrte ffg fra at gtere (SttbS 
SSiUie, maa ogfaa befrie ftg fra ©ubd^r^gt; 9 
giorbe faa^ S fatbte ben en*jDt)ertro / flitUt til at 
ttlintetgiore Sioetg ®((ebe ; 3 forfoge Sati^en om 
be fpntige SEingS nfpnitge £)p^aO/ om bet dlTefiebS* 
noeroarenbe SSibne til oore ®ter Aingei^; om ben ftctu 
le, nibJiere 2)ommer/ fom ^av fagt: jeg t>t( beta(e» 
)Dermeb ^aobe 3 ba ogfaa forjaget Sanfen om ben 
atm^egtige S3eff termer/ om ben ^immetfle Sf^bet) 
men ben be^otjebe 3 iff e fetter —^ faa meente 3 5 
faalocnge bet gif an / oitbe 3 bruge og n^be IBer^ 
ben , og naar 3ntet for|^inbrebe Sbtx i at atto^t^^t 1J» 

^))Ufef9inl^eIft SRtblet^ 3 fanbt tknli^t, mtpntt 
h, fit ^er t>e( for. &et SRefle Dtlbe. finbeft Ubim fifa 
en^Dei: Stoingfe( ; men Dar ber tilftbfi tngen. anben^ 
(eQ ^aDbe 3 bog, ftebfe aahen. ^t>o ffenbet iffe 
S(^gge8(0S]^benS «^e(femob ? I^do l^ar if (e fet t .btt 
{larft riof fit ettbog at foragte Sioet ?- 2)etfe tt ben 
i^0ie{|e Spibfe af ben Sn^eb, t>i ^er bcfEriX)e { . «aar 
$Renne{{et. ^at ubtaaxet fig fe(i> til ben 0)^eTfie i^er^f 
xtg ben ftbfle 2)ommer pDec aKe fine ^^anblinger/ 
ba ubnaoner ^an fig ogfaa til «^erre oDer SiDet og 
2!)0benv ba figer {^an: $at jeg tffe SRagtiiU at 
foette ®tH3snbfe for mine 2)age? Jienber jeg 4{fe 
SRibter ^ fom Vifeilbfix qabne mig Ubgang fta V(t/ 
{^!>ab ber fan troeffe mig |)aa Sorben? Siel ere^ber 
SRangC/ f>o8 ^t>ilU be forfarbeiige &rb lurtitttat 
^Dhinbgoeir, fom Del tale om 2|t) og !&0i»> fom 
om et^)>il.,J[)Dormeb be fnnne lege efter (Sobtbc^ 
f[.nbenbe, men fom bog ffiebe ttlbage^ naar bet 
{ommer til ©ierningen } men ber ere ogfaa be; fom 
mtf elig fcette bet i SScerf . SSi tale ^et if fe om bem, 
fom focf^gte fanf unber imts SSprbe , fom tiijlnoC 
^t^ebe benne SSerben for meget/ ognaarbep neg^ 
tebe bem fine ^ober/ iffe funbe taale biSfeS @a)>n ; 
l>i retfffrbiggiore bem iffe, oi ftge, at, bet 9ebfe 
og unber aUe £)m{l(rnbig^eber er fermafteligt feto at 
y>xUt aabne be^orte, fom ffitle meQem Stib og 
SDig^eb ; mtn anberlebeS oaf e be tflmobe , fom i 
SRpbloS^ebog ^ortoiolelfe ilebettnbergangen imobe, 
enb be> ^\>i& frcef f e ' Sjcempel oi nn fremftille til 
&ml og )(boarfel« Z^i m tale oi om bem, fom, 
efterat be (^aobe ligefom nbfiulet 2it)et , , faa^er in« 
$tn <^aft og ingen S^fi 9ar mere bed, fanbt bet 


±93 \ 

faa*fcebfomf, at be xllz DUbe iibl^oIbeM mHi fpm^ 
, iiaar be omffbet-maatte tfbe beteS ©tertitn^erS btt«: 
fte grugter, enbte bereS ,2m i ©prer mob ®ub, - 
ligefom be l^at^be f0rt-bet beru SDog fttnbe vel 
enbpd btSfeS j[orb{j!e ®anb8 l^ape fattet , at font 
bet et !Rennet!et&S^or|latib tttibgrtinbaUgt/ $t)i>t(er 
6e9 i^an (ommer i betitie>^erben , faalebeS egfaa/ . 
|^Dor|ren l(>an gaaety naar (^an forlaber ben, 09 at 
ben SRagt ^ font ft^ret SSingeneS ©an^ / foin D{(be> 
at be @mettei: ffttlbe bef^sfge l^am, l^jDilfe l^an ttobftg 
xA\ unbflpe/ at benne famnte "SkOi^X enbnu felger ^am 
ab ben fibjle SSei — for. ben tfhtler tKfgrunben 03 * 
iHe , 00 if f e ©iibenS ^ulen / ' - ^ 

JDetei^et ferflengtSSIQcbe/ jeg l^ar fremfiiU 
Jet for Sber/ m^ S>^ i bet jcg ^ar |fttbret/ ][^t)or» 
lebeS bet bItDer m^b SRennefEet, n'aar bet @(ette i 
\l^(m fcetter fig i Sn^eb/ og efter^aanben alttb 
minbre tDtngeg af bet @obe« !Ken feg ntaatte maft 
bet/ font bet er^ 09 Del oS, berfont t)i ret erfienbe 
\ bet t a( bets SSebe^jlpggeligl^cb , berfom t)i ret for*' 
ftaae, ^t)ab S^enneffene Dorbe, naar be ))orbe frit 
fra ^etfasrbigl^bem SRe>i forttene bisfe ba t)ir< 
feltg ogfaa at falbeS frie? ^mS bet og funbe I^f^ 
fed bent/ Sntet tnere oX f^ab^^inben t {tg, fom ^tn« 
brer bent fra <xt Xt^t, font be t)4tte/ tngen ^erre 
tn^ere at erfienbe oDer fig, Sntet mere ^X frpgte 
^erefter, Dar bet beriheb ogfaa Ipf fet bem ^i Dorbe 
tet frie? SefuS taiebe anbertebeS , ba ^an fagber 
\jltix \ivxi fom gi0r ©pnb, er @t)ttben6 %x<t\% 
S:t)o{lelenIige(ebeS, t(k\^<yxi fagbe: mebenS S t^are 
frie fra JRetfcerbig^cben, Dare 3 @9nbenS %xaViU 
Saber 08 bog 0Der»eie biefe IDrb , tobet ^^^^^^ N t ^ 

<f.- %94 Srfartngen , om. be ftge Sanbl^eb j ja tn fttttbc ab^ 
\p0XQe feto bem, ^ottte betiatmeft Qulht, ombeiKe 
t>ttfe(t8 f0Ue ftg fom trcrtbunbne / itagtet^U., ^ioob 
be ^a^t>^ Qioxt for at befcie ftg. * SSt ))ille ilfe blot 
agte paa enfelte Simer> enfelte 2)age, tiifii))a(i 
faabdnne fBtenm\ttt$ ^elt 2t^ , ba ftuUt vi ^oel er j 
Yienbe, om 2)en/ ber fenbettet) atte -anbre Saanb 
for ul^tirbret at funne ttene SSettpfi tiler (Sierrtgl^eb 
eller <i^obmpb/ etler ben ene af bt6fe tfter ben anben, 
eUer bem alle tttttge/ cm ^an glcrber fig i rolig og 
fif eer Sri^eb. ^Ctte fltge 2tbent!aber ^at>e bet tiU 

^ fietted/ at be l(>er|{e meb $SoIbfoml(>eb$ lab ben^ ber 
i^engat) fig til bem^ forf0ge/ om bet fatber ^am Ut 
at negte bem fin Sienefie j lab ^am tttgang — 
t^i ^aabanm ^orfcetter oj^fomme Del ogfaa flpgtigt 
^o& ^am — tab ^am engang tanU pda at fere fit 

. £to anberlebeS / at arbetbe flabtgt^ at ^t>ile roltgt* 
SSegtetingerne (^aoe om^lutttt f^am meb SSanenS 
SDang, og I^Dot; gterne^afa enb ftunbom ttnb^rog 
fig bereg ^errebemme^ Jfyan Ian ifle, faa(«tige 
ber ingen iDmtxrUntng foregaaer i^an6 ^nbtt^ei 
be o^fiamme l^am ftebfe^ og unbe |iam tngeti Sto, 
inbtil be ttlfrebSfltUeg. IDog tilfrebdjiiaed — er 
bttte ogfaa et £)rb ^ fom \>i l^r Hnnt aiit)enbe ? 
^aM \>i ba npgeffnbe ^ext, ai ben SSeQpflige fag^e.: 

' nu ^at jeg n^bt nolf, at ben ©terrige fagbe: ntt l^ar 
jeg famlet not , at ben ^^erfFef^ge fagbe : nu f^dr 
jeg ttbftraft mtn ^aQt ujbt not ? 2)ere5 3(b beer 
iHe -^ bette er et Ubfagn , fom iWe afene glelber 
bet SEidommenbe^ men alletebe bet 9l(ert)<rrenbe» 
SfCne, altibSKere^ alttbSlptl faalebeS raaber bet 
uben iD)>^0r t bereS forfl^rrebe 3nberf(e; Spfien 

I • ■ N 19S 


/ ■ tfattet omftber Deb at ni^bz, tmn ilU Deb at Regies 
re r— ,^g for at naae tenwe SUflanb uar bet > be 
br0be aUe ^ftanUv, trobfebe @ubS og SReniuffetS 
Sotit/ opgaDe ben enejle ftfftre StUib/ fouctdtebe 
bet {tbfit ^cire ^aab I «|)DHfen %t\iQi^a\>tbt pa af 
bere5@tr(ebeti^ ^Dab enten b^.ftben {famme fi^ bet^ 
Deb^ etter iffe? . x 

@aalebe8 Dtfer ftg @anb]^eben af bet:, M . fot^ 
^en fagbe, at SRenneff et albrtg er fn t ben %4ytfianb, 
at ^an iatet «^treb0mtne et ttnbergtD^n; vil^an 
enbog afCdjle SDangea, bar bereber l^an fld'^en 
ftttt beflD ffffrete/ bejpto fCrisffengere^ Stivet bit 
big l0$ frabet (SJobeS SRaQt, ba, p0nbt bn hlmt 
frt fra ^^etfoerbigl^eben / fEienbt bu l^ar ciff aftet beit 
£oD, ben ^eUiQt, ben ficerfe, ftrenge: Sot^, l^id 
SDang uoi: big faa forl^abt, ba ^ar bn beiimob^ 
paataQtt big et anbet «^erreb0tnme > ^g it faa^ 
bant, btt ofte, ber mere og mere fatbet big fuurt 
fom en.Sr(e(bom* (Sn^Der af bine tnbiwrteS og tib^: 
DprteS 9>^ger er font et Seb af ben Si(tnfe^ ^[^tfor^^n 
fremmeb 9Ragt ^o(ber big; ^ornieb ben bmgec big 
^en mob et SRaai, j^Dorfor bit Snberfte fiielDer/ fom 
btt ilh tpbeligt t0r tanle big,; iffe Ml ntz\)m.^oi 
big, men l^mS rette 92aDn er @lanb|tsI.og^9t:taf 
beifeV SDerfom ben bebreSSiUie enbnn if fe gahjfe 
er itbf[ttf t i big/ berfdm/ber enbnn ibit Snbe^rfie 
er nogen Spfi tilbage til @ub^£oDy. ba fornemmer 
btt bog en anben Sod i big> ' fom tager big fangen 
nnber ®9nbenS \|)erreb0mme , faa at> berfom bn 
enbog Dtl bet ®obe, men meb en foag SSiKie/ ba 
gi0r btt iffe bet ® obe , fom bn )^U , men 'bet S^bt, 
fom btt iffe Dil^ bet gi0r.bii«. ®i0t: Du;^^<k\lli *• 496 htt, font bit pii^ ta er bet ilU mere big/ bet ubr 
tetter bet, men Qi^nben, fom boer t big, eUet 
imeb anbre Orb/ bu er trttlbunben ttnber eronb 
^agt, fom tDinger big til at gi0re^V^Dat bu i^Ce 
mL ^wt ofte fee r>\ Hie bem, fom enffebeat txtre 
friefira ben ®9nb, ^oilfenbe tiene^ menbifunm 
if(e, forbi be iffe mde nptfe be SRibler, ^DorDeb 
be alette litnbe bet; og faatebed bef^erfter ®9nben 
bettt ttnob bereg SSiUie^ SRen ^Me be itU^ ettgang 
snetje epfl tii bet.®pbe, er SSlQiett btrtU . gatijle 
ttbftuft i^oS betn/ ba er bet jo befio .dabettbarere, 
at be gaitffe ere unber betbnbeg ^errebemmej t^l 
beteS ®.9nbet opfinbe be fig bog ifCe fe(0} be ete en 
onb' 0lob i bem , fom mete og mere, itbbrebet ftg, 
be ere SSirf ninger af en forbcetDeUg Shbfipbelfe, fom 
mere og mere betoinger . bem > ligefom ben |^ar be« 
t))ut)get faa SRange for bent /. og ftr^eber at itbbrebe 
fin SRctgt altib Dibere^ 

• TCt.Dttre ©pnbend etter ®ub8 SEienere, bertf 
mettem er altfua $^a(get. ' Spnben (offer ti( fig, 
t bet ben (oDer SOtenneffet ^ti^eb, men t>i l^atte feet, 
at benf Sfenefle bog er en tung ogforgelig.SrisI^ 
.bom^ ®iibS iSienefte fpned bet fanbfelige SKenne^ 
fie f0r{l en Srotfbom, ^an menex,at "fyan bex maa 
forfage ii\>et, maa fornegte jtn St^fi, maa binbt 
{tg t focere Soenfer 5 og fae! ber alene er Sri^eb at 
finbe; Sl^t Del erfienber ben ^romme ^errebem* 
me poet f[g, men bette ^r bet et>ige JScefenS,' i l^oik 
fet 9ort SSasfen er grunbet^ ben @itbg,^ i ^otS S3iU 
(ebe xd ere ffabte, i I^Dem m leoe i$g r0red og ere, 
og til ^em/fyan meb fri iSiierlig^eb ^ar J^engtDet 
ftgj Del erfienber l^an. en Sod 09er fig, men^et er .■ ■- : ' ■ ■'■'■■ ; 

197 

ben Zo\>, fom Mnget b^t Uwne 09 ^ ^tef^e , f om 
boxtx^bbet J^inbxinQexne, at l^and ceblere Sit) tan 
pttre ftg fctt* 2Ji falbe ©ub'fri/ forbi ^an tx oj>s 
^0tet ODtx al ZmuQj foxbi iuQen fretnmeb Snbc 
Dtrfntng formaaet 9li)get ouer ^dmy bog Dibf di^^ 
Del/ at ^an6 ^eOfig^ SSafeti t^(e fan eOlet t)U 9ttre 
ff^ anber(ebe6^ enb eftex be SoDe, fpm ere grurtbebe 
i l^anS eDtge og {)ttbbommeHge fHatxix^ ®talebe6 
falbe ^t ogfaa SRenneffet frit^ tiaai: l^anS tnbetfie 
£tt) Ian nbfolbe fig nbel^inbrety omenb{{i0nbt btttt 
albxiQ fan ^frtbe ubenfot be ©ranbfer,* fom 9tet< / 
f(etbtgf^ebend og Aterltg^ebend ei){ge SoDe befiemme^^ 
jDtSfe Sooe , {tger j[eg , ete gtunbebe t @ttbe Statur 
og S^afen^ berfor ere be ogfaa SrunbloDene for ben 
^<(e Stngeneg ^rben, berfor ere be ogfaa, iKe blot 
tntb|)renf ebe i @dmDttttg^eben / fom @rtff0(en ftxu 
t>er ))aa ^tenen, men be ub^me ogfa? ben8 9ta« 
tur / bend egne ^orbringer / oq jo mere SRenneff et 
bani)^ {t0 til ^bigl^eb mob bidfe Soue, bef^o friere 
Dil ]^an8 Snberfle f0le [xq, S)erfor {tger Zpo^tUn, 
at @ttb$ S3ub iff e ere foare , berfor ffger <^erreit. 
feb/ ctt l^anS 2(ag er ga^nligt og ^anS fB^rbe et 
Ut^ iffe i ben SReening, fom om bet ei tfalbe fo(le 
®friib, f0r Di (o^re at ^tlbt ®ub6 S^ttb, f ojle fireng 
og aborlig ©elofornegtelfe, f0rt)i tore at unber^-^ 
f af^e dS Sl^tifli «^erreb0mme ^ men forbi ®te(en, 
njaar ben l^ar Ictxt bet, f0(erffg let og fri/ nbteoen 
fra^t)tt>(eng og ©pnbfnS og ^tpgtenS £t>ang« 

S)egDarre er Sngen af o5 naaet berl^en/ at 
ffan funbe glabe ftg i nforflprret Sri|i^b og ffxeh^ 
menbn, fom flrdbte berefter, fom bitSiM bebre 
SSib^r il^u, f})0rg big fe(w^ om bu i«t ^tUtA^K^^Cv^ "^ • - .'■;.■ 

198 

naat @anbf^ben ^(et>ebe i bin Stel t flat og faft (Su ' 
f jenbetfe. S)en (0fie big fta £)t>ertroen8 k^anQ 
eg ben$ mangf^aanbe SB^rbir/ fra.be tixtxit 03 
itt>arbige; ^(^refiillinget: / ]^t>18 tXag er ffammetigt 
fom bet er tutigt/ fra ben unpttige, folbe^ blot 
ubporteg SEienefie t baarCige SSebtagter, fom af« 
brage i^iertet fra beti fanbe dubsbprfejife og giere 
Vott Sot^olb til (Sub ti( en Srertbom* S)o0 Dae 
httU fun ben ene af be $&e(gierninger / ©anb^ebeo^ 
fEienf ebe big ; ben anben og enbnu fi0rrc t>at pin, 
at ben f^rte big fra A^DlDlene f0nberrii>enbe Ut)td^eb, 
fra IBantrodng tr0iieS(0fe Si0xU l^en pad be li^fe 
^feber/ ^^ot bu fEuebe jDrben og Sammen^ang, 
i^Dot btt erf ienbte og f0lte og troebe / at bet er en 
®ttb i ^imxmUn, at SS'erben er l^anS @ierning, 
crfienbte ^an6 SSeie paa Sbrben , l^and Staabflut* 
ntnget til ^eljfe for al SKenneffenS ®(<egt og for 
^wt @nfelt if(er / fom t)i( frelfeS^ baf0rft aanbebe 
bit SBr^fl frit. ®p0rg big felt) ^ om bu iffe f0(te , 
tig fri , max Stetfotrbigl^eben l^a^be InbJ^Ut big tit 
fin Sienefle^ og bu ^a^be paataQtt big.bem S^a 
taug Stben{faberne8 fortcerenbe Srufen^ og berimob 
itbbrebte fig i bit Snberfie ben ^eUige, flarfe, fier« 
lige Soerd milbeSSarme, bu folte Vgtelfe for ben 
Sot), bu unberfafiebe big/ StuxliQ^eb HI be |)Ugter> 
bn opfplbte, og meb ©lotbe og iStQib ffuebe bu l^en 
tit bu ^aal,bu fircebte im0be. £a l^obe bu 
ogfaa .affaftet Sr^gtenS f0rgelige, nebtrpffmbe 
St)ang< Z^i Del i}olbex f^r^gten SRenne{fet 'i en 
ftxerSralbomj ^an ml gaae ftn.SSei mobig oggtab, 
tnen Sr^gten traber l^am tni0b.e; og ftger: voDet 
^n at J^engibe bit i|)iert^ til @ra;be^ Doper bu at 199 

^ribe frem meb fa& fafle^ fad fnare @(nbt? o! 
ttt Deeb t{fe, ^Mt^en bu gaaer; Deeb tffe, f>t>oi: 
fnart bu ffal finbe big )>aa be &Ubtt, f)bot btt tfa( 
0n^t, at bu ua( Met^en tilimdc, Deeb iffc/ l^Doi: 
fnart Un £9!! e5 S3(om{iir ffa( falme ! .f)an forfoget 
at beregne' Sftemtibeii/ men ftebfe ftnber f^attj At 
ten ,figger tiubgrttnbehg foe ^am $ l^an Dit afrxexQt 
%axttne, men fl^ebfe finber i^an / at et SRennefle er 
ibet Sorfcengeltgl^eb , |^t)Or fajl j^an enb fiaaer^ 
Iben berimob, ^\>tm ®an.b^eben/ , |^t)em ^^viftu6 
gter fri, J^an ffriber frem i Zvoeni ^an fprtanger 
ilU at t>ibe/ ^Mh enbnu fEa( Dare t^iult for l^and 
jiDme/ men bette tfeeb f^an^ at bet iffe er et SSrIfceU 
be, til I^t>i8 SBtlfaar ^an er oi>ergit>en , at Ut itU 
er en bltnb @fiebne^ i ftii fenberfnufenbe ®ang 
nbelceggenbe t>tt jDnbe meb bet ®obe^ ber l^erfler^ 
oi>er S^^rben, men at ben e^ige SRagt; l^t)U(en SEing 
og 9Renne{!er maae abl^be, er §8tiSbom og SttU 
fo^rbig^eb og Aierttgl^eb/ ^an t>eeb, at tbet,@am^ 
me, ^an bi( bet @obe> er ^an6 SSiUte forlttgt, for^ 
enet meb ®ub8, og at^M^ ^an \>H, J[fDab ^bn U^ 
^tt og firaber for, bttj^al ^aDe ^^emgang, t>e{ 
maaffee itU i ben Siib/ paa ben SKaabe^ l^an fore^ 
^iUebe ftg, men i rette Ziib, paa rette IKaabe, 
ft{(ert/ uben at funne forf^inbreS af nogenSorbenS 
rUer 2(fgrunben9 9)lagt. .g^an.l^dr ilU btinbet ftt 
i^terfe til bet , fom efter ftn SHatur og ftt SJafen et 
forgcengeltgt / l^an^ar t>cennet bet' fra :un0tfomme 
Sbnftev / l^an .l^ar bannet bet til at bare tiunbgaae^ 
Itge ®am, og ^an Deeb, at l}an if f e |fa( fai^ne 
^nbeel i bet ©obe, fom ben eDtge .Kteriig|ieb bere^ 
ber for bem , fom unbbrage fig fra SSerbeud ^<xx^^ . '•' . • I 200 bimmt for at ot>ergii>e ftg til ben^; eg faalebeS «k 
set %t^Qten, oq inbtemmtt^S^aahet ftt 6%eb» / 

.. ' (St bennc ©inbstitflanb iWe gtib^b ?'^— .»cl 
tetStiQen rofe ftg/ at ^an enbnu ganj!e Danbt bentie . 
^xiiftb'y men bu ^ar bog feilt ben/ f0(t ben i fiove/ 
faltge Stmer^ faaDtfi fom bu forttener ^apn af 
en 6^rif(en} og p eftere btSfe Stmec oprtnbe, befto 
mere tnl bet®tnbelag, l^t)oi:af be ^at)e bereS Ub^: 
fpttng; Dorbebtg fabt)an(tgt/ befto fa(lece> niobj:^ 
flere^ .friere dU bu fele big i bit l^ele 8it). (SUzi et 
b£t i((e mueltgt^ at et S^nne{Te fan Dinbe en faaban . 
f^tif^eb^ fom er uafl^o^ngig af ubDotteS ®(re&net^ 
af ttbt)cti^teS XDang ? ,^ar $&iigbommen / |>ai: Q^n^ 
fi^nbommen' if f e l^aDt ^tlU^ ^vii ffit S^idieingen . 
SSiHof f e(fe og ingen Srubfel tDang , l^DiS ftie ^O^ob 
ingen Scenfe banbt? SSat |>aulu8 iffe fn, ba ^an 
Del hat ianUt, xaen iffe be|^0i>ebe at fEamme fig bet« 
Deb, ba l^an Dibfte/ l^Dem l^an l^aDbe troet/ og fnnbe -. 
glabe fig berDeb , at bet, I^Dotfoc l^an l^atibe (etiet 
0^ atbeibet, ^uorfor l^an leeb £)nbt inhtil ffangfet 
og Scenfer / at Sj^rtfti @oangeIium iffe vat bunbet? 
Siat l^an tffe fri; ba l^an fiob i fine Sanfec for fin 
2)ommer8^af9n^. men funbe fige meb roUgt iBlob: 
jeg Dt(be 0nfEe tit ®ub, at %Ue, fom ]^0re mig, 
maattt Dorbe faabanne, fom og jeg er, unbtagen 
bigfe So^nfer? SSat^ l^anS SSidie tt)ungen , ba ^an 
omfiber offrebeS nnber Sorf0{geren8 Qtxttb, men 
funbe ftge, 'at ffan ^aDbe fulbfommet £0bet og 
be^aret Stoen^ og m'bfie^ at $Retf(trbtgf>eben$ .Krone 
Dar l^enlagt for l^am? 

SDog / bet er iffe aUnei faabannt 2tfgi0reU 
fer/ at bet ubett)ttngne SSob/ \)t ben fanbe ^ri^eb; 


201 / » Dtfet {tg i fin ($lanH^ mtlt ogfaa t iiMS haQliQe, 
fiabtge ©atig / naar let SReime{7e^ I^Dab SDang l^ati 
enbbg ttbt)prte9 tan mte unberfaflet; btpbet S^iDi^ 
Uni PQ @9nben8 og Sr^gtenS iotnUx , og i en gob 
€5amt)ttttg]^eb befaler (Sub Segeme og TCanb; og 
for ade Dore fforl^olb gtelbet bet, at fetfi/ naat 
6f>ri{iuS faaet: frtgiort 08, .ftuHe Di Do^re tei fi:ie»« 
3Cmen« ^* \ N» y « ' V 202 Mi XLVI. 

Om ^ctt SSeflutning, at oi tiUt vc(u 
i SQer^en, Jua^ ®u\> vit, at vi ^M otten^e @«ntag efttc XtmUadJ. ^ ' it/td^fo<n ^^t ^<^^ 3^fv .2@reniie |)aa Sorben at f0fie 
he %ottabtt for at frelfe Urn, at UtU be Sef9(t^^ . 
tebe beted Sptber, at J^elbrebe bem / berl^aue et 
f0nbei:Intttt{7^4)terte> og Ugefom l^an ttbf0tte bette , 
3@renbe meb a( Sangmobtgl^eb og £tet(tg^eb/ faa^ 
(ebeS t>at ^an ogfaa fenbt for at txtlU be @i((re> 
for at pbmpge bem, ber Dare J^oDmobige i berelS 
tf)terte8 Saitfe/ for at ab\pttbe ben faI{Te ©lanbS, 
"fywtmtb ,!^9(Iere omgaDeftg^ ; ibgfaa bette l^ar ^an 
giort / eg meb a( 9ltbf terl^eb Dg ®treng]^eb» t^att | 
Denbfe fig f0r|l imob bem, fom paa be Stber bebro? * 
'ge 9Renne{!ene Deb et fatflt ©fin af .l^eUig^eb^ mob 
9)5arifceertte / bem^. fom giorbe felo bereS bebfle 
©ierntnger tun for at anfeeS af SXenne^er ^* fom 
affiebe SBlpggen, mebenS be nebflugte ^amelert^ ■^ i 20% • 

\ 

fom paa ®!r0mf 6abe lange/ mebenS be cpaabe 
@n!er$ «f)ttfe^ inob be &ttit>tlioQe , fom befDcttebe 
SRenne{fene meb Sorbet, t)an{7elige at bcere, og 
felo iffe Dilbe r0re bem meb en '^in^v, fom l^ai^be 
taQdt £unb{Taben8 ^0qU , og fe(t> if fe i>i(be gaae 
tub/ og formeente bem / fommlbebet 

SReti i^errett Dtbfie Del, at bette fun t>at 
een af be ®f if f e(fer, l^))orunber bet fotbcer^ebe ®in^ 
belag funbe trabe, frem, ^n fotubfaae, at bet 
odfaa i J^and Airfe t)i(be fremjiaae Saabanne^ fom 
if fe >i(be \>au bebre , eftb be, bet bengang fab |)aa 
SRofeS @toe( ^ og mob bisfe dboarebe ifaii fotub i 
t>or £e}:t meb iffe mtnbte ffarfe jDrb, enb b^, ^an 
faa ofte ^aobe btttgt mob be i0bi|le ^^ati^aex O0 
®fdotf loge^ SSogter 6ber for be fal^e i>vop^^t: 
ter, for bem, ber opfafle.ftg tii Scerere for at 
forf pnbe fal{!e Scerbpmme eUer at fori>anb{7e be fan* 
be, bem/ ber ubgii^e ftg for at brtoe8 af @ub8 %ant>, 
*menbrioed af S3erben8, bem, ber paatage fig ®fin 
af Stom^eb og fiierlig^^b og Si^er for @ttb5 3lSre, 
snen Dirfelig fun ere nibfiere for ffg feli>, fplbte af > 
^ODmob, af i^erffefpse ^ af ^ierrigl^b^, Rootle* ^ 
be8 fan ber af et faabaht ^inbelag fremfomme no*^ 
get @obt ? ^an man og 4)(uf f e 0iittbruer af Some 
,etter gigen af Zibfler? — 2(f! ^oor mahgfolbig 
I^Dor fergeUg en 2(nDenbe(fe ^ar ber iffe Dxi^ret at 
gi0re af btSfe £)rb i. ^f)ti{it £trfe! t^oor SRange 
]^ai>e iffe tnbfneget ftg beri, fffe for at famie, at 
Dogte, at forfoare, mm for at r0t>e og abfprebii 
Qg 0bel(cgge! i|>oor IKahge ^aoe iffe trprngt ftg 
frem, om ^oilf e «^erren paa ^iin Dag , |roi< bet 
cnbog I^ffebeS bem i fyaxA ^«oxi a\ <^ibx^ "ox^^"^ X (SietnlnQit , at fiifte S^ger / aV b^^d^ ZtrnpUx, 
at brtiige SuftnDe til at Wit ftg for beni/ bog uU ftge : 
jeg (tenbte (Sber atbng; mob J^i^t({e j^tneiDrb alle^ 
rebe forub Dare rettebe : iffe (Sn^Det/ (omftger til 
tntg: .^emt ^zxxil {Talinbgaae t if^immertgrS 
Sttge, men ben, fom gter mm S<^ber$ SBtSte/ fom 
er i «|^{mme(en* 

£ier (ommer albng en Sub unbet SSerbenS 
tiart)(xrenbe Silfianb/ I^Dort bettffe Dt( Dare net^^ 
Denbtgt at jgi^ntage benne 2CbDarfe(j j^Dab enten 
S^rffienbommen blomflrer i frobtg ^ctxt, eOier ben^ 
^fter t nlpffeltge Stber^ at Dcere tro^ngt ttlbage, 
tgien Dinber npt StD/ ba Dil ben forbaroelfge 2Canb 
flebfe Do^re Dtrf fom for at blanbe af ®it t be ^elltge 
£(crbomme og t SRenne{7ene5 «|)terter; og <|>erren6 
£}rb i Dor SSejctlfuIIe Di ba ofte bruge, faaDel tmob 
bem/ ber taU om gobe @terntnger fom om ^oget 
UbDorteS, 9loget, ber tan fremfomme/ uben at 
^tertet ferjl er forbebret/ f0rfi er bannet t Sro og 
£ier(tg^eb , — bem {futte \>x ftge : et raabbent 
.Sra fan Hit bare gobe grugter — fom imob t>tmf 
ber mene, at Sroen fan D<rre fanb og (relfenbe/ 
naar ben tngen ^orbebrtng Dtrfer, at ®ie(en^ S£an^ 
fer, at ^^tertetS S^Ietfer funne Deere xtitt, naat 
be iffe tiljlpnbe SRennejfet tit gobe ©ierninger — 
bem ^uHe Di ftge: etgobt %xot fan tffe bcere onbe 
Srt^gter. 

Senne @ang DtHe \>l bog l^effere anDenbe be 
|&0rte £)rb i^oer )faa ftg felD , t\)i be ere iffe fagte 
hut for at H bermeb jfal firaffe ^Cnbre, men for 
at bu ffal firaffe bfg fe(D bermeb; og ipx0U big fe(D 
belief tiv, §Bitlan ba! faa anbenb bem ogfa(^ )iaa 265 : '. 

> • r 

bid fe(i^/ CQ firajc ibetine S^itnf. 2)u n Qaattop 
til ®ut)8^uuS for at l^0re ®ul)9lDrb^ og nu^ar btt 
]^0i:t bet/ ^0tt et f^edigt eg fiar/tprb/ fom t)e( 
forttener bttuSftertanfe/ De( maa \>(tiUbit ^Uitt^ 
S)u er !ommen |^ib t ben ^erreS Sefu 9tat)n , fom 
]^an8 fQdtienbtt, font ben, bet Deeb, at ^an et 
gtDen oSaf®ubtUSSitgbom/. Stetfarbtg^eb, ^eU 
It8gt0relfe eg @tent06ntng, og nu ^tbu ^0tt ^am 
ftge tti btd im titUUt: ilh dn^m, fom falbet: 
miQ'^ttte, {{annbgaae i ii^rmmenget, men ben; 
fom Qm min IrimmeljYe Sabers fSiUit^ lOn tt 
^aact op til @ub8 «^uu8 foe i 2Cnbagt og JB0n at 
^at>e bit @tnb til @ub; bin S>aber i «^im|enej fa<t * 
f n(bf0r ba nn bin ^^enftgt ! Hn Deeb og erfienber/ 
at bee er en @^bt»)er big fom oi^ttTlUe, at ^an^ 
er ncer ^66 big , at ^an ^0ttt £>i^et paa bin icthe^ 
fienber Sanfen i bit <!g)ierte* ^or benne ®ub/ beii 
«&ettfge og SCetfoerbige/ fremjlitter bnbi^ ?iu -^ 
er ^Itib for ^an& Ttaf^n, men^ nu fommer bu bet 
mere ,{eDenbe il^n } bn foler og erfienber/ at 
nben ®ttberbu Snt^t/ at fra ^am alene fommet 
$retfe/ ^reb og S&el{tgne(fe$ men ^txtil, faa ^aa^ 
ber ogtroer bit/ Di( l^an, mauftee ob uranbfageiige 
ISeie, mtn ftflert/ f0re j^oer ben, i l^oettt ^an ^dt 
SSelbe^ag^ @taaer bn bd^nu faalebeS for Oub, at 
btt t0if ^aabe, ^an ^at SSelbel^ag i bid, ^ ^^* SRinb^ 
fie i bin I8iaie og bit Sorftrt? 3)u o|)(0fter bin 
SB0n til l^am, bu ^nraaber l^am, at ^an Di( fomme 
big t^u efter^n 9Ri{7uitb]^eb; men l^DortebeS t0r tm 
bebe Meb XiUib, berfom bu itfe t0r ffge big fe(9/ at r 
Iran (ienber b^n SS^flutning ^oi big, atbu t>il f(r«be I • 206 

ftt tfcure, aitib mtxt at potU, fff^lib ^an.J^U, ttt 
tttffal pare? , : /. 

Zil benne @e(t)|>r0De(fc opforbrer ($tii>6 Drb 
oS/ fii>eY8and bet taUr tU oj; ben.maaein anftiSe 
t en^ber Zimi, fom t^t alwvliQtn og trebeUgen ^eU 
Uge til S30n Dg Ttnbagt SRen ^vat> ii'^ttebe bet, 
cm Dt no! faa t|)be(tg forefliQebe 05/ ^^^^^ bet tv 
6ub8 SSidie;. iioC faa tpbeUg- fagbe od , ^Dor SRe« 
get bei: fatteS i , at 91. ere> l^Dab. ®ttb t^il, at i>t 
fluQe t^are^ ndat iri iffe berpeb tiljfpnbebeS tU ben 
SBetltttning > at t>t t>itte fttoebe at Dorbe bet? S)et 
fl»eltige ^teb , fom t>i {a(be®itb§ Jqw6/. et befiemt 
HI, at ^.ber jfiiKe pbmpge. oS for ben ^(feetibe O0 
SRetfarbtge, mtn PQ^taatil, at Dt jfulle fatteSlot^ 
fatter, fom ffitSe ))orbe en @|)tte til bet.®obe, 
fomfEutte ^edtgie tiort JBcrfen/ forabte Qtammtn^ 
faa at gobe Srugter maaeiabe ftg tiffpne i Dort2ei>< 
tiet* JDerttl Diffe «i ba ogfaa unber ® ub& SSiftanb 
anvetibe benne ^imt, . Dg berttl {fal Dgfaa bet figte, 
fom ))i nu i^iUe tale meb ^oeranbre 

om ben SBejIutnind/ at t)i t^iQe ^ctxti SSttUnt 
l^t^ab ®tt]i) M^ at \>i f!ulle isoete^ 

2>en Dfgtigfte, ^ettiflfk jOg fattgfle fSeflnt/ 
ning, et SRenneffe fan fatte, Deeb |eg iff e at tnbf 
i((tbe i mere f^aSfenbe ibrb^ eHer ber meye (e^enbe 
fnnbe talt til t>oxt ^itxttt, enb!b{8fe:. at txtre, 
l^Dab (9ttb tH(, M jfutte Dare. ,^bot aroarbige 
enbog.be Sla^ne: ^Itgt> S)9b, .^abettg^eb ere^ 
faa ^re be bog (olbere Sorflanb5«JDrb , ber iff e min^ 
be om Ut Samfmib meb ben <^0{efie , ^voxi aleat 
in'er^otbe SSiiSbom, «raft og Xpjl tit bet ©obe^ 
sDgfaa tanfe SRenneffene ^erDeb oftefl ))((a noget 207 SnteH, ^om itU omfatUx het ff^U iir> , ilU^m^ 
MtnttcttiQet bet ^e(e SSoefeti} Deb enfelte SttnetS 
Vnflrendelfe mene be, at ^wt opf^ltii bereS fXtgt^ 
t)eb enfelte gobe ©ierninger, t>eb at fotnrgte fig 
felt) i eni^ette j£,t(fce(be/ Deb i enfelte l^aatbe ®fteb^ 
nitt at ^a^t bttfi SBejianbtgl^eb, ^a\>e be jo 0Det 
2)9^ ) og naar beted $Sanbe( i JSetben ex uiafleU^^ 
falbeg be|o fosbelige* Staatr Di bi^nmob tale out at 
vaxc, ^^db $ttb JoH, af Di jfttlle Ddsre, ba f0(e' 
Di {ira):# at ZaUn ercm Dort inberfle @mbe(a^^ 
cm aUe wxt iit>6 Stber og aHe^etg %ox^olb ^tfyi I 
btm aUc oq ttnber aUt £)mjlanbtgl^eber er Jbet jo 
eenSRaabe at Dcete paa, font er ODereeriSftemtnenbe 
meb ®ttbd SBtQte/ O0 inattge, fom tKe efe bet» 
^alebefi onifattet bette Ubtr^f aUt ^ligtet og a(. 
3)9b , og bet er faa f or jtaaeUgt for etf^berl: SReniie^ ^ 
^fCe^ faa o))Doeffenbefor @amDttttd^eben> faainb^' 
trangenbe i etl^Dert menneffeUgt «^{erte« Z^i bit 
Dcere f^prfl^ eQer 2)agl0niter^ ^.orejlidtngen af bet^ 
|>DorttI bin Sragten og @traben jTaC ftgte, SSiDfebet 
af ben retffafne ^erre etter ben troe Siener fremfliU 
ler fig jo bog for big^ i bet bn tonler paa, ^Dab 
®nb oil, at bn ffal Dare» ^n D(tre ©dbelarer^ 
og forfiaae grnnbigen at ttbDifte aIKe menneffe^d^ 
9>Hgter i bered Sammenl^osng^ eVertin SvngeDitre 
bitnben, bin Sorjlanb nubrtiKet/ bog D(e!feS bin 
@amD{tttg]^eb ^ |>Dergang bu tctnUt paa, ^r>ah 
(Sub \>il, at btt ffal Dare i SSerbenj og bu px0\>tt 
albr.ig big fe(D bebre, enb naar bu oDeroeie/, om 
betermeb biSfe Xttraaer og ^l^enflgter^ biSfe fSu 
0r(tbelfer^ meb biSfe iOrb og ®ierninger/ at btr Dtl^ 
9ttb ffa( (ienbe big^ om bet er bem^ bu en^an^ .1 • I 

r 208 mener at tunnt \mu til , naax bu flaaer fojr bf n 
%{\>iUnU6 ^otn. 7ilt\ad omfattn ^iin Siflitt^^ 
ntng/ at t^ille Dcete^ ^t)ab ®ub ))t(, t>i ffitSe Mre/ 
attebeinberjle^ bebjle og J^eUfglle gorfatfet^ ; 

9Rett ben tnb«^o(ber alb^Ied tntet £}9erf)9(ienbt, 
intet 9Rete/ enb f^oab Dtf unite, og nebDenbtgen 
ftnUz fotbre af j>6 felD* S^t Dtfinof et bet (Sub9 
SSiUu, at Dt fluHe Dorbe fulbfomne; berttl.Ieber ^air * 
oS/ bertil forbrer ^an, at \>i uafbrnbt ^uQe flrabe^ 
SRen bermeb focbrer ^an i((e, ^t)ab ^an enbrni t(fe 
l^ar gbet / iffe/ at t)i aOerebe ff ude txzte i Sejtb^ 
belfe af en^))ertStt(b(ommenl^eb, etter at Di tfnffe 
tibtette Tilt , ^uab t)i t>e( maatte 0ntTe at f iinne ub^ 
rette, men I^DortU Dt f0r{l efter^aanben'funne mob^f 
neS* 2)tt0n{7ebemaa{Yee/ at bu ^aDbe af .Kiinb* 
ffab, at bu l^oDbe ubgrunbet alt bet%otboxgncy bit , 
fCa( ogfaa {iebfe firabe at ubuibe bin ®9n8(reb$> 
at tnbt>te8 alttb.mere t ®ub§ «^emmengj[)eberj 'mm 
berfotn b\x tebeltg ^at fegt / ba er bu if (e fhaf^cet^ 
big, fotbt bet ec bet tttbage , font bu enbtiu tffe 
^ax funbet^ ^u 0n{7ebe uben %t>M, at bu mtb 
fhlb f^o^tbigl^eif, a(be(e8 Delfunbe fulbbtinge bin 
ISterntng , l^Dergang bu tager fat bert)aa; bu 0n^ 
fEebe maajf ee at f unne ubfimf f e bin SSirlfom^eb> 
at lunne txere mange !0{enne{fer (angt SBtere, enbou 
er } men Sngen !an tage, ^)>ab ^an if f e ^ar annam« 
met, @nl^Der ^at ftt 9Raal af Xiib og af £taft, og 
bu ^ax ingen S3r0be, faafremt bu futf gi0r/ ^mb bu'' 
formaaer* 9laat t)t paa ben SSei; ®ub am)ifer 06 i 
ISetben , gaae fvem efter ben Snbjtgt / t>i ^a)^e, 
fom t>i jlebfe flrabe at for0ge, og meb fromt, xe^ 
btliQt, DeloiOtgt^iertelag nptte Sone og Siib faA m 0dbi> fom t>i ImnCf ba ere Dt bet, ®isb vif ^x at 
t)i tf utte txite. SRere forbrer ®ub tffe af p8> eg 
9^iib(e ifulTe t>i jo filt> tffe forbte. !Ren jufl bef^ 
te et bet/ fom t>t fful^e preDe meb 08 fe(t>, om t)i 
gt0re; dg ^erom er bet, at H jfutte fatte fafi S3e« 
jlittning^ / 

®x0t big ben ^^enftgt t^beKg , l^wrfot bK 
egentltg (et)er, ^DottU bine SBeftmbelfer egentHg 
ftgfe, om betfe e^ nogejt |)iKbe;:ngt, fom bu f»r 
i^ebfienbe bfg for big fel», t)g for onbre SRennetfer, 
^wtomM t0t troe, at bet et et S)?aar,, fom (Sub 
t>{(/ et SRenneff e {fat fostte ftg ^ t|^f berfdm bu Mot 
lever for at tilfrebSfliSe bin ©anbfeUg^eb, bin 
Sgenhptte , bin $orfo^ngeltg^b , ba er bet Jo iffe 
faa» Zitnt paa bit Smbebe , bet Dcere |i0it eVet 
ringe ^ om bu Daretager bet, fom bn fan troe i 
bin @amt){ttig^eb/ at bet er ben«^erteg SSiJDfie, 
fern anoifie big ben Sienefie, i^Dilfen bn 10 faato^ 
big at ubrette faalebeS/ dt bu altib funbe i)oere be* 
rebt til at gt0re l^am StegAff ab berfor*^ Soenf |)ad 
bit ^i^uud ; paa bine 9{ttrme{le^ om bu (eoer fadte* 
be8 meb bem, fombu t^eeby bet er (Subs filffSfie, 
at Senner, at iSQtef<tUex, at ^oroelbre og IB0rn, 
at ^ttttSbonbe og Spenbe jfuIT^ le)|e meb ^oeranjpre* 
2<tne paa bit f^or^ofb mob aDfe'^ehnetfer/ om bet 
er faabftnt, fom ®ub i bin SaniDifHgbeb og i ftt 
Crb forbrer bet, om bu gior og t>ir bet imob bem, 
fom bu 0n{fet, at be ffuUe gi0re og DiQe mob big« 
Zant paa be forger, bu ^ar at taali i SSerben, 
om bu' ogfaa boater bem faalebed , meb ben S^eflan^ 
bigbeb/ meb ben Saalmobigl^eb, ^Dormeb bu t)eeb, 
at®ubot(, bet .Sore jfa( bd^rea , (cm t)<x^ V^« 

2 Biot>, . V.1V> I (fl(d$^'^ :*^^^^. )>aa be Slctbet/r b^P ft(bel(i< |i^/; em ' 
bu^ og iip^eif^cm faa glabr faa (a!net9mtng> faa^ 
ttfl^Jtbtg / f0m l^an t>t( bet , bet d<^^^ P^ fRiftusb- 
l^eb SBtbne^bpri^/ i^Hfergang nogen (Slctbe ^(omftrer 

as i S^Pf^* ^^^'^.^ t^^^ 1^^ ,9^^^ #* ^^ M:fieiibf(..]^Q5 
hiQf paa t>t'%oxUin, bit 0ii{7er at Beftbbe,. pm btt 
{«m|>et mob l^iiie , om bu ^vaUt efttt biife fcMiIe^ 
beS / ) fo9i btt t)ecb # . at (SMtb t)il bet»* 4>t>arIcbeS btt - 
fiib fa^i befbare biSfe ®)).0rj<maa(/ ba moa btt bog 
f0(er &»ab btt b0t befltttte; fat bcnttf Sef(ttttttttg 
ntt f beittte Ximt, t>a btt mittbe^/ at bn fiaj^et f or 
(Bnt^i fold benl^tt ^ i^tar bu.gaa^r l^erfra tfl bit ; 
,!^utt8 ,^ ^l bine S^eitner , til pm fctboanUge £)m« 
gtt>;{fer r, (om bett if^tt, t^aar bii i ^fprgen^gaaeir ti( 
^ttj^eriiftigji, ))aamtttb big berom for be : Ziitoetr 
i^Did^ btt affm tit firengt 2((ooi:^ pg. ^r /bem^ 
^oiffebufEienlei; tit 9futttetl^|^ ogSorlQJptelfcj paoii'^ 
mtnb big berom i be !£i|i^c.;. iiaat bn focnemmer^ / 
at eibettfFabett blttSfer frep { bit .^rpft, og i bem^ 
t,l^oi((e bit inbre 2it> b^g^iibec ^t mbfltttttre; f))0tg 
bigoffe: :?tii{g^titt^ jfeb«b;0^^^^ ^tjeg tf^t 
meSvrtj^i befte bar Jo^bpg, be^tf maa jp ^bfe i>aM(.e 
ntii) eefttttiiing/ . .^ r 

. £>g.at bett^^er ben rette iBeflttttiittg, fFa( 
for: et^per t ^ SRentie^e, ber fatter ben , betnfe , fig 
p€Wtt>, at ben aUne fltepCer l^ttS <^ierte (Rp^ §Si 
ere ajDfe fpgfelfatte meb mange^ S^oretagettber^ Ub« 
tfi^, TCnlct^^ fom fftiUe ttbforeiSi ben fommenbe 
Siib; hitU bor oi og oc^re^ tl^i ben ncrric^arenbe 
Stib er foattger meb btn tiifpn^menbe, og H^tfnUe 
t((e/ ^0\>^ og borffe, inbfUcitnfe od blot til Ut ncer* 
I'ourenbe j0iel^j[if ^ m^n j^aaUt {(a( tiiffpnbe o& at 2tl 

plante be^pivet, ber engang^ tVutfe mo&ne^ i <^0« 
ipteit* ^ SRen i bet \>i ff ue ub i S4:emtiben / f unttrH 
ilUb0lQt 06^ ^wt uDtS ben etj Dt t0t jo i&e loDe 
o6.\ilUtt, at b(t, fom t)i r>iUe tibrette^ ijgfaa. 
tfal tpff'eS, fotlibet fom at ben fipffalig^eb^ ul 
attxxiat, fPal Dorbe 08 tt( 2)eeL S)en Siib^ bet. 
foanbt/ efterlob ntaaffee focer^ Srinbrtngef/ bee 
enbnu tt^f f e @telen nteb l0nliQSummet 5 bet ^(tXf^ 
txstenbe tnbDtfler b§ t mdngetlagS UrO//|^at SKeget/ 
bet ei; anbetlebeS / enb ))i enfEe; og naatDt falbe 
^aahtt om bet StlfommenbetU «|>iel)> for at o|)« 
tnuntre og^ tr0{le og / ba fonrnui: ftunbom ^tpg^ 
ten ijlebet, Difet 08 ©f^er ogfaa pad ben Have 
^immtl f ber funne bet^be Vit>m / ftget 0^ / at i 
S^tngened Atnberlfgen fammenfl^ngebe .S^ebe DeieUt 
©org meb ©Icebe^. og at ^i iffe Dtbe^ tiaat %U 
mtn er ber^ at ogfaa t>t fEuOe f0rg^; . .Unber 
alt bette bribes J^iertetS greb, faa at i)et faa oftcv 
tnben i 08 / faauelfom nbenfor of , er anberlebeS^ 
enb ui 0n{7ebe^ at bet tfulbe Dcere* > SRenuhber 
btSfe forutottgenbe S£an!er/ Deb alben Uot8^eb om^; 
^oor(ebe8 oi l^ab^ at for^olbe 08 unber be mttligen 
truenbe SSanfEeltg^eber og garer/ 'er ber fuaSef/ 
ber atter {Itenfer $St8][^eb og greb, naar nemltg, 
ben 9i0{i laber fig f^ere i Dort. Snberfle : ,f)errenS 
grpgt/ben er SBttSbom/ og at t)ige fra beti)nbe ^r 
gorfianb ; og naar Dt ba / meb IDoer&eou8nmg on?/ 
at ben 0t0{i taler ©onbf^eb^ beflutte ^08 08 felt), 
at l^bab ber enb er / og \)^ab ber enb (ommer , . ba 
t>flle t)t unber aOe gor^olb firotbe at t)cer,e, ][^ab loi 
i Dor ©amoitttg^eb Dibe, at ®ub 6ti;. Df j^uffe 1 

\ , - 1\ Hi iHtre^ 4^1)0 bet nogesiltnbe ret i Hl^ot o^ &anb^ 
^eb ^ax fattet en faaban SSeflutntn^/ ^an ^ar og^ 
foa f0(t, ^MUn Sreb ben bringer meb fig; ben 
for^en beelte SStUie , font fnart Dalgte, fnart for^ 
ifaflebey font |)(agebe fig i Gtriib mellemf^Ugt og 
Spft/ ben famler {tg i @«t , ogaUeftote/ o|)(0f^ 
tenbe %oxt^iUit(Qct bItDe beri^eb leDenbe , eg g^be 
beted ttge Sr0fl i bet fornpebe ^terte. 2)it (cm? 
mer il^u, oi (Sub er ^oi big , at l^an tfanbfader bit 
Snberfle/ og bu tcenfer berpaa meb (Slabe, t^i 
meb ^tin S3eflutning beeb hn, at ^an ^at S^elbel^ag 
i btg« £u tctnfer |>aa l^anS ^orfpn , bet altom^ 
fattenbc/ atmctgttge; ad^ife, algobe, bu oi^ergijt 
t^rbig fiQibdfitlb titbetS ^erelfe, egbu t>tt\>, at 
aUe Sing maac time big tit ® obe* 2)tt f ommeir Sefu 
^orjctttelfer i^n, og nu t>et,\> bu, at bu feir tilegne 
big bem aUe, t^i bu l^air falbet ^axn J^nxt, forbi 
bu Dtt gi0re , ][>Dab ^an ftger , pi( gi^te ^and l^im^ 
melife ^abetS SSiQie, og %lt, l^oab ^an ^ax taUt^ 
giott/ o))offret for at er^Der^e og ®9nbetneS %oxs 
labelfe og et eDigt ti^, bet er altfammen ffeet og^ 
faa for bin ©fplb, og I^Dert jSubS 9laabe8 iDrb, 
fom bar i ^ang silunb, gielber ogfaa big* — 2)n^ 
for fagbe leg , at 1)iln S3e{Iutning om at mUe txtxe, 
^Dab @ub Di(, at t)i flutle t)(sre , er, fom ben beb» 
fk, faalebeg ogfaa ben faligfie af aQe^ ^eflutninger. 
9ten (aber oS enbnu erinbre, enbn^ inhpxctQt 
08, ^wx n0boenbigt bet er , at benne 93eflutning 
bliDer fafl i oS, og at t>x itU Mie6 meb flpg^ 
tige Seoagelfer ti( bet @obe. £a 3)0beren 3o< 
l^anneS begpnbte ftn 9x(t\>iUn i Sntxzai $)r(, \>a \ 213 ScfuS fremflob pg IctxH i %olUi, ba fanile^esWt 
en fior S^^cengbe om bem af aDe ® td^nber , og ftf # 
{ert bret>e5 be iffe aVe blot af SlpS^terridl^ben^ 
fiffett Dare berStange,. fom felte/ at be tffe t)dte, 
^t)ab ®ub Dtlbe, at be lluVe i^ate^ fom 0n17e%e 
at Dorbe anberlebeS eg bebre , ))aa bet (SubS SieU 
bel}aQ funbe Dare meb bem« tRen l^D^r (unfen, 
^Dor flpdttg DOT if f e benne SriDt ^06 be ^lefte ajf 
bem ! ^rfor fanbt So^anneS bet ti'ebDenbtg't attet 
eg atter at abuare ogpaamtnbe: beeret bog &m« 
DenbelfenS Dccrbtge Jrugter I berfor fanbt 3efu6 bet 
nobDetibtgt at ftge : af 6ber$ Srttgter fluUe 3 tiitt* 
t>e6, t^ itU Qn^\>ev^ fom falber mx^ ^ntt, flat 
itibgaae i «|)tmmeriget, men ben^ fom gter mm 
i^immelfZe ^aberS SBiQiie! £)g ^Dor fprngben er tffe 
ftebfe enbnu ben famme SCbbarfel ! ^Dor ofte m0be 
t>i xlU ®aabanne paa iit>tt6.§Sei, Jf06 ^\)ilU fih 
fert iffe al W^lelfe^ a( 2Cgtelfe for bet @bbe ec uht 
jlHf f et , mm l)o6 ^t>ilh t>i bog faune be ^rugter, 
fom fun mobneg oeb gtentagen, a(tib faflere S3efldf^ 
ntng ! S&etragte Dt bem , fom (eue i Sorfaqge(tg< 
i[^eben8 Stenefie^ ^\>x6 S)tgten og Sragten £)ag ef* 
ter S)ag fun gaaer ub paa be tommefle @tenfianbe, 
paa at ubftnbe en np ^orlpftelfe/ ber fan nbfplbe be 
lahgfomme^ 0rfe6(0feStmer/ f)aa at Dtnbe et ube< 
tpbeltgt S3tfa(b^ ber fan ftlbre bet baarltge ^Uxtt, 
^Q fom, naat be fpnejS at anflrenge bereg Sforfianb, 
at DtQe tale og bemme alDortigen, mene fig meget 
f(oge, naar be uben Unbfeetfe bable, ^\)ab be tffe 
forjlaae/ fmbe %eil i TIU, ?>oab 2fnbre tibreffe^ 
ttagtet be fe(D flet 3ntet ^brette ^ Dg ^ktpt SBagtai' 


.' 214 

letfen at ttbbrebe ftn (Sift {lebfe toibere* \ «|)))o furu 
ber iffe ©aabanne^ l^^^Hfe ^eebfom^eben fortcerer 
itnber @(tnn(t af tuftnbfolb Spft, og *^t)Ufe ben 
fottebeir tU faa megl^t Ui^cerbigt ^ faameget @(et? 
SRen ere be berfor ganffe forbcetDebe? n berfor en^ 
l^uer cebel @ptre qDalt ^oSbem? iDfteSntet minbre) 
bu tmffer bem ftunbom t elllDcerbtgete %mzxt \><k 
bereS .^terte eir ^(xhtnip ba be bei^ibne ) ba ^e trit^ 
iPelig f0(e 2(fltelfefor bet ®obe, for groml^eb/ 8tet« 
fCaffen^'eb, .^terHdl^eb ; men meb alt bette^ f>t)or 
(angt et \^ii ^6^ fra^ at be ere i ^erben^ f>t)ab @ttb 
Dil/ at befEuQe txsre! SBetragte t)i be StpggeSlefe^ 
te/ bem^ ber fpneS at l^aue affaflet naflen al^jftg^ 
tend Strang, tf>i i^i^ab be jlplbe ®ub og ${ennefEer, 
l^Dab be ffplbe bet Smbebe, ber i^ar bem betrDet/ 
]^ab be jlptbe bereS 9t(trme{le^ bem^ j^^Ufe, be 
maaffee fe(D (a(be be Aterejle^ bet gl^tnme be ncefien 
(At i @anbfeUd^ebenS \>\\\it Summel: xatvi er nu 
fe(D i^oS btSfe a(tib enl^Der Selelfe af bet ®abe'iib< 
b0b ? JDu fittber bem of fe flobmobige p ofte enbog 
;l>(0be, bu fan maaflee tale t\\ bem/ faa atbereS 
^jerte fmelter ; men I^Dor(angt,|^t)or uenbeltg langt 
er b^t bog fra^ (xt biSfe ere^ l^^ab @ub m(^ at SRen# 
ne|Ier jfuQe Dctre i Serben! S3etrag(e Dt bem^ ber 
|^at)e tnbreftet berf*8iD ganffe anberlebeS/ ber funne 
rofe fig af gJiib og t>xci\)yx not i bereS jorbiffe %vi^ 
I[ggenber^ men fom tngen SRoeS ^aDe beraf for 
©ub; fee^ Di be SWanger l^Dilfe SJinbing fpneS fifien^ 
]^t)oraf ben faa et^DerueS ^ optcenbeg mangen ®&ng 
DOr «!g)arme , . naar j)i agte pact aUe be egennpttige^ 
aUe be urebelige, oXit be forfcengelige^ rDc; be reenf-es V fvdbe S3e{ir<ebe(fer/ Dt blithe »aer t JBerb^n , fy^ct 
fpnberligf er bet ba^ • at btSfe famme^ bet ere tr'o^ 
l0[e t ^el:e8 fle^e Sorbolb , bog flunbom ere trofa< 
fte mob ^reS jBennet ^ be > bet ftih fpfieS at l^ot^e 
^gt |)aa beteS e^en ^otbeet^ 'tog flunbom .fui^ne 
o|H)f re {>^n meb SienjI^iOig^eb mob 6nf elte^ ^e^ bn 
ttrerte f unne.btbrage tit at forege faa SRangeS 9l0b, 
bog {iunbom meb Sarmf^terttgf^eb antage fig ben 
enfelte. Slogen SBtaie tUbet O^obe erdtfaa bog 
titbage ^06 btm, men ^wt (angt er bet bog fra^ 
at be ere , fpm ®ub i)iC , - be flutbe ixcre i S^etben ! 
SSetragte t^i enbog SRange / bee falbe (tg &^ti^nt,. 
bt>i8 iDrb faa ofte bare SSibnegbprb om^ at be ^ibe, 
at et^mxt SRennejfe ber frpgte @ub og l^olbe |)anS 
SBub^ og fom jtf f ert if f e bpWe etl^Dert ©tb ^ be 
ftge, ba er ber i btSfe$ i^terte ofte en (ieuenbe %0s 
(elfe af bet@obe, og bog, J^t)or (angt er bet ofte 
fra , at be ere , at be alborUgen beflrccbe {tg for 
at ^me, J^t)ab ®ub \>il, at be ftuQe Dare I 

^l ia, b^or (angt er bet froi, at \>i aUt ere, 
bet I •— S5og ^ bette @uf flat (He tiene tt( at unb^ 
t79(be Sforfemmelfen. jDer ere bog be , fom ere 
bet (angt mere, enb TCnbre, ber ere be, fom rebe« 
(tgen firabe efter at oorbe bet altib mere ; og benne 
©trabenter og (an tngen fanf.,6||iri{ien o)>gbe«. 
Z^i til at Dceffe 06 l^ertt( ftgtet jo bdg enl^oer ^vu 
.^etiQ ^xe^tiUitiQ , en^Der gormaning, enf^Der 2(b* 
Darfe(, enb^er £)))muntrtng, berttt {tgter felD Q^an* 
ge(u milbe 0t0{i om ©pnberneS SP^(abe(fe| |l^i 
ben (pber til 06, paa bet t)t jpPuKe (are at f0rge 
o^er wre ©pnber, bog iiU til gortDtD(etfe, * paa \ •. m \ ^ bet t)i tftttte faae SSob og,^itlp til cA reife 08 be(< 
fta , eg t^tttf e OS i en fanb og (ei^enbe Sro tit ^9$ 
ten/ £)g^Dergang ut falbe ^am ^erre/ maae i>t 
}o bog oet mtnbe 0$ om> at oi flulpfe giere, |foab 
l^an l^ar fagf od, mit^be o9 om^ at bet er forgieoeS^ 
at ot falbe i^om i^erre, nflati^i ilU otVe gtete 
©ubSCiUte, • ^ / / ' 


817 XLvn. 

■ V ^^^ ntenbe 60nbag eftev ^dnittftiS. C^iHitideltum : £u!« XVI » z « 9« ©. tt btttgt fom Stgnelfe, er/ fom Snl^Deir flrar tnbj« 
feet f if f e fremfitUet til et 6j:em)>el , bet f)aa fanur 
Ae SRaabe jtulbe efterf0lgeS» 4>an (albeS en ttret^ 
farbig 9Ranb , beir fortaUeg cm $am / at l^an foi:^ 
jfemte bet, l^Dortit l^an egentHg Dat fat , at^an 
misbrttgte \iit , bet t)ar bettoet til ^anS jDmfbrg, ' 
at ^anenbte ftn ^otbaltmng meb fotfatUg Ureb€< 
lid^eb. SRen tf)erren Dtlbe x>eb ^nm SottaQing 
mitibe om bigtige @anb]^eber« <f)an btugte ben for 
^X erinbre om ben <iXow\\%t 9t0(l / l^oilf en @n^oer 
af 08^ ^pdb l^an enbog l^ar Dceret fat til (ki fbtDalte, 
If at ^ere , of te \)m fra 9)tennefCet , engang ^ote 
fra ben alfeenbe^ retfarbige 0ommer: gier SRegn^ 
{fab for bin tf)uuS^oIbntng ! <f)an Dilbe f)aaminl}e 
om^ at Sngen {fat bente fiebfe at (ebe tolig meb 
fit @obg ^ og berfor fagbe l^an : naat 3 fee ^ at 218 

he fcebDanltge SRenneffer meb^ bereS f ortfpnebe Sgeti' 
; tiptte bog tanfe f)aa ben Sttb^ ba bereS Sttjianb i 
SiDet fan foranbred/ ba bemaaflee lluUe fat)ne bef, 
]^Dot))aa be fo(]^en ftolebe^ eg berfor fegeforub- at 
berebe fig en Silfittgt: ftulbe ba tffe 3 tanfe f)aa 
ben ftbfte {lore Joratibrtng i 6ber6 Stlflanb^ naar 
' bet^ 3 l[^eir t)are fatte til at fot^alte, taQtS fva 
@^^t/ Od becfoir f0ge tttbe at erl^Deri^e 6ber ben 9ttgs 
bom^ fom SKel og Stufl tffe forbcerber,; fom S9t)e 
iffe funne borffliele? 9laat 3 fee, l^i>or(e<)f$ i^tne, 
^mlfe^rom^eb i>g S3atml^tetttg(^eb tffe tUjfpnber, 
bog (abe bered Sorbeet briDe btm til meb beted Qob$ 
at er^t)ert)e ftg ®ent|er , |om i Slebenfi Stib f unn^ 
ftaae bem bi, ffotbe ba tffe 3/ SSHSbomm^nS og 
SpfetS S0rn, ^DtS ^mttt £tetagl^eb butbe f9tbe 
— fltxlU 3 itU bruge 6ber8 ®ob« for bermeb at 
et^Dert)eJ6eI{tgne(fer, faa at, naar 3^ngang ffotte 
faDne a( jorbtfl Zteft, naar engang a( tttneUg 
^ctliQ^cb iKemere ffatglcebe ©ber, biSfe SSeljtgi 
nelfer {unne folge 6ber i be emge S3oItger? 

S)enne S^i^ntaning er Stgnelfend egentlige 

• ^enftgt og 3nb]^oIb; men I bet 3efiiS offe faa om* 

{Icenb^Ug ubmalebe be Stgnelfer, ^Doraf l^^an bettente 

ftg, f<^CL »Ube ^an ftffert ogfaa, at be jfulbe t)cete ' 

o8 Silleber af bet menneflelige 8iD, og gibe oS 3Cn« 

(ebntng til at ertnbre og oDetDete, ^i^ab ))i ^ay>t feet 

beri, baabe be £)nbeS 2(bfcerb og ®fiebner og bt 

©obeS* ' ©adtebeS * b0r \)i ^a ogfaa beftagte ten 

Ctgnelfe/ t)i nu ^at)e for oS* SDen SRanb, 6m 

l^Dem ber forf atteg , f alber 3efu§ felo tiretfarbfg, 

'^an tatter ^atn hlanU beone SSerbenS Sent, bg* dI 

if/i>f^ afpan bermeb mener bem, fom uben ©anbs 2*9 

"^ . ■ • * 

for ®ub OQ ^an6 fRiQe^ fun tttDeS af htunt SSer* 
tend Spl^er^ f un {IrceBe efter benS S^tbeU; t benfie . 
^enfeenbe er bet t^et o^faa Ditrb at Mtagfe StgneU 
fen fom et SBtQebe f)aa faabanne SRennejferg SeDnet/ 
^i^orlebeS bet b(tt)er i>€erre og Datre meb bem^ ^wu 
UbeS be forfere eg forf0reg. «|)uv6fogben Dat fat 
ottet ffn «|)erreS ®obS , . ^an flulbe Daage betoDer/ 
forDalte bet faalebeS^ at l^an f nnbe aflcfj^^e SRe^ix* 
fEab fpx ffn ii)mt91^o(bntng, naatfoml^effl bet maatU 
lv(zt>e8 af ^dm» J^an Qioxbe HU faa; ttorben/ 
Stgeg^Ibtgl^eb ^mob bet S3etroebe , £)rfeS(0S]^eb O0 ^ 
IBeHpfl ifpneS at |^at)e Dceiret be &af{et| fom i bereS: 
^cmQatiQ fipttebe ^am ganjfe i ^orbcertfelfe* @t. 
faabant 9)lennef!e funbe ^erren tKe l(znQeH (abe 
foreflaae <|)utt$]^o(bntnderi ^ bette Dar ben ferfl^ 
natudtge Selge af l^anS f^ot^olb. . 

fKen belt anben (tgefaa naturUge ^0lQe, x>at / 
ben, at l^an, fom itU l^aDbe tnennet ft'd til Sittb, 
fom ^aDbe floDet ftne drafter i @ftet(aben^eb og 
SJettptl , Jom f)at)be forefiaaet bet gotrtge fdalebeS, 
at 3ngen fiben Dtlbe betroe ^am Sloget — at J^an 
if f e buibe til Tixbcibe, I^DotDeb ^an paa lot>lxQ Wiaa* 
be funbe erl^DetDe f;t SBreb. ^og^Ibt j^an ftg for 
gob ' til at ^trpgle — l^»ab giotbe ^an berfor J ^an 
Ijolbt fig iffe for gob til at bebragej bette giorbe 
l^an feit)^ og bertil foi:f0rfe |>an ^nbre* ^adlebcS . 
bpbe Sailerne ^inanben «^aanben^ faa let, ncepten 
n0b\>enbiQ, er£)t)erdangen fraben ene tilben anbenl 
gignelfen fortaffer 3ntet om bette fWenmffeS fenere ~ 
©fiebne; men bt funne Del felD'fulbfere gortcel^ 
lingen/ funne Del felt) tcenfe o5, I^Dotban @nben 
maatte bliDc efler en faabfin ?Biftt)u^^\\^% Sgwj.^ / 220 . 

tonge If utbe t)el Seeltagerne i l^^anS Uretfotrbtdl^b 
fotf0rge l^am? ®anbe(tg bet ^otbunb^ beirbejiaaer 
tmeUem Gaabanne, er ilte af tang Sattgl^b; )>g 
berfom Safnemmeltgl^eb altib et ftelbett, ^t)or ffulbe 
benba ^ftre {tg'reen eg beflanbig ibianbt btdfe? Q^t 
SRenntJIle alt^aa ^ fom ilU fan ^ if (e t)t( drbetbe, 
fern aUerebe ^at bortfaflet Unbfeelfe for Sub og 
SRennetlet, l^Dem Uret erltgefaa fter jfom 8(€f/ 
i^t)^b,gt0( )?e( ^ati/ tiaar fnxn er t WlauQel^ og 
]^an Sngen ftnber, fom Dt( betrp^ ^an\ 92oget^ eHet 
fom Dit antage Jfg $am? 9aa utoDltge SRaaNt 
DiebbUi^er ^n at fege^ ^Dab l^an tffe fan (^Qer dU 
cr^otbe paa be (oDitge; l^tne^f^re til mangeflagS 
Sorbrpbelfer^ ^Doraf ben ene Del er ffo^nbigere enb 
'ben anben, menfomalle Itgne l^Deranbre beri / at 
-be mere og mere forbarDe 9Renne|fet, mere og mere 
(ebe l}am til Unbergang og $ortabe(fe« IDigfe ^o« 
refltQinger fere til en meget Digtig S3etragtning, 
^^t)or tit jeg i Dag enjfer at ]^ent)enbe mine Xi(]^0re^ 
teg iDpm(srffom^eb^ nemUg^ 

om Safitetned inbbprbed (SammenVng^ 

S)enne ®amnlen^(tng ftnber®teb, beelS forbi ben 
cne ofte nbuorteS giDer 2Cn(ebning til ben anbeq^ 
bee(S forbi be ere forbunbne i !9{enne|Iet§ eget ®inb/ 
i bet be ubf^^ringe af ben famme urene ^ftilbe. 

9laar 2Cpofle(en Safob ftger: ^r>o fom fteber 
an i eet S3ub^ er bleuen flplbig i bem aHe (^aU 
2, iq), ba ftger i^an bette uben SEDiDli en SRening, 
fom jeg ftben jf a( f0ge ncermere at nbinf (e ; men Vi 
fnnne ogfaa bruge bigfe £)rb for at erinbre oS ,om 
ben @anb{>eb , at een @9.nb forantebiger. ben 
otibett/ at ©Dertrctbelfe of eet 23ub, beg<iaet fo»f •\ ffttltg eg ttan^ret/ faa det bi:aget effei: ftg ^Der^ 
tmbelfer tmob aVe, eOfei: bog imob mditge S3ub» 
S)ette er , l^^etb jeg atterebe j^ap t>tlil i «^uuSfogbend 
6icempe(^ t ^t)tS Se)>net faa mange Saflet fremfalbte 
cen ben anben; og bette er, I^Dab ben bagitge (&u . 
faring Dtfer, og altib l^arDiifl, faa at bet. fra 
^amm^l Sub af er ttbtrpfti mange SBemctrf mn« 
ger, ^m(fe een ®(orgt larer af benanben, mtn 
Jom bet er og aOe gat)n(tgt tffe blot at ^aoe ^0rt/ 
mtn at o\>tx\>zit b^bt i i)or ®dmt)tttig^eb* 9{(tpne 
t)i ®rfeS(j3fg^eb, ba er bet p fra gammel SHb af 
fcfgt , at ben er aVe £afler6 SRober \ 'Og er bette' 
iffe en @anbl^eb, fom Srfaringen bagUg tnbffcer^ 
)>^t / og fom t)t t)el dSe l^aDe bel^ot) at tage tt( @f^ 
tertanfe ? SSt l^ai^e bog t)e( meb @ttb8 ^ielp atte'^ 
erfaret be gai^nlige SSirf ninger af rettlaffen Vrbetb^ 
foml^b^ erfaret, at naat \>\ 0Dert>inbe Ulpfl og 
^f terlabenl^eb , og troUgen ubrette bet , l^oortU Di 
ere fatte/ ba forfotnber iffe blot SRiSmob og for* 
rigftttbe Sanfer, men ba tabe ogfda griftilferne 
teres SRagt, og ben tUberlige jDrben i «f)anbnnger 
frembringer ogfaa iOrben i Sanfe^ og IBegferinger^ 
iDertmob l^ape \>\ ogfaa alle feet, l^uab ber ffeer et 
SBenne jf e, naar l^on tittaber UIpjl txl bet, ber ff utbe 
itbfplbe ^anS StoS ^efte Simer, at tage ^Deri^aanb, 
^oor(ebe6 ^an ba xtU blot forfemmer bet, fom ^axt 
' for alle Xing ffulbe Daretage \ ]^or(ebe$ ^an if f e 
blot i benne «f)enfeenbe bereber ftg 9lag, og gi0r, at 
fjanSforbigangne Sit) bliDer l^am fell) at betragte. 
fom fn £)rfen , iftebct for fom en ^arf , f)t)or |)0« ' 
fteng ^etftgnelfe mobneS iinber S)^rferen8 SfUtb; 
men J^orlebee ogfaa @te(en, fom iffe (qS^t^atu^i 


322 I I Denber {?tie %anUx og terefter ftn^ Sefltabelfev ^en 
til baatUge, bl0bagftgey f^nbtge .Glceber^ fom 
bog iKffitnne mtstte ben^ fom ^x^u ben$ Sflbce* 
rilfe |)aa Sotben xlU hlot uvi>^tt\^^ xmxt forbacDeltg/ 
itlt blot for ben felt), men for Xnbre* — ^ot'ont 
Di ^ruf f en|Iab , ba ftenbe x>x aQe «l^^rrenS IDrb 
berom^ dt ben bef^arer ^tertet/ at beit gier SBen^ 
nejlet ubueltgt txi bet, l^Dorttl J)an ffnlbri^are 
buelig / tit gobe San! er og til gobe- ©ierning^r ; 
men maa ben ba xlU ogfaa foranlebtge mange an^ 
bre ®9hber, maa ben xtU gt0re jDen, fom forfeet 
ftg \ftn, ffpibig i faa mange anbre,^ ofte be l^eQigfle 
$Bub§t£>mtrabe(fe? S)en gt0r ftn- utpCf eltge'Srcel 
b0O imob 9tatureng og9>ItgtenS @temme; feeir Hn; 
^Dorlebeg ben fan ^o^rbe l^ang «^terte, ineb f^DtUen 
j^rufoml^eb ' ben ofte later ^axaat negte |tne 9lcer# 
iliefte al iDm^U og ^ul^ for at (unne nt t^foerife ftg 
felt) beflo bpbere t ®fcenbfeU Saer ber t^et nogen 
@9nb tmob ®ub eUer 9){ennetf er , nogen %oxht^^. 
bflfe fad jfraffelig, at Di ne))f)e t)tbey ]^t)ortebe5 
ben er mneltg, ]^t)tg iD))rinbe(fe og ^(nlebning bt iffe 
mangen ©ang ftnbe i benne eneSafi ? S)en ©fplbtge 
unSfEpIbte^fig maaflee tilforn bermeb^r atj^n fun 
feilebe t@et; ^an betoenfte if fe, t)i(be if fe betosnfe, 
at 2aflerne ^at)e ®ammenl^ctng , at l^t)o ber {!0ber 
an impb eet jBub , faa (et forlebeS tit at gt0re ffg 
ilplbig imob bem alte/ — Sflat)ne pi ©ierri^l^b, 
ba t)ibe \>x alle, f)t)ab }C))ofleten {tger, at ben et 
en 9tob tit att £>nbt^ og t)ifer iffe enbnv Stfarin^ 
^en baglig,. ^t)or fanbt bette £)rb et? ®ietrig()eb 
er i fit SS^oefen en foragtetig Srcetbom t benne $Bet« 22i' . - ' 

% 

l^ens %\ivA\itf font qDoeler en^Der abet og gob 
T^vc^t^ og^braget Sanfe^ 3(ttraa og Sbrat fra be 
l^tmmeltle tt( be jocbtf!e @ober« SRen l^Dor mange 
anbre Safier maae altfaa tffe foreiK ftg mebbehne 
ifibfCmnfebe, egennptttge Scenfemaabel Ubarin^ ' 
J^iertig^eb — V^x ^Dorlebeg jfulbe S)en , ][)t)i§ l^ete^ 
^prmaal er l^anS egen SStnbing^ J^aDe et milbt og. 
m'ttigt @lnb tt( at gbe 3Cgt paa :iCnbreS S3eb|!e? 
SRiiSunbelfe — tl^t bet er iIKe meb be timeltge ®c« 
bet [qui meb be aanbeltge/ at be X\\ famme Sitb 
ftinne beftbbed af ^lere , og f^Dorlebeg {!u(be ba beti 
(Sterrtge (unne glcebed Deb ^ at 2Cnbre ere t S3efib«. 
belfe af bef^ J^an felD faa gierne 0n{!ebe cA beftbbe? 
og ba ofte ^t^tig, Unbertrpffelfe ()g al ®(agg liret^* 
f<srbtgf;eb> ftorre eUer mtnbre, men alttb Spnb, 
i.bet SRtnb|}e fom i bet @t0rre« 

SSi f unbe (et peb mange flere 6):emp(et o^ 
Ipfe^ ]^t)or(ebeS^ l^Dotr ofte een Safl foranlebtget 
flere, men t>t bel^e^e bet \lUp tl^i bet er iffe en 
t^iulfom @ag, fom Di ffuUe beDtfe, men bet et en 
aabenbat Srfating^ fom^nl^Det l^at Setligl^eb at 
giere/ ogl^ortilDi berfot^ii^? be^0«)e at l^enbtage 
iD))m(trffomfiebeit* 9Ren tit brage ben l^^erl^ib^ for 
faat)tbt mueltgt (ki x>(tlli Snl^Det ttt at betoenfe^ 
^Dilfen SSeten er^ fom feret tt( Unbergang og ^ot^ 
tabelfe. S)en (oeggeS Mlt faafnatt ttlbage/ ^t 
ntAn flrat (unbe fee^ ^t)orl^en ben feret, men be 
f0t{ie, ofte ne))pe d^emctrfebe ®frtbt^ ]^i)id be tffe 
tgten gt0teS tin)age^f0re Icengere v!^ iSStlbfarelfen/ 
ben ene @Qnb fobet meb en Dig ^tob^enbtgl^.eb anbte 
af ftg} aQe Safler ere t ©lagtffdb og ^otbtnbelfr 
tnb&9tbeg, faa <ki |[>Dor een<t/ e)?e anbte ^etb^ti V 224 IdtiQt hotte^ f&ettaQtet Xftn , fdnr nix. ex fottcAi I 
®f oenbfel og @(enbig^eb / ulpf faHg^ eg \>ctvb at 
t>ate bet , til &pot , , til TCf (f q for ^tnnt^tt og 
iiben^aab til ®ub; tcenfei: @ber^ ]^tn)riebe$ ^dn 
^r bleoeti/ ^Dttb ^an tiu er, t^ialttb m l^an bet 
if fe« 3a^ bu Un^e, fom flaaeir enbnu Deb SSegpn^ 
belfen af bin SBanbmg! benne/ fom bu betragter 
meb ^Ixctl og VfPFp^ ^oem jbu feer befmtttet meb 
. faa mange Safiet , ^oi$ ,f)erreb0mme ^an n<^f^>( 
iff e mere f)ar 9Ragt til at unbbrage ftg , marf et 
Deb faa mange ^orbrpbelfer ^ ooer ^oem ®ub$ og 
SRenneff erS SSrebe er : l^an oar engan^ fom bit* jDs* 
faa i l^ane S0bfe(§time oar ber oelGIcebe ooer/at it 
SRenneffe oar febt til SSerben^ ogfaa ^am faae 
maaffee SRangen meb @(cebe cp^^xt, ogfaa l^an 
faae oet ub ^ poer ftt ti(f ommenbe £to meb fammt^ 
Sorl^aabning / font ben / ^oormeb bu feer vX> ooer 
bit; l^an funbe engang ogfaa^aoe Dd(gt ben ^tx, 
ber ferer til ^^ceber og Sreb^ Itgefaa oel fom ben, 
ber f0rer til Unbergang — mener bn, -^an fornb 
troebe^ l^anS Soroilbelfer ffulbe f0re i^axa faa (angt^ 
at ^an ffulbe fomme tiix^tn, ]^oor ^n nu er ? 2)og 
er \>tt jfeet^ t\)x een Safl rafte ben anben i^aanbtn^ 
og faaiebeS futbenbteS ^anS ^orbceroelfe. %(znl big 
^anS St^^nigang beri fra ben f0r{le @ang|. ^an trob$ 
febe bet ^ub : (^cebre Vxn ^aber og bin SRober^ at \>et 
maa gaae big oel ! fra ben f0r{le ®ang , ^an trob# 
febe noget anbetS3ub, ^oorlebeS Ifraf^eb og Ugube^ 
ligf^eb tiltog, ferfllangfomt^ {tben fnarere*^ fi^rfli 
6et, ftben i SRere , ^oor(ebe6 tilftbfl intet 83ub oar 
i^axa ][)effigt — tcenf big bfcfte^ og benne SJanf e ocere 
t>'m ^aaminbelfe i letftnbige Simer , ffrafif e big 


225 tilhaQt fta bet ^ bu anfeer font tinQt , tt^l Ut bras 
get faa offc bet ©fore .og ,@ocere efter ftg* SDen 
^anfe abi^are bt^, at bu tffe nteb baar(|g @iffert; 
][>»b fCulbe fige : bet^ . jeg 'begaaer, er fun ^en geil^ 
fra faa mange anbre Safli^r er jeg fri; t^ ten ®9nb, 
og enDnu mere en fortfat @^nb^ er jo aUerebe for 
mtQet, men beguben |^at)e Safterne nar@ammen^ 
^ceng tnbbprbeS; ^at 9logen l^engioef ftg ttl een af 
bem , ba ftnbe be anbre i^anS ^terte aabent , og 
tluOe itte glemme at trcenge ftg berinb; let, faare 
(et fleet bet, at ^\>o fom f}0bet an tmob eetS3ub, 
b(ber jf^Ibig tmob bem aUe* 

iDg ftnber benne@anb^eb fun ftn KnDenbelfe 

i9RiSb(eber,e§ Sennet, (t)ber ben fun rcebfomt'op^ 

fra ben ^fgrunb , I^Dort be $^orl[)oerbebe fanf uben 

ateimng? S! ^»or fixer ©fplb, f>Dor btt^re 9lag 

broge ofte felo beo»er jtg, fom bog ttjfbrn, fom 

fibeh maaffee atfer frpgtebe ®ub/ fom maajfee attti 

i^enbte tilbage, og |^mS 2Cnger fanbt SZaabe, meit^ 

fom bog albrtg funbe tttgtpe fig fe(o, at be g(;mte, 

l^t)or(il (Jgfaa be ringere geil funne f0re/j>t)ilfeti 

©ammenl^ceng ber ofte Idn ftnbe ®teb meQem bem 

JOg SRiSgterntnger, og at be berfor tffe itibe i^aagebe 

ODer ftg feto! J6t f tenbe aKe £;ongen £ai)ibg moerf^? 

Dcerbtge SeDnet/ ftenbe l^anS o})rtgtige ©ubgfrpgt/. 

•Itenbe be/25i)ber, |>an ubDifie fom ?9rjle og fom 

SRenneffe, SRon |^an \>ei forub ^ar tcenf t, bet jf ulbe 

' tQmme berl^en , at ^an forfcetUg , meb frit ^Der^ 

lag jiulbe fenbe en af fine trofajieSRanb uben nogen 

i^anS S3r0be l^en t ben ot^fe S)0b og QlctbeS \)eb 

S^ubtfabet om/ at ^eben l}a\)be mobtaget bft ben 

bejlemte SSptte ? SRon f>ari wl ttocbe , V V\ >qw^ 226 l^cngaD ftg titten ^i^rth, fom Met) S^jrittbelfen til 
jbefelgenbe, at ben flulbe f0re i^am b^rl^en ? fSRen 
Ictfet ben (ceimtge S3eretntng , J^Dor(ebe& l^n mete 
Dg ntere b(eD oniDunben af be @narer> ^ah ferfi 
Dilbe unbgaaet, I^DOv^bed ben ^(ZQtiQe, fern fffe 
t>t(be be^erfCe fig felt)^ miSbrugte ftn fSRagt, fyoot* 
lebeS' ben ©folte/ fom iffe t)Ube, bet jfulbe Dorbe 
aabenbatt/ af^an ^a)^be l^anb(etttbe^ efter^aan^ 
t)en forlebteg tit i)eb tn {l0rre fBliggietmng at t>iUe 
fEiuIe ben fottige} (<3^fer ba titltge l^anSTCngetSb^be 
klaQtt, hd l^dn (ienbte fine iDDettrcebelfer/ og 
|)an§' @9nb Dar a(ttb for ^am, ba ^an tdabte 
meb f0nberf nufef ^ierte : frie mig fra SBIobffplb^ 
mtn &ubl og ba^an t>el lixnbe flnbe SSavm^mtiQ^ 
|Kb ^oS fin 2)ommer/ men l^anS ©fptb bog i(fe 
ganffe funbe botttageS:. ba Ditte 3 Hart nof fee, 
i^DoriebeS ogfaa ^pS, be S3ebre een B^b tan brage 
ben (irtben og fearer? efter ftg^ 3Cf I og bet er if fc 
blot ubgpbt Slob, berraaber ti( «!^imme(en, ilU blot 
be 3RiSgiermnger, fom ogfaa fpneS SKorngben ftxaU 
felige, ^er omfiber ligge tungt paa ^ievtet, naat 
95€t>ib|i^eben engang Daagner, og berfor, i^oor 
fremmebe bu enbog fan mene biSfe SBetragfninget: 
xit Dcere for big , ^Dor langt bu enb fan mene biti 
SSei affonbret fra SKorberenS/ fra S^DenS, fra 
SSoIbSmanbenS, o tanf i bet minbfle paa be %ot^ 
Dilbelfer, l^Dortil bix let fan forlebeg, og ]^t)orf)en 
bigfe omfiber funbe biringe big, paa bet b\x maaiccre 
if f e bitnbt at labe big f0reg , men at gaae bin SSei 
tneb SSeDibjl^eb om^ l^Dor bugaaer, paa' bet bn 
itiaa fare at tage ©amDittigl^eben til Sebfoger, faa 
■l>if /ffe tUfibft f /ttbfiligen ff ulbe ftnbe big bir > ^t)or 227 bu mtnbfi 0n{febe at txtte f omm^n* SSel et ben 
£ebfagcr if f e jftelben befDarltg ; btn forbtcr , at bu 
nteb ^njircng^lfe ffal Dogte bine Qftibt, mebenS be 
tKntre ile faa tro(igen ftrem^ ben Dotber mangen^ang 
til en Sifb , at bu Qaaet bin SSei meb tungt ®inb, 
tnebenS be 2(nbre gaae bexeS faa {et> men naar en« 
gang beXnbre fiaae i ben^rJen, ]^t)or ben leffe Set 
f0rte bem l^en, 'fy\>pt bet gorbigangne fmetter og bet 
Sitfommenbe foi:fcei:ber/ og bu berimob, l^DiS bu 
enb ilh unbgif atte SSi(bfarelfer, bog fnatt erfienbte 
bem for' bef, be Dare, og tfibe .Denbfe tilbage; 
naar bu if f e txtQtzbe big Deb at ]^0re |)aaminbelfen8 
flrenge, jiraffenbe 3i0\t, inben ben enbnu bleD til en 
tabfeisfulb Srubfel, og bn ba efferl^aanben erf ien* 
ber / at ben Ubte big , ^Dorl^en bu ff utbe f omme, 
naar bn feer 2i>§ og ^ril^eb og ^reb at oprinbe 
-ODer big , ba ^il bu ftf f ert Delftgne ben aborlige 
Sebfager, fom iffe ffdanebe big^ i bet Sdi'nge, paa 
bet ben iffe jlulbe jiraffe big for bet ©ferre; ba 
t)il bu ogfaa formane ben Unge , at l^an ff a( Daage 
oDer fig felD itibe., ilfi l^dn Deeb iffe, l^Dorl^en, 
IfDor b)^bt i SorbcerDelfen , enl^Der TCfDei fan fere* 
^og I er bet alene Ungbommen , Di bel^oDe 
at formane? alene be ^ar, m l^aDe at Dogte, ba 
S3lobet enbnu lober lettere, ba Di f^rfl trabe inb i 
SSerben? og er, naar fun bi§fe Xar ere beuarebe 
fra jDuerfrcebclfe, ing|en gare fibe^n at Ibefrpgfe? 
C I l^Dor forblinbet er JDen , fom ^ev % SSerben 
tnener fig fiffer, fommener, atber er nogen Sag, 
ta ^an iffe bel^0Der at Daage og bebel Sigcfaa ofte 
fommer SDaarlig^eb meb 5Carcne, fom SBiiiSbomv 
grijlelferne ff iff e ®f iff elfer ^ anUe 4a^n \q^9^^ '^^ 228 ^enfeenbe &U)>et bebre, forbi f^anS . ^Clbetbonjid, 
Spnb^r tKe ere bie famme , font |^nd Utisbom^ 
(Spnber Dare? \^ 

@{i0nbt t)i ftge , at Safierne fiaae t tnbb^r^ 
beS @amxrien^(tnQ , er bet bog faa> at ber ere be 
iaftev, [om til famme Sitb ubelutfe ^inanUny Ven 
©bfle er iKe tillige gferrig > ben Setfinbtge^ i l^mS 
<|)terte atbrtg nogen alDorHg Sftertanfe opfommer, 
J^ar iffe ttttige^e fdmme %til, fom ben SRiStanfe^ 
lige 09 SRiSfornifiebe* Smiblertib er. bet en' iffe 
Itelben og me^tt mcttUU^ (Srfartiig>^ at btSfe.faa 
forfZtelttge, . |itnanben o|}^(et)enbe Sajler (unne aflefe 
f^manben f bH famme 9Ienneffe, og l^anS fenere 
TCar Dife juft be mob^atte %hI imob beta , ^an6 tib^ 
ligere Hat Dtfle^ 4>^orIebe8 jfeer betted "fywtU^ 
bes fommer (Sierngi^eb i ben jS^bfleS @ie(, ellfer 
migtcenfeltg UttlfrebS^eb t ben £et{tttbtgeS? @eer 
ber en @ammen^(Eng enbog imellem Safter^ fom 
a(be(e$^ tngen ©ammenficeng fpnteS at ffar>^, pg 
b^ttz, forbi aUe S'ajier/ faaoel be, ber fpnes ncer^ 
bejlcegtebe, fom be, ber fpneS meft flribige, ub$ 
fpringe af ben famme urene £ilbe» 

@nl^t)er frifieS, ftger Tipo^eUn Satqh, naatx 
i^an (offed of fin egenSSegierlig^eb, ogbeter benne 
SSegierligl^eb, fom fober ©pnben af ftg* SprinbeU 
fen til eni^t)er ®9nb er altj[aa f0r{l at f0ge i SRenne^ 
jfetS fipft, fom ^iQet efter bet £)nbe/ 2)cr er nemlig 
i etl^Dert SRenneffeS .^ierte en bobbett ^ttraa* t)en 
ene er af i^tmmeljZ ^erf omft/ ben begierer ®amfunb 
meb @ub, ben gteber jtg i J^ans grfienbetfe, t joillig 
^M^iven^eb mbet, 0^ Spbig^eb imob ®nbS S^ittie, 229 

hen el^et Stetfaxbid^eb, %xeb og f^eUiQ ©jiabe^ ben^ 
flienne SSirf ntiiger Dife ftg i UngbomtncnS Ujfplb^ 
t SRanbbommenS rebelige, gobe, flcTrle SSefirabeU 
fet / eg i be Qxaat jQaaxi SBiiSbom. Z)en anbeti 
S9{l/% fom ogfaa boei: t o§ / ^erer Sorben tt( , og 
htQlexex be jorbtjfe SSing; ben er tl(e @ub8 2p)> 
itnberbanig^ . oq fan itH feller Dare bet. Serine 
Spfi/ ^mg ben ubetDungen bltDer Deb at .^erffe, 
bliDer i @runben altib ben famme, men J^tttet fig 
i SiDetS fortltelltge Siber ogfaa paa forjIieHtge 
9{aaber* ^enne onbe, eQenm^ttiQe, umcettelx^t 
S^fi er bet, fom t Ungbommen offe ^ffrei? fig i 
Dtlbe Ubft)ceDe(fer ; Summel, tbe(tg^bf))rebe(fe og 
eianbferned ©(ceb^r fpneS ba ii\>et6 ]^0tef!e ®obe. 
Smiblerttb {^aae 2Carene ^en og be ubDorteS 9or« 
|>olb forapbre jtg} bet, ber gtcebebe filforn, Qlct* 
bet if f e mere , Sr^flten for ben tUfommenbe Sub, 
Sorforgen berfor , fom Ungbommen tnn libet tien^ 
bet, Daagner jleetfere, !Kenneffet' bUDer flogf re, 
men ^^18 ith ttUtge bebre, ^DiS l^dn enbnu (un 
eljf er fig felt) 09 inn tragf er efter be forb iff e Zing, 
^Dtd bet alt\aa enbnu er ben famme jlefte Spfl, ber 
' be^erffer ^am, fom forl[>en, ba \>il benne Del f^ge 
fin 3^t(freb5(!illelfe t npe (Stenflanbe, naar be for« 
tige iHe ttlfrebSfltlle ben mere, faalebeS Dtlle ba 
^^^fpg^/ ©terng^eb, SRageltgl^eb, S^rtrcebenl^eb 
OQ mange anbre Ubpber trcebe i be foi;rige8 ® teb 5 
SRennef!et Dtl Dctre bleDet anberlebeS, men erl^an' 
ba Dirf elig bleDen en anben ? er 1^'anS Snberjle for« 
anbret, forbrbret? 9lei! men be mcjl mobfatte ga^^ 
fler , fom if f e fpnteS at (unne befiaae tilfammen, 
fahbt bog ®ammeni^aing i bet inberfle, OHb<<Sv\^^ ^ 230 JDet €t iffc %mt for ®ub> ilU l&th0biQ^th for 
l^ani "fyzUiQe io\>, if fe bet fotbebrebe <f)terteg £)Der:s 
cengflemmelfe tneb ®ub§ Siittte ^ be^ i^otber et faa^ 
^ bant ajfemiejfc titbage fra be ^orfeetfec, |>an t\U 
forn begif , fl^t efferS t)Ube^an Dogfe ftg foi: bem, 
^an nu begaaerj anbre IDmjlcenbigl^eber, anbre 
£ttb0teligJ^eber ]^at)e Dtrfet t)en; ]^e(e ^otanbtitiQ, 
fom ^eUer tKe/»aaer fil bit Snberjie* ^unne t>i 
ba t)el fvilUt^tj^jm for at pare 2ot)en§ ©Dertrceber^ 
forbi ber;ti;e-*bejBub.^ nw^^Dtife l^an if f e; il0bei: 
an? ^eti font froef/ uben 2(n^er^ uben ^btbebring/ 
oDertraber eet JBub, .l^am er bet iffe StetfinbigfjeO 
eUer ^romi^eb > ber l^olbejc tilba^t fra at oDertrcebe 
be anbrej SSittien bertil fpneS iffe at fatted, men 
lun enten Seitigj^eb eUer fipjlj t^i i fig felD er ©^n^i 
ben fun een^ f^tonbt ben Difer ftg.|)aa mange SRaa^ 
ber« @aa(eb<g meen/e uben A^DiDt ^Cpoflelen bet, 
ba l^an fagbe : I^do fom i^olber ben ^ele 2ot) > men 
ft0ber an i eet S3ub, er hU\>en If^lbig i atte. S^i 
•— blioer J^an oeb — - ©en, fom fagbe: bu ^al 
iffe^bebrioe .l^oer, fagbe ogfaa: bu ffal iffe i^iel:? 
tiaae* S)erfom bu ba enb efterlaber bet §0rjle,, 
men fli0r bet^ibjle, ba er bu bog hU\>en 8oi?en8 
€)t>ertrccber* £)g faalebc§ i etl^uert ©tpf f e ; tl^i 
ben ©amme , fom fagbe l^ine JBub , fagbe ogfjta t 
bu tfal iffe ffge faljl SJibneSb^rb, bu ffat iffc 
begiere. 

2)erfor er bet iffe en fanb Sorbebring, l^m§ 
9logen, forjlanbig paa fin egen SBelfcerb, af^olber 
fig fra be £)t)ertrcebelfer , l}m6 %0lQe f}an fcer at 
Dcere ©foftrbfel og ©merfe* 2)et fan Dcere gaun^ 
ligf , at Di abuare Ttnbvt og oS feli> om bigfe ^oU 
231 

^% ■ 
8«, men er ber infet JCtbet; btx, fttcttUt ^ennu 

ffct tilbaQt fra be forrifle fiafier, ba utile n^t fnart 

ittbtage berc*^ ® f eb, 09 ten onb 3Canb fun uocre ub# 

breoen t)eb en anben* &nn beri bejiaaer ben fanbe 

^orbebrtng^ at t>i l^engbe @ub Dote ^inUx, bkbe 

bem altib fafiere til "fyam , t^i fun bert)eb faae ui 

fiyft 09 ^iertig^eb til ^an6 iot), fompttrerfig i 

aQe S)i)ber; t()i (t^efctn be onbe ©terninget: oprinbe 

af bet onbe ^ierfe, 09 berinbe Jjatie bereS ^am^ 

men]^c^n9^ «faa(ebeS et s>^ack alj^^bf 4 Uibhx^tbeS 

)[^ettt9 Sorbtnbetfe^ 09 boer til\ammn i ben ®tel, 

i^Doti @ub bper^ 3 btnntiBlm^Q, f unne t)i enbog 

ffge , at ber if f e ere man9e forff ielli9e JJpber , font 

funne affonbceS fra ]^inanben> faa t)i fujibe fr99fe 

at tabe een^ mebeng t)i forme9et beftittebe og paa en 

anbenj men ber er eet en^fi^ @jub be|)a^eli9t;®tn< 

betag, J^DiS fipjl er tilJ^aW/. fo^m iwnfer paa.l^anf 

£oD ©ag 09 ^at^ fom pttrer, fine tfi0nne SStrfnin* 

ger i A'Ke^o^li^olb; fom 1)eUiQtt Un9bommen^ fom 

ftprfer .SSanben 09 £lt)inben/ 09 fom I^erer beit 

ISamle at hcext l^ahS 9raae <^aar meb 2@re* S^ 

Jbjctte (Sinbeia9, et alt !^obt forenet,. i^Dilf et SSerben 

mener iffe at funpe beft aaetitfammen^ baabe ^£(09- 

flab 09 £)|)ri9ti9l^eb, baabe S*etf«rb 09 ^mliQ^ebj. 

baobe ben renejJe SRpbetfe af bitiit), fom ttu'er, 

09 bet ffi0nnefie ^aah ota bet^ fom.fommer^ SHeb 

^ette ®inbela9 Ifielpe berfor ®ub os'at fulbfpmme 

Dort 20b i l^ang %t^Qt, .faa t>i titfibjl maae funne 

famleS i be ebige S3o{i9er meb bem, bet ^a\)etient 

ifyam af ret jf affent ^ierte I %men^ » ^ 


XLvm. 9m tienbe ®0nbag eftev SnnttattS ©^angetium : Suf ♦ XIX, 41^48* 

^blanbt alle SorberigeS utaUiQt @tober er fttgen 
Met)en nat)nfunbtd font Setufalem* %ta Un ^ag, 
ta Hita^fyam, b^ngang enbnu eti ^remmeb i bet 
Sanb^ ' fom ^an$ Sfterfommere f!u(be beftbbe^ {om 
til b^nne @tab, og ben§ $tongt 4{Re(d^tfebe(, tiltige 
^en ]^0iejle ®nbs ^tif^^, t)elftgnebe f)am, oq til 
benne 2)ag , ba e nbnu fcomme SSanbrere eUer i^ibe^ 
begterltge Stetfenbe op\0Qe et^Dert ©pot: af bet> 
fom forbum Dar^ ere ^oi^eb fire tuflnbe 3Car for^ 
gangnej men ^DiS og Itgefaa mange TCartufinber 
enbnu forlebe , inben btnnt S^erbenS Sing ^apt 
6nbe> m'( bog Serufalem nct\>neS i aUt Sanbe/m( 
^man jlebfe f})0rge oni benS @teb, t^i bet, fom 
ber er jfeet, fan iWe fbrgtemmc8» SSi funnc 
.JKeunbreS oDer, atgfbUet; ba bet bleu tanbflpg^ 
-tigt i fremmebe 2anbe, l^igebe tilbage berfil meb 
ben l^ebefle gorlangfel , fom h;ber enbnu ttl o§ i 233 
*!■*■ bereS @ange fra SSdb^lonS $(obet* Z^'i bet Dat 
mete, enb b(ot et %olU \(tbt>anUQt StUxlislfy^h til 
fine ^^bteS Sanb/ til jtne Mongers @tat>, Ut 
gtorbe Serufalem faa J^eHts i bette %olH £>tne$ 
florre Sing Dare f!eefe, jfulbe ffee beti, enb be, bee 
^wt fot^evliQct nogen anben @tab paa Sorben«. 
aDerfor fang ben l^ellige ©anger: V^tnen elffec 
SionS 9>orle fremfor aUe Saiohi Soliger. £)et 
ere i^erlige Sing fagfe ombig^, bu &nb§ @tab!" 
(|)falm, 87^ 2* 3X ©erfogi t)i forflaae Crbene 
faalebeS, — f f>i be fpbeS forffiefftgen — ba lebe be 
o§ til at tcenf e ))aa be mange eg flore ^or jcettelfer, 
fom t>are ubfagfe oDer bette l^cllige 0teb, af ^Dili^e 
Di nu i ©ctrbeteSl^eb t)i(Ie fomme il^, ^Dab 9^0s 
pretext «^aggai talebe , ba efter %olteU Silbage^ 
fomft bet anbet Ztmpel t>at bpgt. ''^\>o er ODet^^ 
}>Ut>en tblanbt @ber — fagfce l^an tilgolfet t ^ers^ 
tens ^am — ^ 1[>do er oDerbleDen , fom faae bette 
^uttS i ftn f0r|}e ^erligl^eb ? og ^DortebeS fee 3 
bet nu ? 6r bet if f e fom Sntet for @berS i?&ine ? 
3Dog Dfltrer frimobige , tl^i Jeg er meb @ber , figet 
htn ^erre Sebaotl^; ja jeg t)i( bet)cege atte ,^ebnin^ 
gerne, 0^ aSe .^ebningerned Scengfel f^al (omme, 
og jeg t)il fptbe bttU •g)uuS meb\g)erligi[>eb, jtger 
ben ^'erre Sebaotl^* httU bet fEbjle ig>ttfe§ ,g>er* 
Hgl^b ff al bli^e ft0rre enb bet fer jieS, og paa bette 
@teb ml jeg giue greb, figer ben »g)erre 3ebaotf>*'* 
(^agg» 2* 3 If.)* SRen Di funne ogfaa forflaae 
l^ine ben aanbehge ©angerS £)rb, fom be {pbe i bet^ 
fabDanlige Soerfcettelfe : "ber ere j^erlige Sing 
fagte i big, bu®ubg ©tab!" t^i ogfaa bette er HS^ 
feligen faa. S>erfra (0be $Davib§ og b^ ciuU<V^« 
234 Ild^ @attgere§ fromme oq ^ctxU Steji ub ot)er ben 
|ie(e SSerben; ber talebe faa man^e af ^top^etctnt 
i S^ttunp ^am; og ba Sibeng S^tbe (cm/ ba bet 
cpfiilbtei, ^\>otpaa aUt ^iop^tUtnt \>iftt ^m , ba 
talebe i^eri:en felt) ber omftber^ ba fom 9iaaben pg 
^anbl^ebfn Deb Sefum ^^rijium/ ba ]^0rteg ber bet 
tpiQt Stt)g IDrb,. og gtf ub at (pfe for bem, bet 
fabbe i D0beng iSZerfe^ at ^et^rebe beta, ber |>at)be 
et'f0nberlt^ttufl J^iette, atforli)nbe ^reb )>aaSorb^n«. 
3^ Del ere ber l^erHge Zin^ fagte i Serufa(eml 
' SBZen ber ere ogfaa fagfe forf<erbe(tge Sing 

pm benne @tab/ Itgefom forfcerbeltge >£tng , ere 
{{eete beru "Serufalem! Serufaleml bu, font 
tl^ielflaaei; ^top^etei, oq {iener bent/ font ere fenbte 
tilbiQl'' ^mlUn \lx<ttUliQ ^Cnflage, mtn fom 
tog t l^Dert ftt ^ogfta^ er fanb; t^i ^\)iiU SSeber^ 
fl^ggelig^jeber. ere tWe fleete i Serufalent fra ben 
f0r{ie S)ag nctfien, ba .^errenS S)xb bkp taUt bert, 
eg inbtil ben S)ag , ba $oIf et fplbte ftne @9ttberS 
Wtaal, ba bet raabte tmob Sefum: i^anS S3(ob 
.fomme oDer 08 og oi^erDore 230rn!;2efuf Dibfte^ 
at ^an brog l^en for dt 1^0re bigfe {Irceffeltge £)rb 
|agfe ouer ftg, ba grab ^an, iffe oDer ftg felD, 
men oi?er ^taben^i l)an noermebe ftg til ben, ^an 
faacSJempIet — betDarlalbet eta5ebej)uu§, men be 
giorbe bet til ett 9l0t)er!u(e5 "fyan faae be 2Cnfeete§ 
^attabfer, |)t>ori be enfen tet>ebe meb goragt for alt 
^cttigf ^ eUer l^Dori be meb i^pffeljl St>.er iagftoge 
bet Stingere i 2o»en , etter bereg felDOpfunbne SSeb;^ 
tagfer, og forf0mte bet ©oarere, l}t>oti be til et 
@!m pabi^ IcenQe, mebenS be opaabe &nUt& .^ufe ; 
j^an faae ^olfetg SSrtmmel -^ nn j^o^ngte be Deb 235 . *• ' 

"fyam OQ i}0tU ^am, bpQ t)at S^tUt, ^m taUbe til 
beta, ncejien tun fom Qczbetovmt, btx falbet^eb 
SSeittij OQ^txavtiebttabtSi nu^cengte^e t)^b l^ant> 
men fnart {?u(be be forffpbe ^atn ogtaaU: lor^^ 
fajl, forSfccfl! 2)a grab ^an oDcr ©tab-en, og fofg* 
be: 0, at bu Dibfie l^pab ber tiener tii bm^rebt 
mti bet ex jfiuft for bine S)me j Jba forf^nbte l^an 
bet, fom jfulbe fuIbbprbeS, fom ogfaa fnart eftec 
DirCetig bteo fulbbprbet, t^i ben Ziib torn fnart 
oDer Senifalem/ ba ^tenberne belagbe ben runb^ 
omirtng, og ir^ngte b^n aUe^egpe^ oglagbe ben flet 
j0ibe, og beng ^0rn: i ben , og lobe iffe ^®teen pad 
©teen i ben, forbi ben itU fienbfe fin a5ef0gelfe§ 

HUe bi§fe 3;ilbrag?lfer, fom t>i l^er fun for^ 
tetig l^aDe tunnet ber0re, forttene i^ift no£ omftcen^ 
be(tgere at betragteS, og be J^eUige ^ortceQinger/ 
oDer ]^m(fe Di i^er tale, gtoe og ogfaa ofteHnUbf 
fling til at Denbe S3etragtningen berj^en*. S)og tot 
Dg bor t)i j^er afferminbji giore 5Roget til ®ienP:anl> 
for ufrugtbar aSctragtning, men en^t)er gormantng 
ettei: 2Cbt)arfeI, fom Jfpber til oS i be J^ellige £)rb, 
enl^oer SUbragelfe, fom bcri jJiCeS oS for i©ine, 
fEulle Di an^enbe paa 08 felD , {futte Di ftroebe at 
giore frugtbar for »or/Siib, for t)ore Sor|)olb, for 
D§felo. ©aalebe^ er nit ogfaa ,^enftgten, ]^t)or^ 
for l)ine ^errenS mebUbenbe, men ftraffenbe £)rb 
i 2)ag ere foretefte, btn, at Di |f utte fporge o§, om 
Di ba bebre enb Jg)ine Dibe, l^trab ber tienertil uor 
Sreb, aUfaa betragte £)rbene meb ^^enf^n paa wtt 
golf, og ^\>ex paa ftg feli>* ©aalebeS Dil jeg ba 
og nu ftrcebe at ani^enbe bcm^ tXlx^lUx tce^l tx^ 
236 btagne oDet 08 fom oDer ^nbte/ og ftffett ffeebe 
bttte , forbi SteiitKJZene iff e Dtlbe agte ))aa / ^Dor^.* 
lebeS 9laabe Mei> bem tilbuben, fotbi be ei Dilbt 
ficnbc, l^Dab btr f fence fU bereS g^^cb* @om bet 
ffecbe for t>ott ©int , faalebeS bit bet oflfaa jlee. i 
be' fommenbe Stber* SRen (angt l^eSete enb i^eb 
.^orefliaitigett cm @traf og Unbergang/ bt)(rler 
Win @te( Deb S^anfen cm bet ®Dbe, ber fptrer nnber 
®ub§ S3e{{terme(fe til |>$(b 09 SBetftgnelfe ; jeg^ 
l^aaber i^eUere paa be SEiber^ ba Di turbc anDenbe 
4>top^cfettS Srb: tr0fler, tr0fler mit golf! flat 
@bet8 (Sub ft^e; tater fterltgen tifSetufatem > O0 
raabet tt( ben^ at ben£ ®tnib er fnlbtnbt, tfyi Un6 
Wtl6QkvninQ er fortiigt* SRen faa(ebe8 jfutle/ fao^ 
lebes Ditte Di iWe trefle, atDifagbe: greb^ ^t)ot 
ber ilU er $reb« 9{aar jeg tcenfer ot)er ^enne« 
fCerg I8ee og SSer^ ba er bet min fulbe JDtterb^DitS* 
mng^^ at fun t>eb fanb og (euenbe Sl^riflenbom ftn< 
ber et SRenneffe.greb, finber |[)an SBtiSbom oq %xeU 
fe^ (xt fun i?eb fanb oq Uvenbe 6(^rtflenbom frem«!' 
nteg 03 betrpggeg golfenes fanbe ^^ctber og Skl» 
«f)Do ber beler benne ^t)erbet)ttgning meb miQ, ^an^ 
ml glcebeS^ ff^etQatiQ ^an feer XeQtt, font bebube, 
at ben maa^ee mere Dil ubbrebe ffg i ftn' «flfte 
@ft0nl^eb^ t fine Delgiorenbe SSirfntnger/ glcebeS 
ouer l^Dert ©por beraf, ^an mobetibet Snfelte, 
berfom l^an iffe feer l[)ine glabe ffiegn i bet J^ele 
og ®tore J men l^an bil ogfaa mangen ®ang forge^ 
naar l^an feer SRenneffene faa tatiQt fra bet^ l^tjor* 
til bet er ^an8 branbenbe ®nffe, at be jlebfe mere^ 
maatte nctrme ftg 1 ber Di( mangen @ang en ff0$ 
Ulfe paatvm^t fig l^am (iig beli/ fom )>at i Sefu / 237 ^ 

^iftte, ba ^an nctxmtbc ftg fine %(tbu$ @tab» 
S3Q betine i^0telfe jfuttc Di ith ganffe afoife^ faa 
Itbet^fom ^ funne betj labn oS ^eUexe gt0re oS 
toen'tpbeltg, paa bet Di maae f^eKtge ben, berfom 
ben enbnu if f e er ganjfe reen, paa bet t)t maae foc^, . 
jiaae^ l^uab bcr er bet rette ®0r9eHge i SSetben, 09 
J^i>or(ebeg bet tan (ageS* >DertU ftd^e. b^a ogfaa 
^enne ®anQ unber ©ubS SBiflanb mtn Sale ^ i bet 
jeg anDenber DorSeicteg Snbi^olb paa bet, fomnu 
ci: for 08 , i bet jeg taler 

om »orc SJibera §prbart)ctfe* 

9laar t>i taU l^erom / ba bidfge t)i ingen^' 
(unbe ben i^pf felffe St>er ^ I^Dormeb 3(b{{tIItge l^a^e 
for ®t\t at forb0mme noefhn 2C(t, |^Dab ber ffeer, 
atfinbe 8orbart)elfen8 !@por felD i bet Ujf^tbiae^ 
ja atDenbe bet @obe faalcenge i bereS SSetragtning, 
inbtil be finbe en @ibe berueb^ fom befutine bab(e«. 
SSi t)iffe {ngenlujibe prtfe htm, fom jlebfe ere fpSfef^ 
fatte meb S)ommen oDer ^nbre, oq glemme, at 
|>er finber Srbfproget fin TCnuenbelfe: J^t)er er fig 
felt) narmejl^ at ^et gtelbe %))(^elen$ £)rb: «^t)er , 
ffal bcere fin egen SB^rbe* 9Ren ogfaa ^en^ bet 
oprigtigen lommer i^n, at ^an f0r{l oq fremmeji 
ffat 9i0re ®ub IRegntf ab for fig felt)} pgfaa SDen/ 
ber Deeb^ at ^an f0rjl 09 fremmefl ffal flrabe at be^ 
ficfie SSroen, ^aabet 09 ^ierlig^eben i ftg felt), O0 
beri ftnbe ^reb, ber f0ger 2:r0{l i bereS ®amfunb# 
fom t)tllebet @amme/ om^tib fKisngben i(le |t)it 
fienbe ®anb^eb/ ilU Ipbe 9leffcerbtd^eb, if(e blithe 
i ^tertig^eb: ogfa^ l}an fanog jlal jotKe inbflutte 
fig danjfe i {tg felb, i^an maa og jfat fee^ l^x^ab ber 
foregaaer omfrinfl J^am^ o^ Ux\Wk ^w^ '^^ ^"^ ^ 238 

S)eelfagelfe meb TCnbre, nadr l^an feer beted Hme« 
Itge Slenbtgl^eb/ fftilbe J^an ba Dcere (tgegptbtg x>tb 
ben flerre? S)erfam l^an fE a( arbetbe for beted Sid, 
OQ if fe blot l^at)e 2l)dt ))aa fit eget, gietber ba bittt 
atene timeltge Sing ? iDg naar Dt ba faatebeS be:s 
tragfe SJZenneffened 2:i({ianb/' ba mad Del ©orgen 
offe paatvaxiQc JixQ o§ oDer bereS bpbe gorbarDelfe, 
0g ouer^ ^Dot libet be (ienbe/ ]^t)or (ibet be t)i({e 
f lenbe'^ l^Dab bet fiener til bereS ^relfe 09 greb* 

^aat t)i fee ub oDer ftore ®taber/ot)er biSfe 
ft0rre ®am(ind8|>labfet formenneffeligtSit) oq men^ 
ftejfelig SS^irf fom^eb / ba funne Di betDeb fremfalbe 
ben bobbelte ^olelfe, fom {eg ttps f0gte at^altt 
ibtb ©tinbringen af be .SegtDen^eber, bet fifbroge 
'ftg t Serufalem; t>i {unne Del ftge nctften om enl^Dei: 
faaban®tab/ atber ere j^^ertige Sing jFeete bertj 
bi fee for bg faa mange 8e»ninger fra be f^rtige 
Zibet, ]^t)ort)eb be.enbnM ligefom ere tilfiebe t be 
nctrDctrenbe/ faa mange SRinbegmcsrfer af f^oebre^: 
tiegSiD, bered £raft/bere8 ^rom^eb, ^uilfe er« 
•inbre oS om mange 9lat>ne/ mange^ Silbragelfer, 
fom^ fortiene at leDe i |>aberlig S^ufommelfe ^06 
aUe jtlbigere- @lcegter> og anfpore bem fit @fter« 
^fatgetff^ - SSi mbe bet ogfaa^ at be SRure, Dl fee 
feroS, enbnu inbflutte meget ®obt} faa mangen 
'^(^berlig^tiib/ faa mangen ftitteSaalmobigf^eb, 
Srojfab^ 23arml^iertig^eb barer ber enbnu SSibs 
jifSbtM?b om, at ©piren filbet @obe enbnu iffe ec 
ttbb0b , at enbrtu ere itU otic grugter forfounbnc 
of ben ©tamme, foto ^eltcmqb plantebe og forf^a^ 
rebe, font fifom og rebelig hm^n :pleiebe» Till 
men pvo (an tQ(eU veb benne SSetragtning ^ uben 239 ^ 

at OQfaa anbre gtinbtingct, anbrc gefelfer tnadfe 
i^ctiagne i l^anS i^ferfe? Snben bfSfe *SKitre/^tHDi:' 
tneget Snbt et ith pgfaa ffeee , ff eer if f e enbnu, 
xiabenbare eUer forborgent! ^\>ilUn®amlinQ6plab^ 
for JDaartigl^eb, for Ugubeligl^cb , for 8ajler og 
©fanbfel fee m ilU ber for 08! £)g ter t)i Del fr^* 
fte 08 m^, at alt betfe er bog i 2Cffagenbe, at htn 
tifltroarcnbe ©togt |[)ar tcerf af beforbigangne, og 
at bet ©obe ftebfe mere og mere ^at feiret/ ftebfe 
mere og mere t>il feire ooer bet S>nbe', at bi8fe gbr* 
famlinger af SJtenne|!er ere fom ^lanteffoler for 
alt ®obt, og at enl^oer nt) 1s;ib8alber t>il Dtfe bet 
flarere? 3Cf! naar m Kenbe, l[)Dab bet er, ber 
jf ittler fig tinber ben ®lmmet og ?>ragt, fom ®t<cs 
berne8 ubuorte8 ©fiffelfe Difer for Dort &k, nadt 
Di l^at)e feet inb i •g)ufene8 Snberjie, og uibe, I^Dor^: 
Iebe8 S){e)tnef!ene ber U\>e meb i^pixanbve, I^DorlebeS 
turbe 01 ba berolige 08 meb benne a;r0jl! 

©Her berfom S fige, at ©faberne, i bet be 
famlebe faa SRange , i bet be lettere ffutlfe bereS 
goretagenber, i bet be tilb)^be faamange 2CnIebntn* 
ger til gorforelfe, ogfac^ flebfe i^aoe Dceret ©fue^ 
plab\en for Uorben, for 0ti)gge8t081^eb , for 2Clf^ 
Ifvab ber ff cenber SWenneff ct : nu faa Denber ©berS 
■^ine ub oDer bet roHge Sanb, ^oi8^rcb, l^oiS 
SnbDaanere8 Ujfplbigl^eb 3 ofte l^aDe ^ext pvi\i, 
l^Dorl^en ©toeberne8 2arm ag bereS S^rforelfe ifPe ' 
mene8 at naae, l^oorom Sigferne l^a^e fttnget> at 
€iDet ber flpber 5armt0fl^en, at Ungbommeit ber 
er l^arbet til 3(rbeibe og »ant tit fiibet, at2Clber«» 
bommett ber.bet)arer fin SJarbig^eb og ^vfin%n^ 
feelfe, at Sftrtf<rrbigli)eben 1 t)a UxvV>x\<i^'Si^'<^^^i^ t^r fatf e ftne f[b{!e &pou ©anffe ugrunbet ))at 
btnm Stot6 ilh altib *y enbntt fpneS 8anbe(atub» 
btebe {tg faa fitUe^ faa frtt fra Stb^nflaberneS S3cAie 
fen; @taberneS Sarm gienneml^ber i((e be b0U 
ficnbe ^gre, iffe be fmtlenbe felctfcrj Srceet* 
neg «g)DoelDing^ eder^ bet ftmple Sag fpneS at bctlU 
faa frebeligt ot)er uff^lbtge SRenne{{er8 gtabere, te^ 
tier^ S$anbe^ %t\ men berfom S (ei?ebe ib(anbt 
htm, berfom S faae beveS ^oefen, fpnfenbe f^a 
%at til %(ix, berfom S bermeb fammenltgnebe^ l^i^ab 
S ^0^r(e af be 2@(bre; eOfer l^oab S fe(t> fieubte bet 
i tibligere Tiat, ba DUbe S ^dtiiftaae, at o^faa 
paa bi§fe eenfommere @teber^ ogfaa blanbt btSfe 
efter Ubfeenbet faa roltge .^ptter er bet 3(ti(eb# 
ntng no! til @org oDer SRennejpEeneS t)0]cenbe |fot^ 
bar^elfe^ 

Set et jo ilU mere b(ot enfelte SRiSfot^ 
nc^iebe, ber flage beroDer, iffe blot be> ber faa 
gierne bable Hit , iite blot be , om ^\>ilU S %t0 
at be ere (igefom fltt)nebe4 2Carene§ ®ang/og util^ 
frebfe bemcerfe enl^oer J^oranbring; mtn benne 
iSIage er i @ni^t)erS SlZunb, benne ©org et i 6n« 
J^terS ,g>ierte, fom enbnu i^ar geletfe af bet fRettif 
af bet injicenbige , af bet i ©anbl^eb ^aberlige 03 
©aontige* ^Dor ffaljeg begpnbe, og ^oor enb^^ 
naar jeg tt( tale om ben ftebfe tUtagne ^orbceroetfe, 
om ©fcenbfetenS mange 3(rter ? ©er tare altib be^ 
fom begii^rebe fremmeb ®obS, og fom tragtebe eftet 
bet paa forbuben SKaabe j alttb Dare ber be / fom 
bt0be gooeneS ©f ranf er , og forfiprrebe ben offenf ^ 
lige^ttferl^eb} men ftfferligen erinbre 3 mtb mig, 
at .ber tar en SHb^ ba bette ^0xte$ ftelbnere^/ ba '241 tier boebeg tt)^Qt enbog i bet ntiUnttt ^n\x6, ha bt 
&enbomme, fom itU itxnbe UmuB tinbet SuCfe/ 
Dare Itgefom iinber SJctfpffcIfe af en fotborgen 
SRafit/ OQ befroebeS nocfien ftdert fU ben inbbprbeS 
SiQib. jDg nU/ Un SRagf jltermer tfle mece, 
alle WiibUv xaaae ubtcenfed for at tvczbe i ben$ @feb, 
og fotmaae bog ^ntet t ©ammenligntng bermeb ; 
ben offentUge ®iKerl^eb r^fleS flebfe mere/ Sp^ette 
pg S^olb tiltaQe meb ^t)ert Var / oq 0t)eS minbfi af 
Gaabanne , ^\)em Svangen {unbe fpneg at fottebe 
heitil, men af btm, bet ^a^e &xaft til Xtbetbe, 
men bruge ben til ^iBQmninQ, ber Sntef bel^0t>ebe 
at fa^ne , berfom be ifh fortcerebe Tilt i rpggeSlefe 
UbfoaDelfer/ S)er t>are a(tib be, ]^t)em @anbfeltg<i 
|eben b(eD bet«^0iefle/ alh'b fneeg Utltgt fig cm i 
SRi^tfet/ altib ubfpcenbte f^orfetelfen ftne ®atn, 
og fanbt jtne Sffere j men becfom enbog SRebKbens? ' 
^eben ilU forffeb btSfe / ba \>at bet bog fanbeltgen 
ilh paa faaban fKaabe, at bet opmttntrebe til @f<? 
terf0(ge(fe; bet Dar enbnu Uubfeelfe^ bet \>at enbnu 
3Cnger; men befragfer ntt, i^DorlebeS ®foenbfeIen 
fhrceber ub for it)fet , feer nn afl9gge8l08^eben inbj» 
trangenbe fig { @ber8 .^ufe, feer ben troebenbe frem 
itben Btinl i @toeberneg SBrimmeJ, l;0ret fra be 
fliHere SSper , i^Dor ZtxQt og l&tiat^eb meenteS at 
$ai>e ©abe^ J^Dortil goroclbfe-. maae frpgfe at ops', 
f0be bereg ®0nn?r og 3)0ttre ! S)er oare altib ^<znb 
og ^uftruer , fom Dan^elltgebe 2&gtef!abetg ^eUtQ^ 
bom, fomSnfet Dilbe Dcere for ^ueranbre/ ^»em 
Saanbet fun ble\> til en ianU, ^ottfen be f0gte at 
dff a{ie ; men mat ^at Vnta&et af @aabanne , fom 
bet er na? naar iinttebe^ be ^^tt\^^^ %ti\\ivc^<CN?x 242 (etftnbtgete? naav U^anblthei be itagtfommere? 
naat faaefi bet %Uve, ber ubefpmtebe forft^rre bereft 
Spf faUg^eb , for ^\>HU be tnefl ff ulbe Ma^e , for 
]^t)t((e be mefl ffulbe fotnegte {tg feb ? naar faaeS 
ber %Uve,\ bet ttaiien (tgefaa (etftnbtge tie til at left 
bt&fe Saanb^ fom ti( at ftiptte bem, uben &amsi 
Dittig^eb, ubett Vnget/ fom i^ar 3Sgtet7a&et ef 
®amfutib/ bet tan tnbgaaeS og op^ai^eS efter 
S3e^ag ? 2)er Date alttb j£ienete / fom itU toge 
Date ipaa beteS fXigt , fom fotagtebe £)tben og 29« 
btg^eb og Sugt } , men naat faonebed faalebeS ^ens 
gtDen^eb og Stoflab og 2@tb0btgl^eb ? 27g et bet 
fun SKieitetne/ tun be Sttngete t @amfunbet, Di 
{unne atidage ? £) 3 / fom lalbeS <^etter I er ba 
blanbt 6ber ben ftietUg^eb^ ben Qnx^n bleun aU 
minberigete/ ^Dotmeb fromme^ mtlbe^ fotflanbige 
J^ettet faa ofte tilforn faaeS at antage ft^ bereft 
Unbergione? eller ^ar iltt ben @gen!iet(ig^eb , bee 
mere og mere fager £)oer]^aanb^ ogfaa ubfluKet 
bette @inbe(ag ? S famme @f if !e(fe frifier gaften 
iffe @ber^ 3 Sltge^ S 2Cnfeete! fom ben friflet 
ben %attiQe og ^oragtebe; men berfom S iffe gten« 
nembrpbe 2(nbre6 ^ufe og rane berefi ®obS^ Dtfec 
Sgennptten {tg mtnbre onb, minbre ffabelig tbianbt 
@ber? og I^Dab enten S famie for at. beoare eSer 
for at for0be, Difer bet ftg^ ba iffe nof fom ^o6 @ber/ 
at®terrig^eb er en SRob tit alt £)nbt? 9laar {fulbe 
jeg enbe^ berfom i;g Dilbe taU om aDfe be @fiffeU. 
fer, ^ort Sanbfeligl^eb ^ >Daar(ig(;eb/ Sorfcenge< 
lig^eb/ if)er{{ef9ge og I^Dab anbet £)nbt nceDneS fan, 
trceber frem? bl ^wt Di enb fee ^en, ba ^nbe di 243 fttn altfot megeh <3runb til at f0VQc ODer ^ttints . 
ffeneS tpbc gorbarDelfe* ' 
y^ SKcrt l^Dori ^r attet benne ^ortcetDelfe jttt 
®tiint? ]^t)ab jlanbfer ben? og ^DH!en S)osmmng 
et: htnbt, efterbt ben jiremmer tnb meb faa ft^gteltg 
DOjrenbe SRagt? 3Da 3efu8 meb ©org faae' Vn oDet 
ben @fab ^ f^Dor SRcengben af l^anS ^oK \>at fam« 
(et^ ba fagbe l}an, at bet bog t)ar bet^ fom (unbe 
tiene til^olfetg Sreb^ fpm funbe l^aDe flanbfef ben 
'orbarDelffnSStrem, bernu ferfe gfoifet fU fin 
inbergang. ^r>ilUt Mt bette SRtbbel? ^t)i(!e( 
er bet enbnu, for ef l^Dert golf, fom for etl^tjert SReti* 
tiejle ? £) S mbe \>(l, m. Z*, ^^a\> bet er^ l^t>otom 
{eg ta(er/ at )eg t)U ffge; t)eb <^errenS Srpgt Dtger 
man fra bet Snbe^ 

i^Mb fal6eS bet^^Saanb^ fom, t>el nf^ligf; 
men altomfattenbe, ^eUtgt, Hotvltf fom tntet anbet^ 
fom t)e( meb Srpgt og Zmxiq, berfom bette «r for^ 
ti0bent, og ba mflnof meb en mcegttgere Atoang, 
meb en mere forfcerbenbe %t^Qt, enb noget anbet 
9libbe(, xmn fom ogfaa paa milbere !9?aabe Deb 
£9fl og \Rierlig^eb brager SKennejfet til Dg l^olber . 
^m Deb ffn ^(tgt? ^oab (albeS bet S3aanb, bet 
forbtnber betjSnfelte meb bet^tU, fom 5£tben meb 
Sbtgf^eben? «^t)ab uben (Religion ? £)g ^Dab falbeS 
Religionen t fin mefl le^enbe , fulbenbte, gubbom^^ . 
melige ©fifleife, naar ben traberfrem mebfulbe, 
flare 5Bebii§ninger> meb Sagebom for atle @aar, 
ineb ade WlibUt til SBiiSbom, SRetfcerbtg^eb, ^^U 
Iiggt0re(fe og f$or(0§ning, ff\>ab fatbe^ ben, ^b^n 
'Sf^rifienbom ? S)en fanbe Q^riftenbom ^olber SReti« 
iiejlet til %lt, ^»ab bet et xuxvtoft V^\^ ^^^V^^* ^ 244 liQt , ben btttber l^am betttt i>eb langt fffttlete og 
i>angete Se\)aggi:unbe^ enb be^ bet laaneSafe^ 
fo(b Seregntng om ttmeligt^el eg om lorbtffe 
^orbele; og berfor er ^tt ben^ Dt 0n{fe tnaatte* 
brcenbe i 9)fenneffene§ «^tecfer; ndar t>t gtentage 
«|)errenS £)rb : o at S t)tb{2e / ^Dab bee ttener tU 
gber& Stcb! ©r bet xlU ofte fagf , fer bet er ffeet, 
at berfom i^errenS Sfrpgt felnebeS i SRentieffeneS 
SBrpft/ becfom be forglemte^ at ben 9letf(crbtge5 
a(feenbe j(dte t^aager aSeftebS^ og beffuet iDnbt og 
®obt^ berfom be .torte at mtStDtt>{e om i^and Sor< 
fpn, -berfom be b(et)e tiDtdfe/ om ber foreftaaet 
\>tm et ^to efterbette^ eDfer i!(e^ ba t)t(be ogfaa 
(Retfcerbtg^eben ^alU pM Sorben , ba t)t(be be |^e{5 
Itgfle Saanb (0feg ^ ba Dtlbe aDfe ^obe S3eflutntn^ 
ger fla^^peg^ og St^ggeSleS^eb og ^nbffab t>t(be 
^aaz bereS forfi^rrenbe ©ang ? @r bet tKeoftefagf^ 
f0r bet er {feet , at berfom iS^rtflt S^angeUum txU 
ftbefatteS; foragfebeS, fort>enbte8/ berfom Ut 
b(et) anfeet fom en blot menneff eltg ZaXt, itben t)t» 
bere SR^nbigl^eb enb anbre ^ormamnger og J£r0« 
flegrtinbe/ ba t)i(be ogfaa (Subg^r^gt/ ba Dtlbe 
Sroen, benfafie, le^enbe Sro |)aa @ub og ^apS 
gorfptt og bet eDige Sit) mere og mere forfuinbe^ 
^^x\U f^oranbrtnger ber ere foregaae^e ^ert {tben 
t)ore gfabreS SDage^ Dibe t)i atte, og ^t)ilfe ^oran* 
bringer ba ItgeUbeS bermeb ]^at?e funbet ®teb i SRen^ 
neffened S^cenfemaabe og £et)net/ fee \>i alle» «f)t)ab 
tial altfaa jfee for at ftanbfe f^orbcerbelfenS @tr0m/ 
for at fremt)trf e fanb og t)arig gforbebring ? 

^i ber0mme af oprtgttgt S^xzxtt ben ^tnb^t 
ffiMi$pe^^ fpm forbebrer SWennejfet* iibttotteS 245 SHftanb. 9laat l9lenne{feneS &l0Qt nhtc^nttx n^e 
sD^ftnbetfei:/ bet Qi0u TlxhciM UtUte oq (0nne bet 
tigeltgere , naat be fremfalbe ®oeben ot^erflebtgeri 
af SorbenS @!t0b^ naat be flige neb i beng Dpbbet 
at bringe benfi forborgne ®(atte freni/ tiaar be fate 
4)t)er «!^at)etS uroltge S^Iger , oq forbtnbe be fternef ' 
fte Sanbe meb ^inanben , naat be f unfiigen ubflnbe^ 
^\)0tUbe§ enl^Det SEtng {fat ttene til ^\)tU fot SiDet, 
ta fomme t>i i^n, at SRe^effet b(e)> fat |)aa 3ot« 
ben fot at b^tfe og bet)ogte ben* Zlt bette ^at be^ 
4iaaet, fan og ffal beflaae; meb 6|^ti{lenbommen j 
ja bet et ingen (S^ttftenbom / ^t)ot>@n^t)et iffe 
ttoUj^en ml \>axctaQe , ^tiab l)an& et* 9Ren betfom 
S^tijlenbommen fotft)tnbet unbet 93eftt(cbelfen fot 
J^ttnt; ba fomme t)f be eDtgfanbe iDtb tl^u: ]()Dab . 
n^ttet bet et SRenneffe^ om l^an t>anbt ben ganfle 
SSetben^ og tog @fdbe paa ftn @iel? SSi betemme 
af o))ttgttgt«^iette @n^t?et^ bet ubDtbet ItunbffabenS 
Sttge^ og (abet benS £93 ffinne fot ^lete ; men tun 
ba bcxomme t>i j^am , naat @nben paa JCunbff aben^ 
e^etat netting et l^ieftt, bUt^et benne: ftpgt ®ub, 
og ^o(b l^anS 93ub , tl}i bet bet l^t)ett SRennefle at 
gt0te; tl^t i^etteng l^t^gt; ben et SSttgbom/ oq, at 
Dtge fta bet £)nbe^ ^otflanb^ S)etfom bette ,|)ot)ebi:t 
flpffe, benne «|)ODeb]^t0tne{leen manglet , ba et ben 
^eU SSpgntng bog Sntet bcetb ^ ben fan et j6)teb(if 
fotl^fie bem , ^Dtfi JiDk Ut et bebtaget , men naat 
©fpltegnen falbet/ og SSanblebene lomnfe, og 
SSettene btcefe , og \t0be an paa bette i^uug , ba 
maa bet falbe, ti^t bet et b^gget paa @anb* . 

^ettt ex bet et)tge Sit) , at SRenneffeqe tien^ 
be ben enejle fanbe^wb^ og bw, ^w^<M^^^S^t&\^, 246 S^fum 6^ri{lum» 3 benne Sro er ben rette , hen 
cnejle ficerfe 2)i3smtitng mob^orbcetDelfen, er ben 
rette ®))ti:e til al fanb og i^arig %otbebnnQ^ Sot 
tuftnbe Sing fan ^t 9){enne{!e betpmre {tg , tnett 
UtU erifremfoi: %lt forn0b«nt} tuftnbe og attet 
titftnbe Sing ere bet/ fom iffe ff uQe* fotf0mmeSu 
et ^olt, men bette fremfor 2((t {fa( {fee* SReb 
benne Sro fptb bit eget .^terte , betfom bu M flnbe, 
^reb/ OQ benne Sroe$ fulbe/ flare S^^nigang t)cere 
i @cerbele§^eb @tenflanben for.bit j^nffe ^ naar bit 
Jbeber for bit Sotf / for aUe ^olf ene paa Sorbeii, 
at be maae fienbe, ^i>.ab ber tiener til bereS S^ebl 
Ttmen* . . .4 \ ■■ . ; .' } 


S ' \ . . -* w - : »■«.•-»'.•■ * ■ i • '■ 'i ■ .» ... <f .■ 


/ . 


/-; » 


i: 


sr,.. i • '•:i > J <> . / • t. I i . , J.' J. -•..'3-. f ' 247 XLIX. 

IT* ^aa elleDte 6f nba^ cftct 2rinitatt8« 

Spiffed : I Aor«^ XY) jnot 

g^eg agter i benne Zime, m. Z*^ at ^en))enbe 
QbexS SSettaQtninQ til ten Vpofleig Sei)net/ l^Dem 
Dt t t)or ,£ei:t ^at)e ^0tt erinbre ftg fe(D og bem, 
til^t)tl{e ^anffret), om fttS^tpS marlDcerbide ®(teb^ 
ner. ^anlnS forttener fanbeligen at bet)areS t ^a^ 
bivlxQ OQ taimvmeliQ S^ulommelfe aUeDegne, j^Dor 
S^enneffer falbe ftg Sl^rtflne* «^an t)at et ubmctu 
let SRebffab t bin ^eitfteS ^ixanb , ^an Dar Sefu 
S^rtfii txofafte ZUnev, ^an l)at arbetbet mere enb 
be anbre Ttpo^U , l^an ^ar btagt S^rtRenbommen 
lib tbianbt .^ebntngene, ub tblanbt %o\U^a^, .l^\)or 
ben eUerS (oenge tK^f^uIbe ^(zxtt Ixtnbt, l^an ^w 
fotberebet , at benS SpS ogfaa f unbe ffinne for o8» 
@K^t)er/ fom Deeb^ ^DorlebeS £unbf!aben om be 
gubbommeltge 2:ing ttl^rn Dae bejfaf en^ l^DorlebeS 
ttlforn fadoel be flebne fom be Dtlbe SoIfeflagS 
Silftanb^ar} Sn^oer^ fom ))aa{lt0nner / atS^ru 


24a 

flenbommen l^ar Xxxmii faa flot en £ee( af SSetben 
t en np og bebre ^\\lU\\t\ Snl^Det^ fom fta ftn. 
SBarnbem af meb gtab A^illtb falber ^immelenS bg 
SotbeiiS .almcegtige S^mt {tn Sabet/ fom unber 
S^erbenS Dtlbe SeDcegelfer fiiner fit S^mtt ttlfrebS 
beb ben fajie Sfon^igntng/ at bee er et t)ii{i og naa^ 
btgt Sorfpn^ fom meb roltg Sort)entntng feer nb 
ot>et bet noert)cerenbe St^og l^aaber et bebtej Sn^ 
l^t^er , ^\)em Sefu ^9lat)n Ipber ^eQigt og mi(^(, 
fom fiprCet fig t)eb l^anS iDrb , fom tt0iler fig oeb 
^anS .ftierlig^eby fom t Sroen ^olol )i(m, finbet Srelfe 
mob @9nb og @org; mob 2Cngeft og 2)0b : en^t)ec 
g^rifien; figer leg, maa af o)>rigttgt <^terte t)eU 
ftgne bereS S^nfommelfe, fom i(Ee {faanebe fig 
fe(0; for aQeDegne at forfpnbe bet92aon/ fom ep 
'^v^zt !D{ennefCet tit ^ftetfe, for ^t )>r(sbt(e bet St^ano 
gettum/ ^Dort atte SSitfibcmmend og St0flenS Sttgi^ 
bomme ere giemte* SKen naar Di berfor oftebft 
fornpe (Srinbringen om 3(poiiUneg SCrbeiber og 6m 
iteS ® Eiebner , forfaaoibt Sftertetntngen betom e? 
08 be^ret, boUfen \%\(kXi\>t biSfe ffulbe t)i ba f^ettete 
crinbre, enb ^am, om ^oem t)t otbe bet SRejle, (igei 
fom l^an ogfaa i^ar ttbrettet bet 9)?ef}e, enb ^anluS, 
^018 92aon ogfaa oftefl \)exz^ \ btgfe Dote 2Cnbagt8« 
forfamlinger ? %^x naar faa fior en X)eel af be %t%s 
Uti' l^oorooer oi ^er toXt, ere tagne af l^anS ®(rtt)« 
ter, ba er bet Det btdtgt/ at Dt ret. erinbre, ^t)0 
ben SRanb oar, ^oig l^eUtge f^ormaninget faalebeS 
i faa (ang Stib ^oe talet i\\ een ®(oegt eftet bm 
Wi^txif og enbnu XoXt til o8» £)g Hgefom 2C))o{le« 
len forbiim \lU (certe 6l^ri#ehbommen oeb JDrb a(e« 
fle/. inen ogfa^ beroeb-, ixi^w^^\\^t\\%t%x^ og be / 249 

f 

^tifttixQt 2)i)ber fr^ml^fte t leans' Bet^net^ faafebef 
itnbetDifer ogfaa ^anS Srempel 08 enbnu tinigemeb 
J^anSiDrb, ^anfi Sennet oph^ferog {labfoefter ^ait< 
SaU/ beDifer :oS ^ at bet t)dr af ^and inbetltgfle^ 
fulbe jDt)erbe))ft$mng /« '^an talebe^ 6g fbtenet ftg 
meb ^an$ Sf^tnaningep for at opfotbre oS tit at 
ttot, fom ^an troebe^ otleDe, fom ^on (et>ebe* 

SBi fltxUe |0 00 gierne forn^e be l^enfarhe for:^ 
trafelige 9K(snbS QtinbtinQ, t^l i bet t>t gtlefte faa, 
j»mgaaeS Di Ugefom ineb bem; t>oip S$t(Ite fiprfed/ 
t)ort .|)terte tt0{le6 t)eb aSetragtntngen af bered tet^ 
Jf afne og ^osbetltge SSatibeL 9laar t>t ofte finbe 
08 faa tenfcmme t SSerben meb t)ore bebte «|)enftg« 
ter og1B€{ircebf(|ei:, naar bet^fom er og bet^^elligfie, 
fotfmaaeS/ nditr Banbfyet) oq SS^ro og^^Hgt f^neS 
SRcengben faa Ugeg^Ibtge , mat Zalen betom faa 
cfte fortrcengeS af be itbet^beUgfte SorejliQinger, 
naat t)t fee faa Wlanf^e, ber Iet)e alene for bereS S^fl 
og Sorbeet/ ]^t)Ufe aQe ceb(e S0retfer eg ^otetogen^ 
terete en 2)aar(tg^eb/ eller.@aabantie^ ber f^^fle 
en faljl 3t)er berf or ^ eller ®adbanne , ^0$ ff^iltt 
tet o])brttfenbe 9orf<3st ftraj: igten forft)tnber, tdUt 
af Setfttibtgl^eb / flet^et af 2)or{f9eb/ q^att af tomi^ 
tne Sorlpflelfer etter af feige BeCpmringer: 0! bd 
be^0t)e. t>i t)el at Denbe Dor JBettagtning til nogei 
€^ft0|inere og SBebre^ ba ht^0^tvi \>el at If^uttt 08 
tilbem^ ^t)i8^omj>eb^ J^Di8«etjfaffen]^eb, ^t>i$ 
Seftanbtg^eb Ian itbt)tbe t>ort .^terte^ fom ofte f0* 
(er fig faa tnbfnebet t be ^<tbt>atiliQt ^orl^^olb^ S|^f < 
leltg ben, fom paa ftn Sin m0ber @aabanne, J^t){i 
iDrb , ^t)i8 6]cem))e( fan opmuntre |^am i SvieUnS S50 og f}r0t)eIfenS ®(ttnb! SHen ®aabaitne ftnbe t)i 
i((e altib^ etter ))i {nnne (Ke aUtb f0ge iD))mtttttnnd 
^6 bem / tiaar t)i be]^0t)e ben 5 berfmob tnnn^ t)i 
altib, ttaar og l^Dorfoml^elft t)t dUe^ fremfalbe 
IbeteS (Snnbttng , fom ^))ie eftetlabt ofi SStigbomS 
og SroeS^ Stetfoerbtg^ebs og Saalmobtg^ebS Gjcem? 
^eU 9laar m gtere faa^ ba opItDeS b^n>eb i o5 
%0U^tn for bet ®obe og @tote, ^t>ottil be ^eStdebe 
beted StD / t>i trefte OS ot^er t)oi: SUtxerelfe , tj^i Di 
f^e bog/ at Stt>et (an f0reS J^aberUgcn og imK^ og 
at tebeltge Seftrtebelfer funne bcere ^^rngt. £)g 
fra bem, ^mi (Srinbrtng Dt tpbeligfl gt0re og Uwn^ 
be / tanU Di l^en paa be mange Unbte/ ^ |>tnS £t9 
ifyav (tgnet bereS , |)aa btm, ^t)i8 2t^tt(omme{fe og< 
fita er bet^aret, og paa bem, I^Dtfi 9lat)n^ Viler ^t)t$ 
(SierntngerS fulbjtcenbtge. Srinbrtng Zibm tttft0n^ 
(om ^av ubjiettet} \>i minbe ci, at tffe tealene 
forttene ^t |)rtfeS/ forttene at efferf0lge8/ font^ 
fanbt ^etitgf^eb tit at t^fe frem t)eb itbmttrfet S3e« 
brtt)t t ftore ^orfFoIb , men at ben fdmme Xanb, 
® ub8fc9gtS^ Sletfitrblgf^ebs ^ Jtterlig^eb$ ^ • Saot* 
mobig^eb^ Vanb |^ar breMt !9^ange> |^piS ftiUere 
Stu ogfaot (trebe beri ^l^iefle , oq fremmebe i^anS 
§Bi(ztli t)t f0le/ at ben famme Site ogfaa utmer i 
Dort Snber^e, f0le'Ogfaa 08 falbebe^ ogfaa oS 
b^gtige tit at arbi?tbe ®ubS ©terning, til at berebe 
l^anS SSei , og ber o^floae^; 9Kob 1 oS til at eftex^ 
f0lgebem, ()t)i8 5E*o> l^^H^S Dpber »i ^rfnbre , ufor« 
fccrbebe^ berfotn »l ere lalbte til at vitle i bet 
&t0vte, n0ifomtne> berfom lunen fne\)rere J^rebi 
et 08 oniiiift^ V . 251 S faaban ^en^iQt, m. Z., ^lUe»i ba bennt 
&anQ Ifewentie Dor Setragtrting til 

%po\ttUn ^anti Set^net 

4)an tain fetD bnom i t>ct Ztvti t^ii Ut l^n 
fxtmfoxci SSibnerne om «^erreng £))>ftattbelfe, to^Qet 
^an ftg fe(D Uxiblanbti ^an erinbcet; ^3 ben ftote 
3(abenbare(fe/ ^txun Dcsrbtgebe ^am ^ og l[)t>orIe^ 
beS bert>eb f>an8 Sit) ft( en ganjTe n^ SSetning, 
^VOtlebeS ^an , fom tilforn I;at)be forfulgt 6(>njli 
i^DangeUum/ nu b(eD betfi iDtigfle ^orf pnber* > i|)ati 
erinbrer ben f0r{le>DeeI af ftt Sid meb2(nger; og fun 
ben fibfie meb ®l(zbe ; ^an f^neS altfaa felt) at an:? 
t)ife 0$ , at (idefom en 3!>eel af l^anS £eDnet ffat 
]»af (e t OS e^fl og IBefirabelfe eftet a( ligne l^am^ 
faalebed flat ogfoa en Deet beraf.Dotte oi til Tth^ 
tkttfet } bjft ec ttemlig beti bUnbe S^et, ^wtpfia 
^anS f0r{le 2(at, betet ben|tetteSt)er/ l^Dorpad 
j^nS fibfie %ax t)ife oS JB»:em|)el> 

^t er mo^tfeligt ^ at t)l ith ftnbe ]()>c[{}(ene 
^vil^^gejige foe at tilbaffe bereS btg^angni^SeiUrin, 
men at bemer^ f^neS at l^ave t>ilfet, be fhtlbe fietie 
tit 3Cbt)arfel i SRenig^eberne. @:aalebeS ftnbe Di 
^etti ^nb^ ba j^an fotnegtebe fitf .^erre^ i{(e 
hlot fottatt i be anbre &t>anQdkx, men ogfaa;i 
bet , fom er f orf at tet af ^and Siiftiptl og Sebfo^t 
SSHaxnS, og maaflee er giennemfeet af "fyam fe(t>» 
.GaatebeS er bet ilte hlot 9)au(i.S&en£tt(ad, bet 
foriocUer 06 om l^anS tibUge ^ienbtfab imob (Qanhse 
^eben^ men ^an fortctUer Ut fe(o« SSi ^aDe t Qor 
Sert ]^0rt , at ^an , i bet l^an minbee fit l^enfarn^ 
Sio^ ogfaaminbeS Vat og Sbrcetter/ fom ^anen^ 
fEebe ubflettebe beraf^. oeb ^oil[Ce ^aiii ^^x^x^K^/^<i^f 252 

itben hoji at eitte fortte htm ; t>t ^at>e ^0xt, at ^an, 
ber etterS tneb faa megeti {Ret tUfog jtg iHe at txere 
tingete enb be 9))perfle 2Cpof}(e , bet eUetS meb a( 
ben ISatbigl^eb ; bee f0mmiebe ^ain / forfbatebe {tn 
"QCnfeelfe mob bem, bet f0Qteat foxxiuQt bett/ at 
ffan Iftv, i btt fyan fommer bet ^otbfgangne i^n, 
felt) pger: leg et benSflingejle iblanbt JCpojllene, jeg 
er ilU ^<ttt> at (albeS en TipofttU ^)oab er bet ba, 
fom aftDtttger ^am benne pbm^genbe Stljlaaelfe? 
S^ate ^nS farfie ^tar maaffee ^enrunbne i Setfin* 
big^eb, ' uben Unbfeelfe f or 9Rennef!er, uben 'ifSthe^ 
big^eb for @ttb? SSar bet fleet l^am, fom faa 
SKange / at ^an f0t{t efter mangeflagS 2)aat{f ab, 
fta mangeflagd ^ort^ttbelfer \>at hUltn oaf t tit aU 
i^otlige Sanfer/:at 2(n|}ctnbtg^eb og ^tebej[tg|>#b^ 
at @ttbgfc9gt og f^rom^ fettfi ft(bfg |^be fct^tt 
Stot>i ^anS eiet? a^f-ofbe, at bet iffe Dar faa^ 
SOplcixt ajf en af be oifefie blanbt Saretne t S^XMt, 
{pnbtg { ben f«btene Soo^ ttbltg oant tit at utts 
ber(aiie ft^ben8^®treng^eb, ttjhrafelig I at SfttU 
foerbigl^eb^ fom ben bBb, iorig for be farbftne 
®lilU, nibfier for ®nt>6 IfSxtt faatebeS finbe tjii 
l^am aUerebe i J^an^ Ungbom# £>g l^oiifen et ba ben 
focere ©rinbrtng, ber frd be ttblige Tlat ^t>iUx paa 
]^am^ l^^oem'be ficeboanttge fBegterltgl^eber tf{e for« 
^ilUbe, be fceboanlige gorbele itU {of febe^ be fab:: 
DanHge gajJer if f e befmittebe ? ''ge^ |>ar forfulgt 
®ix\>$ !B;entg^eb/v ftger l^anj bette er bet, fom 
enbnu efter faa mange' 2far§ S^orl^b pbm^ger l^am^ 
fom gi0r/ at l^an , efter faa mange 2(rbeiber og SU 
belfer for (Sl^riflt 9)lenig^eb§ @i^lb, enbnu neppt 

t0f Mbe ft^ en Si^rifti IC|po{ieU ^et er lir mlig o9 253 aVe Utienbt , af 9)atilttd ilU beg^nbf e meb at for* 
l^^nbe 6l[)nflenbommen/ men meb at forfelge \>vx,,at 
(igefaa gterne fom Jjan ftben ^at)be ubbrebt ben oDex 
alle Sanbe, Itgefaa gterne l^aDbe l^an flraic ubflettet 
ben af Sorben, eg at $an bertti ant>enbte aQe 9)itb>« 
Utf fom fiobe i ^anS S)Zagt. 9Ren be i>are forgtei* 
)>eg ) ^an formaaebe Hit at f!am))e mob S3raabben^ 
!02en Dat^ba bette^ dU madjfee Stolen ftge/ 
tfat bette en SSrebe/ l^m'If en \)(xxi ftben (unbe ttlregne 
ftg fom faa fbar? «^an futgte bog ftffert ogfaa 
bengang {tn £)t)etbet)it8ning , ^n anfaae ft'Kert og« 
faa bengang f(n St>er for DtiS og tetffaffen/ mtintt, 
at })axi Dtfie @ub en D^rfelfe bermeb* 3at)e(l 
og itt @amme j^aDefaa SRange meent^ fom^a\)e 
^att ^orf0(gelfer, fom ^at)e ubg^bt Uj79lbige8 

r SB^ob; men raaber h^t berfot iffe oDer bi^m fra 3oj:< 
ben/ fom mobtog bet af bereg ^aanb? ^orbt be 
maaffee ))irf elig ilU Dtbfie 2(nbet , enb at be i^anb* 
(eberet/ t)are be berfor uben 9Rt5gtermng / uben 
f^ctr og blobig ®9nb> naat be bog iunbe og burbe 
Qibfl bet bebte ? \@aa(ebe§ ogfaa ^er« ^Oi\x{\ 9lai>rt. 
fCal l^cebreS/ {fali^elftgneg/ faalange S^rtftt ^irfe 
befiaaet/ bet tx, tit 2)agene$ @nbe^ mfEuIIeaU 
brig tOiXt om l^am uben meb ben.;2@rb0big^eb/ t)i 
^z ^am flplbige^ men leg ^r fort)t§fet/ at ieg ta(ec 
efter l^ang eget @inbe(ag og ^Vik, tiaar jjeg ftger : 
i^ar bet Stbet/ at j^an faa Icenge l^cerbebe ftg mob 
,@anb^eben/, at. l^anforfaflebe og forbemte bend 
jSibner ttf)0rte? S^ar bet Sibet^ at l^an fluttebe fig 
til . \>ixa / ber ]^at)b« f orSfo^^et S)en ^ |^t>em ®ttb 

' |^at)be ^eWiget og |enbt tit bem^ ber fjaDbe. forbret 
atefu »lob ot^er bem og ber^S fiS^ru i at.o^^<w. V*^ 254 metnU, at AtetUgl^benS Sub Dtlbe* tyi^^ {tn Xiu 
nefie ftemmet t>eb SSo(b og ®D(ecb? SSar bet Stbet, 
at ^an ^at)be SSelbel^ag i bet ferfte ^ovb, berffeebe 
paa Seftt S3e(tenbere/ at ^an fiob fom S)ee(tager 
berDeb/ ba @tepl[)anu$ Met> flenet — en SRatib 
fttib af Sro OQ &taft, fulbafben l^eKige TCanb? 
JBar bet iibet, at ^an, ba ^an ]^at)be feet |iam 
jlaae uforfacbet for jlne gorfelgere — ^ani TCnftgt 
i>ar fom^en Sngeld Vnftgt^ {tger ben ^eOtgegfor* 
tcellttig ^ — ba l^an l^aDbe feet l^am utt^ungen afxS)0< 
ben& dtabflei: , ba ^an l^aDbe $0tt ^am enbnn { be 
^tfle ;!(&ieb(tKe anraabe ben ^etefleS ^otbatmetfe 
oi^er {tne 9totbere ; at "^an ba enbnu gt( fnb t £>ii* 
f€t))(ene8 ^ufe , bro^ SRocnb og £lt)inber frem , og 
i>t)erant))otbebe bem i ^cengfet^ at ^an enbnn fnpfebe 
meb Stnbfet og Sfforb tmob SRenig^ebett/ at iK^n 
lob ftg giDe Sutbmagt for at f unne nb^tatU %ou . 
f^Igelfen ogfaa tit anbre ®teber? @eer btx, ^wttit^ 
SRenne^er funne forlebeS ^ enbog eller& retftnbt^ 
9Rennef!er , enbog i faa(a(bet QOb^ SKening , naai 
be ilU aloorUgen betanfe bereS i^enftgter ^ naati 
be ilU famDttttgfKbdfuIbt pX0t>t be SRibler , be ant 
Denbe! @eer ber ben bUnbe S^er, oQ benS S5ir(^ 
ninger I Hen O|>r0rte ^anli fromme, retfctrbtge^ 
fterltge «fyierte) og ^t)Ot SRangeS ^iettet ^at ben 
t((e opr0rt! ^t?or mange ®anQe ^at bent(fefot« 
ft^rret Sorben I S)en l^ar ^ocebnet SSorgerenS ^aanb 
mob ^anSSOiebbotger, ^roberens mob l^nSSSrober^ 
ben l^ar l^ocefifet ®oo^rb og antcenbt 83aal, ben ^at 
martret be Uff^Ibtge/ og forfulgt be aietfaAifle, 03 
bragt XbbelctQQel^eni SSeberfi^ggeltg^eb fe(D tnb { 
9reben^ .^eaigbom; fcto tnb t S^rifli SRentgl^ebl 25S SRen he^0t>e t)i nu at f ale berom ? l)el^0))e Dl 
at QttntaQt bet faa ofte (Sientagne ? Stafet ogfaa ' 
nu gorfelgelfen? er bet Del few fnart at ^befrpflte, 
at en faaban blinb St)et igten jfa( foranlebtge bet 
famme blobige^ fotrfarbeUge ©fitefpil? Jtltforltae* 
gplbtge ere SRenneffene b(et)ne , altfot begra^ne t 
aSettpjJer, alffoc tl^'^ebe i folbe S^Sfler^ altfor 
inbDiKebe i JDm^^gdelig^eben for bette Stug Slcering^ 
tit at be faa fnart tgten f!u(be fele {tg opflaqimebe 
af en faaban 9libf ier^eb^ — £)l bet £)ttbe ff iftec 
Del ©ftffelfe, men i {tt S^fen bitter bet aUib bet 
famme , aUit> rebe til at br^be frem« iDg fee r>i 
itte aUerebe nU/ ba SRenneffene tgten beg^nbe at 
}oaaQM efter ben (ahge iSi)oaU, Sorf0lge(fen fam(e 
fine SSaaben? SSegpnbe be blobtge Qpttin, fom 
taQt S^riflenbommen til^aa^nt, mtn i ftg felt) ert 
4)abet< og dgenn^ttenS S^arf, ilte aDferebe paa np 
ftern oq n<tx ? @Uer l^DtS Dt enbog fun betragte 
bet/ be^er ligcfor t)ore ^tne, bnt>e t>i ta nn t((e 
mere i imt$ fabuanltge @ang ben bltnbe St)ec 
Daer eg bend SBtrfntnger ? ^ornemme t)i i{(e mere 
tbianbt oS ^ab og SSrebe og SBefpottelfe bg Sorb0m« 
melfe ? ^0re Dt if !e mere ben 9tetfcerbtge t(be om^ 
talt , fee \>i itU mere ben U{f 9(bige f rcsniet / if (e , 
@anbJ^eben for l^aanet eller mobflaaet? &g ffeet 
bette alene af bem, for ^Dilf e Sntet er l^elligt/ l^t>ilfe 
§}(igten er et tomt ^am, og fom tffe merefor^ 
nemme @amt)tttig^eben t bereS SBrpfi? aUnt af 
bem / fom if f e bef pmre ftg om at l^ebbe S&olbgmctnl) 
og Unbertrpffere og Sorf0(gere/ fom {let ingftl 
3Cgt^fe I^De for bereS ^c^^ei Stet ? Stlev fFeer bet 
iffe ogfaa ofte af bem, fom vxvxt^ ^^^ i^^ 256 Sanb^bii ogbefale boqiegn, fotnmene^^ at be 
gt0re SRet^ og^be giere bog Viut, ja fom mene at 
be gt0te (Sub en Sienefle betmeb ^ og be mobflaae 
^amboQi ^ttrer altfaa tffe ben bHnbe St^er fig 
enbntt ofte m)f i 9){enne{f eneS @amta(er / t bere9 
^anblirtQit , i al bexeS ^iQten og Sragten? 3a, 
mtn S^tl^oret ! jeg abfp^rget big t bin @amt)Ut{g« 
l^eb , for btn 3(toibenbe6 afbrig bebragne iipie : pu 
tret ben {tg albrig , . "fyat ben albrig pttret ftg i bit , 
eget «^tecte^ i bit eget StD? J^ar bu albtig arts 
taget big- en ®ag , albrig mobflaaet en ®ag , aU 
brig Dibnet for effer imob et SRennejf e , og maafltt 
meb ful^ 9lib(ter^eb t bit @inb^ meb al ben ^ef* 
tig^eb , bu formaaebe at bringe i £}rb og @ierntng/ 
og bo^ fun af Sorbom, effer en 9)lemng, fombu . 
itte tt(b0r(ig ^a\>be\>ekt, efter engibenjfab/ ^t)i8 
©runb btt itte ]^at)be unberfogt? ^^at bu albrfg 
nieent at t)ibne ®anb^eb/ og bog ftben ertienbt, 
at bit SSibneSb^rb dot ufanbt/ albrig meent at 
l^anble ret; og ftben erfienbt^ at bu ^anMebe nxtt, 
men tilltge at bu afferebe tilforn funbe t)ib{l bzt 
@amme , berfom bu aborlig og rebelig ^a)obc hu 
flrctbt big for at vibe bet ? 9Ren er ba btttt ligegpU 
bigt^ jom bu frcenfer, for^aaner, forbemmer ben 
Uffplbige^ om bu meb SSibnegb^rb og «g)anblittg 
flutter big til ®anb^eb eSer g0gn , til Stet etter 
Uret? Seg t)ilbe for aDfe 2:ing ilU \\>otlU bin St)et, 
berfom ben er retjfafen, t\)x bet er meb St)er^/ <if 
al t)or ©t^rf e , at t)i jf uUe tiene @ub og ubrette 
i^and SSittie; men jeg Diibe opforbre big tit at "oaa^t 
o\>n big fell)/ jeg Dilbe^ at bu, l^oergang 9libfier:e 
^ebenS 3(b b^rcenber i bit .SSrpjt/ t!u(be forelcegge / 
/ : 257 

bid ^^t Wnfolbfge , het biDftge , bet bog faa ofte 
fotf0mte ®p0VQimaal: ev bet oq Stet^^Dabjeg 

* gt0t? Sc bet fFeet faa SRan^e, ffeebe bet fe(i> beti 
fortraffeltge 2(|)o{teI/ at >an i Sfotbltnbelfe losmpebe 
tneb bet, for l^Dtllet f^an burbe f cem)}e : bet: bu 
ba iff e t)aage / at tffe bet Bamxm ff^l t)ebei:fare5^ 
big? £)l funbe tntn Sot^mamnd tmnge faa bpbti 
bit ^mte, at ben iffe lob bi^ SRo^ tnbtti bu ^aobe ^ 
tanbfaget bit Snbetfte/ f^at)be giennemforfff t Vlf^ 

. l^uab bti feler at beDcege big meb <f)eftig]^eb , ®ntnf 
ben til etl^oett 9tag/ enf^Det SSrebe^ en^\>n fiarf 
2)om ^ fom bn fctlbev for ellet imob, en^i^er SRoN 
(tant, cn^Det St)t:en! 2)erfom bu ba ftnber bit 
Ginbelag beroeb reent og ttlafteligt/ nu Del> ba 

, s>aag ooer betd ^ttringer, at bigfe maae oorbe Itge* 
faa $ men ^oi8 ilfe , ba taal l^eHere ben SBejIcem^ 
melfe at erfienbe bin Uxet, enb ben @fcenbfel at 
fare fort bert» S)tt Ian bog ilU ^ampe imob fStaatt 

^ bin J ber et bog Sen / ^oem bu jlal fiaae ti( %n^ 
fDar$ ^ant bebtager bu ifle^ om bu enb bebra« 
get SRennejfer/ om bu enb bebtager big felD; l;an 
mobflaaer be «^oomobige^ men bem, ber pbm^ge 
fig , gioer ^an ^a&be.* ^an inbbpber big enbnu 
til at erfienbe ®anbl^eben/ ^an talbn big enbnu 
paa mange SRaaber tilbage fra bin ItSitbfatelfe ^ lu 
gefom l^an falbte ^ofielen tilbage fra l^anS. 

Saber oS atf er toenf e ^en jpaa .?)auli 2et)nef» ^ 
S)a bet bel^agebe ®ub/ fom l^aDbe ubfeet ^am fra^ 
Stoberg Sio af / at aabenbare ftn @0n tj^am, ba 
ffeebe bet, fom Di atte t^ibe, i bet i^an brog ftn 
IBei , fun penfenbe paa £)nbt imob SRenigf>eb>n^ 
at i^errenS ^erligl^eb omffinuebe t>axa,^%Ni^^^'^^^ 


: 258 ' 

faflebe, ben igien Si^ildttbtte aabenbarebe it^ for 
l^am, og ft)utgf e l^am : ^)?i f otf 0(get bts mig ? S^g 
fan nu ille Dtbtloftig tale oDer benne itnbetfulbe 
SBegtDen^^b.^ bog tn \t^ Del fperge gnl^Der af khtt, 
m. *S; / fom ^at @anb^eben (tet: , cm benne ^z^U 
Den^eb tfteer^ ^DOrtH ogfaa 9)att(uS anf^ter bent 
t)or Se):t, et {tort^ ttDmfi0beIt9t SSibn^dbprb for 
^errenS £)|){ianbe(fe/ og bermeb fot Dot l^ele d^tifte* 
Itge Sro ? S^i l^oab jianbfebe bog SRanben ))(ta 
]^an8 SSet, ba l^oftt fnpfebe tneb Stubfel og SfSorb;^ 
^Dab frelfle bem, Ipan Dilbe forfalge; af ^anS^^ctn^ 
ber ? i^Dab Denbte l^ans ®tnb til at tctm)pt for ben 
®ag, f^DtlCen f^an fca bittett f^aDbe forfulgt? tt( 
feto at faale gorfolgelfe for ben blanbt fine forrige. 
tenner, i fit eget f^oK/ i mange Sanbe'^ t mange 
3Car? SJar bette mneltgtubenen n^/ men fulbog 
fafl £)DerbeDtt§ntng , fom |^an taaa \)(iU Dunbef? 
og Dar benne mueltg uben Deb en a(xbznhax, itmiS^t 
Itenbelfg ®tabf(r|lelfe paa S^tifli ®ubbommelig|>eb^ 
fom^an felD maa l^aDe feet faalebeS, atfianilfe 
ifunbe ty>iy>U, maa ^aoe l^ott faalebeS af be 2Cpbre, 
at f^ati xlU funbe tDtDle? Ibtttz ffger l^an o^faa 
l^er- ubtrpffeltg; at \)an ^ar feet «^erren/ at be 
3Cnbte ^aDe feet l^am, at faaDel l^an^ fom be 3(n< 
bre ))ro^bffebe bette tbIanbt6^ttfienbommenS@runb« 
fanb^eber> at S^ttflud er opfianben fra be IbtiibL 
S)og l^erDeb ttUaber 2:tben mig ilU benne ®ang at 
i^odz, jeg tilf0ier berfor fun, at ?>auli l^ele 0Drige . 
8iD befrcefter .fiJirfeligl^ebett af ^tin 2Cabenbarelfe j 
t})i^xa ben S)ag af, ba ^tt; ogfaa i |^0tere SSetpb^ 
titng> falbt fra l^ana £^tne fom ®lctXf oar ^an 
fom et npt SRennefFe j og ligefom i)ani forfte Var I / .259 

' Dfjie od bet abDarenbe (Srexapel paa bUttb S^ttr faa^ 
Ij^oeS Dtfe^ ^anS fenere> %at cS bet o))muhtrenbe, 

- flprf ^nbe Qxempel paa ben fanbe Soet* ^erfom Dt ^ 
tlutte fftlbre , fyooxlebe^ en tetff affett S^et i)tfer ftg, 
ba' maae ui uben.Smit)! ft9e, at ban er finbtg/ 
ttegennptttg^ g(ab^ fierltg/ \xfotf<ttUt, bejianbtg} 
98 infi faaban Mv ben S^et/ fom ftben flebfe brcenb^ 

^ t» i Tlpo^eUni ^mU^ 

Seg t)Ube troette 6beir^ m, Z., berfom jeg 
«nbe gtennerngftoe bett^faa omficenbeltg^ fomjeo 

- cQetS 0n{f ebe ^ {e9 gi9r 6ber fun cpmc^tl^ommc paa 
htt, fom S fulbficenbfgere )^iUe exlknb^, naav 3 
felD giennemgaae .ben f^elltge ®f(tDtg f^ertceHtngec 
om $&m« Seg ftger f0V(i ^ at ^auH guer t)at ftn« 
^i$/ i>d f<i<iI^beS maaa( S^er Dcere/ 4)erfom beti 
dU t^ftce retftnbtg^ t()i |iudb ber faret fcem Dtlbt 
pigttben S>wvlczQ0 erifPe.fad* ©traic efter l^titi 
mcerbarbtge SSegiDen^eb^ ber^aube t)irfet faa bpb^ 

' pfia^axa, foxldb^an @taben^ l^^ot^tiMx, og 
fegtel ^rabten uben A^uit)! @etifom^el>, foi: beri 
at puert)ete be Unbet/ ]^an^at»be feet/ b^n S(ere/J^att 
l^aDbe l}0vtp ^an mfie pgfaa til S^rufaUm, at 
tale meb be ce'lbre 2f|)o|lle. ,j)an beflpnbfe Del 
fnart at })rcrt)ife / bog fprft were fiiKe, i ©tceber/. 
I^Dor Gl^rijienbommen atterebe par fienbt, berefter t 
6e til^rccnbfenbe 2anbe; og forlt) ba IjianS SnbfEgt 
»ar fulb mobnet, ^anS £ro itroffeli^ befcejtet/ ba 
S^orjf nhig ' og grfattng l^apbe bannet ^ata til eri 
©JriDtflog, fom i^jemn filt) t)ilbe / at ^an§ Siej« 
iiet:e ffulbe Dare/ faa at ^an af ftt @inb8 SRigbom 
f unbje tage frem @amme(t og dipt, fom l^an he^Mt^ 
te bet; ba forfl begpnbte |[)an ret bet l[idm ^^aata^te 260 TixUlbe , at pxcthih S^tifjit SDangeltum blanht 
^tbnittQentr <tf \><txe et SBtbne for aHe fRenneffet 
'Om be Stng^ ^an l^aDbe feet og ^0rt £)g ba i^eiebt 
^an tnbnu , forflanbtg fom o))rtgttg / fit ^l^ete 
^orl^olb meb SSttSbom / cq jCif tebe meb ftn Sale, 
fom bet giotl^eg forn0bent; tl^i ' jf i0nbt. ^atibl^eben ^ 
tffe Dar fotanberltg t l^anS SRunb^ {!t0nbt atene 
Sl^riftuS ieDebeil^anS ^^ierte^ tft0nbtJ^an iffeef^ 
tergaD eet ©tpffe ^ ^t)Ot: ^an ilh turbe og burbe, 
funbe ^an bog meb @anb^eb ftge^ at l^an ^aDbe 
t!iKet ftg baabe efter bem^ bet t)are unbet: SKofe eoi>, 
eg bem/ bet: t)are uben ben^ at ^an pat b(eDen2CKe 
3C(t , for bog at lnnt\e frelfe 9log(e* 

S^i bette t)at f^and ^^enjtgt t)eb 2C(t / (it)ab 
i^an fotetog, og berfoc falbte jeg l^ang St>er uegen^ 
nptttg^ £)et er Del beSDo^rre nu en SSHb ^ ba 
Sroen et bleDen foag^ og £ter(igl^eben fo(b, ba 
SRennefCetieS Sanfe og Sale og ^txahm fot f(0rfte 
S)e(en fiat inb^xctnUt ftg til bet^ bet et tinge og 
bagligt og jotbiftt/ ba be %U\te fun atbeibe foe 
ben timelige S0n/ og Sntet falbe ^abnligt uben bef, 
betbtinget*bemfe(t)^otbee(5 men betfom Uegennpt:? 
tigl^eb enbnu iff e ganff e l^at tabt jtn OtoeS paa Sot^ 
ben , ba \lal ^auli Sio pellet iff e fa^ne [in S3et0mis 
melfe. Z^i ^an f0^te tletSntet fot {tg felt); ba l^ati 
fotlob ftn SHO/ ba ^an of)offtebe ben 2CnfeeIfe / ^dn 
^ai)be ibianbt ftt ^olf^ og 2((t, l^t?ab bet i ^remtiben 
ftmbe titbpbe ^am, og gif ub tilbe ut)igfe ®!iebnet: 
ibianbt Stemmebe. «^an t)i(be {let Snt^t, uben at 
btinge mange S^uftnbe bet^ l^an J^at)be funbet fot ftg 
felt); i^an t)i(be flet^ntet/ ubenveb Stoen ^aa bert y 

t .. I ■ I 

■f 261 

enefle fanbe ®vb, 6q text, j^Dem l^an ubfenbte/ Sefum 
Qptij^um, at rxdU t>exn til Stetfostbtgl^eb ^ og fou 
em bem i StmliQ^ch, og faalebed jlaffe Urn S^\>Ue, 
font arbeibebe og Dare bef^cerebe^ brtnge f0nbei:lQu* 
fte i^terter Scegebom^ btinge Stefl t Summer^ og, 
^aab t £)0beR^ £>q ^wb Danbt ^an ba beiDeb for 
ftg felo? l^Dtlfeti Sen b(eo ^am betalt? t](>ienlCt^ 
Beiber er jo fin S0n t)(etb. SSar bet 2@re ? ®elt> i 
be SRenigl^ebetr ^ ^an l^aDbe fltftet ^ tare ber jo 
SKange/ font f0gteaf ber0De f^amben36re/ ^am 
fUfom; men l^DiS l^an enbog ber n0b ben^ ba tat 
bet jo tKe SVange i^0{e og 2Cnfeete^ font famlebe fig 
ber ^ if f e SRange , af §DiS Sifalb ^an |f lilbe rofe 
Itfl rfor SJerben? 09 itbenfor SRenigl^eben oar tfan 
]o 30ber en $orargetfe'og @r(rferen S)aC(r(tgiieb^ 
t>ar ^an jo fom til et ©fuefpil for 9S(engben/ en 
@f)ot for ^0ie og CRinge. iBar bU SRigbom^ ^an 
f0gte? 9let!j^anfor(angteenb iff e bet n0bt0rftige 
Sr£fb; oi funne fnart taHe be ®ange/ ^an mbbtog 
^Ulp i ftn A^rang, og atbri^. forbrebe ^an ben; 
Ifan funbe frit ftge> at l^an ilU ^aobe begiert Slto^ 
send ®0lo eUer @ti(b eHer £(cebebon, at ^an ^aobe 
arbeibet for fig fe(o og for bent, fom Dare meb 
^am, ^aDbe arbeibet S)ag og fllat,^ for iffe at Dcere 
9logen til 93efocer / for if f e at Icegge .j^inber for 
©l^rifli eoangelium* 

fSRen i^Dor meifommetig enbog l^anS Sienefle 
f^nteg/ ftnbe Di bog, at ^an 0Debe ben glab^ S^riiit 
TiaQ er gatnligt/ og ^ana ^prbe er Ut^ @ubS 
Sdub ere iffe fooire for ben, fom fulbbrtnger Um 
mb rebelig Sterj og from ®l(^c i^atr ftebfe Dc^ret 
teres itienbemarfe; jfom twuU.4>xX) V%.wSi^^ \ 262 @anb]^et). Sab ^vca ^^ikt bereg flumle l&ei bet^iis 
gebc; og ^ befpmrebe ', bem , fom ^ate ^entmelide 
^{R(snfet at tttboeffe, ^emfnett^ 9la^ at t^cere i ^ier^ 
tet , bem ^ fom ^aDe fdt bettS Siib tit SSecbenS 
wDiSfe ^erljg^eb, fom albtig matteS )}cb bef^ be 
etl^olbe/ tlbrig beroIfgeS tieb bet, be efe; (ab \>txti 
8i0ce bcreS ©icrmng/fulfenbe ofl'itgterne, bem, 
]^Ditfe ?)Ufltett fun er SEDan^, 09 bet |)aatastie @m> 
tebe fun en SRet til at forbre ttmeHa Sen I ' IKen l^ip 
ber ^ar fat ftn SiUib tU ben teibenbe ®ub/ f>t)o ber 
j^ar fin £0n f ftt .^lerte/ i)dab i ®ub8 'Stifle, 
^\)iS ^Xx(z\>in er atlifl, ]^t)i8 gliib Dittig, ^an i)ixx 
tfgfaa ©Icebe, og ben fan Snflen i^t fra §am; 
©aabahfinbe i)r?Jaufu8. Staai: l^an formoinebe be 
3Cnbtct Xiotxtt Mlt belfpnfrebe/ toarer altib glabe, 
fliaber @bec i ^evren attib; 09 atter ffger jeg, 
fll^ber gber: ba mo^a f^an bog Del felD ^a»e fcflt 
ben -^Icebe; ^t)orom i^an tati^be^ .'Siaat: l^an fagbe: 
W l^atye iffe annanimet en SratbomS 3Canb, ;til 
^t^flt, inert beteS 5!ta.tti), fom; ubifaatne 'til S0rtt, 
Jalbe ben ;f)0feile gofber : ba maa bet t^et ifjfe ^a\>e 
»oeret en SroilbomS Jfcienejle, ^a'n fell) t)'ij!i/ men Vn 
fltlib 09 Ditlfg' ?9bi89eb,*^^t)ornlifb l^an gif ben' ^am 
f orejf re|Dne ' SSii / og ubfcettebe bet Jgcinbe , $ioerl 
^anbatfcnbt 

. IDg betfor , forbi bet if f e Dar en JSralbomS 
*Sienejte,^ en tpurigpn' 'Fleming / betfoJ Dar ogfaa 
%dxi% 2t)«tf f ietlig^ Sfteb l^DiIf eft t:>X(6)yx antog l^dn 
pg iffe aUe beSRange, fot ^Dit^e l^an ^apbe at'fwge, 
tflwifte l^ioiit if!(e i^^ko.^ bie'gtatJiirenbe , fom^'^>aa' be 
fRdet^orenbe , toenftfe 'j)d'a be ©Dage foift paa' 'be 
0tat:te, paa be gattiae' fdm ip4a Vt ^(Ij^i ^aa . 263 

tent/ ber to^ffe )p<kOi ^am^fom ))aa bem, ber gleiQte 
l^am ! «^t)oi: fagtmobig bar l^an tnibt i fin ^Mxzu 
^eb/ l^Doi: oDetboetenbe tnob SSennei: og Sienber/ 
.^Dor fnatt forfonet! i!^Do fan Vnbet/ enb el{!e ben 
iSKanb, ber af fit .|>terteS Splbe ffriDer til en af be 
SRentgl^eber /' ber letjtnbtgetr l^aDbe ^txait l^vab 
be ffplbte. l^am: ^^'oDerffielbte ttelfigne Di/ forfuigte 
taale t>i> befj)ottebe fomane t)U 2e9 figer befte 
IWe 7- f0ier f^an til — ^ for ct bejramme fiber, 
men jeg ))aanttnber Sber 7 fom mine e(f7ebeSB0rn$ 
t|^f Dm S enbl^at)e mange SitgtemePere/^ l^aDe bp0 
iHemonfle fj(ebre/^ 

SRen fom j^an Dat mitb/ faafebeS oflfaa flarf j 
faa let fom .Rrerlia^eben JbWebe l^am, faa itforf(er^ 
fcet'fanbt l^m IBerbenS ^abV 2efl fan nu iffe 
fitennemgaae l^nS Sorf0(getfer8 . lange ^x^mt, 
]^t>orrebe§ Srangfel 09 Sanfer biebe ip(k(k l^am i 
l^ber ©tab, ^Dor J^an fom, aUe be garer, ber truebe 
\)QiV^ )f<x^ Sanb^ 09 SBanb , i j0rf ener 09 i JB^er, 
truebe l^am &f J[>anS ©tagt, af i^bninger , af faU 
ffe 25r0bre* aSanffeltg ffulbe ben friejle Snbbitb^. 
fling f unne famie flere ©ienoorbtg^eber i et SD^enne^ 
ffeS £io, enb bem, ^er t)atfe beffiffebeot)er,benne 
3(|)ojlel ; men fit f ert flitbrer gngen , l^oor frit l^att 
enb i)ilbe bigte gulbfommenl^eber fammen, et ^U 
eemob ftieirre enb bet, l^mmeb i^an fireeb, 09 l^tjor^ 
meb^l^an fetrebe^ %\)x taber 08 enbnu foie bette XWf 
at^Clt;, I^Dorfor Di l^aDe ber0mt ^am , |>anS Saal* 
mobig^eb, ]^anS 5;raft, l^anS fierltgeSttil^u, l^a»«' 
tetftnbige S^e:v — at alt bette iffe Dar noget gfor^ 
bigaaenbe, men at |^an meb al 93eftanbtg^eb ttei) 
»eb beri^ SKcerf er \>%X »e W i«t i ut TS.^x , «»x^\ 264 

nogte faa/ bar ^an 6f^rt(ii SttytS, men i txMr>t 
%at OQ bei:ot)et} i fulbe txehiu Tlat taalU fxtn aVe 
bisfe @ien\)orbid^ebe( , og bet {tbfte Var fanbf ^m / 

; cnbtttt/ fom bet f0t{le/ ^an$ S^to enbnit ittotfet, 
Hand 3tb etibntt ufluft^ S)e trebtoe, altib be« 
fDoitlige, ofte |aa fummerfulbe ^ar t)ate ^ettgang^ 
tie, ba i}an f!reD tU ftn SBen, til fin @0n i 6l^tijio, 
til Zimot^znSr ftn elflebe £)if€ipel, bigfe £>irb, 
fom ij^ht maae, beixtge |iDert SRenneffeS S^iette, 
fom 6nl^)?er ^eUere enb V(t maatte 0n|7e Deb flit 
SSdnbtingS Snbe bog ))aa ttogett IRaabe at {untie fige 
|)am efter : "bu , Dcer aatDaagen i alle Sing/ litb 
sDnbt / gt0r en SDangelifieS @lerning , fulbf0r blA 
Sieneflel Z^i jeg off red aSerebe, og minS)pl0$^ 
ntttgS Stib ei: forl^aanben* Seg ^at (Ictbt ben gobe 
©tdtb/ fulbfommet 80bet/ bet)ai:et Sroen^ SRen 
nu et 9tetf(erbig^ebenS ^rone l^enlagt til mig, ^t>{(* 
len i|>erren , ben retfcsrbige S)ommer , ftal gioe 
mig |)aa l^iin S)ag»'' 

£)g nu/ mine Si(^0rerel bet et toel en Upth 
ftelS eei>net, jeg ^ar ffilbret; en !9tanb8, (albet 
til en anben ©ierning , ti( anbte ®!iebnei: , enb be 
glefte af oS* SRen |>Dab b^r enb et befTIHrt oDet 
OS, og I^Dottil Di enb ete fatte, b0t ilU Ut famme 
©inbelag finbeg ^oS od, fom bet, bet fanbteS l^oS 
]^am ? £)m Dott @mbebe f dlbeg anfeeligt ettet tinge, 
oxa Dot jSitf ef tebg omfattet SSujtnbe, ellet et inbflut^ 
Ut i^ben Dort ^ufeS SRuret bet et jo bog ilU ep 
tetlabne, Di b0t fulbbtinge Dot ^liQt, men meb 
Stoffab og SDet$ og benne SDet, b0t ben itlt 
txtte jufl fom Upo^elenS, finbig, itegenni)ttig/ glab, 

. lierlidf nfotfittbet og bejlanbig? ^J labet 08 265 betmU , at hzxi S)ag tinbet bog engang op ooe( 
d8, ba ogfaa t)t maae ffge / at t)i offreS aHerebe, 
Dg at Dor £))}l08mn0d Siib et forl^aahbem 2)a 
^aue t)i tngen anben 2;r0ji/ enb ben, l^DiS Df fiaDe 
ftttbt ben gobe@tmb, ba ^aDe t)i infet anbeti^adb, 
cnb bette, at @eierS:^£ranbfen ntaa ))cere i^enlagt 
ogfaa for o8« 2)en giue S^zxxzn oS { 9laabe meb 
aUe bem, font ^aue elffet ^anS ^erlige ^Cabenba^ 
telfel 3Cmcn^ 266 ■ •.■;'•» _ • ., « i^ . 
* •■ • ' ■ » ■ ' . • . . 

.•.,.•• -■.>■• -4.. 


/ . . 

1 


|)aa tolote @«nbad eftet SlrinttattS. ft, hxxt t)or ®ub! bu, fom tilbeUr SRennejIene 
bet@pbe^ ]^uork)eb be g(cebe8/ og uben l^mS StU 
labelfe Sntet xzxvc \>tx^ af bet, be Catbe £)nbt: Dt 
i^ebebtg, dh>p8 Sl0ifomr;eb og Safnentmeltg^ib i 
be gobe 2)ag.e, gb o8 SSaalmob og «^aab t be onbe/ 
glDoS Staft tlt.4t bi^re ben SBprbe^'ber er lagt 
jiaa 08 felD/ 09 Iterlig SSiUie tit oA lette ben, bei: 
IrpHer doc giaft*5 formilb JftteS |)ietter 1 SRebpnf 
eg gorbacmetfe, men ilprf bem tiUige Deb ben fxi:s 
- fie Sro, at bu jipm 3Crt til bet (Sobe! 2;^i bet er 
tenne Sro alene, fom l^Xi. gtoe 08 bet !92ob, l^Dor^ 
meb Di b0i: (eue^ \>tt ^aab/ J^Dormeb Dt \>m b0ej 
bet er benalene,' ber fan berolige Dore ^xnUx, 
tiaar t)l toenfe i^^Qi \itt9 ber fan I^cenbe8 08 fe(t>, 
pfl |)aa bet/ ber Deberfare8 2Cnbre» SJfen taffet 
Dosre bui^ at bu l^ar funbgtprt big for 08/ baabe 
meb ^rttg^eb og 9taabe^ fom ben ^Clmo^gtige, 
ben %\x\\tf \>iXi 2((gobe^ x\^\ {luor funbe pi ba 267~ . 

t\>l\>U, cm bit 0101: ttffe SSfng to^t ? 1£icitt\t<(l t^t 
»or fllabc 93efienbelfe, mebehS ii Mttbte ^tv, 'fftipt 
Xfi offc wttae froe^ fffrobt bi ktt^ntx iWe feej 6^ 
tette jlal t)(tre t)ot SoDfang; haat 6i fommebet'^ 
l;t)oi: Di Iffitte ffwe QCnPa* mob jWjtgt^ 09 fotllaae 
bine g0rclfer tf Ifulbe 1 tJCmeir* 

. ^t>«tt0eUttm: locate* vn,3l«3f. : i 

^ ©^ang'eKernc fortoUe oS ofte om mattgejlaQS 
©ienSorbfg^eb 08«ttmmer,^wn SPfenhejIer *flfbrn 
ere ble^ne fotf0gfe; be rtitibe t)8 betbeb om ben 
0l0b, Di ^apefeet, eHer felD'{)at)e'ihaattef |)r0t)e^ 
JDettjfuffet)! jjo fetter if f e forfllemme/ti[>i |)i?or megef 

. t)i enbog opmutttre fiijeranbre fit at^ififnne pda btft 

^obe, bet ec ^aa Sorbett/ tif^t/Datibrc wr'SJei 
frtmobige 09 6labe> boi b0r ffiJeiifngen fietaf jo i«fe 

.Dare ben , at vi |f ulbe Qaae bot S&'et letfnrtjig^it 
ttb^i at tctnU )paa, at be onbe^^ iltfte tncb be 

. gobe> wbett ttf aQtepaa ©nierrthS Slifft ; fom blatu* 
ter fig meffcirt ©fabenS, felb f0fe6l[0feV og i[><etbebe 
mob JDeelf agelfe ofl^ebUbeftl^eb; >l'orfef faii 69 
fPdl fWefijneS oS let,- fom en'-^lomfierfrahbg/t^^ 
totf fiiD f unne 09 jfuUe »t if 6e foteiliffe 08 fom eh 
feanet SSei, altib t^^- og fmilenbe og Ipjfelig at t)diis! 
tri?* SJfen berfom ber tr Siro itrort ^ierfe/ 03 
terer wr SBittie at f>olbe faft beb bert, ba jfwtte 
bi Dijlttof betragfe alt iitti tt'ftberlebeS , enb H 
ber oijertabe pg tit ®ieblifCe(§^orRemmeIfer/'bet 
toenJe og tale og teDe tiben ®ubV og figefom be £ 
bet @obe ilU erfienbe ^am fom -^beifert/faalfebeS 
' i Sieben feller ifle bitte / etter ifte t0r erlrertbe $am 
fom SBejIiermeMi Swfl tet^<^'iiX>^ti"^tH^^^^^^ 268 faa ha, ttaar bet @0rgende if f e et Itge for 06 ^ utif 
bettiben fEuUe tanU htipaa, paa bet t>i maae Doenne 
dS til at bettagte bet meb StoenS jS^ine j betfor cv 
tet/ at ))i i biSfe VnbagtS « Simer ^ ba Sanleii 
Dm (Sub b0t Dcere foerbeleS (eoenbe i od ^ ofte tale 
cm @org og ^itmther/ paa bet t)i tnaae tore ber* 
meb at forbinbe be tr0{le(tge , glabe SorefliHinger/ 
fomm' iffe b0r tittabenogen @!iebne at tiDeub af 
Dort @ittb/ fom b0r lebfage 06 gtennem aUe be 
®merter, ber befftffed 06 fom Dort eget Sob, og 
aUie be/ ^Di((e bi maae Jbeie meb 2Cnbre« 

«^erti( er bzt ogfaa , at be f^eHtge Sortcettitu 
$er/ join ere inbe^olbte i t)ore Soanaelier, o))muti« 
tre OS; t^i fortceUe be om @org og Ul^lUi^ ha 
Dgfaa om i|)ie(|) 9g @I(sbej og 1!i0nbt be fortaOe 
bet £>Derorbent(ige / bet, foAi nu iffe mere ^eet 
faaiebeS/ ba er bet bog bereS ^enftgt/ i bet be for* 
^erUge SefuS/ i bet be p^fe @ub5 et>tge Sorj^ar^ 
meife/ fom aabenbarebe ftg i ^anS £omme tit S$er:« 
ben og i enfioer af l^anS @terninger / ber^eb at git)e 
aU^ S3ebr0Debe 2r0fl og ^aah , l^DorDel biSfe intet 
Itnber t>entt tii bered Sre(fe« ®tflert ^aDe ogf aa 
bigfe {!t0nne ^ortcetttnger ofte Dtrlet bette. ^aat 
ber fortcedeg/ at SefuS traabte ^en tit en £0b , og 
at benne paa l^anS £)rb reifte ftg of) og atter \>ans 
brebe blanbt be £eDenbe, ba ^ar Del ofte en !{Rober 
begrc^bt ftn @0n meb iffe minbre ®merte / enb ^iin 
6n(e i Slain, ofte en Saber ftaact meb famme Rnm* 
met ^eb ftn DatterS £ng, fom ^ttn j^duerfte , og 
ber>ar3ngen/ fom funbe ber0DeD0ben beng f6))ttei 
men naar be meb bl0benbe ,^terte (om ilfu , ^t)ab ' 
fovbum pibe, ba j^aoe be tr0fiet ffg og fagt t ^an, / • 269 

fom forbum fothaxmbe fig ot^er be SBebt0))ebe, fom 
Dtfte, at bet ex en ^aQt, bei: t)7tnger felD £)0beti/ 
i^an flat ogfaa forbarme {tg ot)et: og/ og engang 
^tDe od Dore Slftebe tiibage^ 9laar bee foi:f(e(IeS 
cm en @pg / Tcenge fott(sret af @merter ^ ^t)em 
ingen Sunfl ftfiibe f^elbrebe^' men at SefttS trtabte 
j^en ftl l^ant/ og beb ^am teife {tgfatrf!, i^g ^an ba 
i ©unb^e'b og @ti)rf e f)i:tfebe @ub : ba ^av fff (er^ 
]benne ^ortceUtng ofte troflet ben @9ge ogfaa paa 
bet Sete^ l[^t)orfra f^an iff e meente at reife {tg mete; 
J^tt ^ar fagt fig felD , at ben magtige gorbarmet 
enbnu U\>tx, ^an f^at meb npt i^aab feet ben Stme 
im0be/ ba ogfaa ^an/ (e)?enbe og ficetf og fri/ ffulbe 
|)nfe'@ub/ om ben Zimc enbog ferjl jfulbe txzxc 
bttu Sips ffbfi^ 'S>Q naax aUe bisfe 3fort(e(Iinget - 
om Seftt milbe ))e(gt0renbe ii\> famie {tg i i^ott ^inb 
fom til een Soreflttting^ og ^i glabe famtpffe l^iint 
SSibneSbprb : ' i^an giorbe bet ))et altfammen! ba 
tcenfe t>i, at ben famme WlaQt, ben famme ^ierlig^ 
l^eb, fom l^er aaUnbaxebe fig for SRenneffened iS^ine, 
ben Dirfer i bet^cU, ben ffal altib aabenbare jtg 
Karere for bent, bet forttene at jfue beny bet tom^ 
met en Ziib, ba Di jfuQe forflaae, l^Dab oi bet iffe 
fotjlobe, atte ©ubS ©ierninget/ aHe ^anS ^i^t^elfet^ ' 
ba Dt meb fu(b (^Icabc ffuHe f unne ffge : l)an giorbe 
bet Del altfammen 1 

S)enne Solelfe tat ))el og i @ber§ «^terte^ 
m^ St. ^ t bet S patx np |^0rte bette SSibneSbprb i 
t>or forelcefle Zevti bet Daagnebe nben Z^M l^oS 
be ffefle af @bet:/ fom meb £)|)m(t]:ffom^eb agtebe 
))aa bigf e £)rb ^ en Scengfeleftet ben.^tib, baS 
engang meb fulb Srfienbetfe^ meb taCutmm'^.v^ V 270 

I 

V ■ " .. 

tivevhtyiiSnin^ ffuKe tnnm {(lemme bet famme SStbs 
nedb^rb^ SRen Ubec o& mnbu, at bet et StoenS 
S^(tfen at ^a&g StQib ttl ®vit>, fZt^nbt ben iffe 
feerj og at t)i berfor ilU ftnUe op\cttU bet/ ftil Di 
engang forflaoe a^e be Sftaab^utninQtv,, fom nu 
ere 08 bunf le , mm at Dt aKerebe nn meb ^bmp^, 
tnett meb fafl Og toltg Si0i:t)t4ntng jfuOfe jKge: @ttb 
gi0i: bet De( altfammen! S)e(te jfuUe di ftge, naait 
SSerbett on;if ring 06 U)^(ZQt6 i Dilbt Qpxet, ^aat>eU 
^om ttctat t>ott eget ^terte biritfer i ^ngefi 0)3 ttro $ 
tiette Jfutfe di pge Deb benSlob , fom Di fee at trcejfe 
iK^iige/ og t)eb ben/ ber trceffer Snfelte^ 

9Sen t)ort (St^angeHum gi^er oS^nlebmitg 
t« I @arbeleg^eb at jlprfe 08 Deb betfe ffiroenS Ub« 
fagn mob ft af be forgelige ©pn^ ber ofte iommet 
p§ for 0ie» S)et for fader nemftg om et of be 
SRennefler/ fom ))leie at taUeS hlanbt be Ulpf f eUg« 
j^Cf fom mangle be 6oner, ber fpneS n0bDenbtg« for 
at f0f e et enbpg lun nogenlebeS Ipf f eligt fiio* \^er 
forDanblebe ntt«|pe(brebelfen fnart ®orgen ttl Slcebe^ 
mnvi mbe be§Darre/ at bette tf fe ^leier at f^ee^ 
atii tDo^rtimob be ^iblet/ J^Dflfe @ub eUerS goD 
^raff til at l^elbtebe/. ][)er fom oftejl forfcfgeS aben 
S|l9tte. * Sflaar Di altfaa forejliUe o5 , at ber trinbt 
omfring i SSerben finbeSet ftort^ntalaf^aabanne^ 
i^Dem t>i maae anfee for |t(i)!!e(tgere enb be flefle 
2Cnbre / og ()DtS 2:tljlanb Di Del maailtee (unne gt0re 
(ettere/ men t(fe fordnbre efter bere$ og Dort £)ns 
tf e : l^Dorlebeg ^a)^e Dt ba at tcenfe ^eroDer I %t bet 
Snt^t natter, berfom Di fun Dille flage^ enbnu mtn«. 
bre^ berfom di. Dilbc.forbrifie efat anHage ben 
SKagt/ fom ft^rer Stngene ))aa Sorbeni be minb« fte tneb be ^0t^e, uben ^Did SiiUk xnUt:il>U im^ 
men ^eUet intet formerf e§ : bette Deeb^ t>e:l et^t>ctt 
c^nfleligt SWenttejfe/ . S>?ett effetbi bet ogfaa l^ei; 
if le et faa kt at UtaQc^ @orgen bcnS S3raab , i)t(* 
bet tKe t^cere ttnptttgt/ naar bi ant^enbe benne 
©tuitb tU 

SBctraattttttft <jf berca ©fie^ne/ I^Dta.gefleme 
mauQUt t)c fceb^anUgc et)tter* 

{>t)ab feg J^ar at ftge |erom, gtelber tilbeelj^ faa 
man^e anbre af Sti)eV$ ©otge):/ qt madffee miiti 
Sale , {!t0nbt ben ttcttme^ ^anbtei: om bette. Stts 
felte, bog ogfaa t ^(mtnbeltgl^eb Ian fremfaLbe 
Sr«f{len/ fan flprfe 2:rpen og o))Ut)e\^aabet^ 

©et et tngen gltebeKg ©ienftanb^ til ^DiS 
SBetta^tnind jed i^er inbbpber @ber / m/S»; men, 
fom jjeg aUerebe J^ar fa^t^^ Di t^uUe l^eUer ifjEe b(pt 
betragte Ut, bn er o§ glcebeUgt; @ub t)tfei: a§ 
ofte no( bet 60t0eUge tiUtge^ og uti ba ftffert o^* 
faa^ at Di IfuHe fee og bemcetle bet @aale^ea 
{an SBetragningen af ben i^ele ©Cabntng Deere oS 
eti £f Ib^e til ben fiorfte eg renefie ©Icebe / men ben 
fanifanbeltg ogfaa D(e(f e S0lelfer po6 08, bermaae 
Dcrte b§ nebftaaenbe/ tnbttf bi f^aoe latt at fotmilbe 
bem^. S$i fee aHe^egne be ttmiSfienbeligfle ©pot af 
®ub$ frembrtngenbe S){agt/ af ^an9 orbnenbe SSit8« 
bom^ af l^anS *faber(tge @ob^eb^ men t)t fee ogfaa 
, S)0b og Unbergan^ og ^arft^rrelfe* §8i finbebet 
ilU anbet(e6eg/ naat t>i betragte ben fortrinligfte 
Manbtatte be ® f abntnget/ t)i fee ^etnebe^ SRenneff et» 
i^Do fan beffue SRenneffetS Segeme luben at beunbre 
^m / fom gtorbe bet faa Del altfammen , fbm (ob • 
be mange 2)e{e faa fornnberltg banne 0g| oft (amte 272 

fid/ Od ({ene ptt til ftn ^en^^t, og faa(ebe8 bet 
f|)e(e fremftaoe efter ftn ^(tt, i ftn @(t0n^eb,' btte* 
Itgt H( faa mange Sfotretninger? SDZen bette fam^ 
tne/ faa forunbetligen bannebe Segeme^ $oo(fCr0tf 
beltgt er btt, l^t)or mange 9f<tretr er bet itnberfaftef, 
I^Dor fort bets S3(om{lnng/ (;t)oi: langDarIg ofte 
bets i^enDtSnen^ tnttit bet hli^n til Sorb igkti/ 
fom bet er taget afU £)g no^ften tntet £egeme foni« 
mer l^er ganjle til Sulbfomoienl^eb, tibfotbed ganfte 
i ben ®li0n^tb, ber fpnteS bet bejlemt} lictfien et^ 
l^Dert liber itnber nogle 9Rang(er/ er ofte for eti 
Siib no^fien ubueltgt til Zlt , eVer og for fiebfe 
ganjfe ubueligt til 9loget/ fom bet bog f^nte^ ^t 
fFuIIe funne ubrette^ 9log(e S^ner ere^ og ffuSe 
txtxtf SnfelteS Sienbom^ forbt iffe et^t)ert SRen« 
nejfe er beftemt til bet ®amme , xckin ®ub forbeelte 
be abjIiQige f^onetninger faalebeS, at 6n]^t)er ffulbe 
Daretage ^ii^ og berefter gao l^an ba og be %w 
fFieUige forfltettig £ueUg]^eb# ^en ber ere ogfaa 
mange @t>ner , ber f^nteS beflemte Xil aHe SRennei^ 
flerS fo^UeS ^ienbom, l^DtS SRangel er til ^inbep 
no^ften t)eb aUe ^oretagenber ; bog fee Di iffe ftelben 
btx^p ber ere ulpffelige nof X\l (jA xci<k<kttt \MVit 
bigfe. ^Dor SReget ga\) ©ub'fSRenneffet/ i bet 
\)<kXi fatte £)tet til SegemetS S^g og SSeileber/ gao 
bit 6Dne til <kt optage t ftg SSetbeng Stigbom og 
6f ienl^eb ^ og at f ienbe be mangfolblge Unber, 
^Dormeb l^an fm^ffebe «^immel og Sorb! 9Ren ber 
ere be / ^Dilfe l^an negtebe benne ®aDe^ I^DiS S$ei 
%<xxk inb^pHebe i SRorf e p l^Dem iSpS og %wot og 
Singene§ fpnlige iWangfolbigl^eb iffe gl«ber* Og* 
]q^^ £^ret bannebe @ttb fortinber(igen ^ berebte bet 273 manQi^aQ6^^bei\e, aahmbe bet for UnUwiUnin^ 
fitttS, %oxmdninQen6f StmliQ^ibeni OteflV ^^b 
i£xiUn8/St>m \iQt t>i, at ®ub paa en^fovUinlig 
Wtaabz nbmcttUbe 06 fra be* 0»tiQe @f abninger ; 
^an gat) o§ beti bet f (are> beqt^jemme Ubtt^f for 
Dore Zanlev, i^wri^eb Dt fel)> gtfifte o§ bem tpbelige 
09 mebbele bem til *2Cnbre. SRen btgfe ^ottrtn, ber 
f^nfeS beftemte fom en 9lefftg^eb for et][^oert SRen« 
Retfe^ et?e bog Slpgle negfebe ; bereS £^re fatter in^: 
gen gpb^ bereS JRejl frembrlnger ingen ; bereS San^ 
bring gtennem iir>et er eenfommere og f0rgel{gere> 
fpneS unptftgere enb be ^nbreS* 

^@nl^t)er> ber (ienber S^ebliben^eb, Dtl ftffert 
be{(age bt^feS Silflanb^ men jfal benne S3eflagelfe 
fprtfcctted faaDibt, at Dt tt(ftbfit 0nf!e> at be albrtg; 
Dare febte^ at be for eoig »are bleDne t ben Slat> - 
l^Dori be uben S0lelfe og S3e))ibfil^eb t>axt tnbfl^t:' 
Ube, forinben be tceUebeg b(anbt Sl^ennetler/ l^eUere 
enb at be opMaQttebe til bet beftxerltgere og glcebe^^ 
tommere Sit) , fom m fee bem f0re ? Seg tcentev, 
at ef^Dert gubfrpgttgt SKennejIe erf ienber befte ©ns 
ffe for l^oab bet ev, et ®n1fe, fom iffe t>U unberfafle 
fig ®ubg SSitlte, et tiforflanbigt og i^runben ufierit 
ligt £^nf!e; tl^i l^oab er bet %nbet enb S^eigl^eb og 
Uforfianb, enb fSRatiQel paa ^ierligj^eb, naar Slogen 
<^f St9gf forSioetsaSefoarlig^eber, ]^t)or (lore be enb 
tneneS at ocere^ for ftg eUer Ttnbre Dil opQi\)e ben e\>U 
geTCrD/ l^oortil ®ub. gat) ^t^er ben Ubftgt/ ^t)em ^an 
Iobf0be8fom SKennejfe? — SDei SScefener, fom t>i 
tcenU o§ ncermere for ben @t)ige8 S^^b^one / i S3e{tb« 
belfe af £unbf!ab^ ]^t)oritnob al por Snbftgt Initn 
fom SEudmorf et mob S>ag$n/ af ^rcefter, j^t^^xlv^^V ■ ? 

/ 274 t)ot Araft (un. er SDog^eb ; SngUne t Jj^immeUn, 
fom ubtetfe CBut^S jBefaftnget meb $Bttdb0m/ ©t^rfe 
pg ®(<rbe — naat be fra bereS falige Silfhinb fet 
mb tt( ofi ))aa bf nne t>dv SBanbring^ enbnitfaa longt 
fra Srebeng Sattb^ ba lunne t>t t>e( t(tnf e oS en SXeb« 
^nl ^oS bem oDet be SS^rber , ))i ^at)e at bisre, be 
SReifommelig^ebei;/ ^t)onmob Dt.^De at ^taht, be 
Satei:^ ^Dorimettem t>t ^anbte; men ti tn ingtrtp 
lunbe forelliUe 06 bet j^nfle l^od bem, dt ®ub; bes 
refi Sabet og t)ot/ tfCe {!ulbe l^aDe oillet/ at ogfaa 
))i fEuIbe totUed btanbt l^and S^tn. S^eget mere 
maM Di ^08 bem toenfe oS @tobe oi^et/ at Dt, om 
enbog enbnu not faalangt borte, bog Danbre btn 
Salig^eb tmebe, ^wxi be felD frpbeS, l^oor be 
Slangier, fom nu ^{nbre oi, jfuHe opl^0re, be fOpu 
bet/ fom Dt nu b<ere, jluUe aftageS* 9Ken faa 
labet og ogfaa ncere Dcerbi^ere Sanf er om bem bianbt 
Dore S3r0bre/ fom Dt maac fa(be be mtnbre S^lfe^ 
Itgej laber o§ taffe @ttb for bet, l^an qm, og 

/ txtxe forutSfebe , at ^an De( t rette Ziib f!a( betroe 
bem mere; laber oS' tffe blot totnfe paa beit, be 
mangte; men l^eUere ))aabet, be l^aDe, og ffteinne 
paa, ^oor flort aKerebe bette er» 

• Sf)i ®ub gao iSRenneflet tC(e een @Dne atene, 

^ men mange j forbt berfor een fatteS , ere bog anbre 
@Dner ttlbage , aOfe 9))perUge og otbnenbe om beti 
gttbbommeltge ^erfomfi* TiUt botu ot bog bet 
<^erUge tun i jlrobeltge &at ; t oS aUe er ®tlb8 
^iKeb^ foroanbjfet og forbcerDet , bog botre Dt bet, 
og bermeb SStbneabprb om ben fSatbiQ^tb, "fyyyottii 
@ub beftemte 06. ^tn f}ai ba £en tngen S)eel 
t>eri/ p\^m 9loget fatten , fom Dt f^aoe ? Vgter tun 275 

- I 

unpad hem, om l^t)t((e t)t <aU ; forbi be b^tt^eb ere 

itbtteUge ttl abpUiQt ^cttttnitiQkv , erebtbetber^ 

foe til %UH lunne be 6erfor 3ntet ubntu til 

(Sa^n eg @lo^be for ftg ogTCnbre? og befio tnete^ 

jD minbre enten 2Cnb)?e /Qei: be fe(t) fabte* 9Robet^ 

faa at man tCfe netebed meb at jamte oDet ben 

ttlpffe^ ber t}ar bem Debetfarei^ men af be Me^e 

attf0]:te 0g (obe ft^ anfete til bet, ^ortU be etibn« 

f itnbe tH)rbe bueltg^e^ IBenber ilU Sberi Setrdgt^ 

fling alene til bet SegemHge^ men (an! er ogfoa ipaa 

SCanben ^ font @nb tnbjltttf ebe t bet mangeifulbe 

Segeme* jDgfaa { btSfeS @ie( er bog ^otnttftenS 

^ £98 og SBiQienS i^aft og ^m)Ditttg^eb^ng ^eOige 

^ttmme*y ogfaa bem et Srftenbelfen mttelig om 

€Bttb/ og om Slenneffened Stelfer , ' og om bere$ 

et)tge S3ef}emmelfe5 ogfaa bent (an ^nbagten op* 

. (0fte ODet Sorben^ Ian Zteen H^tte, fan £ierlig$ 

-'^eben gia^be^ fan «g)aabet trojle^ inbtil be f omme 

tzx^en, ^oot ^aabtt cpf})lbeS: l[)t)orfor f^uUe m 

ha fotejlitle od bereS Sio ft>m ganffe tibneligt elfer 

ganfle glcebef omt ? ;, 

Slaai; bet er tmt &mUbe faa offe at gaae ub 
ibtanbt ©taDene/ og ftaae bet^eb ^ naar SRenneffet 
fo^nfed neb i ftnjfbte Bolig, ba ^0tte jeg ofte 
be @fte):Ie))enbe8 SBibneSb^b om ben i|)engangne5 
Dg naar feg ba mangengang fornam / at be ,. bet 
if>aobe ))(sret i S3eftbbelfc af aUt ©oner^ f^DotDeb 
9{enne|!et fatfeS ijianb til at nbrette faa 9Seget, 
tog lagbeg f^en nben @org og .ftlage ^ fjom i^at fun 
Sorben pit t>eb enitn^ftig Sptbe^ ba ^at jeg og« 
faa ber^ ^t>oi: feg fun t)entebe at finbe ©labe^ fom 
i^eb en SBefriel^, fimbet @a»n, b^ ^at \t^\t«^xc<j:^^ 276 , 

mtt, at rebelfg S£rofFab ogfda t)ar iftanb til at 
gi0re bered fitUe, ^atmfrte Std, I^Dem SReget t)ar . 
neQUt, liett eg gaDnltgt fotbtm, blanbt^mlU 
. be i>are^ SSe( er bet faa^ al betfom t>i Deb ®(tCS^ 
mtSfin fta be SBenner^ fom l^er for fiebfe ere fagne 
fra od^ fontemmeUg fr^fie o$ bermeb/ at be ]^at)e 
aflagt bette StDS SB^rber^ at bete 9R0tfomme(tg^ebet 
, ere tilenbebragte for bem, oq be ere inbgauQnt i 
f^ulbfommenl^ebene bebre Sanb; berfom ^orcelbre^ . 
i bet t^e moae labe bim, "^MU be faa gterne l^aDbe 
feet opDoice unber be;re8 £)tne, fare fra ftg^ luhnt 
OQ b0t tr0fle ftg Deb ben SPt^^f^i^^ing / at bereS 6U 
ffebe o))bragefi paa bebre @teber , unber (ettere 
ZtxQi, enbben^ fom ernebDenbig for.bem> J^DUfe 
ben ^immel{7e f^aber ftnber bet gatnltgt Icsngere at 
0t)e pet : ba tilb^ber benne Sr0fi ftg - fnarefi Det> 
beta , ]^t)t§ Sit) l^er f^ned at maatte Dorbe beftxerli* . 
gere, ba funbe bet 4drr|fe txzte ttUabettgt/ at be ^ 
fnarere maatte befrteS^ Wten berfom bette tffe er 
®ub& SStllie / nu ! ba anfee be felt) , OQbe, Ifyryem 
be ere fiere^ ogfaa bette for bet Stette^e, ba tcentt 
be fnn^ at ^er er et .Sord/fom o^faa jlal bcsreg/ eg 
if f e blot uben ^nur , men tiQige frtmobtgen , meb 
et DtUigt, og faaDtbt mueligt mebet glab \!^!erte s 
ba tctnle Snl^Der fornemmeltg paa at Qi0ve, i^Mb 
|)dnd er^ og fafle ogfaa l^er ©orgen paa ®ub , t^i 
f^an ^ar Sim^n for 08 aUe^ 2)enne So^nfemaabe 
er bog ftlfert tangt agtDcerbtgere , enb bereS^ font 
ttbefpmrebe fee t bere8 S30rn8 ^^terter TCnlotg ttl| 
mangejlagg £nbt^ fee bette nbDtfle ftg i manges 
tIagS ©pnber, men berfor ei0ntfebem tibflettebe , 
af t>e i£Venbe6 %ntat, ogb^rimob l^^a^e bette S>n^t 277 

faa firar ttlrebe ^ naar be bemcerf e nc»gen SegemS^ 
SKangel l^og bem ; tet fom om TCItbg t)ar afgtort 
bermeb^ at Segemet er Deljldbf, i^DorUbeS enb ®te^ 
(rn ec bannet/eUer bet DAr- not/ at bee er @t)tie 
ti( at fee> at fi0re, <xt toXz, me^ ingeo SSitSbom 
tit at bruge btgfe (Setter t)e(/ <^Dot tangit rigti* 
'gere/, l^Dot (angt gat>n(rgere i>t Ibe Dor S3etragtntng 
iif 8tbet Dare, berfem.Di ret erfienbte, at bet JDnbe/ 
|^t)Ott>i)ei; ^i fornemmelt^ fZuttis fi^tge, et bet, fom 
er inbeit t SRennejIet^ men at enj^m anben Ul^Ife, 
]^t)ot (ior ben etib l(KXi, fpneS^ funne t>t befio toltgere 
. anfee/ jo mere ben Icmmer itben Dor St^lb. j tl^i 
t)en, fom faarer, fan ogfaa (cege^ be*^ :fom.0t0i: 
@mfrter,.fan ogfao^Unbrrbem* ; i ;r: i 

SDog |)aatri«nd^er Hjhtof bet @f»srgfimaa;{ ftg^ 
|it)orfQr tigfe faalebed itbjen bereS Sf^ib ffulbe f^tpne 
faa ^eget af \>tt^ bet er 'beriCJ £r0bre'.gtoeti SBt 
i^r i^el 0^ fp0rge faalebtf / naar ))1 f|)0r^e ))aa 
tette Staabe; iffefom.^e/ ber albrtg tdJFnemme:: 
Itgen |>at)e ouer^eiet .o^ 4)aajTi0nnet/ ^Dor SXeget 
fBv!X> gat) be flefle SRenne:fep:mebbe(l«iiet/f fom 
tiogle faa maae fa^nf, fom iffe |>aDe ^(snnet ftgttt 
at iprife @ttb8 SSelgteminger, menfun t\X (3ii^<k<xt\ 
Stette mebil^am, naar |^n,ei ubteler bem fad m'^f 
^elfgerty faa a(mtnbeng<[ii/f,fom b^ forbUj Afe-jfom 
^> iber ligeg^Ibigf t)!ibfte>r ^f bette ®ai>n n(k(!iXit 
faalS^ange taale, men f^rfl ^(n VoMi og t^rebeS^ 
tiaar bet angaaer bem frlu eUer bered Stctrmefie^ 
IBi uide f))0rge^ forbi t)i 0nffebe/ ^X W^\tm<jL^tit 
tmxii ta!fe@ubfpr be:famme@aDeK>.:fo4t.9t$r»i 
DtVe f))0rge for be :tit(tnbe Stbenbe.aVev^ney (Bes^ i . 278 

ftenbte oq nUtienbU, fotbi t>t itU anfee beredSleb, 
fom^ oS fremmeb. 9Ien pi Ditle f^erge meb $bs 
mpg^^b, t^t lu t)ibe jo :t>el ^ lf^t)ot (ibet t>t Ittnne 
Dente og fotbre ^er.i Dor' 3nb^(tii(miig at focflaat 
aUe beh' ^eiejleS^ Staabflutningec f flfitlbe. J^Der 
fEulbe jeg, bett fortf^ftebe ^fabntng, ber luii for^ 
fiaaec faa Sibet af bet / ber ^iigaaer mtg feft>^ ber 
fcta ofte baorltgen l^(ir 0nt7et/ baarligen ^ar f0rget 
for min cQcn 2)eel > bj^r faa ofte fiben l^ar l^at>t Vn* 
(ebnttig at UtU bin «^0ie{le,. naar ^aii negtebe^ 
fom naar. i^h' gat>: ^t)or ffufbe jeg mene ret at 
innm Ubtmmcr ^^y>ot^ot ^an paalotQQn f>i^t faft 
Uttti 1^\)fJ^Mt ffalgatne bem ^er^ l^^ab betfCat 
gaDne bem l^tSfet?w(|Mrfebed'be ber^eb bebre ffttOe 
baniieS titlDieree et)t j^e S3efiemine(fe ? Stun bette feer 
i«d/! at bgfaa ))M biin tosiiCteSRennefletteSv^^ber^ 
ftf'r beibfetie'4U> baMet^ ogfha bem oifeUgen/ gap 
^oep'«(f'*j>em^ ben egne<Sfe(^ iffe fom nogetanbet 
SRenpeffeS, fmen meb ftne'totpegne %nl(ZQ, gat) ^t>er 
af 'bem: i^ahSs egen-@fiffe(fev better iiU fom iroget 
mUuWtmtu^f men |ufi befiemt for' l^am i ®ar« 
be(ed^^b$"Oi$ berfom ba: bet, fom bleD ^))er af biftfe 
^'ioet>^ iOle ipur <SilfoetbetS Slirrly : fhilbe ba b«t^ 
foiif i^IeO' bem negtety fun ixtre negtet efte]: en 
Q^^nnpelpf f cf /. eUer monsiSfeiofffaa^efter en ^fUti 
3^ruwbnfng?3 £)g berfbm ben' |r0iejle , berfom ten 
3((t9tfe> benlttlgobi/ianprbnebexbe^te faatebeS foi: 
bern^ tfttlbr*bd ifle bet®at)n; l^wvunbetf be (ibe^ 
i>«re *r>S»ft)brt,' ^^otttfwebi ^an; Dit opbMge bein'til 
ben- SeflVtlmdfe/' 'l^c^ntj^ot fftt for bem? SSet fanbt, 
berfon»i^> 4)nbe tnbftiTtte^OMne 'ttvbtfn';^^^ 279 9tnm tneUem fBugg^n o^ ®xaUn^ betfoiln »l anfaae 
«tette for 9Reitnet!e(d ^ele S3^(iemme(jfe, at febed^ 
0^ at Iet)e ben (orfe SSlib paa Sotben/ og berefter 
at bfe;^ ba iusne t^t (tgefaa Ubet fotftaae, ](^t)orfoi: 
(Sub til^ilUt €t SKennef!e benne/ fom nogen anben 
OtenMrbtgl^eb ; t^ar bet CKubt. |>eie ^enfidt meb oS, 
at t>t :]^er t)aa Sorben fEuIbe ))i(t(e glabe i^eb benS 
Qobe,^ biti' l^Dbe be albele& 0tet> ber mene^ at be 
<1»ebi:e funbe- ffgie , i^Dctlebefr {JBerben butbe i?ceret 
jiibi:efiet« S]l^en berfom povt Sit), ^ernebe et eii £)))^ 
ttag«ife tU e^t bebre 2t9^ ba ffi«M» Di ftrar, at Di/ 
tie , fom of^broge^y maae oi><rIabe bet til ben i^ife 
£)f)bra$er at M9($e be SHibler, |^aii fienbei; tienlige^ 
jD^tfoin en Saber ))aa3otben l^aDbe aQeSttg^ 
tomtMnti &Met xa belt mebitt Sam/ berfom f^on 
bert«b.<tt leui^;Sttb igienne m funbe ftie betfra aflfe 
Sefi9af lig]^((ber/ fttnbe o))f9(be alle bets SBegierin^ 
ger^i ^anbfebe ]^dn berforut)iift/ ulierUgt/ berfom 
l^an l^olbt b;t ftrengere^ negtebe bet SKeget, fom 
ttt 0nf0be/ ^(ennebe bet tif at unbt^cere, l^oab ^an 
bog 4ttnbe gi)>e bet? J^anbtebe ^an umijl^ nfiecligt, 
berfom :^an maaflee iffe gap bftTClt^ ^\)ab bdtB 
Stebre ft! , forbt ^an fanbt bet bueltgt til noget 
9t0m>:: men titlige tnbfaae, at bet maatu banneS 
berttt t^n fireng^re ®(oIe ? £)g om enb S3arnet f^tft 
utiiHtgen otnberfaftebe ftgV om bet enb fanbt Sabe^? 
ten« SSiflie ubittfg og iiret|((tbig , mon bet bog ilU 
fiUn t)itbe Delftgne ben faberHge SBitSbom, fom/ 
cnbog i bet ben negtebe/ gtorbe bet langt bebre, enb 
bet felD forftob eHer begt^rebe ? !Ron bet ftben t^ilbp 
angret:faa be Simer^ babet bebrooebeS tt( fit eget 580 

f 

s 

IBcl? S$en ^amimidiQM xi MU ^cKti'm meb ben 
l^cieZiih, )oi fluQe^enitemtet^e ^ ;meb. ben @mg^etF, 
bet t)cnttx 06 : ^t>ai> et ba b^t& IctUQ^t ®tenDorbt^ 
^eb mere, enb ctt^iSimer^engmbt. i Sacnbommeti 
fpne* 08 i fcnere 2Car? • . ^ 1 ' i "; 

Xtterebe jiernebe fienbeS bef: \o-ifU f^tlbtn, 
at bet erf be, ^t>Ufe bet r>av gaSnligt at mangle 
be @t)ner, ]^Dt§ Sa^ be bog \>i^ felt), og Stnbpe meb 
bem^ l^aDe beHdget; atibe, iibe^i)ettegemlige S9S 
DOT iJl^iU for bem, fEuebe beflo ftorere meb: SiietenS 
&te, at be, itett^ilU fprnam SS^etbend S^vmmtl 
omfring bem , 6eu(sgebe beSaluorUgete,^ bed^ftorre 
Sanfer t bereS Snberjie^ £)g ]^oiftbe;enb tfCe funbe 
ttbmcerfe ftg oeb ^anblingetv ba ^at bejt ogfaa fot^ 
hxe$ 9Rtnbre af bem, forbi SRinbre k)xit.bem>bett?o<l$ 
for bem b(et) sifeget jltult , ^\>iiUt\>i ttel ^aDbe tn^ 
ffet ^eDer itU at ^aDe feet etter §0tt>,!b:e:Wftt^ fift^ 
frtebe fra mange %vi9el\eXf ^r>oxi yi'^Mixbt mane 
forfogeg,. og maa\ltc fra faabanne, ^Dorc be mtnb(l 
lunbe befiaaet J bereS Sil^atib i^afjte tngea^tSun^ 
belfe t Ttnbreg t^terter, tntet |)Qt)mob.i bereS.eget^ 
be f0(te ber^§ Srang>: og el{leb.e mere>.f,iog..Jb(et)e 
maajf ee og elflebe mere^ ' : ^ ^ ! • ' 

Z^i bet.f9ne$, fom at ®ttb.^ar.bannet S)fen« 
ntjfets «^terte faalebeS, at bH meb ammt%S>m^tt 
antaget fig bem , ber mejl trange ibertiK , . S bet - 
tninbjie^ tltttte t>i xxttU ^enne Sotelfe i^o^oS^ og { 
bet t)i tcenfe paa biSfeg @!tebne, ibttmi^el maa^ 
erfknbe ben for tungere enboor, baffutte ot Hit 
forglemme oor |>Iigt at giore bem ben lettere, faa? 
Dibt \>i formaae* |)elb og SSelftgnelfe o»er ^\>et 28i ben i fom })\t\ipzi bent ^ htt iUt f ufine f)U\pt^ ff^ 
\tlxy,\tivx a hiiix S3j[tnbeS Bit, ben aKaaIl0ft»:ai0it> 
fom faalebeg bibrager ®it ti( at 0))f9(be (tt af bf 
^^xi^^t^tr^)Utht ®ttb fa|te9Reitne^ene;i!itt][^YjF 
be6 @jel{7ab/.at nemlig Sitl^trer ffal tien^.be Vn^te 
cftec fin ffformue, og atji>eit Itt^tfeltge fEairf0tIt:ftii 
S%0& minbre! SRen i bet Dt gij^re faa^ fEuIbt t^tubii 
ti)tt)leom/ at l^ati, {fmr-^av^ o§ 4>^^rtdbt^r.tt(:tat 
dffe/ at forbatme d6 ot^rfc^iRiv. f)Dem biittumUb)^ 
Sob tilfaCbt — jfulbe "ox, ftger jeg, foloU oxa, ot 
@ub eljlei: bem, og Dtl forbarme fig o))er bem^ og^ 
faa for bem Dtl forDanbte @orgen ti( ©labe ? 

£)l ber (ommet en Sitb, ba a( jorbijl 920b 
|fa( tubes J ba fCujEle ogfaa be S3(tnbe fee^ og be 
SD0De ^0te; og be 9){aaa0fe ta(e^ ©fienbt £i0b 
og S3lob ilU tial art>e @ub§ Slige/ ffal ber bog i 
l^iin fulblomnere Stlflanb txsre Si^ne til (at fienbe 
®ube @ierntnger og @t)ne tit at ubftge Dore %eUU 
fer for f)Deranbre. JDg mon ba be^ ^oiS ®anb§ 
i^er t)ar tittuft / mon be ber t)tUe befiage / f)t)ab be 
faDnebe l^er ? S)a SefuS ^aobe l^^lbrebet ben , om 
]^t)em t)ort SDangelfum fortaller, berfom ba xaaa^ 
^eeben f0r{le Spb/ ^an§ o|)labte £^re igien ^0rte, 
Dar l^ang S^elgt0rerg 9lat)n^ berfom l^an Icerte at 
troe paa, ^am, at ^olbe fig til l^am, at (abe ftg 
f0re af l^am^ mon Jjc^n ba {^ar ((aget ot)er/ at benne 
@f tebne uar bef!iffet oDer l^am-? £g naar engang 
ct^Dert form0rfet £>tefeer/ og feer @ub§ ^erltg^eb; 
naar engang etl^Dert tiUuf t &te j^0rer ^ og ]^0rer 
SBitSbommeng og ^ierligl^ebenS ^ta^f fom l^ber 
gijsnnem ® ub§ .f^tmte } naar engang enj^oer 69g^ I 
) t / / 

/ 282 Ibcfnr et l^elbrebet/ og (Snf^mt, ber taalmabigeii bat 

fit Mc^t^'^^^i aflaQt,tkt,^>o^ ^c^l Cfi* 6et befme^ 
f<»m viffct rt forfiobe , og bere$ 8ie\t, fom falbfeS 
ttl^lfenge ))aa S^ifUn, men ^r>iS Zto M^lUn ei 
^M Mit^ ftal for^ne ttg tneb bereis, fom falbffff 
S9f&Ii9e> men ^tem S^f fen ei bebaarebe , og be 
fPbtte ftffe |)tife:^am; fdrnta^et, men fom giver, 
fomfaafd^> men fom (irger, eg aUe Sunget ffnlle 
Utienbe t i^M^ai giote^beti^et aUfammen! Ttmetu 

V' - - ■ ' - ■ ■ ^ •♦ fk ■ . ; ■' <^- 1-^ « .••..•..»J» v^- J . ./ t . J I 

/ 1 • • -■ . • /' 1 ' , - ■ ■ . - . . • "^ * 'i * . • , . . . . : . 7 . . • ' ■ ^ > *» ^ ». •■ ■ \ • 

• /■■■:. .'■'/',,-■ • •■ .| • » ' .f 'f 'i 

IS- ' 

•^ • . ; . ••./ '■ • • . • . ■ -^ ' ■. ^ ■. * ' < " ' I » J • ■ , . » , • 283 


I V LL €ot»en og ^tmngeHiim* |)aa (rettetibc @0nbag (ftev SCtTnltatt^« ^ « ^^ot ^eStgerbm Sot)/ o Q^ubl 'fiot:t>ndfetiW fr« 
Gtogt til @t(egt/' b^benba «))ec alle i>pre S^t^^ 
btiftnmenbe oDer aUie t>ore ^bvcttUr, jo^ ot)er ooi^e 
Sanfec 03 @mbe! IQf bebe big / c/t bu alMi ^^ 
labe ben Dlge fpa 0$ / men <tt ben ftibfe tnaa UAk 
tU 0$ meb fin atoorKge / ftn ft mge 9t0(l / paa^t 
Dt maae (are at ft^te big/ t^^^irtige fra bet £)iib€i 
2>og taffe Di big, at bu ogfaa taleu mtlbetre txVMiS, 
tf)i betfom bu b(ot btlbe j^aae { ilett^ imeb 9* fpm 
jDommer/ ^tH> funbe.ba bef^taat? S>ef fom bin.£oD< 
foffoetbenbe Stitbfel Dat al beii Stfjly bev l0b^'tU 
0d fra bin J^mmtl^ ^t>o lunUba fitibt^Uhi 4^M 
Saf/ Siib! for etf^Dert milbtfnbbpbenbe-/ for et» 
1^\)ert fabetligtreflenbe ^ for et9^t>ert forbarmenbi 
£)rb/ fom bu Deb bin ^nd Siiangenttm ^arvtobei 
l9be til 06} lab I^Ker intet af bl«fe£>rb forlabe o9; 
mebenfi til flrlbe Ven eftt faa titttgeOtlriib fieittcbe ; 
(ob Stfit e^^rifii 3;r0|t ogfoa 'b((«&« tt^t^ ^^e^^^^ 284 

CQ btnbe bem {nbetn^ere til big/ etib Sdt)eng SSritb* 
fin ^otmaat, faa Di iffe blot fr^gte,. men elffe 
bid/ i^^^ ^^^"^ ^^9 tuungne, men t>iUige, meb ' 
barnlig <f)engtDen^eb eg titeb barnltg SiQib og 
©label TCm^m ^ 

@ptjtel: ®aU III, i5>22» 

Slleb faftere ellei: fDkgete ^aab bte bog die . 

SRennejIeir paa en bebre Silflanb , font be Dente en« 

gang at jIuHe o))ttnbe ot)er bem feli> / fom ot)er %ns 

bre» 2)enne bebre Silftanb ]^at)e be (atbt meb for^ 

flteUtge 9laDne; 9log(e ^a\>t taUtom gplbneStber/ 

^Dt§ SRorgehribe be allerebefterntmeenfe at ffimte, 

^nbre om.en eDtg S^reb, ber omfiber ftult>e enbe be 

mangetuftnbe %atd JEDebragt og f;am|>; tatn nub 

b^Mhtt^l, 'ben J^ettige @{rtDt ^ax Iftft 96, falbe 

»i^elft ben 'Sjlfionb:/ Di fee im^be, ©nb8 «iige, 

ti^Id.iKKtmei^: ^nb fommer 9^enn<{fene> ettecbe 

^^am^ io m^m ^an t)ir!e(tg et beres- ^ub^^ og be 

^6-%olty U^o bebice Dil. beft pgfaa j^are at b^e 

4»4a Sorben. @a<t ofte berfoi: ei>et& fa&be @9bpt 

libbrebe ftg mere , ba ftge Dt ^ at ®4bd' Sitge fm^ 

mt iKcrmere; i>i l^aabe, at bet>: uagtet aUe ^iuf 

bttnger og ^(fbrpbelfer^ ffat flebfe f omme, natmere^ 

Jlebfe frembcp^ ^erfigete, og berfem betineSJerbett 

#eiife \)il U^clt>e for mange Ufutbltontmeni^ebep ^ til 

at ben ret (unbe bcere ®ttbg 9I:tge. i; al b«t8 «|)er(tgs 

]^eb, ba for)>ente Dt 10 ogfaa mni^ ^tmmel ogen 119 

Stfrb, I^Dori Sfietfarbigl^eb flat boe> Sl^en berom ere 

Dt ))el ogfaa aGfe entge^ at berfom benn^ npeSfabelfe 

pixUliQ flat Mre et ^^iwmerige /n ba maA ogfaa Stfit^ 

/ambi^l^eb boe b^it.) bfrfpm ;$reb| nmU& b(n4^«t> 285 

O^Doti SRennejTctte itU ete fnbflttitttebe , men «Jfc 
vaagne tilatt ®ot>t,' eg fmbe 9^0 e^ SBcteUigJ^eb 
fit at t?irfe bnfot, bcrfdm fatib ^ffaUgl^eb jfat 
iibbrebe {tg Dadg iManbit bem^ ba maa ferfl iSiiS^ 
bom og S^effcerbfgf^eb l^aDe tfbnbct ^etxehammt^ 
meb anbte £)rbr jfal bet bltDe bebtie oinfrmg Sl^eit^ 
nejfene/ ba maa bet b(it)e bebre i Uxtif oq en fanb 
^otbebring et ben enejle SRdabe/ ^t>or))aa enten 
^t^)^ztt enfett SRenneff e^ eOfer !BIenMe|!ene Itlfammen 
fitnne Dorbe beelagttge t ®ubd SRtge» 

jDm bisfe ©ttfninget Dare be f0tjle gl^rijlne 
f emmelt^ entge rath bem^ fra l^Dilf e be t)are ubgang^ 
ne> meb 30betne ; t^i o^faa btgfe l^aobe j[o noffom 
t^beltge %oti<ztUl\n , fom Difie l^en paaen I^IU^ 
(fgereStemttb, bet jfulbe opunbe ot>er Sotben, (i* 
gefom be Sl^rtjine ogfaa , i ZiUib til beted .^ette3 
£0t>te, t)entebe ben meb ftffet f^ottt0{imng» !Ren 
i <|>^nfeenbe til afZibbefet^ l^DotDeb @ub$ 9ttge jfttlbe 
tomme, oq aUe f^olfene t)otbe beelagttge beti/ tcenf te 
b« ganjfe forjf iettigen^ S0betne "|}ttfebe t>en iov, 
bet f}at)\>e bannet bem til bet 1?clf, be t>atej be 
ttoebe ben beflemt tit et)tg SSarlgl^eb; tit at an tageS 
of dtte golf J og beti, meenfebe, Dat bet SWibbel/ 
l^DotDeb ©ubg 9ttge jfulbe fomme $ tl^t naat be l^el^ 
lige ©fiffe, fom SKofe Sod anotbnebe, Debtoge§ 
aOeDegne, ba Dilbe betDeb be falffe, be Debetft^gge^ 
Ilge ©ubgb^tfelfet enbeg , fom faa Icenge l^at>be be^ 
fmittet Sanbene, og naat be 93ub om 0(etfatbig]^eb; 
fom @ub Deb SRofeg l^aDbe labet Funbgtl^te og ^^th 
^(zxpe, etfienbteg atteDegne, ba Dilbe betDeb^ a\tt <tiN 
*te ©pttberenbe*/ ]^Di« Idngfe og t«nge ©l^lb ^W^ 
lebe oDet Sorben^ ' ^ JDetimob l<ett« wi *St ©fcjuV 286 

■ ' 

nf / bee(8 at^ofe SDt), for faaDtbt beti otiotbnebt 
nb^oc^eS @(i{|e; fun t)at beflemt for eet ^o(f og en 
x'^^Zxxb, p^^t tiu ))ar ben Sub/, ba bidfe ^Ixftt 
fhi^be oy ]^0re / . 0^ ® pb Jf !> tilbcbeSfun ))aa httu 
filer ^ttnt ^eb> m^F. attek)egne/ i TCanb og @attb« 
l^b') beeld a^feiv i •|)ettfeenbe ttf be SSub^ fom 
]^t)er{en bia ettec, ftogenftnbe ffulbe af{7affe§i oar 
SoDenifCe ttlfir^f f elig / t()t ^mg ben enbog f»iibe 
loegge bem unber Sorbanbelfe^ fom tffe l^otbt et< 
I^Dert af . S3ubene , ba (unbe ben if fe opretfe be 
Salbne, tffe (cege noget fenbetfnuitfl if)ierte^ tffe 
in^be noget Sl^ennefEe ret Spfl og SR^ lil at gitfre 
@ubg SStaie/ og CiXt\(ii<i tffe k>trfie l^and fanbe ^ou 
bebrtng* £ertU bel[)0Debeg enbnu SprefliSttrgett 
om ®ub$ ^terligli^eb/ ^otDigntngen om ^n^9iaaf 
be; og berfor Dar @(>rif}( S^angeUum bet uttt 
SRtbbel tt( SRenneffeneS Sorbebting^ ben af <S^b 
i^eflemte SoranflaUoing / ^^ort^eb ®ub6 S^tge fCutbe 
lotnme^ . ^ ^ 

^erom l^onbter !Xpofi;(e,ti i t)or forefafte 
Seict^ t^n k>ifer S0berne j^tn lj( bere§ egne \)iU 
Uge@f rioter ; l^oori be oilbe Ifnbf^n Sorjcettelfi^/ 
meget celbre enb 9Rofe fioo^ og ftdtenbe tit n^gef 
ganffe 2Cnbet/ enb benne Soo8 xilminbelige Ubbre* 
belfe. 9)2en ba bet; ^pojielen ftger fieromi ben 
f0r|le ©cet af oor Sept / f^p bynf lere ^ ; og af|>aSfet 
efter be SRobftgelfer, ^anjt)aa. ben. ^ijib ^obeait 
^0be faa oil jeg nu l^ettere |i^lbe wig tit @lutntnis 
ge«i> ^oori; 3C|)0jlelen ftg^r^. .^oab ber ^ielber %Sit. 
Z^x betW.g^nlfe i 2((mit^etig|»eb,atJ^an0ger9 at 
ber ingen Soo ler ^ioen / fpm fan gim (eoenbe^ og 
A^.berfo^ i^^tfi^rbig^b iffe erf>p(be& oeb Sooiii; 287 bet er ganjfe i TUminUliQ^^b at fyin ftgern <^t 
@ln\>Un ^CLt inb^utUt %it itnbet Spnb , ))aa bet 
Iforjoett^Ifen Deb Sefu 6^^lflrSro JEitlbe gtMS 
b^m ; f om txot. JDtgfi £)rb f unne og jfvUe tn i(C< 
b(ot ant>enbe mtb ji^enf^n til be SnbDenbinger / fo&i^ 
t ^ne @^n|tenbonimen& iielb^e Sibet blebc gioite 
af be Setliilftnbebe/ imn OQ\ck(i mtb ^enf^Q: tU 
manQt Snb\)efibtnger / fom t)ii t^ore Stbei: j^a^e at 
in0be* 

Sl^i 0gfaa nu tU^aae Mt , fom if (e ^au 
neQtet be <eb(ere Sorefiillttiget: Vbgang til fig ^ at 
Ht maa i^cere en bebue Sitflanb at Deote for fKeit^ 
ne{!etiej be ttlflaae^ at benne iffe Ian fomme ttbett 
treb bereS egen Sotbebntig^ 9Ren naat &p0tQ6^ 
maaUt it, J[)t>orIebed betine Sorbebritig jfal beDir< 
{eg; ba ere bet ^%Xi, bet alene prtfe 2ot)eii, bet 
t»ene , at %\t fan ubretteS &eb at gtentage , inb^ 
fCoetpe; iibttif (e be l^ellide S3ub^ fom inbe^olbe 0(eg« 
lerne for en fttbelig og bi^btg SBanbet^ £)g Dee 
ben^ fom t)Ube (ofe tet enefte af bisfe IBub^ og 
Icttt l^tetmeffene fooIebeSt Die ben S^riflen; fom 
xAlbtaxita^i atlfaxA i^ette Dat fommen fot at o))« 
(0fe£ooenl SRen berfot funne^ berfot biaft "oiboQ 
fige^ at SRetfxrbtg^eb iffe etl[)olbeg Deb^o.^en 
aUxui 5 intet aRennejf e l^at opf^lbt / l^oab ben U^^ 
Det > intet SRenneffe faaet Deb Sooen alene Spft og 
iStaft til at opfplbe bet ; berfot f unne , berfot bft 
Dtbog, ftge^; at Stetigionen et SooenS/ et al ^^t^ 
fcetbigl^ebS @tunbDolb/ og at fun ben^ fot^ tcc^t 
@ub; l^fQigeg Deb benne fin %to til at gi^te ®u^ 
SSiUi^; berfot funne^ betfoi; ](?0t Dt bo^fige/iAtben 
(ReligiiDn/ fomfnn t atorinbetige @«tm^ix\^^> I 

tale tM ®ttb eg l^anS StaaDfluttilnger , er b0iboa 
im imjobxbeti^ fom fan btfe @ttb nax^otxtJxU ibtanbt 
08 / ttto i^ife/ i^Mb Sub'l^at giort for 08/ »ife l)e 
ftfl^re ®por beraf^ at ^an \)ax antaget % !KenM« 
jferte, ^fltr forbarmct % ooer bem, 09 t){t forbatnie 
ftg» iftun betitie SReUgton, fun S^rifii Stmnge* 
itnm fplber ^iertet eg gior bet (eoenbe ^ og betfot 
tan ogfAa ben alene frembtfnge fanb ,^effi^^eb og 
Steffarbtgl^eb* • ; 

Sooen er gtoen t>eb 9Rofe8; 9laaben oigi @anb^ 
l^eDen er oorben oeb SefumSl^rtflum; faalebe8 figet 
>n anben 3C|)o{leU @anf!is oi>ereen8fl9mttenbe ^r» 
meb (cerer 9)au(u8 i oorSEert^ fom allet^egne; og 
Di lebeS berDeb til at agtepaaben^ t betinkbfte 
tilforn, faa offe omtaitt, x ben l^eUige 0f rbt faa 
t)el grunbebe , ^orff te( tmeUem ^ / 

SoDen og @t)ange{tttm^ 

SBi Dtlle bettagte begged SBisfen og S5itfntnger foi: 
ba at erfienbe^ l^Dor 'ben &xa\t tx, fom ret bannet 
08 tii npe^ til bebre, til faligere SRenneffer^ 

S)et fan i^eroeb ingenlunbe Dare t>or <^enftgt/ 
at oife benne ^orfftet ixatUtxa Sooen og l&tan^u 
Hum fom en @trttb^ fom om (Sbrtfii .Si^angelium 
ff u(be o|)^osoe @ub8 Soo eUer \octlU 'ben8 £raft ; 
tDccrttmob^ forfi maa SoDenS SR^nbtg^eb l^aanb^ 
l^o^oeS/ forfi maa ben tnbtlutte 2CUe iinber ©pnb^ 
f0r @Dangelmm fan ftnbe Snbgang i bere8 ^terter«. 

%t oife SRenneff ene @ub8 S3ub i bere8 ^dt 
ligl^eb^ og bem fe(o i bere8 bpbe f^orbceroelfe^ bette 
cr Cot)en8 SBejlemmelfe* SDen er gtoen for iDDer* 
trcebetfer8 @f ^tb , og faalcenge ber ere £)oertrab^(s 
fif i S^erben/ maa ben ogfaa blioe veb at tfibiie 289 

berimob J Di tet itfe tfUvQxr>t bet fWtnbfle af benS 
®tren8^e6/ cut tnbog be ere not faa mange ^ fom 
ftttbe SoDend' Safe ^aarb^ faa be if f e DiOfe annamtne 
bem en milb <)§ bliibgare — dI Dibe bef Del -^ 
bette et:/ f|t)ab'bi^^(e{le ntt ftin DiOfe ^0re; be t)tlle 
]^0ireSot)oetfelfe' &th, at Siben fun he^0\in at xins^ 
be> for uform(ei?tt at bo^ife bem tiben bereS t)tbere 
2C'njiren9etfe^fl('^>ett'f^ifle^^dD», l^Dor SbefS ©tot* 
ntef Ifle liicte brufe^ til ben {^Hclfge fi^fl, l^Dot 
aCftl% ffhflir 1 * gbrg^ebeiiS ©latibS^ ^t)or SRe^ 
fle«/' fige^be^) i^DcH: fiReget fan ba t)el forbreS af o§^ 
ftxige og tifttlbf ofturt @f abninger; fom t)i ere ? SSi 
^re jo bog' fomwe'fiia tatigt, foih be flejle ^rtbre, 
^Mt uit^iut ll^t%a S»eget> fdm be/ og l^Dotfot 
fCulbe ba »t t»iDie> naatbe iHe tt)lt)le? aRen/m* 
Z,, er bet ba ))W!elig faalebeS^ t){ ffttVe tale om 
t>et SSigttgfle og '^Kigfte, om 9?ennetfet6 fJltgt 
eg ^an& S3eftemm^lfe ^ om ®ttb8 Slige og bet edtge 
^£iD? %at bet bog ret i i8)ie, ^t)ab be Srb bet^be: 
®ttb6 IRige og et etngt fiit), og fporg big felt>, om 
' bee gii^S en anbim-SJei, fom f0rer bertit, enb 
^anbl^etS og SRetjfaf etil^ebS dg £terltg]^eb8 og ®ubs 
f^9fltig^«^8 IBeii Cg ere bt ba SRange/ fom finbc 
>t)en? .kom i^U/ I^Dab bu faae i ^erbenV' ]^))ab bii 
b^mfe berom, og fifg ba^ bm ben SSei, ber f0tet 
f%iiit>elr er faa let at fittbe, om ber fngen gare 
et > ^t bu fiinbc formlbe big berfra/ dm bet fun et 
tnmtt SoreftfOing / fom Di jlullfe flmbe at foria*' 
ge , at ^ti etinbtlttttet ttnber ®9«b t 
' ' giaar bu betwgter SRennejfeneS 8ii>,;bereS 
Xiigten og STragt^n fra Ungtom afv l^^r SRdnge 
mener bu ba , bu ffulbe ftnbe ^ ^i)iS ©itl \IU x^w ?90 ' 

' bef^odet nieb [octu (Srinbrtt)ger i , fom jCunbe i^nbf 
JBUffet tilba^ ttben at ;m0be bet, fojnt. be maatCe 
0n{{e tibfl^ttet, fom bje {fc^mme ftg t^b^ eUer l^Dorfot 
be m^ai f0ge UnbflQlbn^ngfr , fom bog jffe etigang - 
f9lbe{igt0re bem felO:? . ^^ot ^atige ere bet/ fo^ 
ere frte fra Sr0be, |i»a, otrfeltg Qg fixer IDoertca^ 
belfe, faabatiy fpni: .i|(^ engang jSerben pleter ci^t 
tilgtoe bett? -7-^ S)ejf er meaen:@p«b, 'fom, er a«ut. * 
benbar^ og aUerebe berefter^t b0mn|e ^i ^tv^nt^u 
neS ib> ytaa 3orbe;i)f<ia befmitteti; ,firen bfrfom 
enbnu e0n{amrene;,aajf)ttebe fig^ berfom S^feC j^tii^ 
mbe e)>er be jf iu(te,{{$ete ^ qg be|. ^orborgne btfii^ 
braget f rem/ l^^arlebed/ metier hu,, Si){cnnef!ene$ 8ii>. 
ba oilbe fremfii^^ fig ,^or big % £}g pare b^ be alt\\y 
tt @Ie«efle>;; ^oilf^^ (BefbenS 8jorf0relfer,;![ottebe/ 
]^t)tlfe flet £>))bragdfe/,ftet ®e({fab forotib^be, ot>j?( 
tyoxlt^ fPiere ^rifle(fer.t)^nbt @et;r? I)e^ fpl^ey betf 
b0be^terte/ J^DtKet |ng<9 S.(bepfCab mere Ian be*, 
txege^ faalibet fom tto^eri f9F^& ^^^^^^J^^ fH{Zt>ti^ 
ber \>tt til noj^et.i^obt/ er bet :btt{e|tg bebre, enb> 
bet oarme^ men fpage ^l^terte; .^vtlfet SSerbenS S)}(l- 
bebaarebe^ men- bog Aioaflee tjffe ga^nfle forbcer^ebe ?. 
^tt fan ts^aa^e M( , : bit %^))mf;pt^x !. melt ^anbl^ebv 
tofe Wg^ at;;btt iffe j)??, fwn f^i»;n<ange :¥nbre/ #^> 
SRenneff eirS ^oi>. t|^f 1; ffaii b^mme tftg for nogen ^i^* 
glerning, .at bi} iffe ^r.fpni b?n Jfoib^r/, beir.flaAer: 
DeJ) birj <^ibe « pg if,f,e: wt. o^i^fte .ftpe ® me ^ jnf », 
Tlaaer. fig .pa^ jtt, S^rpft/ ftg-ftfler^ ©ub/ txer wt^, 
©pber naabigf 'Sg:b9g l^ftriben; W^rflide ibU^^^^^ 
bem^ , bfr ere f0bte af, £lDinber/: ben €tte(le> \yo\i 
f&anbe( Darfr^r fra< SSrobe^ i^orSSRunb ber ittt I ' 2Pi 
fftttj^ie^ ®»»g -TT bofl ^<JM -^ap fafii / «t benne fEal 

»itf id^eb/ for ben, ®ub$, ^afpn, ^f :? ,|)i^9e!; ^mtft 
fig dljDrer^ od b0nm,?c onet^ SLanfiX ,Pd ^Inbei e|c 
,^ bet alette Q^ttj, font .jl^4.j(bef .fp(^ i S$e^ben> fittt 

»Aftet?i^:»ibcF« :&ebH? ;%f li^t*0Je^Rit|gei;?eS,SEal 
ify ub^rt (|tib,e ii?<iA ,SP?fee^i,«(fi .9cw,r jffl ,«i|bp^.fi»« 

Urn m pmnm^ t^ ■^tp}!ffi/i^t^,.,pMM^iil 

J^miy- Hutni^,[mS^^iuf>m; <\%9m 3Reit»effc, 

^tnbt»>;;»aaij jsfl',tqp|i8<ft]l^«i,^eref Safea^ i)ej;cS 
•SJ»r«t^^«5i .b«C^f§ P^i^]Od:ZndH%:^V^ u'ttfiboiti* 
.«iw til «|bei^isynettj;,i f^^tfRlJ*? i^ \4:9. w*f?,»» 
cNde»i.«a^ ^9iWfil»WftfMPn?*«b?tt (O^ft?^^ latbec fa(|» 
JatMmc^A^t^if&ifffi^.mQ .9t; befli.,?ig.efl9lbifll^e& 
.W8b;^»!b^ebeit|r;iaP/b|^\Ufebe«g5!eb^ atobfia felt* 

A0.^ijH<'-f ii».* i^».(Sw?l^f foe bet ,4ieai0(^,. at ben 
!<|^)f<|H^^lia6e^;.f«I^.iJ>,ft«(;b(?C;1fulbe \>(V(tbet ga. 
,fhjlc,.;/»|. ii?p v^.tee,',^i?j^H?t?| fftilbftbrntibe, 

,<*.^ft «biMlf9^e^,.od»ti ^<?} 8|Mft^«b I .6»P«; .35««b. p0 
j^t.aft #0 S9ob ttt\f(^ft«j^«i|, :al bwii.gprfanfieli^l^eb/ 
tall b^ejlt^ov«(jbjio «^ 'b,«»'<?i^t8«nb«t(<«>,»<iatatflfc, 
:M>?«f,fPfl3iap;S^(itfe,;,aa^;b&, f«»fdta^i^<?nCe^^ 
.4iu l^ett, ji^b* wi^Wfftla&ebi: f9i>b- be ^lettbttfie^.. al be» 
^mwfftti&eb,, ,b!?»,#r9X0«t&^b, ji iBeaf ab< ,at,.ttttt>fpi^, 
iim\i&W> t. gif^i^M, ,|pm .^et>P)*ft:«.at jRttfet 
.•M/w; ',i«5 , tattf e.c ,-»iH8 ,i# . bettey , j^)t,Ij»« j«a l^a -if Ec US fot mint^^lm, Mitiv bet f^neS nitg faatam 

meliQti Ja(i"cnbt, ^titbejeg bft mene/ at 'bitt (V 

anberlebefl i |fans Sim, \m fe<» tU b«t Snb^cfte, 

for ifvem bit ^o^thotQnt^ (t aaUnbaiti '^tttbe-jejl 

tnene > at bett ^eQige / biftt - ttlem @obe f «(n f<« biet 

tneb <SSe^bel^ad/- en«c'ibl«^:StigeS^{b(|^«b?^'^t vg 

tiaac leg bo grtbec t mWit^w^^'tvi, ncicit'it^'Vt^, 

i^ooc aSeget 'Af a(( beitte'>be(edtt%faafiittd'>''pl<^ 

fBteget bei:>(libiin et Vm^ 4f Joitt 'belfeV tkt^ref ^llk 

-lange iedm)>;<^b(WH^b:fedt0gt(- «(f 'itb^bbe^ b#/:'«k 

ec bet fanbeng^iefe «l|3^v ^e^ «a- tinbtaQii' tiMtl; 

leg {tger> "iit bet t>at^^miV'iltty'SC^y>'<A'^tiWen 

tnbflittrebe' «(t unb'eifeyt^pftaiiii i^^'ft^eHi. M 9Mttb 

neffetie t)e( |i(t»e &«tf(^M{e> ^fti»i>}^tilcbiehtif^ 93 

^eUiggteretfe be^otf, bi(l!fotoi'be'if!one f^i^ub8^tgK» 

seen : n(t<ti; t>t -b&o Otger -'^^Mi:Um}'«-tfi&, 

Sort^ebting {fal betftrfeS'/i ^V^t^ci^'vii^ktit 'ikrw^, 

^Domb vtfrttaefttfte!Renlli«<(!eii^(t(l'iUb til at^tk^ 

bebre ; i>d betfe i'einbel&'g'fttatfeljfotit' r-@ierii1lt-^, 

ba f»ate sRoflleV lijwebJ/ 'h«'»l'fotf9jtbi'be«' (Sttb6 

£ot>/ at >{ fore^olbe; ^im£di'e$ inbfkifipitiian 

be ^eOtge Sub; fbm'ba^^tkt^'^bletfcdabt/'id^^ffi 

pis e^bta^eb be'b4*ifoi^^ac"»en^ Hilbci^.y '^'SS^ 

fanbeUdeti/ becfVmi b^jfti'Ke^^anWi mi^H'IS^, 

•ta made vi rienbe beki^ Mdi!0^^'mci'Uyiiii9\SU^ 

falbe be fiangfomme fteStdSj^og lnt< be«»;^ fifti 

<acr«-»ilbe bitw gan^e tHbaflfe^^Wwett 'iho*^ fllBe 

ftQ ^«n> fom' en' .^eteett^ (Sk^l mtb''iktf^''fiaith 

ttteitbe @»arb> 'for be 'ftfrbabni l^tttfliferv' '6i*'»tti{i 

'Hanbe 'fRalnr^l SletfpfietijS ^ibeioki, af bel^btibw 

btttect pan Stienneftetd S«ber/ b^ maa beri^te f<f<i6 

^ierte, ffl« %fl^tfteh 'vUQm berlnbe, 03 ^ai<' 9vk I 

feet &t<tnh\el, :f9t|;f0(er9lag i Sl^beffen af a( ben 
{(etvtiutiboe «^erUg^eti^ pg ina^l^ee fan ba enbnu 
fym^ ®te( frelf^^/. r^Do. funbe arbeibe |>aa!Rentie^ 
flem&/%oibebvi^ , mat ^an itUMlbe,fi>ttr)nbt 
(^\xb6io\>, \IU fremftiKe ben faa .^Qig^ faa ceir^ 
vo^rbi^^ fom ben ei:> tffe (abe ben taU meb benS 
Sf^mU^ xnaQtiQe (Rafi/ meb at benS Strengl^eb, 
naar (>an tfCe t>t{t)e ftge^ .<it af benne Sod jfal tf!e 
«et 83«ib,l0feg/ tfle.een Ef^bbel ubflette^^ og a( ^^o 
ber fl0ber an i eet S3ub, ex fF^Ibtg mob bem atte? 
S$ee be flapi^e Saler / font betage Safien benS TCf^ 
fT^eUgl^eb og jD^ben ben§ il^eHtgl^eb^/ fom Qi0xt 
9>otten t)ttb og SSeien breb^ og inbbUbe Sf^ennejUene, 
a( bet er (et at tnbgaae i Jj^immni^etl 

©aalebeS er. bet ith t jngt S5ec0mmelfer, ber 
tidFomme SoDen; ben ergtpenfor £)mtr(sbe(fer8 
0l9lb , OQ ben l^ar Ata^t til at oDerbeDtfe SKenn^ 
ffene pm bereS ©pnber^ \o^ Icexe bem^at fliel\>e bex^ 
for; men Itgefaa fanbt er bet :paa ben anben @tbe, 
|>Dab tKpojielen^figer i t>ox Heft, at bex ingen iop 
ex gtt)en^ fom- tan gt0t« Iet>enbe} ben$ firengt/ 
truenbe ^0{i bringer xHeiit), iUe Splbe og @Iabe 
i ©ieien, i?affer tWe «ier«g^eb tit ,®ub og t« 
SBftennefter, gfeer tffe ben 2gng|lebe. (ttter greb^ 
iffe ben 2(ngetfu(be atter ^aah 0^99^0^^ S&ar bet 
enbog mueltgt^ at Sot)en$ Stubfle^ (ii|fbe tfmCCe 
cS fra a(t iDnbti at ben&JSefalinger funbe l^olbe pS 
ill be MbDorftS 9)ljgter6 . ubc0belige Sagttagetfe^ 
ba MX ^ermeb itU enbnu bet n^e S^enne jfe jZabt^ 
fom alene fyxx ^orjcettetfe paa @ub§ fRige. JBC 
lalbeiDei^ itte retfcecbtg, fom af S^r^gt for SRennef 
flerS 8ope efterluber bet ©nbe^ t>l tixllti ,^at\ >S.\^ at io^iM et mate bei:>^ etl^r a) l^it f unbe uAbbrage 
fig fra bereg \^erreb0mine og f0lge ftfte i^pilerv 
®aa(et)|e8 er bet ogfaa me^ «Den/ bep fun t>0eb,' «|(elt 
iffe eljfei^ ^uH iot } • ^iitUtUi^et enbnu bet fani(<t 
tne^ fom bet Dat tt If or ti /og i^ar enbnu fine gamte 
S3egtennger/ ®e(D bat; naar^oDen )»(ttUt 7C^M\e 
fot bet 9tette og ®obe^ f0fet: ben bog ingen Z^M^ 
ttbforber ilU ®ub8 ^uu6|^o(bntng for 08/ bragev 
08 itU til l^am { (uirnUg^engit^enl^eb, ZiUib 6g 
Jtterligl^eb. ^en, ber fun (ienber 2ot)en8 9lelf<tr« 
btgl^eb> fErtber jiolt og fo(b ffn glcebetomme ^ei, 
^an forbrer af ftg felt)/ at l^an uwrt ftal feeatte 
2i»et8 Slortfter DlSne/ 'og af at betS J^erligl^eb ub# 
f0ger ^an Sntet uben bet firenge, n0gne S3«b/ 
2)erfom ^an ^olber bet, ba ftger 2ot)en ^*it *<* 
fmit big iffe meb Sorbring om 80n, bet Diete btgj 
not, at bu fan l^^ile roltg i big felu; og oDerhitebet 
^ahS3ubet/ l^Dab l^ar ba Somen at fige ^dmnben 
^orbanbetfe? SSee be ^atbne! ftger ben\ t^ t>et 
@f eete er jfeet / og Simerne menbe albrig ttlbage, 
at be funbe ttbf^beS bebre, og ^Cngerend Saaret 
ttbflette iffe 6ih @fcenbfe( , og Sntet ^ar bu til at 
UtaU bin ©fplb, tl^t l^mer 2)ag xinbtt op meb n^ 
gor|>ttgfetfe/ og f0r ben fpnfer, fan buiffel^abc 
itbrettet fWere, enb ^Dab ben 2)ag felD forbrebe, 
men Svttet til at hebe paa be forrige S)age$ ®Qn< 
ber» @iger iffe, at bttte er <alef for flrengt; 
fiouen fan iffe tale anberlebeS> ben fan iffe efter^^ 
fiiDe nogen af fine gorbringer, fan iffe unbff^lbe 
og tilgiioe, ben maa true og forf(w:be> og bet er 
^nS Qmbtbt, uben ®f aanfet at txef f e @ambitftg< _ i. 295 

tfiUn6 SRciQ^ Wlm hetfoin bet in^mZil^uQt er 
fra benS 2;nib|ter/ tngen jO|)retgnttig for ben $alb« 
1!^, Ingen 5£r0fl for ben UtiQexfulbe, l^uab fan ben 
ba ttlftbfi fremm'rfe^ uben entto en tonfeleS Stge« 
69^biflf>cb m0b ®obt 03 Cnbt /^ob girelfe 09 go^- 
tabelfe, effer og^at@te(en forfbiulet? (SOeV \)are 
be maaffee faa , fom opfldDe cil @trnb> jforbi be 
'meente ben un^ttig, fovH be Sviteifiihfle tit iii tibr 
fCette ben eengang paabiragne S$r0be> og ifte ^toebe^ 
at '©pnber funne forlabeS? ^ ' 

^ar bu tngen anbenlRefl dttaUtil 06 web; 
o'*®ub! enb JJenhe^ ^Dortsfeb ©pnl^ere fortDiDle? 
frar bu tngen So^gebom for bet f0nberfnufle ^iette^ 
€r felD ten £ cere, fom bu lob bin @0n forf^nbe 
paa Sorben, tnUt%nM, mb en np Snbjl(atptl\t 
af bine 93ub, etn^t 0^ ^0ittbeU|gere heltczftei Ubi 
fagn fra big, af bu ml b0mme 3orben? ^l^Dorfor 
fa!be8 ben ba et @t>angelium/ et gtobeligt S3ubis 
jfab? — JDet SBubflab, fom \>i UmQt til at ^0xt, 
er jjo big bef,^ ^t Pi ^^^^ «« naabig ®ub ; Im ber^ 
Deb ftnber ®telen, t(fe blot S£t0fl, tnen ^raft og 
SRob til at flvctU tftev ^ulbfommenl^eb. ^aa^^ 
bant Dar ogfaa bet S$ilbi!ab, l^Dtlfet @ub fenbte, 
ba ^an lob fott^hbe ^reb^eb Sefum Sf^riftum^ og 
htt famme SbangeHum t^ber enbnu, tun at t)i tf(e 
bitte annamnie bet» iDg ^Dorfor if f e ? ©r bet forbt 
@ub& Sod er breben od j^eOfigere, og Di frpgte for 
etl^Dert Snhgreb t lent^ttvebamme^ Seg o))fprs 
brepgber, feer 09 1^0rer/ l^bab ber er for (Sbert 
ftben ben Siib, ba SRenneffetie if fe mere mene at 
be|i0De Sorlabelfe.for bereS ^pnber, ^giffemere 
DtSe ^0re om en Sorfomng mellem bem 0^ <Su})| 296 

r 

\ 

er ha b^teS Sip blet>et tenere^ bereS SStQie l^eUigfte/ 
ec @amDittig^eben& 9i0{l b(eDen.fi(er(ere eUet mere 
atet , er (SutiS Sod bleuen ((arere (ienbt eUer ab^ 
iQbt meb f^rre Sro|Eab ? 9Keb fyoab StH bebreibe ^ 
3 08 ba^ at bet er txnrt SuangeUttm , bee b^Sfec 
©ieleni @0Dtt? 2 funne bog ilU 3C«ibet — ber* 
fom 3 Hit Ditle {tge enl^oer S<^lben/ at ^an et fotf 

' taht itben SRebning — - 3 l^nne^ bog if (e 2(nbet^ enb 
f^ge nogen Uboet« 3 ftge berfor, at 9R«mietfet6 
Sunec ete inbffmnl^ebe/ at ^eilttin ere n0bt>enbtge/ 
at 3ngen i^ar unbgaaet bem / at pi aOfe ere foage 

^ '@{ab»tnger / og maae b0mmeS fom faabanne meb 
SRilbl^eb og JDi>erb(ereIfe» £)g bermeb er ba SoDenS 
9tetf(srbig]^eb ^aanb^(tt>et, naat^ bet iDnbe iHt mere 
l^ebber @9nb, naar bet i((e m^re ftge§^ at®ttbs 
SSrebe bliuer beroper, naar bet J^aa\>, fom ^pn^ 
tere fatte tit ®ubs 9laabe/ faaer ^(ilfeKfe of en 
I^iQig Sorbring fra bereS @ibe> og be iffe mere 
t)\Ue tale om Si^giPelfe og SBarml^ierttgl[^b fra. 
&nb6 mbel 

£)l (abet 4>8 Inn HtDe t>eb, fom bet alttb 
jleebe i S^rijli «ir?e, tit ben faa .tt0bDenbige ?>r(t^ 
hiUn om JDmDenbelfe , efter J^erren§ egen ^Cnorb^ 
tiing at f0te ben anben om SpnberneS gorI(ibeIfe ; 
laber oS bringe ben til aCe btm, ber ere t)arb at 
]^0rebcn, tit beSprigtige, be SIbmpge, tit bem/ 
ber l^itngre og t0i:fte efter 3tetfcerbigbeb; bringe 
ben/ iffe i Dort eget ^am, men i ^anS, ^oem 
(Sub* gat) 2Kagt at forlabe ©pnbcr paa 2otben^ 
%0x\t ba ^a\)e Di et cbrifteligt Spangelium / men 
fatibcUg, f0rfl ba ^au m ogfaa ret SEittib tit ®ub, 
pg funne gtabe o3 t l^am« S()i tage Pi @()riftu$ 20 

hoxt, l^uab* ^aDe t>i ba tnhnn, bn xH fotr>i^Jet oS 
Dm ®ub§ &mliQ^i\>^ SSefragte i){ .SKatute'ri, , bci 
ftnbe Dt DiftnoC utaOfige Spoi: af en ^a^t, ^^<f 
aabenbarec fitg meb <Sobl[^b og fabertig Jforforgj 
men ben famme 9Ragt fpneS o$ ofte 0belceggenbe pg 
fot^cert^enbe. Z<znh^ \>i paa ^erbeng SSegtDen^^ 
ber , ba (unne \>i Del itU mt§(tenbe S&it^bpmmenS 
og 2((magtenS orbnenbe <f)aAnb/ men mangen @ang 
him m bog i Z\>M, cm benne Sorb Inn ec ^tt ' 
^tueplaH for ®ubS ^ttajfe/ eQer ogfaa for J^anS 
Sorbatmelfe. ^nben i Dort^ eget SSrpfl ,^ ^DtS t>f 
t>i(le agte ))aa, ^t^ab SBibnegbptb Dt bertunn^^for^ 
nemme; Ipfer mangen ^ang en @traa(e af bet gl(e^^ 
beltgfie ^aah, og mangen ®ang ;:ttger ber ben tr0^ 
fteg(0fefte ^r^gt. 9g fi^alebeg gaae )^ ||e.ii f 
Soiol^ nben nogen Dtf Sittib eOfer toltg ®l9tp$f 
tnbtil t>t I(ste at tcoe bet @t>angeltum / at Gub e(s 
ff ebe SSerben ^ faa ^an fenbte {t^n eenbaoi^ne @0n, 
paa bet l^uer belt^ fpm ttoet paa ^arn, ilU ftajji 
fortabeg^ men l^aDe et eDtgt Sio ^ il^i ^t>o ber dn» 
tager bette meb fn(b f^otDtgning^ ^av @nbe paa {fti 
%r>M og fin S^9gt/ ^an Deeb bet^ (xt ®ub^v $itt^ 

2fltfaa er 6»angeHi gi0jl en anj»?ny enb 
Sot)eng, nemltg SKUbl^eb og 9taabe} i b^tS ®)),rog 
falbeg ®nb en Saber / og oi inbbpbeg til at t)orbe 
^anS S0rn ; mtn ber^eb oil betS S^trf ning t .gier^ 
Ut ogfaa Dcere en ganffc anben/ enb £oDeng. So^ 
ler jeg 2ot>en8 iOrb til big, og j[eg ftnber Snbgang 
l^o§ big/ ba fan jeg osngfte og ffrceffe bit @inb, 
faa bu maaffee unberCafter big meb Srt^gt og S3^* 
wn, nifn faa bu fuKer: btt \>at (iiM^viVit%^^^\x% 298 

« 

at ^fttt tfPe t)ar fob, fj^f ))i tfoinbre weHem ibei 8fa« 
t«r, vfalbe let, 69 faa b9bt / 09 fttnne Ddrtfteli^en 
iD)>teifed! Sa(ei: jeg bertmob S^rijli et^angeHum, 
09 i«i3 ^iibet 3ttbg4n9 fio8 bfg,^ ba fteffir Jeg bit 
t^effe^ 03 bet glaber ftg i @ub bin %u\\tXf og bit- 
innberlafier big ©ubd SSillie, tffe meb ©tenflnbTgs 
i^eb, mettmebDtffiQ g^bfg^b 09 gpfl^ Sg faalei 
bed fremDtrfeS bet mere og mere x eg , fom unbec 
SoDenS ,|)erreb0mme enbnn ^ffebe 08; t^t beir for« 
b0mmer i>et bet Dttb^ i (XS / ^en op^ce^et bet iffe, 
ten l^enDenber Del Dere Soinfer tU ®ub, faa atDi 
bdabe Dtbe^ (at \)^Xi et, ^d f^9dt^ ^^^ / ^^^ ben 
]^nt)enber tffe bort <|)terte tit ®ub, faa at Di etfCe 
i^am* iDg bog/ ffal et S^enneffe Dirleltg og i 

' ®ntnben forbebreS, ba maa bette @ibfle flei, ha 
thaa ben ©triib,- fom effer »or jjorbiffe Slatitt er 

. imeUem 06 og ®ub, f>p^(t)^t6, og Di t t>ort Snberfie 
for(ige8 «ieb @ub. Sl^i bebre bli^er bog et SRen* 
fre{fe iffe faalebeS flpffeDtiS, faa at $an ferfl 0t>er 
pg t at opfptbe een ?>ngt, og pben ]enanben, faa 
at ^ang 4^etltg]^eb efterl^aanben famfer ftg af en« 
f elte ©ierninget , tnbtti btgfeg Zal er fiort nof til, 
at ^an berefter .funbe falbeg retfosrbig 5 men tnb* 
tobrteSfrtf^ frd bet forbebrebe, bet l^eUfgebe, bet 
leDenbe og (ternge <f)terte maa ben fdnbe ^orbebrtng 
tibbrebe ftg oDer l^anS i^ele 2et)net» 3CUfaa f0rfl, 
naar m leue i ,®ub, og ®ub leDer 1 o8> f0rfl ba 
flwffeS be onbe SSegteringer, ba forlange m tPfe 
mere be forbubne grugter, t^i Dt l^aue fmagt bet 
S3ebre« ^me Sit) i ®ub tan bn fdlbe £ro> tf)i 

' bet er t Sroen, at Dt fatte @ttb og l^cenge oS fafi 
tU^mi btt fan falbe bet «ier{ia^eb, t\)\bittttt^ 299 

bVi S3aanb; l^DotDeb ^an foreiier 08 affe nugbfig* 
tRert ^t)ab bu errb falbe*1{et> ba ecberSnfef , ber' 
faalebeS fremfolb^cv naret og bef«flM> bet> fom 
^^tifit Soatigdium; t()t bette olene baab^ t>t( og 
Tan ti(fu(be tirff 2;ro og AtetUgl^b^ 'ifle Zt>an^ 
ofl S5r99t» / ,.1 " • . ^^^> .^* ^-i. 

^ ©aalcbeS Dar Wf ingenftttafte for at bptofe 
SoDen, for at^fftdfe t>tn6 ®mnin^&^f at @u^ 
to^'forf9nbe,9»aabe 03 ^t^b Detf'Sefumf ^riflum> 
men jttjl foe at batine 08 tU npe SKenneffet/ fom 
^'aoe &9{l og SBillte ttl |K^n$ Soo, for at ^tenf0be 
t6 til et bebre StDy og bermeb enbe bor £loaI og 
t)or ©triib* — 2Cn t)el |Jcibei>2(ltv,i oSfaa lang* 
fomt} faa ufulbf omment frem^ t)e{ er bet enbnu faare 
tangt fra, at 9logen af o§ ret i SSroen er mobnet 
til fanb ^eUtg^eb} men @ub Dcrre loDet, at ^an 
ve\>hli\>it faa faberHgen at fibe o& fremab, at ^an' 
laber fine Sorjattetfer forene ffg meb l^ang Sod i 
hen faUggterenbe Sosre om (Sf^rtfio* SE^i oel er 
bit ®inai oerocrrbigt og l^etltgt/ bu SorberigeS ^er$ 
re I naar bu aabenbarer big i bin SRajeflcrt for be 
forfarbebe @l(egter/ naar bin 2oi> taler tit bem 
meb fin ^eii SR^nbig^eb , og inbjlutter bem alle 
itnber ©pnb, og falber big Un nibliere ®ub^ fom 
]^iemf0ger at SRiSgierning. 9Ren fienbte jeg big 
Itxn fra bette ®teb^ i benne @(if!elfe/ ba oilbe 
jeg t>H ogfaa fl^e for big/ om feg nogenfiebg funbe 
{liAte mig for bit^af^n, ba tttrbe jeg iffe fatte bet 
^aah , nogenffnbe <kt no^rme mig til big t «|)eaigl^b 
og SRetfarbigl^eb / t^i feg Deeb \>tt aU for t)e|/ at 
mig fatted ben SRoe8/ jeg ffutbe l^qDe for big» §Ren 
jeg fan after »tnbe ben — taXUi ^otx^^^i ^^.>^ 300 N • • n na^big o^ Hxml^UxtiQ , fom bu er ^tUi^ og ttU 
fcerbtg/ athu f albet ®Qnbere tt(£)mDenbelfe5 talCet 
i^o^re bit, at bu lob Sefu d^xi^i Stox6 opxei^ci, en 
Silflugt for bem/ fom eller^ irtQcn^ebi (unne finbe 
J^r>iUy ^it^atilU op^(t\)et btti 2ot>/' iffe afffaff 
fet eet enefle af bine S3ub, tffe eftergiDet nogen af 
bine Sorjbrtnger tit 08 j men fi:a bet ff a( ben 7Cn« 
getfulbe ^ente Srefl , ben S^obfettbide £taft / fra 
bet fCat Si»etd fliUe ®(anbS «bbreb( ftg o^ec SSer^ 
hen, og ®9nbere ffutte omDenbe figjog ttoe og ^tU 
nggi0tee J og fom bet ^0ttt6 »eb i(>t>tn, at ®ub er 
tetfoetbig/ foa f!al bet ^oreS !t)eb Sk^AngeUumii at 
®ttb er tiaabig* :Zmin^ 

• • ff • I 


;:1 '■ V '1 " ' .'1 I ». •» I . i-ij . .. . • ; » • ■ » ' * *i > f i . ■ : ■ i. J\. J • '. . 


doi ». • » • t y _ t '' . ' • . » f ^ r t. , t • * 4 , ^ • r ■ -..i »•■**■ ^ •- « ' 1 

#■■■'•>■■ ■ , . r- f . • ' i •■ • . >•■»'* 
> , - . » ■ ^ •0m :;l;Afem«td9^^ ;^m^ M.,;,;^ 

-• i ! J .'.' J . = \ * * h J • I - • i- .1 - , . . >»» «*»->\ ill K , ■* . *4\^ J J -i 

' "y. r IC'/- : ..f ' w. ' . . ■... ... * \*^\ 

S3f cre'tttf^tiMrfAtftlebie foe <k^sltf« ilgv o @ttH 
t|@)?el ' ' SMi «i^^ni'jD«ei;be«ttdiiiRd; 'af')^ '^av« 3C(( 
of' tl^ / %it-> CK Jl^ed SSittie ^at f ^tHiiM: tin0'l&erdi«rr< 
tiitigeit i^a>> '% i»r-' tttf it>e8 Wn«®tft|>U^rt tfi , : fom 
bitlt«ri>e^ ^ |^(as^tfd> b(tr'f»Nt^^ei^fdmt}i(ir; 
^f i' 4ec ixt fiia ^afi^/ bb gl^limK -bt^ ^t)ev SS«t* 
^t^en^) ib« oiibelJage f^gV be life Susft 1^ big, i 

(y-4»tt^(Mf ffkbJ^H ;|i«ftirt{u>, '^'be !»dttgjt^4£t(fIudY^ 

btt 'b«^'^ob^<^be'c $ Kit>m ittt^fi^Umrni big) 
tti?l|l»i ere ytt-fil^Al fat 4t ftim*f#ipe"»«tc4Blcgt«i 
HftSe^Meb^Sr^tTflde^. "SSof Sdi»'4>M!b('>|»0MV di 
\>dij>a«e^v(cif«^>b{g<'t>e(^^ade(id-^ 4^^'i> b«f^»ir^t^t 
«fy'^ib^0!rgt0f, o^|it)e<btd ^i>«; fumvi lunne; 
tiii)M9'^ogtii» 'V^«h^€Slutab btntf^'^df^llm^i b%; 
1iift>b(ft ii>i«»^'<l 0» ti^ 'ee#iifoilfi^'<b fov bet®90e>, 
bfi'PiJ/ nY^e^<if;at alt ®»W -«r b<rt 1»etd»*f*^^ 

'f»IVible0§> effe«^it48(imt!(f(m(ttv- <<^' >.... 302 

@t)an0eKum: tnt XYII, ii«i9* 

SSt viUe begpnbe meb at Qiete 08 beR S3egt< 
venl^eb(et>enbe;,.fom vort focelcefle Soangeltttm for; 
tajKer. S>ec vace ti lOZatttb ^ angcebne af en t ^ine 
2anbe l^ecfCenbe fmecteltS; vammtliQ, og oftePl ultte 
getig @9gbom , ^t>t((eR focf ben ftne i^t>ctge f'^ta^er 
enbnu naften mebfecfe UbehtCfelfe fta bet inenne* 
ffeUge ^ej{7(^b, t|)t af ^c^gt foe ®mttte ffpebe (Sn« 
iroerbe UtpffeHde^ 09 be eurbe i((e ^jaoe beceS So* 
(ig i Specne'. TCIffaa for bet mefte ooeclabte til 
tern fe(!»,, (Se.i(inbJE);/eal<i)« ttI.iD.9id<tna.^b bein,- 
tec »ate (tgefita uI^K eltge , font be , tU dt |>0re 
©lenlpben af becet egne StlaQcx i be 3fnbi;e§ , ffl^te 
be bere« iawmtrfnIHe, tn«fj««i|j«tt}>f|jf#,8i»,. j, 0jjEm 
befaA/ebeg^b^acbfEeS ee9fooi|n«,$3eii, ffi/it^ be Uif^ 
hotte ^am^i i>m;i^l»e9t:^e J^(Wb< (^91 tit^atfct^ p^^ 
@»)ebal|fe,;Wb jl^«R?:Wte W«ttn^,;re^ebf j;ijb<|.^jl^ 

ben.3;iaib;,^ei|i iti^c«f}^i^tiEHr!>L'^a.(| W* PtiiHiM 
Innbe ,, ne( P8fftft(Mi(^<t &i(^,jbje|ir;> »$ i>f. ^kfffijfe 
0t0ffen ogfagb^t 5fif«ii ^4v/..f9vHnm^\^fl^ 

(»)ec b« @i«gbt8tl',>&a» ja*!ii^!ftw it|^ ,fh;<«! 3Cnleiy 
^ing tiI..At(li(M(f«'J&«»i> : wt» ^ /bet rlOER feJ|b<^ ibe» 
1^^« fpt <^(^4»^«H?« JTi^aMjy tiJ. aWf « <»t ^t WwW 
^e ^nbc>^Mejo«ibe:«.nfe>e. .-jpe »mf2SK«..Pfi'i5«ff 
i^i ba ^we: om/b^ ?li^ !at(ib«i««t^j^b^<«»^b^;«fcii».b« 
2ffftbeleiier.«f, t^«n:.«SeiaJcj}^r«9;> j5?jJ^9i^^ irftoj^^ 
jnen itUift^ttpaffyi ^rmil^MiiPfiP mvQx^f»tik 

ftt.gfpB ($»b 3g««>.T kPo-ifip^^^-^^Mf pm,'^^ 

few f0|ec,b.a. ^h^ip!it<\d4hS\k^e0l^e^^^ 
•anfm bem 83i<l8WnrHa!»nfi?>(W:}>lflfj}i ,^<»li#Wf»f 3oa 

berimob ^0xe pi %ott^Uin^m om b(n (Sntj fom 
Deiibte tilba^e, fcrmiiff imb^e inbflntN ftrt Wiethe, 

meb ^01 9t0U^i,fojii ffulbt neb for S^fUrS^^bet^jo^ 
taf f cbe .|>a»v? •^»P..«jib?r ^om itte.^exniMn'.^^U 
flUwng^ >am i)(ir^»elierfareRi. uii^wj^ow^^^^^^^^ 
ftiernc .f)ewnS (r^jlfUae iDrfer.bi%,J5i;^ 

JDejiw Jprf(ettitt9/;f(j)rfa«»ib.* ben bereWer <>§ 
el af : be U^bex ,\ ^wvptb\^tf^6 fov^txUSfbf ftt iiA 
jjaa 3orbe« ^ . fprtceljter: . tipget .<^elbf nt pg ©pecpti^ 
b«ntligt>i men fi^fJaf^pM b?nJ)eff riper 28enneffe,tteS 
@ittbet<ld 99 ^orbplb^ apflet ganjjfe.^ClmjnbeJligt; 
faalebe^ jfeer bet enbt^n l^per ©ag^ oftberfor ffptte 
tn faa meget mere taQt, |>»ab pi ]^<r ]^0iPiiJ[»rt^'. tjt 
eftertanfe* S5et Par^Jfler:J&h>t/; .web,?ni5. S^fMiSj 
Pijie fin ^ejflift^eb / fopi. .ga^«ii§ , een^^a^rn^/ ]«t 
®ub fiftft i\tt S^iff uoblieb. pg rS?«ttvl^i«rt{fl^b, |3?.ibf. 

neSb^rbi.;; i%nj e):;m8«»fteb$./. jfeatt er til ingw S^itb 
(<xngt borte fra 08, ^anS SSelgterninger omvttide oS/ 
03 be]rfp!tn;ieiibP!d ^rg;j)jg Aummer manden ©ang 
bcf^getSRieweffene^ jba -befflfg^r ^err^nij^r? Ife og 
§orbarmeJfj:rbem pgfaa*' -JDg ffeer . bet ba jffc 
enbntt.berDeb/' fom. be< ffeeb^e peb (>HttJBe(gie^r\tpg' 
i (S^atigeliet? ®a^l<enge gfl0be» er ber j. ; ba, l^itifjSi 
*tege^,baj^0re8 v^tpgfaa bet cen8|ie.U8erJSaqb:r 
•^eure> fprfairm bi^pperoS!; SRen bf rfom ^ap ;bff 
fpidfcAimer fig, })0h8 b^ pgfaa ffiftfpgelfeiij Si»i^ 
faft J^»j(/: jfaa tnbfr(igf> fom be<^ Hbtx^AmMobfi 
fpqfejSvOt P})forbre ber<il?.€i: bet fielbm, M^^^ 
bom eUft anben .9l0b ; brti^er fOgfaa. b()i>« ber^e^Ilfej^A 
iffi fftnfle i^aa (Snb^ tilf m^U ^erCerr pacer^ ■ 

dt fomme ^m if^u, ^\>li TilmaQt, ^t>i8 j^ob^eb tt 
be S3ebr0D«beS Silftitgt/ . ^Sfqgfaa U; fit^^i$' 
^terte ^0nt(en eUerfet f(emm«b/ ha ibet m|nbfi<; 
hebe^ itaoc ,be omftberrfornemme / at b< iCfe^funite 
i^fetjie bent f((D? @.t bet fielbent/ at JBegkringfit 
opfpIbeS / at Stafrt^iifte Iccj^eS; at 920bt» ^nbeS 
eHeijlbog tift^reS|? ^i%^iKi>M Jjf ^ot ^atmipbeltftf > 
at @(o^b,enS (eDenbe^^S^eiJelfe^ ><^t iSfil^Q^l\enf fi:«t»< 
inelR0{i. firifer ^am^i ()^'to»i;^i^^ 

beH^t/ atbe S0t)tf;r bet4|Ie$i)<(om bUu^mtt^p^ai 
9l0benS, S)ag ? at as^nefloti;^ af ®itb| ,IS.e($krnitt^ 
ger birfelid (ate at iolbt t^i tU-^ubr Atftp^^ 
^am^ at Iroe ))aa l^om^ tore / ritU at txcre bef^nfc^ 
tebe> men i aUe ^tng at tabe bereS SBif^mrln^er 
fremf omme' for @ttt meb «£af{tgelfe? $>00 bet^ 'tte- 
ogfact be, bet (o^re bet/ ber / foi»|, ben -Sni i St^at^ - 
geftet/ fffe ffamme ftg Deb^ubS |>rttdvj m^n meb' 
g(ab St0j1: fot{t)nbe/ ()Por fbote Sin^ ®»b i^iit '^tbrt 
imob bem* ■ ■ • '*''^'' * 

©egge (Slag* ^or^olb l^ar btx tfifl tofte l>e^ 
mctttet , tain Sil^0rer! og-bablet bet f0rfh7 4>0i 
l^ifalbet bet ftbfte. S^t l[>)^o§}ebe§ befiagebe bet big. 
i^el/ naar bu faae bem , ber l^aDbe loDet ^It for at 
erl^olbe ®eftielfe fra ben SBptrbe , ber tr^lPPebc beW/' 
ba, naar be ^at)be ei^l^olbt beii / at l^aoe foKglemt 
3C(t/ |^t)ab be (ot)ebe? naar ^K:' faae benf> ^Ufe 
@ttbS fiS^Igtetmnger omnngebe/ > at gotat bered'flBei; 
faa in{$forn0iebe/ fom Darintet 6$obtJb(ei>et'bim; 
til ^eef'i a$erben? S)rbab(ebe, bu bebreibebe bem;' 
bu fanbt bet^iffe ubittigt/ at be<jgten maatte)>i:0t>v 
|)Dab £)nbt er^ ftben be itU ))ilbe ff iefnne )>aa b<t 305 

®o^. ;:ori&ei:{mob ubt){bebe8/ optmtntrebeg {tffert 
tAt ^itttt., soar bit fanbt betn, ba ^aDbe S0(e(fe 
af[fe^t ©ob^/t (om Dar b^w peberfaref^ ber ffionncbc 
yaa'beU {im m ®aDe fca ®ub/ bet jfagbe af op^ 
Yigtigt ®mb: ,)eg er xitiQexe, enb al bet) !9ti1Vunb^ 
^eb og alben Srofa{l()eb ^ |pm Qittb i^r t>iifl itnob 
miQy b/tx: Taftt)^ me^ inbern^ Saf neititnf Us^eb : ^ihr 
inbHV^at:j^xtftk:lifiu\}^tii og meb ftatu, meb fafl^ 
SiUib feiebe tir: l^n ^al 9$ ^t^Ipe fteinbekjSt: 3 
b«f i* faa< OQ j^>rrt beftCi ba f0lte bu ftHerl ,»i at 
jlaatcbpihfftit fK^ntiefEe octne jtiibet ; bu fgjlte/at 
j9fa4K!:$t f(iabant SKennefE^ fttHbe Del f^ine 4^ei:r«nd 
iOnb aiiwnbeS: bf^ Sro^at freljl big. ^ 
. 1B??ti bet, font bisfe fortlienige^^Sefragtnin^s 
g(tr f«t,te big/ bel^0Der bu bet {ttn, for betmi^b at 
fomane ^nbre? ^at bu t((e ogfaa be^D at tn|nbe 
big fe(D berom? ,i^De ba flebfe @tib§ |Belgietnin« 
Qex funbet big, fom bu l^rbe fititeS ? ^at bu mpbtas 
get bm tnebS^f? ^otbu tipbt betu tneb ©lo^be ? 
j^ar bu (^ufeet en^Det af bem fom ett n^ ^orpUgtelJe 
tit at bruge 2Clt, ^tooxaf bu er i Seffbbelfe/ efter 
(3ttb8 SSiHie? \!^ac bu tipftet eti^Der af |)em fom ett 
}i9 iD|)muntrtng ti( at forjage 9Ri6ulob og/St^gt, 
00 at gaa^ bin S^ei meb ben fafte , ben fiabigc Zxo, 
|pm^(a|etie ftprfer til at fulbewbe tot SBanbtinfit, 
fom Di b^it bet ? £)l ; Gnl^Der af 08 bel^0tfet fiWert 
ofte at^ientage ftg felo.l^iin S)aoibs J^ionne %ox^ 
waning: min ®Ul, tot) ^exxen, og ^4)tgtfm int: 
gen af ^Uf :^an6 SSetgierninget I S)entie .^pmaning 
er bet, pit nctrocerenbe itime paa W0 . xiiUc inbs 
ffl^t:j)eo§/ ogjegDit betfottate: . ,, ; 

pm ben ZalmmvciiliQ^ih \A, etc ®u.t^ ^"^^V^^^ 

2 Binb. Vift^ ^ 306 ivihe/ ft( benne bt^Wetiheti, or «(' faafCiiltne 

ba f07friiN' atte ®<ttfb9«te»<if t)i(>fe 'j&rb)-' ^l^a* 
oen- |^ftt>e''fU' fnlbe IB«i^; • ba- moa b«n ufier' ^dM- 
nieb llB<bi»e49iMfe ettA: -Soaii^/ > inen ^•'b0r%f0^* 
S3arm^kicHg^'eb, >ttt gnice b^tnieb mi^t -^Vin 
mem »} t^meflnt^ be^t&tb' Mitlbve faabt I' ®«b '«(• 
fin «to-j9(Qb ^Kobfagtc^-SJe^foiti t>t-'^(itfe'iiegch'9a« 

^iette , ba be^age be WtclhtciQni di ^itettf if feV 
foin ftif lb fi^n^g, at be tbeg' (r^6Ibi foi;dibe(/> ^ottee 
Of tiit^Ht-m Sm^k]''^ii Me bi^ce IBefdleitrfttdit 
if f e fotmctcH at Qtett ^fdbe. £>d ^oovlebed- mftcffc' 
ba v(I beSiefle df bem be^ade®nb^ otei^^it^^^n 
opiaber ftttmilbe .^att«b^ <fer>^9!({e l^ait- jtaftifoa. 
ihongc SRaabrt gieer ft3^8Jfbnc6b9tb^M[>i»i8'Sfi< 
^att f^tbec ni£b ®ob^, 'ttben at be bog bitte^tfbebt^ 
res <^itvtn fplbeS nwb '^Ittbe ? |) wt<ebe8 wall* be 
be^ftge {^m / ber aMib' tntSunbelige he^kte fufl ben 
Sbbptott' et tiifalbeit en Uti^n >• altib ^ttHeifoinniei , 
^aui'fJebfeeh 119 Scgfeclhg ^fttifb^, "itaat be« fom^*' 
et .ppf^^rbf for beta; 'aUib ntisfornetebe finbe ilrt^jte' 
nogttt' S5t«er^eb at ubbrd^^' fetf af bet 'pO^nt^i 
SBfomllet? ^leg t)«b bet^ |o"»^/ 'l^»bt loigt-behii* 
Swb' «r : fica 'i*t »«te' il«tW^f>w»nenf>fbeng = Solig/ 
^Dlife "i|l«re af St>rgcr/'berb«flge ewe b'eiiv •flt««; 
nem $Dijtr' me'cf e -©tebec et^»erf iWenneffe' niaa'»«eri* 
ne {t^ tt(. at funne oanbre/ 9>{en jfulbe ieg berfetf 

• /•■■.'■• . . #ir. 307 ' 

i" 

I 

let fifn^g-foF}iemme«, njacr^fui*., SW««n«^enc , fcitt 
i>Hbe? , ©igei: iUt, <Lt ^ tijmne,;at,, m^t^ev^ 
StodU'Cfe |t)aiiii(te fpc @|(a:bfn>.^.iM^ eu S bA^nebj^ ' 
foi: ©ocgtjtfrv: S)et !anr4n^(^i^](>feve,.>(^|t)e (tfrges 

iiib.^j^ ^^^ ;«»««.. be|w. fifjffr; JfCe (i9e»fcf?>,)i{r?ft 

bet f i ftfttjt^,,, o| »i 9pif^8nt,%t alt ^et.©obf ^.^ 

t mm^iKt '«f*«M S?4?f^;l?nn«/.folbe bet,,®.)b(;, 
barS. , »SMn49 jl .f«|te }>fr|if. , , ;Sf HJl bet; e jer^eti, ,. ^4 *. 
b«*wittf j 6bet. ^u .ef, ttu Ifff tit be- (|Unb^;4 
i<9 tftif««'pe; tjUem,, ^yilfe juft h^ no0et fj^ojtij 
JtocA/ne$]^iec>. '^»|(||, jE|e^i:/0^ebe ^tettec -^riffte^ii^ 
P?b W. ,fS 9?^^!«» rSp?aai]e, mae ^uf»ale. , SRenJjca 
t<Me«;tiV-.^e,.|flePe,v faatfbe| /om 8i»<t gaa^u ^ei| 
fw|ejn.i4>etf faj)»»a«ft^fi jflnij, tU big, ,91m Sil^ 
^PWk feftf99» b^ et i; i)i«(f?: ,^tal,, 09. ,tU tjjf^ 
W»- 1. ^tt^c »^l>^.,fe»Wf:|u^ ;<fl iie0te^.,<4^»«c 
®«a i?9f» &a»e. fttt ^iape,,.;;^er. ©tilling ftnS^e, 
f»«;5>W&e!?»;J^cr^??e9,)^|5^.jptSot6j »<»^ ti»^<«5 - 

<unne..fri§n.be of .foe U,taje,newtnef ig^eb ^ becfom )H 
ingen-.^Jab^ t>itte focAemme berai*; . , ., 

^ ; ,,, ^(jbet '0/8 becfot, ftf'rf t«nfe ^ea/piia. tijiij 

M?^*!*! t^:;!?»li«9«-r .jl^wf^w f><*t« fun ejp fl§ fPf 
f«»t;,^ leebfpm «we^.:O-0:»|,bM frttfe. wy^t^^ 308 

tovt 8ii)8l6ebfe itWti htttlt, ibelig tinfe 'berpaii; 

ibetig trenbe tilbage fceirttl fgftn, V*^'^'^^t !.^^^^' 
Uttbre ot)eir, berfoin t)t ct f0lh 08 gtate tjeb't^oV aH^^' 
ftatib* • SBen ff ulbe^ di irte erf ienbe bet for* fltrff«* 
Doitbigf / ndar faa^9Range tiQabe ftg ifUlt Sifiwt 
ttbeiber, ^i)orfil'bVe^ettH{0 ere \amy Hkjopi'tii 
Si^rbe, I^Dorfra be ^att"" gierne Dare befHeW?^/^a> 
berfom bu t)irfe«^ erffenb'fVbe't.fbr VliixU^ '4fi' 
iini^tti^t, ba f unbe bit tiei i((e fiU big '^ab betDM)/ 
oQitff x>ibfle infef * a'nbet gtaab for bfd;;ii; iV- bK6e 
giab wb 8it)ef / cfrtb at fege big bebre' ^^i^el; 
^en berfom bi]> naot bii aioorltg oi^lh^t^efer bet- ^gr 
dtiDifle ' Xrbeibe ^ finUi bet haabtan^cMx^t og 
giiontigt , ^ ff ulbe bu t>a fttn fee j^en effer e( ii*be'^> 
fom bu meenfe be^a^eligere/ ^ulbe ba'futt'i^ie- ^ 

' paa be Snbtlraenfmnger; fom mueligen j^itftreVg 
i at Dirfe faa SReget effer j)aa beriSRaabe/ btt^thTbey 
og iffe meget mere flro^be at )9(tth ® (tibe 'l^M' big 
owtbet ®obe, ^\>ottH bu finber Seiligbeb 6g vftttt^i . 
fer? Z^i Del Ditte .Rmftern'e ogfaa bfte mangte Mg^ 
mn me be bet jJebfe bg i ilt?^ SHWirte fitibip; 
b0r bu t((e fege 2Cn(ebn{ng tH @lo^be ogfaa om 
beu Arafi^, ®ub forlenebe brg^ l^ooroeb jo bog fda ^ 
SKeget IplfeS Dig, om etrb ilUttii l^oab bu iftti ^ 
ffer ? J>tt pnber fWobflanb / ffger b\t, og feg ttoet 
betiiel*y men bli^et ben ba tfle og mangeA ®ang 
ooert)unben^ finber bu iffe og mangen @diig Unber^f 
fiotfelfe og ^ielp, og er beffe iWe after en ©el^ 
gterning, fom bu jfulbe f(?(e og tjaalfionne?" SDtf 
feer itte be %vnQtei, bu onffebe^ ftger bu atfer^. 
og jeg troerbettyeij'^bofdaenogenftnbe bet^Ve 

i fitlb SKoben^eb paa Soibent JRen jeg fj)0r8eribfg m ,^ft berfom^^bafaae SSclftgneffcn ^ er bet ba ret, at 
*>tt /i|ff ai#0.^^ftcb ?, ®anbcjt^( bet er lanQt 
fiiflfiliu bfrpk>e^4 j^ i^^De at {ta^e, at TCnIebnmg 
4t( ^a|||e ^attf$/ |tten lattj^t mete cm bet fjOtb(et:9 
Wbe>M^t, wirpiige ,, uMifoxnme: ^itxte , betirtemt 
^to^^:^ f ^er, b;n geift§eb,,':fom inflen^S 
^e}> i)ijl Jbaije, om beti Jabl^eb/ fom tngeu 7Cn<^ 
'flt«g<ifejJDUjin^enbe,for at ,^^^ for at britge bet 
'i^obe^ ;ber illbpbe}: jtg.— bette^ itger jeg, er lanflt 

,(?r bet roeSDcerbigt/ tfaar ogfaa gorbinbeU 
feu. met{ antjre.SRenneflfer Inn Mi wr big en iBprbe, 
O0,buinge|) S^flDeeb at ubbrage beraf ? naar b'u iffe 
itaii jlutte big ti( bem, eller bemtitbig, naar ibu 
Sp^et til Icere af bem , Sntet l^ar at tnebbeie bem, 
pg be ttitnev , . bu tUbrin^er .tneb bem,^ rinbe faa 
gusb^tpmmeJ^en? (ftbettoegDarbigt, -naar buiCfe 
{4n fprnemme nogen anbeaSpfi, ber Momflrer bi^ 
i SBerben, i^aari bin @anbs (un ^ar ^cztpH % far 
bet Ubef^agelige og^^orgelige; fun ^ax affiumpM 
ftg for bet (StabeHge? £)l ogfaa berfor blet) bet 
fagt/ at ©ttbg.Qtige j^erer Sarnet til, at m iffe 
{nnne inbgaae t «g)immertget/ meb mfnbre )oi dtter 
vlnhe Ut barnltge ^inb , fo;bt Sarnet faa (dngt 
aabnere mobtager , faa langt neifommete npb^r 
ben tilbubne ©tobe, og. ifle flraic ^ar en SKiSfor* 
n0ie{fe, en ^efpmring tiirebe at forftprre ben tneb^ 
, ©aalebeS »ar bet ogfaa engang meb big — Det ^at 
tM ftben feet 5SRegef, fom bu tHe 0n|!ebe at fe?,. 
''^t)t mange Srfaringer , fom (obe fm$rleU(i^ Stib^ vhxe big f teri^v tiiebeflg be>dre tHJiebv / og thbntt 
•eve iet, naatbix fommer l>em i^w -^ og «* bierba 
7((^or 00 $BitSbbnt/ naar bu (unbt^aUr t>(b btf^iu 
'ttfe? SUdar bu tin ftaaefbrt'/ fern Utegf t- tfgire 'JJ4d 
^tlrjlatib bff ^raf^'-fda 'iri nKre>btfriWf'<% ilfc 
\>\{Ut, fRjlbe'btt W'f*§ett '«t«et>nth^*irlf/M^ 
at fiicbbcsV-'Wiffote' ftttt^e^^^^ btt^' ®fW> Wif'bet 
;famme?;'--^'- ^■■•■ 'j'*" ^•" \ ^ '■ ■• ^-'^ ' ■ 
■ «Ken beffe i^r jfiji IKorlftetten } benjgttHd/'Pfi^^ 
*U; taac eitbnu gtemttbJm for^fg foih ef ®bfen>-^{i9t 
paa faa tnangeflagS grugfer/ f m^f Ife'f^ mft^ - It W^ 
iivttmb^aabei fdti fm^ft V iag tiu *-^ a^e^tJttrs 

^6ct bermeo — Wi j^c ;Wrt f^rfiingk go«pti«d 
'irddfmtigt ftg big > 'ftt\^idb(!t fe'ebraget/ aif%t?em^ 
tiben irte i^lVtr; l^ab beti'lob^r, og atSJtenne* 
ffct bog ingcn Ubftgt frar, ot^n bien > * ief Jet* thahgte 
ettcr faa bortllegVbi ^flct thiiifo'mmetfgeit l^etifliDt^te 
5Car/ ttieb aUe ttnieStnmngci: og alt @it trt \>6rbe 
|fbrfmnfetfen§ 5B*)iffe. '©efife er bijinof ogfaa 
SJaftf rdrti§ jtb jle f0pgeUge Ubfigif ^ t)g ' jo tpbeligere 
ben ubbirter ftg/be'ftomew maa beh ogf&a brdcbe 
enb«et@l<i5bci8f0tcife i^icrf^f. Sttenbi^ fom Pger^ 
at bu- l^at ^rocn ^ b*^ ben" tjlrtelig / ogberfottbu 
i ©anbbeb og ret af \&icrfet troer> at bet ct im 
et)ig aSiiSbom og ^ob^eb/ fbm fercr btrth/ ber tritte 
f.0lg6 benS SS^ihf / giennem beffe 8!b ben Wl cf be^ 
bi'c', '9t?or alt @obt mobne§, b^oV alle Sorjattelfit 
*opf9tbe§ — ol b^ab fan bog SEroen Dare for bfg^. 
't}^ilUn mfnbfie SJetpbrnng fan bet^ bit befienbit. 
pm &ub OQ om b^en/ bb«m ^an tibfenbte> ^ffbtib ^1 

■ ^ 

•jtlitoj«3 .l««ii><t(« fy^f fffcl^iB,. berf^Bj b? iite foc» 
IW»ttieii,bjet,<f^»'/»r.ifi^t«.^^V;W Wn JEco life 

•!5o i rv. ,$f>fQlm, .in^\ $H^i f^ups ^ifSm^W^. ♦ 

ji«ilf€ ,«|, ';«|i^t ®?t8kr uicg V ., fo m ey bl«>««» .i?! rt t 

.4p«»I»i ;S!^ b*t2fnt»e^#jviijefte, at »il>e;ttfin;c bet 

a|tf4inotfti <(r^ub..;i,^ At. »i iiflere ^06 oS ben poet* 

ffjjlb* J»iia^f(»iB«nef».i' '.S^tte.et nu«tte5*« ^«Bbs 
lifbv 'faa4[§efww<-»ii»t <gti^j»,<:c fir(i): f<»ttct . benS 

i^<IC;^«tj b;95 ;ain?»,fsr, jbftrfefisfi^ Ol?qfl0bi0t/ «t »i 

-flpWBlirg:?.' iJtfit paa b? Slffte> ogfaa ba, naot.l^ 
^lUtb^iD {ttdlbri^ i^ece^ i^^icte (9c @(aben> :pgfaa-.ba^ 
:iia(tribiec«d£9f} ei; \ajx\>,qnt^Mi),e beit>tb tucbe t^nEe 
fi^d'^ub., om be 03 t^Cifoi: gi^re bet ? ; ^.eig fpecB^ 
iflf j^ngang^ oqi bere# SR^t^b. Mtenbec bet^ men 
o«,beceg i^teete f^IfrD^t/j dt be f»^nb iiitxn 
®loit>e ^^ItiQe,, be ti^i: S^l. j()»oi-. (Jjaarlige etc 
SRenneffene tntbt t.f>( b£?<S ^rpdf7a^k.-.|^!k>i>>: .^<b«t 
fotftaaebt, ^WxiPmMPf^h b«n ^9^)^ ®t<cbc 
«r! SJ^t ^tt>e$ ber mstn%f>u^iU.inQf, b&c mece «;c 
ijtAtlib tU at focl^eie ^(f(iben,g-i^0l«tf?/ '^nb benne^ 
<tt %(t^ ^votuftb M.:Ql9be8^ ec en fSelgierntng/ 
<n &at>t, :fom funJMeipi pf ttr2)eely :;fpt^t <ben 2(1' 
^^9bt f»m 06 j^Uv 0^ wb4(f of J>en ? ]it; ,@{aj)att»> 
t-ifteii bigJ^rlidete, fowe^iwic Jtyt bet. «iebi&^l^<« S^fl^ at TiUin^ f ptcevi fESMriR ; at<^09^ni 30%^ 
bomme fplbe .Sanbedi^ /. . feet "tfi nfeh^tiitt'&leibi - 
op tli ®tternertieS < Scatter paa ^ivmiUn9 '^^MU 
Ding ^ naar bu. Cun (^unbrer ben St! Wlnittg ^ ;^ot< 
tftet alt befte gaaec ftn foreffreDite Aang/ iibDiUef 
i ftn beflimte £)tt^, I fenb naot b'ttJ^atiiet^bit^ief* 
te tU fiam> fom tiJ>mtebe bet,, fom Dttire'; %f 
SSelfidnelfe flulbe.fplbe / at ®Ci0nl^eb ffutbe fttf^tk ^ 
^immel og 3orb ,- ))a4 bet ^^C(^> f>»a^* {M>esc> ^|^«k ^ 
bet ogfaa bu fCuIbe gte^ed'^evDeb ? ^tNib QiioriSn' 
Ugt bu o))(et>ei:,^ b^ ^egtt)en^eber/ {^HbttMbMISto 
^ faaet en np, en entfeltgere Sletntng, ^^ii^jl^fl^ 
bet mdUt^xQ paain bef^cerKg jBetVs^b)^- Sttfll^ 
ber optttibet t 9^0ben$ @tunb / be unt^rlf ^ 40n^ 
t>eltmnger/ i^Dorueb ftunbom tet i^HtiiQ^vMh 
Uv {tg af bet, bu for^en falbte UIpHe: blttrerlift 
bette big (terere, nadr bu mdbtaget bet ubetr«l^fi 
tertan{e , eUer naar bu fun (albec bet et motxUUet 
@amm^nj}0b af S3egit)en^eber/ enb naar btrtattfet: 
paa l^am, uben j^Dem ilU en-^putt) falber tUSoi^ 
ben/uben ^m8 fKagt, uben ^mS faberltg'e - $or^, 
forg Sntet af alt bette \>at mebt faalebeS ttlfdni^ 
tnen? S0tfi naac bu tcenfet big- bet faatebeS dU 
bu taffe, og f0t:fi, naar bu faalebeS taf f er, t>j('bin 
©Icebe Doere reen og fulbf ommem " " ^ 

6eet attet Iftic, f^Dorlebed SalnemmeUgi^eben 
et fotB^nben meb bet barnlige ®inbelag , lorn See 
fu§ forbrebe ^06 bem , bet ^ude ^aDe S)eei i ,^m« 
tnertget^ ^£^1 mebenS bu k>ar et S3arn , ba lafbte 
> hn gierne •alt bet @obe, bu mobtog, en ®abti^ o^ 
; S3e(gietning , ba ta(febe bit gietne ^aabe Wtentc^^.^ 
ff et Qg ®iib ; (^\>ot Ubet enbing bin ^otflaAb \>at 313 \ . itbi)if (el)t ba bar bog. ofimbt ^beorSfinfe Iet)(»)^ t 
tit li^ierte, MAtijtt^iiaDbe en Sabep t:«^tmtene^ og 

fom bu troebdv Mif btt'biitbeibeM ^(^^xt^m ^ ®tob^ 
foatebcSwtmbtbttiS^faai at ^u'b]ii:b« taffe ()am^ ^ 

•iuiai: btt ec^olbt betj^bit'troebe, at ^oii fom big 
if^it^ o^^whiQMti tnn rrtte b^Ieiltge Siib> fccb^ 
"fyaxi Dilbe big wlv forbl ^m eat Mn galjc^t;.! , 
'^ixaUtif og^berfbr fflte bu^ at buitU^hu^hc^Um^ 
tit ^an9 'SSelgiermnget ; ' men lot>e : ^an$ f^enigie 
9lat>ii» i|)<ir bu nu k)it{e(tgPen.(a>i:t nogeni&iifii' 
tom^ fom jfttlbe betage big benne. bamltge S0(e(f^' ^ 
JDl>''^orjptanbett'.maa letve fi)^egiet> og mange %<iit ^ , 
imaoe ga^e ^en, inben ben fcictte): ^ Jf^i^ab ben at^ 
ttaatt at fatfty men tibitgen aKerebe, faafnavt 
na^tn bet ^g^bet at ftaaey*'* luar I^iertet bet . 
v®t0rfie og SBcbjle i frort Solelfe; og berfom be6ne 
nbjlnlf eg , ba tv bet t ingen AIogfFab Srftatning * 
,fot: benft ZaK ^ 2cg 9ar jtben ^ine tiblige %ax 
tnobtaget faa megen UnbetDiiSning ^ JOtf!tt faa 
meget om gubbommelige og menne{7e(ige ^ing; ^m^tt 
|>t)ab {eg enblcetfe eUerfanbt/ l^oor fattig Dilbe 
jjeg f0(e mig > berfom Jeg bno^ct tyaiob^ tabt ben 
£)Detbei)iiSntng , at alt bet (Sobje^ b^orom man 
figet, 4t Slaturen jlienfer bet, ec i^anS SSelQin^ 
tdtiQ^. fom inbrettebe 92aturen; at alt bet @obe> 
i>t)ocom man ftger , at bet fremfommer Deb S5egii^^ 
t>en$ebetne8 @ammeQft0b ;^ . er l^ang ^<ztl, fom^ 
laber bem tmfe faalebeS fammen/ ataltbet @o« 
be,: fom; i^^enneffet jfienfe mig/ er bog l^anS ®aw, 
fom li^gget .^ierlig^eben i SRenneffeneS 4>i^^<^^i/ ^d 
.. fom (abet mig m0be bem j)aa £ioetS SSei , ber tfiOe 
ftntage flgmit §StU £)g berfoc fEal xnifitt %^<s^^ , ' > /• 

,::;..: .;g|f^ ^irf^ttt faoT ;{dtei»t|jHt tti(«ge for'at to 

ij^et / nftet ^atiSfSiUie^ j /Ski bej^Der fetter im 
> $ffii^ btMli0^ftij|> ttk!t)iiWng> at bwM^eu .S&atninmt^ 

btf^ enbniu ^ormoningen^ t^rb/ ta Sptfeligey 1^ 
t^i^eftb er/ fig fitfaJb bUfnb:fa(i«t:ibm SySC^l 2(1]^ 
99al^ bu tvtUnhtt ^^^mw (Sat)e af:.@ttb> moa bit 
iifg^iiiftt'Hnti^Jfom ewm^^^ til M 

' ffireligl^ Weio ;big gfbett fremfot lilaiige 2Ciibr*, 
ibvtf^m t^ i^nbtlSttgtoim og iD))erfl0big]^e^ fremfor 
inditgc^nbte/ er b^t big ba ilU altfommen Mroe^, 
Wfbt^iWc ef; SKibbel were/ fom w tagt i Wii 
^tttint)/ ^wrmeb bu fdn ttbrette SRete , enb be fleis 
fte ^nbre? SWen ir^belte faa^ ]^t)orlebc§ funbe hji 
*a f0le:bin 89«ev -l^^orlebeS funbetu bd tctiife jjaa 
^1^«^ fom bettpebe big bet, og bog g(emme, at itle 
tlot m forbigaaenbe getelfe/ iffe blot et fl^gttgit 
t)tb> teen at ben ;^ele 2Cnt)enbeIfe af bet/ berWeto 
*>ig ^i^et, tial taWei ^amt Sa, etttie enfywt 
®ttebe f fom Deberfare& big ^ ^ et .n^t SSoanb/. fom 
innber big tit l^am^ ber gat) big bet @obe/ en 119 
iD^fokbtlrtg ttl big, efterbi bu tt t^f fctf g , . ba. at . 
»*re 1>itt ir)tU Dcetb? .«i forbre Jo , /at fKetttoeflfet 
V^da t SRobgangd Ziib fFa( flaae fafl , 'oS^n t{fe 
/Fal tobe ftt SS^b , fm Acaft bHiU uliSiummzt eg I. 


3^ f 

\>ixlttt xxiQzn iDpmutitnng^^dr terDeb^ ingen £011 
betforj men ^Dor nieglit SRerV Tt0r t)i ba fl?e forbre 
afJ)en, b0^tocriiHe forbre af pg feb ^ l^DiS 8iD 
er^rtgt f)act S)|)muntrthger T iD! (>t)er @ang ®ub8 
iJWjfuiiHeb ifM np b?|0^et'M;**a DoeKe benefit 
faa ©tctbe i bbr^ v!^ierlet>.t» 1)rad^.ben 08 ))aa 119 
fil ^ani/ fra $fbem bog a( gob .®a))e !^ommer , men 
bbrj^et^en)fb^|0imm« ogjtictii^^^^ tip Spfl.tifttC^ 
beibet/ np tBetijutnin^^om 4£rb1Iab> np Ateriiglf^et) 
Dore ^jerter J |0r|l ba"" M f ^ m'O'ub, {om \)in Dit 
talfeS af biS:'' ' ""O.m'ttKVcWr^^^^^ 08, 

it)9ergang Digtentage ben tri0nne/ ben faa biOige 
5?ormantn9 1 t^xvi @iel ^ (ot> ;g)\frt«iy^ 09 forgtem 
Itiaen af atte |lan8 SSclflierninfler I TCmen. ^^^. 

, . / 

, ' * . r\ \ ' * ' ■»..■ 
«»\i »l» '■' t '.» 


• J ' -■ * . , 
< * < > >.»■■# • • 
• i < « ^ ' r < I I ^1 > I 


♦ .' ^ I • r / J » v^ ^ ^ 4^ 4. 


'» ' 


'4 . I * ' « r m 


- . ■ ' * > * * 

. - V. - ■ .^y; I... ■.-..'»; » . ..r .-•''riv »* 7 /»•• ■. ViLL.* • ■ •- ;'. -n?. 
' « . »' 


3fftt^t Iffe t)tlbi @tt& (aDer fe«<^'#e«e1 / ' •'• "^^ ."^v^VA- ; '♦l'/?« - V)-,:;';/v. ^ ;'.;-A .. 


T{\i \ft\\t i Subs ^terltg^et)/ yfiielb et) tf( ^utt^b^t 
en futbog faji STimb til ^^(kfi^mi^^U SSii^bQm.od 
SSarm^tertidl^eb at fulbbnnge J^anS JBtSte me> iBpfi 
^d S^^^# og \><x meb Sdlnemmeltgl^eb at npbeJ^i^ 
DetS ©lotbet, meb uf off et SRo^ (kX oDetDtnbe iBU>et8 
0goD0ben§ Vngefiec: bette er bet «^0teiitf , e.t SRen« 
tiejZje l^er 1 Sletben fan o)?naae* «^i;(ttl ^r bet og$ 
faa/ at 6^nflenbomme<n dU banne o6«. - ^^pot ritg 
l^i: ben tfle t)aa be glcibefle SorefliHtnget/ bei: t)i{e 
08 ben @Dtge o^ UenbeUge fom ncet forbunben, meb 
iWenneflene^ fom forfonet meb bem efter bereS 
SDertrcebelfer , fom en naabtg og miflunbeliQ ^a^ 
ber ; l^t)or anDenbet if f e (S^ctfienbommex biSfe ^o^re^ 
(limnger til ben milbejle Snbbpbelfe, at Di* ffutte 
(abe og forltge meb @ub; og elffe l^am, fom \)qx 
elflet OS f0ril} ^Dor ofte ftger \>txi oS iffe^ at f0rjl 
ba et JtiVr%^eben f ulbf ommen ||oS o3 / naat Di m 

Un fuibpomne ^htlfg^eb ^forjajjer^t^fltert/ (l^i 

^tpgf \)<xx ®merte/ 09 ben^ fom fi:9flter> «r enb* 

iitt life fitltfoirwiien i ^Ictlig^ebl -fKeft lidefom 

bette ©itibelasr er StennefEeM -^^Cefie Stt(bf ommen^ 

og fan og if a( iff e befiblleliitSeA af belt , fott lltk^* 
bet" at fortiene bet fcerfdm *tt if f e el^f et ©lib 
me^';<^^^i^/:;^<tt bu. pirbef^fe^btd |}aa at ^txttyi 
benne S^erteHV* fom l^an et/ at ligne ^atn i .^eVig^ 
l^eb^ ®ob^eb> ^^itfbf ommenfieb/ ^Dotrlebed fdti bfl^ btt 
ftge,' dt ';!>«; ePffer^iiirf*«iebbe^ faa at btt 

albeles 3nt«t^enfep, ubett^bfy af ^an6 faberli^ 
ge / irittt fleet fe'^ 09^ tetforcbtge •^aanb ? SRener bu> 
at Sotf^nMfen om @t(b$ 9laabe 00 Jttet(fg^ett 
6|>tifi3o Sef« *t giben 08V for *f *«»f -^Ite o|)iott)% 
ben ebigeSTelfatbig^ebv fotW^ftife 8obe«8 ^aanb; 
fbt tt %n^ fO^&nefferie ;af t>ate toe! titmobe, ]^t>ot 
iit^e 8e enb ere {tnbebe ; at t>cete tolige/ bm be enb , 
loanbte fort |)aa ben SSei^ bet eftet eDig SSeflemmetffc 
f0tet til Uttbietgattg Dgff0rtdbelfe>^ift fee et>igf>eberi 
tm^be ttbett' ^erfattbeffe ,- enbbog be albtig alwxlu 
gehl^atje ftfhtf paa ben, ieUA fltabt at birtbe fig 
til bfen? j£)e6D(sm^ere bet bog" Stange / bet f^M8 
at totnU faaj t)i fee^ at be fiunbom f^di))e ineb 
SmDl/ om bet ogfaa Dttfelig et en ®ttb og et 
gotf^n o^'et tilfommenbe ivo, ^xa ogfaa birfetig 
S^tiili gubbommelige Sate et ®anb]^eb/ men iffe 
meb SEbt^l, om, I^Did bette bttf elig et fad , ba 
ogfaa ^^otjcttfelfetne gielbe bem. (St b<t'> en 
@ub, fpneS be at tatm, ba maa. ^n ogfaa Mnre 
bem naabtg } et bet et Sotf^n 1 ba v\aa ^^\.k^^^^ ;. 349, 

fer, ot be ^«mmfv i^« «|f «b, /ofiu^eft S;?tfoj^mij 
gen^ gflffljebo^j al:;,'^t*«i>? fWtxRfT^nfe', !>%«««. 

yenbe sib, atb^.fti^sej)^!; 0J9 §aWn.f^||R^R#atJ 

^bft :^ff nJ>»t= It ; S«8, l/? {er^<i «;t fej« J^fi-e , ti».t an. 
iiaiinnebA®^nJVft:,e;;; ; .l»6V)(a^ii.,a\liJim:tMmt i few 
oxJJCiJjsfsbe;^ pap^jbijCwtr^be^ ,.bpg; pgf^j^ ^<ii?:;bejleTOt 

ft] fW!M»!l>«M9*; jOfjb -mpp ,t^Wr ber. jtrftbfe.S; aa««c 
bwpt-.fraj tpig^ ;.g{ ,g«!!r^?b<b«l.;igga-M?«iif;^? 

rn»«»: fewb. .«t aR,<«/ie|f<! fa wrv ':t\«t ffftj &^«j <>a ^.ftei 

fw ^anf>en, f!al §<i|lf b/sf ^pJflf ?i»» f?*»l|i fp«f 
(iQnber, ^att. o^faq, at §t)p.f«m faa.e4; Joe i$(0tet, ftaf -4i ?.>•'••• ' ' ?.;•-■'.:•. SH9 

^(9lb / ^i\iz% tl0k>e £<ere er inbfpninieii i SBc^irb^fi^ 
fom^ barer, tf^ti meb VU >t f^nit ^^qpefnmet {tg eftjn; 
lUenneffeiiet' 8t^6ii{]kbeir ^ : |om ffg^ , beta f net f r^ 
tei:ed ®9iiber3]ibeni:3Ctider og iDni«««^(tfe« ; J^^f 
j|E>eit fammeb fanti^ og g^iitmna^vltofbeUe^ nui^ bpb 
c^taf nemmtfig^fyielfe. f^r/! at HStub. et tuxc^jgji 
f^m f0i)fl ijfit ,^'erte ^crt fa^fc^ at,^b,« \ xz\\m^ 
big;' c: .|>aflu4j(ib*rLS»aabt; .Dlfft.^t)! . ;i||e .f(fr|89,li4{ 
Oitb< aSifClUnb^b;^ ^tnbiat.iijji bejl^od fildfi^ . at.fttei) 
^Stsfirltitinit Sita^'foe ^%(i>:2^' feet Wd^^.!^ 
fbcbiferveliS^^fi^fiiitide}:^ of. |^mofcafBs.&«ije.$^^flK)tj^ 
giDf n^bt iKoti JDtc|e(i8 ioSe ;bf v>] bi^tp: (feQe fp^ii ritbni 

®itb tJ8erl^> odf<ti^'|io^9'^-^ ^.^ 

^dmt>'Qifbrt}aS(;/tre';>beit 9nnbr^ i^^Udtibeltgl^KbenS 

JB^e>^ togf04i Tft«b n>% £)tieffbt»USomft.i^aoe f(^H 

bireS^ ^ i^ierte v^ fitob. Mcb : ,bit JlfciK ipg - ben ^0jf .ftf 

ffenbet: betiSfef iSntei mfiibrel)£)fte u^eb felu.bjnr^ 

be» trobfer'aUe meiiiiirtf ettg«^^ gubboinmelige S.oi^e, 

for ^t)emUttgin' ®Sranfe er faa f^eHig ^ at l^an jo 

ot)ertr(Eber ben/'Offe 4)eeb;fe^tt' ^aitvi at,be);>@ ?» 

<3ub i ^itn^V'i '^^n liait iflieldier iffe peb ,^anS 

9laDftv tw«'^rte*ei;/::at <beti«^if)0«fteft ^^tebjefnjmf 

^1(a)»t, ogiat :£i{dit>etfe« fi^gcri^aim /; \9^^)ml^^ 

ger ben^' ettw^'tr i)uifbett:t»eb;b)5n.f0»|^^ 

d^erlng^'i'iib'erti^^ bet t)ar iufbi)f^i^:jat,.M?o{{)f 

iD«tt)ettbdIfi{tf S^longe, f am))fitl]^ey. itfi9t(^mmeUgt%M> 

iDfte iMfib^^gftiabett/ J^mS.^ele SDigts^ og/£cfig(eff 

fr« SKwg^n fU. tKften^ ja ntkftchipca.SBuggiOvHl 

®t«t)en ,r et fotWflf, f om tUner -]Saribfet«ea i^ftft 

«ieb b^fmittet @tef> fom tlenei:J@habetfi:®l<^il/$ 

^gentu) tte. Ubarmbjerlr^beb og ftmia i (tmtvUjWS;^ § 

t^i^ir falffe 2SreS f0rf«n8€Uge-(BUmmit«m^b t ftg 
fe{b forageelfg/ ari(0S ®t9«e6ett;i gfli t»eti ogfad 
fldii^ at bet etHti^t y|^0iere / for: l^trittet. SRiniiesr 
ftet bitrbe (evef M «tti?(t.®at9:|i0kt ^fiMfoto., tft 
fiair'' gt0r dtoget for OubS ®(9lb:, at .|m» ;o»ett)iiit> 
bee fta ^geni ^BiOie for bt l^or Sodi 6amttitttgfK^ 
ben; men beirmeb menet l^an; atV(trir.§i0rt^.nifb 
benne erifefte TCnflcens^Ife mener^^tiiit funiuj 
imbe fcimbbig 'fretei for ben Doit0tecr^:^t8 got* 
btinger l^an inbbilbei fig f nart . ete f^lMftdtortetf 
ffhe 0t)nge ^^anblinger; %^U\\tt:^ %mfttp^ti 
l^an atter til ben fabMqb'ge SienePie; . i6aaIcM| 
bebtager xxkwx ftg fel93 tf^i ^^ #0cte>:en mere for^ 
btetbelig SBflbfarelfe lancet iKe-tanfeiL. :•, v. : 'Jtjir; 

^aret iffe »itb/ ®nb (abet llg iSe: Ipotte^l i 

S>tgfe 3(pojle(en8 iDrbmaae 9et tufinbe -og 9iiiv^W 
ftftbe ©anige tinbe 08 i @inbe / naor Di betro^ttf 
fRen^etZeneS SeDnet« l:^^. t\tzx\ix x^iMtix. i ffiMijg^- 
l^at)e ^0rt benne aboavtnbe 9?0{i>' faa (abfc o< tigte 
)>aa ben, faa laber og tnblZarpe 08 ben @anb^eb^ 

at 0ub iWe laber jtg fpotfe^ v ., 

Seg ^qr atterebe anf0rt.ab1)EtQ{geaf ben \tW 
Hge SfrtDt^ SSibneSbprb ^erom, teg^fuhbe tttftfie 
mwi^t flere; nten btgfe SBibneSbprb )>i( fedntt f0r^ 
forf08e ligefom at f0re inb t !Kennef!etd |)tf rte, jjeg 
Dil f))0rge Snl^Der, om ^an t((e t {tn ®amDtttidl^j^b 
))eeb , at biSfe Drb ftge ®anb^eb : ® ub laber ftg 
tffe fpotte. Sflaar t)i gt0re SorefliQingen om (Sub 
(eDenbe i Dor ®tel/ ba erfienbe t)t/ maae og ffuUe 
m erfienbe |)am fom ^aabig og .barm^ertid* J^t>or 
funbe |)an txxre ben Xlfulbfomne/ berfbm ^an$ 
S^en itU-pat Aterligbeb? b»or (unbe a( S^be? ir 324 

t 

% 

Ud^e^ 4' <f){in(e«^«ig (da Sottcn falbti eftet^m, 
^Ojc In^tf^ni^fifXIt.' b«n , f6m^ (agbe affe sntlben 
^e;>^{Ki!if9e Slffi^lf^t to<> bhi'om I;an t{fe fe(t>^ 
t)iir. fabetfig f)g^*^0b*(»d battril^telrttg?' S)et erbc^g 
l^trS (Sit dtg^6b^,«>f0ftr giemlemtr<ciiger big , ^t)tv^ 
^ng ibttv^h:te%)U»rib«ft x^t^^r^tti^ZilheMiQ^eh, 
•i^ergati9'^tt;antogA big' beft lB^r09^be/ f)t)ergang 
iiififftet if<a{fe^.; |werflatoflbu;foi;Iaber bm ©fplb^* 
^(t; Sjitt f]e^j[tfrbetibit:Sii)d'^^^^ mb 

'Jb^^elligjl^, , |lN^<^ SPi^^^Snjng ^ at ben %lm<tg< 
<IS*^"^0f^^ ^H ^(g(Vb€, at ^an^llRttftttibl^eb ei: . 

' Jfpta WhbtQenni^johtt bttn, fom frpgte ^am^ ae 
^iS mboQ 1)^3 @tfeiMe {tfnbe br«ffeS^ ^er SiQib 
funbe bn|ie> bin ^immeljfe Saber for iabet bi^ bog 
iff4/' ^ati£ jlKterttglfieb tmtU6 ilU. Wtm ^eUt 
by t»t t({e^meb famme ^iS^eb t bit Snberfie, ber, 
^tm be fani^e ZanUt ^wt bereS €abe ^ at ber ec 
8letf(crbigf^ i ^imlen/ |)t){S ben enb ilU tt paa 

» Slorben ? «|)t)pr(ebeS enbog SRennetZeneS SBittie )oaU 
Itf/, ^90X uftabige enbog. beteg S3egrebet og^Dort)« 
me ere/ bet ei: bog ccn SHUie, fom befiaaet gien^ 
nem^Ue St>tg]^eber uforcinbret} og l^oiS enbog aSe 
SorbenS Snbx>aanere enebeS om at foranbre bereS 
GptoQ OQ at Ulbc bet @obe S)nht, bet £)nbe ®(^t, 
ber er bog S)en, fpm enbnu f a(ber bet ® amme ©obt^ 
tet Qammc £)nbt/ fom l^on f albte bet Deb SSerbenS 
SegVttbelfe^ og fom ^an Dit falbe bet/ naar benne 
SSerbenS Siber J^aoe @nbe«. S)er er S^en, f^DiS 
SlaDn er ben Ujl^lbigei Zil\luQt, fom o))reifet: 
l^am i fSliSlienbetfenS fDare jSdieblif , fom git)ec 
|)am 9Rob tU at fbragte ^erbeng "Sbom, at let)^ oq 
^anWe ef ter jtn C wrbe»iiSttlttft , o^ \!IU iXv^x'*:^:* 322 

htii^ittdati beret Syen> ^\)i8 9t4m tti Btj^U 
hiQtitU t0v ttaone, ^m*8 Sanfe'^dti i^fe t0r labe 
i'plmmt Imnbt oq fiat I ftn @te(> t^i^ati et 
il^erren / og Ziemten, fbm if f e Dflbie gt0te ftn ^cv^ 
teS »iCie/ ff luf er ffQ- fdr l^anS TCafpiu 3a ^ ben 
fomme ©temtne;- fbm tneb ert^wfly -^wneiob a( 
^etbenS Zti^ Uh et Vngefi , ft^et o$ /' o ® ttb ! at 
btt er gob, ftger 68 odfaa, at bu er tetfarbig ; btt 
i^ar t((e ben, bu et, itU ben S^t^je^ tlfotdnberltge^ 
*JCIftttof onine / betfom bit i!fe t)i(be gi0re {Set, ber^r 
foHt btt (od bit «^emb0mnte foragte* &d fom bit 
©tb ftger bS bet , faaltbeS famf pff et t)ot @amt>it# 
tJflf^^b, ja l^iS Di t0t ftge faa, bH et t>ot f5f0^« 
bring tt( big, bvi SorberigeS S)ommer ! at bu tffe 
tnaa (abe btg fpbt(e, men at ^Mbet S^mtetfe faaer> 

bft'tfall^an og ^jlew ^ 

• IBenbc t)i Dor JBetragtning ttb fta Wtt eget 
Snberfte, agte Di paa |^rren8 ®iermttger/^aa ^anl( 
550relfer meb SJfeniiejrenS S0rn, ba nioae »t »e( 
theb b^b SSafnemmeli^l^eb befitnbe, at (Sub ilU 
Ifat label fig itben SSibneSbprb, t bcf-l^an-glbtbe oflf 
ffiobt, i bet ^an ^ab oS Stegn og frugtbare Zibet 
tf ^immelen , i bet l^an mcettebe t)ore fWunbe tneb 
%0he, Dore ^kttet meb ®l«be; 'if)t)0 tatter bine 
IBefgiermnger, o®ub! atte be ®(d^ben8 f?0(elfer, 
ber ttbflr0nnne fira bin ©ob^ieb og giennemtran^e 
ben pie ©tabning ! Zffi Dt viUe if le^ t«nf e paa o8 
feltx alette, men tatle bfg for alt bet ©obe, t)i faae, 
at ICtibte mobtoge af bin faberlige •giaanb* SIteri 

^ogfaa for oor egen ©eel, i^o forthaoer Dcerbtgeii 
at ber0mme be S^elgierninger , l^an ntobtog ? ^r>o ' 

formaaev at taf fe big tUbiixUaw (or atte be Sibtr^ \ 323 

Ut tanbt l^en f '^xAy traot 2)u bagtid^jt aabnthi 
iin milte ^aatib -otoipr *^cm > 03 mattebr l^am meb 
SSelffgneffe, n^iiV bir ffaD ^awAraft rti TCrbeib^ og 
2*n berfor, naor *Uleb/e jBehnct tU $attt^^ bg tpb 
^(tn'8 ^!^DHe tneb bhn ucere* jilab ? ^do fbrmdatr at 
iif f e big iilbixW^zn fotf bi* giotrcr > fcti; djfioenbf e; 
bpi^ to^aff ^e • tt^n- af 1)1' M^ funb^ , 

iii\>k big it afDOfrge bem / rttiin bffe ofiffaa b^ct;; tiaa't} 
t)Ort bartge , fet forfagiftibi il^tertfe taabfe HI big i 
fhr ICttgefty ^g Wt bd'^^0ttet)ott'Staab, og ttbfner 
be 08 af ^drenfi? @t)iet^> og fagcbe t?ore <Smerter^ 
og foi;»anWebJe 6ctg rtr^fxtbtj ^ Sa/ b'ih^ SSelgleri 
itingi^t inn)lr o5 m jfere, -ettb dt ^ fttrine tccflebicirtl 
fl0rte > • tnb at ui tUb^btttgett' f tmnc • pnfe be«ni 
!Kctt / ' atmagttge -©ub i $t)6nndng^^ m ^bgfaa 
bine ©frttffe, bie / : / l^ormeb bu tugtet'feb /tfftit; 
5ft)ftfe-btt elffcr, b^ be, ^tlfe bu fufbb^rber wti 
6em, fom tr«>bfe bfg , fom befpotte bft 3taw, og* 
fdtajjti'bitt £oDl £)l • »t/ JE^ naar bi fc'e ttbot^et 
SW^entieifencS Sit) pita Sotben, naar bi ^efrdgf e bei 
te8 ©flebnet^ $i^te 'bere^ ^laget / bg ;f ienbe b^ 
©inetfer; i^DOrdf S^IageVne ubbrpbe/ ba ec bet t)eC 
iacL, at bi meget of ft iffe forjldae, l^tfbtfor OrtbiS 
bg tSobt ifutbe blatibed fotdttjbeS / bet et b^l faa; ec 
nbettfbt: ctl SDi^l/ at ()fte>ar ben ttlpfl'eligev^nt 
Denebe f?g r ©merter og itiinitnter, langt -nrere x>oti\>l 
eiib* fsa SRangcn, ber teDebe rolig meb ftt®bb9 eHet , 
ft* gpfl- ®i^tt fdaebi bcrforitte, fimbtj't)i i«e pftfe 
crff enbe ben SRcf firbigeS ©ang over Sotben , mat 
l^an 'f0nberbr0b betStoJrfe; tiaat ^an ihtijh @tobei 
tfg Stiget/ naar l^on fenbte ©bekeggelfen^ SSeberfti)^* 
geligl^eb ouer bem, fom ilU ^xVU uVi^x^\J^^^ti.NSi\^^ I 324 

fcerMdl^eb^ n^wl^OLXi afCtobte ben «|^o]^mobtge ^anf 
(aante ^rpbelfe/ ttaar ^an boct/o^ ben @i(Cre6^ 
et0tte, naat ^an fulbbprbebe.fit jDrt^: mig §«r.cr 
^evnen fU^, jl^d t>il betaUl J^jDor ofte faoe^p^ 
beUe, eUer ]^0tte beroni/ t (lore forfarbelige jg^i9^ 
))(er^ funbbare for ben ^tUSotb,. fom atbr^^g^luon^ 
fotdlemmeS of alle felgenbe @(o^tet! ^9/>%of(|ft 
etfUnbfe ti ogfaa «^erren8 jf tuttere SSeie^ , n^a^ 
(>an (npttebe S0lde jiamtmn mth J^anblin^ i fii^unp, 
berUge Slceffet^ fun forfiaaebe of ben'Sfplb;^ 
felo pg af bem^ ber Itenbte ben lenltge SBrebt/. pg 
faae ben ftrenge Setaltng! ^ Sa fanbelig^ Jo mere 
jjeg tcttte at ftenbe 9Renne|{e(tDetS ^emmeltae vjp^H 
ftorte^ jjo mere jjeg erfoer om bet, berffeer \^0t^* 
bW/ bd fKiae/ ^Dab ber blei> betalt aabenbare^ M 
mere jjeg ogfaa (certe at fFne gtennem ben ttbiior|0 
@Iimmer, fonv blenber SRandbenS ^^ie, og faae 
tnb i beiL aRiSnnbfeS. ^uu8 / tnb i ^ani^^mUp 
befiq mere erftenbte leg og^faa, ubenfor mt^, J^k)a^ 
hen fanbbrue Ste^ fra min tibltgfie SSqrnbom af fiao*. 
be falet i mit Snberfie: @ttb (aber fid iUtipjotU,, 
men ^mbtt 9Renne^e faaer, bet \tal ^an og ^0jiel 
Sa fe(t> ber/ l^Dor SKennetZer maaf!ee langefiben 
l^aDbe eftergtDet ®tra{fen/ eUer bog formUbet ben^ 
ber bleo ber f rcsDet S3eta(tng for Ungj)ommend ttb« 
(tgeiDmtr<ebelfe / for ben gamie, (enlige; Qltmtt 
Sr0be, faa at ben Vngrenbe fttKebe: (Sub .er 
retfcerbig! faa at ben .^oomobtge trobfebe^ flam^ 
))ebe mob SBraabben^ mtn bog tffe formaaebe at 
unbbrage fl^ ben SKagt, ber betaUe |^am efter i^anS 325 • ' $iOQ ! ffiftovtt Ttti fun ^0fieti im0be, men 
'binS reffe Sbafi iJcilrmi^r eiibmi fffe^en enl(n>er, 
t*m l^aafalber ben teffoerbigfc @ubS giaDH/ ©nl^Der/ 
ftfm iftgcr:^t)ib e^ lOieiitteffe faaer / bet ftall^ati 
t)ij* 90j!e> toenlec^ ogfaa ttb i %xemitptn, tttnlet 
life bf(^f ))aa bet ndtttxtrenfre 2ii>/ men ogfatt paa 
^et tHfommenbe/ minbeS, at betfom enbog t)n bett 
l^tbttiQt mahgen ■®an^ Ilber trforffplb^y berfom 
"cnbog l^ee SRtggferhfrig^ iffe alttb ^ber {tn S3ef a^^ 
ifiSQi ba er ber en JJajj, paa^ ^Mltenbex^al \ltt 
fl^etfcerbfgl^eb* S$ei ei: ogfaa betine Sanfe nu b(ei» 
1>fen were frewmeb, man anfeer bet fot tixttQhlobxQt 
l^ennetZerS mexU Snbbilbning , l^oormeb be ^(age 
ft0 fe(t> eg ^nbire, naarber taltS cm be ®ttaffe, 
fonf fierebeg Teh aitben SSftben^ eg man fpneS at 
fifeiletolig t ben ^ortoldtiihg , at bet pxctbiUi jiren* 
Tgere, enb bet fltdf opf^l\>t6. 9Ren/ m» S£»/ ber* 
foni \>i \>itUliQ twt /. at SRenneffet Deb gnben af 
it« ttifwvtl^e ^paa Sorben gaaer ot)er t en an* 
l^e&v ifitmie IH *a met«> at benne |^ft bejlemmeS 
eeii*^or be faa gaiifPe^otfPiefffge, of bet et be fam*' 
^e ^oliQet, ben famine tnbt>orteS eg tib))orte6 ZiU 
flanb/ ber er bereftt'fdr be ©nbe og be ®obe? 
€Her' tnrbe \>i antage, at gorff ielieh - I^Mfet bog 
fim i^it Dare ringe/ *at ogfoti be gorfajiebeS JXtU 
ftanb^ bog DUtxtti let at tdale, at efferbl be Ub* 
*ri^f , f^Dormeb ©frf bten taler'berom/ tilbeeW ett 
UUtiUQt, efterbt 3{ben Del tfCe i noget %otb0mt 
melfenS ®teb fdaltbeS br<enber fpnltg/ efterbi S^0r< 
fetS TCanber Del tffe totfe fig i faabanne ©fif felfer, 
fom man |)(eter at af btlbe bem^ faa er ogfaa ben l^ele 
Jforejlitting om be ttlf ommenbe ®tt^^^ Vwc ^x^>^^ UU, fpm SnbbiH)ntn$j^(rafl^n .{all tinbei;^oIbe {tg 
meb at ubmaie./ ,;nien/^m.^^^ i SSirSelig^eben 
l^ar at fcpgtf ? ^anbe|i$! ber ^l^f^eMS ft^p, aljopi^ 
lid ^fUvianU for at Dibe^ at i|6,i^ -f i^^^^nstet ff.9a« 
teligf- Sptna^fom -ffiuler jtft (^ag. bet ^^orfwnft, 
2)et: jopbia^ci^ i ii'oeU fi^^^ ^(^^^ 3ain funne 

xinfee;bo0 .a^;^en.Jie Si^erpen.Ii$^fo^.foi: ben. tflConu 
snenb^g, SfFfiAart^j pg^.f(t«fAbt m i>et maae tilflaae> 
^t bet en^np ij^fe et aoJbf nbar,e^ |f.^,ab,^i.f iflle t|ojt;biey 
Daagoii; bog mangen.@attg.jeE^j|orubf;0U^ ^bec^f i 
40d/ f9ne8^,i)i bog .mMgeUfSl^n^ at fee rbe| fo^oiS 
aHer^ebe ||er* . Sg berfoni b^tte.^er faa, er^et ^ 
Itin %ote^[UinQen cm ®(fs^.e.Qg g^ji, ;ber ^tsmfomf 
mef ub %Mi\m om. bet/;/f9iRj:^wffer fiqi^M^Xii^^ 
2e8| talfer (^ub , . at ^m m^pA^ :®fiH'^V;^m 
So):ben l^ai^ feelt et ^orbtQeb^ af §at^ 4!^tmnf IS @af 
Itg|)eb. ^( er 3C(t:^Nbfoip.wnt {)a4 Sfp%iy 
mtn^wxmea^i ^ali^fytp blqmli^utboQ'jPiUmb^ ^cp 
jme^ein iiv^Jti ^ien2>prbtgi^ebe4:.:Og.4^raing{Iec} 9^aar 
jjeg faae bea S^^flafqe^, ttbriiflet af.®ub meb,Sm.U 
.H MpJ^^^^P 9 ;^Q t^e.beligfn. itj^^n^enbe r vebeltgett 
finvenbenbe J^ec'SMe,- bfr'bl(e)t) liqm betiroet/^ qaac 
i jl^d ba'tiO(tgii|.,faae^ .^at §a;t8^si$ei iife altib^eio^^m 
I)eft)a;rUg/ at J^.aiiS ^Mbf;)j}u9bp9! frotubeS ^f^ 
J^eib.^'i ^tibet^fplbteJ^finf ^tojttieb Iter ©pSfiel/" mef 
i^?nS:^A^i f^^^f^fl bet;/ pg iiefteplpb: glab (grinbring^ 
flimUbz rige |?rugter ,. ijaf^r-; bet t>ar bragf t\l (Sw 

be^ naar bet ))aa{!i0nnebe§r ^<^^^ ^^^ ftunbpm 
j^aDbe gre>,pm|ring (tg, fom i jtg, naar trofajlf 
SSenner (ebfagebe ^am^ max ^anS ^\iu6 Uoxti^tef 
^^/ w//ifgrietaf ©ub^.pg ]^(itia ®}et berueb etjbutt 3731 

hut pM ^e( ^e/;^rilBerJ)e«,: ][>w'8 .©9^ tvp9e^ 
cut bet ^fdft^nbe/ ti mcrae fee^ men jeg fagbe 
'W^d. f^j^::fl^^^^^fi (t ^Utnf af M, tett ^immetfEe 

^^ipim^ienS iSfceb Dat jo J ben O^^ft^lg^ierfe/ipgtt 
';2Cfbtaebe af «|)tn\meUnf ^erlig^Qb 4i^m(n9fl |K^» 
SK« :fefto?;Pf(e ^r ieg o^faA fnrtJi ;»ftpfa«t^lfp: ftM# 
|Pfb jbe ltfl[tt»>?|^flf bepc^fla fela ogr.ftDifraiibr.e,; fje^ 
|^)0Kib be^befi^itlfd.oDer Urn, naa(::i^ttb« Z^xt^mQ^ 
i^ig^tb ^ar C^n^ Slaat jeg faae ben , bet fpr^ft^ 
^be (8ttb eg ^an$ Stetf(srbtg|ieb og ]^an$ £ierlt^^jt^, 
^iwp, ^n <il.S39tte for be fortcecenbe £tbenfEa.^]|^ 
iiaat <albrig inait(et ©ierdg^eb / . 1|99P atbrtg .bero^ 
\IWt S'fPgt/.traarfcanfet gosfceiigeHglieb/ i|««c 
SRiSttnbelfe ^ max ^ab . o^g ^jepngfei^rig^eb caft^ 
It ^n8 2^erf|ei o! om b(t enbog 7(ft omfnng l^am 
glimtebe f jotbtfZ i^rUg^eb / I^D^fet Ubtr^! luirtie 
jfg bp^ g, jxc^ax jeg f ienbte ^qnd. ptrfeltge SUfiAQ^, 
Jin^e t|( at J^effnDe bep ^ ubenbette^ at^anboret 
i|>elpebe i fit %^? iDg^^ nftat: jeg faae bem/ i^o^ 
jj^Diife^l^me eUer ar^bre ^ibeteggenbe Stbenf(ab,ei: hvigjf 
be jiUe ®|ranfer, faae b^m tt( ^ppt tUn til:9t(tpp 
fetifor^n^e/ iciac^ &Un\>iQiit)ff^' ip,9t>e oDer bemi 
iitt fr^gtettgjle l@.f if felfe , , faaft pm i berejS.^^ 
I^blelfe,. f{>,r{)i^b^e.qbe @ub og ^tnn^^etr tnm 
fnbnu )tb«n ^Rg^ >, naar jeg tctulte miQ^^enpaix 
bt ^teber, .|^bw;SK9t>e pg SljfDere . optegge bere? 
^aab^ eljfer l^ele hett$ S39fte/ eUet ber^ l}\)Cft be 
fwtflpre»bet i; bgFijf SBr^nbe /. .wettem ©ruffenffat 
og SSoIb, ettpr i«g tarrfte ^ig. I^ent beceS ,^tife^ 
^^^t be tiilUgien Ittre.bm @(fl^gt> font ffal vo^te 328 
effer \im, dr fttfbt t betes: gdbfpotv f ©fatrbfe^ 

tend ^aanb ei^ epr0firt iinoi)^ >|)ti{lm^^ SartietS . 
Imob gabet 00 SJtoberr^wb^fttnbe irg W^fttlbe 
'bettie^ ttben ' et ^eltoebe paa 3c^beit?^&g*hadrbtii 
^etfarbigeS ©fraifc a'«be»bdw |tg fdaleb«8 ^ety 
^))ab berettiger 91$ ba tU at tro^> <it bie ^tdfe'tiere 
minbi^e forf ocrbelige ? «f>\>jO Dilbe trbe/. ^i^b^ ttgit* 
beligf/ naar ^on git l^ebeti mtbt ftd ffiie S^be^ 
nbcn TCnger, ttbcn Dmi)ettbelfeV?>Wab inten l^iife 
Sii^S ^Srdab b(et) affCaaten t^eb eti frethtftcb !Rdpf^ 
-ctter '^att felt) frat fotbciftebe jtg af tr^be lib gtert* 
vfieibi S)0ben&ti^v£e, tiadt ttDet bU)) l^in tit SBprbe 
— §D0 t)ilbe ttoe / oX ^an ba gtf tit JgJDite , .at ©0^^ 
:^tt* )}ar ijx ^orfontng for aQe l^nS-Ot^etttabitfei^, 
^at ®ub« OCcm ^iSfet t)dr for! ortet?' ^ 

garer iHe t)itb, ®ub tdber jtQfffc fpoffe! 

'^DOt fotfcscbenbe f aU^ benne @atib|)eb tit od alle»> 

virebe fra ben SJerbenV fom nn «r> bfi' ]^bo^ forf«»^ 

t)etobe tpber be* ogfad fom en gorlpnbetfe 'dtoi- betv 

'bee If at bcfere l^ereffti*/ @t>affet ilifeiftbWtfeten* 

«raft, f)Der!cn for fiber felk>>'f' etter for '^Cnbrfcj 

4^t berfor ere biSfe.iDrb fagte, at be tfutte fPritfei 

te»; ^Dem ^htef Xnbet tDingcr , at bey |ioi8 i^aA 

ettb.^at)be affdftet ^^t>er sr^ang^/ l^))i&^(ltt ftbbfrtfc 

cnl^Der Sod / I^t»i8 \)M, foragtebe eH^Det ® ttdf ^ad 

^Sorben, (kt bog be ff ulte ftgeM^dtilt' ber'fer ©en; 

(>Dem.bu iffe fan foragfe/ for J^Wfif'fiSrebeS fbtttt* 

r^^nbe S3Ii{ SSiergenetlfe (unnie |ftti(0 big /]^i)f< 

IKagt rosffer igiennem 3Cfgrunbene' fbm gKHAtM 

4)(mlene, ]^t)t8 @traf treet^er ittb i bit SBcrfenS 

Sibber ^, font, b&n l<kXk tiX(i\9X%z bi^ ttinbt om ! 3di nteb fotfcerbenbe 0t0{i taler ®ub8 £)rb til aUe bem> 
fom ere gf enjlrlblge , fom fowgfe ® atibl^eb og SRet, 
Sro og 9)(igt; ben forener ftg meb be mennejIeUge 
SoDeS Stubfel^ eg t)i( lotu ©pnbcren at frpgte, 
betfom ^an itte Di( elf7e j hen Denber ftg ogfaa tit 
bem ; ber bet)atebe ben itbDotteS Ztx^t, men forage 
tebe ben inbDorted , tH ^(teten , til ben ®iexxxQt, 
ben SorfAngeKge, beft WtiBunUtlQe, beu Srecttefiere 
— til (Snl^Der, ber aabenbare ettei: tonU^en fojpag« 
tef @ittbS* 24d 0^ trobfet bee e^ige . ^etiret^tilMe^ 
figet ben nben Sfa.anfef : @nb,faber fg i(!e fpotte/ 
tnen ^Dab et 9Rennef7e faaet/ bet 1fa( ^an eg j^efle I 
jSRen^Dor ntUbt falber bet famme Jprb Sn^ 
^Der^ font enbnu ^oxtaahne fft ^{erte betfot! fiDor 
fagtmobigen ^te(|)et: be^ ben ^eilenbe tilutU, og 
(ceger bet f0nber9ntti!e«^ferte> fom betibet jtg til a( 
S3arm(;iert(gl^eb8 Saber! Stl^i fJidlebeS Denbe biiie 
SCroertbe^g ttt blg;b ififtib! De l^a»e atfrfeUef'i 
mange ©tpHer , fnmie 'ifiPe fDarc bfg' Set iiVwS^ 
fittbe, og fottej atte bt n StotB , fom be ffittbe ^a\)i 
fotS big; S»en «fr btttivmn fotbvi afviitfik 
Sbom', at Dl fftttte 5^a*t Voeref fntbfomne/ men Vet^ 
aty>{ jfuTTe l^aw flralbt berej^er* S>^, retfcetbf^e 
m\>\-^h^bt at brn ^bi>i%bfgeS Simb i{!e lie'^ 
f!aa|^t'/haar bn falb«r^enni|j[ene tit £om,1)a ffqt 
bn'bog tC!e forjTpbe et anget^bt «f){erte* :^m^f|f • ■ \ 


t . .330 I * a 


I , ♦ - ■ . ■ r - ..#..■ •#-■■#• ■* » < ■ <• /, { . •( •t • -r *■ •, ■ tlV. • * • • 


■>?t 


!« .' -^ i- I 

r. % ■* 1 * « f • . I 


,««« •y* •!■ ■• .-■• :\& II ftor ' JDeet af etHuigelierneS Snb^olb «: ,gi>r^ 
i^ivjei om vd^lUliQt og .bibt:0Debe f0It|nQeffeV^ t()i 
,®AabaiLoe mebte S^J^S aUe))e0ne )>af pavi6 ^l^^f' 
fecin^'ecl. ©ttart iijfre*)i.om glenbige/ fctmSeto 
iiU (unbe I^eoageit^^ nieii maatte f0reS ^en til 
^am, font ofte ]^ar)be .^nleDet mange tunge 3(aj: 
ttnbec @90bommenS ^merter ; f nart (on^niQ %ou 
aibvteUn fSenncvtii -^^ta , font {(qge ^am berc^ 
St90(/ at beteS £tete ffulle berebed bem^faaxt 
^aae Qpebal^e ubenfot Sperne, font b|>(0f(e bere$ 
SR0JI og jamre oDer bereS /Sitfianbj og t t>ott 
@t>ange(tum mebet l^am ct l^eelt @orgenS iDptogn 
en S)0b b(tt>er ubbaaren, en @nfeS enefie @0n^ 
og ^un f0(ger t Zaauu ^t>o tanfet Del gterne 
paa faaban Samnier? S)og ec bet berfra^ at Dt 3ai 

^}:f er / f om ere ofi f ore jpfre^iie i. . <^ bVf te . biirflfler 
)iff . oflifaa fil^ -at VpV^;^orejiijHin8er;pftr a(* 
,9.brligere/ enb J[S^^i^:fnf!e at.f^m StQigef 

^el luime »i.,tif */; f ajLCj inberlebeS , ,/^^b : jbm »i finDie 
,c0^nmijii Cj3. Sf :fw fienbfe^^^o n<«rinerc> 

.enb blot pf ^ai^n /, , Joa^vpfife nwWe V^. I i?!^ ®f ^^^"^ 
mr^ ber »«e , fibber .bejptiMe^ 
. i W> i^a»e * ijtnnit, itb^ejflje . bereS. ' bitfye^. Snbir^f * <^f 
(gberS ^{erle>\ j^ iiWe ^^^^^^ Wgjc^.igber^ebr.'at.f^ 
ter jleji /j ^or Wt\l^r^nbrittgett .af |6ber& ©t^erter^ 

bf Del @l)an^eJ(lerr^^b^aIt>prIi8e;/..^b^f0r^^ Sor^* 
]^il|tn$er; labentillijSj^ at jlutte mebjilf^'be pg S£t0f ^ 
jSB^^f re 10 ifle. Wof ; om be €Ienbiflf /^ . bi^r :bragte5 

i)<3^r bv far.j€4>. dOter be^.bttie #9^erere big foi^ 
l"^^?^^* ,l)i iebe^b^ ittPF of^e 

IBmb^ng 00 Sf e(fe.|er^ ^fj&Den od tit 2)ef I jifiber t)^ 
JKjporngfel. i^^rteii^^'pfr^^ SRodbe/^ ,.fpm 

,Djeb ben' ^It»<?dyi^^ ?^^t>/ ,9^^M ^ H^lff ^^!^^f^^^ 
bar.forfpnbe OjSfbft.enbau langt-Sterre^,/. ©aate*? 

bffi^ar Doi^t |fr^ffJ^:^^a^fteIiumvjlUbr^t et-Af 

SiaojC Di tidige l^fiue, l^frt^ at ba ^^i^rrettfaae bett 
bebr0i)ebe Sl^ober/.. '^i^febeS |»an l^^iertelig ouer \)tviit 
^^/ OS \^^^ tn l^enbf ; .grab ille/ at If^n traabte 
luermere ^g''b0b;ben ^be pj>j^aae/ at ben ^ebe 
teijle ftg op og Jbegi;nbte .at taley og qt 2efuS facU 
(^b(i atter jgao SRpb^ren i^am: ba (cm^vSUx v^^^vc 
332 jp8 ^am^ j)aa ^»emDif roe; mcbHat'SScD _ 
fom JfDett og ©0ben8 ^erre^ rt tomfil'paft/ l^bop 
ofte ^an enbnu ftelfer fra ^^bend ^tcelg/ og offe 
))aa tinbeffitlbe iSKaaber / og'i^DiS enbog S)0bett;bcb 
'l^olbt bet SBptfe^v Df faa gtenie -^artie feet iibtetjet 

|fra ben8 ^aQt, ba fored Dot San!e ub iilt>en%pt^ 
^(ttfeffenS jlore fb'aQ, ba |/enfer ftalfamle hi trffe 
Ifilte/ 09 g{t)e bein tgien fU ^ijerahbre; ©aate* 
•be8 fdP0gei: ef ^bett af Dott (SDcmgeliet'Dbr Stro 0^ 
Dorti^aab/ og betfot fagbe' jeg^ at be , om i^tj^l& 
'{e bet Dar beffiKet; at be tt( k iSttb ff ulbe t>ftre 
GotgenS Sortroitge^ vtlle ffhbe St0fi t)eb be iBfe* 
tragtnfngea:, ^oortil biSfe gfortoUtnger om 9org> 
men ogfaa om ®l<the, fnbbpbe. 9)(ett 3, fofl^ 
cnbnu i Sberd eget Sit) llh m0b(e SorgenlbenS 
W0rfere @fi?felfe^ i ^ois ^lierferben enbntt'lWjk 

^ inbfrpfte itn Bifterl^eb/ taaUr o^faaSf Wi>^ 
l^rtnge Sber anbre ©ienfiattbe for me/ e^nb '^ 
ber plefe af -tifbpbe ffg foe eSer/; flft'orf0re igberi 
aanfe l^en i ©orgenS ^titt8/^^en'Ht bew ^^gelj 
'«eje/^ett ber, ^oot atte betfe-gi^r'mcfeber^^ 
@nbe meb bets @orger^ at r>i lalbe 6ber til aXtiovif 
Itgere Sanfet/ enb be, ber eSerd flpgHgen {(e iShti 
gtennem ®inbet« SDet er bog IHe be tetfe ©mbi^ 
ner^ ber banne SRenneffet ti( bet, ^an ftal vottt\ 
bet er iMe be Ie«e SanFer^ be, ber bpftaot I'Jdri 
Dfrrjngen, be, ber fomme uben 5Cnf!renge(fe'd^ 
&amp, bet er iWe bem/ ber ft>!be ®ielen meb SSilfi* 
bom, 9let|trtbig^cb og jBfprf e* ' ' ' '''\ 

@alomo jtger et/marFoarbigt flrb, fomet 
runbef mig f ©inbe, I' bet jeg tiu after ffulbe jj^ni 
tra^e mine Si(l^0rered jD^moerf foml[>eb^ttl faabann^ .33* 

$itt et'Ubxe, ftger ^an, at gaae tU ^orrigg <^uud^ 
w^. tU (Sicfteftufcf i^ttuS (^r«b*. 7, ?>♦ |)anf 
£)tb ere befienbte,' men ^Mb meneic J^an bermeb ? 
Siii ^an ftge o$/ at ©org er bebre enb @tabe ? t)t( 
l^oit/ felD maaflee ntilfrebS mtb Ztt/ m0vl og 
tnji^unbena/ f0gc at forl^inbrc JCnbre i ben 2t)|}^ 
^an felD iffe fan, eder ilU Dt( n^be? SSi Dibc, 
.^^ SS« / at faabant Dae tffe l^tin ber0mte Aonge^ 
^iQbf fun alt for tneget ^at>be ^an feti) beeltaget i . 
^iijet^ fip jl } mtn Ugefom l^an eJIetjS larte^ at f}t>n 
ZinQ bor .]^at>e {t|i Sttb , faalebeS ^ai^be l^an ogfaa 
junhft bet Qa\>tdiQt, at ber DarbejiSiib, i^Dorr 
^.ottgen (tgefom neblagbe jin ^tiliQ^tb, bortgao 
^n SRet at futa^eS fxa bet/ bep f a^beS i^vQeliQt, 
OQ (nten felo bef0gte'@orgeng «^uu8/ eUer bog lob 
^inbet bDo^Ie i be ®0tpenbeg SorfJumUng} tf)t ber^ 
las^b^ ^aUf er |)t)ert SRennejfeS SnbeUgt at jftie^ 
00 ben Sei^enbe b0r laQQt bet ))aa «|>terte/ <^art 
]^ak>|be funbet / at <^tettet f unbe forbebreS / mebenS. 
^inpatet Dar mb^iaatt, oaafberfot S5ebr0t)elfft 
mangen ®ang funbe Dcere bebre enb ,£atter« 2)e 
SStfj^d t^ierte^ f0ter^antt(/ er t ®orrtg8 <^uu8/ 
men S)aarerned <^terte er t @Iabe§ «f)utt§. $8t 
forfiaae Ut, ^Dorlebeg Balomo ^at meent, l^Dab 
6an J^er ftgeri ^Clminbeligl^eb/ lot DtSe let inbr0m^ 
mt be n0bt)enbtge Snbff rcenf ninger j men {tger felt>^, 
cm 3 t)el ][)aDe et ^(tberltgere ^a\)n for bem , ^\>i& 
i^ele @tel ^o^nger )>eb be @teber^ I^Dor ^orlpflelfen^ 
bo^r, ^DiS ^ele Zit> breierftg berom, ^t>i& J^ietic 
er bert^ enb bet, @a(omo tiDfagbe bemj om paa 
ben anben @ibe iffc be, fom fortune 9la»ri af S3t(e 334 

hlant>t !Dtynne|!etie^ flebfe ^a\)e Dceret loiUi^e til at 
Befege ©wr^enff '^tnx6 / ; liottr fee- bet f tt'nbe "bibragc 
tit at Unbre ©orgen ^ om be iffe •ettbtrg blot metf 
^ettjpti tit. b^efli' fell? ofte l^we lubiet bereS Zttrtfer 
bt)(3ele b«r; ^i)br ©orjfeti iboer^ ^ |tti>e * betragtet 
SRentietftned Siifl'anb i SSerbeii^ '^atjefacefiittet ffg^ 
9^ab ber b^fati fan Denfe bem ^It>, f^ue lixiift >tfot 
bet ©ibfte/ bet. fcnrejlaaet SBJeftmfffet iJSttbtn, og 
Dm betfe fHe; f riffigen bibrojf til / at be' bef om 
SSfiSbom i ^li^tiett 2)erfor (abet od if (e mAvtu 
Wg ©faanfer fpare 08 fef tr fbt 'alt bfet ^ fom t>ort 
ibie ifte gierne feer, Dort ibre ifle gietne 1^0ter, 
iheti labet 08 etinbre, at of ere sroenntfjlet/ ogat 
vi berfor if f e tnirae anfee noget SJfetmeffelijjt fcfm 
08 uoebfommenbe; SDet ©aonlige l^tweb, ■ ' 

ffti^tttn af 0^ htttaQttr t>et ©BUgtlta* i ' ' 

■ 'v;- ■• "** SBert>ett>- ' ; 

<t bet ; jjeg benne @ang 0ntfet at fot^fiiHe m/'it;i 
f eg 0nffet tf t funne oife , at b^ecfom oi beftragte 'tki 
paa reftelBltaabe, ba oiffe oi beraf lart at ij^ef fdu^ 
oel bet Uoigtfge fom' bet SBfgtigc f iioet fot |>Dab 
bet i ©diiibl^eb/et; •' 

^oab bet faa et , l&oori Df fige, at et SUteittf 
fiejfeS rette ^orttitt og SJctrbig^eb bejlaaet, Brttert 
oi taU om en ubbchtnet ^orfi'anb ^ ellet en riig 6g 
leoenbe ^olelfe; etteroi naone bt bet^bningSfulbe/ 
ftroacbig^Orb: ®ub8ftijgt/ iRetjfaffenl^eb/ itieti* 
lig^eb^ SBetlanbig^b , SctahnoMg^reb / 'ba toofae 
Di tilflaae^ atgnfettnere f'dttilribe mobott bette^ 
enb bee(8 Setffnbrg^eben; fom a(be(e8 intet ^aat 
forefoetter fig , etterirte ttagtet biereffer meb ftofbig 
i^0rfat ogBiii^0 beets €a«iiu^tten, fom f«ttet ttg Sen 8et|inbl0€ tilTfltflfler tnan maaffee Dfte/ 
]^t)ab man falter et gdbt ^ietfe; ^an- beftbber ittMii^ 
ffee ogfaa mangen ®ang ^nlceg tU iiegee ®bbt^ 
men ^W]flibeS Hnnt bidfe 3Cn((eg mobneS o^ fulb^s' 
fotnmeS/ f«atonge bet Wt*e ®tnb flpfltfgeh i(ec fra 
(Set til et 3Cnbet/ f^Ibt Meb mdngifEagS fmaaHge 
Sanfet, men albvi^ xdch ntyQen^ot , opt0ftMie^ 
^tlt &itUn flfennemftrcengtiibev WiDenbe gorefftli* - 
Ifng? erl^et ben £e*ftnbt^eV ^^m5 SSegreber bit 
vtntttat finbe rette^ ]^»{*^om bu' »ertter «t ftftbc 
|)r0Det ? et bet til ^m> '^ti -^entjenber bi^/ naat 
hn ^ hatiQt Zimn b^eDet^oabV i fixtre Sfi^it>{ 
be]^0Der I8ei{ebntng? @r1)et i ^an$^mU, tu t)en:« 
ter at finbe ben f^elelfenS tige ^ji^^^/ ^^^ ^^'d ^^^ 
et bet ®fi0nnefle 1 9Rennef(et/ bii^ligefom ubbrebet 
Srugtbar^eb dnet>egne^ ^Doraf Sii> og St^Ibe og' 
^roft, l^DOtaf ©eeltagelfe 0^ ^rom|(eb og ^aab 
ttbbttrbet?^fgec betStatJii/ ^toormebbu betegner 
l^anS 5&cefeh> noat bii f aCbet'H^am letftnbtg/ big! 
iHe \tta%, tit bu intef'i)^** ellct ^Ibt etter »a* 
rigt fan Dente^oS l^am? .^an falbed maaffee gob* . 
mobig/ ^tfer ftg maaffee mangen ®ang faabon t 
fine gor^iolb j mm ec bet fatib^^ og ht)enbe og fdfl • 
JOierltgl^eb^ bet befteler l^am ? @t Stoff ab mneltg i 
bet\f)terte^ i^Dori Xlting Deirfer? er optigftg SDeeU 
tagelfe mueltg ^06 ben^ fom fun ml be(e bin Sp^? 
43$enter bu nogenfthbe at funne l^abre ^anr tneb 
SJaDn af Sletffaffen — l^am^ fom albrig tittob 
Dfigten at fremjliffe ftg for ^am i ftn alootlige ®f if « . 
f elfe f l^am, font tngen @tttn^«(m^^\ w^'i^^^^ 996 

ut)en 3t)er, uben 7C(t)or/ er bet ba miiel|gf/ at .]^.aii 
funtfe • ocere befianbig ? @Un ^)^ilUn 9tpel. Dt( . bu 
ttltogge ben/ i ^t>«qi Sintet f^efUiaet? 9{(i(ai: bet m0ii 

, bee l^am, font $an faa.meget f0gte atunbgaaer/.Qg 
fom bog iuQtn ^obeltg unbgaaer, naar. fiSietiDor* 
btg^eb, naat Stbelfe nacmer {tg ^am ^ f menet: ^btt 
ba^ at^an tan f ornegte fig felt> ,/ (an j^ngi^e j^g 
t fin ^fiebne-, (an taaU ben onbi 2)ag?, 6c bet 

^enbelig i «^an8 ®iei;/ tfom ^jtet talUv. ^eUigt/ fom 
ignangler iSrbebig^eb for Tilt, at ^emnS ^tpgt 
Ian tage fi( ®(tbe ? : Aunne 6{^ri{lenbommen§ 69ie 
SorejiiUtnger finbe 9>(a^ meUem aSe be fotftfnge^ 
lige, fotDtrrenbe Sanfer^ eUer benS ®aitg^ebt 
i>et ^itttc, fom fun ^tger efter tomrt{e ^tcsber? 
Ganbelig/ berfom bu t>il forjage a(t2SbeIt og®t.ort/ 
%U, l^Dab ber gtoec SRenn^^etd ii\> SS.^t^bntng pg, 
SScerb , ba aabnc bu Setftnbtgl^eben frt Stbgang^ 
pg bu ffal fnart finbe, at ^DtS ben enbog fot et 
jS^teblif fan fpneg at fmpf f e StDet fom mebt en Uo^ 
get SSnmmel af SHom^n, ba Digne be aUz \natt, 
og efterlabe ben ©runb, ^\>otpaa be ftobe, 0be og 
tom'» SRen er bet ba mueligt/ at SRejineflene fun^ 
ne DorbeanberlebeS/ enbletftnbtge/ tomme^ ubue« 
itge og uniotttge / naar be oml^pggeltgen i^olbe en^ 
l^^er SoreftiUing borte, fom tffe Utax er bem bti^a^ 
-geltg / naar be Sntet mUe fanbfe etter tccnf e, 
ttben bet , ber {irait: inbfmtgrer {tg i ben bebaarebe 
@ie(, ndar aUe bere8 fXaner gaae ub paa, j^Dor^ 
lebeS be funne abfprebe {tg fra enl^Der a(t>ot(tg <^en^ 

^ figt/ naar be fun Dtde finbeS paa be Steber, ^Dor 
be funne out^m beres S3et)ibft^eb til bm ®tx0m I 337 

ttf/fotatibernde @{ine(fer, bet gtogUt fotbt bem 

itben @ammetr]^atig ^ af f^Dilfe ind^R fctudt^et bem? 

^wx Itbet vilbe i)t ba ga&ne.bisfe^ betfom »i fagbe 

i>ett: fatet fort/ fom.S fia^e beg^nbt/ fEaan^r 

Gber fe(t> for bet btttre ftftg^emibbcn 9{et{ btt^ 

fbm i Iforlpflelfertied (ange StuuS ejr. fpaffet^ ^t>{S 

€5ie( ec: o|)l0{i i San(et0$]^eb 08 Setftnb, big f albe 

Dt if (e attec l^en tU @Iaben8 ®teb. 2)etl^eti loille 

i^i inbb^be bem / fom ere ®(abcDarb / %txa, \)X\% 

Sttb gaaer l^en i n^ttig ^nflrengelfey og fom ber^^* 

Mb forttene bereS ^mle^ ^vca^ fom ^De ftptfet 

beted ®te(e i)eb .2(lDor , faa ®Iaben opmuntter, 

men if (e forDtlber bem ^ faa be iipbe ben meb T&xs 

batl^eb og Saf; men^ig/ ffge Dt, i)ar bel bebre, 

cm hvi 9t(be %<x^t tW ©or^igS i^uuS, enb HKSie* 

ilebnb« 4>uu$ , big Dtl.be De( l@ebtj0DeIfe ivtm bebre 

enbSatter* %\)\ naat bn faae terpen/ ^Dor bet 

iraber frem t fD:aere ^fiebner, ^Dab SRennejfet fan 

%Mt at oDerDinbe i SSerben, ^mlfe $arer \^QiXL fan 

i^De at befiaae, ^Dt(fe Smertet at taale, ^Dtlfe 

t>^txt^t brfnge} naar bu faae betl^en, I^Dor be 

filiiige bjttte Sc^ugtet mff ed bet SRennejfe, ber ttU 

fotn Dat fom bu, ber becebebe ffg bet ^(kxaxatp 

fom bu bereber for \>vtk SKanbbom og 3((berbom$ 

naar bu faae ber^^en, ^Dor SRennejfetd Snbeligt er 

<iA If ite ~- X\jii fom nu ^orgenS «|mud Difer fig foe 

big, faal(ebejS jfat engang bit S^VlvA Dtfe {tg for 3Cn^ 

^re, faalebeS jfuQe engang bine SRofer Dcrre bleg« 

iiebe, faalebeS bin .Rraft op(0ft — naar bu faae 

ber^n / ^uor bu f unbe btioe et j&))tog Doer , (iigt 

bet/ fom Dor Sept t SDag fiitlebe od for ^ie, en 

6fare i@org/ en !9tobcr i Saar^r,' en iDifb ubi^ 
sSm^^ (22) ' 338 haaxen / tt*tmfft SBienae^ fr^ fbm bti. maaffee ^ ' oCI 
bef fam J^M tjaf ttbenlbott mtbt i ftn^^ortnlbclf^ 
tebeii> dr iMttie? ^jipttet SfD^ty n\unAt DiEe fkiDe nurt^ 
tef b^/ ^nbett a^ ][KtM m^en^tiet.b^ti ®(Ui&ne>:btt 
fiu l^d^'feuff^ ^niy 'Ubeii'Ofti ^oe 4Mrete^ fi^ ^ 
beti'SDtg^b, ber utt-J^r aabiiet^^for ^m, ^ubes 
at ^Atf^ berebet fig ttl^Ai ^bm , for l^vUIen ' |^ 
tau {iitAet ^ fttftbe bti bettagte^teite^ ubim at ^gt^ 
f«a bet, ^Dortr> l^Mrfoir bt» l^tbtil ttt^ebor; madfite 
fi>riMlitoie'bt0, ^Df fr^tiib if !e ^anfle ft^tioB; IHof^ 
tHttbigfy t^9 f(i;a rittge, f<ta itt){gt{gt meb ^enfym 
tit bet/ ber^r bin eg^ntiige S3efiemmdfey tit bet^ 
ber f (deflaaer big / fom 2[(le ^ bet notxittt af benne 
Sorb^ %Kyx^UioQ forl^jlebefi t)eb- benS . ®krbet ? 
IDg^berfom nogen faabati Sanf^ omfibet robfoftebe 
fig i bit <|)td;te^ ben fommtft tffe alen^;^ ben at^Ier 
faa Mange anfbt^, ^at Shbfl^belfe maafEee ))aa hvk 
tftU'Wxi^ %i\^(txi{\t — t)ilbe bu ba ftg«/ at bit 
^^t^U^tS^'oht U\i^t @brgen8' ^uu8 ,■ Ci^ tn ttben 
9l9tte ^wbe Iftb^t bin Seti^agtning bi^ale veb be( 
^m^lxQi'^a Sotben? • '. v 

' 9k(a{r t)i' foalebei jlflbre eetffnblgf^eii fom 
«n l^en^e-af bet ®bbey fom forfl^rtettbe 9lteftniifEey 
ne6 J8ef> baertber SItdnge;' l^iS Sfb^f^r iin 2>ee{ 
DtSe f^neS o9ereenjflentmen6e ^neb t>or^, ttbeh at i>i 
berfoc tnrbeftge/ at bereS tRening t>at ben fam^ 
nte» De l^atfe t)e( fat ftg et ^aal , be fl'reebe t9g« 
faaberefter meb fotrffat TCnftrengelfe/ be 6ef4agt 
eaec bebreibe Uxa, ber i(e faa Ut ^en db Ei^efSIBel, 
ubef pmrebe om bereS eget 9Set $ men er bet ba t)lr« 
f eftg et fanbt ®obe , bisfe \)CCott fat {tg foe ^\t ? 
»t( bet altib forefomme biem faa? ere bC'SKibler/ 339 l^itfe be an))enbe tneb tibliQ OQ'^iibiQ %Uih , faa^ ^ 
hanne, at be a(ttb DtOe t>are gtabe t^ebaf i(i\>p . 
'ant)et}bt bem?. £>l ttbett S^DtotvU bet for be ftefie ^ 
af btm tmm ben S£tib; ba ogfaa be erftenbe:bet ' 
tX^axbi^^, bet SHinge oq ttotgttge i bereS Se{itaike{« 
fer } mm fitlevt Dar bet bent; gannitgt, bra teime^Srib 
fom fnort/ og ftlfert t^tlbe bet bi^bmge J^rtilv/ber^ 
fom :t)e jhffibam (obe bety fomfotbefi f0rd<'(id^ i^^^' 
eet> tmbis rettioei^for beniy'^ (oeire bim[\^^ti 
iiben Araft og.AEi'eipt ber et i^aCt bet/ i^Dftf^r-bi 
Iet>e* St^i bit, ^Dt$ ^U ZanU og ^tbeibel figtet 
til at famlt bi'Q. StfrroaU for^mange Tlav , At \atnli 
big ben x£))^rf[0btg]^eb / ^ ]^i>oraf ben SSesietltge beg 
atbng bu))er meet/ J^Doteftet if)ungeren f«>ne&'^t 
ditage meb en^er ZilftBb&^iUelfe, berfom tu/ftot 
bevben/ l^Dor SorbenS ®(((bei: |>lubfeltg fort)anb(ed 
tiC ©org/ , ][)Dor be mange Dtonertor en lanffSiatH 
,af Var ))lubfeltg af^ictteS, berfom bu faae ^en tit 
bet £ete / l[)oor ben iRtgeg @ulb if fe formaaer at 
ftiliebe ^am for ©mertecite/ at Hebe een 2)a^ ti( ' 
bent/ ber ere ][)am bejfiffebej berfom bu faae ber^en> 
^t>ot ben Utrafteli^e omPet If^^iUv, men iiben 
^oeSog ien, ][)t)or TtrDtngerne tiben &ta^e o^ txbctt 
Saf be(e bet m0ifomme(igen Sr^DetDebe-imi^Ufrm 
fig/ fom be fnort ))iUe misbrnge etler for0be: ^ viU 
be bn Del erfienbe ®anD^eben af ben gamie ^falmeS 
©rb: 

2)e.gle(ie, fom paa .Sotben boe, . > . 

SWeb Sancti^^l^b fig beraabe, 
got9ie\)e« giijre p9 mcgen Urd^ ^, . *^ 

• ©arale jlot 3ltgbom og Saabe, • ' - ' 

jDg mbc tffe/ ^t)o,bem gd)c^(faL ^ ♦• 
Seer mtg^ o ®uby.mtne ^age^ 3!a(/. 
Og ISitJorr ieg ffaf tt«'jleri * 

(22*) - - 340 

gelfe txaQtti efter ben 3Sre ^ fom SRangben beutf 
'brec^ men bog fe()> faa ofte tilbeUr t S{ftibe^ bu^ 
fom mener Del at ^aue tUbagelagt bin Sanbting^ 
^t>iS ben ub&orteS (SlanbS flebfe fnlbere (pfle cm 
^^ttt Stitt , bn fieeg : o berfom bn fhsnbom iefegte 
@orden8 i^uuS^ cQet bit bernfebe ,^ierte ftnnbom 
i>Ube hwtlt blanbt be ®0t8enbe , t>a i>tlbe bn 9e( 
tetf Sbmpg^eb^ ba Dilbe bn fee^ i^Dor tibeir Srefj^ 
bcr er i bet Sifalb, fom i S)a8 ttlbeled ben Gne 
og t SRotgen ben TCnben^ ba t>tlbe bn Ictre Sotff te|^ 
(en meOem benfanbe IfSxe, oq ben, ^)>ormeb Sfovf 
ferngeltg^eben forlpfler ftg/ imellem ben T^re, fom 
le^er fort t'fanbe gobe (SterntngerS SStrfninger og t 
beteS S^ttf ommelfe ^ og ben, fom moaffee fCinnec i 
et fojibart Sltnbedmcerfe ooer Sraoen, men fom 
bog (abet (SraoenS Snboaaner fotagtet og forg(emt« 
£) ! I^oor SReget er bet , fom Stenneflene i 
2^{e og SRebgang/ nnber bereS fotboanltge Xtlfianb 
i Stoet, tiQotgge #or SSigtig^eb^ men fom maa 
fpneS 05 faa notgttgt/ j^oid enb if (e uootrbigt/ naat 
t>i pr0)>e bets £raft mtUem f0rge(tge QOen^anhe, 
i ®orgend <^uttS! 9Ren ber^od otHe Di gierne tiU 
ftaae, at J^uiS t>tbei: Ictvtt, at Hit i SSerben ec 
ut>igt{gt/ at en^oer ®tx(then er forf(ettge(t^, at 
en^Der ^ttraa er en un^tttg 2[anb5fort<EreIfe , ba 
t)ar bet bog bebre , at t)t iffe for fnart opbagebe 
^dnb^eben, at be f0rgeUge ®tenfianbe ilU for* 
fnart abfprebte bet f&Unbtxtxl, ber bog en Ziiblan^ 
Mt tflanb til at forlpfie^ SRen ligefaaoel fom oi 
t ®orgend i^unS, elier Deb 93etragtntngen af bet 
&0t:$eliQe t j&erben, (unnc (are \tU at fcr^t^ ft0rre Xi 341 

9)r{iS pad bet U^ldttQt , €nb bet forttener / Itgefaa^ 
Del (unite Di bet Ictxt tUberUgen at a^U bet SStg:t 
t{ge» S)eir et bog bet, fom ben ®0rgenbe fffe 
ffa( fotttpbe at ^a))e dtbetbet for, om enb fiftnS 
SpffeS SSpgning fiprter fammen; ber er bog en 
0ttgbom/ fom blberoi tro, naar benne fiSevben 
toger b« @(atte, benlaanteod^ tUbagef beret 
bog tn f!toz6, fom jBerbenS umtlbe S)omme ilU 
ftal ber0De bS ; ber zx «n SroenS Ataft/ fom o)>er« 
Dinber SSerbenj bet txti Sfnbelag/ f^t^otDeb iffe 
Mot ben Sibenbe fe()) finber ^reb, xazn l^t>on)eb 
a)tenne|!et bKoet iflanb tit at fKenfe TCnbce Sr^fl og 
ffrebj 09 SJarblen^af alt betfe Idnre t)i albrlg fnl*' 
4bere at (ienbe^ enb bet/ f^oor SBerbenfi forfangdtge 
aSecfen taber {in (Sftmmet/ l^t^oc l^aarbe ®(tebneir 
opforbre tif -ben aloorlfge Ctdtb* 

3)et, t){ b(tt))e i^aet/ ttaat ))i trabe inb i ^ot^ 
genS S^u\x&, zUtx a^tt paa be forgeUge ®(iebner t 
jBerben/ er jo bog tngenlunbe altib iKun forgeltgt* 
S)erfom bu toenfer paa / ellet bit £)ie felD feet ben 
SfdtttgeS iSRange^ ben ^orlobtee ^adtmer , S>enS 
fbtere Striib^ fom Ittmptx mt>\> SBan^etb^ foc« 
ffplbt ellet ttforfFpIbt/ mvx bu ba ttdige feet belt 
SBatm^ietttge, fom ttabet til^ fom linbtet Gmette, 
ellet enbog forbanblet ®ptg til @Icebe ; naat bit 
feet milb S)ee(tage(fe at ttufle og o|)muntte/ |)btS 
ben enb ilFe fan af|>tel|)e; naat bu feet SBenflab^ 
fbtf0gt i aUe ©fiebnet og ttofa^l unbet bem aUe^ 
naat bu feet jDpngtig^eb og 6ntg^eb at lette StDete 
S3t)tbet/ at fotfobe bets SStttetl^eb: et bet ba alene 
et f0tgengt®9n^ bu ffuet i ®otgen8 .^uuS ? ettei: 
biuret bet big ilU bet inblt)\^utt , ^1 ^t^^^^^S^fix^ 342 

Ifat fanbf JGo^tb^ og Jbel^olber bet tiibnU/ naat fad 

f iciibe§. faa tomt /, faa untj ttig t /•. f om bet ct ? . 

SRan.^ar fagt^ at^et net jlort 05 o|)lef feube 
(Spriv at. fee en xtt^affm SB^nb > jbct famptt mob 
atl^feto^ ibet.suttbj^ejatd^ iu)]ji>i SSoden jtge, at 
t)et;MQit DCft i^tQdidtiii 2!]^limap'i»irfee betrfor 08^ 
iiitibeir ec.ftt^afriiSSeBne^et^ ^ot;meb,^aa: oi>er# 
i^nbec at SS^ft:^tiiS'9taflt,i; naar jd blm en Skiffle 
t^^aetv-ritiOilg.cfl^faPs inifatrt afle gtoetS' ®tormf> 
naar »i fee en .SBlaiib /r,forit ^ imSfienM; ilbe l0n» 
»et> forfulgt ; MQ'tHt ihflter / i ^t>ab; ^au jgiorb*; 
fbrlbi. ^aA.»eeb/;at i^oii jgicwb^ ftn. S)Iigtp'fpm bef iert? 
tet/ .atl^a^ i (it^Sifberfbi^qr en €0n /.fomi^an agk 
tec niere, . enb loget > Zftb , . Ufplf enf tHfmebe ^am, 
naar ^an U^aatt:}pcck^Ufi]t>nbA^asjoii.^an6 @iel 
er i^reb: mon; baibette ,®9it itt7er.o§:af .foragfe 
SiDet/ og at dirfeeaSe mennefleltge Jtuig fdP umgir 
tige? ©anbeligtifmeSem faabantre @o(gc;r<tt<tbet 
fit))etd SScerb og Setpbning f (arere fi^m> enb ))ad 
be ®tebea:/.i^Ddr 2Clt danbet Spft ^ bet er »eb^'fadf 
ba^ SetragtUin^^ latvtir retiotte^ ^J^t)0i t)tgti8 
IRhfEafeni^ebery ; tl^f bett;iaI^ne:l«fn>pettfe.$Renne^ 
|B^>m~(^He{tg':S3«(idn|)iig]^eb:/rben:dj(en£^.(^^ ^m 
inbD^rteg meb eamptttigl^ebeitd SKo , x>g gioet (^am 
SiQtb at f afte a( fin J^rg })aot'@ubv fotDlgfet om, 
4t ^an iffeer alcne og foctkbt., ? ? • 
, . ©etfe S5Uf dp tit ben -SHttfiJetbige ogiBarte^ 
l^lertige blite Dt bpg.ofte tnxer i @otgenS..^uJuS', og 
ben.a^ittio og-^engiuenl^eb/ fom beiftjeb lommet i 
beh SibenbeS ©rri>-:4naae ui ber t>el loere at agte^ 
•S^d ^e^ei: egentUg f<^^ A)eb iBetcagtningen af bet 343 &0tQdiQt i ^nUrji^.aivtvetlctu at erfienbe 
SSifltifl^eUen iaf: ffirO d^ (5&jqiftmi^am^:^. .Sflaai: bu 
feer be Sfebher bi?a9< frc^n/. fP.Wforjl^rrc aUe 9ien* 
ticfjtcli^e ;2tnJ«9 / naf r befc; wfet ffg ^ at bet jntet 
©tftext ^ ^)a« iSpxijett^ mnu^^n fm ^esnrnforif^lbt 
aibeifbt, rben b9l»t SReWt^fte^ f^Itir buia iffe>1[>w? 
uitnJtoflfcngt t>et et til |wnj8> ?til ,bitfc. ©er^oJifQclfc 
at troe paa et gorfpu^^ ^ji^ifrSSm t)il'ere:iii;aiibfaf 
flelfge;/ imen boQ Btfe^^. fw ^iJilfet ffl?en»ieffet ffal 
l^ie IJ9V ^««i fo*» fJlfibU . ji;5frei; aUi Kingf t\t greb 
c^S'^Srclfe/fijr bertt> I^ ^H^HjidM betS.giirelfe 
web. arck'0g;!&9bigl^ebr?/f .-gtteu^berfom be ilbetfer^ 
bttfi«t^ uare fopfC»ltSt^/i dfe«f(fpi}>tiofeiei;'j^n Utpf? 
l^Itge, J[)»em tffeiWot iibtt^tej5^Samiittr,08eicn* 
M^i^eb angrtkr^: men.fQm^^dfac^ tnbDort<^S fottccuA 
af SCttgeft og|9ta9>oberf0W bu feet: l^anS Mttr« ^Ctr? 
get/ bevfom bu l^0rer i^amJtieb f0tibetE]iuiljl <^tecte ^ 
fige: jeg Dil bare ig)errenS SBrebe, tl^ijeg ^ar.fpji^ 
bet imob l^am! men l^an feler/ at ^an iiWfatt 
tibjtette fin SSrebe , if f e tifgiue fig felD : ml bu ba 
if f e feh SBigtig^eben af Sefu gorfoning , of ben 
][)immeljfe 9i0fi/ fom figer tit ben SSobfarbige : 
Dar frimobig, bine ©pnbei: ere hi^ fotlabne? 5Der^ 
fom bu feer ben^ i^Dem bu nplig m0bte i £raft og 
@unb^eb^ blegnet i S)0ben, berfom bu ber feec 
for btne &tne aUe jjorbiffe ^orl^abntngerS / ^^en:' 
figterS^ S3ef!rabelfer8 jtbjle @nbe fiernebe^ ber:s 
fom bu ber feer ^oremngen (0|l, feer bemtbereS 
itaatet, ber maae ^enlaQQe bereS «^aab; bereS 
©labe t ©raDenS m0rfe, taufe ©iemme: ba t)it 
bu Del f0(e SStgttgl^eben af bet @t>ange(tum , fom 
tr0|ler enbnu^ l^uor Sorben tngen 2:r0fi mere j^ar^ 344 fom tt0{lef enbnu mob j&^beit > ba t)i( bu tore at 
\LutH big tU ^am, fom |Ktr fagt: i min SfaberS 
J|)ttttS ere mange SSoHger, jjeg gaaer^eti at berebe 
(Sber ®teb} fom l^ar fagt: jeg leDer> og.S fEuOe 
(et)e. iDg berfom bti terte bvtte , (arte bet ret og 
for fiebfe^ Dar bet ba forgiei^eS/ at bu bef0ate 
66rgene ^uuSi^ at bu lob bin S3etragtiring b)9a(e 
t>eb bet @0rse({ge paa Sorben ? 

9leil taffet Dotre ^ub, at l^an ogfaa t)tfer 
cS bet^ fom tdnger Sielen at'f0ge o)) titbet (SDige^ 
fom (arer o§ iit foragte SDaarltg^eb^ at affile bett 
ui^arbige ^traben, men fom titttg*e (arer oS / at 
AierUg^eb, St^^etflaffenl^eb Cig Sro ^Mt ftabtgt f&cttbi 
£aber oS if(e tittulfe jfdte og ^ierte, men f0rge 
meb ben ®0rgenbe , at t)i mere og mere maat fipr^ 
feS tit at f untie tr0{ie Vnbre og o5 fe(t>^meb ben 
3;r0P, fom ilU fotger* Vmem «.. 345 


\ LV. 

gelig SSrel Dm fpttcnbc Sirobag eftet 2t(tiUalU. OoangeHttiti ; 8ttl. XIV > i<ii* ©. 'ef er fun faa Ugec ftbeii# at "^bai^txA SMindti^ 
littm flattebe meb be felofamme £)rb, ^t)ormeb Dort 
tittforelafle St^angelium flutter: ^t)0 fig felt) Dpf 
' ^0tev/ fFal fornebrefi/ og l^))0 fig feto fdrnebter^ 
ftaX o|)^0teg. 2)enne ^^Aaminbelfe maa D(3^re faare 
f om0ben ^ bet xaaa ^oat faare !Keget baabe i SSjer^ 
ten og i fKenneflet feto/ , fom arbetber ipaa at bebaat 
re og bebrage l^am / at t)ceC(e eg ncere fa(f{ SiQib^ 
baarlige Snbbtlbntnger / S^tfcengeltgli^eb og ^o^* 
siiob/*fiben (Subd S3rb faa ofte (aber dS ^0u faa« 
tanne Sf^rmanitiger ^ faa ibeltgen ))aaminber am, 
at (Sub fiaaer be ^offixrbige infob/ at ]i^t)er ben, 
fom o))]^0ter ftg feO^y ffal fornebreS* £>g fan^ef 
fig/ Dt ht\)Wt fun (ibet at fee omfrtng oS og agt< 
))aa SRennefleneS ^tbfcerb, (un (ibet at forfhiae ben 
£itnft/at l<rfe t SRennefleneJ «f^ierter^ foratooer« 346 

(ebifeS cm / ^t)or ubfiraft SorfogngeUgl^ebeng J^et^ 
teb0mme er iS^erben; ail m be^0De fun libet at^ 
jfueinb i ))ort eget .^terte for at MtDe t>an, i^wv 
viQtiQt Di ere for o§ fe(t) , i^Dor mange ^rioefiere 
ber ere t oS, ^mS 9laone tngenlunbe ere ^bmpg^eb 
eg ^terltg^eb^ <|)oDmob oiaa txzu faare i>eber« 
fiPdS^Iid f^^ ®^^/ ^<^ maa ))cere faare i^tgttgtfot 
SRenne{fet§ ^reb og S^^If^/ <^t l^an ^bmpger fig/ 
ftbfn i^jubS JDttbffaii: ofte fornj<»ner ^miU ^a^ 
Sunne ))t mtSftenba^^oiJS^rijiei^bommenS ^ele $&(t$ 
fen er faabant^ at ben jufi i ^bmpg^eb ui( baniie 
SRenneflene til bet^ ben forbrer^ at be jfulle Dcere, 
at ben In^iyiV WtA^tbm^^hnh^ bethlbiiSbom 
OQ^tJ^tU, 9taabe 03 S&elf?9ne(fe ? ^en @anbl^eb 
er paa bet n^tefle. inbflettet font en ®i:unb(cerbom i 
Tilt, i^Dab S^rijlenbomnien (cerer om fSRennefleMf 
8Nfe1fe /-atf: l>i''f5eCf<§^«f SRaaW; riffejaf d§ fel», 
Ar^bet'Ct'^n i®irbr?<SaDe^ iMe 6f ©lechingerK- at 
iCfe IRogW ^al uofsfig; 0gv^t>orfbr figet (5^w> 
^MbommenoSibstte^' og faa-t^rbetigt/ og faaofte? 
Bittevi iiU ^fot at t)ife o§ giobe^®ierntnger fom 
ot>erfl0bige>'^ fot Ortt ale Dor 3oer^-for at ttnbjlplbe 
og bebceffe ))9reSre angler^ men ti^osrtimob for at 
t^ife og btSfe ubeii .@(0r ^ for at an^pott 08 og giw 
08 flRob og'^ilKbtil at arbetbe |)aa Uot^ ^orbebrmg^ 
mftt tilltge forxil minbe oS> atber4h|$en fahb«Sorj» 
b^bring er tiben S)bm9g][>eb« - . 92aat ^Oe if^ifkeiigi 
fforejitUtngfer g.a(Uf ub fra og )>enb6 4ttf bage tit:^adt^ 
fbm er oor Ztoe^ 83egt)nber og gtttbenber , ba iPtfe 
be 08 10. ][>an8 TCabenbarelfe f S)bmpgi^eb/ forej[>olif 
be 08 tbeUgen / at ^an^ ba l^^n >ac i @ttb8 ®iiU 
feife^ foxntbubt (fg fe(o> og to$ch £iefter)8 GCib 347 

felfe pad, 09 ber»eb Ipber f?otman!«gen flebfe tit 
08: bet famine @inb ttrttie i gber> f om , pq, AJar i 
e^rijlo Sefu I ^pevQt t>i S^men \tlt>, ba beg^nbtf 
][^anfin ^rmatting paaSBurget meb.be£)tb: faHge 
br Sattige i ^Canben^ be,/ fom ttte mfJieffg mfie 
P8 floge / wett fom ^ungre efter ©ctnb^b ^g Wetji 
farbig^eb^ tf^i fun be tfuffe tttptttef--' 'Slaat j^a« 
Diibe. t)ife/ j l^inlfet ©frtbelag. ber/^ Delbel^agcltgt 
for^ub/ ba prtfebe ^an !Ke:^en, fom^ itbDprteS 
fm^f (et meb %n\tctnt>iji^b ', ^t)be ^tertet fvllbt 
meb «^ot)mob og %.otaQt^ men 3)en/ fagbe |^an, 
^xtDbe iangt ipew'^3C^gattg,til:®ifb8. i^M^ 
^bm^gtW* fig for <Shtb^ r v;g«.^ ]na<^t Se|uS i 'l^ine 
evig j^rebare prb falbfe til.^ aUe bem^ ;fom du 
betbe og erebefoierebe^ forat^:gi;t>e/bim:|>t?ife>; fe* 
f0ikbe l[>att fil.r tager mit Hag, ^yaai <£bet /og.^tflrter 
af ntig^ f^f Jeg er fagtmobfg^^g.'-pbmt^gfaf i|)ieftttS 
og* i benne S)bmt)gJ^eb:ttIii&b ^an bem at ftnit>^Mt 
for bereS ©tele. ' .:;/;,' : . , n rnol , r//\ j: 

: .;* .Sfiaar t)i ba fantlef. ^er format Bcfce^f i 08 bet 
jSinbelag^ :fom (S^dfif nbomfttenT focbrtii iag^.i^t^orttil 
beQ btl bdnttt'Og./ bamaae-of'fremfor i^Kt^f^gc,^ 
9bm9ge bet fl^olfe ^iect£5, rj>aa;i«t;at'.S^ifht8 Wn 
&ot bmi ' SBi\atbeib«'.^eirpaa/ tit ][)oemr o^i l^ooj^ 
tebeft of enb taie; IBi lobje: ;@iib8 £)tb$ j tnagttgje 
gormaning f0ge bem:, JpxxXtti^lUxi ffci(hr, l^tlfc 
iibtiorteS OitanbS^ Sitgbpm og Sp^/ 2@i:e pg.^ren^ 
gang ftijle fit at rofe fig af bet ^ fom bog tngen 
tStoi^'fyfii for QHibi mnxi ftnbe bet lig^aa forti0» 
b(nt at dbt^are be. Stinge/ bei.ttboorteS gornibtsebe, 
tl^i lUgenft^ritgfiebcn 9ttrtr jftg ogfaa ber i '«^ot>mob 
og v$rpb8^j t^i fittbd' ogfaa bemi ber fot^oxi^VN^^^ 348 to^t ftg fe(t) af bereS Jfo^n^^^^'^f^* 96i fimbe di 
fremlalbe bet ^bm^ge &in\>elaQ, ^awel naat t>l 
formane ti( fliUe «^engben$eb , tt( £)^cffrelfe^ til 
ZaalmohiQ^th , fomnaar t>t tale SroenS mcrgtige 
S)tb, ber fFttlle o|)forbre til at affafle enl^))er uixrt^ 
t>ig i(znU, at foragte fa({! )Sre og ugrunbet ®i)ot^ 
eg at l^ceve ®te(en fra bet Sotbifle^ 

!Ren SafierneS SltCfelfer ere mange/ og 
cttbog'fuii af be mange ^at>ne, vi maae gtoe bem^ 
i>tfer bet ftg; at een gtfttg {Rob (an o|>jf9be i monrge 
6fnb. SaatebeS tmber ben fa({fe Sragten efter 
^tt frem fom ^wmob,^ ber forbrer, at 2CKe ffulle 
£0te jtg berfor, ttbefprnret^ cm ber er ®tnnb til 
benne ^orbring/ eller tffe; fom ©tolt^eb^ ber 
tnener ftg t Sefibbelfe af be Sfortrin, ber l^wt ben 
ttbmoerfebe ]^0it oDer fRitngben j fom ^orfangelig' 
|»eb, ber dU ared for bet Swinge og Ubet^belige, 
^i>tlf et ilU engang Ian "fya^De noget ret S^crrb i benS 
feine^ fom tragter bereffer* 

S)a SefuS, efter at^au fremfat &tgne(fen 
cm 9)l^arif(reren og Solberen, fagbe: ^uv^ben^ 
ftg fe(u o))l^0{er/ fFalfornebreS / ba l^aDbe l^afi 
fltlbret bet t|)oinniob og ben ®toItl^eb ^ ^t^ormeb 
9)l^artf(terne ti^lUbei ffg (angt op^iebe met ben 
laDe og fpnbige SRangbe* . S)a f^an i ))ort 6t)angcii 
Itum fagbe be famme £)rb/ ^at>be ^an gbet 3Cgt 
paa bereS ^orfcengelig^eb; I^DorlebeS be ubt>atgte 
be 0t>erfle ®ceber Deb Sorbet, (tgefom be gterne gtf 
omfrtng i lange SClctbev, og gterne (obe^ftg ^Ufe 
paa SorDene^ og gterne ))t(be ^a^e be fornemfte 
Gtoleflaber i @9nagogerne (SSarc. ift, 38« 390*^ 
IV/ n altfaa paa Sorfangeltgl^ebend ^ttrtnger , Di 349 

• / 

I 

titt { @oetbe(eS^e^ o))fort)teS til at dQtet wttiS^an^ 
geltum int)\lcttptt oi btt Stampxt , fom Tipo^tten^ 
ha ^an fagbe {(SaU 5^ 2 60: 

iaibet 0$ iKe ^u S^fi tit fotfoEndelij) ^re! 

2)enne Sormaning Dtlle ))i betfoc^tage meb o<.fra 
nctwctxtnbc Unba^titime , fi9r(ebe i wt £)i>et6e« 
DiiSning, l^uor dai>tt(tgeii ben raabev od, og fl^r^ 
(ebe i Dor Sejlufrfing , at f0lge bend SRaab. 

dtaar 2C))o{leIen ab))atet mob forfcengeti^ 
3Sre/ b,a ftenber ^an nben SdIdI en anben TSve, 
fom- ifCe er forfangelig / mob l^^ilfen l^an iff e l^at 
ijtnbe at abDare^ ®{ttlbe ^an ilU og t)el (tenbe 
ben, l^ari, fom jjo inttt ®tiul lagbe btxpaa, at 
^an begterebe ben 0loe8, ,at ^avt fulbf0rf bet {lore 
Smbebe, bet))at:l^ambetroet fom7(|)o{ie(/ af^aw 
^a\)t 2)eel i at bpgg e Sl^rtfli &xxU , at ^a\>e aiUU 
bet tro, uben jorbtfl ien, nben at tvcf^ttei af SKeie^ 
Hben at ^t(clUi af 8fare;^an, fom faa oftebe^^ 
tragtebe be SSenig^ebet, ^Dttfe l^an |>a))be fliftet og 
bannet/ fom ftn StoeS paa Q^rijli S)ag? iDg ))aa 
famme SSaabe , breone af famme Vanb , tet ))i Del 
ogfaa ftge , at ber er ben Stoe6 , fom ))t tragte ef« 
ter/ og glcebeS Deb at erl^olbe^ ®ubgat> og bog 
felo en Stlflpnbelfe t oore .^terter, at Dt fluUe unbi^ 
gaae be SorftanbtgeS og StetftnbtgeS 2)abel , og be^ 
ftrcebe o§ for at fortiene bereS S3tfa(b; benne X)riDt 
fCuUe Dt Del orbne og {Ipre, men ingenlunbe albeleS 
itnbertrpf fe^ SSi jluUe tffe ubr^bbe af Dore @iele 
ben ^eUtge Unb]eelfe, fom faa ofte $ar beDogtet.ben 
ttbefitflebeg Steb, fom il^n rene iD|)rtnbe(fe tffe et 
2Cnbet/ enb 2Srb0b{g^eb for bem, ber fortiene Xg# 
telfe/ for be @anbbrue og 8tebe(ige, og (om bet;^^x 350 fmettet: fammen metr ben fpomme )Stef r^gt for @ubs 
00 @amm'tti0$ebeit$:2)om;^ ^\>ot offe er^bet fagt, 
eg meb ^t>or megen ©atib^cb ^ at ferfi 2>eny font, 
^ i bet ][>orn br^b STtt^t '^d iDrben, fiUige tftfttiiefatee 
al ptam, f0t^'ti^an vat alb^U& fotlotm, 'cfhtbi 
bet nceftett Sntef mne erv bet fitn tctllt og ipaai: 
minbt^amv naar-^nforagtet: 2(tteg 2>0m.> 4>^pr 
ofte er b^t ^dQt > bg meb l^t)oc megen @^nbl^eb > at 
inan intet @fert og Sottrceffetigt tet tfentt ftg af 
jDen, l^oS ^Dem Hl@regi^S0f(e(fen er iibb0e(/ eftecbk 
enfen ubueltg j&ortI^«b;^IIer t)ilb SrobS og ^^tix^ 
^taabig^eb ))t( toge benS ^lab§» ^()ft fEal enbdg 
bet !Kenne{fe, bervil f0re fit ii\> ret l^oebetlig eg 
t)el^ Dcere ifianb fit/ ttC^ blot at opt0fte% ODer 
SSenneffeneS fcebuanltge fKentnger ^ men at troe ftn 
@amDttttg]^tfb bebte enb fe(u be eUerS 89et{lftbtgeS 
£bm^ tiaar ogfaa bigfe fittnbom, forbUnbebe og 
bebragne , itle lunne eUer if fe viUe fee (Sanbf^eben, 
fom ben er: faa ifuSe ))i bog iffe faalebeS tioieS 
tneb oort eget Jt)^lU, at ot iffe otde ooeroeie^n* 
br.e§ Siomme^ ocerei ffg S&ennerS 'eUer ^ienberS ; bg 
foa ligegpibtge jlulle oi tKe oo^re mob beni/ blanbt 
i^^ill^.oort ®teb er od anotifi^ at beter 06 ganjfe 
bet @amme^- enten oore SSeflrcebelfer tctlUi bem, 
ettier if£e. gorbrerfJligt og ®amoi(tigf>eb/ for«j 
brer @ub af og , at \)i ffuQe ttnbocere 2CnbreS @am:s 
t^ttt og Stfalb , ta bor or og (unne taa(e ^iS^ 
f ienbelfe^ (tgefom en^r^er anben ®merte, |)Oori ®ub 
t)il, at oi jluUe forfogeS. SRcn itU alt ®obt blU 
vet mtSftenbt^ eQer bog ilU altib og af ^CKe^ og 
tiaar ba ®ub giver' 0$, i bet oi btioe j^am troe, fr^g^ 
/ent^e^ ablpbenbe, etfCenbe ^arn mere enb SRenne^ 351 ffene, at nt berb^b )?mte kext6 Stfalb, j^titfeDi 
feb maae btfalbe oq cere > i^Dt jf ulbe t)i iltt QictU9 
Utx>zt>f 'log mobtage.bet fom m; £))}muntctng lOg 
Stlff^nbelfe til at fare befio it)rtgere fort ? 
' ^* 2abct'oS for atte Sing »cerc oprtgtige^ og 
jffe befmltteben fanbe ^jnpg^fbS jlienne 9%<U)tt 
meb ]^t)f(eb0 &rb/ fom Di i ^ferlet i^Derfen mene 
f ilfer flutte tnefte* : ,^t>ab i)i. i uott Snber jle tc^ m^ 
f tenbed for i®Ub ; ^Dorfor jlislbe m tfCe og turbe d^ 
hmbt (ieitbeS bertbeb for ^Deranbre ? ®itUtt. baobei 
it0r og b0r bu beCretibe, J^)n& bet er |aa/ at butrag^ 
ter , ja meb a( bin BU16 £raft ^ ef ter ben 9lDee^ 
iffe at |iat)e f^rt bit gtt) IngiSRangben^ ^mS ®ub . 
et Sugen, f}m$ ©trceben og 8# og 'SJinbtng er f 
>e forbiffe S^ing $ efterben Sto^e, at ^a^e (e^ret^et 
^ig^mere og mere fra aUe tti^cerbige iotnUt og ^en^ 
Denbt btne'83eflrceBeIfer mob:bet famme fBldal, fywu 
til 9|»Y)er(ige og ceble !D7enne{f et ^a)^t tragtet; efter 
ten StoeS ^ . at ^ccoe ;{lr(ebt tneb ^liib og St^er^ ; altib 
ftilbf omnere ^ atvubrette bett;:®terning, ^ @ub J^at 
^ii^et bfgiat giore/ og iffe at i^aue atbeibet ganjf e 
forgteue^;-^ ©fionbt fri I ben j^0ie{ie§. Sienefie^ 
iffe bnnben unber' noget SKennejfeS SCom / b0r bu 
tog fnfEe^ mebenS bu jlal loianbre ^etnebe/ at biOie 
^ellroebetfer maatte biQigeS af^be.S^tfefleiogiBeb' 
ftt omlring big f . og naar ba Ifal togge bin Slanbre^ 
flat) , i0t bu uet enffe life at gade bort uben @atin 
^ aioee, fom be, j^iJiS ®teb ftraj: er fplbf /otjer 
^piS St^uff^tnelfe SibenS S30(ger ftraic ^aai fam^ 
men>,f(xm oDer bereS tomme Sbrcrtterd f^rugt;/int 
t0r Del 0nffe , at bin ftbfte ®0Dn maatte f^niet en 
^aberltg <^m(e.efter»2Crbeibe>'Dg at H ^atvN^tx^. .352 

I 

maatH fiaM ultttUt foa !Reget , at bin (Stinbrtng 
fittibe bli^t tftet big ))aa be ®tebet^ ^l^oor btt Mr 
fenbt at Dtrfe , ))ceKbtg flunbom at frtmfatbeS af be 
SRennef!er^ for I^DilCe bu (et)ebe til 9at)ti^ fomat 
bewared i SJennenS ttofafte IBt^t^ @f ulbe bu iffe 
jeftijle bette? Sa/tlude t>l ilU o|)fot;bre Snl^i^er, 
Slanb og £l))inbe/ ttng og (Sammcl, til benne Stag* 
.ten effer 3Sre/ tit benne S^fl Deb fi(tberltge Se^ 
ftrabelfer at nbrnatU bereg Si)) ? Sbi ben fanbe ' 
7&ve Ipfer iffe blot paa ben #ore &tmplahi, mtu 
ogfaa i SioetS {iille @ang.. f{»)0 ber ^ar hoU i 
Sanbet og ncsret ffg tebeligen, og meb Sftetfinbig^ 
i^eb fircebt at gi0re ben (dierning , ber t)ac ^am ann 
Diift/ b^o ber l^ac fot;|li0nnet bereS Sit), blanbt ' 
]^t)i(fe l^an )^at, og bet)aret SBenflab og Srojfab; 
^Do bet b<^t o|>braget fine SBern i Sugt og J^ttttni^ 
^ormaning, I^do bev i fin StuH ^at anfaget fig 
ben Soclabtfe / bar beelt meb ben Srangenbe : ^at 
J^an iCCe let)et meb 2Sre? og fan ban iCfe bt)ile meb. 
SSre ? SRen i alt bette er ber intet ^ot)niob og in» 
gen Sorfangltg^eb , Sntet/ fom 0))blcefer «^tertet, 
men ttxkrtimob, jo ft0rre bet !Kaa( er / oi forefcette 
t>6 , og |0 fafiere oi bat)e bet i £&ie / befio fnarere 
og befto mere ^bmpgenbe oitle t)i fornemme tt^wtt 
SeiUrin, oi gt0re, beflo mere oiUe oi f0(e t>or 
Srang til ^^telpen l^erot)enfra , fom alene (an hu 
Dare o9 fra bet iDnbe og ft^rfe oS til at f0re oort 
£io meb 2Sre; \>i mSe Sntet b<^^e at mifiunbe Tliu 
hxt, t^l t)i l^at)e Inn begieretfor Dor Deel at oare 
bet, oi burbe Dcere, og oi tabe Sntet, berfom bet 
Gamme IpffeS Vnbre; og jo mere bet er t>ort %U 
wr at DiKe (eoe meb fanb ^aber, beflo mere oil * 

4 35a 

en^Mr 9toe8 / iHDinbe, ^<sreo8 en £)))forbnng i\X 
ait |)V0t)e og felt) ^ bm Dtog l^aDefortientben, beflo 
niere ))itte ^t fircebe at bcere 26te )>cerb / ^t^ab enf eh 
benba bltDet: oSttlS>ee(/ eUer iff c. S)ette Sinb^ 
(aber 08 flt^abe at bef(3^{ie i og \ bette ®inb t^at i 
S^rijii TCpofll^, { bet be felD tragteb^ efter en StoeS^ 
fom.Sngen funbe i<k^t fra bem eUer beffcsmme/ og 
i bet be forntanebe 2(ribre:* ][^Dabfom]^eI|i bee er 
fanbt/ l^tiiab ber er (trbart / fiuab bet er tetf<eKbtdt^ 
]^t>ab berer reent^ ^t)ab berer eljfeligt/ l^i^ab ber 
^av gobt Sot) f enl^t)ec 2)9b og en][it)er .l^^ber , \>ix^ 
))aa ait)er 2Cgt» ; 

' 9Ren berffoS formanebe be tilli^e : tragter 
iffe ejfter forfangcltg 2grej pg for at t)ife ^en* 
^otfliel/ font J^r er nteentv ^t)e t)t .{habt at 
fitlbre ben fanbe 2@reg Steneiie. (Set er bet bog/ 
Deb %X\\\> og retffafen S^ueltgl^eb og I^Dab ber etterS 
i @anb^eb er |)rtfengt at Dille toef f eS bem , J[)t>iS 
SSifalb.er en. £0n/ i bet t)l bog albrtg for noget 
SKennejIi^g S3ifalb8 ©{ptb opofre ben SRojg^ bi 
^uUe ^at)e for @ub; og et 2Cnbet, at fcette 8Sers> 
teng T&xt til fit S»aa{, ^t tnbrette fit Sit) eftet^ 
SRangbeng uflabige^g intetfigenbe 35om/ og at\ 
rofe fig af baarlige S^rtrim 9)aa benne SRaabe 
f!ttUe t)i ilCe tragte efter 26rn og ^t)orfor if (e ? 

S0rft, forbi benne 2@re er forfeengelig; bett 
er i fig'felt) %y\Xtt oarb^ og bet SRennefEeg Seftr(t#. 
Obelfer^ font laber fig loffe beraf^ Wioe Sjnfet tooerb^ : 
faaltbet font l^ang ®tnbelag^ ^ang l^ele S)igten og' 
Sragten^ %t banne @telen til en SBolig for ))arig 
Sreb, (xi binbe benjaft til bet, i ^Vig S3epbelfe 

ben fiebfe fan glabe fig; \iXX% ntaa bo^^ \)ckx^ ^^\^». 
2 »m^ • V.^"^ 354 

men af al SSUSbom , eg ^expaa tx bet at ^i^rifteti^ 
bommen axheibtx meb aUe fine* ^orefiittthj^er og %oxt 
maninQtx. mi bet 93ejhxif^ige,' %^0/'Uftxlx(tn^ 
(elige' ))il ben f0re16$ , alt^aa fast ' 3ntet ixcte t^n' 
wete mrt)faf, eirtr ftifttet Iforfctngenaej t][>i meb 
bette Ubtv^l 0etegneDt, ^^bcrb bet er it^abtgt dg 
tpmt, ]^0ab 6er tttigen Sterne, tngen. ®aft eOer. 
£raft l^ar t ^g, .^ bgr f ^orrbeleSl^eb (tttge ui bmt 
£)rb jjufl otir* SS^erbenS baarKge 2@re> fbcbt ben i 
^aafysi, ©tab et baabe tmn og ttflabig^ Saber o& 
abf))0rge ben %oxfknQMgt , otn i^n Del feti> lati 
ttdagge bet nog^ fanbi S^cerb/ ' ^"OoxtfUx l^dn trag« 
ter* ^r>aptHdjfy<Mft>axe, naax vi ipexgit ^am t 
l^ax'bu felb 3(^iferfe foxbm, $xitS TSxc bu begterei:? 
anfeer bn bent for**be refte^ JDbnimete/ fom fiinnc 
))aafft0nne bine ^^anbUngerS ^ortt^nefie ^ CQpaa^ 
fcette bfg beii S$csrbig$e6, fom ttlfommer btg blanbt 
bine S^ebnientte^i^? IDlaar bn faaie^'^o^en l^cebret 
mb bere§ Dom ^ fpteS^a'n big attlb flerre og^ 9|)s? 
pcvliQcxe beroeb ? * fpnteS bet big bebre^ at be ifuftnbe 
Sunger ))rifeb^ J^am , ehb l^oig be l^aDbe tauget/ 
eSer ]^t)i8'te enbo'g ]^at)be fpotl^et, min faa §Bife og 
Stetjfafne l^aDbe (unnet beremnl^ i^anS Sbt^t? 2)ti 
faae og erfien6te bet^ at be iffe altib oar% be ^Or^ 
trinltgfie , ^t>ilU bet ub^oxM ^ortrin trar inbrem* 
met ^ fom i^aobe bet f^^rjie @(cbe i $orfam(ingetne $ 
bit faae/ at bet/ bei^aDbe Dtinbet/ ilh giorbe be^^ 
u6 ®ie( bebre eUer toligere; bu faae/ ^wx ufla< 
bigt bet ®pbe )^ax^ be l^at)be erl^Dfcruet/ faae ofte 
bem ftxax igien forglemte / ^t>ilU til en S£iib t)are i 
SCUeS !Kunbe/ bu faae ofte be ®amme/ fomn^d 
J^t^i>< 0pj^0iet bmr iiiwnibtifrilUbm, og oenbe 365 

^§ til Vnbre ; ; oq ^q f0ger bu ben famme tomme, 
tin^Hge ; u jJabi jjfc lEte /- -l^tieref f cr ^ine ^rebe I 
«Wr^gtt)c« trt/' fbtolJtftp^^ ^ja«i bet btt 

Artia'fc^^ HetSaa tlftg*^ bg u^ttrfeifitv fom-bet etj beis 
tt^gt oigffaa be ®l{ble»^ l^utttY^eb bu Ian naae Uu @t 
SDlenn^e f an* beg ifle ftene to ^erter* J^t>ortebe6 

f bref ommet ber WgV ' &t *l>^ff^^ ®tib« off ®6mDit« 
«{g|)et)end$Bffart>fcfr9{(cngbenS? m mangen ®ani9 
^ibe be wob^inanbeh* gffer »il bu mdaflee i 
bef »i9f{9ef0fle pnt SBifttib/ wen i IfgedPlbtge 
"SfttgDit bu beflteiHe big -for > at bu titttge funtife 
taHeS SRangbcn'-^ bet erv^bu t)il giare Stogeii^ 
fom bu ederS tffe i^Ube gi0r<r/ noget ttnptf^t/ uben 
anben ^enftgt etib ten, tif «sHd^b.«ffor)! iS0if bu 
txirre bette beftenbt? Jbj^'^j^Mi'butiiha l^betlig^ 
iVadt bu jFiuIer bin <^en{tgt, naot bet fFitl f^neS, 
fom om bu ^anblebe for at'flifte ®obt/ ^Ot^tbp^ 
f9l*e bin ?3Ugt, fot at gastie 1tnbre> ig^et bip^ 
tun er big fell)/ 'l^wrpaa bu fcenferJ £)ft fotbar^ 
Der bit ][)ele @inbe(ag, o^fomnter tilftbfl ber^en, 
^it bu, felo veb bine loDlige ^oretcii^enb<ir/ tife 
lE^ib^ ^om ber ernoget @obt o^ @ub befnt^^t beri, 
eQer dm bet Cua vat forfeengelig 7f&xe, tm f0gte» 

IBctragt Sorfangeligl^ebeng ZxaUti S^tit 
6ne fpeiber/ om 3(IIeS^S>ine wgte))aa^tt, forbf 
^an trceber frem i f!i0tine StlctUt, og ben 2(nben/ 
forbi l^an bcerer et Sta^n, fom i!fe ^an, men l^anS 
^oirfoebre jfajfebe ®(anbg» S)en (Sue metier % 
9})p^tUg, fotbf l^aft ^ar Dunbet @obSog Stigbom, 
ttanfeet, om ^an ^anbt t>H met ®ub og 26ren/ 
etter iffe; ben Vnben, forbi l^an flee^ til* et 1^0it 
a:i;in i ®awfnnbet, uagtct Vtte tilbe Ut'to^ \|^\^i \ *■•, 356 a\> ^miU jlumte SSete ^an fn^eg ftg ftm htttiU 
i^ift feet bu 3>ett/ fom 0p{!et i <i(t Ubt>orteS at txrce 
fine buermo^nb (tig^^' l^an txtltet fit Sorb ^nni^. 
mange tofthate Sttttety l^DiS @mag enb ilUfot* 
(pfler l^anS egen ®ant)8# ^qn.cmQxwt ftg meb ett 
itbborteS ©Itmrner , fpm ei: l^am fell) ti( S3eft)at } 
men bette fr^ber l^am , ni be %nbu ff ufte fee be( ; 
eg bog ))ibe be bet meb l^ant ,. meb l^Dotr megen 9b.< 
mpgelfe l^an iaaa ftebe benne ^erltgl^eb, ]^tK)r((!be8 
btipotU Quet: l^am/ |^t>td Stge l^an firaber at liaxt, 
^orlebe$ be anflagej^om/ ^t>\$ i:0n, fom l^an fot# 
|oIbt beta, taaber tmpb ^ata, til ^immtlen, l^)^ot 
megen Uro og Jtummer bet fofier i^am at t>tnbe be 
faa 2£tm(tjS ©tanbg , fom, f^neS f^am faa b^ebar> 
«^er feet bu S)en/ fom 0n1{et: at lalbcS en SBeIgt0« 
ter og ben Ubenbe fD^ennejfei^ebS SSenj l^anS \>enitte 
J^aanb vee^ n0te , l^tx^b ben ]^0tre gt0r , l^(tn laber 
bloefe i SSafuun for {ig , fom jS^tenjf afene forbunt, 
eUer fplbet Sibenberne meb ftn ^riis/ |)aabet2Ctte 
jfuUe )>tbe/ at l^an l^^arffn S0n borte. «^er feet 
bn S)en^ fom begpnber et gaonligt ^oretagenbc, 
men l^an f9ne8 at be^tctbe jtg foC/ at ber l^oerlen f!a( 
D^re «^ceber eUer Spffe eKer S^elftgnelfe bert^eb/ faa^ 
(ebeS fort)anjfer f^an bet meb baarligt ^^enfpn y|aa 
{tg felo og yaa ben 3iBer0mme(fe ^ . ^an mener at 
Dinbe ber))eb} l^an befub{er bet faalebeS meb ^or^ 
f (engeligj^eb / at en cerltg.SRanb ne))))e ))ooer at text 
ben>eb meb Ifyaxa. 2a , fell) t Sl^rifli Sienefle finj: 
beg bet be, fom ftm f0ge bereS @get/ men iltt 
l^oab Sl^rifli er; felt) t @ubg .^elHgbom trange be 
ftginb, fomtragte efter Jorbiffe 2^tng, fom Dide 
vare iatete, IfMb en ten be forflaae at (<ere/ eUet 


^1 

xiltf fom t)itte o))]^0ie ftgben @ne oi^it: berj Vtiben, 
font tffe f0ge at brage:i!)7^rine|7ene tU ben f(eIIeS 
4)en:e^: Itt ben ene tiforanberUge ©anbl^eb, Jbet 
fftttbe i^elb^rebe aKe !Renne{!er§ «^terter, xtk^xi ^t 
^ bfoge bem fitftg felu/ [om iHe f0fle at opbpggc/ 
at^orbebre, at forlige, men at jltffe Srcette og 
S))ebragt^ ftg felt) og jSerben tit SSiUie^ 

^^9/ i^d tratteS og ^wcm^i^ J^eb 6i$fe 
GfUbringet:/ og |eg t>enbet; betfot l^eUere ^tttbage X\\ 
'3(po(lelenS Srb* Saber. 06, ffger j^an, xlU J^atre 
89JI til forfangeUg T&tif faa at i)t trobfe I^Der*" 
anbreog bcere ^utnbtil l^eranbre} i\x Srobg og 
SRiaunbelfe ere ogfaa ^orfcengeligl^eben^ S^ngten 
JDen fanbe 26re htAne affe SWenneflter mnbe, og' 
Sngen taber reb bet/ fom blti^er en HCnben til iDeeU 
@ttb fatte Snl^Der paa > l^anS @teb , og berfamJ[)afi 
ttbfplber bette tro eg bneltg,- ba m<k<k l^an g(oebe& 
t>eb7 (ki 2(nbre ))aa bereS @teb gtere bet ®amm^ ; " 
Dg jo mere bette fleet / jo alminbetigere bet bpg^ 
tige / bet retjf afne ®inbelag i)orber , beflo mere Dt( 
ogfaa enl;t)er fanb gorfieneflc feeS t bet rettefipS*^ 
@'an{{e anberlebeg er bet meb ben 9orf(engeltge& 
2@re4 £a bet jitft er fianS ^enftgt at \)(tx^z fig 
i)oer be 2Cnbre, faa fpneS .l^an at tabe t>eb Vlt, 
^t)ab ber bliDer bem til JDeel. Sen rige S)aart 
mener ncejlen fin Sligbom forminbjf et 9 naar %xi\ 
'2)reg' Saber ere (igefaa fulbe, fom l^anS/ naar2Cn^ 
bre funne let)e t ben famme tibDorteS <^erlig]^eb/ 
fom \)^Xi\ og S)en/ ber beb fine S3efir(cbelfer {uti^ 
tanfer )f(K<k fig felt), t)tl naflen f0le fig mi§forn0ietr 
naar Vnbre gi0re ^tt ®obe, tl^i bert>eb fr^gter J^an, 
^i ^|)m«r(fom|^eben ffal afbrageS fra ](fam« t)ll 


35S 

■ * 

f0le figfrcenfef^ x^wtM fpttfene J^(»^r ^ll^i; kt« 

t>eb ftpgfer l^n, at ^;iKe f^al f»n«« iieii il)>))e«p 

1le« ®aa(ebe6 fnifiet SEHiSunl^etfen \\^ tnb. i i^iettet, 

ien onbe %fAi\\tj l^er iinfeer bet for ft'ff fforbeel, 

naat Vnbre nebtcpKeS^ ber anfeer bet for {in •@f(if 

^e, tffe blot naar bet d<taer TCnbrebel/ mennaat * 

be f ottiene bet ^ Xi(k^x br iDeb. f anbe f^ortrtn i^itibe 

^(eber og Sftimdang i JS^rbeo* ^r noseik S^Ietfe 

Dtib ,og ftf tb(«ruelid od neboat^bigenbe ^ fomit^iraiie? 

9laat.bd/ I^DUBe 3^ f^Ibe ;erfarne og {Sdttftfltibtge, 

SKennefleKenbete / fige ^ . ^t>ab be altfaa maae l^iiM 

I^enKErfet. l^oS ^nbre / .etfaret t bereS eget Sober^, 

^t ber fe()) i b<f tierefle Semif r^t Ul^f fe er .Sloget, 

^om iKe er bem tmob ^ ba Difer i)ttte oS fit 3Cf gntttb 

of Sfotbari^tfe i bet tnennefEelige i^ierfe, I^Dorfot 

. t)i g^fe. tilbage^ .®itb i»ere IoDet,> at bette 0inbe^ 

lag itfe !er { 2(tte} mtx^ ^i bet er i faa SKange/ bette 

cr en S^irfmng af i^m Sragten efter fotfcengelig 

3Sr«/ i\)v benne gtin:, at ben (Sne glcebe8> 4iaar 

be ^bre nebtr^ffe^, naar l^an f on o)9^0ie fig oi^et 

bem / og be iffe oDer ^am* £)g naar ^terteibget 

tc faabant^ x^^^t ba if te onbe £>rb og oitbe ®ter^ 

ninger fremDcelbe beraf ? tl^i af «^tertet8 ^x^tx^B^ 

bigl^eb taler SIuQben ^ og fom ® tanmien. er ^ faa^ 

banne DiUe ^rugterne Dorbe. 2>eraf altfaa 93esr 

f)>otte(fe og Sorfolgetfe/ beraf i^emmelige {Rainier 

Dg aabenbdr 3robs; tl^i J^oor ber er ICotnb^ fom» 

mer ogfaa Sr(rtte/ og af begge (ommer Sort)irrtng 

Dg al ottb ^anbeL • ^ 

(SaalebeS bringer ben forfangeltge ©traben 

gorjl^rrelfe i ^\>otif efterat ^tn ferjl l^ar bragt 

^orjiprrelfe t SRenneffetS^terte; ben abf))reber 359 

v.j'-'V*' '} : 'i- ,■' -'lyCi':": , v'- 

Dg retffafne ^btcfiUt, t>m Icilet l^am ))eb et ®t0g< 
lef^S / font f^rfDint^i? , f^afnart ^an ))t( grtbe bi^(, 
OQ jiebfe (ebeir ^am af fM ben retfe S^et 3 ben be« 
fmtttet: fe(t). bet J@Qbe^ ^om fSSenneffet i>il og gi0r^ 
Jblanber ttrene i|)enfigter4 j^onS SBillfte/ urene SU^ 
fatnittgec i ^atiS ©iertiitig , eg hextil QX0t, ben l^atfi^ 
^ele^cefen nanl^lntobiQt 0^ itbeftanbigt* @t1Ken«f 
siefle it boQ ing^tj:^ ^bet t>wcb, HkOfiv Jjfon^ ilh Soviet 
lib mob be|: fjo^nim^ ^aal, naar j^an iKe firaj^er 
Uxtil mb^fil ^^^tj^ft, ttnbi^.^ii»et< fprlfteU^e 
^lUbnw. , .t^n^ej: ^ennefletjteS foi^^uUtg^, STomme*. 
SSUn ^ftfLnhiQlau/fyan ^t^ D<t|fe, "^naar bet, j^^p 
dU/ e'r MQUMkfii oa.&obt^., fpw be^olbec |[t 
fSctrb tta^j^ocn^t^t ^f ^e ttb)?orte§, Soranbnnger^ 
naav ^an vii bet/ ilU t^^r fin, ^en for b^tS ^geit 
@{9lb/ naar ^aalan^j^re 9>(tgtend @temme t^be^ 
Uq Qmnw ^nibenS^oj^ixtltiQ, naat l^anftenber 
tn f^ahev , font er mere ))cerb , enb SSerbeng forw 
fangeili^e ?JwSf >,2)et gc tffe. pelbent, at 9logeii 
i en^f (te Stmi^i^ l^r ^^I^ife af bet @obe eg SRette^ 
bet er MU ffej^n), ^ at <9lo^n beg^nber ptifctige 
Sbrcctter meb k)§rmt^terte./ ^ xaib ntbfier 2Canb$ 
men bet er.fctai^e ftei;bent/ at 9logen blioer JOeb at 
))i(Ie og gtore bet ;®obe itben at tratteg^ ibg en af 
be ^9)>l>td{)te ^arfager , i^oorfpr S^nneffene fnart 
tgien iiditti 9eb bjpt ©obe,., j^orpaa be begpnbte, er 
gorfan9tli0j[>eben. SDet^tjar tHe i 2lloor 03 @anb* 
$eb/ (xt be ))r0oebey; J^oab ber er ret for @fub/ 
og bereg egne Arccfter / og be 9Rtb(er , be oilbe 
anoenbe; men bet ))ar SSerben, fom loffebe be« 
r^s b^wXi^t i^tertej te fierttf brn til een Stib I, . 360 - . 

faae Stogie, fom Deb at l^ptbe bt6fe SRentnget, t>eb ' 
at tage £)ee( t btSfe ^ocetagenber Danbt S3et0m9 
melfe } benne 0nt{ebe be ogfaa at Dinbe j be begpnb^ 
le berfor meb jlore ptb/ meb l^urtig Street — men 
fee! imibl.^rttt) omtfiftebeS SRoengbenS 2)om, beit. 
J^at>be funbet npe @ten{ianbe at fpSt^^ meb, npe 7Cf< 
^uber.at bptfej be fanbtftgene, ^Dor.be Mntebe 
at fCttKe txtre omgiDne df en beunbcenbe SS^timmet^ 
te fanbt SRobflanb, aRi6(ienbe(fe , S3agtale(ff/ . 
^ab, |^9ot be Dentebe altUt fKpbfatte; og ba 
jbeteSM^enffgt fun tiar ben, at areS og lenneSaf^ 
iRenne17ene, faa foranbrebe be enten^ereS Sotfctt^ - 
Ut f ^tlbe nu noget ^nbet , forbt SSerben ))tlbe bet^ 
eller be tabte alt Sorfcet, a( Araft, og la^be be 
forfa^enbe ^anbec i ©fiobet* - 

iDg betfor , bu Unge , i ]^t)em ^iettet* ft)tt(^ 
met, naat Dt tale tit big om fiore l^ceberltge Sbtctt^ 
ter ! eUet bu SRanb, fom* if (e Di( fere bit Sio ligeg^i^ 
big og f0Dnig! meb ]^Di(fen Stofl, floetf no(, (a(be 
Vi @ber bog fra ^otfcengeltg^eben^S oengflelige; feige, 
®ielen ttb^ufenS^e, fotbcetDelige Sienefte? @ee S 
tffe, l^oor mangt. et 2(nA[(eg ben l^at fotfl^rtet, 
|^t)ot mangen. ©ierning ben ^atr befmittet, \fow 
mangt et i^ierte ben ^atr fprgiotet? f?0(e S iSfe^ 
l^oiKen Uto ben bringetr i SberS @ie(e , I^DtKeti 
I $3^q((en i @bet8 S^oretagenber ? S0(e S iKe , naat 
3 (sengfieligen f))eibe , om ogfaa \>tt attxaat^^t S3i« 
falb l0nnei: @bei:, eUetr n^xax S frpgte, at SberS 
sDrb effet ©ierntnger^aoe )i><zut t\i 2Cnfi0b, l^^iS 
3 enbog etterS ingen TCorfag ^aDe t\\ at fortrpbe 
bem , ^otlfe Sornemmelfer \ia fi^n^ertlibe @bei;S 364 . 

^itxUt, llQthm af Slag^ t!i0ttbt 2 Ingen ^f^lb 
ne 6bet ^eDibfle? 97.en bog et bet ©fplb, ftor og 
focetr ®f t)Ib, forbt S agtebe SRennejf eneS 3gre mete, 
cnb ®ubS/ forbi SotfoengeHgl^ben l^aDbe mete SRagf 
ot)er @ber> enb SBitSbommem SSetragtei: bog bem^ 
ber ]^at>c 89 jl tU forfangelig TISte, naat be trat^ 
teS om tntetftgtnbe SortriU/ naar be t>i(Ie bta^t 
TiUei 0tne ^en tt( {tg |)aa 'Sott>e og (Saber ^ mSe 
]^at>e bet 0)}erfle ®abe t ^orfamltngetne^ I^DorlebeS 
t9f(e§ @bei: bere§ %(ztt>, ^t>ab enteti Bttaffen fnatt 
rammer bem, 03 be^ fom i)Ube opl^eie pg felD^ 
maae meb S3Iufe( {tbbe neberft/ etter be naae^ l^toab 
be attraaebe , og be , fom £)aarer , {tbbe ot)er be 
^ife, eUer 0t)erfl^ ibiahbt SDaarerne? iDg naat 3 
bd ftnbe, Urn faa laf f etlige, fom be ere, ba ttnbfeet 
Sbet bog Deb at vanbteA beteS SSet/ at {Itcebe ef^ 
tet beteS ^aaU @natt ellet feent tt<effet bem bog 
ben tetf<trbt^e ©iengtelbelfej tl^l f0t Sorftpttelfe 
op^0ied en 9^anb8 ^iette, men SJbmpg^eb gaaer 
fot 2gte* 

5Mtfaa, i/^bmpgl^eby i@anbttt^eb^ iSSto* 
fafl^eb, i ^ietltg^eb til ®ub og. SRennetfet 1!a( btt 
Danbte Un fanbe 2ete6 9Set. Sab bd tun 80lelfen 
betfot lue i bit*^iette, en teen 2Ib^ en •^ettenS 
%lammey og faalebeS f[utte bu big tU bem ^ fom 
t>eb S&efianbtgl^eb i gob ®tetntng f0ge 3Ste og ^ces 
bet og Ufotf tcenfeltg^eb ! Timen^ t » 


3&t 

LVI. 9>aa AttMtbe G^nbag efter Sn'nUatiS. % bin cDtge SRigbom, hn Dot ©ttb og^aber! 
t)enbet @te(en fig fta SBerbenS 0be @teber ; ben op* 
lifter {tg tU big ot>et SorbenS Srangfe(> foe at 
Docbe g(ab og fxu Sab ben ftnbe ^ naat^ ben f0ger $ 
gi0r t)|en tiig Deb bin SSiiSbom og bfn SRetfcerbig^ 
l^eb / at h^n ilU \tal j^ige eftet baarlige Sorbele, 
effer SJIpbelfe, fom bog iHe mcttttt, efrec ©fatte^ 
fom ben bog iKe tan beoate. Sab oS'fele^ at ^\>o 
ber ^olber {tg n(tt ti( big ^, er albtrig arm paa St0fl/ 
tnen finbec altib !{Ribbe( ti( at giosbe baabe jtg felt> 
og 3(nbre« Denne SRigbom tilbob bu oSi'Sefu 
S^tijio Dor «!^erre ; lab 06 Dinbe ben aitib fulbere, 
og beDare ben b\)bt i Dort Snberjie , ber , ^oor tn^ 
gen jorbiji Wla^t naaer l^en^ fom !unbe ber0Oe 08 
ben I 2Cmen» 

iSplfttli X JCot» I, 4«^« 

©aafnart SefuS l^aDbe inbbubet fine f0rfle 
^ifciple eg "tenner til ftg^ begpnbte j^an ogfaa at 3^ 

foxUttU bem paa bet, be ^dbe at t>tnU i bm 
^otbinbelfe, j^prt be ,t)ate inbtmabte tntb |^am» 
^anbebcog b«m iffes ^aaisr t>f ((tfe ben ttaU., ^au 
loxt efter Sittcabe^fen af : |i<; Sitres^Smbe^ |ioIbt 
til bem ))aa S3tecget, ba fee'^t^ atJ^anifre Dafte 
^09 Urn Sorefltntngettpm..iiogett<)p(bt|F^et(ig^eb^ 
l^an |Di(be ftunU bents etHsctimob J&egpnbte l^an al/ 
lerebe baattaU tU ibem 99) ;4nangef[ag8 prbifle 
@at)n , bt jlttlbe j^aoe at taole / ,r pm Sptf 0(ge(fe, 
be t!u(be Ube for 9tetferb{gl^ebS ®f9li>> og i beti 
fibfle Xalt^ $>90rtneb l^an ffilteS fra>bem/f0t {la^ 
Sibelfe/ forf^nbtt Jbon bem bet ©anmie/ atfKentf 
nefEene tfntbe ttbetuKe bem af bereS ^prfamUnger, 
fa at ben Stib iJEuIbe fomme> ,ba be, fom i^ielflag 
bextif \tnlt>t mene ^t Dife @nb en Sptfelft betmeb*. 
2>e]rfom 9t DiQe beftnDe bet eftei? be ubpotte^ SStU 
laac/ ba litnnrDi tfCe fottoKe Jj^ttmi StobbQbelfe 
anbetlebeS, enb fom om fian |iat)be fagt til fine 
7f))o{ile: jeg lalber Sbei; til i no0le<faa 3Car at 
Danbte omfring meb mig, men. {eg^ar ]^t)er(eii 
@obg^eIIer 2@re at giDe @ber$ ttxci^timpb |f«tlle 3 
bele mangeflagfr iBefDarligbebet 4Qeb mig /> mangen 
®ang taale f^attigbom og %ovaQt, lig<fom )eg felu 
fPal ptmt bet» 9laar 3 ba ere hUvntttoe, nadt 
3 iKe l^aue labet @bei: afff mf (e , men ece.Debb(et)ne^ 
at f0lge mig ^ at fatte al @ber$ f^orttofitiing og 
SiQib til miQ, ba ^tal t>it omffbetr ^ee ))aa en ^taU 
lelig $)ag ; at j[eg jlal rit)eS fra (Sber } 3 ff uitte fee 
mig gii)en i^en t @berd og mine Sienberg ^cznbn, 
fee xnin fmertelige ^ebi 3 If uBe grcebe Q^^yle, 
tmn SSerben jfal ^tobe ftg^ 2)eteftet vil |eg t>el 
fee @ber igten , tnen !an i faa S)age 1 b.a totcUhtv I 

\ 364 

« ' 

ffud^ @bet8 jS)me iffe mere fee mlg; fra Ziib til 
Ziib^tviUt^wnte pad, om ilU 6ber$®tntb jfai eit^ 
beg, om jeg iffe aabehbare§ meb ^aQt og, ^tlig^eb^ 
fomjeg ^ar tUfagt, at tage 4>et)n oDer^e ©ien^ 
.flribtge og at (enne be^romme/ men fovqieotSj 
@ber&, 2Cai: jluUe gaae' ^en unber megen SReie/ 6ber9 
©liebnetr fEttlfe t)(tre Manbebe meb @tent>orbtgl^ei> 
03 Sorf0lge(fe, fom 3 faae bet paa m'ig; og ttU 
fibfl jfutte SRange af Sbetr finbe S)0bett, ligefom 
jegfanbtben/ Dolbfom og fmertelig* ^t)ilfen fel»? 
fom Snbb^belfe! S)erfom t)i Itertbe fB^ennejIeneS 
fceboanlige Scenfemaabe, Dtbe, j^t^ab be eftertragte^ 
^otlfen £0n be fotrbre^ ba funne t>i itU unbteS ot)er^^ 
at ber van SRange, fom fanbt benne XaU ^dxuxb, 
fombtoge fig tilbage^ ba be ret mcerfebe, ^\>ilUn. 
Sten^e bet t>ar/ ^t)orti(be lalbtet, at ber fe(t> 
btanbt %po\lUnc bar @en^ fom foea^ fui SrofEab, 
ba l^a.n fornam, ^i^ab bet t>ilbe forbreS af.j^amfot 
at txtte txoi men fnarere f unbe. t)t nnbreS^ at bet: 
joatt be , fom iUe gtorbe bette , fom bleue bereS 
^erre troe uagtet lilt, ^tab be maatte taale for. 
^aM Q^t^lb. £)g bog. fanbteS ber ®aabanne, 
mange ®aabattne ; bereS S3etlutnmg oaf (ebe ilU, 
bere§ 3»er f olebeS if fe ^ be opgaoe if fe bereS SEie# 
nejie, be frafagbe fig iff e bet ©amfunb^ ^x>otibt 
x>ave inbtraofbte ; be maae ba i^e( ^aoe formtmtfiet 
nogen f^orbeet beraf / l^aoe ounbet noget ®obe ber^ 
Deb^ fom be paa anben SRaabe iffe oibjie at erl^olbe^ 
og fom f^nteg bem jiorre ettb et^oert anbet« S>e 
fortrebe faa fib*t bereS egeti ^eflutning, at be jiebfe 
f0gte at opfdrbre^ Tinbxe til, . at fivrfe bem i bett 365 famme; og {!i0nbt be faae, atbt, ber forenebe 
ffg meb bem / ogfaa betDeb affagbe mange ©lotbeti^ 
fom^ be eUetfi (unbe l^aDe n))ht, paabto^t {19 mange . 
forget/ fom be eUerS funbe l^at>e itnbgaaet/ ^nfe? 
6e8 be bog iff e oDer bem ^ fraraabebe bem if (e be# 
xes S3e{ianbtg]^b,. tmt>Uh^iHc^ ombet og ^m en 
gob ©terning, be gtotbe/ i bet be falbte 9^ennet7e« 
fie til l^am , fom y>at Seber en ^otargelfe og ®r(e^ 
(et en S)aarKg^eb , (atbte bem til at tage Sl^rtfti 
Stot& ^paa ftg ^ og b^oe beelagttge t l^anS Stbetfec $ 
men be hetiaQUbe meb ®(abe bereS ^i;J)eibeS SSicf^ 
ningctt/ bi^ erinbpebe meb ©{(ebebem/ fom be l[»aobe 
f albet til ^ben d()rifle(tge Sro ^ og r @nl^oei; af bem 
fagbe^ fom 9)au(u<i ootr Seict ftgec til en af be 
^emgl^eber/ J^an l^aobe fttftet: )eg ta((et ®ub 
alttb for 6ber, for ben ®ub6 ?ttaabt, fom er gtoen* 
<Sber i^f^riflo 3efu^ at 3 t)eb ^am ere giortee'rtge 
i %lti be gtentoge ibelig bereS ^0tt, at be maattt 
fiabfoefteS inptil @nben, beflanbtge i bet ®ammt^ ' 
S)e 6^rtf(ned Silftanb er nu i mange. ,^en« 
feenber anbertebeS og (pf feltgere ; bet er nu ret Del 
mueltgt; at en S^riften fan befienbe fin Sro^ uben 
beroeb at ^at>t nogen l^aarb gorfolgelfe^at befrpgte^ 
ret oel mueltgt, at et 9Renne{fe Ian (et)e retfarbe^ 
(tgen, gubeltgen/ d^rtf(e(tgen ^ nben berfor at 
maatti forfage bet rtngere ®obe^ fom bi jo iffe 
bel[)0oe at for! afle , naar oi ^at>e bet meb en gob 
@amottttg^eb^ og npbe bet meb S£af{tge(fe* %U 
UgeDelerbog Sl^riflenbommenS Snbbpbelfe tit oS ' 
enbnu ftebfe i mange 4)enfeenber en ^otbring om 
£)))0{frelfer. Seg (alber ^ber , ftger SefuS enbnir 
it! 06, at 3 jlttUe fornegte (Sber fe(»^ fEnQe flribe 366 

ben ^aatbc Stamp tmob Spffet eg SS^gietlig^eber, 
tmob ©t^iib tQ ttret, tit at f0vt it aabet 2it>, enb 
httg (Sbers ®attbf<c »fl[ij foreflilTi (Ebet fotli bei tpf* 
feltgfle / at f»gt anbte ^ptbeltf ^ enb bim , * l&etbra 
prffec 5 jeg Df t; <^* ehl^bet ®I«be > 2 niobe ; ffal 
Date reen/ og en^wet SBinblng, Sf eftetjfrdgfe^ 
l^eSig^ og af^Dab bee itU etr fda^ t!uKe ^ forfafle, 
i^t^dtmeget bet enbdg (oMec og friffer^ 2^9 t^tl]^ 
at 3 t^uae mbt){e ®betr felt) til SRetfoerbig^ebS og 
^tet({^^eb« Ztehefle ; beri fTal 4(f e falbe Sb^c let ; 
inen ^t)or tun£^ ben- elibo0 jlulbe f<i(be y^ Id om 3 enbs 
Dd ftulbe t)dt)e «to 09' SBIob'beri; tlutte 2 bog 
tflfDeM^ethinbige.:^^ 2)enne IDpfotbnng gfentaget^i 
ftebfe i ^erreivS Slam^^ege t)t dt betKtge faa S^tafige 
fom mueligt tU at f^Ige)- hen ant>enpe y>i paa (&n^ 
|)t>erS f orflieUige 1£tl{iahb , ))aa ,^etrend og ii^f enei^ 
tens, ))aa ben ttngeff og ben ©amteS. SRen 9t0te 
Di 09 Wet beri? ©et; f>DortH bi o^forbre^ ier'iP 
bog ftebDanttg meget fotlfteOigt fra bet, nian>)Iriet 
at anfee forbet Spftelfgfle^ nemUg at funne Iet>e 
totig meb fit @obev 2)en fRo, l^Dotmeb fatffRans 
ge opQi^cal ^otbting paa $tt(b(ommen|)eb / ellet 
, tnene firar at ^a^e naaet ben / eg albttg (albe fig 
til bet ofte tunge Stegnffab for @amPttttgl^ebenS 
JDomfloelpben SRo/ ^uormeb faa SKange (abe bet 
gaae til i SSerben^ fom Ut t>il, enbog i htt, bee 
n(trme(l Debfommer bem^ (igegplbige^ om bet 
®obe fetretr elTer bet £)nbe, naat fun bereS Sttnb^ 
]^eb bg Sib og ®db6 itU fommec i %ate'y ben 3to^ 
I^Dotmeb faa SRange, uben Srang til .ftierlig^eb og 
uben 29ft til atr bife ben , fun fee til bereS Sget^ 
^ matM mt\>^ Sorbend ®obe : benne Sto biUe »t 367 

Diltnof ^orfl9r/e j Di f untie if f e %nUt, fda fahbt 
fom bit etr Sl^rtflenbpm, ))i dUe fcere* fKen gtot^fe 
tH 08 tfii bert? (SfmMjely^^^^ aWcn* 

neftet tt( at nntiitta^ ffg aKe 2(atoaagenf>^l)en$^ 
gietfcetbi8l[>cbenai*^> i'iftlirlfQ^ebenS 1^^ &^vq&, 
ff(a(etreS' font S^rtfienbommen ^bret bet af bent? 
S£0rti fltobcS Deb/* at ber ere be, fom fiJlge t>ort 
Sfptmatitndef / fom lo bo^ ntahpe |)aa manage ^aa^ 
hti fanbe |>aDt bet bebte i tSheirben/ berfom brl^aDbe 
le^ety fom be ^?fle tebe? STot i)l/ t bet t)i tanfe 
paa bem, ;fom Di^btbtage tU at forene nteb t>or 
^erre og IWeflJt: f jlablg aCVojlab — t0t \>i gten* 
tage 2())0fte(enS S>vbt ^italUt>ot @nb d(ttb>aa 
btSfed l&egne/ for ben SlaAb^/ fom bem et given i 
Seftt S(>tiflo/ at be t>eb $ftttr ere bleDne rige? 6t 
bette og fahbt ? MJt)e S^ennetfer ttge Deb f^anvl Q 
' 3 / l^Dt(f e i^an i^atr optaQct i inberligt ©amfunb^ 
OQ fom l^aDe fienbt l^and Zt0^, S tDtDle \IU, i 
€berS bebre Kimn i bet SRinb^ tDiDle 3 tf fe , at 
S$etben tntet gulbece og ^(igere l^ac at tUbpbe, 
enb bet/ 3 fanbt^ men bet fomme ogfaa fC^ttere 
fiimer, faabanne/ l^Dori ^i fee SRange at Da((e O0 
^emmedd at mtSunbe bem , ber \>alQtt $Kenne|feneS 
fcsbDanUge SBet , om be enb itU enbnu labt ffg forf> 
lebe til felD at betrabe ben^ Saber o8 berfor tbelig 
flprfe Dor iODerbeDttSning , dt bt, ber hli'oc ^l^errett 
troe, l^aDe \>alQt ben bebfie S)ee(/ laber oS flrcebe 
at erf tenbe og |)aa17t0nne 

en e^rijlena SRtdbom* 

^Dab bet foebDanltg falbed Oltgbom/ f)rtfeS 
io fom SRibbel/ V^otDeb Dt ficttes ifianb tt( atQlct* 
be o§ felD 03 Vnbre^ Gr en .6§cif(itx i f)t^\Nitw ^ . 368 

enbog ^an6 .txiwxUS Siljlanb tr i. Scfij^bej^e 4if 
mt>Uv ^ertil ? -'.Ait *«' ^»««M^ « 

^t ben^ at ben fcel^ kf> iiiltUlid^u ^^m^htm'n 
bUUn tit peet.^ i^^^nb tt( at fEaf)^ fid fA^ v^^^A^e 
® ((ebet , f cm ;^nl)rjp m j^e fa)}ne. ^onilfyat alt 
bet/ ^an§ ^iecte b|^etj^/ ^ebben be%«|i ett 6aa^ 
ban} men mib VLxH,^^^ l^Dat>,b«n joi^ifb Stailg 
Bedierei:/ . 1^1: l^an ilfiCL^\iftj^, men t^iettit be§temp . 
langt !Kere» S)ett^ ec fc^a ofte f(Kg(|^ at bet notfkit 
lunbe fpne^ ttfotffj^^fiit.f ^ gtet^agt^l>et } og:bo0 ec 
bet tffe nfocMi^c^/ >||4<Henbnu flebfe ..fee ^bog be 
Sleile ^en tU^b(|6( ^bi;i£^«^» %b4^ fom i^at^.bct 
bet ^0ie{ie» S)erfo;p; maa^^pi ititllg l^in«>ife ttt bett 
alminbeltge @rfartng/ at et SRennejfe jo bog fanbe^ 
Itg ttfe et glabere t fampe ^orl^ol^, .fom ^an fyit 
SRnt a| benne S&ei;|^f n$. (SobS« ^w^a» iiU feet 
t>et, ^DO ^at ilte f^^t b^>* at fKatvge^ete mtSfot* 
n0{ebe i ben ^{l0rjle..£3^erfl0big]^eb/ SRange ^abe 
Deb bet bagUge ^rob? ^\)QrJfyat ilU mauQC Gauge 
feet ben 2:tlfi:eb6(;eb t ben fattiQc ^i^tte^, fom tife 
t>ar at finbe i bet |)i:otgttge ^aOabg ? 3C(Iet>egne/ t 
^0t^eb og Sttng^eb, i jDDetfl0btg^eb og i t«ei>e(tge 
£aar/ (an ber boe faaoel Sorfiprcelfe fomi^reb^ 
faai>er S|>jl og Si^tmobi^eb fom 9Rtdfo(;n0te(fe 9g 
TCngefl , alt efterfom SRenneff (ne f^u. ete finbebe } 
t^i ligefom ©ubg Sltge ev inby^ i>o8 ^ faa(ebe$ (ait 
^e(t)ebe ogfaa Dcere ber» Sl(e( fr bet faa, at. 
SRangel er et ^aarbt £or8/. men fanbelig ilh bet 
enefle} og ^t>or (angt {telbnere mlbe betf^cert/ ber^ 
fom ben i((e faa ofte \>ax fe(of orjf pibt / en SiitU 
nm$ af et norbentligt , efteclfibent eQep rpggedl^fi 369 

itrnttl |»or lanQt {i<fbnere »i(be bett Date/ btu 
fom llepmfPHie Oik |U»>Ibf (^uM SBelftgnelfe 
borte! 1Be( cf ttt fautt , at bet fan Date medm 
9l|>belfe tilbetebet i tit Hge ti»traab, men ^Dot; 
Sibtt et btt bo§ bed/ fom it i^anhtil at glabe 
eielen m#fe nogen b^b , ^ ^ tolfg ®(ttbe ? iDg 
naat ba JD#*^ fom beftbbtr M/ bog {tflett maa 
fffo/ l^oot fEt0be(id/ ^Dor afmcegtig l^anS Sten^ 
' bom ft/ l^tfot (et ben^ilft hlot fan bet0oe8 J^am/ 
men l^Dot let |wt8 ®te( mtbt i bet altfammen fan 
Dotbe fottiQ, gI«betom og ttfftolog/ ba maa l^oit 
bog txete tiiger Deb at etfftnlir €tonbi^ben af 3efa 
£)tb^ at bet fun IH(ft nyttet it llennefle/ om l^an 
famlet ftg Stggenbeftt pM SotWit/ n^ar |^an iffe 
cr tiig i ^ub» • . 

Denne Sfiigbom {t^e Hi/ at en Sl^ttflen heXxb^ 
bet/ og beti 9libbe(et tt( ben fanbifle og beffanbig^ 
fie ®Iotbr/ la tit ben, fom et tUben til aUe Ditfe^ . 
lige f(Iabet« ^an beflbbet ben fotft Deb ben (Su 
fienbetfe/ fom leoet i l^anS- ^ie( j tl^i bet bet iffe 
Del ialbeS en {Rigbom/ at ^aDe'«n®ttb og en $teU 
fet ? ®anbt nof/ at bet n en (Sub ooet aUe Wienno 
ff^^^ ^f^^ oDet bem/ bet (eDe fom ttben ®ub/ 
f»DotD# oi if f e alene fotfiaae bem/ bet aabenbar 
fotnegte og ttobfe ^am, mm ogfaa bem/ bet (eoe 
batffe ^en i bet Jbaglige SSafen / og albtig meb.be> 
te6 ATanfet f omme oDii Sofben^ 9Ren fCionbt ®ub 
ogfaa et biSfeS ®nb / beted @tabet/ ^txxe/^om^ 
met / f)Mb gaonet bet bem / ba be iffe f ienbe ^am, 
ettet iffe befibbe ^am/ bet et: ingen j^olelfe af 
^am, ingen ®(aebe og SiUib Deb^am ^aDet bete$ 
,{>iettet? i|)Dot fattige ete bog be I a( ^tjvV'XxC^i^x^j 7 370 

@ub er forft^unbeM^^rrfQ^ %yA\U%tXi ^M(r£(tt^^ Utt« 
bcr ere \^ tabtf , v%>tJen^^3rtsrli{rS,9tatitfr^f^ 
luftl:'^Mb ji9ttir*ein 5tlttJ|^^ b* clftrr fuime- 
be{ti)be / natt''be'^% ^tiUboftte >b$ff a3eb<Fp$^r3)ed« 
mob , 1^i90t* fifg et bMif^ifbtet'eebv^'At 'Sublet (^mn ' 
nar; 'f0tn f^et! ^anif >t Alli^ JSih^p ifatet- '^m>< fig 
fe(t) , 'f oift fattier f^afif ^dbety 'Jofg (mTgdUle<t(jmebn|r«i(ir 
nteb beii:*2@re^dtr nt1»h'iogffta fineb'ib^n^^Stltgfsto 
Dg S£i(Iib / font i\ SBatmJ^lPt^ti f^biftl' ^^\fm 
eengati^ fiair f0(r b^mttf ' 0itpl^)AC Wcebe^^' OUtxe f att 
oel fccljge bW firt"<kt>Sirett)etift'- ^atfc?-^ isc^-a -i - 
' #ttli di^t>et 4>J^e{iep:mebj$am 091 l^etm l^aoe 
t>i3(Ifr' fttfat tfr^Gtfdd' enbim P'iSatbelegf^^ |)9ife 
een (Irncnbelfie/ fi«fiir eW^ 8^^ befjbbet./cba^ec 
benne iCife abff i!( fca ][>Hh* f0fj[le>^ tften bejiaaw^fun. 
beri/ at l^cfn fientiet^^itb og J^AitS^StKt^bflufttiTtgei: 
og ]^an» ;RferIi9^«b'fiibrte'<rg|iHaijere, fot^bi 'l^ er 

en e^nflen/ 'f^ft>i4<*»^^«**f<^* ttbctytut ©ub'fenbtt' 
fin @0n til ^nbenS ^etfe. £){) ffttlbe bet iSfe 
oel fortienfe (it fa(be6 en IRfgbom^ *at^'i^aoe*l)emie 
Soerb^ofWmng ? ^ £rit -'^iJKJbir ^ar folt SKeiiin^iM 
. eienbigl^eb, tSnbWfS'og^firt'iegieft > ^ ^Kfoia §ai: foft- 
bcn'bpbe S»a«g> fiJim'-Sotben ttfe flitter breb'olle 
ftne @aoet^ '09 \g)ct(f0ibttT>r]()m> fc^rfo^ \}(xx begirtet 
af J^immeten/ ^ab 2ort)cj»:^iffc ^ar, l^an mt ftfa 
ferligen fatbe 6^njii\Runbffab en Stlgbom, og ben^^ 
l^oiS a5efib5)elfe er ^am'ffiteji: oggtcebeli^jft;i'Hfi<Bdrai 
bofn oat t bet mt>ib^^§Jd«Ii)^0oerirei)ii8riii!g; |>oab 
ber oar mig SS*iitbing , 1 figit ^an , bet ^ar jjegr for 
6{)rijii @fptb dgtet for 'S^abj ja jeg agtcr og %\t 
for Sab ttiob S^rijJi Sefu min'J^erreS ^unbjIabS 
Sfpperligffeb^ for l;oi§@f9lb jeg ^ar liibt STab |)a4 371 -Dtnbe ,6i]^i;i^ttm^ ogj|(|nQf$ i^am^ at j|;g fan tietibi 

ferd' @amfunbj^ iBi i!Htiiitim4iU^^ttei>iiS:8mi 
'tiev^aae.-^n ' ^ete 6^i^tiiQi Mitkb^ahri' i»ei^ \)H 
:b«c ^at fot^iitt 4^ ■^at fait ;l)»ii> ¥!( o^act pa&=^ 
'fdtinnt, ^imtt-MiQidm it^m^ ^iMet^^mafc 
netdbe^i #^C(nb£>:tttCi|ietibe'^t)fcr bef^r itibr^dlbt 

^(«i f ^d ^i^f^ ^t ^<itt ^f^ ^^'^i f«if(«^ 't^at ^o^to 
bQtdr mob b<tt ^fttb^frtb./' |»t>i})Hheb, ^^tbtng. tom« 
TOegorbcU f^(&nibet•.e6kt^nttf|fft^.@itt^* ; - 

font bett it faivb/' «Klia» bt^tt.dg M(» tmiib^ ihdd belt 
f^tbe .^iectet, tntb be ^o^eif^ir/ titib belt S^ittte j>j$ 
,@ttaben/>^))d}Gt Sibetl terieSl^betf^ ec. i^ottftttle t>i 
'4)d @n af bett; /'foin. £(ttbeg. St)KeU^< t SStitbeii^ inett 
feM il{e eteteeeg S^ffe^dtttb^ fotbiib^.^titeii ^at)i 
jounbet ben nieb Utet/ ttitilHihtii^ihtfL^ etlet 
labe (ten a^btUQti (ab.-|eain enbb^ f^neS \tt(fcebg^ 
^enbog fatefr^ttotig/' lot^ ^iiU'oUtiQ^ttl^ix fi)ne$ 
eoAvtmben df ten Iftijele. SlJdtiti: , |)&($c tontt ei^ 
tog.- I^n4 8to I ^aii bit tiiiStthbe ^dtii ^iM 4^tU§i 
l0g^eth;* -btt/. foin tiidd^ee toet^dc itiddmt ptevi 
^tbef beiS $D;0te / tiieb &dfd(t$d« !(£);( dttiehbe b'etS 
£0n? ^dn bn mieunb^()atti f>an§ ©fcebety f()ttt bog 
faa.fpefetfdftfet^dttt'fad Idtbt/ fotit tffe ttcettg^ 
tieb i ^ietUH ^bt Sctinb^ £dti bit titieitnbe ^ditt 
ten tot^e 9(0 > |)bi)ri |Kttt be( tf(e 0iefibet bctt S&^« 
tt0Xfil^ nut ftg fe(tf> fdnt bit mAafleiAfte $dc f0tf; 
tnen ^vdti ^an ^Uet ^ntU i>ee5 btii ^diht>tfHg|fex 
i(R$ Streb? Sg bil bi .@dtiii)itftg^e&eti t\\tt\S%v^ \ • / 372 

tie t ^am for flebfel'^&t btn ^al )»el i^U, mattdeii 
@aR^ t (pbelt^ fBebtaibetft} tmtngeii ^Sai^^lJHdftge - 

fonr fHhittte^um mtS^tahetS ^"it^, fimmbbttbe 
§Kt$fbrn0{e(r9'onet ^an^^ete m^attlfe. X^t 
bet ®llibv ^ti tmviS^ ittt taQtif 9>(ab$v ^lefigr 
bet £)nbi^ at itbbteb) {tg^ > 2>ei: |)I({et'ltn0{{4mil^ek 
at bde > . fdm a(brig mcffSie^^y tQ^ISmxxQfy^^ ^ 
albtig ni^bet^ 4)er plefn^ SS^fiuntelfc at;botrjff?tog 
^oDttob" o| ei>iig *y ' bet * ttlbieiir ':i^ter te t?4td^ for 
X)ee(tagelfe^^'^^4i^t^)^en f^fQer iff e ^^d (QCnbre ; 
bee f))tret at0b'®<tbeu^%i(f1KM)»cadt«d StenbfbJ^^ 
£)S et faat)attt IBteiin^fle ^(be t^f a(be mgt , ^tH 
^an enb ^at^ oQbt S^rb£tt8^fitft^?^?omi]^am t>ttbe 
btt {tge^> at ^aii ^at IKibUf • (tt ®f (tbe i £)Derf(i0:s 
btgl^eb? ^orefiUIPe tH ol^^^erimob^J S)eii/ ber tt, 
fom ^rl^«8^9Ubailfie17neS3eftenbete, |>t>id SStat> 
er ©ub'f^etigtDen^ et retfcerbtg og jlcerfr^ i^^is 
^ierte etr ii0tfi>mt og'taalmobtgty er.rerttt> ^bmpgt^ 
iintiQt, ba befegnee et^Rtt af ?W«fe E^rb^^itgiefDm 
eteget fBitlb, ]^i)araf t^tlel)gtb^be^)(i^((ebecmbfyr0m« 
' tne. '26b ogfaa S^tfa^i^^ben f^ai^ im>^@ttt?nb at 
l^efiaae> ' StUtli^^be1iy^)9k^^^t^ ^m«Tte «t Hbt>if srbe 
bu bog fa(be S>en('fat%«g it((ib:etom;/fb){rdb6tebibe 
Sittfctxbi^fyibtn og £tAr(^eben ifjry^iQt^l^Ub i ftt 
• ^^ierte?^"'^ '* •J'^» ^ v-^ • -^-j. i*i v 

Unberalle Sttie^ forffteUtge £)t#(e»bt^i^ 
bet t)i( en Sf^t^flett meb: tof»g^9)lobffi«lHt>^f^geiti( 
2)en , fom fun ^olbet fig til bi^tine SSetben r tag^ bu 
bine ©fatte frem, jjeg »il tage tniiw, ogje^ueeb^ 
at jeg m«t^ bisje tffe ^lal'he^ammeS. S be^obe 
iDa^^/ 'om^enb min 7Cnbee(i $Betben$ «^et(tg{^eb^ 


.373 : . • ' . 

bti<iniacr|fe« fli^ei: #p.Adl»ti tf)*ij8 ^«or htip n. %x^, 

^fofW i|C9ffo(ite famfcrgwitlB^nt) ^« b!wi^beti0t)epbe 

Sottt^ ad>^)>M^^^ Acf <^(:#m^ fom.ei: dt be( 

ihelfecH: bete fl>Ii|^crv:J>09 l)rlf^ fiDQ^-?J^»aruiibft jjeg 
fa0# Ie0nf:i/:;S<?be^ 0nbe>2>a^ -^ be )^iUt fltt^bom 

intet Wti\^Mu'b(tu%,t^9txif\> (t;8S>iutefEe fan/tinb^ 
g«a3)'^^8$e{t^Ar(t9(^eb€n^^<tiSid®lnei^ev faaJoenge 

SEimei: o))ert>ef^t 2(it , '1^i)ab du {ai((^a«M^'9t:f C9gf e^ 
mat fttfi maa{7ee bdRt^ofiefUUfflg iOtdf^^i^ big:,^ l^vot 
SRteget bu.^ar atvi^eDAre^ libDt Atrbuibpg/er D)^ |)aa/ 
at btt^fotmaraecbe^/:t'^naa¥'bfit;mb$c^(r at bjetibiti 
ifel^Sgienbom StttftitttJ- )fcni i^n-tiieb; ©anb^eb fan 
fdlbe bit S'geiv f&i b(t latt )o allfanimeit taQt& 
fm big; naar jeg berimob vi^er mig- to8)fra S3tr^ 
{pmrisgerQ^ S^ang^ og^mifib^r mig fel9, at ®ub 
nmAomxQi mai^yf^.ftim(^l^i^v fee apttl ^am, 
CQfa^snin^otQ,:paa^^aat^ n^ar bu engang^i en 
a(90tltg^tme bog ilfe 9an;%ni)it enb tQtnbeg bette 
£iD$ fib^e !Kaal, jbet fnet>reh£(m|nner^ 1^^ bit ftb:? 
fte Sete ffal tebeS, btt^'^htiSReiiU , ^^otmb at 
bin ^^eHigl^eb inteit Spg {!al bcinge / naar bu intet 
Sias^axilfimUt paa ^iin &ite, enfetfEimter bet 
meb ^otfmbilfii^ ni^c beHmob;$0beng Sanfe et: 
hUwtt mtQ en Sr^fl , iitoaF jeg 9a«. {tge mtg bet 
tneb d^ttfleltg SiQib , at ber ttlftbjl er e.n ttbgang- 
fra a(t bet , J^g i8!e onffer ctt fee , r en .^elMibelfe 
fmaVe ^iDeti @mertei:/ naaip ^t)ig{|tl)iiK5 ^Ek^x^voc% ' 374 

I 

I?0b0 tnUbf vibhttf^^ f^ mt ' ticp "ftiW • (8 raw > og 
jeg It^ec wig lif^ ixoi^t^b^t^^h^Un taU i 
SSnben, mtx^MiQ^ %<i^H ^^d bef)oIbe''i^^>tt«ac tu 
intetSf^ fifrfber/ t^jj^fo^iil ft9tfe W^f @tr,ibcn> 
fcec fan (efte'tfc^ b<f plf^fbe *^ Upfti'^et Uhtev'ebz 

beciinob mtn ^ti^iS' t$ifii (^|cff(i Slaon. %b.ec- mtg 
fom en «»t3 ^(v^, fpm ^tf fut^ gpiptetjV^m ectec 
o»^r (S^Rb P^ ^©v^'og ?50b— t'^P fti^a'ben Slige? 
^»p ^ar-frtt'^lrt»*Otjj/^'rtin ifefftiii!l>ej!j»»e«^am? 
^»C! §<tr SJtjJjtel til m^WJWp^^kiv^Ui^ 

JgjftPin mi^ft'tt? »i forll" (il^l ^tl^''i^tlniI}be^« 
g?H anfiffr njaii '9{i;g^inm«n' ^^nf^m tt 'SitbW fit 
bfft e^ne ^l&b« j' ffl4 tt)Ji|i«finicfl[^i^en bac *i' ogfaa 
i)|!ttc|3te ttnpiei-it ^^ii ii(^rf^x^& @tabej SDen 

taleb^ fifferf ri *ant|afftbf^f<^i '^fpnifogbf^- at ber* 
fb? 0nfCebe ^cfty'^enne S^^ttff ns @p^e ,, 'for , ligc* 
fpm ®«b sipc' tet af fin ^'^ ^Iptrt^ab i faolfebea i 
bf^ fBtfnbce <tf funqe a^n? ftn ^tian9, miib og 
P?!ftff?»b(g, oa matii, l^^ab b?? ?? pipfrtng l^am, meb 
S3f<lfig|'nel.f«,' SiR?n tab*ip P8 ^^t"(ihft '9siUr 'Ot fotn 
bet ec Vit <()ftjlet|0e ®in^tii!igf bet fli*'? «* ^enne* 
t?e citgt fo? fig fe(o/ f(ja%ef ec bef ■bgf«4f0rft beitc 
^inbel,a3; b«P aJs'c ^ani' Vi«9 .f^ %ibf^< ^« fii^'c 
l^cjri^ Dtlltg, p0 f<xt(ii?^am ifiaii^tl^ af 9i«b? 3(rtbcc. 
^»pc 59?an^c ^a»? iff? Ooetftcbigi^b > 09 
1^n»? f^l? ne})pe glttW beppcb^ pg gier? e^bnu tnin« 
bre ^nbre gl^b'eV^biib rtt)^te? bef'bfFfptv'^"* '* 
SWewtieffe »cinbt bett^efe"®ifrbctt, mfn iffe" »anbt 
^jerUg^cb ? ^n gq'tJn^* « fli^flfbec iff? betweb j ben 
^^cengenbe gaaer fvq ifiim fptn om l[)<ttt Sntet 
pef{fp^ pmi ^ii}(U et \nmUf f<»W< IBetjt^elf? ■ .375 , 

firiJjjimerjE/e «b,i)ecfra. Ao^r fcertmob ^xttittet 

',j5fl.A*»n'^-j<. I. , ■ . ^- .,, .■ . ■ , . '.;,, 
. :, ^=:,i^^tts »if«. fiigM^ mfnneflenge gorjjolb.^ 
. ^f:,bit,fajt ct>ev mig, ffal jeg iicnbc raiaJiI ^ifl/ 
i,,naaf if8,i)eI)0Der Staab, 'SBeftin-mdfe, ^tetp, ^»a& 
,,ni)ttec bet.ba, om bu l;ac Stigbora, 'Sfta^t',^ Slog* 
,jf|(ii>,^,,->ett6c liuilEetfomljfljt.anbtt aKibbcI^^jlot ans 
"',A^* ^/fr.'"*fl' "'^'^'^ ^^ '^^'^ ^'' Ijicipe mig Jermeb? 
i$)*R er,.Ji<f.fou 11113, fom fjawbe bu i3ef t!fe!. ^at 
bu betiiini?tl'enBo9 Iftngt aiiiiitiire, men f;at :et,Eiecs 
;Jiflf: ^iecteiy ba forfi sc bu i-iig.for mig. ' Sr trn ■ 

■ iJiim SE»n«c, ba beaicrnvicg ifte bit (Subs, men i 

bff jeg bfier mit nicb big, Ca enitsi- jeg af big Sro« 
,tfa6,.,,g(iib, eEi0nfoml)sb, ^eiifii»crf>eb; .»if« 
,bu tnig &e,lfe/. ba gioei; bu mig beryeb offe (angt 
Sltett, enb ben^lige £unj}( ^tff; jnig meb be Sawer, 
tyoottil jeg tlEe troengvE. ,3a ^oot mange Silfalbc, 

■ cwbec i ^i^ijet, ^^uc @,obS, jEtg Un ^ielpe , tnett- 
STcdft,/ ibpi^Hnt;:ing. pg ^{aot> j ^ec fan ben IRiges 
fte .flaae faa {attig, og bni gattigfic faa riig, ■ 
naat f/on af, jit .^iecfea goCe ^ig^enbefa bringec 
goba iii?g/f«^_, ^DC.Vfptpijelft.bec er et djrifie* 
ligt fSinb,,-,|3ec fjab^t bet fjebfe.^ati m)gen,9Baabe> 
web feen_«t}^1a?, aJiClie, ogfaa Spiibler tU at fri^iie, . 

,. ,. „..;35«foc,t«9)o^t«^QltiItrebe,fin og be emiQe 

., .^fRofiUS^&iftqnb^. *(» fr4,^febe (jan.bein btanbt^n* 

bet foin fattige, .^pipn fii,iii be , bee fliorbe 9Kange 

figc* ,, ©altt pg -C^uib J)«»be be iEEe , men ()i>ab be 

. banbe., bet gatJe; ,be i ,}jap .&«mS 3efu, SRapn. Cflj - t m net pd fltobee^ mebe^^^ /Dare UmU, fatttge^ 
fovagte^e/ fom be t^tti^rf^ifywt'Vian^t^u enb* 
nu e^fUxti^ettS SiovtQWQ txb bet^iDrb funbet bet, 
fam be erf tenbf e for bereS fanbefle 9ttgbom , funbee 
etJ^tU, Zx0^ DgtSfrimobig^eb i>2ib og i Sebl 
^t)or aRange bani^^evbirit.bereg iDrbttI bkt fromme, 
mtlbe , ficerfe / rbarm ^ier tige Sinbetog , fom .gter 
bemrtge, bet er, fom gter bem baabe ))iQige eg. 
bpgtige til at gtcebe Vnbre! £)et er Del fun faare 
£ibet, ^t)ab Dt funne ubrette i ©ammenttgnivg t^eb 
^im fortrceffeUge Wtitnb, men berfor mOe m bog 
ingenlunbe miStDible* St SRenneffe (an ^at)e bet 
fibbet ade ^ ubDorteS Gaoer, ®ob$ og {Rigbom, 
SRagt og 2@re, felt) SorfianbenS meft ubmatfebe 
GDnet/ ' og bog^ ^aue Ut)tt itben dtptte ; bet fan 
fpned iigefaa gobt, enbog fpneS bebre, at ^an iffe 
^at)be letiet^ jDertmob t>xl fe(t> ben Satttge, felD 
ten Genfolbtge iffe:^ai>e lebet forgieDeS, berfom 
]^an.befab et ^tifteligt, altfaa et rebeligt og fter^ 
ligt ®inb. ^ 

£)g^ naar bet ba ba jiaaer i vor SRagt at 
er|ii>ert)e bet ^ppev\te, ^t>orfor ftulbe t)t mtSunbe 
3(nbre bet SRingei^e? £> laber 06 albrtg fortr^be ben 
gobe Sienefte ^ Vi ^au paataQzt 06 1 ®fal ben enb 
pfte Dqrbe oB fuar , ^aw enb maaffee mange TCnbre 
@t(eber, fom Dt maae unbi)<ere, Dt tZuUe bog funne 
ftge meb SaDtb v ®ub gat) @(<ebe i Dort ^terte 
f remfor ben , «^ine l^aobe , ba bereS Stotn og bereS 
SRofl Dare ot)erfl0btge^ £)gfaa 0$ fan bet Del ffee, 
at ber bUoer 0be og tomt omfrtng^oS^ men ber {!a(, 
iffe Dare jgibeio*; Di flulle if fe , fom be Jfnbre, 
Deb @(utntngen af Dor SSanbrtng vitxt n^bfagebe '377 

I 

^ttfl #9 bere^®({Wil^0b;e-1IuVe 6l bog enbnu i SU 
Detg Xften t^bTie^^ftf e^®labe^^ een ^tigbom t)ar 
bee, fon) {gtigeti funbirflid^ ft:af 6$; ba t!ulle Di 
enbntt taffe ®ub^^eti S^adfbejgfaDe/ ^'er,o$ gi^ 
Denox^^njlo 2^fU/« afDiU^atn ere giorte i;i$e* .si* 


»' 4 i 31 "*< t$.. *•• ^; ^ 

^' * ' «C :) '"ir 3$i '"r \ b(S 1u§' '4> 


,;(/ * »« 37« 1 1 ^mmmmmmmmmm^^mm • I be. gocflatib -fitJb.e? ^4«e 5^ip6^(;,yib»^b<,.mob ben 
Ijcatge ®f (i»tS SnbJoW^jr . ti?ib«5cii^>(5n^, f |f|^ref nin» 
gee og'2«rbpm«ie ufwe^^igej^eb )jet, ,|oWben me* 
net; at vibi eUev at)lanQ«jj;i||^tf„<(f ftn o9erfi[abc(ic)e 
SBetragtning > ba''f0i;er/bf£i)ii|9b m^ifyxi^ftxalt ^t= 
farfjig,. bpbew^es^^nfe pg ^pbfigi tilbagc til be 
SSiiSbominen§i.o9»^Hnl3iil<»,bcnS 3^{gb9OTJfle, ^g» ere 
gierate- i i ben ^B(ia«. %9-t §!$(}^.^^.;ijH'?awbc^ 

®tel^ .og ))ilann$ tfi^e n<a^xi& Dpf^, .at^Pj^,,'ib.tn ec 
SReget,. fom bUo?^<^.jtW?^jN(t» ii3«|09l j*??- jo og* 
f<Mi t ifen ft>MMg« .^ab«<^;ifl * !&*pffr« »i bog.atte 
ftge/ «t .^Mb f<»l«l? fa«'|l<l^iftm Ht 'J^ ?? faa-faare 
SRtget, l[>t!iS,<SAWm«n^afng;Og^^itg(;tti (We fun. 
ue forfla«^(iig[efW.-b.<i? i.Wt C9?^ .%»b,ei;(ie < og 
bog bet 5J.(«rmefte, « ,f<j!*, SK^g^f^^^eilfet pi iiU 

Umi ^\tmm^y^i^ ^m boa la(«i;, Qiubg 0(«ift 379 ' 

faalcbeS tit oS (if ffgr^eHiflc SfrM, faa Jrt tfit 
f unne mtaftenbe, at ^er aabenbdrer ©ubs TCanb.fig;^ 
eg paa en anbett, . fortrinligece SRaabe^ enb ben, 
lf))oipaa be;i etterS ^ttrei: ftg i »ife 03 tetfinbige 
SRennejfcrS £)rb 03 ©ietmnger j bog ere benS@anb? 
l^eber faabanne, at ben bplt^nbigfif SocfEntng mt^ 
at ben l^ortienejie, Duit»U(tgen tnbromme ben, iffe 
fan nbmlU en ant)en Stftenbelfe om be ]^0te{le ®ien« 
ftanbe, enb ben, fomaUerebe ec jnbe^otbt i @friv^ 
tens bpbe, omfattenbe, ff i0ttbt afte faa fimple Drb; 
Seg taler tin l^erom; focbi jeg i be'nne Sime 
ag% at f0re @berg Sanfetv . m*: S. , l^en til bet 
gorfle , fpm { ben ^eUige ®f rit)t er fagt om.SRen* 
nejiet ueb fjaft$ f0vfte' £)})tinbelfe* "Sg ®wb fag? 
be : laber o§ gt0re et Sttcnnejf e i t>ort SSiflebe, eftec 
t)or Signelfe, tit at ^erfEe o^tx fjiffene { ,|)at)et, 09 
pt)er Suglenf unbevt^immeten,, pg pDer gceet, og 
c^t at 3PJ^i^^«> og pt)ev aK« Srme^ fom ivt^ht , 
berpaa* £>g ®ub fPabte SRenneffet i fit SSiHebe; 
l^an ffabte b(Jt I ®ub8 Siltebe,'' (i SRpf. 83. 1, 
26» 27.) --=- JDiSfe Srb er? pa ftttf MU^bte fra 
t)or S3arnbom af, men l^4t)? t)i t>et fiben funbetSTfr> 
fom funbe fovtro^ngfette? erftvaft? o§ biSfe? £)rb; 
fom fft0nn?re, efi[« w^^ >P?f« ©anbl^eb «bt?pffe 
9»enn?ffet§ SS(??big5eb? -^ «« »«rbig^eb,, ber 
Det er fact i^0i#. at^prftanb^n t|e)}p« fprmaa^r at 
jbcere SSctnfet^ b^rpm^ men fpm bpg tttfpmmer SRen$ 
neffet. $en 0orfge ®f abriing l^otret pgfaa @ub$ 
^rccg^ ^ctn§ eofge S>?agt pg ^i(bbommelig^eb bi?< 
fEucS af ©iefningerne^ ^aa fienbeg beraf, fom 
^unfinerett af ft»e S^o^rfept* SRen fun SRerineffef 
«? t^m. lii^0 §«? ^flb?e| ( l^anf iScrfeii J pf ft? yi' ^380 / 

if f e ei^nu ^re i^4B^t)betfe , ' muti ^Dortf tot^m |Cu8e 

i SbetS ®ittb5 3Citnbv og tfiercei^ btim^r SSiniiefCi> 
fern et flabt eftep'Stttti: ^JUfiadtDfioMiden tfr iJigfaa 
9tenR£{feM< Sflftanb (a(tt^,[ M^^e ere {tm:>attfw 
langt ftft ben titQ^oneb'Qub^ f0m^ec:^eritSiegent;$ 
(tgf>B.<evbig^b> fat be;f|r^0t>e^^iit fornpe&r at for^ 
)Hm&(eri 6inbi ogi^ant/ fop-^ot ncetme ftg b«^L 
atftt ^t)arlieb(«vltttttej{)evd^to9 i)oriie btC/^ berfbm bi» 
iff e o))r(nbengeti mide bets <^t)orleb£d funbei^i foi^ 
DonbleS^^il £tis^<63meb Qhtb, berfom i^r ille iHire 
af ^8 SSccfen ? < 2hs:'ifatt baniie (Stenen i man^e:' 
fla^S Sformetp^faa tifoesi^ttbtorted/Sttg^eb m/e)3i 
tig/ men ilfir^.4il'^8en; inbt>otUi*y Jsm txn ilh 
mebheltbeh ben 2(dnbv #m befUler i^id/ntl^U)en'ei* 
if ^e ; af btt-flS^faR.. 30^ JDu -favi'^pbtc^e Dptt tr til^ 
nianget(agftv^iti§fMebep^ mett'^Drmeget Jttt enb 
ofrettec.Ut/ «C0 •m^buci^rib fan Icete betonoeflen 
menneff ettge .ftuti^et , bet naaetr bog atbrtg nogen • 
Sti^f)ebnieb big: i'befrpribet egentlig ubgieur bit f^or^ 
ttin\ tfyi bet er tffe af btt SScEfen. S)ertmob bit 
Satn^ l^Dor latigt bift enbrer franben Ubbannelfe/ 
^t)itfen 1)u efter^anben^anbt^ ja om bet enbog ^ 
ferft f^ned^ikt flaae«Iangt ttlboge^or D9ret^ ban^ 
nee bu bogt'tit 8*rgl^ei)-rteb big^ tj^i bet er af fam^: 
we @tegf.pg.»afen>^ fom bu fell), ^^ ©aabant ec 
^gfaa %otlfalbet mtttm^tib OQ SDtennetfel. *.f)t)oi; 
'ii^nbelt^en fiar ent^g VKlanben er^ bog j^ar (Sub s 384 X tnbbpber .^n 06 tii Sttgl^ meb fig ^ og bemu lunip 

bog bf^l(ci0tel'tiiill^bet:iBttt^mnii^ og l^aE.fbbte 
t>g.i^ftttS»tirebtv'i<i ffiaac 9t;t<tttoCe::ot)ei:'«)oci^^tii& 
^dlf8jog^e0e8l|nelfe/je^iii»g;.bi(e^ matf^^ 

Jbs^^rbji^ )iutitom;D]»f emwe «iiiioiS:y->f fftAbe tiiifa 

^gaaer i fw®li0iri8leb>»ii»gfnart^Qieii i>i8«fr> foo* 
(ebeg mgrrerogfact SEemieiiet'^ 4>e faa faiart}.. fow 
S^ili f0be§;jt)g doicec/ ogiititrtx^ {ig-df 2^beti|Si« 

a5e jletnmrtfc ) ^«{'j«t\Saf«riberfbr|i9tm bttf0Vs 
tnben, bit aptafed W iQiti/fy fM(ebe<|CJtt iDgfa4'{Ke9« 
nef?et «f ter fto \vfy\mttM ^H^axi^ a) >ftue t:- SBecb^tr^ ' 
SRen tSulbe t)hlyitii0''fiaaeldbfe i)eb:jbenne JBtfg^ 
ffulbe ui bneoDit'^enitbe utttoSlttstfbrb mcib' ^ub^ 
glemme, nt .bet; ifonfc t^ttw: j'ioJ; ffc-^— »i ferjo 
t>e{ ubtrplVe i^faafeheS^rr^ilBaftfn |Clf^|(att^ S3ftfeR> 
3(anb af |»cbngr9(<ii)ib ?\ ^ettef uttttorar^el /nctxmti^ 
at betva^Hi^ laber cyS<!sbti^forTiitt >«ieb j^peyttibte 

ten fiflere/ ati^ub jBoi^teJSKSainejlct'i :^ 

. ( v,&f itbat maa. hmviiie tii^S Sprben *^en , fom' 
betDat f0r«:nogiVanbcn4»aa<(!rajii)^<ir^^ tgieii, 
fom gat> benC^.ij^&glfttiiDybuubtr^tf^ btrt fe^yefliU 
ling/ f am of fig fdb> .ti({rt)bei: ^g^»ct\ttnipaatv(tttQtt, 
ftg Sn^oeti^":^ ber beftofiter 9f enneffeU ffl9e{f of en^eb . , * 
og 2fil{larib^^1rfl$etb^« i G|^M^.fN0n^/^^^^^^ 
berU'gen bannet enbog !Kfti|iMffetfJBfiS^me|}aaei:Lberi .382 

ppQ er bef afuS^nht fyMQev meb {timS^rtDfeciOd 
St(b0te{iis^el»er;i^b* d^^bm>ir tot^gert^tii Stotritig 
fra ben ^ faakmge bet ffaf beh^otr^/ ogr ifttxl^Q^fms 
btn, tiaar b«n {(thfiigto famttiesfatte JKafftne if fe 
mere Dil gaae / n^o bjttt er afflitbt/ tiaar betifr r£)ele 
fomme i en Uotbtn/. font iltetmu Ian ^ceDeS^ ba 
o^{0fe5 ben , eg ilgtrnd: hiitet ^^tit Sorb - igtetr. 
JDette er fio&en ooer bM &mmtfi^, ber ttbȣ({ebe 
{tg j^ernebe/fontDoei) btn ^ctBliQ^t Siatt^abnitiQ, 
ber bar nvennefteHge ^tikf^toet teSHO/DorStegtS 
^aber, og ooer i&aaretne og be^ib^Befi SSitnfne/ oor 
eiitgfg ee^nbfelt SRetttteflel bu er Sorb; 09 
bn fFal bifbe til Sorb iglett. fKen ^00 f unbe b(toe 
ftaacnbe oeb benne Sefrxtfffnittg ? .@t ber iff e aaben:: , 
bar en anben dlatnt i SRenne|!et> fofttt er meget for*: 
tfieSig fra, ofte #rib4nbe Mob bi^n, Deb' ()t)i(f en 
SRennejfet er faa n0te ^irbmtben Meb^orben? SStl 
hctttt SRennefSetd: Segeme ogfaa 9)4:deget af ^anS 

l^ibiifre SlScrfen/ *af @ttbbomSgt)ijlett4.^awr ^^^ 
Deb ftn aanbelige Stahit- et bet bSj^ f0e^^> at SRen^: 
tiej! et ^ar Sttgl^eb meb @uby ef ^ibti^fy<ai& SMQebe. 
. . .. . ®vib talbet te(i iitexi^t, ;ben^ jfom ^ar Si# 
bet t ftg fe(o. SSt ^at)e Dtflnof :1f f e £ibet t og af 
08 felb/ men bog. er ber i 08 et git)/ fom er uaf« 
l^angigf af bet UboorteS, fom er ufocfeftitfeligt og 
ub^beligt/ Seg b))forbrer big/ nl; {&>/' at bt)en>ete 
bet t bin inbet jle aSeoibjJ^eb ^ ber^ |>t)Or gornem^ 
ntelfen boer af big fe(t), fom bu etf i bit egentlige 
SSafen/ om bet iffe et^OQtti big, fom l^^ar anbre 
JCttraaet, anbre Dribter/ enb be/ ber^ire grun^ 
bebc i bin legemlige 3latm^ Sloget/. fom iffe fan 
»«re bet Samme/'fom^egemet/ tifi bit jiribei; bev = beipftfterfon bit^iDi«%,;fc«t:i9tM!i:t bit i^ at 
ber-er^f Sitt trblgv^^^fbm^w ganj!? f^tfJteJHjgt^fia-feet 
bt)(riitflr filt?^ ,fo4!t«bt>ib«t) ^«rter*gantfc onbttlct^ig, 
enb S3(ottft;d bcc)fln0imttA»ib4rtslRnnem/ fam er 
fpibtmfjianbtt SSaWtoC') ettb be/> her-frmJ^ingeS 
t>eb be 4ito»Avtp9£S«btr9f» - SityjidnitbDilk bette 
StD til -eiriSmd^^ebst^ faoo^tt bu fiflea&y ot^e^^ be( , 
i^teltl^e S^gemet; .merfUnne i]^l|Iaae';@i?(eii f 
bK^ fan ictttti BimnB '^iUe im<li> ■ c^Ut ni)^otfe$ .' 
drafter? ficerfer^> ,c»b fffiegii tttgeu ef ter tSmelig ' 
Sijiji, enbi 'gu^tcri for legeiAlfg @tnerte > felt> enb 
ben ^ bi>ri{7e ^iertt^fiebr iHr^tum^avcnbe ii\> y og 
©iikn*e^^altfda 'i ftt)Snl*r(}e uaf^<iengig. i>f ben 
neerDcerenbe^jSBettkjm } $)i»i^p^ed4f »ort fSccfen 
fan if fe rxi^t ixf jotbiff* ^cfomfl J JCanben maa 
Dcerd'fra'^CanbdoniS/^abei^y dg^nbef^tf bett^ formcii! 
bcljt'^t>t{fen Di ere^iAtjIagtclW nwb l^aitt*. . . 

/ »S'^ieIert T[>aDrt?feH«re ffidiifer.^ ^e»ib|!^el? 
ont oS felbitfg om Stngetie otnf ring dS ; ogfaa ber* ^ 
af fienbe bi/at vi ere flaite fc StibS Siftebe* ' goir 
©ub, figer ©friotett/ ei? inftttt ©fabnitig ttfpnlig, 
men aUc Sing" eret bldtte^'*t)g ^bfpanbte for U^anS 
®ine (^ebr* /^,ns.),. %Dxr)ou&m, .for t>ot 
Sanfe er faa SKeget ffittlt/ log ][>Jt)ab enten mtam 
fe paa-gegemerneS/eQer paa 3((inberite§ Stige/ ba 
aftDingeS o§ fnartben S£il|iaaelfe ,? at bet^ fom »i 
Dibe, er faa faare libet iinoi))bet, fdm.Diiffe pibe» 
2)og ubdibeS SRenneffetS .attnb|fabdfreb6 jiebfe t?i* I 

A 384 Ut^, bog famMenfoM^l^an be ah^ptAti (SUnftan^ 
t>t, ^an.^^mmnliQuet og (gibfBXUt, 09 ^an$ Saitu 
fe bringer JDrbcn i bet SoriHrrebe, l^n flontfer 
ttU ub ZiiHtfiUiben , men tmnger fnb i SmgeiieS/ 
ogfaa t Tianbtni Sbi^h^bet. S>ofi ffter SRe«|ieffet 
ifCe^ fom S)9rene, et tix0mmili\> — t^i anberle^ 
btS (unne Dt jo if (e {dbe bet iit>, ber er bteoet D9« 
rene (it S>ee(» Sotnetnmelfe ^ar IDptet ogfaa# 90^ 

' Ie(fe og Xttraa r0ret ffg ogfaa i bet , men bet er 
tngen S3et){bfil^eb j en ^emmelig S^agt forer bet Deb 
iiimobflaaetige )Dmter» |)aa,be be^emte Siber 
flp^a %UQltn oi>er Sanbe og ^Mt, oq fln)^ (tn 
gam(e 9lebe/ og feiler {Ke| men menei; bu, at ben 
i bet Sterne tanfet paa ben, fom bu tctulet paa 
bit «|)iem og paa be t^ante jDrngi^etfer, naar bu et 

' ftilt berfra ? Wieb forunbetHfi £nnfl inbretter S3ien 
jtn JCube, og fplbet ben meb ®0bnte ; bu formaaer 
ittedt eftetQi0xt benS S^arf j men mener bu, at 
ben icenUt berpaa, fom bu tcenfev ))aa bin ®iev^ 
fling ? £)en gi0r bet eet Var fom bet anbet, i £)ag 
fom Deb benne S5erben$ fBegpnbelfe, t^i ben gt0i: 
bet i 9R0tfe^ fom £)r0mi|ieDanbreren gaaer fine 
farlige SSeie, {lunbom ubf0ret fit fatfige TCtbeibe, 
og Deeb Sntet berom» ^en bu Deeb om bet , bu 
gi0t} i bin ®ttl et bet 89$/ og i be|te £98 banne 
Sotnemmetferne fig til ftate SotefltSittget, bonnet 
fSfetelfen fig til Hat 83eolb{i](^eb. jDette et bit Sot^ 
trin, og Deb at n^tte bette Dotbet bu ®ub (iig, t||t 
®ub et et S9S, og bet et flet tntef!R0tfe i ^dm. 

Gub et JSetbenS ®fabet og i^ette* ^an 
ubbtebte ^imme(en5^D<elDing/ ^an befafiebe Sot^ 
ben paa benS (Stnnboolb* SSanbene ftobe oDet 385 

S&ieitiw^.r ^t ^eie for fiati&Jhrttbfllp^^te fore ffa^ 

foreicDp og^'(b1ajwnfl>nKr Ifeb y' (>g fab'J^aune ^atU 
- fyan ^wnbie^'\^t^vnt be ilh^USba^ac, at 
. pC7'iUu'i0ttet$if^ulW jfiule 9<icbirw '^ait^ taber 

i^UbaifoO))t)o^Ibe 4 ^akm, (it t^ gaanhneUem SBter^ 

bet^ $Qt4|g^ne fva ^ttfr J^Bxe iSalt , Sanbet mtttteS^ 
4f J^anS ®iei-niparr6 S^ugt; i^n labet ®raS gtoe' 
f#!C SiDageti, »gPitrt6i?*4iI SKennefctS SKenefte, 
od* I^^" fii;6ftf0riir ffi^i^b af ^Sorb^n* TCQe l^anS 
.®fat>m;)ger Dente pao^^omy gtDer ^on bemv^fea- 
fanle be j*-ffiuler J(>im ftt 2f4pgt^/ ba forjwbeS be; 
tager J^an bereS Xa^b frcibimji' ba fomtne be^il be* 
r^g ®t0D igtenji^bfinberl^an^ttr'^anb/ ba t^abeS 
i)e >r OQ ''fyan ^fovw^x SorbenS @f if f elfe C|)fajm^ 
io4,j) ®ammettltg)2e n»i SRennejfel jmeb ben2((:? 
miXQtiQ^^ ba,et,^^an et Sntet; ofi jbog'l^ar ®ttb 
x>iUet, %(it Sfenneflet ffulbe Itgne ^am ogfaa berv 
xit l^^rtfe oi)0r .Sorbin 09 9i0r6 ftg* ben unberbanig ; 
o^55Renncjl?t bwger bef J^'erteb^mme, fom ©ub 
SaDl^ant* i^on farer owtr t^atiane fom noDer bet 
fajie Sanb J l^an f0gfc vl^Dalerne i bereS fierne 2Cf:s 
grunbe / og l^w ^ribec Jugfen i bcnS Slugt unber 
SpUnxaeUn^j fUm tDtnger be t)t(be ^^ I ftn S^iene^ 
flej l^an tmngir.Hebi SJicrgetS 2)]t)bbec, og frem* 
fprer betS jfuilte ^lattVy i}an banner Sorben eftei: 
* fin ffiiUie^ l[)an tt)inger ben at gioe fin ®r0.be^ i^an ' 
fmpffer ben mib ii|^ ©f ion^cb, ^an famler ^et 3Cb« 
fprebte, l^an orbner i>et gor»irrebe^ og paa bet 
S)0be^ bet Ufornufttge fcetter l^an f[t9)rag/ lige^ 
Yom ®ub fatte ftt ^rceg paa l^axtii 

I 2 SBinb^ ' V.^^ 3a6 

ngefom bet Snbcrjlc i ® ub§. Sotfen : ^eBtg^ebog 
^ierlig^eb, 09 btSfe £)rb8 fBetpbnittg focjlobe t>i 
me, bcrfom m iKc Dare ffabte i @ub8 SSiHfbe. 
iBel cr Sngcn 30b uben ®cn, fbm er ®ub, og SReti:* 
ttcjfef§ ,g)iettc cr onbt,. forDenbt 03 befmtffet fra 
^an§ Sarnbom af. 2)03 er ber t ^\>ext 58fenn'effcS 
Snbcrfle ch 93et)ibjl{)eb, ^tjormeb l^aii gt0r enters 
jliel mcaem Snbt 09 ®obt, fom at SBiHietid S3e-: 
fmitfetfe 09 at tot^ftcinbenS 9)fis6ru9 atbrig ganffe 
tan 0Tp^ctx>c i ^artiy bog er ber i I^Detf aRennejfeS 
©id en g0tetfe af SJclbe^ag i bet ©obe, af^i§^ 
l)aQ mob bet £)nbe , fom fettf ben bpbefie gorbcct:: 
Delfealbrigganjfe fan ubrtjbbe; 09 berfom betteiffe 
tax, berfom m tffe — effcr 2Cpoj}eten6 Ubfrt)f — 
f)at)be en ©alDetfe af btn t^ettige, berfom Di iffe^ 
f0tfe £)rbctS Setpbning i uort 4>^erte, ^DorlebeS 
.Dibfie m ba, l^oab bet er, at ©uber ^ettig? ^ — 
(Sub er .S;{crfigf)eb* S5er er tngen/Soerbom l^eierc 
eni> benne, 09 bog fatter ogfaa bcni ^enfolbigftc 
ien. SRen l^t)ortebe§ og f)t)ort)eb formaaer bu at 
fatteben? SRcb t)r)ilfe anbre £)rb, meb ]()mtfe gor^^ 
flartnger f unbe jjeg giorc iette Srb tpbetigt for btg, 
berfom Sierli'qf^eben iffe tet)ebe i bfg fett)? %ox\0d 
bet, bejfrio garuerneS ?)ragt for ben SJtinbe, 09^ 
tab ^am ftJare big, om l^an l^at faftefbin SSalel 
£)g faalebeS mbfte intet SRenne^e, ^mb ®ub§ tier-^ 
lig^eb er , berfom ®ub iffe pa))be bannet^o§ i 8119^ 
f)eb meb fig, berfom iffe ^an§ ^ierlig^eb giennem* 
ftrcmmcbe Dort Scefen. SKen forbi ®ub ogfaa tag^^ 
be ^ierlig^ebeni t)ort ^iertc, forbi ben i aHe fine 
^tttingex ex af gubbommclig •f)erfomjl, l^uab en:« 387 ten ben forbtnber oS meb ^am, fta l^Dem ben er, 
eKer meb ^t)eranbte inbb^tbeS ^ j^Dab enten ben ub$ 
))tber t)ort ^itxte til at omfattz SRenneffi^neS ^eh 
®l(ZQt, etter ben jlutter o§ frofajl til be gnf elte^ 
be meb uor 2Canb ncermeft SSeflo^gtebe ^ i^Dab enten 
ben meb ®lctbe ^t>iUx paa t>em, ^Dtlfe Di btfalbe 
oqIlqU, be Ubt)i{(ebe eg ^ortrtnlige/ eVerbenfri 
dabner ftg mob bem, ber enbnu flaae langt tilbage, 
mob t)ore S30?n^ mob atte bem^ ber ere befroebc fit 
)60x SSetfebelfe : berfor t)ibe m, ^t)ab l^iint iDrb be* 
f^ber, at ®ub er .jRierlifl^eb^ 

%ta bigfe SSefragtninger, m; S./ laber oS 
Denbe o§ til be Digtige gelfler beraf^ Z^i af bette, 
at @ub ^ar ffabt og i fit SBiOebe, f^Ifiet^ at ®ubS 
SSoefen iffe er oS fremmeb^ at t>i funne tanfe og 
fate berom t)(crbigen pg ti(b0rttgem IBel boer ®ub 
i et SpS^ ]^t)or Sngen fan fomme filj Sngen ^at 
nogenftnbe feet l^am, 03 naar Di falbe 1)am ben 
Uenbelige^ ba abjf iHe m b«m jujl fra be ©ienjlanbe, 
Ifmlh ben enbelige gorftanb formaaer at omfatte,, 
SRen ffuUe t)i nu anDenbe bctte faalebeS, fom be, 
ber f0ge at ^olbe bet ®ubbommeUge faa fternt fra 
06, fpmmueligt, ber, tinber bet ?)aaffub, at Dor 
Sanfe oq t>or ZaU bog albrig fan naae ®ubbom^ 
meng ^erligl^eb , nosflen DiHe forbpbe oS at tcenf e 
berpaa /' at tale berom ? S>1 Uq foler bet bog meb 
glab gori)i§ning , at ber er SDet i mig , fom fan 
fatfe ®ub , Del iffe i ][>anS b«f« SKajjefiat og Uen:^ 
belig^eb, men bog fom ^anex, tl^r ogfaa jeg er 
tf abt i ^ang IBiQebe^ ^Dor meget @ttb enlbog taler 
tit mig fra bet Ubt)ortegy fra bet, fom er omfring 
tnig -0 fra aUe :^an8 ittaUige ©teonlu^^^x , V^\n\^ 38a ti)beHgeve tilmlQ ftamit Snbxe/ ftamii cQtt §&ce« 
fen, tf}it>HU et ^amliQtxc, cnb aUc b^tv ubwittS 
SSecbenS Itnber/- 

: (St i)0anU:M^z oq et \utAtS>itf beta begg^ 
l^ar ogT^'a^errea 9iort(Scbf|>rog» 20, 12)5 og JD^n^ 
fom plantebe. 4&*ef^ jfulbe ^n ilJeJ^erc? .etter 
^en, fom botmebe* ^iat, jfulbe ,^cm itte feet 
(|}fa(m. 94, '9»)«^t)ab tnene Di>. ndai; t)t gl^ntagc^ 
biSfe bctijbttfngSfijKb^ Srb? Sngenlunbe at ®ub 
jfuJbc fee mcb menncjfeiigc $iiuep ^0ve mcb-.mcnne^ 
ffelige ©tea;: men.m fige: 2)cn> fom gat> SRcnnes 
fEet ^ie tilat fee; .S)re til at ]^0re; fom gai) SKen^ 
tiejfet @t)nc fit at fie n be iTingene omfrtng ftg, 
ffulbe ^an iUe^felv Cieube bem? ffulbe al ©fabnins. 
g<jn iffe pareflar.og aafanet foir i^anS griicubelfe ?* 
g?adc pi berf0t figet ©«b. ^0r.ei: £h:bet paa t>ort. 
Sofbe^ ®ub: feer 08 paa atte Dore SJeie, -i^an fecr 
b\)bt i t)ort ^iertP/ x)g forfiaaer Dote Zanhv (angt 
fra:, ba t)ibe dIjocI^ at i^an iWefeet'og f)0xnpaa 
menttejJcIig UMiS, ^w^ttoitaie. If ienbt meb menne*- 
jfeiige iDrb> bbgtBg^nlunbe urigtigeti/ tf)t )?or^ 
grf ienbelfe er i £iigJ;cb eftet ®ubg, fun er J^an§ 
faa uenbeltgtn tangt Haute r ^ altomfattenbe* 
®aattbe§ fot^olber. bet fig ogfaa ^ . itaar »i fige-t 
J^M, fom gat) oS be Hare San&r i^ieUttr fom 
gat) o§ S3euib{i^eten§ f)0ie ©aoe^ fEuIb^e ^an ittt 
Doere Sen, ]^uem.al fanb gorftanb till^0i:er? ffulbc 
^an occre en blinb, bcoibfH0§ ^raft^. fom. »i forest * 
ftitte 08 Sflafureh?: ^flec maa iffe l^an^ fom er Si» 
prtS og Sanf^aeS og Seoibfi^ebenS^Sitbc, t>ccre 
ea kvenba &ubp ben eoige^ornuft? maa Jban Kfe i '389 ■ 

• ■' .■■ • ' 

hen ]^0ief}e .ffiettjbnittg* ftge : Seg it? jQatt, fbm 
't)aWe (Sdmt)itHgl[)cbett i Dott SJti^tt, fom gat) 06 at 
f0le ajel&c^ag i bet ©obe^ SRiSj^ag i bet £)ube, 
fPuIbe ^an life fetUigim et>ig. gorjlid mettcm Stet 
og Uref ? jfulbe ^ari: tffe Dare ben ,|)en;tge? fEuIbe 
fyitt ilh b0tttme Sotbertge meb/Steffarbig^eb? 
^an, fam tcenbfe .Sferlig^ebenS tette^ ^ftcerfe, milbf* 
i)armenbe gtdmmeivote ^^ierter/ jfulbe ^a^ iMe 
»cere ^ierlig^eb ? Sfgefom en Sdber folrbarmer fig 
Doer S30rtt, faateb^§ fotbdtmcr ;f)evten, ftg ot)ei: 
. bcm, fom frpgfe l^amt git>eS'bir nogeti ©futning. 
flar og fmngenbe^ fom benrte? Jg)ati, fom lo^rte 
08 at eljle t)ore S50rn mcb ij^m og. uforgccngelig 
^mUQl)ebr fota bannebe i 08 beft'SSittfe at gi0re 
. bem r)el, enbbog m Sntef mbbfage af.bem^ fom be^ 
rebebe bem en trpg STilflugt i tjor gotbarmilfe^ little 
be l[)an , af l^i^em at gfabcrlig^eb falbeS i Jg)immelen 
og paa Sotben , if f e Deere en forbatmenbe @ub ? 
S att betfe tale Dt tffe uegentligen og bidebUgen^ • 
om enbog tifulbf ommeitt 5 tl^i ®ub ei* fanbclicj iffe 
langf fra ®n(;»cr af 08, t l^am-IcDe og r0re8 og ere 
vi, Di ere JO og l^anS @lcegt; berfor funnc 01 og 
erf iettbe l^am. SJel jiamme m fun om ^anS ^cvlig^ 
l^eb meb menncjfelig Slunge, men naar Dt fate om 
^art8 fiio og SWagt og fSifSbom og ^eK1g.^eb og 
^ierltgl;eb^ ba taU m bog fanbe og forfianbigc 
£)rb} oi ubtri)ffe bermcb otrfeligen ®ub6 SJcefeu, 
meti ^an er og befibber alf beffe i en ®rab;. fom 
SWennejfefS ^Orftanb iffe fan fcenfe, fom ben fut* 
bejie g0telfe i 08 iffe titfutbc fan fafte. 

SSSerbenS SSegipnbetfe fagbe,g)an; fomffabfe 
ben: taber 06 giore et SKenncjfe i voxt SBittc^Ci 1 
I 390 ^ 

effet t>ot Stdttelfe j og l^aii ffabte SRinneflet i ®ttbe 

Sidebe^ &aa fanb og opieftenbe fom benne Zctxt 

tt, faa pbmpgenbe et, ben ogfaa. $!3eti:agt nit 

9lenneffene6 fRcengbe i SSetben/ et bet biSfe til 

Sotben hunbnt, meb aUt berefi (SDner fun ben8 S^^ 

ftettienenbe, btSfe uforfianbtge/ DanJ^eUtge, feleS^ 

tor^ ®fabnihget — er bet btSfe , ber b(et)e jfabte i 

^an8 JBiUebe ^ fom et 2Canb og S^or^anb , ^tUiQ^ 

l^eb og Aierlig^eb? @aa bpbt ere Slenneffene funfne 

fra ben Jj^exlxQ^tb, ^Dori befremjlobe, faa mobi? 

bpbeltgen er ben Sttgl^eb befmtttet, ^tovi ben SDtge 

ffabte bem efter fig! @Uer ffulbe t)i ^eUere felge 

bereS fRening, fom antage, at bet @UtU, tiet 

Uoctrbtge, Ut SSanbeOfige oar bet %0t^e og £)prtn« 

belige, og at beraf ^aoe efterl^aanben oor ®(oegtS 

^ortrin nboiflet ftg, oeb benS egen, eHer ^ct> ^la^ 

turenS iCraft ? SBeb anbre ©cb — t^i ^oab 3lnbet 

>r Snb^olbet af bemie Sale ? — f^r jl oar ^eben, 

og afben fremjlob efter^aanben 2ioet; af Sorben§ 

merfe, beoibjllofe ©fieb fremooelbebe efterljaanbcn 

veb jtg feto betSeoenbeS SSrimmet; f^rfl oar SRen» 

nejJet et JDpr^ feg oeeb ilU om fliiilt unber ©(ooenS 

800 ^tter i ,f)aoetS TCfgrunbe^ og bette SJpr f^aoebe 

fig efterl^aanben oeb ftn egen ^raft fra ben net)b0ies 

be Silflanb, l^oori bet oar burfbetj bet Ufornuftige 

beg^nbfe effer^aanben af fig felo at oorbe fornuf^ 

tigt^ Xante og Sale nboiftebe fig af fig fe(o af bet 

b(ot S)9ri{!e, fERenneflet opfanbt felo at fEtetne 

mellem 9let og Uret, og faalebefi banebe b^n fid 

felo fin SSet fra SRorfet til Spfet, til ben SJiiSbom:. 

mens og gulbfommenl^ebenS ,!^0ibe^ lf\)ovpaa ^an 

nu flaaer. ^Itfaa oar ben Silflanb^ ^oort oi nu -39i 

« »- 

fee he ffolfeflag, JomDi meb fRettt, talie »ilbe^ 
bm f0rj}e, t ^t>ilUn pflenm^et Daagnebe til gornuft 
OQ SBe^tbji^eb, eg {;t)0):fra be efter{;aanben mobnebeS 
til Snbftg^t t mennefEdtge eg. gubbommeltge S^ing^ 
l^uoraf ©cben og 2ot> oq Sftet o|)jiob^ J[)Doraf efter- 
l^aanben Smg^ebenS «^aab opranbtj. faalebeS, an«; 
f cenbfc af mere.: enb bpvifEc gpfter , uben ^etelfe af 
Siet 09 ^liQt,. fn^fenbe af iBtobt0r|l/ ben gneS 
4!>aanb^oIbfomt opieffet mob ben 3(nbcu§ — faa* 
^ lebeS torn SRennejfenc fra bereS ©fabecf .f)cenber! 
S ben befpof felige , fom uforfianbige kakl @r 
De( 9loget aabenbarer^/ enb at i bentn^Sltlflanb ere 
SKennejfene nebDoerbfgebe „ funfne^ formlbebc? 
^e maae engang ^at)e ftaaet paa et ][)0iere' SSrtn^ 
be maae engang ))aw txeut i en bebreSitfianb/ ^\)ou 
af ber ogfaa enbnu ere ©por tilbagey ^g itU forbi 
®ub ei unbfe bem bef bebre, men forbi be fell) ilfe 
Dilbe bet bebre, tabte be bere§ ^pperlig^cb, og 
fanf i Slaal^eb og @f cenbfeL , @re ber ith ^xiUeDegnc 
SJJoerf er nof af et tabt ^avabiiS , af en forft)unben 
^erlig^eb , af et narmcre ©amfunb mei @ub, fom ^ 
er brubt og forjlprret? JDerfor, ndar t)i tale em 
Dor ©loegtS 2(bel og SSccrbig^eb, naar t)i fole Sic^ 
len ubDibet »eb ben gorefiiUing , at ®ub ^abte 
SRenneflet i fft Sillebe , ba maae t>i tiCige f0rge 
ot>er ben gorbcerDelfe , fom ^at ubbrebt ftg oDcr 
Sorbcn^ faa at ^ele golf^jlag — fom 2fpo(ieIcn 
ftger i be £)rb, ber gaae foran \>ov Sejtt — uanbre . 
i bereS ©inbg gorfangeligl^eb, foimorEebe i gor^^ 
ftanben, fremmebegiorte fra ®ub§ 8iD formebdj^ 
i)en §Ban(unbig{;eb/ fom er i bcm^ formcbelft berel 
t^ierteS %oxl)(i^vM\c , og f0le6(0fc l^at?e I;engiuet ftg -392 bennc b^be gorbarvetfe if ue t)i ffle blot langf botte 
mellem be %olh^Q, bet; enbnU' {a(be5\^ebhtn<^ 
jger, men paSfeir iHe berme famme f0r3eli9e &UU 
bring ogfaa pao' SRennejf eneS SJfccngbe omfring 08? 

. SSanbre be iffe ogfaa l^er i bereS @mb8 gorfccnge* 
Ug^eb, foi?m0rfebe i ^orftattbeii,'fremm«beg{ortc 
fra ®ubS 8it)? fir ©ubS'SSittebe tmnbet paa tii^^ 
naax SRenneffenc f unne faibeS flebne og forftnebe; 
wen bet tt, fom om bet ®obe og ^pgtige i bem oar 

. aftlebet , naar bebruge bece6 ^l0gt inn i @<inbfe* 
lig^ebenS 0^ Uretfacbtg^ebenfi S^tenefi^, naax be 
fotbctrt)e8 Deb bebrageltge^pfier, ttaav ©anb^eben 

; .er bem ligeg^Ibig-og be fDrMnbjIe-ben Deb S0gnett5 
iRunflgreb, naat SBrebe og ^ab og ,^eDngtetrig^eb 
cnbnu branber i bem, og pttxn fig, om enb ftetbs 
nereiSSoIb og SRorb, bog i 9Rt3unbe(fe og Ztft^s 
bragt og a( onb ^anbet, naax 6gennt)tten er ^vh 
Defieren tif bere*. ©ierninger , og @mtg og Ucebc=? 
lig^eb tager ben gaDnlrg^ TCtbeibfom^ebS ^labs? 
3Cf I og. gorbcervelfert jfue Di itU btot*ubenfor o§, 
men Di fote ben ,^Dcr-f ftteget »f)iettej etter barer 

. tubin ©faberS ^ittebe ttfovDanjfet/ i oprinbellg 
J^erltg^eb? O naax bu ffuec big, fom bu er, i at 
bin SBefmittelfe og Ubutlrgf;eb og Ufel^eb, ba maa 
btt Del Dcere meb bpb gibmpgelfi at bu tanfcr, at 
ogfaa bu flutbe Dcere @ub liig^ ^ 

SKen aftagger bet gamle SRenneffc, fom for* 
bcerDeS oeb be bebragelige gpjler^ og forn^eS i ©bets 
@inbS %ajib, og if0rer b^t nt)e SWennejfe, fom er 
ffabt efter ®ub i ©anbl^ebenS JRetfarbig^eb og 
i|)ettig|)eb I ®aaUt)^$ Ipber ^oxmaninQ^n jlebfe fit 393 

«■ ■ » 

€8v faa offe xdUtmh^ at »f «rt jfabfe i ®nH 
JBiCebe. SRenneffet cr mt^btitrnt tit Un 5«e&^ 
Dflftbigelfe, l[>t)oci }^an^v funfen j l^effcr iffe et benk 
m faaban , at -^anfi Inbitfler ©afeti er fokoanWef; 
at bcr i(fe tfulbc' Dac^^4i^ob pg abet ©ipiw tilbagc 
i,^am,. fom ffal eg fow fan ubrnfteS^ ' 2Ji baU 
bog enbnu ®«b8 SJillebc j en Xanb tcuet i o§^ fom 
SJerben iffc fan optefeetterforftprrc, bpbe, ^U 
Iigc .Sraftec t0rc jtg i t>oi:f Snbcrflc^ fom jirabe 
imob SJecbcnS Snbflpbelfc , albrig ubfliiffeS ©am:* 
mttiQ^^ien ganffe, albrig for^cefbeS ^iecligl^eben 
ganjfe* SDcr er faalebc§ enbnu Set i 08, fom ei: 
op^0iet ot)ei: be jjorbiff e 5)r{t)ter, ot)er jorbijf 2)or^* 
J[)eb, oDec be (imclige ©ffebner, ODer J)0ben* SRen 
tttte ^0Hxe t 08 Ian tJcere i Srcelbom, og faalebeS 
er bet t ben Siljlanb, fom ©friDten fatber bet 
gamle'SKeiincjfe; bet fan ogfaa j^erjfe, og faalcbeS 
er bet i ben Sitfianb^ foih fatbeS bet npe SRcnnejfe,. 
(Saa Daagn ba af bin ©Dale, faa reiS big af bit 
Salbl 8ab ©onb^eb o^Stetfarbig^eb og SwU^^eb, 
lab ^raft og Uforfrcenfelig^eb og Ub0belig]^eb ub:: 
Dif le ftg I big 5 og fom bu t)eb ben naturlige gebfet 
er benne SBecbenS Sorger, faa t)orbe bu uet Sgi^n^ 
f0b6lfen/ Deb bit ©inbS ^ornpelfe, Sorger af en 
bebrc SSerben, 3)eelagtig t bet Sdige, fom (&f)xu 
ftuS b^r grunbet, 0^ ^Dori vi aUe Deb Sroen pda 
f)am funne finbe Sorl0§ning fra al xiDarbig SrceU 
bom* Sil en Sitb gif bu langere og Icengere bort 
fra ®ub, bleD ^am mere og mere 4iliig, tahtc, 
i^Dab ber jTulbe Dare bin jQctbet, tabte SSiiSbom,'' 
Sri^eb og grebj lab nn l^Der S)ag atter narme big 
mere og mere tit l^am, at bu mere og mere moa . \ — » 

s.. ■' 394 

ftade bet font et n^t ^enntfle, ftcSbt efUt ®\i6 ^ i 
ben 3tetf<zft>ig^tt> og <f)ejD[tg^eb , fom @anb^eben 
forbret^ og (^t^ortil ben t)iti)s{an banne 08, naar 
Dt 1^0re b€n8 9t0\t,i 0q Dptage ben t Mte ,^terter« 
9ten @ttb alene fan Dtrfei o£f « at Dt utQe og fulb:: 
brtnge; tt( ^am t)tlle t>i baglig o))(0fte Dot S30n« 

9{ttt S<tl>(t I ban mt'd til bit SStUcbe at boere/ 
£)d fEab mtg om paa np t J^Urte, ®tet 09 SRob/ 
2[t jeg fan letttS/ Ditd 09 fu(b af ®ob^eb Mottt, 
®om btt i bin ^atnt cfi ^eUig^ t)H6 03 90b I Vnien. 395 '.•'.. / Lvnr. 9aa tptdenbe @0nba9 eftet SrinitatlS* ^n 89fcf§^cfbetl fiificfom bn $t)er ©ag laber 
bin @oel oprtnbe DDft 08^ faaUbeS (ab ogfaa bit 
fii)§ o))rtnbe i Dore ®iele^ at Dt bpbti t)ort 3nbeti» 
fie maae {!ielne bet @anbe, fra bet S^({^^» SBitbfom 
er ofte uor SBci at Danbre; 09 ofte jluffeS etl[>t)ert 
jorbif? £96, etter bee brcenber fun focferenbe ©fin 
beittebe, fom loffer 08 bort fra bef.rette SBaatv 
SRcn bet S9S , fom bu tanbte , ®ub I fluf f e8 
albttg^ og ®tternen paa bin «^immel (ebet albvtg 
Dilb ; lab 2ot:ben8 Zaaqex Hit form^rfe ben fot 
08, lab 08 fatte ben fafl t iHbit, oq fetge ben8 
898^ Jnbtil Di naae bet@teb, ^Dorfra ben ffin* 
net! 2(mem 

@piftel: Qtp^eU V, 15S2I/ 

6n retjtttbig SZanb ^ckr fagt: "bee er Sntet i 
SSerben^ fom uben Snbfftcenfning lunbe ^o(be8 fot 
gobt, uben afene en gob SSiOte* ^^orflanb og 
^ittig^eb, etter 9Rob oq Sef}anbtgl(^eb ere uben 396 

^ t 

I 

Z^M i mange ,f)f nfcenbec gobc 09 vfn^elxQe j men 
be funne cgfaa t)orbe pbecjl.onbe 03 jiabelige/ nq^r 
SSittien, fomffulbe giete SBcug beraf, fffe er gob, 
!Keb gijHertS ®at>et fot^plbet bet ftg* IigelebeS* 
SWagf , Stjgbom, 2gre, JelD ©unbl^eb og bet ^ele 
SJelbefinbenbe, SHfp^bg^eben meb ftn Stifiatib, 
Bemcfe SJfob^ men dgfaa ^oftS SDermob, naar en 
gob SBi9ie iffe et rtlflebe, fom fan jipte bere§-Snbs 
flpbelfe paa ©ihbet og ben^n^enbetfe/ fom gi0re8 
'beraf/' 25ette ec ftf Jert en meget Digtig Setragf^ 
titng, at atte ubtooct^S ©after, |)Dor f.iere be enbog 
ere bef fanbfelige SRenneffe, \a feb atte be faafalbte 
3tanbSga»er, i^uor meget be enbog pviftS, fun ere 
fKibler , fom Ctinne .trugeS Def etter Ifbe j j^Dor ben 
gobe SStJIte mangter, ber fitfte offe'btSfe ®aiiet ofte 
mere @fabe enbiSaDtt/ berluniiebe Dorbe baabe 
SDen, fom beftbber bem, og 2Cnbre tif ©nare og 
^orbaroetfej if^ov berimob ben gobe SJittie er, ber 
tiUe SRiblerrie ^ettei^iffe ganjfe fatteS, ^Dori?eb 
ben fan pttre*ftg* 

S«g ^ar nplig ^a\)t JCnlebning tit at tale om 
en E^rijtenS Oligbom/ SJi t>ibe aUe, l^DorlebcS 
Slfgbbmmen })leier at anfeeS i SJerben, l^Dor 1)0it 
man flatter ^ben§ SSeftbbelfe, l^Dor iurigen man 
tragter berefter; men »{ ertnbrebe 08, at ben bog 
tntet SSavb f;ar i fig felt), men fun for faa^ibt fom 
ben gioer SRenneffef fieiligl^eb til at gtccbe fig og 
3Cnbrej berfom ^dn tffe l^ar SSittte ettcr ^orjlanb 
bertil/ I^Dab gaDner ba Zlt, I^Dab^an etter§ l^av? 
J^x>ox fan ©en oare riig, ^mS ^iette er fn^^evt 03 
fafttgt? ^aa ben anben @ibe erinbrebc m 08 og* 
faa, at Zicn ith et faftig, i^uiS .^ierfe er riigtj ■\ 395 H. .'' Lvnr. 9aa t9t)enbe @0nba9 eftet SrinitatlS* r^u g^fetS ^cfbet! Stgefom bu ^Der 2)ag (aber 
bin @oeI oprtnbe DDfr 08^ faa((beS (ab ogfaa bit 
fipS oprinbe t Dore ®iele^ at t)i bpbt i ^ovt Znbeu 
fie maae {!ielne bet@anbe,fra bet S^tfle. $Bi(bfom 
er ofte uor SBet at Danbte; og ofte jlufCeS et^Dert 
jorbif? £96, etter ber brtenber fun forforenbe ©fin 
bernebe, fom loffer o5 bott f ra bet . rette SBaat* 
SRen bet g^g , fom bu t(cnbte , @ub I fluf f eS 
atbrig; 03 ©tiernen paa bin «^immet leber albrig 
mtb^; lab SorbenS ZaaQtt iffe form^rfe ben fot 
OS, lab 06 fatte ben fafl i £!)ie/ og felge benS 
29§/ Jnbtit »i naae bet@teb, ^uorfra ben ffin* 
nerl 3(mem 

@pi|ier: ep^cf. V, 15s 21/ 

6n retftnbig SZanb l^ckr fagt: "ber evSnteti 
SSerben, fom uben Snbjftcenfning f unbe ^olbeS fot 
gobt, uben aiene en gob ^iUk^ ^orflanb og 
SJittig^eb; etter 9Rob og Sef}anbtgl(^eb ere uben 398 ^ 

txrerlififtt /at tl0he be rt MtiKQi Itllb. ©aalibet 
. tnboQ Qtyti^bbommtn eUntf pUitt at ftemme. otfler^ 
eenS meb §RennefIene8 forbDanlige 3a(e ; f^ne6* belt 
bog ^ct at tioeffe fammen bftmeb," S«/ brt t>ar 
tffe alene^pofleten , bet fotmrnkbt faaUbcB, inzn 
^crten felt)» SBogter @bcr for 5Kettttejfene^ fagfre 
][jan; sorbet berfor fnilbetfom ©langer^ menecni 
folbige fom SDuer (!Watt^* lo^ 16, 17)^ ©og, 
bette Sittotg bifct aQevebe/ at 3efu8 if f e tneenfc jin 
gornrnning paa famme SSaabe, fom be^ IfmlU 
|)an eUerg falber SSevbeitS fBiit og £(oge ; |)aa ktn^ 
gang !(og og tebeltg t)tl «^erren, at l^ang ^ifctp(e§ 
Cmgcengelf^ ffulbe \>(ztt, 09 bette wr r)i|inof et af 
be fEii^nhefte ©ibneSb^Jtb, ber funbe git)e6 et SRea^ 
mjfe, naat bet meb ©anb^eb funbe figeS, at f)an 
Dar foriJanbig og fttilb> men tittfge rebelig og op* 
tigtig t atftn SBanbet. Xt bet iffe er ^ertH, l)iin 
%otmaninQ, faalebeS font ben fabuanltgen ^0reg i 
aSerben, figter, fee oi beraf, at SJlange iffe en^ 
gang mene / at begge S)e(e f unne finbeS fammen, 
mene, at £tog{7a|b og SEebeltgl^eb , i bet S){inb{}e 
for en fior SDeel, ubetuffe ^t)eranbre* 25ecfom 
bette Dar faa , ba fortiente mjlnof al SHogffab fun 
liben $Bet0mmeIfe / men at ben ba feller iffe en? 
gang fortiente fit ^a\)n, at ben ba, l^Dor glimren* 
be enbog benS ®fin funbe Dcere , bog iffe Mt DiiS, 
men baarlig / benne iDpecbeoiiSning f unne m iffe 
for bpbt bef<ef[e ^od 08; Waatte bet funne tiene 
^erti(, J^t)ab jeg benne @ang agter at tak 

om ten rctte ^iogf!a&* 

fSi mUe bert>eb (ircebe at inbfee @anb]^eben af Sobs 399 

£)yb : ^xuu6' ^^t, ben et SBiiSbom/ . ogl at vtge 
fra*et £)nt>e er^ gotflanl) C3ob8 8. agr as)* 

@RDj!t0nbt Ji;r0gfla&, fam et tntn)oi;teS Sor*« 
trtn t @ik(en feltx> m{}no! er meget merie ):)cerb^ enb 

^ be blot ubi?orte8; fda -Qielbcr bet bog ogfaa om ben, 
at ben er et SKtbbel, fom fait brugeS tU SSelftgs^ 

' nelfe foe ben- felt) ^ fom beftbbet ben^ oq t}l @at)ti 
for mange 2Cnbre, mm fom ogfaa tan paa bet 
^IraHeligjlc mtSbrugeS* ©ecfor er bet ff eetr at 
SUange, naar be faae -bere$ Jg)o^mob, fom t^ffe* 
beg Pg aSife og Stoge, tfi0nbt bereS fSforftanb^bog 
r bet SScefentUgfie og SSigtigfte Dar faa inb'flrcenfet/ 
naar be faae a{ ben @{abe; fom £(0gt og .Kunb^ 
ffab fan an^ifte, ndar ben iffellpreS af en refftn^f 
big §SiUie, ^a\>e4abit ftg forlebe tU at tiebfcette 
bisfe gorfrin mer^, enb tilb0rligt er* ^ £ige[om 
Sioetg Spll )i>aa mange SRaaber fan miSbrugeS^ fan 
anDenbeg tit '^orbar^elfe baabe for @iet og Segeme, 
og-SRange berfor l^aDe tneent, at be ganjfe ffulbe 
flpe ben/berfom be Ditbe bet)are gromfjeb og Steen^ 
I)eb; Itgefom ?Kagt og 3Sre og SRigbom faa ofte 
f unne ocere gtijielfer' og gorf0relfer , • og SRange 
berfor l^aDe meent, at fanb ^ubSfrpgt iffe funbe 
bet^areg; meb minbre man unboeeg alt bette^^og 
Iet)ebe i friDiQig SRingl^eb og Vrmobj'faalebeg ^at)e 
ber ogfaa Daret ajfanggy fom^ i bet be faae, at 
.Slogffab funbe Dare en farlig, ja ffabetig ®aoe, 
pxi^ebe ^iertefg@enfblbtg]^eb paa en faaban SKaabe/ 
fom om benne (ireeb mob fjiin, og be iffe begge fun* 
be beftaae tilfammem Wen be takbe t(be, i bet 
be iffe oDerueiebe,' at ber intet feobt er, fom jo 
fan migbrwgegV og dt bet berfor ifle i (t^^dx^ ^^V. 40Q 

foragteS; eg {tiferlig totter S^riffaettbommen o&Iigen 
faalibet at foragte benne,' fotp nogen anben af 
@ubg ®ar>cu ^t)t(f ett af be^ ^elttge -^rfattere er 
bee Del ^ berJHe faler i famme SReningy ftm 
®a(omo> naat l^an ftgert Itjifr SSii^bpm^.og foe 
a( bin Stenbom {i0b ^ot:{iat\b? (JDr^t^r. 4^ 7)» 
•f)erren fett) taabebe jo fine. jDffci^ie lige^cmtftltit 
©mlb^eb> fom fit eeftfQlb%^ebj jeg^^ar ^er«be 
anf0rt benSoi:maning/'^btil[)an famntenf0ij^be U^t 
gej ja Dt funne meb a( Siet ftge, at ^an famflien:: 
feiebe bem f ftt l^elc £it>» ^f)i f9ne8''gbei>*t?ef> at 
l^anS £)mgcengelfe blanbf 9R.enne^(ne9ar uben J^I^g? 
jfab ? ^or ^t)el Dibfte "^an bdabe at abfp^rge oq <it 
ft)are 6n^t)ec paa rette 9)?aaba; ,^wt naicitenbtt 
i^an |tnc SSennerS ©inbelag^ ,,09. l^otr Del forjiob 
l^an at opbrage bem tit bet,, be jfif «(,be .^J^rbe^j I^WflPy 
)?el f tenbte ^an ogfjaa fine Sfienbf r^r ^ccrnferyifo.rfii^ 
jbet meget;D^l, naar be \0qH at befncrre j^am t S^ale^ 
men forilob agfaa at fDaK 2)aarerne efter bere^ 
SDaarlig'l^eb , atbe ei jfiilbe troe'.ft^rDife ! ©aaleb^g' 
jogfaa ^anS %po\tU^ • S)ereg SRoe$' Dap at ontgaaeS 
" i ©cnfolbigl^c^ DQ ;@ubs iHetfinbifl^eby men berfor 
:talebe be fanbeligen iff e tneb^qrag torn ben. rette 
S:io5JIab* . 5Bi J^aDe i Dor Stejet J^0jrt,. |)Dorl^beS 
^aulug formanep .0m at omgaAeS Daerligen , if fe 
fom Ufocflanbige, iffe fonrUDife, men fom ©ife; 
.09 et anbet @teb jtger ^an: 59r0bve! Dorber iffe 
,®0tn i gotiltdtnb; Dourer ^0xn i £)nb{7ab, i Soi:< 
ftanb berimob Dcerer futbDOKQel (i £or. 14/ 2o)«. 
J^Doctil ffal altfaa ben Slebpaibig^tfe af Snbftgt^ 
af ^logffab 09 Sorflanb tiene, ncefien fom om bet 
Mtfammm fun, Dar et forfofngeliat ©j>it? 2)et 401 

gielber jo bag^^gfoo l^row/ ^t A(ogt!a6 et en (Sft^- 
vtfta @uby f^m itti et at fi>r(a{ie> naat ben an* 
DenbeS paamu WUabe ; OQ^i^ovtil n ^d et SRen^. 
tteffe bueligt/ fotir Xem nbeii flforftanb i HSesibett.? 
Sl^i ^pt(!et (lm]bebe tobog 9logeti l^t at f<n:t)atte^ 
ba gi0i: ben StHrftanbtge bet fhbfe bebre , enb ben 
Uf or jlaiibise^ i ^x>Htet ^oi^l^olb Dtienbog {iaae tit. 
anbre fRennefFer> ba ttbforbteS ber ^ebfe i£(ogf!ab" 
og Sorlianb/ berfpm Doi; £)mgang f!al i^orbe bem 
til (8ar)n oq ®l(zbt, og tffe til Ul^fi, :S39t:beod. 
OQ BlaU^ . SBetragtet tnn be UforflanbigeS fiif)^ 
][)t)or(ebeg be foti^iU^ {tg bet SRefte wanQt, atbfete 
bet SRefle uret^ iffe Dibe at ^ielpt og raabe ftg felD. 
effer TCnbre^ £)g mener if fe > at bigfe )>eb bereS 
tnb{!rcen!ebe .@ield?St)tter ere imtnbre.ubfatte for at 
forf0reS og focbcerDeS* SDcertimob! fim altfoi^ 
ofte er bet fnet)re ^terte og ben fhet^re Sanfe , hm 
altfor ofte £>nb{{ab og Ufornuft tilfammen , e^ 
ben Uforftanbige er aKerlettefi befnceret i Sorfore^ 
tens Siqenfer og Iof!et til ftn Unbergattg. ; S^t^enet 
l^eUer itU, at bet.et i SRangel paa £logfIab/ i en 
mere inbfilroenfet Sorfianb, at ben ^iertetS @env 
folbigb^b befiaaet/ «- ber^Htnger faa neie fammett 
mtb @ttb§fr9gt t)g gttbeiig Oietitnbigl^eb. %t)i ®ub 
fienbeS.iKe meh SegemetS @anbfer/ menmeb ^ie^; 
If nS inberfte (Soner } (lanS S^d fan altfaa itU cp^ 
gaae f(art for ben Uforfianbige og S^anfunbige*.' 
sDgfaa SSiQien fan j[o albeleS iff e itnbDo^re ^orfian^- 
beng &t)8 / og naar of talt til ben ^or jianbige om. 
onbe SSaner / om Sorbomme og S)aar(ig^eber> bet 
If^ange Deb ^am, ba e; bet mtteligt at oDerbeDife og 
betoeb at forbebre i^am, tl^i ^n fan inbfee^ ^wu. 

2 »fnu» ^^^^ \ 
\ • » 402 cm beir taled/ og (eiMire ^tMe t{ti t^iet^e; |^o8 
belt Uforflanbtge bert^iol) er X\%. f})ilbt^ $^^b bu^ 
^btg^nbet/ ^an be^bisr if fe, ]^i>abbat'«r> ^^utalfr,. 
l^dn fan iffe l^otbe £>rbetfa^ eIIe(.atiDeid>e b^t; i^er 
fatted ^amlitig > iDt^erlceg , iSunbff ab — og f unt^e 
t>i ba tnetie, at en @fel , l^i)or bette fatte&> et foi^ 
trtnUgen fEi^fettU, <kt @ub8fi;|>gt fan boe beti.l: 
2)erfor l^ebbet bet ogfaa i t)ot %titt "^ttttx iffe 
itferfianbtge, men fombe/ ber tff0nne fit^ab ^^X9 
ren§ ©iUie er* ^ 

'^en af benne Sotmantng entet flart,. at 
3tpojleIen. Jfffe anfeer ben J^log|fab Ofl SJforflanb, , 
l^ottit l^an formanet/ b(ot fom en ©aDe, ber ^xvsy^ 
fe§ fKennejfet iiben nogett "Vnflreirflelfe *|)aa l^anS, 
@tbe^ men atl^n-)9tl/ t)i feloflttlle arbetbe ))aajit 
t>orbe^otflanbtge;. SStfinof b0i: t>i.)Mia ingen ^%^^, 
be mtgftenbe/ at cigfaa S^tldbom 03 ^unbffob ere 
fpa ^vcxtxi f fra fi^fefS 'gfaber, Itgefom en^uer <!in^* 
ben gob og fttlbfommen @aDe; Dt fee ogfaa, ..at 
^on })tii tHUUt be gotfllieaige Uwffiettigt, efte^ 
fom l^an dU,v effer bet, l^ortil ^an bit bruge Sn* 
^t/et i ftn jiote f|)ttu§J^a(bmng«. ^en er ber Del 
^ogen, fom f0be8 forftanbig , \^Kaatt}axi^nttt 
})ax at Ictxc, f<^<^ <^^ ^,<^^ Sbner Jffe bd^0De at ttb^: 
banned? jDg er^ ber 9{ogen/ J^oem faa £tbet blei) 
bettoet^ at bati^iffe bermeb efter^aanben furibe uin» 
be STOere V ^W af o§ l)ar iffe feet bem , ber fpnte? 
bannebe for ^(ogffabog SSib, bgber b/)g faalebeS 
]^at)be forb(tri>et bereS 2Cn(o?g , at ber tilfibfi noeflen 
tiet ingen .^logffab b(ei> ttlbage> at^noejlen enl^Dei: 
SJening, be forfegtebe, Dar SBilbfairelfe, at be mti> - 
al t>en6 .^farpfinbig^eb ti(fibfin<tffen if^e funbe 403 

I 

fee noQen ZittQ , ftm btn Dtrf elig er ? i^W) ffat 
heximob itle OQfaa feet Urn, fom meb (angt rtngere 
©t)ner twg fom lafwgt t)ibere , forbibe fett)t)Ubems 
bete? 'S>e tUfoge ftg iffe ${ere, etrb bem tUtom, 
men X bet,) bet mt bem ant)u|l, f0gfe be Snbffgt, 
eg vanbt b^/ t)t(be boere brugbare Wlenne\lev,^ eg 
b(eDe bet ^u fanbt mad^ee i bem SSenner , l}hi& 
SOmQatt^ \>at btg fter, l^mS 9?aab Dat^big npftigt; 
-btt betroebebem tuaajfee btn @ag, og be fDegeiRc 
bin StHib/ og bu l^aDbe mer« ^Cnlebntng til at gfcebe 
big i^ebtbereS jjceDne, menxiQtiQe^^itlce^, enbbeb 
faa !BlahgeS glimrenbe' ^l0Qt, fom bog . iffe funbe 
txce^l bet 9ltgttge« £)t)eraU/ m^ S,/ naat ^t agte 
))aa/ j^oot 9Reget«enbog bet meft inbjfrcenf ebe 9Ren$ 
nejfe f ormaaer, ^wt SReget l^an er iftanb til baabe 
at Iceteog at itbtette, ba made Di tilftaa^, at @ub 
^at *4ieblagt {lore @at)er t et^i^ert' 9RetinefFed @ie(, 
og at bet et langt mtnbr^ (S^neni, enb SSiQtenS 
@i)^lb<, tiaat bet bog ftnbeS faa megen @l0t)^eb , 
£dnfe(0§^eb og Ubueltg^eb ibianbt $B2enne{{etie^ 
SRen b^tfor laber q* beftomere txexe bettthf te pddL 
^mx tfcet at nptte bet , fom b(eD od giDet ^ og if ^ . 
t»it>U cm / at Di ffutte og at Di f unne bet*y t^i meb 
@nb$ ,|)tel|> funne'Dibog dDe^oorbe flogetbet, t)t 
jfuDe forflaae^ fom og^alomo [orjoitter: betfom bu 
raaber efter gor jianb^ berfom bu f0get tfter bett, fom 
efter @0l»et, og ranbfager efter ben^ fom eftet ff tulte 
Siggenbefce/ ba jfal bu forftaae^ l^oab\^emng^r9gt 
tx,^ og fiube @ub6 S;unbtf ab (ibrbfpr* 2, 3 %)* 

Slaat berfot ^erreu fagbe, at ©anbl^ebtti 
l^ar Doiret aabenbaret for Umpnbtge og ^enfolbige, 
imebenS ben vax fliult for SSife tft &l^^^ 1 ^^ xK!v^\ 404 

■ / 

f}an b^rmety fithtt itU bal^U 'btfn fanbe S^ttgbom/ 
ilU ben vttte StloQ^ah, vim i^an t)t(be mrnbe oi 
bra > at het ;etc SRange, fom tiffed fig flog^ ^ font 
falbe§ faa>. fom maaffdc og i en »i8 ^enffcenbe forV 
tiene bet; men fom bog tffe ere floge f bet SSigtlg* 
lie/ ]^og^l^oenta( bereS ^orflanb iffe bUoet Sljbbef 
. tn ®aon. enten for bem felo *tter 2Cubre» Sl^i ber^ 
fom oi.beflrioe ^tog jf ab fom e*' Snbftgt i XlSngenrt 
©ammenl^ceng ; I;oor meg^tigawet bef ba oel/om 
bu er noffaa.forftanbig :))aa S^ingeneS fcebbahlige 
@ang> om bn ffelben effer albtig fetUr^ naat btt 
b0mmer ooer Sort^et og Zah, ogtu bog er iXlnbl 
bet SSigtigfte, fom efl^oert -SRinnejfe fremfor Tilt 
burbe t)ioe? gfifer falbe r>i ^Wgffab engone tit at 
trceffe bet |)a8fenbe og «^enftgt6ma^gfige/ l^oab ga))^ 
ner atter bette^ naar ben <l^en{tgt> fom ffat opna'ae^ 
Deb be oet »algte SWtbler, er noarbig og |[et? 
S!)erfpm fe(D Sot^fi^^nben , bet jfutbe oettebe^ ber 
DtrfeUg leber big oeb bine Soretagenber, berfoni 
ben er egennpttig og jorbijl, berfom ben enb. fcer 
nof faa flart nc^roeb, men er forlfpnet, faa: ben 
Sntet fan tXietne nben bet dlcermefle , l^oab gaoner 
ben ba? t^t l^oortebeS f an ben ba meb (Sitfer^eb 
lebe ' big paa ben utte SSei ? JDerfom fipfet feto t 
big er SWerfe/ l^oor jlort blioer ba SRocfct! 

®ft0nbt alt\aa ben &loQ\tah, ber angaaer 
benne SSerbeng f(cboan(tge «^at|bler , oiSfeligen* er 
et gortrin'/ fom er ocrrb at erl^oeroeS og beftbbeS, 
faa (abec oS bog ti(|!aae/ at ben tangt fret itU et 
bet \)ppex^z ; e*t 9){enne{{e fan ocere meget itbmarf et 
beroeb/ itben bog at 0(tre 2i^re ixtrb* ^en bet^ 
fpm vi fnbfee bette/ ba laber o§ og felge benne 40$ t 

Sntftfif,^. i Dore 2)omme faai>elfom i t)er^ ^anblin:: 
get, P$ iffe tiHagge bet Ut>arbige ben ?>m8, fom 
ttlfiontm^* bet Stette.os ®obe« SSifinof er 2)en, 
fom beftbber .£l0gt og SSib og ©ntlbi^eb , i|ianb tit 
atiiibrette (angt SRere/ enb 2)en, ()oS {)t)em bette 
nM^Uxy men J^^otSiiiet ba er £)nbt/ ^an t^tl tibret.te^ 
biier l^an JO ogfa.a tjiafib (il at jfabe bejio mere, 
di fojcfli^vre bejio Dilbere, at fmerte befio b^berej 
Qg f)Doriebeg er ba l^anS ^ortrin at anfee, nben fom 
M.t7ar|)e @i^arb i ben SBoslbigeS «^aanb? bet fan 
>OEttne,* om ©lot og ^"^ttt, me^ bet fan ogfaa for^ 
ftl^pi^e be Uff9lt>tgeg ^reb,vfan faare 09 m^rbe^ 
©futbcjeg enbnu agte-JDen/ ber anDenbcr ftt %OT(i 
. txixt foAlebeS t £)g betfom jjeg i min ®amDittigl[)eb 
vHf^ fan o^re l^am, ^]^);orfor finlbe ba min S^unge 
pxi^f! lb<^m? ^i>orfior jfulbe jeg iffe ftge bet, fom 
|eg f0ler bet , at langt mere er. ben SRetffafne mig 
Dosrb, l^i^or fneDer enbog ben ^rebg er, ^Dort ^an 
tHrff r> \)y>ox (angt rittgere enbog be @aDer fpneS, 
bei> ere \)(xvx betroebe^ Sortiener ^an 9tat)n af 
SKetflaffen, ba {fal l^an bog tffe fa^ne ben SSiiS^ 
bom, fom er l^am forn0ben; |)an feger ben , og 
%y>o fom f0ger , j^aj ftnbe j |)an \)w 9ieb$Itg|[)eb tit 
at mobtage ben , nberi ^enfpn til be Sorbomme og 
fiibenflaber, fom mobfatte fig ben, og l^an befib^ 
ber een ©rf ienbelfe , fom faa ofte mangier i 5B»r« 
beng ^(ogflab,. nemltgben, at bet b0r ^oert 9Reto« 
neffe at fr^gte ®ub og at f^olbe l^anS S3ub , at gi0«' 
xi, ][>t)ab ^tt er, og iffe fed til ftn egen gorbeel 
alene, men ogfaa ^a\>t ^gt :paa ^nbreS SSebfle^ 
SSt bab(e nemltg iffe ^tne, forbi be ere floge, xatn 
tDo^rtitnob forbi be iffe ere bet ttlfulbe^ forbi be , I / ♦ 406 - 

enbnu ere faa tiforflanbige t ^enfeente til bet TiUeu 
t>iQtiQ^e. SKI^i-berfom Stogen enbog ftenber atte 
nKnne{f edge ZinQ , et ffan ba forflanbid , berfom 
be gubbommettge ganfle ere jfrnlte for l^am? St 
l^ait forfianbtg, naax ^an ilU ftenber {mTetteSe# 
ftemmetfe ^ og iff e leuer for ben ? gr l^an forftan^ 
bid, ^^^ ^<^^f ^(<>d> font l^an inener at ^(tte, 
pact Zab OQ SSinbing , bo^ l^ar regnbt faa ff^t, at 
If an for timelige ^oxUU^ ©f^tb — anflaae bem 

. enb faa ^oxt, fom bu t)itl~-J^ar folgt ben fitm^ 
inel{!e Sr0fl/ ^ar fotgt Sillib og^Si^imobig^eb i 
Sit)ef 03 ^aab t 2)0ben! £> labet bog oS i bet SRinb^ " 
fte , Di / . fom troe , at ber eii en ®Hb og et 9i^egn« 
jlab og et eDigt Sit),. lab^r 65 bog iffe ijlemme 
SKangbenS fcebDanlige S)pm , men erfienbe bet meb ^ 
fu(b £)Derbet)ii§n{ng/ at <^erren8 Sr^gt aUne er SSit5« , 
bom, og fun betfe ^orflanb; at Dige fra bet £>nbe! 
SRen ligefom ber ofte iffe er nogen fanb 
^(ogftab bet;, l^t)or bog fRenne^ehe mene at ffnbe 
bzn, faalebeS mangier ben J^eSer iffe attib ber, 

, I^Dor ^(tnQUix mener at faDne bem il^inaa^^os 
gen for ftn @ami>ittigl^e88 , for |)IigfS og Stetfcer* 
bigl^^e, for ®ttbS ®f9lb [ornegter, ^l^^^ab man 
ipleier at falbe fforbeel, ba ere jlrar tuftnbe ®tem^ 
mer tilrebe, fom forunbre ftg, at'^an iffe Mt llo^ 
gere^ iffe forjiob (tg bebre paa fit eget SSet/ ^aa^ 
lebee fVeebe bet 3efu8 fe()> , faalebeg ^an§ 3Cpofi(e, 
faaiebeS alle @anbl[>eb$ og SRetfcerbigl^ebg mbfiere 
@tribgmcenb3 Sufinbe J^aDe falbt bem S>aarer og , 
Uf or jlanbige , forbi be ei t)ai;e floge nof til at t)ogte 
% for affe be JBefooerligl^eber og ^o^fj^^fgelfer^ 
fojfn be biweb paabroge {tg^ S)og/ be Dtbfie jo t)e(^ I . „ 

407 

cUer IcztU bit Jnatt r l^t^^tb ta DHbe l^oenbeg bem, 

be t^tbfie fiffert ogfaa^ at be funbe ttnb^aae bet 

aUf<^mmehV betfom - be (obe ben (Bievninq fate, 

fob! i^r SSetbeti faa meget imob; tiae^t be altfaa 

tog.fore fort betmeb, ba maa bet l^at^e txeret bere§ 

frte^ fdjle ^otfat -^ og l^aDbe bet ba i^el Dceret be^ 

bre , naat be f nn l^aDt)^ i^ot^t beu &loQ\lah , fom 

bet ((ftibfeUgfle , tneji bpnffe !Keiiftie{!e |)at:^ at 

iin&fl9e ^efDcetUgl^eber og Soi:f0l8elfe ? €r bee i^eC 

9loget^ fomi^atlfabetmere^ enb benne feige; egeni^ 

nptfifle «Klo8tfab> fom opojfrec ^Kgt og Stef foe 

ttnteltg ^orbeelS ®f ^(b ? £>g et bet ba Dtcfeltg 

SKatiget )?aa Sfotfianb/Qaar 9logen ilfe Dtl bette? 

^og ^0re t)t enbnu ]^t>er £)ag lignenbt S)omme i 

S^erben, itbfprungne af ben famme SRening ^ at 

fun bet er jD(og{7ab, fom agter|}aa ben egne ^or^ 

bee(» SRaat 9{ogenr|}aatager ftg et 6mbebe> fom^^* 

l^an iffe J^aDbe bel^eoet at paittage ftg, naar ^an 

labet bet falbe ftg tungere>. enb l^an for fiennenS 

@{9l^ i^a'obe n0btg, naar i^an Qcelger Uro og 9R0ie 

tflebet for be beqt)emme S)age, ber t)are l^am ttlbub^ 

nef naar \)an ille ^tger efter SRoengbeng @un|l; 

fot^ l^n bog fttnbe naae, max ^an ille fam(er fig 

iit Siggenbefa ipaa Sorben faa jlort/ fom l^an {unbe 

]^at)t SeUig^eb tU, naar l^an i((e gi0t 2C(t faalebeS/ 

fom beter t)ebtaget hlanbt bem, bet talbei llo^t 

^aa bereS eget SBebfie : ere ba ille enbnu tuftnbe . 

©texaxaet tttrebe, fom ille (pbt-nof f unite ^tttt, 

bereS S^orunbrfng o^et, at })an ille l^ar ben Sor^ 

flanb at tnbrette ftg bet faa beqt)emt^ faa forbeeb 

agttgt i eioet, fom i^an {unbe? aSen (on Del 9toj . 

set oace itoarblgere enb benne2)o«x^ ttUt^^^ 408 dc<> fom mtt0t^xjltt , iJfywt b^bt 9)tQinefE«ne ere 
fttnCiK?^ @c tiet.a((nd >pfii>mmef.it<gber$\|)terte, 
3 ^ 'fom bfimm^ f«a(et(tf /i^ahUt t^( i|f<i f attebeS 
i^am ^aatSprflatlbuti) ftt tntarettiaftt !^t> jpaa famme 
Sftaatx^ fom 3/9Wen otti<mf(e£ i))aa^iSi(ih^ -^aa^ 
fEee; j^ar. l^n tnbfttr«>n)<ii sb^og^^tligf^^^ at 
f®ttb fodbtebe.>et atrbQiteb<6'af |ram/>am(Alfiee']^at 
fyin,hc\ivitut % ill at^iem ®tib. af bt^ {ttt Sprmue 
— og brtte er, l^t)ab,bei«fatbc8 ttfwftattbi^fe'i aSeu*^ 
^ben I SRen labec oS albrig lalbe bet faa — o, 3/ 
fom troe paa @ub oq cere @am9ittigl[>eben ^ taber 
bet bog f ten^eg t gbetS S)omme og i SbetS <|)anbs 
linger , at 3 erf tenbe .^errenS ^r^gt for SHiSbomy 
og t>etU for Sor|lat\^ ^ at Dtge fra bet £)nbel 

^o^rer fnilbe , men eenfolbtge ! ®aa(ebe8 
Ub i^errettg $ormdtttng. til ^and f0r#e ^i\clpU, 
og faalebeS (pber ben til od enbnu; t^t' ^DorfQt 
fEuIbe begge Se(e ilh f unne foreneS ? @enfo(btg^ 
l^eb betegner jo iffe Uforftanb og 8Sanfunbtgl^eb« 
men bet tilfienbegt^er ben <^iertetd 93effaffenbeb^ 
at bet iffe Hgefom zt lagt t mange S^Iber^ if!e for^ 
Diflet t mange StccnUt, mtn at bet er oprigtigt^ 
f (art for ftg fe(t> org 5Cnb4?c , at Ult $ l[>»ab ber ec 
bert^ fam(er ftg i @et^ og bette 6ne er gobt, og 
b^ttt @obe ttbtr^ffer ftg i %(t, l^oab ber ubgaaet 
berfra. «^Dorfor fZ^Ibe et faabant ®tnbelag xllt 
funne befiaae mtb al fanb ^^logtfab? S^i berfor 
funne x^ fanbelig. gierne l^aDe al forneben Snbftgt 
ttl en^i>er Sierntng^ og ubfosie ben meb ^oerloeg/ 
i>g omgaaeS fprfianbigen tneb aQe 19{enne{f er« So; 
er ber )?tr(e(tg mere S(og.{fab vtt beelt «f)terte, i 
^iifinbe Ipnlige Xnflagv. NS.^^enftgt og SSei SRen^? < \ 4S9 

\ 
« J 

, m^et neppt t^x titftaae ftg felD^ oq minbre Tfnbrt; 
eg mmbfi ben ZMbtnbti Mg)an ml befncere ^ og 
Jblmx faa ofte felD befnatet v ^an Qxa\>$t tn ®xm 
til Vnbre^ og falber faa ofte felo i ben; |^an grtins 
bet OQ grunber / oq fan bog. itU beregne '^UeZiU 
falbe/rog fangeS i fin egep 2ifl* SWen affe mtte* 
itge ^itfoelbe J^arJDen beregriet, fom ^ax forbunbet 
fig meb beniJtlmagtige,; fom fatter. ftn SBiifiibomi 
at fr^gte, elfle og It)be Sub, og fin $$otftanb*i at 

- Dige fra bet iDnbe» ^exi ex enbnu Sittib og ®tpxU 
max ^agene ere onbe« £)g berfor laber 06 fatte 
S){ob til faatebeg at omgaaeg, ilU font Uoife> tnen 
fom §Bife, itU met>^al\), men met |>eel og fafl 
SSeflutning. @p0rg big felD meb rebeligt iDDerloeg, 
^"oab @ub forbrer af big , |^Dab ber er bin ^Ugt, 
^g f0g dt ubfexe bette faa Del , fom Ut ex big mue^f 

' Hgt* i^ar bu giort bette," og oil bu frembeteS ,gi0« 
re bet,^ l^Dorfor f{u(be bu ba l^engioe big til SRiSmob? 
S3(iDe bine £age onbe , ex ber Sammer om!ring big, 
®aon x)g ®org i big, 0! ba oberDet bet paa.n)^, om 
bu oel Ditbe 0n{fe a$ ^aoe oalQt big en anben S)eelv 
om bu fortrpber, at bu l^ibtil ^ar laxapet mob big 
feb og SSerben, l^ar ablpbt J}(igt og Aierligf^eb^ 
9Ren l^ois i(fe, ba ftig big fe(o: bette er bog ben ^ 
fanbe SSiiSbomv ben rette &loQ\lah, fpm ferer mig 
til mit Dirfelige og e^ige SSeU £)g trpg i benne . 
St)erbeDii8ning o))(0fte bu ba bit «^ierte tit ^axn^ ' 
fom l^ar anDiifl big ben SSei, paa poilten bu ^ar 
Danbret, fom bu tffe fortrpber, ^ paa ^oillen bu 
frembeleg Di( uanbre^ b^ergit) ^arn bin @ag, {ajl . 
at bin @org paa ^atn , ^n bebrager ille. SDu 
Deeb , "fyoox^en jBerben§ £tog jf ab f0rer i tan bu 410 tntSunbe bem, l^m'tf^ tnt (off er? iDg om enb be teS 
jBei fpnteg blomfirenbe og letv og cm enb beteS 
folbe ®tel enbnu tngen-^merte.fpnfeS.at fotnemme/ 
f an btt bo0 mtSunbe bem? Serfor t^cer faft t be t 
®obe , fom bit ^ar erfienbf ^ vq am bu enb f^irfl 
gienteem ®f ritb j7a( Dinbe Si^^b^ f^i^f^ giennem @org 
flal lnttie6 til ben et)tge ©tebe, faa ftfg bog trpg 
I bin SdmDittig^eb': jjeg mt fr^gte jQttven,, t^i 
bctte er SJHSbomij jjeg vit ^igeiratc^^^Cnbe^ (l^i 
bette etSorflan^; ; . 

1 - ■ 

• , ^.- . ^ /« ,r i r 

■ i 


f" "• '1 ■- i « « 411 


-r-yr V''" .. ' TtOi.f 

. . • * • . • . "r i 
• . . . . .f) • *f • t--*.' 
■f". 2)ef igiriffeli^e J^eKemol). 9aa ((It eg t9t>en&e @0n^ad efter Xrinitati8» Sen SfetffafneS 8iD i SJerben foreftitter^ben |>er** 
Ifge ©friDt oS ofte fom len ©trlib^ og m lunne ^ 
mange t^enfeetiber i!fe forefiitle og betanbertebeS^ 
2)et @obc^ ber jfal frembrtng^S/ fommer iffe af 
ftg fett)^ nteri SKentiejfer jfutte yxtxt SRcbjfaber tit 
at fremmc og^befafic bit; og ftebfe flttber ,bet S)?ob^ 
ftitnb, ftebfe ei: ber nogetSrtbtr (om farter fig* 
berimob* ©erfor jf at iHe blotlDen ^ fom egent* 
Uq fdbeS @tttb&manb, ro{m))e for at tfcerne omf 
!(Rebmennef{erg f^reb ogt|)eIb, ogvfor at aft)enbe 
Uret; men mob Utet fFa( ]^t>er fBtanb fcem))e^ og 
BtigbomS, Stetfisrbig^ebe^ £)rben8| epffattg^ebft 
Oltge ff al Q:n^\>tt jhcebe at ubjlr«tte flebfe Dibere* . 
^eDer Hit ))ebfoi9mer benne @trttb alene bem, ber 
ere fatte paa be ]^0tere Srhi i @amfunbet, ]^))em 
iDm^u for SKangeS aSel er betroet^ men ^Mrt SRen^^ 
nejfe.mt t>el fitibe fin @triib i S^erben / l^Dor inb* ' '412 • 

Mot @tn(btii»t) ft^ei®ff4?tnerf:nfoinJ^ ffua^qf^* 
iJcitbe, ^tleei1^t>iS*lroa^jpi^p fftiffe rtw^be pr*i>r ^t)e 
ifle bloMno^gett'^^cdli)) at teftaae mob ant^re ^tttf 
tieffer, ^aatf b«'frimftitte;fig foKti'Sienere.txf bet/ 
fomDi { tfo'p^@aw>lttts^cb,f0le*o0:|i^rp(ifttebe til at 
jnobjiaqej' irieri?-iJ^f(UJf i W)ft ^eg^V^erftt ^aue t>i 
enenbnu i«t)iitUgetey i^e^eiAFiiu fpc^tete '£am)) lOt 
ifbl^olbcj -^b»r iwaaf i>l jfeibe'Wotij*fdb ogiviBlol^ 
snob ®atibf^{0il^c^'og ^orflf^eb^''^^ ^^^^ Dt fltiifr 
mo>b bfen fdmme onbe^SWa^;^ l^iflfeiii «tJt ubenfor 08 

' Mtoe bo^^t adeoegnei tSerbettV it i&prer mob^^b^ 
feff§inbreirbe^&6^ fotji^ntnbe bet, font ^er fcarl^am,. 

• Tff ©Wtib^er b«'<»ttfika nof.fbr oS ^CKc, fotri^nge 
Dt f raU 19etbcii , og berfor tx SKob og/^a:))^ei:^ei> 
06 alle fotMbeiT/. iffe btot^tfem/Ziberbrage i £ritg, 
xcitti o^faa;t>em/ 1>et>#be ^flfirebenS @H(^eb, iffe 
Mot bem, bf<r m^bDtat{ge Sorger, meb. megett ^itisi 

.flrengclfe miot fi0ietenj3tnftclfe, 'be npbc.frem:? 
fot^ %^Ui f tnen'ogfaof bem, f^)li§ ffiulte ^amp 
ticefien Sn^eif^ tNfmo^rfer* So^ ^^^ Sttn^e.foiir fot 
b^\g)0ic; fop^bijn Unge fom ft^^j^ibea 3Slbw> for, 
XlDinben fom for SRanbcn er bcr^kbfc ©triib ntAn , 
SJnbcn, 09 Wfpr cr !t)«t titoS aUty TlpofbeUn, 
^twenbeipx^omaninQ i }»n Zwtt mine SBr0^ 
brel Dcereif'jiiKrfa/ titjlei: 6bei:, M S funne he^ 
ftaae paa hen ottbie 2)ag^ bejiaae i^triben, fom 
Denter @bei; atle , og gaae fetettige ttb af ben! 

SSftob OQ ©tprfc^ ct fa^ 00 manbigt •^ierte 413 

pvbva (^^fifte^mttitn fiebfe iPtf cn^et bend ^ti 
fi^nb^c ubett ;9)c<rfiMiS'^XnfeeIfe* SWtn^l^tfw banjle* 
U^ benne Sfotrbdiig eii at opf^l\>e,' f4»UM aUe, o^ 
.tt(«jlen l^oet^SDag; -tl^i fatfbant i^^ttebi^mme tibwei? 

me nogen ^etdl[^eb>][^og4)d/ fomi^e Cutbe finbeS^ 
£)g , m. ^v)/ .bdtr^etjiffe beb }tbtM)(titg SRiblet/ at 
ioi oinbe b«ir^t^t&/-bet'!W^b'> fo^m fotiiager gr^gi 
tifttj ogfaa Img fine tatt0fe.@fater^ ff^^ ofte ben 
a^oitbtg^, fftolber f50r bt§fe felftj^/iogfaa SDen, ]^t>ift 
SStnf SUtffnbe abt^be / ftnber mahgen ®mq en Sn^ 
felt^ l^Dem l^i^iltfie er fief nof til at mebe/ ®lat>e 
af'bem feft^; :^biir fafbe J^am ^u, y&law af be 
®f iebner / bet ire falx foranbetligi? ifw 'l^am ^ foni * 
for J^ana ringefle ZiMc^^-Qtaw f0#cg ftemme^> 
of ftne egne fiiben|fabtr, eUer fnarei^e af ben onbe* 
SHaQt, fom-^klferi-benne SSerbenS .aSprfe^^ OQ 
i^iiber (in^\>n, » bn*iffe tzx icempe i»K# ben , D.eb 
tiefte SSegieringet p^» gibenflaber't ZtcUbom,iui 
^^98t 09 geigl^eby ^ .JD^tfor eir bet fot ben SJagtigs* 
lie/ b,ec bebafferftg-meb SSetbtnS v^et^ Stujlning; 
og flitaet omgjerbet of ^ctt^atttS'^anQfelhiQ^tti 
font for ben gtin^ejle A bet jlaoer aUneog maa b^be 
SBr^fletubeixiffet mb&:a!flfe Sfiebnetr: funeetSKib^ 
t>n Mi at xiitit^tAelkUdt ^ob ^ og bette er bet> 
2Cpofrelea anprifer i loor S^ejct: »orber jlttrfe i^tu 
ten 09 i l^ana SSalbes «raft} if0rer @iit)6 fulb0 
aHujining, paa bet S fnnne beflaae— tf^i fra ®ttb>. 
ben HixtKtQtiQe, ntaa bog ©eieren fomme, o& fun 
)>eb gorbunb meb if^am |f ude og f unne ^i feire. Set* ' . 4i4 ■ 

Sttttcm hUtyjxt^httmtt / fomtn^VMjtvpwml^om^ 
6^'nflen f teribet/ men fom S^gen ret ^d^ jotremtet^ 
ret f>ar ^0lt, vbtn oflfaa at; erlienbe ftri attong til 
cffe. at gieufafl* (tg-ben ?!Drirrcittt.ttg:^ . be-lnbel^ol^/ 
. ^ertit er bet ba^ jjeg benlir ©land jnbb9t>«r Sbet^^ 
ml S.f inbb^ber ^n]^9er af -6ber , t^iTip^eUni 
Srb gietbe 68 afi^^ t bet jeg j^anMer -, : . 

i^Dort bet befiaaer ^ og i^tf or^eb . bet erl^oUif 8^ « 

Sblanbt be mange ttrtmelige ; Snb^enbinger^ 
ber ere fremfiefrte mob (Sj^rifteoboinmeiii/ t)eeb jeg 
susfien tngen ff tet)ere og ttteb^ltgere , eftb ben> at 
S^riflenbommen fEulbe ff^^e fine Beltenberejl $9b}b^ 

jog forij^inbre b^m fr4 at/t)ife be^ ©Iprf ej v€Strib.ev 
\om et^t)ect SKenneffe b0r t>ifev v 8tgefom*t>t^ fot 
at metif beone. I&e|!9it)titr(g> ftirr U^0t>t at fremferc^ 
t)Or Sert^ J^»i8 iDrb bog f^ifibcKg ttfe f Hnge nwbd 
left eOer forfagte/ faalebed fttnne Dt opflaae nosftm . 
en^t>er @ibe4 t(ore|>etttge J80ger>' og aHwegne t>tfe^ 
lignenbe So^^Amnger^ 2)et ^ebber jjo ofte ^ftof r 
txtrer manbigtv txnet jittrfel bef^mrer fiber; iff e 
for.gberS fib, J)»ab S ffiille abe,, etter J^Dab S 
jfuUe briffe! bet l^ebber jjo enbog? .frpgter iUt foix 
bem/ ber funne. {laae Segemet fl^tel >. men iff e Jbtn* 
ne i^ielflaae ^ietenl £)g Jeg teenier iffe,' Slogeii 
jfalftge/. at bisfe Sotmattinger ere tommei£)tb/ 
itben ret neie Sorbinbelfe meb ben 0t}rtge Scere; t^t 
^pett gj^riftenbommen formaner oS jo til, at t>i jfuttc 
etlfuwt 08 SRigbomme , fom if f e funne berei^e^ o§, 
en @loe:be> fom Sngen fan tage fra b§ ; benS ^ele 
Sat^efigtet: til, at ui ffttWe fatte Ut ebige 8ii>, ojj^ 415 

l>ex^t\i (»et<rge 3)0^^^ IwiS ■. ^aab.^ > og fotalebeg ei^ 
bet jpi«^ii^fen>afatte>eR&S^ririaniits?r^ ^tfiienii 

4)dlc;r ilU ml Stb&u iujmi 4^tQf ^ (dsiiriptii^rtt^ . 
. niendii@jtttfteiNi 1 bc(re]£^ei>net^for«egtebeibete6 dcsre; 

t^i 'jfdfibel tg / > tia^i^ ^^ St0e$. ^edi)nbe|^/()ig Sulb^ ' 
' entii^ ilU Deeg tUbit^ifo¥.bie.&tbeIfeir/<i)Qn ]^t^i({e 

l^anbogt^lbjie/ At'biii;/qref}Qbe |^am> :naai: ]^n> 

@pot,OQ (Skmfmi}f%iii' bogfiet^bim fagb^ J^iint {jtore 
iOtjo^:' ieQtt^xn^ hti%etl ifCi^tibt J^a)i i^ibfie, 
l^tHtb.b^e JDtb;Tt)t(be U9^i naat ^axi^ ibet^an 
gtH ben ftbfle fntjett^Uge <SS^eiv enbnu ftttibe ffge t 
grcebet ifCe 9^ecjinig> mtu c\>itf> Gber fett^ og SberS 
S30rii$ naat; Sefii^.ttpofile «f imbe Ixtte ^d ^Aot^^ 
03. iHe 4fanmic ftg; bet»eb,::..itte fpnffc 'betpnbei^ 
Sunbe^tennem faa mdt^e/3(ar taaUaUt be %otf0U 
Qti^et, 4^mi>ltu bemMl.Siul, funbe tUfib|t be^ 
fegle bereS iSro meb ^ert£ S3Iob , og iffe ftge bet 
ene £)tb^ f^im- (utibe beftrie^tbem^ fra 3CU/u^ bet iDrb^ 
l^DOfmeb mdti o|)foi:bt^bebein til. at foitriegte bete8[ 
<|)et:t:? , naat ilH @ett. of i>4m br0b ^roffab^ 09 
fi0bte fit i8i»Deb feigrtlftinblgiebi oti ba t0rbp8 »e6 
""^ngemfraftcnbe Sl^rt|}enbonttnenS Stiftereibet 4^eU 
tembb ,i iifcnj^be f0gtaiat pptetnbe i^od bereg @fterff: 
f0ld<re, fom be.^ttftdetid'bgfaa. optctnbtt ^oS faa 
SWah^e^-b^t It^etebed^i /©ierningeii mjle^ at bet 
iiUMt' tDtnme £irb;^ naar be fagbe, jafibe giertte 
^Hbe opo^u bet farf mrifeUde iio for at t>inbe bet 

^tn I^DorDeb et bet ba , ^ man Ian meitf > at 
Sl^ttfferibommen *1ftt(be (amme i&elteng £ta<ts tv)^ N / 416 matii at.beii forbter,, at in ntan^tt: ^ngj^ellere 
fttxUt faolf Uver, . ienb vfiovff (g« t)ot 9t(^ HI btt^Uu 
^y^ttmb, at ben >tiv^;:tAa«r ffal jboec^pbe bet 
£>nbe mieb tet ©obe^ ;iAtb^®()gfmobtgl^triog .fttinr^ 
lig^eb ^fUcte , enb mtb fSolb^ of ^aaberi $; btn>d^ 
at beA Imtt^ilU dt gtttrgietbC'fifibt met) jDnbf, at 
etfl^bem^fomoSl^abe, eg i>>Iftdne bem, fdnnfoi^ans 
be o8v ^fig— Tfjeg tilfta«^er bet — ■ bet ^^eltemob/ 
|^t>t)rmeb;faa SRange^.ttbel^mfibe for b^t^ifh om 
@atib^ebt)g SRet/Zforfegte bereS egm @ag inbtil 

, bet^bist^e.} bet '^etUmpb, '..fom iKeJrtxtlet^t^fjft 

. bet ]{>ar^i>etalt 8tge fx>r 8ige, JargiDeif enl^Der go^#, 
ncermetfe tibobbelt tgten^ bet«^eItemob;,fom 6gen< 
ftet(ig^ebr.cipti3snber, fom «g)abet ncetet/ fbm ^ttret ^ 
(tg i SrobS . og ^e»«: , rbettr er DijlHof . if k bet/t 
^Domeb 6^rtflenbommen befteler* S)e ii^eUe^ . fom 
bett)0?iig:en^Det mUbere.^Ielfe i bered 83t:p^^ f0.r^ 

^be fpnteS fig befte Sla^n ret warbige, fom xaeente, 
at bered tlSre A)0]t:ebe bejio frobfgere f rem, jp uibete, 
fo. fE rcrKeUgere fi^belceggelfen betegnebe betreS C))or, 
bem l^dc i^i^not 6f^rt#etibommen tffe bantiet . S>e. 
»ilbe ©farer, l^lfergtlfef tnere et j^elligt/ fom* 
brufe frem Ittg beti 4)Perttc^benbe ®tr0m>. |)Dt((eii 
Sntet mere tmngec^ ..(igegplbige mob* ben. Sag, 

^votfot befczmpe, feleStofe .mob be ©ftebitet/ 
be ile im^be .— og om be erib. fpragtc 2>0bc;n, fom 
be foragte^Sioet, efferat be i^aue berouet bet 2(1 1, 
l^oab, bet fhtlbe gkte bet S^rb , ; og om. be enb 
ijosDne 3@ren fom bereg SJ7aa( , efterat be J^at)e 
nbfleittet 2C(t, ^t)fb ber Mr 2gre ocerb — G^ru 

fientommen begierer tffe ben Stoegqt i^abe inbi> L« ., 417',: : ■ - .. 

fotZxtit^bQ^kfh. bit'^t >ae»^</?C«W^; for ^n^ 
Ihu 09 iSbtn / fm y«ttcl(rtb ojr ^Xf^9r, fit «et; 
bfl 8if^^ * 8W.pim Ht^'tiogettpbe 'ffftlbe tj(rte frem - 
foill^Uf plbtg^eb^hi fotfpater'tmob* ttnbertt^ltf eren^ 
fom ®(H)(tn^€9en8 ^orftMiJ'er imob' !80|^R^iki^agt; 
betfom ttogenitnbe' Salb^'dg^ligt^ffulbe forbte bigr 
til at Qaae ^rer tntebe ; til at \>ottU ^kf0t^el\tn, 
tit at t>Qt>t 9t^ ogf Sft>b : i^eVbigha , bet f 6m bu lec 
en6^tP:en! 3)a jfat baftCfcrt/ ttben SSrobg , 03 
^ben.^ab> ogiiben ^e^ni^nS i)i(be S&aotett/ ftaae 
fa{i ipaa ben onbe Dtf^ ^ 0£l ubrette 3((Hhg' tel j ba^ 
fEa( bu f^rle i big bet 4)eUemob> bet beftelebe belt 
SRanb > -beu fang ffn flfttfe @<mg : ^ 

IBor (Sub l^an • et fatf f a jl en'SSoi^! . '^^ 

ber bejtelebe dVe bemv bet effet ^am meb ubi^fet 
@t9tfe l^ade gientagef be ttUttSfutbe iDtb. 

' 2)09 1 bet et iffe atftie paa faa flot en ®fue« 
)>tabd/ at bef'^i^tifieltge i^eifet^ob Dtfet fig* Seg 
^at aOttetie' minbet cm, ''at naar ICpo^eten i m 
Sejct figet: Dorbet ficetfe i ;f)ettett 09 f l^nS SScet* 
be« «taft / if0tet ©uW "futbe SRuflning I ba jfuffe 
Dt ahfee Sfotmamngen fom l^ehoehbt tU 06 aJD(e» 
-SSel lomme (un ^aa t be ©ttttmget , ^oot bet gieU 
bet &io 09 SBIob eUet noget j&t^etotbentttgt ; meti 
C9faa i bet ©ceboanKge, bet Iba^Xi^t, et bet |o 
2eilt9^eb nif HI at »tfe SBob 09 Seflanbigl^ebV ©g 
betfom S erftenbe, at biSfe iDtb bete9neJ^0te Sot» 
ttiu; betfom 2 inbfee, at 2 feW »itte fmbe Jeiltg* 
l^ebet no( i Stoet, ]^oot2 jfulle ttbt)tfeSRob; ba-ftem« 
f albet if (e b(ot beteS' @rem))e(, bet bleDe <Qt:^ci<i,t^^ 418 

pmfot Xnhit, mtnodfaa Htt9i bcr UcM^forfffile 
paa famine WHaaht^ fomDiaUt^ . ^Stoilf^. Cbcr 
bent,, ftm maattt t(tmpfmot> lipnoh4lttt: S^glbov, 
tnot) bntS t^nt eSet bcreS .SSeiiti<r& Hjul^tv , og 
fom bog iff e lobe Btlifrntin^ttnt btabt^Sboho^ 
@I(rbe i beted ^ette^ tanltt Gber beiti/^ mob ^rdltt. 
moa^ee 9f(H:f0lseIfeniI!fefKrt)ebe. bit blpbige &Hntt, 
men fom bog fanbt WtiSta^jA^t og Sagta(elfe~^ bog 
fanbt Slobftanb og SieobfTob/ og fom'bog iHt lobe 
fig ooeroinbe af bet S)nht^ iltt, fptlober^^Itgteiig 
Itge Sel , ^oot mangt @focrff ebUleber ber enbc^ 
paa b^n tcaabte bgfaa beta tmebe; toenfeo 6ber 
bem > fom maattt, tftmpt mob bagUge ^ftxttii^ 
|^ebeir.> mf n fom ogf aa gfocbe. bet tneb .@agtmobtg« 
^eb og ZiUib, og tffe (obe bereS Biele blike^etSov 
fot S3tttet^eb, for UtUfrebS^eb^ fom bogibettarebe 
(Sone tit at inrfe, gone til boabe jprltt. at gtebe'^g 
og at jfaf e Tinhte @tobe» -^bor iiibff ranf et ,eiib^ 
og bett &t»tplab6 oar> l^oorpaa'beres ^pb i>tjle 

. f d# ^d ^^ 1^^^^ fotboanlfge SRaaber bet etiboa t>ar, 

'bog iroeoebe bereSj(iDfe @trtib SRob og ^t>)ttt, 
Itccwbe bet maaf&e iHc mtnbte, enb bereS, fom fet^ 
rebe Deb eh fiorrfere, men fottere og fnarete {onnet 
Xnjlrengelfe; .og ^otS btn enbog fun faaeS af fde' 

. eVer af fngen SSibnet , ^an faae bet tog>^.fom feef 
i Sonbom , 6q fom ' betaler aahenhatt r ^^oS I^Dem 
S)en tife ec forglemt ^ l^Dem l^an fafte oDer Stbet^ 
men fom Ddr tro ticxu £)g fit ^riflelige @inb ^at . 
benAe ftiUete &ctmpct Hit minbre oiifl ^ enb ben^ * 
fom oot^ebe Sio cq S3(ob for S^tijti ®ag $ t^t tiaat 
ber t ® fttoten taieS om at bcere Si^rtfit ^drS , ba . 

menes bet vefitunbom ;Knbeel i be fottrere £tbelfer> r 419 . 

^n8 @(9lb J men naar Sefu8 fe(i>Jagbe: 4)Do fom 
j)it fx>mme eftep mtg ^ ^ffat fprweflfe fig T^(», , og fage 

' fit JCotl^ ap tAgfig' og f0(0^ mt^ , :ba mettiU f^an 
jo Qg ten SBejianbtgl^eb ^ I fom enfim Si^riften b0t 
Dife felD t Si«)<;(S fp^anltge Sorj^Ib ,: og bet SB^ob, 
fom ftU^Mot lizxtt ^an6 fanbe SBelienbtte, mat 
t^imoMl ' pg S^tb bevceg^S , naar SRenneffene^fotii' 
fmcegfe of^Stoebfel eg af t^ Si{id$ SotDentelfe, fpm 
ftuQe fomme omSotberige/ at o))(0fte beted ^^ 
vebet/ fQm ^|e^ ^^imS ^otleSnitta jiunbei: tit> tnett 
fom ogfda ((Erer -bem iKe at fi:9gte for befcebDanf 
(ige ©otgeji: / Dfom ben S)ag t'SWorgen laQ kttige, 

; og (It bate benSJlage; fom ^oet £>ag fan |>aoe* 

SRen ^ m^ 2» ^ naat oi ^ 0>m jeg i SBegpn^, 
belfen af min^S^I^ f>at fagt^ ilh b(ot^ l^aDCL ubooti^ 
U6 2Cngreb at .nb^oIbe> itien tf^t c^gfaa er en tnbDor^ 
U6 ®tiritb/ fpm et^)9ert rettfajfent SRenneffe fHit 
lat f (em|)e ^ ta f an feg iKe tale om b^^ ^pifleltge 
i^eltemob nbfcn at minbeS ®a(pmo6 iptb : ben^ fom 
bel^etjf er. itt 6tnb^ er bebre, enb ben> fpm inbta# 
get en ©tab* 2)et ?0iob, fom jeg l^tbinbtil l^t ^iU 

' tvet, betroHge, fajJe, retfinbige SRpb , Ijoormeb 
en (^rifien gctaet be ^osbfommere ^ater imebe, mtn 
ogfaa'b(ere):^(er S>ergS SB^rbe^ bette fdtob e)p itU 
mueligtuben ^06 S)en, bet f0til^at la^tt at belf^et^ 
fEe. \it ®tnb« ^Siflnpf ei> bet et xcnbet ^tlUmot)^ 
fom tet oel et mueligt uben UiHj DijinoE tan ber 
i^OMre {lot ^tptf e og megen Sa^ipet^eb , ja nof tit 
at unbe^totnge^ til at 0belcegge hen l^fpe IBetben^ 
i^oot tffe een {let SBegietltgl^eb etooetounben«, WtiK 
9i fCulbe bog ene$ oni Itin ai tittia^gge bet ^ifSxi r 5i^'^ 420 et 2Sre Dcetb, tnii om At etf unbe/ a( tngen Stxafi, 
fom tn^n A(0gt^ fortunet bor 7Cgt6lfe>^^ar ben 
iffc ct forbttnben^ meb en tettfaffen SSfKfe* 2ei 
beraaber tntg ))aa @ber$ egen Si»k(fet Dar DitMi^ 
beni @tttbfett , ben ^orbnbdng ^ « 4^otmeb 3 |^0tie 
om beteS jlote Sebrit)fer, fom inbtoiV be fajle ©(«« 
bet, fom omfiprtebe SEI^roner, foM unberf afiebe ftg 
Sfotfejlad/ (>d i^t'tS 3Srg{etng]^eb , l^^tS ^erff ef))ge 
jog bent fiebfe til npe Sbrcetfet: t>ar ben oirfeUg 
af famme S3ej!a{fenl^eb ; fern bm HSihebl^ieb , 3 
folte for bem, bet oibjle at be^t|fei?9 fefe/ n<i<it 
enbog tngen ttbootteS SKagt mere niob^ob btm, htt 
agitebe bet mere D(trb at ^aoe fCaanet og tUgtt>et^ 
enb at l^a^e t)ii{l SSerben b.ere§ ^t>nS ^Clma^t, mere 
Dcerb at fitfte Sf^eb og Sptfadg^eb, enb at ubbrebe 
bereS SftaonS Sfro^f^ooer 0be(agte Sanbe*^ meltem be 
@aarebe§ @(rug , xatUtm be Unbertr^f te§ Sorban« 
belfer? iDl \>tn, fomgt0r@9nb^ erbog©9nben5 
%xai, om enb a( SorbertgeS 3nboaanere bote fig 
for ^am, og i @anb^eb frt og inctgtig'Vg 1i<<rf er 
fun ben, fom i^r betoungef fit eget ®mb i beti 
^oiejJeS 8i)big^eb* 

S)og^ ]eg tatep tffe nu' til beJSo^tbige pad 
Sorbett/ iffe til btm, fom rc^abe for %o\Utit& $&el$, 
men/ min d^rt jleltge S3rober ! ben oife iConge taler 
jo og i l^tne anforte £)rb if (e blot til btgfe , tam 
ogfaa til og, ftger Snl^Der af o8, l^Dorlebeg })an 
ffal oife ef ,^eltemob > flarfere, eiib behS, fom 
inbtaget en @tdb, i betl^an gior, l^Dab faa ofte 
be ^ceibtgfle tffe formaaebe, t bef J^an bej^erffec 
fit eget ®ixAi^ @ee ber ben £amp))lab§/ l^oor bit 
f0t^fl 0Q nmmeft, ^oor bu ofteft.og foarejl ^ar at . -421 ,•.•'. - 

I 

fTrtbe^ tt bit eQzt iSnberfle T £)dfad berM )t<^<^^^\ 
bet iDti^S fKadtf" og berfom bu ilU f0ril ber o\>n^ 
Dinber bet# ^ba l^i; bu ing^n JCraft HI at tmbe Ut 
tm0be ub^fot big. 2De famme Stbetttfaber, bet 
fotflprte SSerben ^ , Ditte pflfaa fircebe at fprjJprre 
bit ^ittsitfi SSeU^ften ml ogfaa toKe big meb {tn 
dbebrttgtilfde ® f ienl^eb ^ %OTffanQzliQ^et>tn pil ogfaa 
gi0g[e for big meb fin ^amme (Slimmer, ©ierrig^ 
^eben t>il ogf«ct inbbpbe big atfctlQt bin ®ie(S ^eU 
ligfie SUnobie |or SSerbenS ®f a tte } btr Di ( l^a^e at 
fam))e mob $8rebe og Sunf.og Utaalmobigl^eb , bu 
Vil ofte fornemme/ l^wr f»ai: bennf ©friib er — 
men^berfpm bu.bejJaaer b?n,rol ba^^ar bu t^Unbet 
en ©eier/ fl0rre, enb jjDen t>ant>t, fom inbtcg en 
@tab, ba ^H bufornemme, at @amt)ittig^eben§ 
Sreb:<Dibner bigv at bu jireeb ben gobe ©triib, og 
for l^m -fCitf be' 9tc^(«rbtgl^ebetf8 ^ronc Dcere l^ep*. 
lagt / uben fo? beu/'^ber faalebeS flreb/ ber faale! 
be§feirebe? ^ ■% ' 

vSRen J^t)or(ebe8 ffeer hetU^ ^wt ftnbet Ut 
foage S){enne{I& £:raft til at mebc Jbaabe ubpotteS 
eg inbDotteg l^ienber, og tit at ot>ert)inbe bem aUe? 
t^Do funbe t>el ftge oS f^i0nnere / fige oS fanbere 
£)tb .l^etom , enb be , ^^ilU TipoflfeUn ftget i wt 
S£e]ct , .fnaan ^an ^tilbifct ®ui$ fulbe Stuflning/ 
fom 2)eni flat if0re,^ bet t)ijl bejJaae mob aUe ^n^ 
greb? Siben tiUaber mtg iffe nu at giennemgaae. 
etf^Dert @t9ffe faalebeS, fom bet fortfente, mn 
{!ien(er mtg bog enbnu nog(e, ^kUilU €bet§ £)|)<' 
mcerffom^eby m. Z^, at t>ittt tpbeltgen maae fee/ 
ify^ilUn ben uot)ert)i!nbe(tge Stujining er^ fott^ @^m' 
jlenbommen {fienler fine fanbe Sefienbete^ ''@t<x<k<^^ » . V I ,422 ■• ..' ^ 

omgjorbebe tneb Sonb^eb}-''' betU tt bet g^tfici 

foctvibtt ^0t#e/berfom t^l meb^oV jf uVe trttbe ^<^/ 
revne tin0be ? Sl^t berfom ber er S'egtt^ eg ®Dltg 09 
OCttnler i bin @{e(^ ba er.beii 9logit, fom bu^r^g^ 
iet at fluHc uiVbe aabenbaretj tix \lithn fot^^pfet, 
btt «t' UU tommt tii bet, og berfom bef f ommer 
til big, ba jiaaer bu ber mobile og fetg^^ " IDerU 
mob, berfom ber t bin @iel ittgen ZanU, tngen 
' ^enftgt er , fom bu jo t0r txrre bef ienbt fbr ®ttb oq 
SBenwelfer — 0.! berfom bti for^n ingen ieh ^©^ 
be , ba ffjcrl bu ^aoe S0n ))aa ben onbe S>a^ , t^ 
ba fCat btt t et rebrligt,^ierte ftnbe SiKib og Sti^tU^ 
;Dog,*iKe bfot $&eDib|lbeben om; tntet £)nbt 4t 
]^at>e tnllet , g{0r tillib8fu(b og flcerf , men i^nbnit 
mere SSeDibji^eben om at ^aw- viUtt, enbttu at lotOe 
bet ®obe. '^SfSrte Wetfarbig^ebenS ^antfet"^ 
figer berfor 2C})o(leIen^ £)g ^oab-3Ctfbet ffulbe feg. 
ba ftge big, m. S/, berfom bu mener , ^at be onbe 
Dage trceKe fammen oDer big, berfom {farerne true, 
og bu frpgter.-^ ^loab Tttibct, enb beffe: t)il bet, 
fom er ret} gi0r bin fSHgtj arbeibibet, ^Dor* 
til N er fat, efter bl^ bebfie £>t)erbeoii§ning , meb 
al bin @t)ne : ba |?al bu erfare ; at, ndar ^@gen^ 
nptte gi0r opblct^ pda ben gobe og forfagt paa bth 
cnbe SDog, bd fJienfer Ketfccrbigl^eben Srttib 0^ 
^raft unbet aUe ®f iebner, ba \)(zbnn ben bit SSrpft 
tmob alle ,®totme* JCpoflelen nce^ner bcreffet: 
'^5reben6 Sjoangelii ^arbig^bj'* l^ah fcenffe t)el 
berr>eb neermeft paa bem, fom flulbe txztc berebte til 
'at fotCpnbe Gl^rijii @i>angelittm, men er bet iffe 
/Rlro// at ^an nwmx SrebenS Sla^n^ felt) i bet l^«n • % 423 v 

\ taUv cm @trttb? fb^fxalibii n<zt>m bu OQ^aa, m^ 
^ffotPie iilt>pttniilt)t^ar>n, berfam bii ffal rujie 
blQ til ©tribtnj t^i^if f0rec benflioj^ffg fun for at 
tltttbe greb, bff^al |o bog .«i«re DtUrg tiC at tnob$ 
tage grebctt, ^j^r bu fan og ttcj fplb berfor, 
, fel9 ^aa ©erib^S .2)ag , bin @{el« meb £tet(igi^^& 
ttlC^ttb 00 S^ennejfei:/ ba ffat bu erfdre., At ^Uu 
^ig^eb 9t0r 0ieUn f ajj og ,jlarf , .fqm bien giw b^n 
inilb. iDg naar bu nu fa.a(el;ie|S l^ac ber^bt bfg HI 
€$t.riben Deb ®anb^eb, Stetfcerbig^eb og^ietUgl^^bA 
l^uab. fiaaer enbnu tilbage? £) jeg er for^igfet/ at 
ba Dtt af ffg fe(D i %aunS ®tunb bit jOIcl l^cepe fig 
0)) tii ben }CIm(egtide# og bu Dil f0se £tdft ^oS 
l^anty ^\>em bu t0t anraabe fom Sfibne og fom S3e< 
fEtermet* 2)u t)i( f0le S$cetb{en af }Cpo{teten8 £)rb^: 
'.'fot Xlting-firibet SroenS ®f iplb , meb ^uiifet 2 \ 
fFuUe funne fluiPfe aUe be^bnbiS gloenbe ^HtV'Zffi 
t>ee S>en paa $ll0ben§ 3)ag# fom iffe ^at bttte 
®fiolb>-fom filforn tctnfte atfunne bafftfig meb 
fin egen lilraft og £l0Qt/ eVet at fumie f^ge S£tU 
ftugt baQ. ben uflabige S^ffe! ^an ffal t)e( erfare, 
atenf^Der 9)iU tr^anger igtenn^t^ et faabant ©fiolb^ 
9leh bu, fom ftget, at bu ^av Sroen, o l^aDben 
Dirfelig , ' ^^^Q ben^oflfno. i 9l0ben8 ©tunb — ben - 
bttfiet iffe. £)g om tnb @fiebner og SReQnejfei:. 
og l[^Der ben Siagt/ fom eUerg n(eDne6 fan, fpnted 
at l^at)e fammenfporet ftg imob big : ben TilxnaQiiQit 
it 0(trferey enb be aUe* £>g om ehb %lt ft>nteS 
m0tf t , Titt fpnte* Uorben og f^or jJ^ttrelfe for bit/ 
for aide SRennefEerg S5(i|: ben %{Dtfe feer SRere, 
.cnb be Vlfe^ , S)q om bu enbfpnteS big forlabt, 
foragtel/ forglimt: ben VIgobe e.r bog nar ^oibi^i .424 

og ffal labe big l^t>Ue itnb^filn fabetlige SSaveteegt^ 

Dg btt tfal t {in Sjib f0(e, at ^aftd iSurtig^'eb Dm^ 

fattebe big> berfom bu txit t^t pdxh.. ^og ^t>o 

t>ar ganffe txerbtg bettil? ^\>o i^at gbet Ifam ^oa 

get, at bet ffulbe bet^eS i^am tgten? ^))o tyithc^ 

'^atetUn 0i:oe§ uplettet/ fom ^an jfulbe l^aue for 

(Sub ? iDgfaa })aa bettne SRaabe i>i( Stenben angtil&e 

big , Ml angjle big meb 9RiSt)>it)( , cm @ttb ogfao 

ei: big, naai^tg> cm bit t0r (albe ^am bin Saber^ 

3o cebeligere bit ®inb eir , jo famt)ittigJ^ebdftt(bete 

btt b0mmet ot)er big feb , befto mere )>ifie ogfaa 

him br>ettt<zt>el\et , bine ^oi:f0mmelfet ctng{le big ;. 

men jou,. tag S^roenS &i6lb, tc^t jbig mtb ben.fa^ 

fk Sitttb ti( Ifam,, fom ^av baaret a( SSerbenS 

^pnb , i^Dem ©uj) fenbte at opxcttc ^ottigelfenS 

prb ibianbt o8,),og t)iib, og tro/ at ben @9nb/^ 

fom bu l[^ar angr^tf^ fta l^t)i(!en bu af <il bin %(>t^^ 

mix^ {Irceber at affiaae., ben $ar ogfaa @ub ti(gu. ' 

t)et; i^ptb fajl beb gtelfenS^ t)eb ©alig^eben*. 

^^aab, pg labUt o))(0fte .bfg om SotbenS forte 

Sr<tngfe( og 9l0b j tag @abg JDrb, @anb]^eben$ og 

bet eoige Sio8 Dtb, pg {iriib bermeb imob aUt %ns 

g^reb/ tmob aUe Sfi^nberj ber er in^^^n Si^nbe, fom' 

formaaer at^aae mob be £)rb, ^t)ilfe @ub.fe(o gat> 

OS ti( &9$ og ^rofi paa iir>HS SSei/ l^inS %pxi(tt^ 

telfer iffe imfte, om enb alt %nbet ffifter og ft^in^ 

SDette er ben fulbe SRufining / fom gi0r eh 
S^ifien uooerDinbelig. * S)og ti(f0ier SCpoftelen 
enbnu get ; "beber til ^m Siibl" 2)iSfe Qxb, fom 
'f^tfl^ fi^W effef oor aJeict ,, btxxbe oel o^fjfia p«ret 
ppta$nt b^fi 5 t^i ^^ab form^ae Di uben S30nnen ? 425 2)og. et benne tffe en egen S)ee( af ben Strx^nin^r H' 
fittffe if0?e OS /^ taen • piartte ben ig^anblfng , ftt'H^ 
rujlf oS mob attc far«SC' 3 SBiiihnfn.eubet, atDi 

, tigefom ubfolbe »prf Snberjle/r bUoe 08 08 felo beDib^ 
fie mib ®anb^eb og hptiQtiQfyei> , 03 (osre at (tenf 
he o*feIo,v fom; t)t ete fienbte af ®tib* JS ^0n« 
iten er b«t, at ot ^eUiQe 08 tU S^ffcerbtgl^eb ^ fpU 
be »0Pt^^ktUt meb £ierUg^eb til (Sub og SRenpe^ 
ffer* . 3 5B0nnen et brt , -at t>i iefate t>or Sag tit 
ben iClmagtige/ Wn Wgobe^ at »i forbinbe 08 
fneb ^am, og at ^an8 £)rb8 f^orjcettelfei: bg Sto'en 

/ bertii ret bUt)e (e^enbe i 08. 3)erfor , t)i( bu oorbe 
jiarf , t)il bu f9llbe6.uteb SRob og SSimb, ba jlal ba 
bebe, og iWebiiDe trcet} t^i faa »ift fom ber ei: en 
leDetibe/ aUeflebSncttDcerenbe ®ub,. fom f ienber ben 
S3(?gieting/ »i ftemf^re} faa Dijl.fom b^ et en al«^; 
tncegttg i^aanb^ ber grtberinbi SSihgeneS ®ang; 
faa t>i\t fom ©ub er trofajl^ og bf r er ©anbl^eb i 
S^rijlo 3e|'^ : faa t)t(l fCat ogfaa ben ^or jo^ttelfe' 
0))f9(be8^ cit bin, fom beber^ fial faae! Zxatn, ^/J) ^1 N - ^6 ^ ui^ 


. 


• • ^ 


4 


\ 


t 

/ 


1 


V 


y • 1 * U J 


\ 
. ' 'J 


' 


• f 


i 


J '■ 


' 


♦2i 


}*••(*, ■' •• 


t .. 
'■ .* '- ' 


J" 


'^9y yi 


*' 


\ 


r 
f,Xi 


< 


• 


• ()V.>J V 


1 
1 


- J • - 


' ■■ - *. 


T r 


(ir^ 


-V:..j: ■■ 


\ f Dda ^CHe^^ergenS ®'ag^ f. 'aa bt(te &Uh, I^Dor i>t faa of(e nttnbt o6 om dtte 
bin 9ftagt$/ otte hin @ob^iebS Unbet^ od^itb! I^Dor 
t)i fao- ofte>f i(6eb0tbe betra^f e bit f^orf^nl S&eje/ 
C9 iaHe btg'fot a(t bet ^obe> bit l^atoforunbet' 
SKennefleiieiS ®Ice0t : . ^er» ]f0mmet berft'd, at ryi i 
®(ttheU6^tb talU ^dfoc bin SSaretogt ot)er S^tt^ 
fit JBirfe/f ot Mr Sotfamlin^ beri, fot bet "fyimmeU ^ 
fFe^SDangflium > l^t^otueb bu ^at l^eUiget og traflet' 
SRennejfineS StD* ^er^ ^t)or »i faa offe bebe biq 
om alt @otty bebe for .^origl^eb og ^olf/ bebe qm 
greb/ omgobe, gfabe J^iber i i^Ht^ l^er bebe^oi 
big 03 bto fiobe SEibec i g^rijli *(;fe, at bin ©anb^ 
l^eb maa forCpnbeS i 0leen^eb og ^rdft^ at ben miia 
fin^e Snbgan^y 09 binbe pS aiOfe til bi^ i en fanb 
og'leoenbe j£ro» J^enre, 5^c oor Son! 09 fom bu 
|)ibtnbti( opl^olbt bit iDrb unber aUe i^iberneS iDm< 
If i(tningbr/ font t>n banibe bet SSei og fo^foarebe bet^ 
faalet>e6 ^ppolbc bu bet ogfaa frembeleS iblanbt oS I 427 ( i iabxiUib, tab ftern oq n«r bft J^pS fli^ne i SRdri^ 
fef, bin IRctfeerbigl^b ^^itkemotaliXxei, bin i|)im* 
mU SrejJ lage be fdateb^^terWrl Sg betfom bei 
tffe fan Dctre ottbetlebeS i^emebe/ ertb at SSantrd / 
09 ©pob m(ui loff e i martfiet'tagfi^ftffelfec/ ba 
lab bog fSirbfe bin @airb]^eb t)ife {tg i ffn f»0ie@(t0n^ ; 
i^eb, taUkeb. fttt magfigeSlofl/ af Di nlaac frelf«8 , » 
fta'mbf(^til\e, og i m gr^dt > 09 i'SSefn (SVtJit ' 
Zxo^UiQ^6iiimm(itlZtAtn.^ 

eectier Ofabenb* VII, i*i2» 

. ' J^en ptop^tti\tt pog , fom tlttffer be ti^ttige 
@f riDfep^ (alet ttcejlen fiebfe Mttebliaf^ OQofeebun^ 
JeU3 men ^t)il(et enbog bene Snbl^olb i bet €n(elte 
et/ ba fee Di let/ at ben$4^d))eb^3nb]^oCb er bet 
fdmme, fom atte ^rOpJ^etierS/ tft^tn/fotfpnberllore 
JBeDopfleifer, ®lxat, ^orltptreffft/ ttnberdang, men 
mibtunbet a(t betteb^teS. fulbe ^i^elfe ^ ' fom ttois 
paa ®nbi ben bebubet fatj^MQt Siber, men bett 
enber meb bet ^ffetgtobeUgjle, ttieb en Ubftgt til et 
et)iQt, faligt SRifie/ fom al.Utoy atte SErangjlet 
fotberebe, fom (fat gaae frem af ©beteggelfenS 
S^eberflpggeligl^eb/ 6aa(ebe8 ogf(^a ^er i t)or Se]i>tv > 
©en^eUige gforfattet flneti ©pnet SSrebenS^f ao^ 
let/ ber jJutte ubgr)b^6^ox^tt Sorbenge^ l^an feet Vt 
Smngjler tebe at br^be ieS f ^oori Saalmobigbet^ 
09 S£ro ffal pr0t}e8, j^tiori ^^oDmob ffal pbmpgeS/ 
\fc^i\ btt ®Iette fCai nbrpbbeS; xatxi ^anfeer ogfaa 
bem forub betegnebe, ber t^fu'^e ftelfeS/ bem/ l^oilfe 
aU^ Sing maae tiene ti( ®obe, forbt be |^at)e elffet 
.@ttb*' Xpofletcn feer f0rft itb ooer fit eget Jfolf^ 
l^an feer»ibere^ l^an feer en @(at:e a\ aKe ^ofe^v^^ / 7 get OS: &t<krmm og %clft>$ Sungemaalt ftiiiletibe 
fig for Subi.ffl^toii^/c^f^leifb :E6iftx ^tiU 

SStde. jE>g fiialebeg ;/ ^^dfte^'famme S^g ^ be^c faa 
ofte jpKIbrtt. Sammereii i))<m* Sorben / flil^tet. ip|>^ 
r0r> ^Xogeft^^o^ ^vtt^rinoiel^, brr Ipber/Dgfaa en 
Itfrnme^ff SRj^ft Ugefom'iftb fr^ben e^ige S^ebS %o^ 
liQct, bet (9ber beteS ^(bel^elfe og.9}rttSDd Z^t, 
^Hlrttn 7ltbatm^kvtiffS)ft;eljet. 

' Maat \>i b,etradte«>9bi)ide{feiiei Sbrattet og 
beteg Sfiebner^ aUt^bH Ubticitge og bereg ^ot:t!^eb> 
tUn b^eg uforftanb{g'ei«g.iti»arbtgt gft^reto^enb^r^ 
,{itte be0iibe eg. bet^g iSgmn^tfe ^ ttet^ ^ot>mob^ ' 
beteg itr^Hge, forbcetoeKge ^anblfr/^ ofle be tt^Ut: 
belige og bereg t)Ubtf Srobg/ eg ba ben Seimmer, 
be becDeb anjHfte for \i^og^ Znbtt, ibct be fetb 
forjlprre S^rben, eg opf^rbrt'ben aj^tfcerbtgeS 
@frafe; naat Dt/figet |eg> tetragte be«>' ber et 
ffeef i ajerben, bef, bet ffeer, bef, di lunne fore^ 
ftide og eqbntjf atf!uUi fCee, ^t)or tr0f}eltg ev ba 
Sctnlen 'om be SJeonefS^t , ^trtiee @flb U^efom be:^ 
fegltbe^ atM ilU .ffulbe^enriDeg af ben alminbe* 
Itge ^orbarDelfej om^bem, bet iHe \fo(g(e beteg 
®ie(e ti( JDaatUg^eb og @f(tnbfel, men ncerebe 
flofrfe'og QDbe SejIutmnQet beti/ 09 meb jiabigf 
%it>ox flrabte at fcette bem i ^tetf ! '^t)ot, tr^jlelrg 
et ben anben^ bermeb faa n^ie forbunbne «San{e^ 
at ®ub t)at meb bem, t)ogtebe og beffietmebe bem^ 
ttbfrtebe bem gtennem (tUe $aret/ tnbtil be ][)at)be 
fulbbtagf bef , be Ulnlbe, at »|>an omfibet opfplbte 
bereg .^aab, og giemfe bfxa i ftn ^reb, men at^fydn 
cf^olbt iStrfningen af beteg 2(tbetbe |)aa Sorben, 
lob ben&ab, bt^)ay>bl ubftt:0et, fptte/ mobneg^ ^9 

I 

■* ■ • ' ' . ' ■ 

font b« ofifaa wJb0nne'2>a98tB^|le«tmel[f( atforii^e 
tiem ]^o« o§. V JDen et ttfmtfg.fhk)irt tit Sp •fittK^i 
en»brtng^, tiHietcd StinbiinQi ^omHfotpe paa 
(Sub ', pd atUibebt' ®MbS ®iimtiQi if^ imfditte 
})evf(it^^nb6 sSStt^gMlft ^eix^ v , • . • v 

S5i 1t^«r be ,^tU{^8Y';>*i inbe^irf^*! fftifc 
om 9tenneff€r/ oealffoiaberti^Iligl^t)^ ^Ddtfor ti 
beremme bem> i«e*^»iit jbe ttilbenbteS^ SBlanbf 
301^ fom ere f0bf* df ^iih^r, 'i)dt fun 6e'n ubeti 
@9fab'; ^dTIe t>e Xiibt'e >Jdre '^^^^^ 
fom »l; i>8 Snflen. bdt ben 9itie6'«befmU font 
i^an ffiiibe -^labe for <8vlb. SRen bog Dart ber be^ 
l^tKe ®^b l^eKigebe i fin @anbi^eb^ og I^DiS tv^ms^ 
pel Utvti o*> ^^DorDibt fflfenneffer »eb'®ttb6 Siflanb, 
funne fonrine^fom flrebe^en gpbe BbAib tnolSS'^r* 
ten 09 mob bem feIt>,^'o^.^Di(fe®ub jf ienf ebe @eiete» 
S5t t^r 09 tttttte ]&crt>eMcenfe j)aa aUtbm, b^r 
'fya\>t U)9tt ^abetltflen iQVtl, fom af atte- S^bttefld^ 
og Sitngemaat / faai af aOie ®^t(enbet og @mbeber i 
be forttene titte, l l^iin IBef pbmng, at falheg^gyettige^^ 
naai> be l^dDbe ®ub for ©fe; naar be'fornegtebe flet 
89II 09 lletSSinbiiig; flrcebenbe ntob ct abett JKaaU 
!ERen hcermefi erinbrer @^rt|lt Rivh paa benn^ S>a9 

. bem> ber J^ije fliftef/ nbwibefV ^^^^ be 

^ijlne SReniftl^eber ober SorbenS .^rebS loxnmi 
bem fafnemmeUgen tl^u> t)eb I^Dig fDcere 9R0te^ Deb 
]^t>i6 Mobtge ©j}offre(fei^ bef li0hU6 , at be f unne 
famie fig i S^rtfli^apnj be fomme bereS ictveti 
i^u/ fom i be forbtgongne Siber. forf^nbfe QfijU^i 
dmnQtlmm, og l^biS UnberDtt^mng , (or e«. (^<^^ ». 430 

* > 

^tt\ cttbntt iiMtef > Ipbe? mb iU 9S» 3 ®arbe» 
kfi^eb eipiahre^^Dtcnig^ebertie i.me Soitbe be Stlanb, 
^^U^^^bii)4)Mi0f jhe ^ ba M"^^ f^I^ tutffen mc bUt)e^ 
9K0tle>. ba jDdoj:^ i^^mennefSelid Sant feb i 
B^pifM iirW iffa^e ;tafii|^^anb^eb,e?S;|Jlabftj: be 
9Kafii^i«,]^{(f.e @ttb$ ^Eavb C9)l9Jie, fl^nbte^ fiptt^be^ 
og ^Di§ Sbmt @ub- biftter^febe mob aQe bereS og 
fiaf S^enbe^d SCngreb-; b6^ffnb,.|^t)U{e Di ncsft 
JSttb taffe^for, atDi f ttane f amies l^erfpm (S^ifli 
ftte SeKenbete/ ®iibd ;jpi;b,./itn6erd())tie, fnett iKe 
|i^ittie{!cr> SErflfUe^ SSfrfo5tt|K bereS g^uepmmelfe, 
l^jt #»IIe etitobrey ^ ^Mr fiptt bet S&ar( obit , fern be 
ini^er Q^b$ JBtfianb ^ og {f»ab bet-So^ebe 

i>«?P,tti ¥k?J?e b^tS ,M i b^* t^ 8!w.bemi)eir «pe8^ 
fom tilfpmniet: beniii ^ffuVe ii^i tiOftfie ppforbifeS^ 
baabe tt( a^ fftentu |)aa btt ®obe/ bf l^aDe jiiftet 
fpt oS, 00 tUvat efterfvlge bereS Spbfpor«. Sl^i 
t)tSfe^gen ba«be fait og Pol bet |tee megei SOtere i 
.Sftbe4i og i iSj^i^i.^itfe/ enb l^ioab bet aUietebe 
ct fCeet; og i^t^or J^0tt t)i enbog meb a(;0tett,e iptife^ 
be9 8o>?^^bting i )}or JCitfe/ til l^titf iSlb^Iomtneffe 
benne S>ag et tnbDtet/ Vxmt ^\ bog f>aa injgeqt 
SJ^aobe fige, at %\t i $}tUn nu er bieott faa gobt, 
fom bet fan/ fom be,t boi: og jfat t)ocbe* : 9taar ot 
betfo? pfte l^ote benSptbrmg^ at loi.jluttefottfcette 
bet/ fom'f^ine9))))i^t(ige^«nbbeg9nbtf/ ba erf tenbe 
vf bemie ^otbring i fig felo fom ganjpEe tetmos^ftg, 
fom f ot|)Itgtenbe for aUe bem ^ l^oem k^xifti StitUS 
SSel ligger paa \^ieiftu\ JDgfaa t)tb0r flrabe i 

famme 4>^hf^d^^ f^^ ^<^> ^d ^^ fho^'^ ^'^ ^^^ ^^^ 
^aab/ at ben famme ®ub, fom oat meb, bem^ ogi> 

A^ /fa/ i^^e meb oS» 2)et oil' betfot b(tce gaon^ t^tt inadj{ie<mattj|en QMS |btl^^^ ^<* wiSfor^oAclt' 

txa^itjd^tttiitt S3ebs^'f(mi^V^iuibtiit ilfe J^ak^e, imstt 
ber]^og/om>dbaiifdeM.l^eIHde.r^Iid^ bet . 

®obe^ |)i)C*flflin/Xitter^bc tre.i^eflbbelfe^^ - ^ 

^ fcivbebre SUJptanben ^{i^erbin ^ ]^t)o fait 
tHDie om^ at betee.er «trJ^irtd:i)ligt? 9a be,^^^^ 

feti)t,ereb^ SSidtidft^/ be funne telmttfie/ ^ald^nge 
bereS £)age gaae^^en^t 9(o og SK^ag> at bet k>at nof^ 
berfpm 7C{t fust 9pe;bnt)e.i t^eitSUfl^nb, l^otl 
bet er* SKen ftDO/ c;beu f?f et •^ierteK ^«l omfalt^ 
aRetre ^ enb i^anS eget iSee ogS^t^/^ fom tlMeii: i 
flerre £!inf7er> enb be> bet mctttiB'V^h fanbfeftse^ 
@obet -^ i^ilfen @aabato feer tffe itb t Stemtfbe« 
od ))enteir/ at.Jbeti/tfal btinge^ ^i^abetibnu itfe, 
tunbe mobneS.?*. |)Ut(fen /®aabdn ax^it ilU: \>tt 
frotntne XStiffe i ftt S3r9jl fom en ^oriatfelfe fw^ 
®ub^ at en bib^e SSilflanb tfaliominet^ %})i ]^t)(>i:^ . 
for fie Di eUerS bette j(5n{fe? S)et er oS jo bog thbi* 
plantet af i^am > [091 iKe fan bebrage* SRen tilis 
Itge b0r t>i anfee beJ^Uige^nfEer i o& fom en S}^# 
forbrtnd^ /at ot felt> ffttUe btbrage tif/ otbet'blim I , . 432 ' 

V 

't»tnfta, itU'9l^eni9%4ibet, tiien n^fittt ftttib bcu^ 
^er ^ Wtewmflet f0m SfteiflaUt Uwit^^ -tuttt- 
' er juft htn tettM^fytb, fomJSitb l^tr ^iMf H / '^t 
in fCttlle atheSk^an8&ietnin$,9$ iff e fi^m XrctQe/ 
jhen tneb fbefianbtg J^en^^t, nieb fr{ SSejlitinind^ 
SBiftAbe t»e oS feto.^ eg im Xnbre, oq itU Zin^ 
gene om^ring oSfaalebeS^ fom t>i ettjf^ b^f, font Dt 
f0(e^ at bet b0r tnere. . SRm bet fan.' jo eg aUfam« ' 
Men foratibteS, eg (Sub gat) fOtenneffetbaabe 3nb^ 
figt i>g' Stxa^i ti( at forpte bet i npe ®tilM\ex^ 
^\>o t0p1tge;.at l^anJ^aropfplibtben 9eflentnte(fe; 
]^t>otrfot: l^an leDer/ berfont ^an Sntetfan eft^r(ab« 
iebri , enb l^an . forefanbt bet? @ee i tit en^t>er 
il^aanbtering ^ f^ tit iBonben^ - bet . nnber @u)^ 
IBelftgnelfe flatfxetnfbve SSc0b af Sorbent fommt 
t)et af fig felt) ? bltt)er bet Ufcugtbare fntgtbatt, 
fnt^ff eS be negne 9Rarf er meb^t|>0fien8 SSelftgnelfe^ 
nteb mirtbre ber ere be^ font iff e 'n0te$ ^eb bet, be. 
foreflnbe^ men ant)enbe Stib Dg ^litb tit at Ratine 
bet n^ttigere og bebre? ®ee tti bit Cmb^be^ fee tit 
bit^nnfi: finber bniffe aUet>egne 9){eget^ fom bu 
0ntTer anberlebeg^ min fom bit Detogfaa^ ibet!Dlinb^ 
fte tilbeelg/ badbe t0r og fan otnbanne tit bet SSe^ 
bre? !Ken er ba — for at t)enbe tilbage tit miti 
ZaU6 egentUge ©iemeb — er ba ben c^rijlne ,Rir* 
fe§ Silflanb paa Sorben^ er ben ene uforbeberttg ? 
SDerfom t>i erfienbe bet fom t)igtigt> At SRennei 
ff ene f)olbe§ fammen- t)eb ftarf cfre SSaanb , enb be 
blot iorbiffe/ berfom bet @amfunb , ber nceDneg ef^ 
ter Q^w^i 9lat)n/ er og l^eQtgt og bprebart , f unne 
pf ta virfelig anfee btt^ Siljian^ fom faa fulbfoiit:: / ■ 433 / 

mm, .atiWiSnteitwm^litow at j^njle hierfor f ©pet 
6f>ttjii ©rb faa wgetigen iWanW #>^ rt betfaa 
b9&t liNfo^fit^ i,0tl^^Jrt J9^n9e{!e$ ^j^^ 

aOc/ iKia^e S(treir( pg Sii$0i:ete/ btbrage tU, at 
bet ogfaa ^tv bli^a Ut>u ?. ;r f ^^^ ^ 

«^ette 69 faiMttbenbart, atjeg 2nMhifypt>n 
at titfm,. merj.j^cttere Jj^tOenbe? 6berS fOpmmi^ 
foml^eb tt( et anb^t ^p^tQmadU J^xm SkmkW foxA^ 
paa faa ubitcerfet en SRaabe f^aDe garnet (S^i^ti^i 
MxU, forbebrebe ofifaa'berj ficete, be^fprefanbt 
bed/ fjrfbfommebci ben^. renfebe bea — f 0? 09^ 
ffuHej)! pgfaa 9{0rt betjSawwe ?; . eljejp |wtbc ,|»tte 
ajljfuj^be Hbwitet.faa aH;e9ef, at bijunne fibbe ijlp/ . 
(^ot>i ittg^.@ranb{fftind .i^i.bare, jf^Ibe. (Sanbi^ben/ 
at bet ex not^ mat Di HiPxMKf ^^ox^w ^mlmi 
r-r.Sabei: oS fonftaoe l^t)eranbrel SDen (i^tftjuc :£«re 
cc, fun eetr, oq ufot^anbexlid , 17a| ; Qcib ^Ad«ne$ 
@nbe Dare be^ fiimme> .fom ben t>Ckt i ftn f0i:fjte S3e<f; 
gpnbelfe. j @ribeinftgt|b|^o|b @anb]^eb> ba ma^ben; 
P8fa|i paiie l^ettig og gwbbommej^ig ^. t^^i b,«fpx :tib^ 
giDer ben figj 09 et bert iteiu, H jfan.ber Sntet 
txere at/tage, fta.,'S9itet, at. fpranbi?e?y faa^iftfonr 
©nb tfte fan ,bebr«9^ .fig l^Uf(?n.,b{9 4>^»ft«« 
Sotreer/ Httetunn^^^ tTttQe vHf fe Jfl^. ftb^o^nf e^ 
tntn- t>i maat lotte bet af Sl^nfli iDrb/; af |^an& 
^|?PJiIeS SSibneSbprb / |>i)ilf ^ i^jin. felv i&apbe, .nnbfr*^ 
iHtjl og bannet tirat fprf^nbe J^anf ^^UAngetium 
faalebeS/ fomj^an PUb^e l^ape be^ fotfjipn^l^ r: ^en; 
felp ©i^rijli £)rb bievjffe.gibet p8 |W;at/ftfi:e^^i 

' 2 S&in\>^ • Vi^^ / 434 .' /• S3(iiibe, men paa bit ,«>t fCttlbe MiWdtUt, fou 
ftaat bet ; og UtU tore Di if f)^ paa een^M^ , men 
eftet^aanbeii^^' 2>erfom bu trebelfg og fnmi^r ag^ 
tet paa he @anb|^ebet, fom be ^eHige @(Ht>ter for^* 
f 9ttbe / ha i^tl bu flrai: bpbt i bit ^tette ^W f or# 
nummet; at bereg IDpritibdfe et fra SpfetS ^aberv 
fra (Sub feto ; be t>t(le ^at>e beDitfl fig for bin ^or« 
fianb, bg bedit^ 'ft'd for bin ^amm'ttig^j ' hit 
Snberfle t>il f^a^e fornltmmet / ^t benne er ben Zvo, 
]^t>ori <SieIen alene fan ftnbe ^Dile« 9{en bu tAl 
^fdot ^e fnnbet Vbff tStgt , fom oat big ft>art 4t 
fatte/ ^t)id fulbe S3et9bntng> ^pifi Sdmmenl^cei^ \ 
ineb :bet ,£^9rige bu iffe fbrac funbe tnbfee. fbn^ 
]^0rte forffieflige Ubtotfntnger/ og bu bibfi^ il{f^ 
^rar> ^tuifen bujlttlbe foUtuttU. Smibterttb; . 
jo tongere bu betragtebe , og fr^mfor )Cff/ ii( %(^« 
gere^tt 0Debe (S^rtfirenbommen, beftomere.blei^^ 
faa ^eget big ftart / fom tilforn Dar big bttnftlt^ 
' bin S>om bieb rigfigef^'Og faflere^ faa bu^fnn^ 
txelge mell^nt be ab{f tUtge SReeninger, metkvx "^i^ 
btt tilforn toibtebe ; bu botebe t bin 4>erre$ 6rfi«u 
betfe; : £>g httU ^aahtt' bu iiben SbtD(; at jfttKe 
(pffe^'b^ frembeleg; naor bn foreftttt^t big b^l 
®obe^ ^t^orfor bu b0r be^rcebe big, ba glemnteit 
bu bel iffe hen^ S5eflutning / ^lebfe at tr^nge b^ere 
inb i @anbbebeft8S0nbii>mmej nadr bu beber om bet 
@obe/ btf bleb^ber/ ba glemmer bu p(l iffe* ^ 
S30tt; at ®ttb bit aabne bin @ieI8 £)ie/ |ikia b>tbii 
fiebfe f (arere ntaatte jTue l^am og f^ang Saobl^eb^ 
SRen ^odb ber faalebeS f0mmer fig for bber (SfnUltf , 
bet f0mmer jtg be( ^gfaa for b$ aSe jtUf^mnt/^n. 
X>3faa ^pf^tivi »i jV for^nebe i S^rifii Jlirf ey paa . \. 435 

r ' 

bet Drfftttte.qnbet^ife ben @ne ben:7Cnben^ >mebbele 
^)oetanbit, ^^xi^ t)i fanbt^ pM Pit at bet\)cb ten 

, iaxt) ifom ))rforf$nbt; oltib tnaatte U(ftb0 ftt(b« 
Wmncre -r- itte at bee ffutbe fomme en np ixtxe, 
mtnat ben famme/ ene, gawle/ ^cUiQt Saere maatte 
Mtbe jiebfe tigtigere fot(l<^ae(^;. ftebfe/flarew f^en& 
fat, ftebfe tilgangelfgere ifot 2CSfe. :; 2C))o{l(ene tatte 
jo og faaUbeSv at bef0t;{l fremfatte SSegipnbelfeS^ 
(Srunbene, otibe titttgemeb ®mbe(aget ogf aa f0gte 
atjubbdnfte be^eS S£U^07ete5 f otftanb eg ^rfaring^ 

. faa 4t be omf^ber f unbe tdle aSiiibom meSetn be 
Sulbfomne^. ®aalebe§; jtee * bet frembeteS i 6^rt{H 
j^trfel ^(brigflanbfe ^nnbff a6eng ^remgdns , <iU 
tib bpbere Jbefct^et ^ altib Haretefbrflaaet ntbrebe 
ben ftg: flebfc ni>ibece > og wc^ ben l^ettifljle af aHe' 
jtnnbjZabei: fbtene fig ai tinben ttgtig og gat>nltd 
Snbfigt^ tttobtase!^^ fra S^iftenbommen t)g ftraate 
bet {gten ti(bage<bet})aa!^t atbeibe berfor vcztt v6 
aUe en^tUi^9liQtl £)g I^dqit be{f)Dtteltgt t)ilbe bet 
t>cet;e;^ om m ,af benne ^QnbflabenS ^remgang t)ilbe 
befrpgte nogen gate for 5£ro og S^rtjptenbom I S^i 
tr bet enb faa> fom en fo^flanbtg SRanb :l[)ar fagt^ 
at t>m l^alDe AnnbjTab f0re? bortfra @ub, ba er 
bet og faa/ fom l^anfeut.tit/ at ben fttlbeitunb<: 
flab f0rcr tilbage fir®itbi 

SRen { bet flRennejtene J^anble inreb be gubbonts 
melige ®anb^(ber/ba l^oenbeS bitiFfe bfot, atbe m^ 
berttben loirirbtdge^em nf i|(tf otrtntefit , men ogf aa^ at 
be f on>enbe .^q, f orf alfE e, bem ; og 'berfor ,et bette ben 
anbetf ^Ugt> fom tri t behnv ^enfeenbe ere .6^rif i 
fiirf e ftplbigr, * at t).i renfe. bm ijfjriflne 8a«*fra 
baarlige $i(feftimger/ .fra' IDvei^ttftKtv^ D^\^ , \x^ \' .^ 436 

iiore %ottiemftet, ^Dig.3^vfom^eIfe,^i,i.2)ag for^r 
n^e, at be: paa bermt Wtaabt^we tehfefc faen i^tip^ 
ntiavt^ ^erfom ben %axe f^nteS na^r, ol bet, 
fjom be fot'iOQe, t^ten ffttlbe tmnge tnb .bfattbt tfS^ 
ba finite jeQ, firceJbe atffUbre. 6ber benntbeteS^cttfi 
tiene^i bend fulbe @Ianbd/ ba tTuIbe>j|e^ pift 
^ber, ]^t>ab bet Dir^ SRetipeffette J^ube'^faf iflttbetfor 
tien fEi^ntie ^ri{leUge.®atib|^et/ ':me!b:» l^ptlf^ ba^r* 
lige, tr0fie<l0fe 9>aafttiib be l^aDbe flcfemmei. 6^ri« 
jti &itle , fiDotlebeS be meb beti ^xiftelxQe %ti^fji 
iat)be^ botftaget @ubg iDrbS S^d dg Si^rifti ftinbe 
Sro. ^t Dibe iffe^ naav ben Sime fomm^i;.; Jbd 
bet ogfaa bknbt oS tit tate f otuerbent . at btuge 
ivitfyixi \tcetfe &pvoQ itiob ^MehemmetS ^i(b^ 
retfer j men; ba goren. f ra benne r^i&e enbnu HH 
faa nat f9ite8 at frue'tjop «irfe ; .fia^(ab*jf,.o^-aiti 
blot mtnbe 08, at^ber.i^faa l(>Iattb]|^ oSijo er 0t>enf 
tro nof at tarape tmbb> lattetli^je SR^eningec^ ^m 
bog jWenneffene ofte J^blbe fajiew Deb, renb Jbe, refte 
og fanbe; at tn f^Qt for>bebre itilftanbeni t jS^u^fit 
..Rirte/ i bet Di jir&be at ubi?^bbe Duettcoen riwb 
benS bpbe JHob/'i brt t)iDibne mob W JSKnl^eUigi^b^ 
ibetuti D(e{(e'bentf;^b^r>)ta^ neies meb b^n b0be Xxo^ 
t^i tenne Dt( alttb ftnbe mange itilifcmQeUr eftecbi 
bet iJijlnof er meget (ettere at tiene ,®ub »tebifia:s 
hetner meb en (olb S3<Ctenbe(fc;> e^biXanb 03 
®anb^eb. . iS^ob att bette, H^t'ieQ , . ff uO^itii ))aai 
ge, Dibne, jlrabe^ flribe , b^jrttage .ettl^Dei> f alfl 
S^t0flV paa bet Sftenneffene xaaae fege ben fanbe^ 
tlufte etl^t^ert bebragerfl S^Sy |)aa bet Sltettnejletu^ 
fffeJtuUt vilbUbeS beraf, men fero|) eftei: ben 42>7 

I 

' \ ■ • 

taQt oQxnb^czxpt, ^^t atte^^^rtfli JDtjb ete.2Canb og 
ere StD : ba foirt)0bre Dt ^n$ £it]^e$ Silfianb^ 

-SWeit i ,hW t)i formane til at traflte eftet bet 

SSebte^ba (abet lis iCfe glemm^ben anben Sormdf 

fting , fctm iHe ec minbre t>igtia/ ben uemfiQ/ af 

t>t for ^e« S£mg maae iircebe o^ 'bet)are bet ®obe, 

t>i aUerebe i^ax>e:; og berfom benne ^ormaning altib 

i^ar t>ceret n^boenbtg/ ba.ne;ppe nogenftnbe.mtre/ 

irib nu» S)t§re ere nemlig SBeDoegetfeng^ Sibf r , t>a 

'UUe fpneg fcerbige tU atom|labe/ at begpnbe no:^ 

^etSlptj pg b0c t>i ba iHe mebe ben frenrbrufenbe 

^Der meh alDorllg ^^aaminbetfe/ . at bog €n^t>er 

f^^rfi i^ fin ©amwitt ig^eb px0t>n, pxti ogfaa bet/ 

l^an t>it af|f affe / ber afffajfe*, om ogfaa bet^, |)an 

far at bringe, er bcbre/ . S^l f wnne SRennefler for* 

bebre SSil jianben i S$erben ^ ba funne be ogfaa for* 

Dcerre benj og en fergettgere Sienefle funne m t)e( 

tffe mfe, enb ben^ berfom Di omfi^rte bet ©obe^ 

font faa DanfleXigen^ faa (angfomt, tneb faa megen 

^njlrenyi^lfe og Spoffrelfe er opfert — omjiprte 

'bet^ og maajfee ilU mbt, ^t>a\> Di ffuUe fcette jtf|e:> 

bet/ ©ieiber ^ctU for atte menneflelige gor^olb^. 

ba Del t ®cerbete£l;eb for tet> ^^Dorom Dt ^etmu 

me(l tale; Zf)i ^^ilUn er. bog ben 55^^ tienefte, 

berfpm: fen: maaflee for|laaer,at/l0feL bet c^rifine 

^amfwtib, men iff e igten at befajJe bet? at frem^ 

falbe St^iDlene , men tffe igten at beflprf e £)t>erbe« 

DiiSningen? £)g ^Dab, ^\)i§ Ut , bu Ufer^ ^r 

bets^eKtge? bet, ^t)iS tKnfeelfebn gi0r tbioJfpm, ; 

er bet @Mbe?, @aa gtorbe J^tne fOtisnb if fe, t^DiS 

^f))or bti#ger/ at bu;tr«ber} be oilbe (oi;ib<i)xt \ ■% ■■■.•■• -438 ■ -■ • 

e^rtfit £tr1e> tffe fulbfafle t)en j ,be toilbe: ftff!affe 

S^evtxd, nvenr i bet famme befcefle benfotibe S£roj 

ht Dtlbe tffe ffabe ^tfng n9t, men bea gamle ©anW^ 

j^eb, fom ]o bog if fun fan txere eeir, ben Dtlbe be 

f cemjliHe I tt^t 29« } i ^^en l^Dbe be fett> funbet-^reb^ , 

og )>eb ben t)Ube be git>e -^nbre Sreb. Htn heximob 

"fyMt t>i ^0tt ^ange , ber {l^nefi at ntene/ . at aHe ^ 

forbidangne TCar^ttnbreber Date mb^pQebe { 8{0rf e^ , 

^alle be l^engangne tl^dige bog t^^e i^anfunbtge og 

blinbe, men at nu omflber begpnbte i be ftbfte SU 

bet @anb^eben8 tette Spg at firaate/ og at, naar 

Di ftin foragte a( ben SStigbom, ber forf^en t>ar, 

ben, fom be @amle ^en^ebe af bpb $ot{{mng, af 

(ang Grfotingr ogbetimob Dtde mobtage ben, fom 

fan DtfeS oS ))aa SingemS £)Derflabe, faa ncn oeb 

^aanben, at eni^oer^SDaare fan grtbe htn, ha funne 

Di tin omftbei: fomme (angt Dtbete, enb atte SSife 

for^en fom. SRen fuljb. af TSrefrpgt oenbet jeg min 

S$eti:agtntng l^en til be ^avxlt, ^t)i§ j^edige 3^ns 

lommelfe SStbeit if f e l^ar f unnet ubflette ; jeg fper^ 

' ger mig felo, fpetgci: gn^oer, fom ^ax gelelfe foe 

bet, bet ubgi0t et fSlenneffeS SSterbig^eb: (abe ha 

biSfe ftg fotagte?^ Seg^eret beteS ibrb, en m«g* 

tig9t0{l talenbe om @anb]^eb og 9tetf<etbtgf>eb, om 

®ie(en8 f^celfe og bet eoigeSio; og langt anbetiebed 

beDcege btdfe^tb mit @inb> \a neb i bets bpbe 

@tuttb, enb ben matU%aU, font felo if f e t)eet^, 

]^t)ptfta bett fommer, bg i^Dov^en ben fater, font 

if f e troenget t{tb i ,^tertet , og tffe t(ir)er , fom in^ 

Ngen Sotol lefet og int^tn Scengjlet fiittet, fom t 

3)ag ttcettet be S^/ bet> i^^re ben, og I fSIorgen 

forgiemme^; 5eg f omthet \§tneS «ewtet i^u , z% • , 439 

flarff/ ^ettigt, refffaffenr 8e»riet , f otf^^flt i. fQflfre 

^rifielfcr; i trttcnbe ^iifec^/i Wttre ©orflen Kg 

(tfler mjfl , at ben iare^ fom fVlWe betp wel^ ftam^ 

menbc 3wr^ fpm ^ptf^be bemmeb'rrtfinbia S^raft, 

fotn^gat) bm SKob ttnber affe ii\>ttS0i ^fib^niZn^ 

g^jlei: — ^ ben g«re formaa^r bog i)etiit banne 5Wen^ 

iieffene til bft# be jftitte *>are, 09 at^^o Ut \9U 

get beir, ^anbrer bog t{fe i SSanFunbigl^eb og $9{0r- 

fc^ . @fal Sroen f UttbeS of fine SBirtHinflcr ^ — ml 

bafee;f> ]^r)ab |)ine8 Sta.mrjfebe.i beni/ ogfammenr 

liflnft bermeb gritgteriie af ben.8«re^ i»an l^ar 

mflet fa«e ijjebfh - er^^ii^bom/ SRetffoffeti^eb^ 

. %%oya\)it , et .Uegennpttifi^bv er SRobi 09 manbig 

iSraft b(et>en almintiengere, :ftbeh be ^orefiiOfinger^, 

i^m ^ne t bereS Senfi^Ibig^eb antoge for fanbe^ 

et;efble»tte (ielbpere? J^g ]^\)itfe ew be^ fojn inejl 

lege at titeflribe biSfe^oirefiiainger? 9Ron iffe @aa^ 

banne^ fom iHe ereble^ncrforf^gte/ fom iffe mbe 

1)^0^^ imt bringet ? tf>i;%Ibeir og Srfaring pleier a( 

fe!:ire XHzxmtu til ^^^ttfiehbommen } etter ©aabanne, 

fom jCtsh TJ^aDe Iibea j^eUIfe ^eraf^ l^t>ig fotbe luierter 

^u?r(en f iinne fornew^e t^^be @l((S^er eUer b^be @ot« 

gei^ SRen fl!ftt jeg ba ferll J^(ti?be* mit ,^iei^te, inben 

jeg^fan Dotbt niis? ®{a^ jieg i#^Dbbeaf mln ©tet 

bm£a;)igfe(^ fom i^tbner^ om ben^ ^m iD))rinbeIfey 

l^i^^tf en iff e bet 3orbtt7e> men i^ttn bet ,|)immel{fe Iw 

ftitte^^ .@f al i^g ta;re at t»inge @am»ittig|^eben, faa 

Un^ taler fielbnere^ b0mmer minbrj^ firengt? @fa( 

jeg 4l0i>e min l^t^fr^gt for ben il^0ie{le§ SRetfoer^ 

btg^eby jTal jeg jocenn^ mtg. tilqit betragte mt^ Vn? 

\nt\)i6\tt fom;mini>re Dt'gti^t? ®{a( )>g ((treat* 

giere Affe mine ^orbinbelfer >fntr^^ tn^erU^e « oSCe *440 

miAt%0XH\w^fiUtt/t% f0tfi faaledeS t)drt)e bHSt 
~ D . ttci I ben totUx,»4^m min ®ict fan ftfibe 
il^m(e^ fom i SttbbomtneltSv 6!ahbf^eb, benmaa))a<i 
ettigan^ b^t^tt^e' Ds.ti?0{ie ben i tens Snbetfte; < ben 
mM intet ®ob(^9iQ« iubfp[efte af mit SSoefen^ beik 
maa Mtffe mxxt^txothtn^ tfUt^t @Dige og ttfor^ 
fidngeligi?^ . tfafife @aint>{ttig]^eben ^ Doef f e Mtxix^^ 
]^bett og)^e gt)be Sf0te(fer/^:ogtnaataU beter It* 
^enbe i ni%;^#fom bee ^cert^ tet^nbe / ba f0i:fitn<ta 
ben giDe xax^ Sc0ft^g Sf^^ ®aaban Dar benS^Ete^ 
^bit{enJ^tner?ttrt>a:bigr*!Bli»nb>beFfenbte/ fort^il^ 
fen^e f cenrpebe/ eg jeg l^W' ingen anben fnnbet, 
^ttiob i^t)U{tilcted flitlbe 0n^e at Inortbiptte benne^ 
';t :'c aSt I^Defagt, at ?C|»fHene begpnbte tneb be 
|p):9« 9rnnbe/* og iftier^aanben f0gfe at f0rt bereS 
:St(]^0ret^ til |h0^tete @t:ftenbe(fe; men t)|)l^t>ebe be 
biSfe ftben?ixmfar Spfniiigen bar fcerbig> toge.be 
ta ©riwbwiben' bort? ^abbe be ftben anbrrg«r« 
,;bomm«^at: fttktpttb^ fom ffnlbe igien afffaffe be f0r^ 
fte, I^Dotmeb bc/i^Mbe beg^nbt ? Sog er bet faa(e^ 
l^eS^ manmitif9ne$,at|(n:ef}tae ftg @anb]^ebeng $rem^ 
gang) S^iPtenbommend f0r|le/ txefentlig#e ©runb? 
fanbf^ebep ICuUe efterJ^aanben f<)rft>tnbe i tn \)0mt 
SJiiSbiifttu^i^SRaar t)i (ilfowi^0rte om ben ene, fan* 
<b4;v'0m bin U^ttht'®\x\>r ba ^0te H nu om en 9^a* 
tut, famMfefbi0g.folb>9d>itber)ti^ ffal frembringe 
attfrSEtngy, ffntrf)eit i^nbefiemte UbtrpC ta(e om 
M^^t ©ubbomin^Hgf/ fom ffat gtennemtrange SJer*. 
bet!/' men^Dowjeb faaoet be ^ ber taJe berotn , • fom 
i>i>->|ier l^we, S«*«ttfuttne'tff^ ®fal 

' ^hetu po^vtfMi&bmnmtni l^tefle SRaal ; t>a Dilbe 
f^d^t^el 0n^t at fttnnfe forglemme al ben »fisbom^ I ' / 441 j«9 Ictttt, 09 igien at thtU, ][^Dab jeg Wf fom 
S3arn ; ba jeg troebe / l^Dab ben ^Senfolbige troei:/ 
at ber er en @itb / fom (eoet og flitet/. fom t^eti 
Jbaabe on} ftg ofl om mig* ■ — SlaarDi filforn l^wtt 
cm et Dtiji og naabigt^orfpn^ ba tilftaat nu 9e( 
be Slefie, at Singene tffe brtDeS om efter MDt.^ceii4r 
belfe^ at be ith regtereS efter mennejTeligt ©obtbe^ 
finbenbe; mitt be mene at \>au b(et>ne meget Diftre; 
naar be lale cm en ®ftebne/ ber raaber/ cm en 
Sotubbefiemmelfe , l^Dotefter. 3(Ittng gaaerftn h^b? 
Denbtge, ftn ufoicanbetlige ©angi 9Ren fEuIbe bette 
Dare SBiiSbommenS 0t)erfle ®))ibfe ^ at jeg omjtbet 
erftctibte/ at jeg er ttnbergtt)en en bltnb ^abt^cnif 
big^eb^ font eengang for aUe l[)ar befiemt 2Clt, I^Dab 
ber jf a( t>eberfareS mig , . nbeSpmret om rain ^tfn 
eUer min ©trceben, ba Dtlbe feg t)el «nf!e, at jjeg 
igten funbe fiige neb^ og Dorbe> i^ab jeg t)ar fom 
^arn^ og troe, l[)r)ab ben Senfotbige troer, at ber 
er en^aber i ^im(ene^ fom feer mm SB0ie , fom 
l[)0rer mit @uf , fom forbarmer fig / cq fom ogfaa 
annammer min Zah — Slaar jeg fra mine f^rjic 
2Car af ][)0rte om SefuS gj^riflud / fommen fra ®nb 
tit SSerbeng . Sretfe , at MtS Stncte tlulle b0ie8 i 
l^ang ^a\)n, at.^tmme( og Sorb {unne forgaae> 
xmn ^anS £)rb Cunne tfPe forgaae, at alle Siiiis 
bomS og £ttnbf{ab6 ,0tigbomme ere ffiulte i ^am, 
at ^an er b(eDen en ^orligetfe for ben l^ele SBerbend 
®9nb/ at ^an {an og til giDe bem/ ber troe ;paa 
^am, et eoigt Sit)$ og jeg nu l^orer, at be SSife og 
.S^Ioge meftre fyanS £>xb, . og forCafie bem, naar be 
t)iae / at be fort>anb(e ]^an& @t>ange(tttm8 S^lb^ tit 
en fcebDanltg / baglig kalt^, at be (ortiix^t V^^ I 442 SbexliQ^eh, fo? at l^an flat DOirbe (tid @n afbem, 
at be ta^e ^an$ %ox\omnQ boxtfta bit f0nbitfnttfie 
^tnte: ol bamdatte jeg.t)e( 0ntTe at funne glemme 
beniie i^eU SSiiSbom, og igten at mtfbe bcti @enfoU 
^'jSeS glabe Sittib; fom iffe tDioIer om, at@ub 
]^ar fenbt ftn eetrbaairne '@0n tt( SJerben, paabet at 
l^Der betiy fom ttoer pad ^am, ilU jtal fortabeS^ 
men ^aDe et e^tgt Sit)*^ S^aar jeg t tnin ^arnbbm 
]^0rteog troebe/ at bet er en anben og bebre SSer^ 
ben, I^Dot be Stomme ttiffbfl gaae |^en, og i^rar 
hi, fom l^etr abflilteS, attet famleSj; og jeg nu ^0$ 
ret beta, ber ere {loerfe not til at funne unbixtre 
tlb0be(ig^ebend ^aah, ^ife nof til at funne for^. 
{fare ®relen$ Stovfom et 9latttrf)H( af Jbeuibfil0fe 
J(riefter^ ber abf))rebe:g/ naar bet l^ar Daret ftn 
iSib, (igefom Stegnbuen t ©(pen : ; ^jf tilbe jeg .ba 
glcebe mig, |)t>td Kd ogfaa ^a^be naaet tU benne 
JBiidbomS @ptbfe ? fEttlbe {eg ilh i^edere 0nfEe at 
9orbe Igien, ^t)ab jeg Mx fom S3arn, igten at txoe, 
at ber ere mange Soliger i mitt %abtx6 .^uuS , og 
at leg ber igten jfal finbe bem/ jeg l^er maatte \at>s 
ne? S£^i faalebeS ^ar jeg ilU etjTet mine SSenner^ 
At jeg igien f nnbe og vUbe glemme bem, at jeg f unbe 
taale ©CilgmigfenS^ S3ttter|^eb/ berfom jeg jfulbe 
tcenf e mig ben. fom ei>i^* , 

S^erfom t)i paa benne ^SOtaabe giennemgaae 
enl^t^ej: df be d^rijielige Soerbomme og fammenligne 
bem meb be mobfatte, ba {fi0nne t>i Ut , J[)t)or ber 
er Splbe og ^eb^ og ^Dor tomme tr0fleSl0fe £)xbi 
@anbelig, bet er iffe SStigbom, at Dt Dige af fra 
be f0r{le e^erbomme, fonhalene (unne ;O))l0fte 09, 
J'pr/4^ 0ielen^ men btttt et SSiiSbom/ at»i jirabe, , .443 

at forflaae b^fe Soerbomme ftebfe llatext, at fot^ 
nemme bereS Stvaft fiebfe b^bere/ og at brtnge bem 
i Sotbinbelfe meb 2(tt/ l^Dab Di eUetS ))ibe« SBtOe 
>)t a(f faa . fbrtfatf e l[)tne^9Ranb6 SScecf, fom l^atue 
forbebret t>ot &itUS Zilftanb, ba er tet ^ttpaa, di 
ffude atbeibe ; ba {fuQe Di opreife' ben (eDenbe @ubS 
ICItre, berfom 926gett Dtl omflprte bem, ba ff uUe^oi 
prife ][)anS Sorfpn, berfomSlogfn'btfiJotter btt, ba 
jfAt Scfu Sl^rt^t £orS Dare fom bet S3anner/ ^Dor* 
ttnber irt flribe, ba jfat Uhebeli^^ibin^ jQaabvatt 
ben Ubftgt/ l^Dormeb^Di trefle o$ felV4>g tr^jle 2(n« 
bre« ^an, fom Dat meb^^ine/ ben (euenbe.Qub^ 
DOC ^etreS Sefu S^rifJi gaber, i^an jlaii^gfaa Dare "^ 
meb og/ og fom fitbtnbtil# faa frembete^, ^affyaix 
op^olbt fin @dnb][>eb jma Sorben/ faa at ^au&^ 
9ftaDn maa j^eQigeS oq l^dnfi 9tige fomme^ . 4^an& 
er SStiSbom oq 9Ragt og ^t^rCe^ ^am Dare ^te 
og 2a( og 9m6 i a( ^Dtgl^ebl Znttt. •■ .v ■ •.■♦ . -■'■*■ 


•' •). ^ .JD ■ / ; • . «. •--■,• 

••»..■■ , ■ , \ ■»•«* .. . •• •• • ■« 

■" * ■• * . \ ■ rr^iiUn-'i- , i: '^ t iJ^TB' * 


V. . . ^'^y ■ 


• .*. U\ 1 »'!t , T'*^ 


' 


-t 


\T ' 


/ 


;!■•■' - 
• 


» 


V 


* *. 
J- •'■■'; 


': in ' '• 


•; ': ' • ^ \ 
■ 


. . ' 


^?^. 


■• .X' 


's 


;!^f>»-;' » ;;^ 


^'. 


< 


' h^ ' 


1 


*0 r. 


. '? ..Ifll 


*' ■..r.T "". '■ 


♦ 


' ' .11 


.>MJ 
: i: 


;>:* ^ir-ir 


J . •> v, .; ;- 


■- 


■ f 


* 


, ^*i.^ 


»'..«'. 
u 
• 


>•♦<<•■ . 
• /r>:. 


"vt '•^r ■ 


•. " . 'iun * ^ ■ " 
* >•■ ' 


J 


• itgtenaf 6l()ri{li £»lmne>H{ a[$erb«n*> / ®ertil figtebe 
Dgfaaal |wn(ig"iJate'Og otfJ^andiSicniing.jj S)berti(^ 
ffgteb^aarttt 9ttb^'^|i(^n yat) fihe^efienberc/ tf^i * 
i>€b bekM ef*evf0lgelfc.itiaatte te mnbc jSub&'SSei*' . 
bel^ag / 1^ iwadtf 8' gredt»::befceftefi'imettetoi bent- feii> 
ittbb9i?b^6.f d ^i JDtrfwi SKettncjIene tet'iagf tbge brC 
f0rflc 09/ftiHre'>§B«b'/ife?rfom «« t^t eljf ebc ®u^^ af 
bereft gan|Ee ^ierte/ @ie( og @inby af ul befeS • 

S?ormue/ ' fKtm? '^eiigbne^ j^am Ipbiftr^^ 9^ab^ ^^ 
enb frcEDer'bf >bent , .ffutbe /^ttb ba iHe ogfaat^lfEe ' 
bem, og fm«4: SWfccl^i^gf^^are oDer^bem? ^^Set* 
fotti 9l<mwjfenc [H^'^^ia^ogej ht( otibetiif (S^rtflt 
^ui>^ 0ffenpt>et eljJebc^ttt gioc(te fom fig fett>^ teti ' 1 

tigt 9^ fietUQt ^icxtei.iitii'^atio ogfaa 'ffribm In«v 
og alt £)nbt ubflettet-NOg Inlagt SR^n^ftagtet l^ele 
^j^rlflenbommen arbetbeV' )^a at btt^ne'^iod^'itfjP^tt 
fulbfommeii St>btd^eb' tmaf^ bisfe -l^eUt^e og fat%^ 
9i0reRbe SJub , ftd^^t Di i i;rigeiitiiitbe ' f liftrw 'ettet 
t)iQe ftge/ at tisfe .^ait) ^ntit 4i^t)e tibrem 
Di bog befienbc/ l^txe^ uitt^elig iSRfger^^i^ rtwbnft 

fpnbeg tmob ®ut> bg^SO^niietfer.;^ og berfbntiub^r if fe 
\)ar atlgi^elfi'l^or ®iib ^ <;bd^ l^unbe inU^^mrnvk^t 
^labe itg wb ^anS SJelbiJ^gj og UifowfUiiih 
t>at SSffgitJerfe iWanbtHKtnnelfw^ >bd litikbe ' ber 
l^effer irtflcn %ui> finb« ®ttb pfla>2otbitt>;'ertb iffe 
btcftibt be 4t(stmejl '^rbi^bite. ; i&eYfioi: tr 6^ri{lian« 

bommen Pgfoa en i<tu dm- ^Si%it)elf4 ; f<<<^ atoiop' 
ligen fottt bitt forbtet ; M^t^9^ti SKetme jie jlat Ift^ 
f ienbe fine ' g orfeetfer / f^n^ @^be^, ' At l^an - ftaC 
ftrabe- at afjlaae becfta/^ ^oiftfifert focfpnb^r b«ili 
ogfaa, at bet for ®cn/ ..b«t af\g)l€C«f dlrWinber^fig 
til ®ub; ier% g^jrlabelfe inti fiitbe/ l^oS ^i.hi y ^ be^ «t 
barm^ierti9> fom jTafe er titfwbigy 4)8'ber-kbf#nbtt 
(trt @0ii til len gocfojiirtg.for t)OTc ^pttberj ^bi 
^an eljfebe SJerbcn* : MW Hgefom ffi^ilienbotftk 
men |)aa benne 9)Iaabe t)U ftifte '^t^eb tn^dem SKehi: 
neffene og @ub/ faalebeS ml ben ogf aa ftift^^ub 
tiieS^tn 9Renrte{!ene inbb^rbed; berfor ftget ben Urn 
faa ofte, paa faa mange ^aabet^ at (Sn^Det fEa:{ 
af <f)tertet fotlabe fin ^obet ^(Ing SSrs^e}- f^teit , 
gm enbog bette tit en SSettngelfe, itben l^btiltot 
3ngen tetDente iat flnbe gottabelfe ]^b«'<8U^HV^ \, 446 ^n$^ifxt« Hit' ii^elmVi'^ti ifwotUbed ftulbt 9lo^ 

Stn et(io(tfe bee > • fom ^tt :i(f e oU tilfaae. %nbre? 

.1 .-'I Jit r S)ffine^^nbt^eb^ ber t fig; Jelo^ nua Dcere 
inl)|^fetibe. for etl^Mtf 92fntvi|Ee& ®amt)ittig9eb^ 
ntaa, en^nit l^tti^e o& t>tgHgete/ naar Diagteiipaa^^ 
l^i^ojr om^9gde(tgeii/ ))aa ^t)Otr mange 9Raabet Se^^ 
fuS :l^ar: mllet tnb{f«i:{})e e& biii; i^on fagbe: bet j 
be^emfe. gortftiMct: forlaber, faa |fal t)g 6ber 
forlabeS, i^i mf b .$t)ab SRaal S m«ale TCn^e^ ffa( 
'Sbsec . igif n, maaJeS.^ 'I^an iotxtt bet meb ft(et(e og 
'be{lemte^S>rbt betf^am S iUe fot(abe 9)tennet!ene , 
•]^.e9 £>«ettr«belfei;/ \i^ fFal Sberfi l[^immet{!e Sf^^ 
ber ^elUtr iffe for^be 6bet 6berg jb^ettt^^belfet. 
^d ttg^fpm i^eitt eSeirS faa ofte tnbUq^ble fine; • «ige 
tigfle Scetbomme >i Signetfer for at frem(liO(e b>em ^ 
beftp f tai^re oj befto mere inbtrdnngenbei^ laaljtbei 
tnbCt«rbte ; 1^(^. ogfaa bennr Sonre i <n : af.be f{t0n^ 
sie|tei&tgne(fer/ i ben nem(tg , fom t)i jufi nu ^lO^e 
foretefl^ ®tlfert ^ar ogfao^ benne.Stgnelfe ,mattf 
^n' ®afig.|liftet gteb pan 3orben^ t\)X bene ftmiKe, 
tnen fa<t f(ar# og* ti^ceffenbe IBtaeber ^ -vfunnii iffe 
fr«m#f 8e fig for M , iiben at 'Vt ogfc^a inoae f0(e 
t»tt$ poerbetHfenbe j(qftv^ noat 9t f omme i^«^ 
^Dormeget vi bel^o^e^ 3ilg{t)e(fe f ra ®ub/ ba^aae 
tii ogfaavf«le eor Sfpt|)(tgte(fe t\\ at tilgi^e ^m# 
anbre*^.;,/ .• •-:..; z- • • •.•.',«•:•..■ 

SRen'efterbi t)t let bebaareS og forblinbe$, 
faa )3it:i((e fomme bette fl^u, faa anDenbte 3efit$ 
tnbn^ et SMtibbel fot (jgefom at totnge {tne jDifeifjile ^ 
h^ttsAx 3 bet be ne^tlig begterebe of, ()ani/ : at {^an/ 
ffultfeJxct. ^m atJH^t^A^tU l^an bem ben sifii, I '447 fom ftben er gaaet t TCtrt) tea; @^di tt(.@(i(tg^.ji>m 
m alle f i^nbe fra ))ore tibUgltj^ ICar^ o^ fom Sng^tt 
^ar bebet meb fulb- Vtibagt^ ub^n og^Taa^at f0(e^.,<[t 
faalebeS ec bet,. @ub vil, m ffuttc iebfr. SRen 
naar benpe S30tt ^nlbeinb^utttat \>f>tZxcinQ, tict 
.tnaatte ber ogfaa t ben flnbeS ben 9ti0ifl./.i:^t)torm€b 
)>t flufbe anraaixe.@ub«4)m Sorlabetfe fot t^pre @!9n< 
ber« Senne 'SSegtertng (arte nu 3*efu$.o8 at:fi::em? 
f0re faalebed,^ at.t)t berDeJ^; tillige forf^IigfeS (tl at 
tctnhpaa bem^/ber ^at)etf^bet.mob cyS , meb fam^' 
nte ©inbelag^ fom bet> j^t)omeb^ i)t 0rf(e, at ®tjtb 
\>ii tanU pace 06, it>tt t)t b^be* @j^ir l^er^ rl^ot^ 
lebeS Srebe^S Soiret intef iKtbbel lob ttfotfef^t ^oe 
at fiiffe ^reb ))aa Sorben; o^.J^wJan tuil t\>i}^H 
cm / t^wt {lor SBitfntttg ogfaa b^ntie IB0n ma^ttt 
fi:embrtnge|Uvb^p.fom t>ii)abe bettfaatebeS/ faa ofte, 
faa aloocH^n /( fom t>l Ifmhe^i Mtfi ^ttil o)xfot}^ 
brer Dor Zevt. p&, og je^ {m^Pt>H mppt ffnbr 
tiogtt 2@miie^ atfqrebrad^/. mere oi>ereeitgj}emmeii)ie 
me^ bei\§ Snb^olb, enb^^aai; jeg^ H^entie @atigr j^nbteir 

(' ^ SSi ,»e^ i bennei ^011, Mrt . @inb dtr@tti^ 
ogbebe f0r{)^ fwUb i3i$ )>o^}^^b'I.MOd^^te Wdttr 
i)el Snflen^' i«t:brt:er:.0l5|ib cid ^^^nb^ttwlf/ i|W>fi«f 
for 9K4[iine^enr^a«)ei*S%()0ielfe. b^ !gKerr/ m» 
S«/ laber ofi iKe gtethme/ at benne S^0n iCfe blot 
er icttit SKot^d ^ir IR0))ere etter 3Ci^rt/ .fomt laU 
be8^i$bftbire, at bebe» . S)et t»ar S^U; S)tfci)).(e^ 
^9em l^an f0r|t ioprte bentie S0tt>.' ai:be Ihrfbe fresh 
fi^e ben 1 bere& eget <9lat)|^; >^fdift ^bev ^ ber ogfae 
f<to (»a«be be{fo»^ atdbmi .9m% fdntbe^oxU^ \ 
I 44» bit ^mbifbig 08'tttfE9fcii/'''fMi ifletfEutbe J^m 
U^(n> atweSimbb^mr 1)^iltt f&nben Mbtt* 
^9iidm , i bM 0ira : fodab o* Dor Gf i^b ? - ^do. 
et bcr Ml ^ fbm ^ mot ^om t wrt^angetium J[k^:; 
ter om ben Zienex, bn t>at ftn J^txxe faa meget. 
ff^tbig/ at ^ti 4lb»g Ituibe 4^eta(e bet,, iurbe meti«>i 
at bettefun^tefberbfiuie^Ileril^iiii/ I^Dem»^an«]nfl 
futtber fom farbelefi 'laj}t)cei;big^, r^ggeSIeg og ugu^ 
beltg? fom turbe metie, atH[)an felt> ilh )o»t itib* 
ftuttet i fiigtielfetiS JBet^bning ? . , ; 

§&i^ntit fEude Di tf(e f0ge ®i)nb i^et, fmori 
b«ip itigen er, t!(e plage o&filixmeb ufotfEplbfe SBei' 
ibretbelfei: } l^etter ilh ^ntte x>i exlitnbt t)br ©Itplb 
paa ben SKaabe, fom om SD^b og 9tet{!affeu^eb 
tax SRenneffet noget Umueligt, famom %UinQ xm 
,afgtovt bfrm«b, at ui befienbe Dg tfplbige, fom om 
t)i life f unbe. og ifutbe 'fttoebe at Dorbe bet fitbfe 
mtnbre^ SRen I^Dot mobbpbeng er jpaa ben anben 
@ibe;bere§ Scenfemaabe , fom.iffe erCtenbe ; at Jbe 
twflxeheliQi^eimt^ex, fadmiffom }Cnbre, l^Pitfe 
%it, ^t)abtk.l^i>e gtotty fpnefiret/ og^mS S30n 
dl ben ^0xt^t,. betfom be ftunbom beqt)emme fig 
til ben , bexfcit f^iteS en f^orbriog. og iiU en ^btnp^ 
^(fe ! S)ei:fom «^ine enbog (albiei3 9tetfitrbtg'e / .ba 
wr bet bog oe( jufi om en faaban 8letfatbtg]^el> 
ber b(et> fagt ,. at ben itU aabntt Vbgong til ^im» 
meriget ^ . berfom enbog bereS SSanbel fpneS an{t«en« 
big/ ba t>ax bet bog Del om ©aabanne bet &U9 
fagt, at be exe Itgefalfebe ®xa^e, ub^orteS fm^f^ 
febe, tnbuorteS fnlbe af Staabbenl^eb, tl}if^'oot me^ 
sen 4>ot>mob^ fwotmegen Sgenn^tte^ l^por megeit * - • 

@iM{fe anbi^leM tek^e Itj^oftobn So^<ume«^ . fe(» 
^g een af be .-rctbeUgfte Sieiim / * ^'^trett JK^if l^))t 
))aa Sorbin:- b4rfoiii.m ftg^^ )}iH|^(»!^ ilfe ®9nl>^ 
iba K'brage m p^ifeki^ 4>ft^beiMf4He @aDbl(^«b iiOg» 
£)d berfom t)i (a<ileb«j bebragt 08 fe(t»V l^^odebeg^ 
'tinlbe ba Uu <^9nb Mrbe ub|kt.t€f ^ fpm Dt ifCe et^ 
ftenb€^ onu l^t>ig @ftirdt9eife m;t(!e bibe ? <f)))^de«^ 
beg flulbe t)t oorbe bebre, naav \>i inene/ t>i UH 
|>aDe bel^oD at wrbe bet? . ^-• 

S)erfpr t)ar bet, M Seftti larfe fine S^tfciple 
at bebe: forlab c8 t>or St^lb! larfe bem a| inb^ri 
jlutie ftg ibereg $a4/ ifom l^aDe.en ^ielb; ^\>\lhn 
be albrig (unne hetaU^ ^n t)i(be ifCe bermeb ffge^ 
at a( SRennefletg S)tgtett og SEradten^ at <eii^Det: 
%0Ul\ti^an6 J^itxtt ^x onbi ^an uibfielo t)e(, at 
bee ere be^^ fomeljfe ®ub 00 bereS 9laSte^-om ewb 
iffe ganffe faa(ebe$/ fjom be bur^e, bog meb fohb 
J^ieiltg^eb; ^an ^r Jo: fe(D talet om @ierntnderi 
fom ere gtorte i ®ub/ fom ilU fv9gte for S^fet/ 
cm ®terninger > f^oig Sloeg itfe ftnnber^ felt) tiaai; 
al ttmeltg ^(anbg falmer; men b^ufpi^ Dttbe ]^att' 
bog/ at Sn^Der {fulbe betatife^ (>Dab£>tt))t ^an ^at 
bebret^et — t^i meget iDnbt ec ber^ fom aUeribe ec 
mtterligf^ og laflet af Wennefler } og SReget, fom 
^enneflene Dilbe (ajie, berfom be funbe fee. inbi 
be foirborgne ^teber / og be (pntige.^Sbratter bleDe. 
e<ibenbare for bem }^ og SReget ,er ber^ fpm.SRenne*f 
jfer ith forb0mme/ .men fom bog er onbt i ben ^eU 
iigeS )0ine/ fom l^ar fagt ^^ at. »i enbogffuHe fwiioe 
for.et^Dert utitb0ifligf JDrb/ t)t ^Atfe tale>, fom alt? 
faa ibfanb^ b(t4pnbe, M IfM^t&ottf ogfaa taUtt 

2 s)ift^. : ' <.a^^ ■V 450 . 

brcbc, at ®|tb8 gjlat^i Her> /^pQft^^,^]^f^mg\y4 
fotnaxxtifbfi ,, . fJabJe^e ^ |>e^r0pnbe^ .(^V^^^"^-^/?*', ^)f 

»eic t)or @f 9lb j mc^ j^a^n ,» jij}f oj^fap ^ it, aji ffy f J[e 
' ^xtH "opXt faaf albt^^i^Qbe ®Ut,titnget^ cm j}e 0() ej^ 

fliortc i ®iib^ ^^pt^^it «^; ^f «;/ i^^^ ?^^?^*?8^f 
ere gobe, wen- fepi^ •?)prjr>belf<^ «f e,t>ar,|^f ^^^ 

fom.bu Arbeiber fliAtj^.i J?^J0t ^!^^ r ^^^ ^tk^M 
Del ©atjnj menj^rfqm bjif. !un:,g(0c bet t ^acjb oi^ 

ben timejige^Sen^ bu (elt) uil ]^0fie beraf / l^p^re? 
ba bin Sf>rttette{le ? Sbeti^m bu gt0r S3(^rmf^ifctt0,? 
l^eb/ ba Ifttbret btt t)^l b.ett 6if ijbigeS Slfl^^ baaft0r* 
mbtt:m>ajfee;ben^^0r9enb^i^j^^ jnen berfopi 

bu fun flter bet for\^ anffeS ^f i^l^wn^jFfj?^^ /.Aba 
"fyat bu jo bog bin g0n bovU^^^ jbg faal*^e8-i).i^ 
^erren t>el iffe ber0De Imogen (anb ^^pb'^Sietviit^ 
benS 0tpe8/ tmn^.p(m^ili0,,lfit »i,ffu^e afipe;age et* 
]f>t)ert fatjl ^mpHe^ ^t pi^fliutte Cenb^.f^S ^^^^^\{f^ 
t>i ere ftenbte af @ub/ b0mmc o& fe(t>/ fom.Di .b0^« 
ines af J^ani« - f . j * , - 

SDten naoff \\i s^ieu faa^ ba Dttif; "fiiJitU Hot 
tctnte paa Ut, joi ^aDe Qioti, jmen,,09f(»a ^^aa 
t)ore ©ftert^betfer og Si}rf0mmelfer j |J[>| ^f f e bf^t 
ben Siener ffat flyaffe^^, b^r mo^biflig^^i ot>ertra« 
ber {tn ^erreS fSiUi^, peti ogfaa ben, ^er gl^mmei* 
etter forf0mmer ben* ©9 bu , ^ar bu ba^ 3^ttt 
glemt effer forf0mt / »fo;*i bu bog uibjle a|5 i?cere btii 
§)ltgt? Soenf |)aabet> bit ffulbe ^a.t)e t^oeret^ paa 
be S>pber> buburbe ^a^e ubDttfl t.SRebgatig fo^ i 
SVobgang^ be Dpber/ ,bi?r burbe fm^ffet btg i(nb«( y ^ '••It 

6WVt^>r ^oi^%nUey^i^i^Ati 6tt berfdr |Eul^e fm' 
bbftf big fell)' i cn^er :feffttlttg> (>t)Oc{ . bu t).(it Ofg 
bVfotn.S(i)tn:id|eb letter Ufiberfadf/ fattf Soemtt? 
4«^ Si1][)0rer / fotti i^«Ve elHet' Jfciett^r > font gabrt 
*tter5»ober; f6m:@0ii efi^t 33dftet; D9 naat btt 
meb beffe . fom bu buiA'e/ ibfe ba fittert 0itttebt at 
fyatt ' o^^T^ltt , famm^nltdittVt W; fom bit fcftfetig . 
^ar' itbrettef ^ 0! bdpl btt Wf^fc/ fttbttCgfad 
J^ar en ©Cplb^ cm l^ilsf ^ftetfiiDelfe bu |^t tieblg 
tif bibeJ ' ©aafebeS ^Reitbet bu big — tfteti *itfttif 
^nbnd, ^i)6i:' SRange bu feer/flaae ,^en/ Bllftfc^fiJt 
be Sell •^os'bem felb> 'fpm- atte ^nbte Miw t^^er^ 
fom be tiror'w{t)t oaet'|r04 i^nbire;. i)g;.«t^bjir]bel 
DiS paa^.- at brt ^ammtiUt ijjfaa toeb^rfdrei big I 
er bu m6 pad, at al bin ©f^lb/ At dOe btee 6ijn? 
ber e« big t)itretltge^ ,f4a^ bu futib^ ftg^r faa^uts 
g«t f6rbr0b jeg^ at bet iff^'««e7be geil, font ^ti^ 
bre. ficnbe b^s.big, fo*t'^ttb.fieiibet; ittcti tiiob 
^\>\lU SellJnbfgl^eb eCet ©elt>fierlrffl^eb. fyat tiUH 
bine ©itte? . ■ ^ • '\: :.\ .. ;.'/{ ! 

9^aat altfaa Se^iiita:tte\4i6 altt (tthtithtn 
SB0tt: fotlab4)£ii)dt.@(9lbv baWU'fyan^ atbi&it 
??0telfer ftulbe Mte i,^tl^^tl9Mehtt<|!ed ^t&tUi 
jeg fretniHtbr^thig nu fof ii«b> ;f0t ^dm/ font £[^111: 
ber atte Sfirgy' jeg fomtwret lf>tt> ilf^wb jeg- f («r&t0b, jf 
be fotj^dttgne £)age; ' ttriiie ^pnbet trd^b:e fttmif^t 
tnigV ogjegDeeb/ at bet^eAiEdlietflDtfj; jeg, Mrb;^ 
at tiaor l^g :|)t0t)ec i)gfaa be @iettiittgety fottt ,!BZetu^ 
tieffene talbf e gobe / ba tu bet mange df Urn, . ;^if 
Sotttettefli j«g {»e f0t tiUage Mi^/ '^t>id &HU:ifU ^ 
^ax xm^ ix>i6 9t6ed itU beflaaet f^t t^atx 1; ^^t^ \ . 4S2 

"/It ^ 

taiibfager ^'erter li iC'^tx , Oflt %mht^Ui ISMk 
fer 08 Sinbe* ' 'Seg/'fatrnnenfigiiet^ mfg^^'mW bef 
gorbittebe/ bcl: flaaer fdi?Vnifirber1ce'rtt mi^, i|>)ifi> 
jc3 butbe ^wt "dotxtty ^i'xxttt, ^atV 6$ baffi?!: jifft 
SRangler bg Ufulbf bif rtien^Aer" att^e^^ vXft ffti" 

bpbt unber mih IJligt, lAibct vixt ^orftet^ o^ g^^Wf. 
• ©aalebeS t)tfer'^^eft)|>rii?DHfrttinig'fdi?mig felfr> »^8 
bofl^ ^t)or SBe^ete^bet'^tiiatfpfe'e; ^fom dibirti Wdb 
mig fftutf, foti'|e^''bilW"fietfbe/ beirfa*^ 
alwrUgere ]^at)be pWrt nifgl'^SReh bet cr rtfc jlhKt 
for big / bit , fottt' fert' f bet 3nbet jJe f fom er jidtre 
enb'mit |)ierte , og f lehbeT: atfd Sitt^ ! " l&gfaa »teb 
jeg^ at btt gntrt $^lf forglJmlE/ atber erf'tiRep* 
jfaby foni jjeg fJal affag^^ foe bigij. feg f0fer/ at 
bu \)'otxtia^ t)eb @atn^ittig]^eb^n fatbn mtg bertii} 
wen l(>m8 jeg en^o^'oflb^fora'gtif'^etis 9>adrainbelfe, 
tyoxi jeg iffe t)itbe foate b'eft;' naar Weir txfler/ ba 
t)eeb )eg^ at bet er b^n £)ag, ba jeg i>ef maa'fi)are/ 
ben ©ag^ t>(i bu f0w:for gpfeit bit/* fbm Vac ffiutt 
t !!R0t(et, og aabenbater ^terterneS Stiaab* -^er^ 
re I jeg t)eeb, at min ©fplb etftor, og-^oor gierne 
fagbe jig : jeg flal bttalt bet altfaratnifrt ! SBel er 
bet ogfaa mit ^orfat , at I^Dab jeg fan , bet i)il jeg 
ietale j bet , jjeg fotf^mte , .Dil jeg ftrocbe igfeii at 
ittb^ente^ bet^ l(>Dort je^ fornarmebe Slogan >/ t)U 
Jeg flrabe tgien at etffafte* 2ff !- men ben Sitb# 
fom cengang ranbt ](>ett / fan jeg bog iffe fijtbe ^H^ 
bage^ og fplbe rath bebre SSefhrabelfer ; ben ®ter^ 
ning, fom eengang traabte ub af rain S)^agt.; fan 
jeg iff e falbe tilbage, og gi0re ugiori/ , Seg t)e*b> 
at ogfaa i ben fotnmenbe Stib i^il min Spbfgl^eb 
enl>nu txtu mangelfulb , og ][^oorUbef jf ulbe ben t>^ N, 'Wfi'iiS.&J^ ^ao^aiyi^icctig|j(b mtb rni^. 3«9 tton 
/Oflf*"** i?t ^>'i'?iJ ^et,, mit ^kifc figer mifl/ at 
ibu ffoa »«re iif)f(big,og EUrlig, 09 iit ft^'et raig 

();[jiHii,j .at t;u.f}ai^D|)rett(^^<fi ^ocltgelfe iblanbf 

,%tfof,,))^5if ■itg.jfiij ineb^^m9i9^f!t), men fcog 
:W5^ ?iiQy). (il.llift,, o^fbtbeti,.fk.iib, »ac mig ©9tu> 
,tKc (loabig., 09 fp^ab i^jg wis ^fplb I ©g jeg fee* 
btpiftiMtMffiifaiQ-, |ne^ ogfaa: foe, bcin ,' tec ece 
iTtig'tiere, I}Qte fBeLec ^tg oiagtiKi^idd^nbe, fom 
ifnit ,e^ef ;, jeg tanE^c, paa,bf^ Sf^lfry ^t>t((en it 
felp |icnbeT,,iqg b£R^,^^i(ftp.t« ''?' lienbej l^g' 
t(£nle);.p%a, Qllf SReiiri;^er6,SQiT(aac t SecWtt/ og 
; , bebec fioi^ ainbrf,, ,fom fw mjg f ^etce ! foclab 108 

. -., ,.©i>m',»ffv|(flbft»nc,e^f9U)nete! ^sot biHig 
Il^er bojj;; Jienpe- Jotb^tng!,, j((Bpt Ktfarbige cte 
,tog,I>tne iDtbf naac 3 ^aae atbebe^ ba fotlaber, 
betf(nn 3 ^a»e SEoget jmpte, Siogen , at (SberS ^im* 
mel^e 'Sab(r ogfaar maa fot|abe (^bei; mfn bev 
<fi^,3 tEfeifocIabiC^ ba fEal kb'tf t} ^eQer focIabe§! 
.S^i tet.'-jeg BnfffV^.ffuIbe jeg t((e 09 tttHe tiljlaae 
bet?, betf^jetfttag, ^uormeb |^g t)i'[ / at mtn ga> 
bee ^.^tmtene flat fee neb (il mig, bee jeg ifEe og 
tneb ibet famine tcenf e paa bent , ^uilCe jeg lalbec 
I mine ^l^lbneie? , . 

9Ren()pilfcerebiSfe? et bftbemolene, bet 
tcaabte mtg imubt fom Sienber , btt X)ilit lefe tU 
^veU fdaanb , foin fEolbe forbinbe jnig meb Uvx'— 4H 

n M bm aUnf , :^^HU ifid^r h^^ legbiiMri^ Hal 
(ere at Hlgmi £}J ^erfom bet ci^en^etttgiOUgt^ 
at m t&tde bel^gne i(emy\ ^fom od fprinmbe, • og 
' Si0te tern ®pbt^ fom gi^^^^ ®(al)e,^ be{Jom..)>i 
enbpg af <fnertet ff utte tiiQin bi$fe^: ba maa bet to 
bod enbnu t>wt eif*^eKigete.9Migt a6gi£ire ffiialtpt$ 
ntpb bem# ber ere forbanbii^ meb o§ 9eb be f^eHigfie 
SBaanb ^ bem / ^er agfaa- bebe for. a^^ 4>9 mUe a$ 
DeU @f i0nbt be elfle'os, f9nbe^t)e^bpd mcmgcii 
@ang tmob:od^ ligefom bi mob bem / og berforer 
tetforfl 08 fremmefl bcm/i mfluUe titgwe^it-naat 
Vi fiae, atM iPaQe forUbe bore @(9lbne£e(. i^et 
*a¥ jiuft et ©p0rfliSmaat ^erom, *fdm ga^ SefuS 
^fnlcbmng til at frcmfo^tti^ ben Signelfe^ ct>l^ape. 
^vt % oort ^oatigelmm^ S^i ba @en of ^aii9 
5£^)ofKe fpurgte ^am : j^oor ofte ffal jeg foxfabe min 
ISrober, qaarl^an fpnber mob tnig? int^til f9iX)®aiK 

ge? ba fo^arebe S^fuS; i*?9 l^'Q^« ^iQ iW^# «^l^il f9^ 
©angei men inbtil l^atofierbtlrtbstput (8a«9c fpo 
©anae — &an t>\lt)e , at ber intet Sat tfulbe ^9ve, 
fom bef'egnebe JJilgioelfena ®r«nbfe/ 09 for at inbs 
llcfvpe bette, fagbe l^an tfiin Siflnetfe* |)ar btt 
faa ftor en <Bie(b imob ®ub , 09. ^aaber ^a|i$ ZxU 
gitietfc, ba tilgin f0i;ft bin SRebtiener/ -'bin SSenf 
©cr er jo fiff erUgen ogfaa SBegct^ fom ^an^-maa 
t(l$ibe big} men i^oia enbog ^an6 ©fplb mob big 
.»ar |l0rre| enb b{n mob (iam» — &oab taber in, 
berfom bn wbfletter ben jtotre^ Stegning ? ' 

J)og »ar bet npaafDioleligen tWe J^lot om 
¥ore SSenner, bet bUo fagt , at oi |f uUc forlabe^ 
fom vi felo f)aabe Sorlabelfei men om %Uc, mob 
/^w/f^ por SJrebc optflfttbeS^, :^erece SRonge^ J 4^5 

t)etd^ef;ijin0n.mieb^i[>iHt(( )ri uiibetH^en fh>be fam^ 
fMenj 'Wnedfe^f a» maofl^e ben ^1^ ^ * Di inene at 
|mi>ft^9i«t tit -at Y^rbre,<^'<>aei? bcr eet>ettei: anb^t 
£)tbp tf^it^eOte^: anbeii'^Mrttmg^ot^eriagtielleit: uoi^er^ 
togt/ ^Dmierodtii IKiilteb^ ogcflrap^f ber en9)}t&' 
f lang f t)ort»^»t)erfte/^rtcf;0m'Oftt:jgtoi«r kenfie og 
b^bt*'-^ aKen n^^^buif rifni4HQ>cr tbtg for ®ub, naat 
btfc beber effort abc4)dtDor «@f9Tb> ^fbrn-ogi «i forlabe 
»oi>e'iSli)lbiierel» ba^pger bit p>>felt) bin JDom^ tl^i 
funfom^u forlh&r; fEab^g ogfaa for(abeg> og 
bepfov maoribet^Sngen finbeS / ^em bu jo er t)tQig 
at'tilgtDf* ^a feltrben/ fom («i4bte ftg bin ^tenbev 
fom br0b ®amf(tftbet metr^b^ig/ og dm ^att enbog 
ntobfiob big i <^t;^][)Dab 1^ formaaebevv. og ont 
l^an enbogJit^tiet^Qabtotu^te big^ ' ogiom ^an enl 
d}>fpanbt Stanfei: og^ o<>Wgtcb« Jifgn.imob big — 
baffalbu t)e( ifte'biHige bet £)nbe^ og xlU Ealbe 
bet ®oW; mtti t>ir'|Ril*bog^tete rebe tit at tilgi^e^ 
berfom bu -ml (i(gii>e6.>>. %\)\ i bet bu belienbei: \>\^ 
@9nby og begieDervi^ d^ ben xci(ko^ forlabeS/ ba frce« 
Der ®ub et ^ffep df big» ©g ba l^ar 3ntet (sX gibe 
l^m^ fom i^an b'e][)0oer ^ Stttet/ i^tiorfot ber jf ulbe 
gn)eS big Sloget igiertj men ftDab ^an forbrer^ et^ 
ai'bu'tjfal offre l^am binvSBrebe og* ubjlette SSitter/ 
][>ib af bin ^^U 35ettei€)ffer forbrer l^an jo iffe 
for finr^f^Ib, men for binj t^i big felt) fan jo in* 
ttt JBf bre ^eberfarcS ^ enb at bit Jg)ierte formitbeS, 
og <kt bu inben i big felo l^ar §reb/ om bu enb iffe 
fan l^aue greb i JSerben* SWen ogfaa for SBerbenS 
(gfplb liwvc ®i(b betfe fijfer/ x\fi SSrebc freinfal* 
ber 3^rebe; og |>et)n fremCalber «^eDn, og ber(om 456 SJbenfidkrne jfttrbe t^fe utcimmtU, ba mdatU tiU 
{!bfl %lt votht t)pv0x iOg JSDebragt fKen berfom 
bu enbn^ e(|7er bent/ font l^abe tfiQ, CQt>il bem t>e(^ 
font oide big t(be / og gtoi: bem oef / fom Qiistt big 
@fabe/ ha ffal bu ntaaflee ot>erotnbe bef £^nbe nieb 
bet @obe^ bin ^obflanber |!a(' maaffee fovfoneg/ 
og en Sietfbe t>orbe e« Sen^ . . 

^tKtil oar bA/.:at SfefnS ftgfebe meb faa 
ntange af ftne Sfotmaningev nieb bemSignelfe/ fom 
^i i %<>g i^ccDert^'^iclrV rog m^b'tmS^vfr'fyaxi (arte 
fine .©ifciple at bebe. . 2eg l^ar fogt at forflarc 
ben^t-^etpbrnng^^'Ot opforbce^ihattebe ben^ fom. 
ben bor h(bt&»f t^i fywt magt))aa(iggenbe er t!fe 
tif^tUl ^aa^et feilebe man tilforn, i bet, man fun 
«tfr}for ♦fte fremfflfteibemS0n^/^ fb.m ^etttn Imttt 
OS at beb^/ mf u •g)ierttft^ iff e fie^Ue >- fyoab9:etbfta 
fagbey! ' SRiQn'feUm: nia<i tninbrenu^ t^uaar^oit enb^ 
«g glemmer. lat pge f&fimm, taw bet^iit be, for 
|>oitfet^agf$Aae»i^e:n eftetc^l^og, 3Car nfhaffee efter 
2Car,r uhe It ,at be^^aoe bebet: forlab 06 oor ©ftpR), 
fom og-oi forlabe Dore @f9lbnere^'^!&l na:<ir ^l^er* 
ten i faa oit^ir-r^faa oe(gi0renbe <^tnftgt (oerte o§ 
at bebe faafebeg / . be Idbex 06 i^Qfad (cereaf^^am, 
og bebe, fomi]^A>% t)Mbe, at 94 fPuIle bebe* -Z^ 
berfom oi bog yben SEoiof aQe bifalbe 2C|)of!eIen§ 
^ormaning : @o(en gaae if fe neb ooer @berg ^or^ 
tornelfe 1 fan ba oe( 9loget gaone o§ meu til at 
efterfomme benne ^ormaning, enb naar oi af <^ter« 
ttt bebe : forlab oS oor @f plb , fom og oi forlabe I 
^oor ofte bar jjeg erfaret/ at naar gortornelfen 
eribnu brcenbte i mit SBr^ft , og fpnteS if fe at oiffe 
iabe fig \)(tmp f menjegba, i bet jcg oi(be befalc ■4i7 

\ 

pit »0ii:''forlab o8«wf ©f^ib! ba jWaebc beSrb: 
fom og-m'^fwlabe wr« ©f^lbnert^ jtg Hflefom.inig 
, imebe, fa^be nrig*, at eftetbt jeg enbtiti iffe ]^at>be 
lilgbef, faa l^ttDbe Jeg i^eOer if f e ffiUgiwelfe; 09 
tt)ang tntg ftl at< (ampe meb^^mi^ feb^ tnbtU jjeg^ 
faat>ibf bet flob i\\ mig, ^bbe ff^ttet gienbilabet^ 
Dg tilgiuet^ i^t>ab» ber 9ar f!eet tmob mig. iDg 
fo^alebeg^ • mfne c^rijleHge Sl^ennetj (aber oS t)ebMtt>e 
at bete meb ^t^eranbre ; og berfom bet falber o§ 
f»cert"tit bpf^lbe gorbringen/ ba laber oS fomme 
j)am il^tf > fo«i larte 08 at bebe faalvbeS, tnen fom 
ogfaa r {tt l^ele^ori^olb Dtfte/ at ^ati i>ar t^iOtg at 
opfptbev l^odb ^an forbrebc af 2Cnbre. Sf)i Itge^ 
font SefuS t fttl^e(eStt) faa ofte ^ai^be tt(gt\)^f baabe 
SSennet ^ SftenberV faa(«be$ giorbe (^an enbnu t 
fine ftb^fle^' faa l^aarbe @(tebner} ^an forbanbebe 
iSfebenlSen^ bet ^aube f^rroabt ^am ^ ^a«n truebe 
\IU beit SSen/ ber ^at>be fornegtet^ani/ og for be 
Sienber/ ber ^abbe forfulgt ^am inbtfl S^eben, 
inbtrt S;6rfe« ©0b, bab'^an enbnu : gaber^.forlab 
beml S)in\RierIig^eb , bu »or iBerre og gorloferl 
fi^lbe et^t)ert S^mXtf og banne oS ti( oX efterfelge 
big f ^X x\ maae bebe, fom bu ^)i{be , <iX xA jfuQe 
bebe'/ og fom bu felt) bab ,\ og At t?i waac tilgit^e/ 
fom bu ^ar ti(gi\)etl %mti^ \ 

I ft . ^ 


-..ii >i"ri^ niCl" p''<ijC;J*ir^ po >i :4' »*^'M-**J> •(•rt^> 
iUl /iCii/ivl Jam '•.'^h* ^*n'>i'>^ii uJi^Oii^'i^ '. •: . v^> 

lilt M .jTjJiTii'lj, ■ ii iij J^of? t..'.M«' ij • J.l'.i tl' ■ ' 1:,' 

iyteb ^i)or matifle SBaanb tnptt^bc b«, o @ub^ 
06 SRentieflet ftl ^^eranbte!' S)ti I(?b oS boe paa 
3orben6(Dtb€^Ateb6iaf eet^i&tobv^ o^^i^or fietnt fra 
i>i enb tA^e«>' (ienbe^it bog, '^t oi tffe ier#^i?«ran« 
bre'ftemmebe /^'frK1l fftvbuitbne \)e^ famme ^^ecl^omjl 

* nt«]?^ fimmeft, -foreheiSv t>ebj S^n^emaaI/^.f£ooe 09 
©Eilfc tUt«^bl|/'^%4je,t$oei^t golf . fwnefe^ati 
U( be €{(fe(H««^^;@I«di^aibjS 0duS}in.]Iab$.l6aanb 
noiere m^b imy^ia^b^tyoilU tJi^uUtl^e beritSifle^r 
flc ^a^t , 'mi'^^lU{^^r^lie 'arbeibe, gtabe fig 
09 bcere*<^2ioef8^©^b«^^'j I SorbehS otnrfge ©fob< 
rtftr^eij f*iMfhei^» bit i^ebi^bHiibe ©riotei?, np^n oS oeb 
fri dQ be«ib# Jtierlrgl^eb^/' 4>8 foe. ^t votUe , bet)are 
OQ forosble benne-fliftebe bu S^n'ftenbommcnd ©am^ 
funb ibtonbt'o§> = foren<?be 08 t)eb een Sro, unbet 
een ;|)errcv til SJroffab imob big og Srojfab imob 

pperanbve* m\>^xU9. SDu *ierlig()eben6 ®ub, bc< / 459 

i 
i 

fctft be ®<tmfttnb, bu ftffttU I 3 et^utt ^riniioA 
SKanb.og ^uflrn^ Sfotalbre eg 9^tn/ «f)etrer og 
Sienete beware trofafi Snfgt^eb og i>trf fom $Be(i)iQie$ 
i ftf)t»ett £attb lab Solfet boe tilfammeii i bin ^rpgt, 
Gn^oer (ienbe ftn $(tgt eg fulbbringe ben meb @f(at« 
be^ itU Uunbt foic {tgalene/ meb meb iDml^ttfor 
be 3(nbred S3ebfle} (ab £b^eiu afbUbe bin J^e;Qigfie 
Sod , tab t>ot SorbkiNlff p Ja Sotben alftb nretf 
banne ffg efter bit 9itge^ SocbiQebe t ^imUn, naat 

Sugt tDingev 1)Vtvt SRennefleS £e9net^ og naav txo^ 
fajl «ierli9|>e^ fwritn^ij jojS^, of(ciQf^^t ug fwpme, 
til fanb d^riflelig SBanbel uttber bin faberlige SSace^ 
tag't og aSetjtgnetfe ! Zmen^ tff^. 

. .*Siaacf 9>&anfaerne^ ,2eftt .feittreL Pg lUnbe/i^ 
futtbige gf3enber^</ ♦ilbe^.befttjajte |)anj i iDcb;. ..b^e 
flunbe be nti|c^)e^e pcelge eiBp0XQ8mMl0 Ut t>^ mere 
Jfiffct til ftn >|ienfigt, enb bet, b^l^fW^be f>er foref 
lag'be l[>am. ..JJcjt j[0biffe. golf lefb i)aa, ^^n SJiib 
wnbet een (jf be fDiCepejie ttlplfer ^ vb^i^ funne trafj 
et golf; en fremmeb ,f)ertf ey ^ > ubef ienbt meb bere^ 
©pfog/ 2<;^e og '^flffe, enbogiiforAgtenbe bem.og 
2tlt^ ][)Dab bere§ »ar^ Hgegplbfg.^eb.Jjfre§.?3iee og 
aSel; funjioU a( at frpgtefi/ at funne bpbe ogfaa 
i befte fierne Sanb^ 0Debe ©eier^jerren^ SBagt opn 
bem, bejfiffebe bem gprjier eftep ©obtbefinbenbei 
fenbte bem @tat^olbere, fom mlfaartigen raabebe 
oDec Sprfle og golf, frauebe ©fat af bem, fom 
iffe {fulbe anoenbeS i Sanbet eaer tHt>H$ S$ebfle^ 
men fenbeS ut> fov at Uxi^e gremmebe/ ^er,e4 Uu.t \ <6© 

tretag>'f0in. bs^aratnitr faa'ialmifibeUQtn SSnrben; 
fpm f^Dnfirn Ihm toitle Qa&ttQet'dnlb^' firabdbci 
fe(t^ ^itDbe poobtogee ^ffg^ tren^ t)eb twkttf^t IDaavU^ 
^bet, Deb «»citigr e^nbeti b«abr ftieb ®Vibf«{{ 9R^n« 
iiefReife/'Imt bette yad^tnebjfl0r.tU4Qfmdbig^b$ 

og ib(at¥bf>bei9ovi{ii<Hindery^' 'ber/oot^i^bfeib^vdem^ 
tfair ogftia ben^ atbe anfaae jpfg^om^ ®^^'8 itbDolgte 

M\t mi b t8ttb» ^npff atte gf4)feimei^ai3oebiit {laoe 
^ meb^imitteUnd'ogtiSorbeW i^ec^ btiqpaa 

eti' tQtn Wa(xbtV>aTtibittttiQeifetUattalte ^am be^ 
xtS^evtt* tff^cn^e^'^^^^JI^Qn ^ttDbei bdf bi^g&t 'bereS 
S^ori^ f«rbi(tt6 %&beftE>i^fet^<'fl9fettbem t>eb for^ 
MtierUge S^ti^tfft; he iMlnAbe enbnui>> og^fnoirt, 
jD)3f^lb«(feii[ cf^btigamfo ^orfeeti^Ifep^ ^omoeb ^a» 
f ftfdftm^od'befS Zetxpffl^}^atnf6\>^n'(kntit^ ^aa* 
tA'^vAbe fQtp9ili^e6f b«i:for f&gbg t)it^:-fut|.@ub er 
wcStbtiQe] (tM^^n< Wtey til^ bet* )t Stem peiC;/ fcmi 
ct^f^tbt me^ t^ft^ SOfcrjeptot/ %brf>idtnut i )Dt|(tden be 
i« fotvjfteDne 3ffgp|DWt}L'niw8t-l>e(tale' ®«at tit 
7inbve,^wat QimtiSidTitibeel i Un^lfStxe, ictti^i 

^^ StebemS Kdre 'O^ K^n^tibe %0t9^iUinSw fat (e 
golfef i SSetKegefefeVJutJ^en »af*be bog Dofieta^ganifc 
atit^agreftg ^ft ben forbvebe Unberf ajlelfe , trcebe 
^^arifcecrne fiJ'SEefuiR^o^ fige tfri^m: Di.t)R)c> at 
bu er ftftibbru J bu taler oprigtigen; fcm buiinenet 
bet f bit ^iate, bu ^t en fcimobfg' SKanb/j fom iffc 
//^^i>^r aK^iwief!efr9gt, tffe figigei; SWcnnejIcrS ® utift > 1 46i 


bed / toeikf It btpffatt l^dxv |^caftMl^e bc^ctU SStPtiH' 
be?) S&i)d i»ntit)er&t lStrat;^/fomMtfik!foriitrJ^|i^, 

fom/(3|[bdTet/ tbift'^Uei^ftaiN fini^ccynfMi ^re» 
bi6fe'JQrb9f;atitNr^.^Mn: :c(<iiiit £)ft^|.v.acit)enf.2^l:«€f , 
* bemi^ing^ @i!ib,irftmb<9 atb^^fnenrdCi^nd^fHf 
p€( og4ibefiuKenbe'9latniiaf bm&'jtonge^ CS> faa$ 
lounge golfet fun tC^ i^tnbrebeg tnatgtt)e @ttb,J[^i)db 
@ubg er^i bti tfSttfbe be'tiffe toifieS faa(tb<g om^bce 
iimeltgje StQg';r i)aofEiilJte Jbe. gmei^;ei{>ren//j^m< 
0t>erfienr«b0rame btrf4 S^tritj^rftenbfe^n^m»^iRe? 
be i^ ipDerfEriDt . bere a SB^n^jlkar^ ^^ab J^fetlrn^ 
»ar5 ofliiun <Iet5el||ebe^b/fc b^rj^gptfytjpatn tPjilbt 
o)^forbte' bet tU at 'iiegie^slieiiif&Qbigl^eby rf^m^M 
][)at;be ^]}^aatoget ft^./ finil jtiri^tCf e fuii&ef^ttnbbnaige 
ftg / eg Deb |n>iB 'SBofgdng; ^e»t ftfii' -^fon^ bet ogs 
faaifnact, D^ jig -^-^'4aiib« fhjSJte.lig t Unbefflan^* ' 

@aalebed formaiui^i^lS^^^odf^^ M"^ ^^^ 
®tti3f>ebiD^greb> f4>cj<wi»(bt':brt^|lal;^9 Wr bet)a« 

red' paa SotbM. '%\;^ ^^^^P^v^^'im/ ^^ 

fom Di iffe t0«r op^offre foi: -gtebtnS ©fp^bj t)* flf^^e 

{pbje @ub.tnfi:e:enb 9Renneff^ne^ ^g ber gbed jD^^er^ 

beoitdntnger^ fom dI IKe t0r fortiegte-^ i^anb^iiii* 

getr^ ^t>4)rtil tit iffe t0r labe o§ tt^inge^ fotbi SR^is 

nefEet b^be og bett SRen \9xm<\\^ ;2i£ct* t^t p^^^ 46t 

©finflfriinb, ^Ut fta'^beti' l%Wfe >. bu\et '\Sith 
fP^lbfg / 'btt' mWbtugft'btt fttb ben '^0iifte6 sRion 

h^tter^^l fit* Qtlfr^flt forplfgt^t @rilfe4t'fito^ ^wri brt iiJWffegdtf fldb'tiibim fttmulibe J^ei^tt, ^ 
j^uerinf^ef 'tteri'igftfber bet ba-'fot*t"'gort/ ^wftfA 
ingen (tgnenbe Ulpf (e ramte } ^ooc meget mere er 
bet bet forn0b**t'«<l9t>e, og'irte Woffb«!-6traffen8, 
men foe 6onft)tttt3f»i^ben8, - foe ftfecUg^ebe«$ j® (^R)^ 
t^{ I ^fertlg^eb %t et Solf te»e taeb gne ^rtffecc 
og meb ftg fe(t) tnbb^tbed:' ' Derfotn bit acbttber pad 
«t f»nbert{be bettie @aiAfVqb , fonk Vlt ; l^oab bee 
Bet OftVe IRettnctfer -bptlrbart , fottt^^mditttg^eb, 
ifom ®ubd £)rb-^<Utgee/erbii ba ®«tbS 'SieneC ? 
SUec becfom btt bltoec ti^t's^thiQ meb bt^ndtm^e, 
be-nfttitrltgfte-f orbinbelfec> fan bu ba vHtve vavm , 
fet be ftecnere ?• S)erf«m bU ifle' dfEer b^'aRettnel: ^ 
ffec, bfanfbt 03 meb ^vittt'hu Uutr'tantiuba eU 
jfe be frimmebe? &0 betfom tu 't<f e* elff ec biiie 
S3r0btre/ fom btt ^at feet/ " fait bu ba elffe ^ub, 
foin*l)«iffe(jatfeet? ^- • ' ' 

J>ei ©tebV Mfrt»dr feg m Mtv, et jo bef; 
fom t>{ ^at>e inbbiet ti( / afot becteb at befl^rfe oS 
i ^ecrenS Sfr^gftiQiae ffuOfe- be0t)tee8 i <itt Q^opt, 
Anv riBti^ttt *at ffenbe / late at HfTe 09 viaiseA at ft^iB pure ^fil^flr i,9® -Mdfi^^f . ^mmPQ^i 

S5e9«8a^tt5<:|P;^9} ®ppj^n|^tnflejq./ ifvin^e-betSaaif 

SSel«i. J^<t'ifif«.ttte> f^rf|3^»a«MflH %|),/^ if fe 4lo| 
w;b .g^reilKlije^'^aiitfttfi^ t>efi. ttn|<«flfc:8§rbe«( 
^U<t,fe(^^^ J<)fJ)»jij|fe« ,^?jW»U|j> tM^t)'/. men «<& 
fromt 09 tftfEafent @inty fom for @ttb^ %{^ 
»i|B^j,u^,^lf j§wi?fl :^ft8V'» ■*>ff,'f«*4^m og^i^aci fad 

bj0!i; .Wp btj^i^ fltt; ^\e«i|e 193 ;9ttw titnd att Kt ^opr; 

5tf>ib, .^&r4t.^tie[tmfP ti^^.iet^,'. a* fotW »i.Uoe. 
for »oct.?an^ip3^lf /I ,#i^.tc§ »i iflifrftftt-gia^ 
©tO), fev,afrj^«b^ec/.«je«^tj»«js%pt>©««» («» 
8t0if I^Hlfe , tj»«>9f?«. tTi^a.Cfl »»t,<itf^, yQq\>m,;i'uw 
fit gflfibtjjla|»j>(«fta,j;e^ef,!9^dpbe. » '•'J •,., >*^ ■. ../,.j./' SRenn^fl^g |t^ntoniierf^;'-*,i9^^ te\>ej^ for fig. 

fe(b atetT^/r men ogf^^f(>^-,^^bYe<i f £)et<:I^ot:fanbr 

arbetbet:tf0r ^o^beit;^: ^t)U f^at|^;t))uige6 bertil/ eg 
flift^t paa beime^aabe titaaffer.t)oget:@i)bt/ tn«it, 

fe^r. I^at^ r.o(i0^ fammp i ^^ f!ii(i^, i^ fpneS/. ol l^ail 
be^rmeb l^or < fplb^giort. fin iBefiemmelfe*. ,.2^ib<t 
^dtttnQtHge 9>{^enne|f e itbt)if le f% maaffei .404 

net.; i^i ^iferloftey i»abiCI^^^ 
fotmaae , Difcr ^U, • ^DitM i^eu#fiim( M (an^ 
fetibe JBoefeti t Steott^et; ten ftuibe i>^cttte.p^ifi^e 
SSegteringer / t> bet. i^ait . tpinQtt bjefei ^^tHirinder 
foi: noQzn SorbefIS @C9(b^ ;ber ^ci^am fume ^ men 
a(t bette gttr ^aii fauH ftn<.egcn Si^eAe; ,^u.or 
ftdte ^pfier ^an enb tnaaffee be^b^er^ jfal ^an bog 
iffe t<tl(eS blanbf SRetinefiFeflcegtenf S&e(gi0rer«v og 
beng Selfignelfet Ifulle ilU felQt ^m. jD^( er iffe 
jipf tU t ®antl(^b at uhmatU et Stenneffe^ at l^an 
er ftpg og {}(»rf> tneii l^an ffol ixcje miS og gob, 
^an (fat banner fir ^tertejttltgemeb; fin go^R^^n)), . 
at. bet flaaeri ftore Selelferfor SSeiineffene^ 8$e(; 
][)am maa etf)uet;t StaDn Dcere l^eQtgt, ber forbinbcr 
^am meb tXnbre; j^an maa fun^ie g(fmtAe# fornegte, 
opofftre ftg felt) / maa DtUe arbeibe for be 9){a.nge.s ^ 
SSel / om be enbog fitn (tbet ^taffe ^ani berf or. 
@aa(ebe8 finbe Di ^'rop^eterne j^tlbrebe^ be traf 
ftg iffe feige tilbage i bem felo, Inn tcenfenbe paq 
bereS Sget, men trofafle moi^ berei Sfolf , talebe 
be t >^erren§ ^^m,, og lebe JDnbt^ og j^are faa(:s 
mobige. @aa(ebe$ gif SRofeS/ for at befrieflt 
$oIf fta Strcel^ommenS Vag , f rem for ben nt>iCtge 
Aouge / ferte . bet f^rret^pe Xar giennem ^&rf en, 
beelte 9Sfie og ^axn. meb bet ^ trtsttebef tfjFe ))^b 
bets ^iager/. iffe t>eb bet$ U(t>big|)eb og Utafnem^ 
meliQ^tb, men bleooeb at anfere/ fl^re^ b0mme, 
inbtil ber, ][^t>or ^anS SBaneg SRaat o.ar fat. ®om 
i^an , o))fiob fngen ^x^pt)tt ftbe» i 3fra$(, mjen 
l^oor mange f brtrceffeU^e ^(tnb fienbe bi bog btanbt 
bette ^olf/ fom, tflfe n0tebe§ meb at npbe pm6 
2[ftt>ni:afianUti Sobe, men ff\>x6 ^iattt ^o^ngte / m ,'• -^:> foa V aleftr^ ^erte* / *^ifecl ti^ftfte t)t ftge , at ^an 
tilfyfivU 6^h |)etj^^it/n^e|^fV >9^ t^<^t^} men 
Ugcfom Bail »W f aldee ^ffe ti^criiV^'Wr ^ittt.Qlati 

i|^t>ptii^airt)d1k^affo^ S^eiitte(!e>;it(gefom ^mifm 
S8(rt^bom*V)tfi* finf Ko^^ t9lfifli,^'''^9' enbnu I fio< 

U ^anft^^UI i' tafirebeS tfar tit )Stl ^dkt'^^t 
af/ikfB6r4Be#ie2i§t Slider atfav^Ie 9!ennet!er til et 

tfet !9oll/M^t>$6ilUt ^ati \ommennt^c Mt ntsr^ 
meft fotbunben:'; ^ i jtne ^<^btei Siin& brbg i^dttiom 
frA ®iab tib Qtai , '{%rgfe 'jf0t{i: be ^ortiiAte af 38^ 
toeld i^tottSy og 00ttbt' l^dn tier faae/';' eft 38va^ 
{{{ti^be'lielhb^r: fin a3ef0d*eIfeS Stib.; nbftii&e^bbd 
iffe S^letftoil^ang^ietfe, men ba'i^an fibftt&xmg' 

)iadibt@iieb«^er/ bet trt^fufbe fttlbbJ^rbd! otiret i^attt 
ftltt/ wiiftt^att' ber^trdjfebpmme,,\beVfttart.fEttIbie 
fttlblb^'b$8: Qtti ^taben; ba dt(tt>:^an o)$er .bettrr^ 
0l^<t:ien' &ta^ / ; fdm j^oDbe :.for{!ubit l^am' og J^atiS 
Sm»geltitn^ > < «g ^^i/ ^nbDatitiere mx dlbe fo^bte 
(riimtjtti:.lSocfefa'2)0b. : 6aalebe9: gif i>8f(ut,|faiiS 
^(|H>$Kub ^0 pmbifebii fibangelfiiint foraffe^^ofl^ 
flag, men ^b^ i}:rem;te bog^6)gen(ttnbe'bet SolC, |^boi(i 
fM':b]e t)ar^ ubgangne* '- {)W me^it enbog ^aIiiS 466 ^an inb.J^aDbemaafietjnobficuieJbetS.Siuitro^ Mi 
gotDenbfi^b , 6tU M^x^^vbelfe f. itxnJbt ^att bo 
flge web Bani^tb / ae l^ang «^terteS iSinff e eg Si 
giering tU (Slubfor Sdrael t^ar cm bere& 9N:eIfe^ .lOt 
ai.i^an ^Dbe er(,#or.@oT8 eg ett jiaflabelts &mM 
i fitSnberfle^. forbi be iff et>i(be freifeS. 
J ^ 4^Mt(ebed ^tbe ba t)i f0nbei:ritte be Saoai) 
bnf4>une 06 xmb tytat.^ott, ubf[uff< ben %miUI\ 
fat :bet I fom ®ttb fe()» (agbe t t>ote. ^futerter, O) 
boa lal^e oS/^^dfltt^^ vuiibert)i{}e of ®iib6 brb, 
of^tortet)e^ bt^iUigti etvtmpell^ 3^ bU nulffi 
ttflcnge ;b9b«te . Wbi UttMl^ebtni. ^emmelig^ebi 
ilU ubt)iiU he manQe^anbt Ttax^aget ^ fom vixti 
til at {l0De ben &itiUQ^ebp etl^))ett retfmbtgt 9Ke9 
tietfe b0r f0(e tUfptSt^nbog ffl Sjfdd $ fun^een ^ai;^ 
fag Itgger i^er fot nctty. til at |eg iKefluIbe berifi 
bew--'. ■;....-.■, 

. £)^ ®tabi, fpm be fiifte/ ber ta^e bet 
^etttge forfq^ngeltgt, bet gtDt bereg baarlige, u\>cet« 
big^y ^cnnptttge S3ef}t(tbe(fer aniiitnbige Slaonei 
be{laaetiCfe blotben^ at b^ fotfomme bet ®obei 
be bmrbe giote ^ - og foretage 9Keget ^ fomJfCe burbi 
ffee, : men ogfaa beri / at be btinge bet ^anbe^ 
@ttmiftc og ®obe ligefom i onbt St^gte , valU 
mstiUib til bereft SSePlrabelfet, fomt Vtoot^ 
&)>i^f gligl^b (u^beibe berfor / gt^re be atDcevbigftt 
&tb :^)tf 9bige; bringt Sx>U)('i be ttbefceftebeS Sieli^ 
og-£|iue.lbr Setflnbige og %v(etle et :|)aa{7ub tU «t 
fotfajie bet @obe tiUigemeb bet ®(ette. «^i)ab ir 
lielligece^ enb (Bubgfr^gt og (Sbpifienboti^; enb Steis 
fati>i6^tb og ^ietllgiebi SUTen naav faa SDtaiigi 
funpavi aiet (Bnh meb ^a^nnt ^ o^ bered ^iettir fAiiiievllfe af '&«ee¥ fttofalbte SHf^eiitotn/ <tit>tttt 
({i^fdtf'|6cMi(fln9et>0'^ '{igfe^fiiKl tmetfotbmt/ ur>f far* 
M^e/ it({ee(tdr> 'f»tt t^ tnbtii'naatBtttfctibiQi 

^fta< l>(tt atti»eii ®{bfc - jHmi0eberi& fRdvm faa ofte 
fRtl'ttAbjI^Ibe in(t£f« og tl09e @ieIc8-Sffer^'t>ettfiel>: 
bin- ^iifi tietti ogfad ibeh' Gfabe/^itt'SReiitiefFeneS 
Sitnf(»'f^{)>rmS''bir^)j!el>^/' tii be boenHed tfl iif ^-0re 
be ©rby ber b^ffgWe be* ifeWcjIf 'i9^'?lj>|Mifffl^ 
Cetffi«W8<tt fcrngte/ t1tif[^dxhiQtn'mihi>tn^it, og 
i^«9et( ! ef^|>a«nbjeit ' iahe'' "■ TStbebiQ^i^th- -berfor. 

9e(^'^<lr(t be / foi soffe «ete8 '^«tfe' 2^ai»maabe 

Pd'teiSe^ ilette Sbrntfin; ^t^'e 9{abne ? jDgfaotle* 

btl -^foc <i;t^nbfr tUBilgr'tU ooc Salte «0«ftn{0e 

- (9feii|l(tiily -> fttil Stittt^tb tit ^<M' og ^o(f ITuf « 

W* i »ort ^ivet^t ; fMbi bit ^aoe wa'tit be; fom 

b?eWi«t«ttbl9t ®»ya betweb-?- -SJaa'tffd^cb « jo i«i 

fl9l«iSbVm , 09- '©dli^ia^^fett^ ■ ^wetxrgenber ftfite 

itt^e>»l><t< )>aa !BH#b<mitiii^Hl teii^wi'fKcj^U/bei 

f^gbe {is ' at ' am^e foe beced ^oI» S^er/ ' t ^tmt« 

IWi-' Ju» tanfle' iJa^ &e1fe8*i^^ri ^orbeel'i* ba etjlebe 

• ht\i tt* itfi ftiri, Hiffi bete«^©t«lbi:ei- * '|ii>OT'faii^i( 

^ brMfflUt enbog -^f^c •d'f (t^be'fterne bTg ^frd'^fgfe^ 

I ^fiblejbdabe > i[y(i(oee Uq $or j){^9(el[fin fei^ 'btg 

< ffttfi'^en famnte ; -at')>ttre' be't^ @i!irm7ttnb''$eitg)beni> 

< )^l bii'^t far/' itofoft iAeb berhy' ^"bfd SItebWvi' 
« ^bU'et l^lbf*" ;— '^{filer -3 ftem.af be'fiihftie 
H>,OtcK^/'3 ixrvflerbtgt IKinbh'af bote S[(ibte> af .466 

^an inb.l^at)be moafiet .mob|tcuieJbe(8.fB(uttn>^ beM 
%jQWtttht^b / Uti ,Sotf^^tbe(fe ^ Jtmbif ^oit bog 
fige web ®anbl^eb >: ae i^ang «^terteS iC&nffe og &0 
gieriAg til @ub:for^draeI t>at cm bere& 9fre(fet 48 
aiJfyan ^Dbe er(,#or.9otg eg ett itaflabeltg eimitU 
i g(:.3nberflev. forbi be iefe t>t(be frelfed. . 
J 5 ^Mrlebe5^t;beba t)i ^0nbevxit>t be JBaanb, 

bet form oS tneb tnnrt:>8^17/ ubfluff tf ben S«(<If^ 
far :bet| fom ®ub fe()» lagbe t tote^ ^futerter, i^ 
bog iE<^e:OS,:^^dfltt^/;itiibert>t{}e of ®iib6 S>ib, 
9pi(tvtt t)e^ be. i^eStge^ etvtmpel I • Se^. l)t( nu iffe 
ttdcftge ;b9b4te . flib i ttretDi{8^ebeti& ^etmnelig^eb, 
iKe itb«)t{(e be .mange^anbe Varfagiee^ fom Dtrfe 
tU at {l0t)e ben £tettig^eb> etl^))ett retfkbtgt Sk^ifM 
netfe ber f0(e titfilrS^^bog fit ^d(l$ Yunieen Vae< 
fag Itgger i^er fot nctt,: til at |eg tKeflulbe berife 

, £)^ ®tabi, fpm be fiifte/ bet ta^e bit 
^eUtge forfq^ngeltgt^ bet gtDt bereg baattige^ mau 
big^^ '^eimptttge S3eflte;be(fer dnii<tnbige Staone^ 
belloaet tCfe blotben^ at be forf0mme bet (Sobe, 
be ' butbe gi0ce ^ . og foretage 9Keget , fom J((e bnebe 
ffee; : mett ogfaa beti , at be btinge bet @aiibe, 
@tte9tfte og ®obe Itgefom i onbt 9(9gte> uftfle 
metim tll tiu^ . SSePlrabelfet ^ font t%t»ct ^ 
&)M(fglidl^b orbeibe betfor^ gt^re be atocetbig^t 
dtbil^ef^bige; i»cms^Z^b>li be ttbefce#rbe3 ®ie(e^ 
og'Vfliue.lbr 2etfliibfge og ^raffe et :9)aa{7ub tti 4i^ 
fotfajie bet @obe tiKigemebbet ®(ette. «^)>ab.il^ 
lielligece^ enb (Bubgfr^gt bg (Sbtifienboti^^ etib Sletf 
fdtbig^eb og ^tettigieb^ W:tn mat faa SDtange 
funj^pi aeet J&ub meb Sab^tue ^ oa ^^^^^ ^i<ttt<|r 467* 

(i^ficr-iorbiff fttiliieDe"^ ll^Ufki mieijf&Aii/iky viiitfctv 

elletr Dtwf ^f- ^ODtito^lg^ od'-'-urnHbt .!^i«tte^ naat 
^dfli>t*cli otti»eii ®{bt' jNmig^eberiS f^iiim faa- ofte 
tKiIcitAtfF^Ibe mdm osil09t @tele8 ltff«r^'t>ett^el>t 
b« ^fW bette Oflfaa beh' ®!«be/f 6*:'S)lVw»ieff<nVs 
Sitnfe^'f^ormS 'blrit^b')' ai be -)><)entti!$ ttl 'dt ^'iit 
U t>W, 'bet Wf/gWe b««%WtfI<?:'i6y -^IIJ^Mifffle; 

(^«t^et( >ef^^a«iibjeit' fabe''' :>@rb0bi9^eb<n- -berfoc. 

»el "^fbc xit'tfettH t»Ib«iartU t>or SlaleiS «^«if[i£|^ 
<9feii!l(fi«>i — ffttC Stieti^^b tii Softib'og ^o({ iluf* 
miwU^ivetat, f»«brNtr ^a»ei>«t« be, forn 
»^m:'«tKHbidt (S^tl betweb-T SXta'tff^^eb er p i(F^ 
eiiSWte , OS' -JGditifiid^ett^ '^otetxrgenber' ''ftffte 
itt^en^fHM pa<i mimncitiXifii ' S)e^^m'mj^(^/' bed 
f&gbe fi^'at'aimbe'fi>xi>n(i%olt^H$ttpi ®tmh: 6«'W(fflUt enbod-lft'b^c'-d'f iu^cbrfternebTdjfca'^fgfed 
^fiWrtttdobe i' ' iiivti tog - Jlotpt^gtelte it for -ti^ 
f((tt(k''ben famnte ; <'at')>ttce' bet> ©(armftMb'^eiiglbeni; 
{Aft^ bii'^^t fat;'- ttofc^ iAih imy' ^V(d Sltebbotv 
tf*^tti'et tobf;'^ '-^ifler 3 ftem.of be' fiihftie .466 

^an inb. l^aDbe maafiet jnobficuie JbetS JB(uttro ^ . btti 
gott>enbfi^b , bits ,%ox^(zvUl{t ^ Jimbcf ^an. bog 
fige ineb ®anbl^e(b /. ae i^ang «^terteS iSiaffe og Se^ 
giertAg til @ub:for Sdrael t>av cm bete& Stelfe^ 48 
aii^an ^Dbe ert^^or.^org eg ett itaflabeltg eimtti 
ifU Snberfiev. forbi be iffe t^ttbe freifeS^ . 
:f ^^MrUbeS^tbeba t)i f0nberntte be 85aasib, 
betf()r<ne oS tneb tnnrt^S^If, ubflufftf bm Si(# 
far :bet I fom ®ub fet)» (dgbe f t>ore. ^futerter, pi 
hog f albe o&.^^^dfltt^ / ; uiibert)tf}e of (^b< JDrb^ 
optitxttvt^ it^iUiQti &vmifiH: Se^Dtf titiKfe 
ttdcftge vbpb^te . fob i ttretDi{8^eben& i^^emmeng^eb, 
ttfe itbt)t{(e b^ .mange^aube Varfa^r^ fom Dtrfe 
tU at {l0De ben £iettis^eb> etl^))ett retfkbtgt Sk^^^ 
tietfe b0r f0(e tU|i^:S(^b.od fit ^b(f j Yu|i:ceti Vai;^ 
fag ligger i^er fot ncer>: til at jeg i((ef{ulbe Ux§u 
bew-". 

, £)^ @fabi?^ fpm be fiifte, bet tage hit 
^eUt^ forfq^ngeligt^ bet gtDt bereg baarttge^ wmu 
btg^y ^iinpttige S3efir(tbe(fet anii<tnbige Staone^ 
befloaet tCf e blot bett^ at be fotf0mme bet (Sobe, 
be* butbe 0i0te /^ ' og fotetage 9Keget , fom J((e bntbe 
{fee; : mett ogfaa beti , at be btinge bet @aiibe, 
eiUmut OQ (Stobe Itgefom t onbt St^dte, iwfle 
mstiUib til b^tlrft SSePlrabelfet^ fern t'VtoDt ^ 
&)>i^fdlidl^b otbeibe rbetfot^ gt^re be atvcetbig^c 
0«b Jl^tfQbige; iMriDd<^x>U)( i be ttbefctfbrbe3 ®ie(^ 
OQ:#oe.lbr Setflttbfge eg $taKe et 4><^a{7ub tU «t 
f^tiCajie bet Qtobe tiUigemebbet ®(ette. ^)oab.i& 
^Ui^m, enb (Bubgfr^gt 00 (Sbtiftenboti^^ etib Stelf 
fdtbi^^eb og ^ietllg^^ W:tn naat faa Sitiaiise 
funpavt atet J&ub meb Sab^tne ^ og beted ^int^f lH^fMiotbifl^^Mtt 1i^ef«d ttn0ffdnim«v ttr>ff«r« 
Mge/' uffetHgry 'f^ btf ^hbire^'nttavJStefftftbigt 
^t>did'6l{a'fa(»oflf ^W'ibam st^et Jfitf(f« e After, 

^d«< l>(ti Ottbeit eihlt'- mM\^$tben9^ m)in fiid'cfu 
{lafvttAtfF^Ibe indttc 09 1l0»e eteI(S-ISffet^'t>^e1): 
ha ^t0i! Vetfe ogfad beh' Gfabe/^itt'SRViiiietlenfS 
S(tn{(i!'f6tvi)reeS-'mt^b'> «i be Mtniied ttt dt ^'m 

»e CtbV bet b^t«ijMe beif'ifeWi;fIf'(^-5)t>fMi{rfle> 
leftflifl^ett brMgtie/ elteif 'Ifooetbfgeh' misttttgfe ; og 
^tet^eti^ • ef^^a«tibjeit ' 'iahe'' - :i@rbi9ibtd^el>eh -berfoc. 

^'tfi^'-Wtet tfe > foi^ QiHeVeM^pmiCkamkait 
od'teiSA fette 3bta(fev l^tge 9{abne? jDg faatle* 
Dei^^ foe xtt-t^nH tilbiidrtU t>oc Sd(e6 ^0«ftnf0^ 
(9fen)idt«)! -- fFiil iftterlid^ fit S«fttb>og ^o(f ilu^ 
Wi wife ^{e«Wr ; fwbi'biif ^a\)t'vcitit'U, fow 
>?eW:«t>»Bbi8f ®}«'l bemebT ©aft'rff^^'eb er fo-'tlft 
fl9l«i8br«iiR , od' -tdhrnQ^^^ ' ^otehtgenbet ''Mt£ 
ftt^en^lHtt )>aa SiidbimtDiii^lil ' S)e^nr'9r6j^(^/ be^ 
fdg»e ffl ' of ' orMifte f ot beted %olii «?ef / ' i ®tmw 
Wt'Un'fttxAU^tih bereef'e^ti ^ott^el;^ bdetjtebe 
i«-J*l«fif9f«j^, ^Wt b<fe«^©t»b!rei' * '^iorfdiigif 
6«'W(fflUt enbtyg'-lit^t'd'f ii^be'fternebTd jftd^^gfed 
^ciblcildobe > irl'foei iog - Blotptrgtetjvtt 'fertt£| 
fTebfi'ben fdmme ; -Wt')>ttte bet' @iannfmib' ^etigloeni; 
)^ Mi'^t fa»>'' ttofdj^ tiieb bem/ ' $V(d ^etWif 
tfft-tii'et ftftb*:' i— '•^ifjec -3 ffctmof bc'fttiiiftie 
,OtiM^, ' 3 tttvWStgt mmt'xil X)Ctt %c^ti ai 
W^i^H' og itwiiak itfbib , torn V'^^ M^Qffxift^ ^ .466 

^an inb«l^at)be moafiet .mob|tcuieJbet8JB(uttro^ Mti 
gomnbfi^b/ UU ,%ox^(ztUlfe f. Jtmbif ^oit bog 
fige ineb ®anbi^e(b >: ae ^anS ^ietM iC&affe eg fbt^ 
gieriAg tt( @ub for^drael t>ax cm bere& Stelfe^ 49 
aii^an ^t>be er(,#or @0rg og ett itaflabeltg ^imitU 
i {it:'3nberflev. forbi be iefe t^ttbe ftelfeS. . 
^ J f ' ^^MrlebeS ^tbeba t)i f0nbei:ritte be SSaosib, 
betf^r<ne 0^ xmb tmtif^tt , ubflufftf bm Sf (elfe 
far :bet| fom ®ub fete (agbe t Dore^ ^futerter, pi 
boa ^<>^^ oS-^^nfltt^/ uiibert)t{}e of (^bS hxt>, 
opiittttw^ be i^eStge^ Sftmipili: S^Dii titiiffe 
ttmg/tjhi^heijit; Wbi UretDi{8^ebeti& ^etmneng^, 
tKe itb«)t{Ie b^ .mange^aube Varfa^r^ fom Dttfe 
tU at {l0De ben £tettis^eb> etl^))ett retfmbtgt flSe?^ 
tietfe b0r fole titfilS^^bod P ^6(1; Yun-een Hats 
fag Itsger i^er fot nar>: til at leg iKeffulbe berift 
ben-". ,'■•-• 

, £)^ ®tabi, fpm be fiifte, bet (age bet 
^elltge forfq^ngeUgt^ bet gtot bereg baarttge, tUHKt^ 
btgie>^^^eiltl9ttige S3efite;be(fer aniiitnbige Staone^ 
be^laaeriCfe blotbett/ at be forfefmme bet (Sobe, 
bebutbe 0i0te^' og foretage 9Kegetv fomjffe bnrbe 
ffee; : mett ogfaa bett/ at be btinge bet @aiibe, 
@tti0^fte og (Stobe Itgefom i onbt St^gtev uftfle 
metiUib HI bitaS5t^t<zMUtr fomMCfoot^ 
&)>i^f glidl^b oi^beibe beif or , Qtfftt be arvcerbig^c 
dtbil^etQbige; iMrlnd< SCx>U)('i be ttbefceftrbi^ SHOh 
og-fliue/br Setflitbfgi og $raf(e et^aaffub tU M 
fotitafte bet @ct)e tiUtgemeb bet &Uttt. ^i^ab. id^ 
fieSidere, enb (Bubgfr^gt bg (Sbrifienboti^^ - etib Stetf 
fcirbi^^eb og ^tertigiebt SUfeir tiaar f4a Wlan^t 
fanpavt atet J&ub meb Scib^rue 9 oa ^^td 4^erti^ haittttife df '&«ee¥ fttkfatbte SVifleiitbtn ; <tit>ntt 

eVer DM1? <f- $o»*(*1|^' og'-^^mHbt • J^ierte j naat 
^d(at*»ett anbeit ®{bfc'JHmi0'eberi&0e<iV>ii faaofte 
fKifvitAbfl^Ibe mdm os1l09e @teI(^-lSfrer^t>^4e%: 
bft ^tvi; Vefte Odfad »eh' QIabe ; ^ itt'SR'eiitiefFetteS 
Sittife^'fdt)>rm8''t^^)^)' «i be -oanHed ttl at ^'0re 
be ©rbV ber Wt/gWe befrfeWtjJf 'i^'?lj>|Mifffle, 
Iiftfltflffigett ^r«dte / eUii" ihxttbfgen - miskngfe ; 03 
(tet^t(^ ' ef*ee^a««bfeit ' '«ai>e'' ■ TSvHbi^llbth- -berfoc. 

f^Hftitxk'cU tt, foi gaffe «ei;e8 'ft^tfe- Zreetif eni&al>e 
pfl'teiSO llette Sbmffee j^t'd'e m<n>ne? S>ii'\MU> 
»eB -^foc itit-^nH tub Jg^ 'tit foe SdU6 vg^ft^fg^ 
(9fetifldi«y -~ ffAl iftietli^^ Hi S«(i»bi(% ^o(f ffu^ 
Wi »H>«fe .^fiwWt'; fotbi bit ^aoe i^oefwt be; fom 
>leWfi««Kb1gt' ®|yrt betw>b-T -©aft'cffg^'eb er Jo ilFi 
fl9l«i8V«liR , og - -JDdliifiig^eyeii'e ' ^wefcrgenbet 'f « <tt 
ittgen^lHU t>aa Slt^bimitWHi tevi^wi'fKej^U, ' beH 
f^d^^e {is'ttfarb^fttefoc t^md SfoI» S^er/^ iTtitth: 6« MfflUt enbc^'^^Vc'dY tu^ctirjfternebTg^fra'Mgfed 
^dbleiidabe > ' h^im iog - ^prftfgM jvit for -vii 
iMi^'htn famnie ; 'at')>ttre' tet> @iafmftmb'''$etig!betf^ 
{M^ Mi-^t fat;'' itofoft ttleb bem> '' ^V(d ^ebb^ri' 
^-lii'et ^Ibf;' ^ ■•^fgec '3 ftemaf be' fithftte 
,,Otcn^, ' 3 '«rvk«igt IKtiibltr'.tif bote 8(ttte/ af / . . 466 ^an inb.l^at)be moafift .mobficuieJbet8:fB(uttn>^ Mti 
gdtt>enbfi^b / UU y^ox^cztUlfe f. Jtmbif ^an. bog 
flge web Baxihff^ /. at '^ani «^terteS iC&affe og Se^ 
gimAg til @ub fbr^drael t^ar cm bere& ^telfe^ jog 
airman ^t)be ert^^or.^org og ett itoflabelts ®iii(rte 
i g«;.2nber(lrv. forhi be Iffe t)«be fteifeS. : 
J f ' ^MtlebeS . ^tbe ba t)i f0nbemtte be 85dasib, 
btfrfor<ne 08 tneb tnnrt.S^If , ubfluff tf ben S^Ielfe 
far :bet I fom ®ub feto (;ftgbe t t>ore. ;|iiter(cr, i)s 
boa IaibeiO&,;^{ldfi:ne/;uiiberi)t{}e of (&a\A iOrb, 
of^f i^rtei t)e^ bei^eSigc^ Sirempet?^; Se^lnf tin lift 
ttdcnge vbpb^te . i^b i ttretDi{8^ebeti& ^etmnelig^, 
iffe itb«)i{(e b^ ^mange^anbe Varfagier^ fom ottfe 
tU at {l0De ben £tettis^eb> etl^))ett retfkbtgt Stvff^ 
tietfe bor fole tit^ S(^b og fit ^d(f ; Yun-cen Vat$ 
fag Itgger i^er fot nar>; til at leg iKeflulbe berift 
ben-". . '-^ ' ■■ 

. £)^ @rabi?, fpm be fiifte, bet ta^t Ut 
^etttge forfq^ngeligt^ bet ^io€ bereg baartige^ ia>ar^ 
btgiie^ ^e^eimpttige SSefltcpbelfer aniii^nbige Staone^ 
be{ldaetiCfe blot beti^ at b^ forfomme bet (Sobiy 
bebmrbe 0i0te^^ og for^tage 9Keget, fom i((e bnrbe 
ffee; : mett ogfaa tttx, at ht btinge bet @aiibe, 
@tt«hfte og (Stobe ligefom t onbt St^gtev uftfle 
SRidtiHib ttl b^rtft . SSe^irabelfer ^ font iVfoot ^ 
&t^Kf gligl^b orbeibe ^erfor ^ ^\»xt be atoorvbig^c 
S}tb4|oef9bige; iMrirtgeiSoiot i be ttbefafbrbeS ®ie(iir 
os:#oe.))r 2etf(iibfge og $mKe et^^aaffub til «t 
f0tja|te bet @obe tiKig^meb bet BUttu «^i>ab.ik^ 
lielligece^ enb (Bitbgfr^gt og (Sbpifienboti^^ : etib Sftetf 
fdtbig^eb og ^iettig^^ ^m mat faa SDtangt 
fmpavtaM&uh meb Sab^vue, oa bmd ^lerteir l(^{M'i6tbiflfiitM(it 1l^f>fid ttniifffdnimt/ utitfctv 
Wge/ fiffetlige^ 'f*a hi ithbire j 'nftdtiR<ff«tfei0« 
^tfdid^efittlfad oflr «;W'it)(e»(! st^etfTitAte edfier, 

^d'« I tfi% anbeii ®iH'' JHtttlg^etenS 9e<iV)h fdd' pfte 
^fvuAtfP^lbe indtt« ds<(l0»e Steles -iSffer^'^i^ttfel): 
fed ^W »etfe Oflfad *<n'®f«be/f'it:'SRVii»iitff«»»fS 

Ietfli<V^«n 6rK0te / e¥<i:';t^<ecMgen'ttiiSttttgf«; 03 
i^yt^l^ ' ef te^^a«itbie(t ' tahe'' "■ ^rbebtg^ebitn- -berfoc. 

^Vt%Aiif^t, foJH gaf^e VeteS 'ttvtf«- ^atif mdabe 
Pd'tei!<» flefte 3tt(etfeto^^t$'e mabne? jD^'faii^e' 
))t|/u:^f0c at^nU tUhHQi'mwt Stdlts '«0«ftf[fge 
(WetifldiR)! — .fFa{ iftietl%0b (» S«ftH>^(%' ^ott fut> 
m 'i »H>«fe ^iwrit ; f»tbi bir ^a»4 watit be , fom 
>?elMtf«<Kit'bist (S^H b«tm^bT 'S>aa't!f^^eb n fo'tlf^ 
fl9l«i«Mlte , 09' -Cdd^id^^^ ' ^orefcrgenbet 'ftf^t^ 
Wgen^tHM ))aa !BH«btfmDiM ' tei^v^m^U/'bd 
fdgOe 1i|'Ot-dcM!ft>e'foc bmd^o(»"S^er/'t ®t^« 
im-^mfnnmpeii bereS'^ri ^0ri)feel'r bd^eiltebe 
i«-i*«rtiit9frtj^/ ^Wt b<fe«%t0bfcei' * '^ibro'faiig^ 
fett^MffW enbo9'^l!«>ili;;^d'f ti^brftetnebTgJfrdbtefe^ 
^dtiblilidabe > ' trl'foift iog ^ Sotflf^Mf^it fer -tt£| 
#iftfi'ben famnie; Wt-'vace' bet> ^dfrnftmb'^eiidlbeni^ 
)AWtl bii'M fat/' ittofd^ iiieb bm > - $V(d ^eblbotif 
tfM^-*U'et ^Ibf:' ^ '-^iger -3 ftem.of bc'fttiiftie 
,,9tinft, ■ 3 arvietQtge fKitibh' ttf vote 9<<^e/ df. jDIbtngen i ^atii ^piU , , f oir. S^M i ^obmii< 
®f t0b , eUer font |>at)e finihf ^cn ofte ii99fpci>;|^ai(irf 
be @tmb fmob.S)ot;ff^eb (?d So^Bbo;*,: iqi^ft (^ge^i! 
nptfe pg ,£)0Qmpb, fom |^(U»e{r49(m«^:$i;ai^C1i»kfti»< 
{let I fpm j^a^e^ fmpKet S^QrgfR od^Q)ilabf (Sb^oE; 
jDDei:fl0btgl^eb ot)er l^ptte^K^ .SRboaaqeci^r. fpoi ]^9e 
fotfbaret ben Stinted Stet^ ,fnen ^{;9« (t^uiipci; ; l^a.off 
SRiSunbelfe ogt{>anS Svobdf Itigeji; 3 frem> Pg b^^nM' 
met: pt)er benne ®lagt, [om ))oper'at ttH9(e> .pm 
tffe nu Aterltg^eb ti( Scpbvetanbet' 17<i{ foetted'^eii 
hlanbt SnbbUbtttnsenS f omme <^{>t( , . ^iemxM )ft# 
&mplabim^ mtn ilhi^mt*tj ilh i iipM 
St0xn(&bttf 3|ttisrfeS9(?If<|:|^ffitrtSvb9be Qitnpjf, 
og I(em SRenneffet, pm ^an j||()( elflEe^be^/£ai|^| 
I^DOt: 2)agen8 S9S ferfl fCinnebe pDeir ^am^^, oq I^Kf 
£)te f0i;ft jfuebe pmfdng ffg ^ . bet Zag^, ^voxnnbn 
^nSS'itQge.fiob, bet Sroiv ber fit>alebe ben Ungel 
(angfeljfulbe IBrpfi ^ og- 1l9ddebe mUbt opn- ^(ntn , 
benS m0btge .g)ODeb, ben;A$ji/ ^.ppt l^a? f4?i^:|7uebtj 
nb oper ^aDetS ^tbe Sf I^be / ben ® letre / ^^wt ^\ 
f0t{i j^oet>ebe jtt j0te mpb 9l/itte»d ^im^met^^ bevt t< 
Sotb^ bet ^baKer.o))et ScebjreSj)^ !R0breSy '0)?9($ 
be tiblige S^ennerS fmufnenbe, fdien\ l(zm ^o^jf^ ti 
om fK^n jfat elfl^e bet 2foU^, f^»^ Sundeincit^l: ffi| ^< 
(0b i i^and $)re^ l^t>t(fet J^anS S<e&e f0r{i D^n^brfifo 
tUat Itammey bet ^olf , ^t)i8 ^jnbe^morvf^v ,fi 
ipafte i J^anf 6tel S0leijen of SfprtibenS @tor 
00 ^pot l^an fa^be: betf %<zbxt ere ogfaaminirf^^ 
hetiki, ^))t8 Soi>e>t>t ab)0^e^ l[^))id <Sipbe.))^:.n0M^^ 
ppiS &Qt^ t>i beetre . fra. .4M>(e |0^e 469 -M.>» ht^ m '^m pAMctQt ; bet jnhUU «eb" l^anS ^^b: 

fetys Ut'^m'^o^^^af^^^^^ faai bj^fil 

^akr ^d' k)ent'(it^e gobe -3at)er frd fiand gat>mtlbe 

tiien relfcerbtge |i^aanb$ letter SivtQtitn, cm l^an 

ftet eiffe ben g^jle ^ l^bifi ,g)elb 09 ^^aber er'faa 

Acer forbtmbettneb^l^itS^ 'mib |it)em^an/ cm enb 

lAttgt frit S^onen, fad ofte ^ar beelt Bee og SS^C; 

ftienk ^an faa oftef ^at^\)l\>et, t>^*bog bel life meb' 

f9W#fffe 8aber>* fetoi fhi(ier*6t)i]rv||dm/ '>9 ot)et 

liUVinMfiQ ^Am r^^aa hti -^ah fia ^t^e -XVe' (ige 

8tef> bg^ fom faa offe ^dt iWit btiV 3a tcittx^^ut 

IdW^itr^m Ifan jtal frpbeS t ftf SanbS, f r ^folfs; 

^ f^'SM^M 3Sre> 'eOer om ]^dh> Uig €ditaan^ 

flat |orl^>jlea i j!ii fabet* ©fdml -' ' \ ■ -? 

^ Wen — ^ fad * f|)0r3ei ' man 0* mdd^ee '^— ^ 

I fMfe ^t ba tiUuttt S^fndiefor atibre 9b(retldd& 

IB ^tvtn, for t>prf$ 9)7ang(et| f un foi^bf bt ere fatte 

y ficra be»e'®teb? ffutte Dt tiVtitfe t>ore' ^terter mob' 

^> beni ,' ber bcere famnte metiite|fe(tge ®f if (elfe^ fom 

^ »i>'< farbli bereS SttngemaaO bereS ®ivbet: eg @f if fe 

^ €ve fo«f!iettige ? tfullet)i \)(znne oS ti( fun at befpm^ 

li M 06 iM bet/ ber angaaer oS fe(t> cq bent, ^06 

d ^t^ilfedl jjuft (et>e/ iibefptnrebe om, |^Dab ber etfert^ 

1^ Citbrager fig paa bin t)ibe Sorb , \a tilftbji mdajlee 

^ ^>anne 08 ti( / if fe mere at f albe bet Uret, fom. 

.^^retage^ mob et fremmeb f^olf / nddr inn %Gvbts 

i^tn b'erdf for^ort 9o(f er aabenhat ? S)enne Zctht: 

kj|Eemaabe DiOfe t>i tMfe (angt fra o&, tl^i better er iffe 

^^t elfSe i>ort^o^re(anb, men at elffe Uret 03 benS 

^Jjpdmmeltge ^orbele, at br^^be bet Sadnb , ber bet 

^jjForene 0$ meb aUe oore 9lebm(nne|Ter paa Sorben^ 

ty^t trffbe ®ttbd l^ellig jie Sove unber S<9bbet^ ^^xi \ • jDIbingen i ^an6 ^piU , ^ f oir. S^M i ID^obmiiS 
®f t0b , eUer font |>at)e finihf ^cn ofte iid«facfc;|^aArf 
be @tmb imob.S)ot;ff^eb (?d S^^fbo.m # . iqi^ft <l8e9«! 
nptfe pg ,£)pQnipb, fomff(i»titvinv^H^%utim^Jtnn* 
fiet^ fom j^ape. fmpKet StQrgfR o^i o^abf Sb^oE; 
jDDei:fl0btg^b ot)et |>9tte{i$.3Rb)}aaQec;iri fffitt i^ye 
forfoaret ben Stinted 3tet, ^nten ^f4« (t>ut|pcjt;l^aiHI 
SRiSunbelfe ogt j>anS Svobdvlttdeji^ 3 fr^W/ 00:^^9^' 
met QWt benne ®lagt, {ov^popev at t^^Uy^^fM 
tffe nu Aterltgi^eb til Scpbretonbet fl^l fftfted'^n 
hlanht SnbbilbttinsenS tornmt ^pil , . ^iexrnm ^ 
6(tte))tabfen« men ilh i ^mtttj ilU i iip^ti 
Stevn 6ber^ 3 .{i(ttFe Sf^lflff F I ^ffit^^ :b9^e ® runb) 
og ((em SRenneffet^ 0« ^an jP(()( ^(fle^b€(^'£ai||^j 
|^))0t: 2)agen8 e^S f0r{l fCinnebe pDer, l^an^i, 9g |^]ii| 
£)te f0i;ft {fuebe pmfrtng |fg^ bet kaQ^, ^voxunbn 
^nSS'itQge.fiob, bet Sroiv ber fMlebe ben U^geS 
(angfeljfulbe IBrpjl, og'ff9gdebe mUbt c^eirJSJJatSf 
benS m0btge .g)ot)eb, betvA^Jt ^.^pt l^ap f<i^:f?uebt 
nb oper ^aDetS t)tbe9(abe/ ben<S(etre^ ^I^DprJ^ 
f0tjl J^<et>ebe jtt j0te m^b 9lptti;»d ^tn^iiet:^ ben 
Sotb^ bet jbaKer.ct)et ^cebreSpg !R0breS> -opec 
be ttblige S^ennerS fmufnenbe fdten ; loerf r :1^((Ai^ 
cm fitan jfat etfl^e bet Sfolf ^ i^pj^ Sundein«<«l^ Cfi^jR 
(0b i i^anS S)re^ l^)>t(f et^anS Soi&e f^rfl p«mn^h$i 
tt(>4t Itammey bet %olt , ^))i§ ^tnbe^mor(|<Sf :f0^ 
ipaf^e t ^anp&icl S0(elfen of SfprtibenS ^o|r|M$| 
00 l^pot l^an fa^be: bet$ f abre ere pQlaff.-: mini^ 
bet^ollV ^otS &oDe>t>lat|(0be, l[^Pid.<Sipbe.^^;.ft0}^ 
pVit^ 0or^ t)t beetre . frai .4M>(f :fi0!t|le ^Cot ! . .&ft^f^ 
iprften^ cm pan ffal eipiti^.i^i^f^ ^ W l«<Toe^ S ht^m-^AWpik^Qf', bet jublebe ^et^'l^anl ffeb^ 
fiety^ m^Holi^Wi^^^^ W faqe a|^ til 

^akr ^t>int^e'^^i^^^ fra fianS ijabnrtlbe 

iiiett relfcerbfge i^iianb j^ '(<km !^ord>ren/ om l^iin 
fPcrf eiffe ft en g^jle ^ l^biS ,^etb 09 l^khn erfoa 
*«r forbtfttWttneb^|^n«,^m>b |ibe^ cm enb 

UmrfciaZfyctnin} fad' of^C'^ar bielt fiJee 09 »fC;; 
9t>eitk ^dn faa ofte l^at $9R)e(> c^bog )>^ life meb' 
]|9»#rire 8teber>0 fetoi ffeaeb %*^i Jatii;^>9; bt)et 
;KI[«''imi fetefi ^4tt/vT)da Wf ^dJi If tar ^t^e'm' tifie 
»t*<^ bgJt^i* fad ofee l^^^rt beA^' Sfii'tatrer^m 
Sdrgb/^^iK ^rt jtal frpbee t ftf SbiibS, f r^i>IK; 
f<iifft)fcfle8 '3eh?e> 'effer om ^dlt> -Ilia €dii()an/ 
tM j^orl^^jlea i j!tf f<iber8 @!dml --'--^ ' '">! 
J ; : ; jRen -^ fitd * f|)0r9ei ' i^dtt 0* m'arf^ee •^— ^. 
fhttte ^i ba tinfttfh j^Sfn^e fbt ^t6>xe%bltt\liLQS^ 
%pittin., for ^prfS'SRanflrlet/ fun foibi &f ere'fdtfe 
ycrd bme^®teb? ffittte i>i tiViitfe t)ore'^krtiefr mob^ 
bem ,' ^b^r bttire faMtiie mnM^diQi ®f if f elfe-; fom' 
»i>'f^rbliber^8 Zun^iemaali bereS ®ivbet; og @tiltt 
eve fo«f!iettige ? ^Ofe^ oi Dosnne oS ti( fuUdt befpm^ 
n p8 om bet / bet attgaaer 08 fe(o eg bem^ * 1^08 
^^ilhii jjuft (eoe/ iibefpmrebe om^ |^oab bet et[er8 
titbtager fig ))ad btn oibe Sorb, id tflftbft mdajlee 
iMnna'tf&til, if fe mere at falbe bet Uret , fom. 
fbretage^ mob et fremmeb ^o(f , tiddr fun.^drbe:? 
tell berdf for Dort 9o(f er aabenbar? S!)enri^ Zctixc 
{emaabe t^tOfe DitMfe (attfit fra 08, tl^t better er tffe 
at elfSe i>ort^o^re(anb, men atelffe Uret 03 beii8 
If^mnfeltge Sf^rbele, at bt^^be bet Saanb, ber het 
forene 08 meb aUe k)ore 9lebm(nne|fer paa Sorben^ 
at trffbe ®ttb8 l^elltg jie Sove unber S^bbet^ ^^xi .466 

^an fnb.$at)be moafietjnobflaae J)et8:S(vt(ta^ be(S 
%jc^wtttht!^t> , iiti ,^ox^(ztbelf^f..ittti]bg ^an bog 
f(ge meb Banb^do/ ut "fyanS ^ierteS iSiaffe og S^^ 
SiertAg tt( d^ubif^r^droel k)ar om berei ftelfev 4)id 
ai.^a^i fyipbt ett#(H:.<^(»rg og en itoflabelig Smcrtir 
i ftt:Snbcrfhv. forbi be ftte t>tfbe fteifeS^ ; 
J? ^MrlebeS ^tbeba t)i ferrbemtie be::Sdaiibv 
bttforette oSmeb twiv^lf , ubflufftf ben J^gtelfe 
for:bet| fom ®ttb fettpr fogbe .rii)ore^ ^tecter^ i^ 
bog li^e of jSlftrtfbr^/ vitoberttt^e.af ®nH S)xt>, 
opti^tttvib be t^eKtge^ &}:tm)pdii Seid l>t( naiffe 
ttmg/L vbpb^e ; f^b i Urtf ini^ebeuft ^ennneHg^eb, 
life itbDtfie b« .tnatrge^aube ^arfager^ fom oirfe 
ti( at tl0t)e ben Aiettigl^ebv eij^ttett vetflnttgt Ste^^ 
nefle b0r f0(e ti(^:S^b.og P ^olf $ Tumeen ^at$ 
fag liQQet^d^ot ncer>: til at jeg ilfeflutbe beritt 
be1l♦.•^ ';■...■. ^/ • ■ ; ■■' .. 

. £)Ai @fabt^ fpm be flifte, bet ta^e bet 
^etttge forfqpngeUgt^ bet ^m bere£ baat(ige> ut>cep 
bi^^^^^9tt9tttse S3e|itc(.belfer dfifiienbige' Staoiie^ 
beflouiet^ i^e b(ot bert^ at be fotf0mme bet ®obe, 
be'^mrbe giecie ^ - og foi:eta0^ 9Keget> fom i(fe burbe 
{fee; : men dsfaa betf ^ at be htiuQt bet ®anbe^ 
@Cti^fte OQ @4>be ItgefOm i onbt Stpdt^/ ^ttt 
mstitlib tit b«re& SSe^belfei:; femiv%toi>r^ 
&)KidliSl^b ai:betbe berfor / ^mtUctwavbif^ftt 
0tb:O>eti^ge; tringe 1Si)t)>('i be ttbefceftebeS ®ie(e^ 
08-ditie.l)e eetfiiibfgi pg f^rceffe et^aaffub tit «| 
fcitialte bet Qc^be tiSigemeb bet ®UtU. ^\>ab. & 
l^Sidece^ enb (Subefi ^gt ogSbvifienboti^^ • tnb at(t(s 
^(ttii^ieb og Stuttidpb% Wttw naat faa fRangc 
fu/tfiave aiet ^ub meb Sabetne^ Dg berea 4>i^t^f^ (iM<^<'' jo«MfIft^»e»i^ ti^iffid ttn0ffO(ttme V urif f<tr< 
bfge/' ttffetligey'fdtt btf ithbte j '-ii4ot-0l<ffcis*bi0i 

^ft«* ti>ett: anbeit ei^fc'- J^ttng|febeti9' 9e<ibti fact- offe 
^f <:itilkt(i!^lbe ittde<« og 1[0i»e @lel(« tffft^'Vi^ttf eb : 
bift ^t0i( beef« OdfAd ben'®(^be/^'^t:'S)t'eniietf(n«$ 
SitnM^fdrtfims- Wt)^> «i be t>dn»ed tit '<A ^'eit 
be iDtbV "bet b^ftjjMe beif'%Wtff(fri>^:^}>^Mi(rfie> 
Mfimi^in btHdie ; elTeif - ilbarbfgeti - mMtu^ft ; og 
(ictfet^ 'effeil^aanbidt' >a(>e''' TQmhi^^th-'htitou 

9<<i^V<ltfttle; f6ift {iaf}e«eteJ^t^e<t^=#dei>femkVe 
08 'belief lletee 3bmf fee^ ^t^e Slat>'ne ? %'f adl'e* 

beS ^ foe at^^tiU ttthHQi 'tu voc Slaleis t^intll^t 

fWi oote ,9liw«ic'> f^tbi'bir ^aoe iioe'Mt be^ foni 
hitUl^mtrtQt <S^n betnreb'T -S^aa'ttf^^'eb er-follF^ 
WifibViR , 09- -JDrfhtitg^^fcti^ 'W^^mbei'^aim 
mim^iyM pM fSmimtKilii lteSr^m^U,''h^ b«'MffM (iib(^'Mc'^¥ it^e'fternebTd Ifcd'b^g'fe^ 
^bleindabe / ir^et iod ^ ^focftfatetffit 'ipv'-^i 
fetfifc ben fdmule ; Vt'ttare ttf^ @i!imiftthb'$eti9!be«$ 
(1^1 bli-^e faf p ttbfol inlbft hmf ^« Ifitetbovii 
tfet W'et ^!lvf/"i:- '-^ijler -3 ffcem.'of be'firtiftie 
Ot«KM, ' S ttwierQt^ 1Ktft)l>i(t tif bete ffcbre; af 46» jDIbtngen i ^atti ^plU , ; f^. S^M i ^p|>e(ftiiS 
@fi0b; eUer fjom ^t)e (IrilW ^«n flfte iifl«6i*; jifiA»f 
be @tmb imob . S)ot;ff ^eb fid 8qibo;9,/i9i9ft (fse^i 
nptfe pg ,£)0Qn)pb, fom |^a»e {r49(m#^$rabfn» JtfiiM 
^etg fom j^ape. fmpKet SSqrgf r o^t p^obt SbenS; 
iDDei:fl0btgl^eb o))er |>9ttftt$ .SRb^^aaqeci^ri fffitt l^»e 
fotfoaret ben Stinted Stet^ ^meti ^fa« (Punj^.j^aiNI 
SRiSunbelfe ogt{>anS Svpbd;. Ifltieji; 3 frem; 98:b;9n|4 
met pm benne ®lagt, fom t)Dper at t^^Uynprn 
ilU nu Aterttfli^eb Ht Scpbretanbet 17<i( foitteS'^en 
blanbV SnbbilbninsetiS f omme ^pil, , . ^!emm« jpft^ 
6(ite}^(abfett« men if f e. t i)term ^ iKe i ^ip^ti 
Stevtt 6ber^ 3 Itarf e 8f9<?If<f I ^eii;tef S ;b9be 9i:.w)^# 
og lattt SRenneflet^ cm ^an jP(i|( ^Iffetbe(:'£ai)^^ 
I^Dot: 2)agen8e9S f^i^l^ ffinnebep^eirl^ani^^ ^ 'It|(3t?i9 
fi)te f0i;ft {fuebe pmfrtng ffg^ , bet Sag^ i^varitnbet 
^n8 Sngge.jptob, bet SEroiv ber fMlebe ben ttnfifS 
(angfeUf u(be IBrp jl ^ p^^ jl9dd^^^ ^^^^ . ^!^. ^<^ttf 
benS m0btde ^opeb, ben. Apji^ ^i^im: l^a? ^l^iff uebf 
nb oper ^MtU Dtbe |[tabe/ ben <SIetre ^ ^^wx ^aa 
f0tfl j^9ebe fit j0ie nipb 9l/ittettd ^ini^(:, ben 
Sorbr /ber pctlUt,c\>tt S<tbj:e5.5)g !R0t>reS-;r vO)?(ir 
be tiblige S^ennerS fmufnenbe SSeen; tar^p ;^(|fli^ 
om fKxn. jfat elffe bet Sfolf^, ^pfi Sundei))(Kll ff^J^ 
(0bi i^anS $)re, l^^Ufet^anS Soitfe f0rfi tf^nneM^ 
til at Itanimey itt ^olf , ^i)i8 ^inbe^m«(|<Sf :f0)B|^ 
ipafte f J^an$ 6iel S0leijen af ^pttibenS ^o^pj^ 
00 l^uor l^an fa^be: b^tf fabre ere ogfai^^ minie> 
bet SEolf, ^t)i8 &ot)e>t>lab^l0|^e/ W^J^P^s^kf^^Ph 
^y>x6 &ot^ t)i beetre.fra|.4M>re.f0r^e 7(0^ 
^^r^w, om ^an ^al ''t^itM-M^^^^ H^imop^ %. m «il'9«n« iSdittctQt ; bet jublebe «eb'>ii6 S0b< 

then relfitrbtge ij^<ianb} (eeter Siot^ien, om l^iin 
ffol • e{ffe ben S^jie/ l^ti{$ ,^elb og'|)aber er'faa 
uter forbtmbet tneb^l^nS^ 'm>b |it)em^an , cm enb 
lAngtfra ;S^onen> fad' of^e ^ar beelt Bee oq '^ft^ 
9t>eitk ^an faa oftcf l^at $9tbe(> t)^ bog bei life meb 
f9W#fffe 8aber>^ fehn fh«er*6t)ti^|>dm^ "^bg btf^^ 

t^^ti c^pm faa ofee ^t it^it httV 3<i tarer ■ l[>t>ec 
!Bm^b;^^*#iK b^n jlal frpbes t ftf SanbS, ffr^Ifs; 
f^A'fifptfleS 3Sre, eOet om ^aixi '^^^Q Canaan/ 
fM fovl^^eS i j!rt t<ibet« @!am I - • ' 

- • ■ JRen — ^ fad ' f|)0rgei ' man o* maof^ee •^— ^ 
fMfe ^t ba tilluth S^fn^efor ittibre 96iretldd& 
tJectrin^ for t>ort§9f angler; fun fo<W"»f ere'fatte 
ycrd bme'®teb? fftttte Dt tiViiffe t^ore'^krter mob 
beni / ^ber' bare famme mennefFelige ®f iff elfe^/ fom' 
»i>'<farblibere8 Sttng^maal/ bereS ®ivbet; og @ftffe 
eve fovffiettige ? ffuOfe^oi t>asnne oS tU fubat bef^m^ 
r« oe Om bet/ ber attgaaer 08 fe(o oq Urn, ' ^06 
l^irilfft'dl juft (eDe/ iibef^mrebe om/ |^t)ab ber tUexi 
titbtagev fig ))ad bin oibe Sorb , jd tflftbft mdaff ee 
iKtnne oos tt( , iff e mere at f a(be bet Uret^ fom. 
foretage^ mob et fremmeb ^o(f , mat fun ^orbe- 
tell berdf for Dort 9o(f er aabenbat ? S)enne Zczh^ 
f emaabe DiOfe Di' iMfe (angt fra oi, t^i bttte er iffe 
at elffe i>ort ^o^relanb , men at elffe Uret og benS 
ffdrnmeltge Sforbele , at bti^ht bet Saanb , ber bet 
foreneoSmeb aUe oore 9lebm(nne|Ter paa Sorben^ 
at trffbe ®ubd l^elligjie Sove unber S<9bbet^ ^^xi m nooi; man )>i^<re{tger:«i!e pi tlf^, f 0pft Wif^mfitt^ 

oQi!(Mo^ ^et enfelte Sal(A> J^Ianbt $))t(tel 9,1 ]u# 
^ave rfunt^ct vor ^oUgl ba f)>0rge ii »tt^x;p om 
bennf,^n^;pief(biQg iKe fun^e ubfirceffeji til l^or.Soi;^ 
l^injbetf^ me^, }>oxi 9t<cc^K{if # i ^t ^lot^t, i, QQC( 
^uitS.?;o;it t)i:i((e iigefaa Qei.fvnb^ fp^vse.^nSas 

c^et, S^i^ti freqifp( «)eb ^M^Vfj bf^9 f<er omfcing 
f>0 * »jtaffee. ftiMiici^ ipg iltt^fltlgf re , enb .^dua f 
^l^ab^r .o& t>of aibrig t>ej>. fplb ^)}ibSfinbig^ pifk 
ttb!Pp)>be ife ^S^^tf^r , fom^ (Sub felp nebtogbe i Mff 
i^Vte^r:^ «^n ^^elllw »M«je:08,jlQr|€bem> ib«t^ 
^rcrbe at forfiaae; '^porfpr ibe bh>D( Y>S;git>.9e. .6<iif 
gen ep f)c^ egf Oj^i^fc ((at: not: |et 9tennef!e'|Fa( iffe 
le»e fpiPiitg Wfti/?Utte, ,mn oppffre ftn Siib> fine 
Jti?«ft?r.pafiW^.v*U:.2JnbFe«. ©et} bog f an 09 fCa^ 
|Kt%^i.b^fl.«fte'j^ilfcBtbe:3n^;t«^^ bentu bm 

bpe paf .be.Q «ant!)et| @|be,.af ^.orben , altfaa flal. ^an . 
lepifoi: b<m>ifpP i^*>>W« iaBrfas} *8 ba t>iMU ff uRe 
0P«:flp?e\f)Iiafepifwiii|fin^/ nien mrb 8p|l 09 Jti^ertigs* 
f^ebi fc^i 17ull^ pi pdfaoi fell) fti?(ebe at befa^^ og for^r 
0&^..t>fn . JSilbjgieljgieb^. fo9i,pi .fiu^e i »ore i^irttWi. 
tnojl) ifHt.^t^i .|^t)or DtJatteS/ mob be SR^QnefEer^ 
ipeb^^pilfc.Di .er?e fprbunbne* fiaber p5, berfoj: ret 
mfb .Sterligl^eb glicebe ,od otier bet ®oH, fom pi blipe 
Dace t vort golf >;.a(ff be. OS pp»be<§8pffe og 9StU 
ftmPi. mvMifiiim og.Snbreftfinger/. owt ^a^n*. 
Itg,e ®fi{fe.>; pg btbrage ?((t, ][>oab Di.funhe^ til ' 
at Debligej^plbe btt altiammtn i g((tbe pS »eb Son 
breneg abU SBebdPteV/ fom enbnn Ipfe bereS Sfter< 
flo^gt ti(^@]cein^e(, firosbe at efterfelge bette, om 471 /• ' ogfaa Df f ttnbe eifttvtaU HUquwU for bm, btt 

ffttVe Diert efkt od; gtobe 08 o))et (Snl^Der^ ^t)ent 

9i fCfe me b eb eg retftjibtg SSitffbml^b atUwtt 

bet ®obe 90 ftem{albe bet^et^Fe^-og gierne fotene 

»ore SBefl«<ebe(fer sneb fyinS^ ^&aaUU6 ftviUt 1^ 

<)dfaa fergeDoiri %olU &otQ, f^UUn 9l0b^ ^Mi:<i 

itnber be^ libtt, ttlkntie UtS VtanQUt, Ub}a»t)t9 

Dm bet £>nbe, fom ptt Ibldnbt 06 i og alt beffe 

iffenteb ui^irffom-itummer, men thebfraftid/ re^ 

belig Sejirabrifi til ot fDrmtnbfle (SUwoibiQ^M 

betne^ tt( at^f^itlpt tStanQUvhe, tlt<itj[(ztu^<tm* 

nitig for bet £)nbe. 9laat^ tft gi^e faa y ba berebe 

t>t 0$ ))aa ben rettefie fRaabe til at opfplbe bc^iis^ 

fier^ ber fHialtgge 08 iTtlminbeliQ^eb fom SKenhefler; 

f|n^))o bet i bet 9tcrrme^e,* bet/ ber baglig forbreS/ 

(hro^er dt tet)C/ fom ^n b'ipfr; |^it Dtl |(at)e SStffte o^ 

^rdft fortet^ielbnerie/ naar betteftfrbreSaf |^m; 

SReh^—ftger bii nwajfee fwmbeW '— ^wb 

t)ebf ommer bl^tane Sa(e: mig ? ]^t)orlebe$ fan jeg te^^ 

tfe for be 9Rang^8 SSe(? .Sfffit fat paa be Ubmoer^ 

.febeg |>l^b6^ itfe ubruflet meb fc^ttlnligf (Soner> 

fotmaaer feg iWe at raabe 0^ ffebre j og vttbe feg 

eiibcpoffre migfel* og alt SRIt/ ^*flt formaaer boff 

tffe at ftonbfe g^orbcerDelfen elteeat neb{a(be1BeU 

Itgnelfetti S^^ ftroeber/ men'* mine S^flrcebelfer 

fornemmeS ttU t bet .|)eted mangfolbige S$ttmme(; 

jeg troeber af/ eg bet i^ele gaaei? enbnu flh ®an^, 

fom for^eri/ og bet bemierfeS {{(e^ at mtn £raft* 

tffe Dirf er mere* — @eer ber after eet af be ^Uai 

ftnb, I^Vorttnber 9)tenne{fene t>iUe unbjf^Ibe ffg fra> 

ben Stenefiev be ere ))Itg(ige at brtnge^ l^^or^eb be 

vide nebbcerbige 3CIt/ ^t>ab ber er abelt og P0ntf 4742 fiurttg^eben til wtt Sabrelanb fiittibom ^re JD(» 
joffrtlfier^ Itelbnetc Xtijirenselfer of of { iimi |tt>^« 
i>i.tQtb faabatme. eii(elite.<|^aiib(insev ^f^I^ef^iort 
l^nS SorbrtngeR ?^, €r if fe -bit Scctnemfle, « j^ 4BidttgfR 
jpte^ ben forbrer af 08^ af ^eti $6etlA#cii^^b ,^ »it dI 

tagUs baasbe.jfud^.psfttiine^pfpIbeM? i^^ ^^^t 
«eb; beptaaer bet ^eU. @amfttnb> ^^)>^eb frm^. 
meg bets SSe(, ^Docveb fortKefnneS be^f JSfrKelfe^ 
nbtn ifcei: Deb bette/.at 6ii^\)er troUgen o^^f^tbei^ 
fit £alb8 9liQUx^ .$^}tnnt vi 0nife iipget .^t^rre,. 
U^0H\>i at en^t noQttWlm, for at btt l^nrdoae, 
yjet tilt £atib ogrStige, enb at Sa^OfK di^t ®ttl' 

JietDeb er bet^ at be £)|>]^0iebe - oft J?«a*l 8f^!?^ . 
b«e« golW ©elgi0rere,. 09 beroeb.er bej/ at.feto, 
tm aitingefie i(Ee Imv; fot^ie^^ei. SRen j[eg mb; 
iWe, l^pitte baa^Hofi gfoccjlitlinaet^erom'^ce Me»n* 
alminbelige, foa)*om bet ilU t>ac Deb ai^t^ate tto , 
ifit Aalb,. men :|}aa' anbre SRaabeP/ at man flutbe 
tiene ®ub og SSerben; og fit Sabre Unb, og' fonir 
cm 9logen iunbe Dare Sf<^bre(anbetS SSen/ og^^^d:. 
Deere efterfaben eiter ubueUd t b^ty ^bortil |>aa 
egentligen er fat i Sanbet SDette ^bfem berfro,, 
at 9lennefEene Deb bereS baglige SpSf^er {unj.taiu: 
It paa ben fimeltge Scaring, og at ber beSaarfag 
Diftnrt intet 2ebelt og ^eimobigt, flltfaa ^eUer 
ingen ^ierligf^eb til bereS 9Rebmenne{7er og beres 
Sol{ er at fieni)e i bereS 3bratter» ^pi6 hn gior^ 
be bin @ierning meb et anbet @tnb/ f^DiiS: bu anfaae 
bet S3r0b ^ I^Dormeb bu f0be8 , fom en. £0.n for bit 
tKrbctbe, men t(!e fom betS i^enfigt^ l^DtS bu f0rfl 
fpuvQte^ lf\)ab C^aDn bu fan og fEat itbrette ber^ .»• 473 fori^ '^ffDvrff bes bit pwvttt^ ffatrbet fEaf nt^f^fbe^Mj 
,0teb j i^ber^ inrfbig an»ii^jr.ntttlbe ba bmer<|5ie{lraA^! 
fkc$;etibtliu1^(tre ^ fot^gttf iiHlbisbhta!«iibsri|t^w* 
ie^o^ at:«f0ge avbxt Beir foi;lBt/tHn^>i;^dS)et';bo^ 
at foi^tlenf ^ber i:bU|(ofE$ 2>ecfonr teit«£ SCortb; 
hi^kt\^fhiUnr i bet l^din filter oso¥&iiev/'3)omi«' 
meren y : { Jbet ^u et^et SRet!; vibm ; $t^rfoiij3 aCnfeelft/j 
beff?UPt9>i^<i^t{ecen^ i bet ^a* forCpnber (^ubS £)rb, 
0g IBottben , i bet . {ftitir VgiUtyf^ TtQfts^v.btfidtv' 
^uficu:^d SRfbet/. ii^tte qdoS^tTcir: ^ab fotteff; 
ba enbtttt i -et %Qlfp ^(zUt^i^^x^^\^i^Vlfy tietuebl 

flrnber.fotr.feetS ©eC?-' •■;r*:;:7/; ';::;. t ',..-. -/^i 7,. ]\ 
i ^ li^eti i^^eraf f^Igec ba .ogfaai^ atiDlmh.tw 
SmbebSgtetnuiiQi'dgii atte Dorfe S^otbmbetfermeb 00|t< 
re IRebbrenrielEer tffei blptjIuUe lcenfe.4)aa:^(0:/ 
timeltgerStceiitig og )>aa.bef> bet tan gidire bem Sif^ 
wt U^BiliQtte , menpaaUt, bet gUr .SU>eti^e*^ 
bue , OQ A.aUe Dore Sotl^olb bibrage til^ :ctt MtU . 
fourbigffebvi! ,2roifab/ og eh^t>e!: :©9b:/ og; Vlty - 
^DQb.ber meb alette: ^ot ^obt Eot), ftmoieS 1^0$ be 
!Ketine{{er/ btonbt |>oUfe Di : (et^e.. i^ir f^0te faA 
S^nge ptif]? ben AtecUg^et/ be met^ at ^t)e'))iift . 
mob bereS^^brelanb, t bet be ^wt fMbtftiblet'ti^g^ 
ne i^ebet til, Delbpcfebe 9Rar{er ^ . og Jb^get {It0tu 
nere ^ufe ;ber))aa , og frt mbtagt pppetUgere Stzbi^ • 
ffabet/ og giort altr bet ^Ibf omtiete/ fom l^erer ttt 
fitoetS^ Se(^t>emf>eb5 »{ Jk^tJDfe fanbeUgen.Dgfaa af ofM 
ttgtigt |)iertje titbele: benne bereS %l\ib a( ben Be^ 
»mmelfe^ bet ttlfomnker.bett} men naatibi 0^; 
l^^ce be €9amme f (age^ at be ingen SKennefEet f unne 
ftubt/ ber ej(e:Dtttb at btt i be beqvemmere % • 474 . 

(fitfybt'^i Berebftfot bemv eHev «t fotftrre bm 
tteAi^t Zfst§U , l^Domeb ; be » fya>t fplbt Z^txtn, 
baiti^ti:9l Del til 'at fp0v^tt • iKt^e, 3 ba intte 
Ynbei^ at ^Um ^rDeb > enb .at Dente, mn bet of ft^ 
ff(u DitDorbe bebte? baveSv fbtn flaiie> ilfe jitfl 
be> fbm fFttlbe. bibf age.'^U )at af|^tel))e bety |>9or« 
0))et S flage? Ia(bte8:3 iffe ^txttt o^Jj^uuibtm 
bet ? fltau S tffe raobe/ t>ef (ebe/ om tnuelidt fdc^ 
bebte bemy . bet Dare (Ibet itnbergiviie ? . SRen f utt 
Sotben aiitpge 3 Sbet[; iffe 9Remie{7ene bec))aa^ 
fittiibet Su)(0fe forflobe 3 at banne og crbne^ .bet 
Sft^enbe/ bet S^ttitftise iiU. -^ Seg Deeb Def^ 
at 3 iKe ene (unne bcemme mob Sfbtbctti^elfenS 4risi 
t>tnbt&itmf at SRenneflet ilU tt fam teret, ber 
maa labe fig forme i l^Dab ©fitfelfe^ JSunflnere^ 
1>U> at bet for#anbt0jie , oml^ggeltgfte 2Crbeibe 
ofti miSli^ttei meb be Qnf elte. Wttn bette ))eeb 
i^d^Sfoa^ atitlebe Sttagere i f^olf et ^r(i brebe 
Srof{ab'og:^engtDenf)eb^ at ilf e be Stingete t %oU 
Ui f0r1l foragtebe £)rbetr og Sugt^ men^ be foae 
0)^ til hentf ber Dare fatte :paa be l^eiere ®teber^ 
og (certe bd fnart at trcebei beres ^obfpDr^V S^t 
fom:'';i^erren er/ faa j)(ett Sienertte at jieflge l^am-; 
efterfombin^anbel/ bu 2Cnfeete! Difer Sf("bS eU: 
ler Sabf^ebS^ Sitbeli0tb6 eUer ®t)figS^ 9leenl^eb<* 
etter StpgdeSfog^ebg dvempel, Dtt bu ogfaa foren 
fior 2)ee( fee bet ®amme af f)>ene ftg i bered £e)niet, 
oDer ^ilU bu b^ber. i^unbe |eg gtore big bin 9)Iidt 
ret beffuetig , gt0re big ben ret btgtig og i^eOiig, 
btt , fom er fat ot)er 3Cnbre ! «^ar bu jntet anbet 
Sorbolb tit bem> enb bet^ at mobtage af bem, 
^Dab be b0r giDe, eUer l^0tt^ igien at gibe beiii. 4rs 

Qptx^0t>iQm ^fxtMgrtnb fAt ht^f v^vttfot ex bit: 
eub awnfk:M^^9i^9r e^b Nitt^ 6r bet iHt^ 
fo%bi bu fatu$ til be ttQij0nbi0tS Sovm^tibtr > be 
Uforflanbta^^ Eaabgtoec, tUr bine Itnbetdit^iieS ffai* 
bep ogS$e(gi0ret?^ .:Caa.k)«reubu bembd ogfaai^ 
l^t^ab bu b0i:,A>4iiejbem^ og: Ifftm-btg ilfe ptb^bemi 
b^ t<snfe 0|g. ta{e.»aa^ee ))aa 4ttben SKaabe/ eii^> 
bii« bf ^a^e onbte ®liffe7 enb be, HI ^lilfebtt 
MfftfS/ men be ere Stenneflei:, bine Bc0bre$ og: 
en^t>er @))ire af 9tetfEaf enl^eb / :btt . bcisger i bei;efr 
®te(er '^tt>Vi^ abiere grugtv '^nb:.beti ®(tb^ bit 
neblttgget J S^orben, i^mth tt^itmtWttnnc^i, font- 
bti fretfet fra S)aarU^l^eb^ fra Ubtteligl^eb> fror 
@9ttb^ byjnder bu bit ^(tbrelatib.elttftgfntiete ®Mt^ 
enbom bin ^{08t ttbtanfte^ eg bin SHibvfrembpagte^ 
ali bH, ifonr Inn ubwrted fmptfet^ &it)et« . .: r 
' ^og, . |^9or(ebeS t&ttbe be 0tidge S3aanb^ bet: 
^olbe et SoU fammen> betiarefi/ nftat bet i^eUigjie e« 
bwbt, naat ®ubi^v^t er fott^unbet af .^blfetft^ 
®inb , og betd ^ri|ie(ige Samfunb e% l0ft ? f&el 
brager ogfaa^otbeelog Stang SKenneffene fammett. 
eg be^arer en Sorbinbelfe imeUen? b<ib ; men fytiou 
Icenge og fyaotUbc&i ZctnUx @ber et faabant @am)r 
fttttb/ fomfun befiaaft berpeb, at ben Sne. bel^r 
Dec ben 2Cnben/ iffe fan naac ben %citbul, betl'.- 
S3eqi>emmelig^eb , J^an. attraaer ^ uben ben 2(nbenS 
J^ielp: et bet i ft faabant @amfunb^ 2^ 0nf!e at 
fojrene 6ber meb SberS SoI{?. Unber^tfet l^^Derant. 
bre om a( ben 9lptte^ 3 tunne ]^at)e af ben inbbpt^ 
beS S^orbinbeife^ ba tctnUt feg og, at 6 n^oet for 
ftg ))(( foge at bcage a( ben 9t})tte beraf ,. ^an fot« ' Uat, max TCnflcensetfe og £>)»ojfVlIfe ^taocS^, »fl 
^an tmtf t '{ig titbage, eg anfee SocHii1>flfen.fom 
op^aiMf, SH eri tecfom StetfcEEbig^b 09 «tfrtii(|kto' 
tfefce'ViOcKy ^iwt)}aa bit tiwttnefteU^e ,@am^Htf» 
^liet> ^DiKeit ct ba attet bti»fe$ OfcuntiiDotb, ttbeit 

tie"ib(tfs« Aragec, dt dtettfaffw^tb / of pcbcitog^ 
3EuQt,'tit Xcoflab ■ og .®ah^bcu|)«b: Mt» fUtinKfi- 
OQibet, font Osfieca n^ie Socbiabelfe fwtaiil^f-'^' 
«Sfaa ^ieclfg^eb tU JgftBbcelaitbet, ^oot. meget tup 
ent tale$ on) ben.;. Jiine og mere fun wnbn en toni 
99b', s^olA SoV)}[igtetfe &< t^ir^e ni'ctfc at fanaeafo 
ftiF&e figveb enfiUc/ oftc for bm 'ub<t9b«Iig( JDp* 
efftelfei:, i fig fe[» BtjiVtge fom ttbuf({ge(il at IcDe 
ettu at b0e-brrfoc : tffc.oi ba {fft fid*/ At bet ec gaaet 
i £fpfpibelU, fom faa ofte focub bleo. fagt at biOC' 
fFee,. naar Sfenneffene SU mere Dilbe gioe ®ub« 
^oab Gabs ec? S>q ^otlCen fterct Sienefle funue 
tuba btlnQe oort {abrelanb , tnb f)»ie of foEmoae- 
(tttec at brage SftenneffeneS Sattlec fra bet Sat>e og 
3oi:bi|Ie til.biet^inime(?e oq Sotge, at fotbtnbe bem 
))aan9meb@nb, oglace bem f»anSf tpgt, at ubbcebe 
bet lOcb. it)Iftnbt bem^ ,finn er giocf tS tU <t St)3 ipaa 
vox fSei, at foxtnt bem paa np meb- TtUe& S^txtt «g 
9»[fec, i^vis ®amfutib bet ec ^plbe og £caft Bg 
Dtetfttcbtg^eb. og aU bet , fom (tac Soqcetfelfe )}ad 
bet Sfp, , fom ec, oQpaabtt, fomtommec? SRenecf 
iitt, At bette iHttB ec »oc pligt/ »i,'fom ere fatfe 
tit k>xbtt$ Sienece; bet ec @ub« og ©amviftig^ea 
benS; bet ec SabnIanbetS Socbcing til @bec> 3 
ffaHre og .SS^bce! at 3 o|)bcage (SbccS Svcn i ,477' 

iytX^zXx^i Seon'et — (aW 3 f el feet davnltge Strtifi* 
tec <x\ bet aitobfafte f — tit Sbec, 3 .^nfeneS'Son 
refattel at 3 dnfere. @i>er$ Unbergtone veb jDcb og 
e]cein)>e( til at are , ^oab bee ec ^eQigt/ ti( ^com" 
l^eb, aUe Xi^becd/ 'a( gob iDcbenS 9Sbbet — l^ave ' 
3 t>e( feet gat)n(ide 0cu0te(4/betaRobfatte? -rr 
ixX @bet/ 3 ^olfets^0ibbinj(|ei;/, 3 £}pf>j0iebe o^ 
SRagtide, 3 SSife og ^ocflanbtde! fom tit belt 
gtivgefle i Sgtfet., at 3 beiMice;b«l)9i0iiiuiMide« 
lige @amfttiib^ foni ^ettige^ alle anbce Sfocbinbetfec 
mettem SRennelferte, ot 3 afltf<9a,..n9ft(? be.t^,,at 2 
bibtage tit at befajle bet -— t^i J^aw 3 t>el. feet .. 
gawtige gelger af betiWpbfatte? 

0g faafebe^Mec b(i atec||ei;6um}tien> ttoftc 
%Mxc ^exti bienne: fcpgtev ^^f, og i^otbcc ^a)id 
Sub; t^ bef ftefc^oe^t IEReimt^« gi«r<l .®iiut 
®ttb^. ^vab ^ttb$ (t/ faa .f(tit(F 3; ogfaa Mxbe«i(»^ 
(ider:til at gjoe (Sbec< S^rffr^. {»»ab |f$rjlend.;(.r; 
fiifH.^Qit, ^Ab flfotfetfi er !: Xwem ■> • • •>>''. * ' < ,./ . y > ■! t^m^m^aU ■ ftl, • k- '• '" • 


'.-.I ««• <•■. ' ^ * 4f Wf « '■,• -t^ «» r<«^W> 4 •* * ««*<•• 1 

. ■: • • . ^ 

'/'»»; i •« . ' > ' "■ -■'..••■ / / ? i ■ , ; . ' >» ■ » » J - ■ 

. I ■ , • i . / . •; ■ ■■ 'i • • ■ I . "-»..*• •- ... . ■ , .. 

.,1. .*la>.^ .<.,<.!. .-»^/ll. 

.,.»» «., .* .-, ^ ' * ■•'" !•■», -t'" .. r, .'i'V^"^ 

- ' ii ^ • -^ 478 


. •• < : « . . , J,. , i.. .' ■ ! ■ ' » 

• ff 

•»■'•■ . . . . ■ " •', -- . * 
- , ■ ■••'..■• '. ••' .•.-,. .7 

•f ; • . ■ « -. ■, ^ *. I .. - ■ J. ■ A \ ._ g - .p- - y^. -,-^^* t* • •f • J • < •#/«.■ r •' *^ t» ^ t r ■ .- ' *i J I It** ■'." ' ■ 

■J < . « / • t .■ « i . ■ i . . *1 • • i *■» *i i i , ■ • 4 \^ I . ' .- , > 9)^a .{tre^^fptfenb'e e^nba^ iftevlSnhUatiS/' • I . > • « jOia ®obf^e& /'i(ib i®it& ! er * l^t^ SRioi^en % ; bu 
Idbet bin ®be( iO))rfiib)( vrxt o$, t^ensimtntirer b<^t^ 
lra< *d itgiinet&':Sttsaftf 9q tA jiffies i^ fU^at^dc^ 
*lot fBex, * i^txU^gfiftt iH^r ®-ie];tdn^ > ^ctitb^nbe ^^ 
big, at \xn%Mf)o^,f6t1^ixml^'^(x\ ii^u mfo '«fl 
£)9 bu forlaber^rvft' t(8e ; <bir ft^rfifrlofi HI at-^btfrSi 
S)agen8 S9V.be eg ,^ebe , inbttt tit tgien , ttcettebe 
berof , ^unne oDergix)e 08 tt( .^t)i(en meb %al til 
big, fom ^ia()) l^tbinbtil^ og meb bet ^aab, at bu 
i)U give n^^raft, np ®(«be eg Sreft for ben S)<ig/ 
fom fCal fomme* @aalebe8; bu Dot Saber! ffee 
bet 08 ogfaa for Dort 2tt>8 ^ele lange SDag; ttnber 
bets Deiclenbe @(tebnei: gio 08 SSob og ®tQrfe tt( at 
g{0re t)or 9>(igt/ gi)>o8 ^reb i «^iertet/ og Sreft, 
naat Sorgerne cengfle } og naar Ut tilftbfl fitmber 
tU Vften og 2)agMi ][^ce(ber / ^a (ab oe (ttfft toor< 
iPiRe i Sfteb/ tafnemmeUge, forM t>i erfore> at 
vorJKro tffel^ar forgteoeS^ at t^orSiUib til big r 479 

lffrt(ier6tfIa|iii«iel>''tI)Btto;|^^ at saat til Jj^tt 
tftet tten (at»se !^0it, tneti. ogfaa g(&t>e> fptbt t^ 
Dibe , nt . tit ff at opt)alh pS iit en ni^ 9q iexU^ttt 
UtoQ. S^ Del' If at jPetienS Slat ooetffi^dge! 06 f 
(eii1iitte*®toiib^ meninatt^tXiec \>et i^in AbiVtotk 
gen, og te ®o))enbe t)aagne atter, og bu gtoer tieft 
attet Araft tU at leDeog^ at Dii;(e og at^lcitjt^^ 
ti^jfb bill 4SKififonb|Kb; : J SKebbetteJ^aaUt fajl i 4^^ 
iet tato;o& goiae Dor. SStei 'fjotiT/ ttfttdi \uti^%t^etMc6t^ 
Darenbe, berebte til bet Silfommenbe, jja^lit OtWl 
9et berebleti£:ai Uit>e.4iaa:36tbeii ejSer tftat gaae 
benfw/i llgjefom br?at a»»eru .; : f . ; I" ■ . y: iSi ^at>e i 9n ;fore(qe#e^ Sejct atter f^ftt^ 
^tHiobi^ace JSDangelfec fa« ;#ftje fDrtoelle o<, at te 
SebrtfMbe af aUf @fta;iiber,r^ baabe j^0itOQ SRittge> 
ptgtti ^m til ^efum / mebeftfjl^n Da^nbrebe blanbl 
SReniutfetie^ ®aaIeb^iinaatt^:b<togfaa fCee; t^ 
bit tViat: ^^anft :2i£irinbe > : ^ittetr.^ati ogfao; tttm;^ 
ftflbbragte^ at Itagf om{riRgii>g.gi0fe «£(> ;og ^< 
iR^gtt <f niibgiprbeg mete jog mere 1 bet l^ele Sopibu 
S)en:6ne fagbe tirbemVifben: jeg; |^0i:te om J^ontv 
rai dt^^oin&^rngl^eb,/ cmi-dle/lw^ fo»mbletitgf 
OternflogDr^'.ieg fo^v^mln^^iib: tir i^ntji al ^«i 
ifuat>i imHtg i}>iit>eiiielif xii^ df miA SbSb^xfeg 
gtf:^ti<{t:^m>:jjegNfd^l^m>b»t, 0^ ^ ifcurfbe^ 
mlg fffe/. Ifomvcat t^HU^til wt l^0re min. AIage>; tri 
at-t(^ :mtfi €tmerte; faa feg nu. fan i^ibne'^mw^ 
iSUit\>t)iU'ViApS&t» ^ l^U()»t migv ^ Xkn^Cnt 
fdgbe^tnteii'Viifeett: : fe«/ bcntieer Un, $D«ir (l«f>* 480 iM' bem; ^i^ tiUh aUmbiiiSnebt , $«>U4tirtje ttten 
tebel^rte tpat \la<ier:*^cm xdttt )9tb'bm,\ps^S»i* 
hen f^ned Inn en Q0Dtty. IfiDdraf ^an vaStln .be% 
(){Mttfter .be^ tMQnt.iaxflt c^ glaht Mi: ni^t Utt; . 
£i£ft, (BibttedbprjE) maajtie |o;tiel brAj^^.SB^ngbea 
§h' f ii : i^am ^ maatfe jjo. i^el i majngj^ Si^f^mrebeS 
i|rierter >ftf(e. ben SEifltti:; bet font ettbf^':teili^(e , 
§Bjtmtiah Ian , itlt Vi^Ul^ii^/^aftjb^/;-^ «i( 

' r!Rtn of a(t b^fe fber.'tm Snfeft mmL> j tuit 
£tegebom, ^t)U(en 3efttS htugte mebifig; fpm ,fca 
^tmmelen, ^Dormeb ^an ^elbrebebe faa mange 
@9gbomme^ fltttebe'fAa martge ®fA<iKer, ben ei: 
iffe mete paaSotben; og j^a^^be buefrbiD(»t|Vn(tgtet 
lUgefaa mahge f um^ietfnlbe Vatjp . ipihget og '%8> 
font i £l9inben i 6t)ange(iet>; bn finbet tfCt^ fom 
l^unr^ SRogefi V ^^i^}Qi^ lunbt ^elhtibe Mgy ^wpb^ ■, 
bn en^efffef bem, ' ^9em S)0ben Dil betme. blg^. 4U 
ge|bci^0tt>^ fom ^tn'4i&mfle |(n S)at^> ibn ftnbetf 
t ben .pibeiSSetben Sngem, ber-paa betel SRaajbefuube 
iibfrte ben SIfFebe fra $)0benfi.^t)Cl^8i^/3ndett>,.ber - 
fnnbe rDatfe ^am. af ben b9be>'0(tunm^;>; noatiiben 
f0tfi:^ube om^et^^an8 $)ine. .9Rence^etbi3e« 
fttft ba tffe mete. fcuilebed;ibtaget; ^ni{tino;.:O0:0yrt 
.Del / s ittt mete faojebeS >; ] f dm. fdcbttm pc mtttiei: :be 
^nngifidie, ((elbtebec; be; @^«,r 0t)9d(£ftfi;be:S)0K^^ 
et t^6r/iba..Sitden> fotti f0get^ I^amimep]t?,»9^^n8e 
|ai)e i>el Mnbt fig fta §am j Dar l^att ettbnn jHanbi 
' betn ^i ifa Dtlbe be nuxaf&e fSom S0Uel&: SKtongbe |or^ 
"bum f.4^tQc .lirQm ; . t£fef ot.af; ^0tti&uH.S>1ihyyifU 
for at :j>e Qttb< ttnjbgsiv Jten fun fot «t.)tib« og^bUi^ f 

I • ■ '481 • ■ ' " ' 

tflatU, for at bereS ®9fie f u^be l^elbrete^/ ^g faa 
frembefeS} 00 ba be nit life mere ^aabe btgfe le^ 
demltse SSelgierntnger af ^am ^ faa f))0rge be iff e^ 
om ^an. intet %nhtt l^ar at dft)e» S)og ere ber jo 
ogfa^ enbttu SSange/ fom giDe $am 2(Srett/. mange 
S^labe, fom futs fcetfe bereS XiUlbtil ^am, manQt 
SSebrfoebe^ fom f0ge bereg fterejit Sttttft ^08 ]^am; 
Dilbe be Del bette, berfom be intet @aDh fornam 
beraf^ berfom be iffe ^at>be erfare^^ at ^an eitbnu 
^ar gobe ®aDer ot)erfl0bigeri at gtt)e Urn, fom r>iUt 
beglere hH af ^am^ 9Ren befte er jufi^ l^Dab be 
Dibne* ®tger iffe enbnu (Sen ben %nhen, at Sefu 
£3t:b ^a\>c SRagt tit at fliKe @merter^ at cpxtift 
SKobet, at inbg^be ^iettef nyf 8io ? 

2)en il^ft, ^t)otot)er Di nn tale^, er t faa 
mange Siber / ef terat SefuS iffe mere '■ toanbrer . 
iblanbt SRenneffene^ ,bUt>m (ceft af Utallige; beri« 
blanbt ; Date ba ftf f ert SSlanQi , ber ligefaa t)e( 
fom £loinben^ om ^t>em ber fortceIIe&^ fienbte (ang^ 
Darig ®9gbomS tttttge Sibelfer^ mtn ber ogfaa funbe 
antage .^errerig £)rb fom fagte til Uxax Dcerer fn» 
mobige , Soerg Sro ^ar frelfi @ber ! fom txttin 
J^aobe erfaret ben S^Ulif, ^t)or})aa be l^axlbt txott, i 
noentet «g)elbrebe(fe / eller bog fornummet SSroenS 
&xa\t, X bet ^en laette bem at taalt, ^Dab iffe 
f nnbe borttaged f Xcttit bem enbnu at ^aabe , om 
enb Sr'elfen^er iffe x>x{bt I^fe frem. 3b(anbt htxa, 
berlafte Dort SoangeliumS Sorto^Ktng / oar ftf f ert 
SRangeH/ ber fiaube |)r0oet famme 2Cnge{i; fom 
. ben^ li^ooti £^perfien gif tii SefnS^ fom af egen f0r# 
gelig (Srfartttg Dibfte/ ^ootUbeft SDen er txlxas^U, 
ber oenter^ at fluUe tage bet, ber t>ar l^am fiereft. 482 

~ - % 

I I 

fta {tn %a))n, fox at ta^^t bet f ®ta»fii8 !R0ife; 
men ^t>ab enfen ^an faae bet aileitbe'ii<efieii bntfttfe 
jE&te {gienat aabneftg iforn^et Sio^ effer l^air maatte 
ttpKe Ut tt( for ftebfe^ f0(te b<tn bog^ at ^errenS 
Crb t((e t)are b^ni ut^ebfommenbe/ tiaat be tolebe 
cm be >D0be^' fom dm bem^ ber fun foDe^ jDd efr 
fetbi t^enftg^ten^ l^DOtfot tn ublctqQt Gt^angelietne^ 
juii er ben^ at^iBtt oi «^erren§ £)rb forftaaeltge 
og (eDtnbe / at anmnbt paa 06 eftet t>or ff i(flatib» 
bet, fom ^n forbttm fagbe til Vnbre, fot{i t>i iffe 
mete fttnue ^0te af l^anS ^ttn^, men fom er opte^* 
net for oS^, paix Ut ogfaa DitfuVe ^awSMJIo^ 
^teb beraf/ faa t>tQe Dt benne ®ani ^iett faalebeSi 
^enfeenbe til bet IDrb^ 3eftt8 fagbe, ba ^ian traabte 
inb i @orgenSiBp({dt f>tgen er iffe b^b, men ^un 
fot)et/ S^f l^DorDef bette iDrb noermeft b^^^be <^en« 
fpn tilbtt, fom bengang ffntbe ffee, ba nemlig $ec 
ben tunge S)ba(e jlraic {fulbe enbeS, og SSatnet 
Jgien fottfdette fit £it) paa Sorben : faa berettig«t> 
faa foriiAigtet wt Zxo 08 bog tit at anuenbe bet 
famme SDrb ogfaa paa bem, b^iS Zai t>i begroebe^ 
ogfaa ipaa ^ore 2)0be; oi funne^ Di ^Se fige 0$ 
meb g(abSBero(igeIfe,om bem aUt; be ere iffe bfbe^ 
men be fo»e* ; ^ 

jbette Ubtrt)f er ogfaa nct^tn til aUf Zibet 
Uibtt brugt; @ammentigningen tilbpber ftg faa 
Ut xa^Utmberti , ber Deb ^agend 6nbe omgit>rb€t 
trttfte Segeme ftl ro(ig ®lnmx(ut,\ og bem, bett>eb 
iiwt6 Xfeen t (Sraoen ftnbe ^Dt(e efter cffU het^ 
^rbeiber, eg gtemme al betiS ttro/ at man cfte 
'"^x lalbit ®0t)nen og iD0beti 1Br0bte , og fore^if^ 
itt ftg bem fom mt(be @n0le> ber ^aae omfrinjgl at './ t 483-' •■ '■ 

' ' ' . 

@f t|t>t talet ogfaa ofte faal«bed ; ^txi taleip Dm'bem/ 
ber fo9e i Sorbend ®ft0b/ ben talei: om be «^enfD# 
Dibt / ' |tt)or bo0 Salen gtelbei: be 2)0be, og git>et 
d8 bei:t)eb en mtlbere og tr0i}e(tget:e ^orefliSind^/ 
enb ben/ font ben blot natttrlige ^etragfntng funb'e 
Daffe ^od OS om $Kenne{!et§ ftbfle ®(tebne« Ibii^ 
. ttbtr^f i^ille Di berfor tgfaa hiM^z":^ tatx^ ba beti' 
tngfigeSSing xllt ec nben Sotjftel/ om bi ret for^ 
ftaae og oDetDele be Stb^ t>t ftge, eUer iffe^ faa 
b0i: Di ogfaa.l^i^ ret tnbfee bette Ubtr^fS SSet^b^ 
fling/ ip^^ \itt <d baabe Dore ^mttt fttnne'^8((s:be 
ffg, niaari^ore Saber fremftge \^tt, og at Jbet ))aa 
ten anben @tbe iff e ^yx\\>t f orlebe og tt( meb fam^s 
tne St'degplbtgffeb at tcenfe |)a(k ben fibfle ,|)t)i(e/ . 
fom'i^i ))Ieie at toenfe paa ben^ ber ]^t)et 9tattnb^ 
briber o8# Seg l^aaber altfaa/ at betif f e t>il^ bcere 
nben Slpttt/ naar m benne ©ang bUoe ot^mcerf^ 
fomme )p(k(tp ^oo^ "ox ffulle tcenfe oS berbeb/ naar 
Dt taleom 

S)0t«l fopl Ctt. ®0»tt^ 
i^t)orfor betiene Di og gterne^ af bette Sille^ 
be ? ^t>orfor ftge x\ mangen %m^ ^etlere om ^tm^ 
ber b0e/.at be fot)e l^en/ enb Di bruge bet egent^ 
lige JDrb? %n^ uben St>tDl/ . forbi Dt giecne ertn« 
bre 08/ at ligefom @0bnen enber S)agen8 IBefDCtr^ 
lig^eb/ og ^Do ber t^eberqDiseged af ben/ if fe mere 
f0(er be "^(kx^^t Gorger/ faa(ebe& enber S!)0ben 2i« 
DetS 9l0te/ og ^t%^ @merter naae iff if til bem/ bet 
^Di(e i benS SRo« S)0ben maa t fig fe(D -m\> S^ette 
f albed en Sienbe af bet Set)enbe / ^txx gaaer allei^egw 
ne omfring og (nrer ^^ %i SB^tte, og grlber tnb 

• . (31*) V — /I . — . 

484 

• . ; 

t hetiS' §Stimmel , fom t>Mhve paa S^bcti^ t)i }^U 
&e tffe Siib ellec ®Ub, max Unit olH ^aant> flat 
T)tt0tt Dore SStnnev, ber0te 08 felt>} fun btttcvi^ 
be Di/ at Ut .engang f!al ffee^ og at vidat bet fleer, 
ba forlabe m ben SStrCfom^eb^ ^t>ottt( t)i Daret)ante/ 
bd fotlabe Dt t)ore ®l(tUv, ^ ^^^ @el{{aby meb' 
^mlUt t>i t>anbt:ebe^ jDer gaae mangen (Sang 
@metter fbrnb^ Dort Segeme angnJbeS meb Solb^ 
fom^eb / ben ftbjie @ttttb et ofte l^aarb /' ret Itgf< 
fom ^mt nebtd.Dtlbe (abe ftg oDerDinbe af ftn^ien^ 
be , mm ^\>ox ftaxtt bet enb (tgefom Dcerger foe fig, 
(tgger bet bogtUftbli unber^ Senne SforeftiUtng er 
merf og ttlpfteUg / og jnfi f4)r at betage ben ben$ 
®h(tl, tthet, Dt btuge bet mUbere Stilebe, og 
falbe SDeben en ®0t)n* 

^aaUUS forefitOfe SRenneffene ftg ben nben 
St)tt)(, naar be, fom t)t faa mangen ©ang |^0re, 
lernffe ben ]^ib tiogtet alle beng Stabfler ; t^i , f^n^ 
becligt.nof! mebenS 9Range gpfe ti(bage for ben, 
f0ge at foqage en^t)ei: ^orefltOing, bet enbog fun 
(ongtfta funbe mtnbe om ben, fee \>i 3(nbre fortro^ 
itge meb ben8 iSanf er , fee i>i nnberttben ben linge ' 
(igefaa glabDeb ben SorDiSning, at l^a)x ffa{ fPue 
ben 2Cn{tgt til 3Cn{tgt, fom ben ®am(e og Ubmatte:: 
be, ben, bet falbeS (pKcIid t SSetben, unbetttben 
Ugefaa Del fom ben 9?ebb0tebe og ^Summetfu(be» ^ 
6te btSfe S0(e(fet enbog ilU altib faabanne ^atin"^ 
ganffe f trnne btdige btm , . ba t0t og ff a( bog et« 
-l^ett SRennefEe ofte ^{0te ben Sanfe (et>enbe ^08 ftg, 
at at imt& Uto , a( bets ^0k ^at ftn $ttb, bet^ 
^eftet et bet «^DUe; at al iiM& ®mette ^arftti 

^mnbfCj betttbo^er foxnmmǤ b%n tffe *iere^ 485 :■ ^ , ' 

Z^i berfomDt le^ti^nuriS Sft^gf / bacii ben %ox^ 
^UniniS gitiet od til Zt0^ iinber at Dot ^UwoxhiQ^ 
|ieb , at t)t engang if utte jlumre f^en i «g)erri!n8 Sf^eb j 
og behne SorDt&ntng {fuUe Di^ tffe blot l^olbe 06 til 
i et j&teMif S f0rgmobtge ®itemning / tnen t)! jf uUe 

. bef(e{le' ben faalebeg t \>ott Snberjle^ atnaar engang 
bet jfeer, fom »i lange t>ib|!e at fluBfe tiee, .naair 
ben Stme uil flaae^ I^DUfen ut mangen @ang' en^ 
ffebe 0$ no^r, mebenSDt troebe ben (ang't borte, m 
ba ogfaa ]^i(fe ben meb Sto , at t>t Dtrf e(tg mobtage 
2)0ben fom en ftebelig @Iummer, ber luffer vort 
{Ubit fof faa Slleget/ fom t)i (osnge 0n|f ebe tf (e mere 
<it fee^ jH>otiDtglemme8iDefS tanfley trat>k, ofte 
fummerfttibe £)agd SR0ie/ Ugefom Di gJemtne enbog 
ben befiHSiingfle S)agS Aummei:/ naar @0DQen bte« 
ber ftn ©fpgge oDer 08. ^ . 

SDenne famme SorefHtttng b0r t)i ^ og (abe 
formtlbe .08 @{tI8mt8fen8 SBitter^eb^ berfom bet tffe 
er 08/ bet gte(ber> men t>ore ^cttme^te, berfom 
»i tfutte fee bem^ ber t>are^o8 fiere^ inbj^^ttebe i 
2)0ben8 9lat^ f0(e8(0fe mob Hit, ^yyab ber er l^er:?, 

. nebe ; t>i DtUe tr0fle 08 , I bet \>i ftge bet mtlbere. 
&rb: be ere l^enfoDebe; \>i DiQe tffe tcenfe paa 08 
felD alene, paa Dot Senfom^eb^ ^or Sebr0DeIfe^ 
men t>i t>xUe tanU paa bere8 9tOy Dt \>iUe iffe.be^, 
br0\)e o8.fe(t) enb mere, t bet t>i fun forefitlle 08 
2!)0ben fom ben grufomme \Stenbe af StDet og beti 
@(cebe^ af 06 og Dore SSenner, men pi Dttle ogfaa 
l^er mtnbe 08, at (igefom @0k)nen enbei? S)agen8 
S3efDc^r(tgl^eb og gt^er benlSratte ^t>iU, faaUbeS 
J^ar Sbeben for b<m/ \>i begrabe/ enbt tffe fen 
2)ag8^ men aUe 2>age8 SR0ie} aQe bw^^^x^^^ 486 

« 

ete i^aatne, ivltyott ®ttitb ^o»t teftribt, og bet 
iibmattebe Segeme/ i^g ben m^bf^e @ie( |ia»e fttnbet 
benr Steb , .^t)orefter be ftffett ofte ton^eS^ S>er> 
DiSe ^i fige meb <Sfri9ten8 iDtb, bet ^0re be Ugn< 
beUge o)r at fotf0(ge ^ bg bet ty^xU be .fttaff e8l0fe $ 
bet ^dcot be SSunbne 9to, be ff0te.t({e SpitigetenS 
SR0{1 (Sob 3, i^. i8)^ @ftebnen8 @fotme btiife 
fottooeto8og 2Cnfe^ fom (eve |)aa3otbeti> meni 
!Te S>0beS ftiKe SSaanbig t rcenge l)^e iCfe neb'; bet 
fotnemmeS tngen @mette, bet cengfiet tngen ®otg ; 
Sy^anget/ Unbettrpffelfe ^ ^mig, Sagealelfe^ 
^ab/ og J^Dab anbet iDnbt S^erben i^at/ plaget bem » 
iffe mete , Ugefom be ^ bet ^DiU i @0t»nen9 fottetie. 
2)Da(e^ faaloenge f^aDe fotglemt alt beffe* ' £)$ 
benne et bd ben f0rfie Siig^eb meUejn 3D0ben og 
©0t)nett. . . 

!9ten l^Dab funbe bef n^ffe, betfom t>i i^ille 
fotHe^ ^t)ab bet Dibere f0(get af benne ®ammen(ig«^ ^ 
ning/ nemltg ben Ugefaa n0bt)enbige Xanfe, at, 
font Di glemme bee iDnbe / faxtlebeS ogfaa bet @obe, 
fom t)i1 2>0ben§ %wn xlU fptnemme Sotbene @ot« 
get/ faa(ebe8 naae ben§ ®(cebet bet ^eQet xlU tt( 
c8i. Ibtttt jfeet 08 ogfaa i @0Dnen/ og jo b^bete 
ben et/ beflo mete/ at oi baabe glemme ®obt og 
jDnbt} men ^»orfoc frpgfe t>i ben bog -tffe ? ^Dbt* 
fot mobtage Di ben gtetne, naat Un fommet, 
enbog ba/ naat bet Sntet (tgget 08 ifM S^itxU, fom 
Di 0n{7e at glemme? f^ootfot t)o^gte t)t 08 tffe Deb/ 
, enbog g(abe/ at gaae til S^r>\U, nagtet t)l bog t)ibe/ 
. at Di tsnbet ben iffe ffuUe fotiiemme t)ot @I(ebe? 
Uben %x>x^i forbi t>t fcenfe/ at ®0&tien et fott^ . at 
. SBlcrgenen et notx , ba t)i meb n^^fitaft tunne fott« ^ I 

\ / • 487 - : ,. 

f4rt(e wxt @96|let, bayi i^ten f untie winbeS 03 

f»U bet @obe/ fbm i>i pad en tort Sttb maaf te 

Itgefom forlabe. - SDerfom'bet nit fletiffe for^olbt 

ftg faalebeS nteb S)0ben^ betfom bet; tng^ £)))^aagi» 

it€n Mt fta ben^ tnge;i ^otgen \>at tfUt ben, ba 

vav beni. Sttg^eb meb ©e^nen fun UbtaQeliQ, ba 

Dav ben mvUltQ ben ^tenbe^ ben ufoi:fonltge/;uo\)et;s 

i^inbeltge Stenbe*af alt bet 2et>enbe> fom ben truet^ 

at txtre^ £)g ^t>o f unbe ba nbien SRcebfel fee ben6 

@|)or ^ eUet: f cenfe {t0 benS Aomme ? Sj^t ^t)Qt: fUn's: 

teS^ogen, font t((e ganffe beftg ft>imUv ^en ab fin 

IBel/ taaleben %ote\tmnQ, at bet fibfie SRaal fot: 

fRepne^eneS Sl^anbring t)dr Unbergang og euig Sor^ 

gtemmetfe? «^t>orfra Ifulbe nogen Sr^jl fmile yaa , 

®ft(Sn)idfeng bitttre 2)ag^ berfom bet, fom l^er et 

taht, DAr tabt for eutg? SRen bet er ilh faa; eg . 

bette ex jufl ben anben eg Dtgttgfie Siigl^eb meUem ' 

&0men O0 ^^ben, at bet: even iD))9aa$ne(fe effer 

*e09e. 

2>et er tffe min «^en{tgt nu at fremfo^tfe SBe« : 

)>tferne for benne @anb|>e& , en af b; i)(cfent(tg{ie i 

l>or d^ri jleltge Sro , fom forft befegler 9{enneffef& 

SScerbig^eb, oq nben ^t)i(fen ber l^oerfen Itxnbe Doire 

S^et eller £terltgf^eb enten i «^tmmelen eQer paa 

Sorbem 8Si antaQc iDt)erbeottgntngen beronf b^bt^ 

tnb|)rceget t enl^m af pore retfinbtge St(l^0rere$ ' 

^iettei. t>i f0ge t>el fra Sttb tt( Stib at (oeg^e be 

®rttnbt)oIbe fafiere, ifywtpaa benne Dor £t)erbet>tt8^ 

ntng ^Di{er, pact bet ben a(brt^f|julbe rpffeS tbianbt 

06; men benne ®anQ mtnber Jeg tnn om, at.^oab 

ti }9ibe , bet hn t>i ogfaa gt0re le^enbe i»o$ oS , at 

tiaar Di otbe, ber er et titCommetibe Sf», ba b0r t)t 488 

• ■ 

odfaa iettagte. 9Rentte{!eneS {tbfie /^Gf te&ire ; ifte 
^^oxaen egentlig 2)0b, men fom eti ® 0Dti ^ . ^tfbtnf 
be flttOe t)aagtie* 2)erbm ))aamtnbet Dort Si^hgei? 
lium 08 athx. 9taat SefuS fagbe : ^gtn n iHe 
bob, men ^n fot)ei: j ba meente ^an bermeb, dt l^un 
iffe Ifulbe bViH i htn %0U6l06^t\) / ^\>oxi ][)uti*Iaae^ ' 
at ^nn igten fCuIbe p))D(e{fe8/ og beg^nbe fit £{t>. 
paa n9« @{t0nb( nu'Dt infet faabaot Unbec funne 
Dente at fee, faaJaber 08 bogiun brufie'bet famme 
£)rb/ naat Di be^ooe bet8 Srofl^ ®tger bet fun/ 
3 %<tbtt OQ ^eivt ! berfom 3 tlutte tiaueCe et tU 
^fEet S3atn8 £^ine for fibfie (Slang , og @ub .gme 
ebec en fafi 09 ftffet Sro, i bet 3 ftgi: S^arnet 
ctjffe bebt/ men bet fot)ec! @taer bet fun otfe.S, 
fpm {fuUe giemme 6b^t8 SBennerS af{te(ebe @ftKel«. 
fer ber^ ^Dorfra be iCfe mere Denbe tilbaQe, ftget 
bet bog: be ere ith bdbe, men be foDe, l^mU eftet 
3orben8 SRete, J^De glemt ben8 ^rdtngfler, ffumre 
jD))iptanbe(fen8 Slorgen tmebe I ®tger bet — |a la^ 
c6 aUe {tge bet meb glabSto imob aUe 2)0ben8 %ovs 
jfrcenelfer : t)t{flulle iffe b0e, mm bit er en ®tum« 
mv, fom t7a( enbe port jjorbtjfe S>agP(crf> og tgten^ 
mm bU ^0xU , ^Pormeb ben bctttn 08 , tf inner 
9Rorgen{iiernen alderebe, fom bebuber ben npe S)ag«. 
S^t i @ub8 SRige er ber tngen Sob; ®t0Oet maa 
))e( (omme til 3orben tgten, fom bet par for, maa. 
ml op(0fe8, t^tbeter f orf ritnfeligt , men jtanben 
er ttbobeltg; 3orben8 krcefter flabte ben itte, og. 
3orben8 Srcefter fortare ben iffe , ben fom fra 
@ub, ben {Itger til ^ub igien, ben paagner efter 
S)Palen meb forpngebe £r(efter til et ti^t og bebre 
£i^/ li$i§»mt)i ^er atterebe |>per S)ag fee et S^iffebe ,489 • 

bitoifr tiaar'et aRenne|!e o}p^danft^tUt\>A,e0)»^^ 
nen^ &d b^t 8tit> iQun ^egpubet i l^am / fom i^ar 
iiibtlumret) men iffe ikir'ubjlttft 

S^i^fe Sanfer, m. ®«/ ere fornufftge og 
^ifieltgC/ b^ i>))l0fte ®ielen^ og naai:'t)t forfiaae 
het faaUbe§^ ba funne t>i'meb StHU talt cxti ben 
flbfle @0^tt; ISort Sit> er Jbefiemt tU 3(tbeibe} ^eU ; 
^Q^ ^liQUt ere OS |>aa(agte/ fomfbttle opfpIbeSj 
t>^ daDnligt^ retffaffent SScetf jfa( bet f0i;{i ften^ 
' beg^ at )?i Dare paa Sorben^ oq mat bette er fu(b< 
brdgt efter betiSStib, efter be iS^rcefter^ ber ble^e 08 ^ 
gipne, naar m ber^eb ere bleDQe Dcerbtge tUat fceN 
te8 Qoer SRere, ba funne Dt 0n{fe beh.forttente ^u . 
le, font @nb ogfaa jZal ffienfe od/ bog, fun font en 
£Dergang,(U et flcerfere og glabere iVD,rtil en 
||i0tere jBtrffoml^eb. SRen alt bette fee vi at ^SUn* 
nejlene ofte forglemme} be Ditte fun ^Dilen, ith 
tXrbetbet, ber flal gi0re ben feb^ og t>i ^0re SRange^ 
fomy l^Dergamg SSprben trpffer^ /fywxQanQ beftnbe . 
S$eten fDoer, tntet 3Cnbet Dibe at 0n{f e ^ ^nb at 3(f<? 
tenen atterebe Dar ber^ faa be f unbe fomme til 3to\ 
forinben enbnu Segemet b0er/ labe beSRob og^raft 
b0e { bereS «^terter/ be Qlabe^ilU Deb Sb ogSStrfr s 
foml^eb/ be ere mattt af SofbenS ®lain, be be« 
giere iffe be ^0ierie, bered ^ele TCttraa er at fpnte 
t en'f0(eS(0S ®0Dn» sDg Ifutbe bette ba Dare ben 
SBejiemmelfe/ I^Dortil @ub tfabte SS^ennejf et ? j^ulbe 
aUe ^an$ @Dner oq S)riDter titftbfl fun ftroebe ber* 
l^en^ af be iffe tfuUe pttre ffg mere I 6(Ier $Di8 
^ttb Qa^ SRenneflet en l^0{ere ^eflemmelfe, opfi^lUi 
hvi ben ba, naar bu Sntf^t 0n{fe^ 03 t>il, uben at 
fpnf ^ ttljbafle i btn ^at, tyoota\ Qhb Da?U U^, ^i <> ' 490 $M odfaft |>aa ti^ 9ifte fin Zlma^ti tUdbtx, i bet 
fKm )Kia tticb9Ctmbe(tge SRaaber lohlodfMbi^hlivt 
iiU ^wtUbtil btt ef ^nbm mibt paa Siaqen, 09 
btt jiunbet alj^e^ebe ttf^vHe?, Qiorbe be og faale# 
be«, ^DtS StD ^r l^otbm og ^Mnet Sorbrst Sobe 
be ba OQfaa be ihatte Ancre f^nfe mtbt paa SBeien? 
IBtbjie be i bereS mange bittre ® ient>orbtg^eber inttt 
TCnbtt enb bet &ut : tag min .@tet fra mtg > t^i 
jeg er mctt af at Uu ? SS0I brotnbte fi)nf(et tnan^ 
gen ®ang t bem^ at be funbe J^ate xntb ^$tttni 
men faa((tnge bet t>at forn0bent for bereS egen^ for 
XnbreS ©f^Ib^ faa((tnge .^erren forbrebe beret 
SSiehefle b^r, Dare be ogfaa t^idtge tU atbli^e, til 
at ttene ^am, i @((cbe bg t ®merte; faatotnge 
ertnbrebe be, at bet bat 06 aU^ at arbeibe; me* 
benS \>et er S)ag^ at ber f ommer en 9lat, ba Snge^ 
fan arbeibe ; og berfor^ ha flatten lom^ ^av berei 
SSotrf fn(bbragt> fanbt ben bent ben roltge tootle 
^txtrb^ ba funbe be luffe bereS j0tne t S^^l>/ wen 
ogfaa i i^ab; tj^t i bered (eDenbe^ frafttge @te( 
funbe bet j0n{fe albrtg boe^ at fpnfe i SDoale for 
ftebfe; $e i)t(be i>e( flumre inb fra Sorben^ fH0b, 
men be bilbe ogfaa Daagne tgten tit @ttb6 t£)er(tg^ 
b^b , oe( ffiffebe og t^tUige tt( atter at ttene ®nb, 
tneb np £raft; meb np gpfl^ b^or 0^ fom f}an i>t(be« 
Ann meb foabant @mbe(ag tor S^anbreren 
glitbe ftg ^t)iUnS 2;tme tmobe, og taU om. ben 
®0on/ l^^ort @ub ^t( nnbe ^an$ txcttte Semmer 
9to. SKen ^))or {(rafo^erbtg er ben Stgegplbtgl^eb^ 
i^oormeb faa SHanQe, og oftefl be Ubueltgfie, be 
mmbfl Sotbe^ebte/ ta(e om ben {tbjie ®(iebne! 
^/r &0vnf (Fge be, er bety oft ^^ fttemme be, at •• / 49*" 

jjlft betir S)tb Mttit htm , at jD0be)i MU inber t>ott 
SiD/ ^mmt, 4t if f e enl^et Sobflttmren et (ige f0|O^ 
og^ en^t)eir sD^Ddagnet^ enbnu mtnbte* 9len forbi 
be ^UmxAv%tiU, fee m bem ofte foa tanfelefe gaae 
ben fibfte Sime'tm^be, fom Mt bet Sritet t>ibere, 
enb^aar be eOerS ((cgge ftg, )»aa^ beteSSeie^ t>d Dt>elr^ 
fliM ftg til «^t>t(en» 3<)( , t)i fee bem , fom fpilbte 
bereSStD^ fom fpt^bt^ og forb(cet)ebe bereS Sixct\ttx, 
^i>m mtSbtttgte 3E1t, ^t)ab bee t>ar bem betroet — ^ 
t>i fee bem^ fiaar omfiber bereS tttxttbtge Stv ^cetbet 
mtb SCften, enbogba , naat maaffee @fibd ^omme 
oHerebe omtinge M^ t naar be aVetebe <cbe bereS 
GiermnderS bHtce Stugter, eiibog ba, naar tngen 
3(nge¥ l^at formUbet bereS 93r0be, naar bereS ®tnb 
er bet famme/ fom altib forf^en, xA fee bem bog 
itnberttben ^t falbe )&0ben ^tb^ fom Dat ben mrfe^ 
Itg intet ^nbet ,enb retegentltg en @]^t)n. jDer 
er noget faa ®(r(tffe(i0t i benne fttlbenbte Sanfe'^ 
l06|ieb, fom blioet ot)^ bem inbtil bet @tbfl«/ noget 
faa ©fmffeUgt i b^n Soreflilltngi^ \it en ub0befts: 
3(anb Sntet t)eeb> Sntet t)it oibe eller'tcehfe om ftn 
ttlfommenbe SBeftemmelfe , (xX et SRennejfe, fom 
moafEee )p(k<k Sorben \iw gtuet for eti^Dect 9tegn:9 
f!ab^ foe en^oee ^erte/ gaaet ben fibfte ftote 2)om^ 
im0be/ fotbrer fe(D ben %mt ^afttgete |)tb/ fom 
ffa( fttlle 9<^m frem foe ben 0Der{ie , alotbenbe, ret« 
fcerbtge ^rcxt^ og tntet !Rere f0ler beri^eb^ enb Sip^i 
ret, naat bet Iftflgcr ftg til SRo: bette, ftger Jeg, 
er faa flmKelidt, at Di br forfoge 2C(t, ]^t>ab )9i 
formaae/ for <Kt fremfalbe Xit^ aloorlfge (Sftett 992 » ■ taUt 08 bli^e Deb be( . fSiUzht, f om t>f beme' 
(Sand ^aveualgt for at ^iere 06 ben 6ag , '^worom 
Ditale, mere let>enbev IBi l^ave falbet S)0beti en 
®0i>n, Dt ^at)e fagt, at bertil berettiger b^n t>iu 
ittifit iUQ^eb, at bevtil dtt>er ben l^eHtge &tvM 
|el9 08 2CnIebnin8« SRen ^Dor (unbe Dt ^ai>e tneent 
berDeb at t>t(Ie bebaare .^terterne meb forbitrDeltg 
©itferbeb, bert>eb at t>iUe fore^tKe bet ftbfle &ttibt 
font mthbre Dtgtigt^ fom ben alDorltgfte SSerebelfe 
minbre Dcerb? S^rtfoet fun ©iammenUgntngen^ pg 
bu f{a( Del ftnbe; at tnboQ ben alene tunbt lorre big 

, bet anberlebeS* Slaav bn oDergtDer big ti( ben fab^ 
t^anltge @0tm / er bet ba altib meb famme Xanltt; 
meb famme @Iiccbe? Aun2)env mener jeg, IctQQit 
Itg trpgt til^tUt, fom Deb rebelig Xnfirengelfe 
J^ar bragt til@nbe, i\)abI>aQen forbrebe, ^Dem 
tngen til^fleUg @rinbring af baarltge^eller fplibige 
^oretagenber forflprrer t l^ang §Ro, p\)em ^an6 
^am^ittiQUb gtDer bet SSibneSbprb , at ^an Sntet 
^at })0nfet ))aa / Sntet l^ar taUt ettergiort, fom 
ftreeb imob bet, ^an jfplbte ®ub og ftn 9la^e, fom 
t bet minbfie ^ar Delgrunbet S^iffib , at ^Dab l^an i 
fin ©frobeligl^eb forfomte/ eller i^Doti |^an j^anblebe 
minbre ret, at bette er |^am tilgtDet, fotbt ^an 
gi^rne Ditbe gtort bet bebre ; tun ba , mener jeg, 
Vil;^an6 i&Dergang tit @0Dnen Dcere trpg/ noar 
^an forfl tor befole ftg og alt ®tt til ^am, fom 
Daager/ mebenS ^i flumfe/ til ben almoegttge ®\xb6 
faberlige S}aret<egt» iDg betpber ba £)Dergangen 
til ben ftbfle &0m, til Doben, mmbte? fan ben 

; Dare tr^g og roUg for Siogen, berfom iffe @am# ■» 493 l^ang Si^d^ie 2)0^^ eVer betfom bog Kfe Vnget o^ 
Sob og £>mt)entie(fe, berfom t((e en fonb og (ei^etibe 
Zxo gtDer ^m J^aab, at, ^an& ©pub ttubfUtUt, 
at fK^nS 9Rt8g{etntng et ffiuU ? 9laar Di tofige od 
til ben fibfle <|)t>Ue, erbetoS ba minbre t>igttgt 
at funne falbe @ub Dor Seffietmer, O0 befale 
:^am Dort SSel? eUer pit ben StOib, f}Wtmt\> t>i 
tet store bett^, (unne er^Deroeg i bet fibfle JG^iek: 
Wiif? — efter a^age, fortarebe i gebiggang^ eKer 
i SRQgd^SI^S^^b 03 UgubeltglKb; efter S)age, for^ 
iiprrebe t^eb Sti^ oq Z\)thtaQt, I^efmtttebe Deb S^n^ 
ber^ for0bte t ®totnbfel^ er ba |)pUen enbnn lige 
f0b? eUer )^(tmme8 bnifh t)eb,2)a0 og 9lat/ Deb 
SSaagen og Deb ® 0Dn ? SSil bet Dcere anberlebeS 
tUftbft; berfom bit ^ele ii\> gif faalebeft^^en? \^Di9 
enbog ^orfcerbelfen for ben @D{ge8 Dom iffe |FaI 
Daagne/ Di( bu bog f nnne forlabe bit £{d uben SSotm 
melfe, fortabebet anberlebeS, enb leeb og meet og 
trcet ? !9{en ^do to^nf er if (e / tnben 2Cff enen enbed> 
paa ben fommenbe SRorgen? jDerfom ^an ba fore^ 
flitter ftg Xngejl og Ul^ft/ ber bier paa ^am i ben 
n9e2)ag, I^Dortil l^an ffatDaagne, er @(umnterett 
"fyam ba enbnu ligefaa f ier^ l^Diler ffan ba enbnn lis 
gefaa roUg ? £)g naar bn er bpgfet inb t ben 1tb{}« 
@0Dn — ! imebenS bn foDer, bare ttfpnlige 5Wag* 
ter big ^en til etubefienbtSanb — ber ffalbn Daagt> 
ne! ^DorlebeS? l^Dortil? — geg Deeb iWe, om; 
bet er mueligt/ at et SRennefEe (an b0e, itben at 
nogen San{e om bet Sidommenbe f0rffc op^aan i 
l^anS i^ierte^ men op^aan ben^ ba Dee l^am/^DtS I ft 

<4 ^ iitgen StOtb ^t tx\ Gttb^ f^ IBenben i^Mi^n 
jfom ilU mere! . £>8 bobbett ixe bam , betfom ben 
Sanfe flct xlU 04){]:aaet, tfii bog fEa( Sebtn luti 
i>atce^am en 60t>tt;. fom tgien bort|(bi>er; tbi Oft« 
foa ^(ku ilaC t>aadtte, t)Aagtie bet/ \)wx ben ttI(om« 
snenbe SerbenS Sixot^Ht omringe ^am ^ og ttberebt> 
03 ttben 2r0ft I 

@aa(ebe8 forener ben Sanf e , At 2)0ben fun 
M en @0i>ti, fid mebaSe be anbre ^nfteUge %ous ' 
ftiftinger for at p))foibte 08 txl at (eoe toeU 80rfE/ 
3(rbetbe/ Dg bereft er ,^oi(e j ^(i (aber eS petre beit^ 
innttt padi at brttge beffe Sit)/ fom bet b0r brugeS, 
eg ba f unne ot gloebe 08 / at ber er en Snbe ifaa al 
Ut&^m, en Sinbring for a( bets ^merte, en foa( 
Dg {Itlle 9lat, efter ben bebe 2)ag. . S^t felo ®ubs' 
0laabe8 milbefle iDrb'til 06, fe(o Sefu S^ttfti bpre^ 
fcarefle Sorjoittelfer fobanble ftg til Srabfel og ^or^ "" 
f<rrbe(fe for ttxa, ber xltt DtSe omgaaeS %ot\atttU 
feme Dcrbtgt; fe(o bet ei>tge SiuS <^aabbUDer t 
bereS ^terter fan SRag og Vnge{l« £)$ ffee bet 
bebre I 0$ <gtoe @ub baabe at troe ^anS £)rb og at 
leoe efter banS fiStllie! \>a \tal Oet 6«brig fatteS oS 
))ata Sr0f!»> Sbi tt^ffer enb Stoet od meb ftxtre 
839rber/ ba Dibe oi, at ber tilftbft er en glab i^oile; 
DiHe £)0beh§ ^orffrcef f elfer (tngfle 08 , fee t>t ben 
gaae omfrtng for aUet)egne at. ubflulfe 2toet> at 
foroanble ®(ceben8 SRofl til @org og Sammer, f9« 
neS be? Dibe Sorb oS {lunbom !un et iD0bningefieb^ 
®rai>'oeb.®raD/ een @((egt fmulrenT)e ^en ouei: 
ben anben — algobe'®ub ! be ere jo tffe b0be/ net 
Sngen af aKe Uxa /. ^oi((e ^\x een^ang Yatbte txl 


/ ' - " . . • f 

I . ■ >* -I 

- ■ . ■ ■•" ■ ." .' « ■ 

ftiwf^ tnen be foDe; be Cube t^enfe bin S)otn/ be 
Ifromme ere gtemte 1 bin Sreb/ eg bit |7a( txsfte 
' bem istetf; ja, bu ^at aUerebe Ddf t betit/ fitnfoe 
OjS fpneS be at foDe, Inbttl bu ogfad ttnbet 08 Sen 
effet Sen at flumte tnb^ 03 ba meb (latere S3(f|^ 
^t t>aadne i ben npe !Korgent0be y ber aft^rebe f^at 
ompraalet bem* ^er;^ 


I 

4 * 

/ \ 

I t 

•* / ' '# .» .496 . .'V'-*::-^/ 


. » LXIV. 

Betmanin^ til at ^o(^e f# t^e^ $aa((;t f)aa ftmogf^venbe ettibai tfUt Zvinitatil* 1*9 «;0v ^ fom eff er bin faberltge Slaobe f albf e p8 fit 
€t faltgt ^aab formebetfl Sefu S^rijit £>|){}anbelfe 
fra be S)0be> fee, t)i O))l0fte, o ®ub! after Dort 
0tnb fra bef Sorgcengelige tit bet Soige , fra bet 
Sorbijlc til Ut ^immeljfe^ fra 08 felD til big, 
og ot bebe big , at bu t)il (abe bet <^aab / fom bu^ 
lob f remflraale ^ Ipfe inb i @ie(enS Snberfle. S.^i 
inn naav ^etliQ^ebenS «^aab fplber 0$, (cere Dt 
ben fanbe S^tiSbom/ faa at t>i fcette b^n rette 
9tii§ paa Tttt ^ernebe, og agte bet |)eUige for i^t^ 
ligt, bet fRiriQe for ringt, fun ba tinbt Di Stprfe 
tit meb S3e|lanbtg^eb og 3^roj7ab at gi0re Dor ®ier« 
ning i benne S£iib, foroiSfebe om, at ^^ab pi fdae, 
bet {!a( og mobneg i fin ^ii^ i fun ba ftnbe t>i bett 
fulbe ftfCre Zveft , font l^uf^aler t enl^Der %xi^t% 
fom (inbrer en^Der @org , fOm .ubDif (er ben vcoii^ 
neiige ©ItebeS t{i0nne ^|)irev ®it> bit £)rb ^ 
&ubi cgfaa t benue @tunb oirffom ^raft i 9ore 


■ .•;^-- 497- ;• ' • ■• 

&UU, a0 lab bet rxtth ^aaUt i 06 tittlgemeb 
Sroett Off RmliQ^eben I %men^ 

Spfftcl: iSljaf. ly, j^iis* 

S)en foreltsfie^Sect f0rer ^ot SanF^ l^en fit 
tc fibfte af attc jorbiffe ZinQ. Jg)t)or faji enbog 
. Sorbett f^ned at ^uUe |)aA fine ©tunbDoIbe; l^Dor 
Icenge, gtennem ]^))or ntange 3Cartufinber enbogrt 
rotig @^ang S)ad er futgt ))aa S)ag, @I<tst ])aa 
^tordt/ faa foreflaaer bog en Ziib, ba benneSSer/ 
bens ©filfeife forgaaer* fiigefom forj^^en faa offc 
oDer enfeUe Sttger eg 6g;ie ^ faatebeg btager en^ 
gang Sovfl^rrelfen obec bet ^U, ttQbt, fom fatte 
l)ei:e$ ZiUib til SSetben, til bereS Stenbomme, be^ 
teS ©ierninger i,ben/ be/ font faalebeS meb DecbS^ 
Itgt ®inb fagbe : ^reb og Sr^gj^eb I ^e fee %ottfctt^ 
Delfen l^afleltgen J^aae ober ftg« SRen fom ft^b'fe 
fciD fremgaaer af JDj0^b, UboiMing af gorftprrelfe^* 
faale^eS ^a( l^eUer itU ttlftbft Unbergangen feite, 
men meb ben truenbe So^Ipnbelfe om be jotbiffe 
Stngg £)))(0Sntng forbtnber ben ^eQtge @(tiDt {ieb:: 
fe ben {lore ^ faltge Sor\)entntng om ^^erreng ZiU 
f ommelfe ^ om alte %ot\ottt^\ix6, atte ^orl^aabnin^c 
gets 0pf9lbelfe/ Sfiu bibi \)i t>el,. at @^rit)ten to* 
let om bisfe Sing ibiflebltge Ubtr^f.; ]^t)orIebe§ 
ffulbe btdfe ^ftebner b?{fdDeg for oS nben ttnber 
^fiforeftiatnger, fom @teleri nn fan fatte? fiSi t)ibe 
t)e(/ at.naar Snglene^ ,^errend txielbige ©enbfbtib^ 
aabenbareS I , ba f omrne be if {e i faaban ®fiffelfei 
fom Di nu a(ene funne tanfe 08 bem, bannj^t ,eftm 
menneffelfg Signelfe ; og )Dommen$ ftaxU ^'afitne 
f linger iffe foaiebeS, fom btn^ b^xmi ^W^V%^- 498 . ' 

• 

ber Artdcrne til Vngreb. SReh i het Dt erfienbe 
bette^ laber o$ bog vogte o$ for a( Dtflfe ]^at>^ 2C(f 
faa ttbtHebligt, at tUftbfi naftett ifiQcn SorejitOtng 
MtDer ti(bage» SReb mer^ (e)?ettbe, meb b^b^re, 
fanbere 90(e(fe teenier ^en ftg be flbfie Stiig , ber 
feeii bem for fig i Sifleber, ^Ditfe ^oti er tfianb til 
at fatte/ enb S)ett, ber faalebeS afYIceber SorefliU 
litigen berom fra a(t @ahbfe(igt ^ at fyin titffbft 
tictfien Sntet ^at tilooerS uben tomme iDrb. %ot^ 
bi benne* ISerbenS @ftffelfe fotgaaer^ berfor \lal 
bog ilU alt Segemligt forfpinbe i ZtQn f!uUe bog 
fEee i |)immelen og |)aa Sorben, flitrfe Soner jf uU; 
bog giennemtrcenge ^fUrunb^ene/ giennembr^be $Bter# 
geneg (SrunbDoIbe j og naar bet 9l(crt)tfrenbe ftpr^ 
ter fammeti/ ba ffal i((e ben i^ele SSerben^ l^Ditfen 
mt ®nb6 ^erltgl^eb fplber, opflluQcS af Sntct, men 
x>i fort>ente en n^ ^immet og en n^ Sorb, ^Dort 
•Sletfarbig^eb ffal boe* 

2)a JItnUe ogfaa be l^nfo^ebe baagne^ be 
2>0be opflaae* StemUg for bem, fom ba (e^e, fom 
cDerb(it>e/ f{a( bH Dcere, fom.om be baf0t(i Daag# 
nebe af ben bpbe @0t>n/ ]^t>ort be t>are inb^^Kebe, 
fom om be ba f0rft fremgif af bet fR^rfe, ber ot>er^ 
fC^ggebe bem» 9Ven berfor ffuUe t>i ingenlunbe 
forefiide oS , at bt, fom ))aa Sorben f albeS ^en^ 
foDebe, Dtrteligen foDe inbtil ben ^berfle £)ag§ SBa« 
fune Dftffer bem^ at @rat)en l^ar btm til ^\)tte, 
inbtil omftber Deb Siberned ^nlbenbelfe ®eier^erreit 
fommer at ri^e btm ub fra Itiebtni ISoIb* S)e ere 
ilU i Sntetd 9lat, med i ®ub8 %ub. S)a SefuS 
>na fit StoxS tilfagbe ben IB6bfeu:bige 9laabe , ba 
fi^M^e l^an itU fecft at o\»«atU i^m, at mgM ••T 499 tneb ^am Deb SiberneS. Qtnbt, mtn l^an fagbe: fan^ 
tieltg ftger jeg big / i 2)ag j{al bu txere xaih tntg 
!f)aa be bebre @f eber» ®aa(ebei: taUt ogfaa ben 
famme 2C))(Hi'et, ^t)i8 iDtb Dt t ben forelotfie Ser^ 
^aDe ]^0rl, eUerS meb ben fulbefie S6n)tgntng cm, 
at be'S^omme, t bet be Danbte ub af Segentet, Jlotas 
me ^tefti til J^evxen (a ^or. s, 8)« ^t>ilfeii ^ocd 
dnbring bet eni> er, fom paa ^Hn S)ag fore{l«aev 
beni/ fom ba (epe, faaDelfom bem, bet aUerebe 
ere f^iemgatigne , bog t>ibe ti, at tigfe afferebe ere 
t ^emmet, at ®ub iffe er be IDobeS ®ub/ men 
be SeDenbed* 9laar Di fu!{e befDctrebe/ naar S3r9? 
flet HiDer 08 for trdngt/ l^Dab er bet ba, uben at 
bet thbre SRenneffe f(m))ermob ben 9br^3nb{fr<enf^ 
ning, dt bet 0n{febe at funne br^be bet jorbijle 
^atigfel, og *nbt)if(e ftg, og ^ce\>e fig oj) oDer, Sor^ 
ben§ gotDitring og 9l0b, at m0be|)erren t befriere 
@gne, ^Dor^en ^an l^osoebe fig / ba l^an forfDanbt 
fra 9Renne{{ene8 ^ine ? i&g benne ^efrielfe i?en^ 
ter be Sromme firar, naair bette Sit)§ {tbfle Sime 
flaaer , t^i I^do fom troer paa Sien / i^^etn ®u\> 
fehbte for dt ot)ert)inbe S0ben og borttage benS 
SBraab, l^ar beii Sor jcrttelfe , at om f^an: enb b0er, 
ftal l)an bog le^e* 

£)m atte lEingS Ifulbenbelfe / om Ub0beng^ 
l^eb; om ©tenforening, om ®al!gf>eb i ^errenS 
^amfunb taler altfaa 7lpt>\telen x t>or iterU S)q 
l^Dorfor taler l^an l^er berom? Seg t>il ilU, ftger 
^an, i bet l^an beg^nber , jeg Ditiffe/ atSjIutte 
f0rge fom be Uttbxe, . ber if f e ^a^e Jj^aab i faa tr0« 
fler ba l^Deranbre meb biSfe btb, ftger ]^an> ba 
l^an flutter^ Tit ftemfdibe 2r0ft Qft^^aVi »'^\i ■1 500 fad ^en^Qten af ^an6 Sale* £)g .fanbeUg ,_ Ugcfom; 
Di I>e5ti(t4:re (tin aUfor offe l^ai>e ^arfag ti( at ((qge. 
ot>er/ at 6^r{{lenbommen i((e t>tr!er/ fombenfunbe 
og jf tt(be , paa ^orbebringen af ben$ Se!tenbete6 
SSanbel, faalebeS ogfaa/ at ben t>trferfaa Hbet tilat 
g^t0ire bem i^oltgere, j^aabfulbere/ g(abere» -iDe 
farge b^g fom be Vnbre, hex t(!e.]^at)e «^aabj be 
(tg^tie fun alt fiot meget bem, cm 9^t(fe 2C)»ofle(en 
l^aa et anbet @teb ftger / at be ere f remmebe fra . 
Sorj(^tte(fend ^aQttx, itben <f)aab og uben (Sub i 
SSetbep (S|)^. 2/ i2). S^t benne ^ftlbtmg gteU 
ber if (e dleue bem^ ber egentUgen f unne f albeS Ugu«s 
belige^ bent, bertrobfe en|^t)er ^0iere SKpnbigj^eb^ ' 
Urn, ber fornegte og bt\potte, men ogfaa 0em; 
ber ligtg^Ibtge Sntet feU afbet^be beftenbe; bifife 
(eDe jo bog b(ot t DerbSUge Sanfer, i timeMjj) Spft 
og i timeltg ®org / (et)e t>irf eltgen ttben ®vb 09 
^ben t|)aab t SSerbem 

SRen «|)aabet flaaer fammen ftieb Sroen O0 
£ierUgl^eben/ og Hgefaa meget fom bet er oor IXigt 
at omgaaeS i ^ietliQ^tb, fad at t>i giere/ f^pab ret 
er, og fremme bt>eranbre& Sebfle, og ligefaa meget 
foni benne £ter(tg^eb og Stetffafen^eb ntaa pcttc 
grunbet |)aa enfaji og leoenbe Sro, ligefaa meg^t 
maa ben Doire (ebfaget af ^aabet,^ l^Dilfet ingeii> 
g^riflen t0r flt)}pe af fit ^ierte. %po^tUn taUt 
Del l^er fun om bet fibfte og ft0rjie\^aab, uben l^oifd 
let en^Der ttbftgt t bet Silf ommenbe f ut^ Dar kt0^ 
{ie§(0g|^eb ; men paa ben fammf ®runboo(b jf u]Dfe dI 
ogfaa bpgge Dort <|)aab for bet ncerDarenbe StD , og 
iffearbetbe, og^iffe f0rge fom be, ber if f e ^at)e t|>aaK 
S$i anvenbe berfor fiffert benne ®tunb ti( ^riile« r 501 lig^otmaiungv mat \>i opmuntxe l^tx^xanbte til 

; at ^ott)c faft Deb ^aahtt^ 

at l^olbe fafl t>eb bet faa^el i ^infeenbe til Dore 
©Fiebnert SJerben> fom til Ubfalbet af pou 93e< 
flrabelfet, at ^(>lbe faji t)eb bet ogfaa ber^ l&Dor 
aOfe jotbtffe^orl^aabningeir cnbeS, ogfaa i i^enfeenbe 
til Dor ftbfie @f tebne. * 

Uben <^aab er SRenneffet fom en b0b @t(uii« 
tne ^ bet Del jlaaer i Sorben 09 jlrceffer be negtie 
(Srene frerh/ men ©afterne beDageS iffe mere beri, 
OQ ben t!a( iffe mere felD f (cebed meb np ^f ienl^eb^ 
etter tibbrebe qDagfom ©fijgge oDer bem^ fom fams 

^ leg berunber* 9Jaar,^adbef er forfDiinbet af SBen* 
nejfetg ^i^vte, ba er bet fun 9t0bDenbisb^ben/ iffe 
Spfiog gprigl^^eby ber briper-l^am fremj 09 l^Dor* 
lebeS f unbe bette ixcre gobt? SSel Q[^i ber baarlige/ 
letftnbige $or^aabntnger> fom ttngbom 09 Uetfa^ 
tenl^eb fatter^ men fom ogfaa friatt maae forfbinbe, 
forbi be itte j^aue ©ritnb* SRafige f^neS Deb bereS 
Snbf rabelfe i JBerbcin at foreftitte ftg ^ at Spf f eh 
jfutbe' f omme ttl bem, naar be Dinf e/ 09 ttben bere$ 
Ttnfirengelfe; at bet jfulbe {fee bem anberlebeS^ enb 
bet ffeebe 2(tte for bem, at be ffude Dcere fritagne 
f ra 9l0b ofl Srangfel , at bet fun er be Sf eige 09 
S9{ob(0fe^ fom flage ooer SiDetS SSefDtsrtigfieber, 
eg at berfom enbog enfefte ^age bltDt m0tfe/ ba 
Dtl for bem ®orgen {irar igten fotoanbleS til ®(cebe» 
£)g naar bet ba iffe {feer bem, fom be Dentebe, 
naar be ftnbe SSerben , fom %Ui f0r bem l^dDe fvn< 
bet beu/ ba (abe be ^adhtt ganffe fare, ba anf(age 
b( bet fom en SScbrager, ber-fun er bejJemt til <it 

, foregi0gte SKenneffet ddef^aanbe (pjlelige S3tllebe;r/ \- V 502 
men l^Doraf tnfet ^at SSf rf eltg^eb > oq inUt |f a( 

@aabanne %ot^aahmnQtt ere vtflnof Ugefaa 
fotbcetDeltde/ font be^ete b&arligej be lo((e bett 
Itn^e t)tlbt/ najien fmft/ ub i SSerben^ f0te l[>am 
f0rfi gtenuem blomftrenbe Sgne ; og forlabe ^anj 
hevpaa i ben n0giie^ tr0Jiegl0fe ^xUn, til ^y>iS 
SBefDctrltg^eber ^an ith fornb ^ar berebt ftg* SKen 
forbi ber gtDeS baarltge ^or^aabninger , fFiille Dt 
berf or ^ippc ^aaUt ^f Dore «^terter ? 2)et er bog 
gtDet og HI Dor Sebfager / og tft0nbt btt {lebfe Difer^ 
^n til en anben. og bebre 9Serben / enb ben ncewa^* 
xenU, ffal 'bet bog ogfaa opflare benne for ^oct 
jG^te* Sder tpKeS bet big/ at be ere flnbebe^ fon^ 
et 9{enne{!e b0r Dctre ftnbet/ be/ fonji foafnart bet 
biber m0r(t omfrtng bent, ment/at bet a(brtg 
^il bllDe Ipfcre, forftffre, at ©labe og Sr0Jl for 
flebfe ere flpgtebe fra bent, og at be Sntetmcre 
^a\)e at Dente l^ernebe? Seg Deeb Del/ at ben SEitb 
fan lomme, ba et SRennejfe for ftn egen £eeT Inn 
l^ar Sibet ettet Sntet at j^aabe l^er; men benne 
Stib er t bet mtttbjle itte fommen for big/ \aal(tnQe 
btt enbntt fiaaer t Ungbom og iS;raft ; og bog er but 
f u(bt faa ofte be Unge/ be, ]^t)i((e i;it>et enbnu Dthf er, 
ber f(age/ font om atte betS SBIomfier Dare DiSnebe, 
fom om aUe ^aabetS Stilbet Dare fort0rrebe/ fom bt, 
meb I^Dtlfe bet ftunber tt( 2(ften / og ^t>il{e ben ftb< 
fte Slat fnart Dil inbl^pffe* SRen er bet meb et faa* 
bant @inb/ at Di |)aatfi0nne ®ttb§ ©obl^eb/ fom 
er ^Der SKorgen n^ ODer 08? og bette b0r Di jo bog* 
6r bet meb et faabant ©inb, at x>i bliDe flitlebe til 
at opmuntre,, ftprfe, gtctbe anbre SRennejIer? 0^ 503 

« 

httU hi3v ^i \o frog» 6r t>et. met) et faabattf @tnb/ 
at t)t blm JUilUbe til at bctve imt6 Sdptbet, at 
itbrette ben oS atiDtjie ©fetntng? og betfe b0i: t)i jo 
bog» 2)et er beq^ertt, fofiec tngen Araft 03 7(n« 
ftrengelfe, at fottctxe Stben i etfeStoS ®org/ eg 
oDetlabe TCnbte ben 9R0ie at Dtrfe/ 4t raabe> at 
tr0ile i mtn er bette retff af ent ?^ er bet ff<eber(tgt ? 
cr bet d[>rifleUgt ? £} bu, fom troer^ at ber en@ub/ 
fCal i^tt t(fe troe paa ^am i 9>r0Den8 Stitb? S)ti, 
fom t>eeb / at ^aaUt er fra @ub — t^i fine enfette 
Sorf^aabntngeti tan SKennejIet o)}ffnbe ftg, men 
JQaabet felo ^aDe SRenneffer t((e opfunbet, beter 
neblaflt i bem , oq er af gubbommeKg ,^erf omjl — 
t0r bu (a(be bet en bebrageOd ?0UIfe ? tor bu op^ 
fitDe bet, naar bet ifte mere (pfler big at fremfalbe 
bet t bit <^ierte? tor bu fcette big |ien, foffagt etter 
trobftg/ OQ ftgc : jcQ ^il Sntet mere l^aabe ? jDpIab 
bine j^ine/ fee,* ]^)?ab ber er Deberfaret big felo! 
2>et er oel faa, at ogfaa paa bin llavt 2)ag famie 
@(9er ftg ofte oDer SRenne{tene& <^ooeb, og inb^pQe 
bereS SSei i Saage og 9Rorfe; men btt er fanbeli^ 
gen og faa, at efter Slegn jf inner ®o(en atter, ef^^- 
ter SRinter fommer Soraar, efter forge (ige Sibet 
fomme atter g(cebe(igere« «^ar bu itU ofte erfa« 
ret bet ? og bog forger bu fom bt, ber t(fe^ ]()aoe 
J^aabl S)lange enfelte gfor^aabninger t>iUe oel foin^ 
be for big, men anbreoiSe igien fremf^ire^ og ubs; 
folbeffg, og mobned i&^fplbetfen imobe. SRange 
focere, uforgtemmetige Srinbringer viUe oel fcsfie 
fig t bin ®iel, og jeg ffger iffe^ at bet t>at bebre, 
fim bu funbe forgtemme bem aSe i men faalebeS ^at 
bu bog itttm^t ober bem / at beroeb en^^A ttbffgt \ _ • 504 

« . 

' * 1 

foi:bunf (eS for bxQ. S^i 9loget {f a( !RentiefFet \iuh 
U^Q til ogfaa paa Sorben/ faatonge^dit er 1^, 
0^ for bette {!a( l^an l^aabe. £)d fFuIbe tt(fib|i ben 
Sitb fomme; ba bu tf(e ^ere (unbe>^aabe for big 
fc(t>/ ba ^aab for 3Cnbre* 

Det «^aab^ font 9t faa(ebe8 opmttntre ttl, 
cr iffe UtfixAiQt, tnen i@einb]^eb d^rifteligt; beter 
grunbet paaben ^(tncegttgeg alptfe og a(gobi>.9laab, 
fom t)el finber bet'n0bDenbigt , at ^v^tx i SSerbm 
|{ttlle |)r0De8 i mange l^aarbe.* ^(tebner , men fmn 
if fe t!a( gt0te Srtflelfen oDer f^ormue j bet er grvi^ 
bet paa ®ub§ £>rb^ tfyi ^an ^ar fagt: jeg t>ilxtU 
1Itp))e bt9 og ingentnnbe forlabe big. 2>erf or jlttSe 
))i gi0r.e , I^Dab t>ovt n, oq ^aabe / og Dare fliOe 
til ,|)errenS grelfe. * ; - 

9Ben iit>m Spfi {!al tffe atene befiaae t Ut, 
Dt mobtage, men ogfaa i bet/ t>t nbrette^ ^tsf 
MczxbxQt er bet Wtenxic^e, fom tffe fUtber ®f(rbe 
wb fine goretagenber/ t?eb SJpfplbelfen af jtn f>llgt, 
))eb bet/ ^an {Iroeber og fu(bf0rer«- SRen l^Dor neh 
Denbig er atter i^er ^aaUt& Spmuntrtng og Stl^ 
fEpnbelfe ! St)t berfom ber tffe t>ar «^aab om ot 
fulbbrtnge^ ^\)o t>Ube ba begpnbe? og berfom ^aa# 
iet tffe \)ebb(eo at flprfe o8 unber= 2CrbeibetS Wleit 
og SSanffelig^eb/ ^t)0 Dilbe ba fu(bf0re? SDog 
gtueS ber ogfaa l^er et Iet|tnbigt og forfcetigeltgt 
^aah. 2)er erebe/ fom mebo))bI(kfi og uerfa rent 
SOJobfpneg at. mene, at^^Mnbiil er 2(Utng urette^ 
(tgenbegpnbt/ nben^Snbftgt/ uben £raft og Sio, 
berfor er bet j^etTeir tffe (pffet bebre, berfor l^ar 
man faa fnfiirt/ faa bittert/ maattc;t flage oi>er/ 
^{itJtm.fMUM b(ei) ttbriette^ f liaar betferr^ tttto^ ^ 505 V 

I tfe6 hem at QtiUinh i SHngeiieS ®ang;\ba jiitle be 
tbeg^nbcbet iangt anbetjeb^i^ta tfdt-SWobflanben 
fnart Digc for* bereS Swr^ ba fFuJHe beSRanglq^ 
Inati a4f(i|ie()}eg, ^\)oroDer nu ^He ((age, ^Dotunber 
nu 2Ctle ifuWe; IKen naar beba beg^n^be, oflbe* 
reS bcijiige ^aab iffc ppfplbeS/ naar bet gaaec 
bem fom anbre fB^ennejfer, naar be m0be !9tob{lanb/ 
igigegptbtg^eb, SRtefienbelfe , ©pof, tt?ar be fee 
- SWeget at ffee , fom be 'Dil.be fot^inbre , SWeget at 
if^t^inbtef, font be )>t(befremme/ ba anflage og^ 
faa be ^aabet, oq epQi\)t tiUi^em^b bette ogfaa be? 
reS ©runbfcetninger } be mUtt>i)^U om/ at bet ®o^ 
*e fan *rbe§ unber benne ^immer/ og berfor f9nr 
,fe be/^ mebatte bereS (lore A^enltgter, Seflufninget; 
SoDtet/ neb til bereS SKcengbe, fom- fun lebe for 
i8)|ebliff^tS SJl^fboenbtgl^eb effer 2ijfiv og labe SSer», 
ben gaae, fom ben m'l* 30! bervare ogfaa tiU 
fom be/ fom t)t(be bet ®obe meb rebeitg SSiUUf og 
)t)el meb flabtgere Srotfab, enb Sr t^i ^^ Ifobe ftg 
tffe afffrceffe fra ben ZUmfie^ be eengang paato^ 
ge fig j men Sngen ^av futbf0rt fin Sfene jle , 3n« 
gen ^ar ubrettet noget Dttfe(tgen ®obt/ uben £)en, 
fom ^olbt faft Deb ^aabef; t^, |eg gientager bet, 
berfom Di iffe 'l^aabe, af.bet jlal IpffeS, ,for l^DtU 
f et Dt ftrcebe , ^oorlebeS {! u(be Dt ba finbe 9Rob til 
atbegpnbe effer til at fare fort? ^aabct Difer fin 
£raft tffe blot ba, naar 2((ttng'er (pft omfrtng 
o&/ naar 3Crbetbet gaaer (et fra \^aanben / O0 
^rugterne alterebe (abe ffg ttlfpne, men ogfaa itnber 
bet SRobfatte ; ^aabet ^ifer fin £raft i ben £)Derbe^ 
tntgning/ at l^oab bertr begip.nbtf rebe(tg <^enfigt, 
meb f orflanbtgt iDDerlcsg , ^Mb ber er fott^^at tx^^ 506 Stoffab, uben Sgenfiiibig^rb o^ uben Sdenn^tfe/ at 
Utie ei flaljxttt fovQUt>t6* SRcn Scugten mobneS 
f0rfi t fin 2ttb, og b^o bet iffe i>t( Dente, til Zu 
hen fommei:.^ fan ^tUtt ilU Ifd^e. SBt lotebe if fe 
@nb og bor .®amDtttig^eb dQ wxe 9Kebmenne{fer 
dSroffab b(ot for be gobe S)age, naar 7((ting Qdaet 
eftlt S2>nftt, , men Di toDebe/ ogfaa nnber Seft)cets, 
tigb^bet/ ogfaa unber SRidmobetS Srijielfec at ar< 
bfibe i ^a<ibet; £>g bette «^aab {fat iff e be|fiem« 
meSj tl^i betfom enb iffe 7l(t I^ffe? for big, ha 
{if (ert bog 9loget ; berfom bu enb iffe formoaer at 
ttbrette 3((t / l^)^ah bu leFti jf ebe / ha er bin Sottitne^ 
fte iffe tinge/ berfom hu fan formilbe, ^t>ah btt 
iffe fan afocerge ; og bin Sortienefle er iffe ringete, 
"^mi, enb bette {f eer i Stil^eb, . tibemcerfet; nbe^ 
lennet paa Sorbem SReget Dorer, ffienbt bu t(f^ 
feer bet} fReget {fa( bu maajfee feent jfue, font bu 
tibfigere iffe Dentebej !9teget ffal maajfee fremfom^ 
me efter bin Siib / ^t)orti( bu bog bibrog tiDigemeb 
aQe bem/ ber firosbte for bet ®obe og Stettt^ 
SDette: ^aab er iffe. grunbet paa I0S Snbbilbning/ 
men bet er grunbet paa hen faftefie @runbt>o(b/ paa 
baftS Sorfpn/ fom ftprer aUe ZinQ, og maa ftpre 
bem til bet @obe , faa Difl fom i^an er ben 7iM\e, 
hen ^eUige og SRetfarbige ; bet er grunbet paa hen 
i&DerbeDiidning, fom %poflelen ubtrpf f er i be tfi0n^ 
ne £>th : aQe Sing Dope en gubbommelig f8ce%t ; t^ 
bette. er bet «^aab/ hi flabigen ffuQe ^o(be fafi, 
at unber ©ubg S^areto^gt og S^elftgnetfe wvet alt 
het @obe ftn SScert, og ftal moibneS i fin Siib, og 
bare bem Srugter, fom i^atte arbeibet berfor, fom 
^au ^aabet berpaa^ / 507 

• • / V 

^tn t>t^noret b^ti fitlbe £)))f9(be(fe tffe ^tu 
nebe , og ^ienbt ^aaUt f!al (9fe for 06 paa betf e 
2it)8 SSete, /faa iuvbe'bet enb ilUbittt, Ut^at 
intti fanbt .^aa^^^ berfom' bet ilU ItKtge Ipfie for 
od gtennem S)0bend ^a(e* l£)erfor maa' ogfaa, 
efter en TlpQ^tHi Ubtt^l , Ut ^acA , \fo\iUt t>i 
jIuKe ^aoe fom ®ie(en8 fa^e og tt^gge 2(nfer, gaae 
tnbenfor $or^<enget , ^Dor SefuS , t)or Sorg<(enger> 
gtf inbfor od (|)ebr* 6, 19)^ ^un (tbet npttebe 
ojet.^l^aab, fom enbted/ ^doc SiDet enbeS, fom 
iffe naaebe tnb bet/ ^oor @t)igJ^ebenS Sfoc^oing ttU* 
^pQer bet fanbe ^^erltge for bet fanbfetige jS)te/ 
Sl^i for bet 4)(ct fanbfeltge !Renne{fe enbe8 t)el a(t 
^aab i .®raDen J JFunbVbe !un t)ebb(it)e at(et>e/.ftge 
be berfor^ ba Dtlbe be ^otbe fafi t)6t> ^f^aabet^ SKen 
t)t, mine c^rifieUge SSenner! \\ DtQe befio mere^ 
beftb gtabere ^olbe fafi berDeb/ forbi m t)tbe, at di 
iC!e ilebfe {luQeliebje f)iij at ber engang er en S3e^ 
frielfe fra SorbenS Snbf!r<en!ntngir fra b.en§ %tyts 
t)trrtng , fra bette StDS mange^aanbe Srcengfel og 
Sammer. — S&el l^aDe 9Renne{f ene bannet bin Stg« 
netfe^ S)0b ! efter Sor^prrf IfenS SSeberfiQggelig^ 
J^eb i ©raoen, og faalebeS fliQet ben ^en fom et 
©frceUebiOebe for be £eDenbe» 9D mtn, flienbt 
man oifte mig big i bin n0gne @ftffelfe, meb bin 
altafmeienbe See, l^Dor ofte ^ar jeg bog D09et 
at l^cetbe mit mebige ^f^ooeb til bin SSarm ; og fee, 
bu jlob fafl, fom en jlarf ^tettt, fom en tro SBen, 
og brt par mig, fom om bin ©fiffelfe foroanble* 
beS/ og bu faae paa mig, oel mth oeemobigt 93nf, 
men ber Dar ^immelfi ®a(igl^eb t bit jS)ie/~og ber 
flog etoarmt ^ierte i bitSSr^ft. 3egm( og ftette * 
I k 608 

I 

mtg Deb bt^ frembeled ; |eg )){( l^beir S)ad / og beflo 
nwre, io mere mif ,f)raab eUerS »ilbe ^f»fgfe/ labe 
big f0re mig ^en )jaa be J^0tber/ ^iorfra be M!t^^^^ 
fee ere at jlue^ fom bu alene fan »tfe- ' ^^Dor offe 
ffuebe jeg ber omfrtng tntg, pg bet Dar, fom 
tiaar i SRorgenen S)agen fcem))er meb 9ta(teTi} f)aa 
ben ene ^tbe Difie bu mig benne SSerbenS forfcenge^ 
Itge ®trceben ^ beng tomme ©(ceber, ben8 ttnptttge 
Sfef pmringer , ' tumlenbe ffg tmeffem f^ueranbre i 
S^aage og 9Rulm^ foim S>r0mmebtHeber> J)er ere noer 
t>eb dtforfDinbe^ xa^n paa ben. anben @tbe t)t{ie bu 
benfcembr^benbe Ipfe SKorgenrebe, f>wri ben^e, 
|)crlige ©Wfelfer f0be8^J^t>ori be ttbDif fe jtg og 
orbneS/ Dijle mig bet 8anb, ^Dor be etjiebe Dan* 
bre, l^Dor be SUber opDcelbe, effer |)DUife ©tele'nS 
bpbe/ ^ebe Sangfel t0rfler; I^Dor ben gagebam 
DO]cer/ fom ^Ibreber attc ©aar. C \ f0r mig ofte 
berop, )p^^ be (Stebet/ ber l^oine ffg oDer bette Sit)8 
forrigfulbe SDate, at jeg ber maa flue %\t\ bet8 
tef f e gjcerb; baabc bet, foni f orgoaer, pg bet, fom \Au 
^er 5 at jeg bet m<x(x flue bet nar, fom i SiuetS SJaa* 
ger fpneS 08 faa fternt/ og (ki ber mit ^terte maa 
aabne ftg t ^aabet/ fom et S3(omi!er t SRorgenenS 
opltDenbe 2Canbe! «f)t)o berer forltigt meb 2)0ben 
^ar alttb A£r0il, og alttb ;g)aab« 

9Ren/ mineSJenner! laber 08 ^(brig'glemme/ 
Oii IVLXi £en er i)cerbig at |at)e <^aab om bet tt(f om«, 
menbe Vcop fom Dt( f0re \^tt no^r^arenbe Sio ti( 
en l)(sber(tg @nbe» .kun ben, fom l^ar artefbet, 
t0rglfl5be ftg »eb ,f)t)ilenj fun ben, font l^ar fam« 
pet for ®eieren , Jan ogfaa l^abe i^<k(k greberiv' oj^ 
fun beu/ fom l^c forflaaet (kt n^be be rene ©toeber, \ <s #' 509 

fom ®ubS S3arH!l^tetttgl^eb ftienUt oi ^tv, er ftih 
Ut til at npbe be Sictber, ^\)ilU ben e^tge (Sbbl^eb 
berebet/ 06 l^t^fet 2)etfot Dittc'Di jimbe at npbe^ 
at btuge t^ettt Sit) , fom Di b0r j t>i t)i(Ie ttnber aUe 
betg 2Cft)e]cItnser iffe (eDe ttben @ub eg itben ^l^aab 
t SSeirben / .: eg ^t)ab bet enb flat Deberfare8 06, 
ilU \0vQt fom be, ber tfteV^^ ^aaK JDevtil i^iel^ 
pe OS ®ub Deb l^am, fom ft «|^aabetS rette (Sttfter 
paa 3?orbftt/ Deb . Sefum 6f)Hf!um , fom oq jlal 
fomtne at fulbbringe bet, fom^^an ^at foirj[attet/ 
OQ ^i>or))aa aQe ^romrne ^aabel %mn. \ ■ v\ ^ i ■ 


■ I I I « — 

I 510 

\ 

m 

iwh— i— i I I ^1 •. LXV. 

/ 

4 

(S^tiftmHmtMwS ^cvflaMii^^t^ for ^Ue. "^*. I 9>aa f^xogtpt^enbe e^fnbag eftet SErmifatiS; iOe £)rb, ^Dilfe SefuS talet t loot Zevt, f untie 
iffe ^0vt6, ttben at giere Snbtr^f* 9laar i^an ft^ 
j^et : f ommer ^tb til mxQ, TlUe, fom arbetbe og ere 
^befDcerebe! ba fele Dt/ at !)ette er en Snbbpbelfe^ 
fom gietber @nl^Der af od ; t^i "fyoox forfliettigen enb# 
OQ t)ore ®(ieb'ner btanbeS^ ^dp er bee bog> fom tffe 
tnangen ®ang maatU arbetbe fig frem ab beh tunge 
SSei/ fom t!fe t een eUer anben .^enfeenbe f^Ier {iq 
befocetet / fom t!(e af egen Srfarfng t>eeb / ^t>otIe« 
beS 2(ttge{i og Summer trader? 9taav SefuS Iot)ec 
bem / ^Dt(f e ^an faalebeS tnbb^ber til ffg / ff)Dt(e 
for bereS ®iele> ba bruger ^an et ^xb, fom t)t iffe 
funne omb)^tti meb noget anbet, naar t)t DtQe.bef 
tegne bet i t)t mefi trange til at erl^olbe j tl^i SStS:a 
|)eb for ben Z\)i^Unbt, ©t^rfe for ben kczmptnbe, 
Zx0^ for ben SBebreoebe^ er bet t!(e alt\ammcn In^ 
be^otbt t ^tint£)rb: ^m(e for t)ore ®te(e? £)g bette 
fiore ®obe tilbpber o$ forjatter i^erren TiU^, be 511 

Senfbtbtge eg Um^nbtge ifEe muibt^e, enb be SStfe 
OQ Sorflanbtge} (t)cer(tmob ftget ^an / at'l^ixab bee 
ofte Dap-jIiuU for bt^'fe, Ian potbt aabetibart for 

JDa S)0berett Spl^anne8 fenbte fine ^i\ciplt 
for at f))0rge SefuS^ om ^an Dar ben, fom f(utbe \ 
fomme, eUer be ftul^e t)ente nogen 2(nben, nct^^ 
nebe «^erren blanbt be Segn / l^uormeb ^an bevifie 
fin ®enbe(fe, ogfaabette, at GrDangeltum Jb(et) ))roef 
btfet.for be Sa|ttde« SRebenS altfaa SSraelS £(s^ . 
rere, mebenS be anbre $o((ef(agS SStfe oftel^aDbe 
en forborgen S3u8bom/ f^i>ort)eb .be meente jtg tangt 
cp^0iehe ot)er be Utorbe og @enfo(bige/ ^VilUn be 
folgte til bem / ber utlbe (i0be ben af bem, mebenS 
Scsrere og Scerltnge tUbragte bereS SublaQetlagS 
@rttb(erter , fom for en {lor S)eel fun tiente bem til 
ben forf<enge(tge Aunfi / at f unne befnare Tlnbxe i 
iDrb, l^i^oroeb be for bet SRefle tabte «£)tertet& t)ard 
me, {eoenbe ^0U(fe : ba l^ent)enbte SefuS fin ^or^ 
f^nbelfe om bet ®t0r{ie, <£)e0tg{ie oq @a(tg{le aa^s 
benbar til alt fioiUtf og ^aobe Sntet at (are t 
®f tu(^ iDg l^i^orDel ^an ^aobe Sing at f unbgi0re/ 
fom ^at)be txeret fliutte, eUer bog fun b^nfett an^ 
t9b(be fra S&erbenS Segpnbelfe, l^ooroel ^an tatebe 
om Sing, faa ^0ie, at SRennejfetS San^e tffe 
ttaaer ^0tere , faa fanbt l^n bog if f e fine f0x{le 
Si(f^<engere btimbt Stefierhe t S^raeC, men mange 
Ulitrbe forftobe l^anS Sale (angt bebre enb bUfe, 
fittttebe fig (angt fafiere ti( ben, og ttbbrebte beti ; 
meb Soer og ^elb^ ®aa(ebe8 fee Di ogfaa enbnu, 
at S^riflenbommen i>enber {tg til be Stingefle i %oU 
ht faa»e(fom til be i|^0irfle, og at be^ fom etter^ 


. 51^2 -• / intet @»axflujm^ fattt, bog fattt btni Batib^Ux, 
fti0tibt be int^e^olbe ,®ubS^emmeltg{le .8taabflu(<'; 
ntnget/ ftienbt be Ugefom om\LvitU baabe ^immci 
OQ ^orb ^ baabe bet fftcivxzxenbe eg bet Silf pun ' 
menbe* @tfalebed ftnbe )oi enbnu matigen Gang 
bet/ fom ))ar f(iu(t for be S^tfe og Sorflanbide, aa« 
benbdret for be Umptibige oq jSenfoIbige. 

3 bet Di gientage bisfe £)rb, (an bet paa 
ittgen 9Raabe pcere Dor ,^en{tgt al uttte iiebf<ette beti; 
fanbe S^iiSboni, ben rette StloQ^ab, faaltbet fom 
bttU Dar Sefu ^cn^xQU Z1)i tiV S&ix6bom fluVe 
lot atte mobneg, og \>tl^en, l^oem ^{og^aben DeU. 
leber! «f)t)or ofte finbe otberfor bem begge anpvifle 
i ben l^eQige (^frtDt! ^Dor ofte fagbe baabe, SefnS 
felD og l^anS Vpofile bereS Zilb^x^ti, at be ftulbe 
omgaaeS/ iffe fom Umfe^ men fom SSifei SReii 
l^oor ofte/ |)aa ^Dor mange SRaaber f0gte be OQa 
faa at betage ben falffe SSitSbom ben6 ^nfeelfel 
Z1)i SReget er i SSerben falbet SSiigbom^, fpm itU 
\)(vc bet / og SSange l^aDe t>oeret Moge paa DerbSHge 
SSegtDeni^eber og ^pgfler / men bog faa bltnbe t 
^enfenbe til 2Clt/ . l^Dab ber laac ubenfor ben baglU 
ge ®9n$(reb§, og fom bet bog burbe t)cei;e et^mt 
SRenneffe magt))aa(tggenbe at ftenbe* 

Men bette, fom er %Ue Uge Digttgty ffulbe . 
bet tfCe ogfaa Dcere (tdetUgcengeligt for 3CQe? 2)er«. 
fom ben ®anb^eb, f)^i6 @cftenbf(fe forbtnber oS 
meb ®ub/ fom jZaff^r og ^pile for Dor^ ©tele^ aU^ ' 
ne |{utbe Dcere be S(tcb;g og £loge8 S3eftbbe(fe/ ber« 
^om ben alene Dar^rugten af b^i SStbentfab, "fywt 
T^^geligt t>at ba SRennejfeneS Sob ! Zf^i itle at taU 
om^ ^wxUbe$ benne i^^ie IQibenffab vafler^ i^pop #. , siat ^rfffettiQ bin C^berf ra begorffiettigeeSaber^ |>i)ori' 
febed be jlrtbe enbpg om ben @runboo(b , l^^prpaa 
b«tt ffal h\)QQtSii^men^^ovfaa crc- bog be, fom 
(tttiYie^ fom jZutte tcoenge tnb t beti6 .g^emmeng^eberl 
iDg fbtOe ba alle btSfe, ^\)m 3 felt), S SReftete i 
fiunbfEab eg Sotrbom! ubeluffe fra ^bett) i^eKig^ 
bomme;, fEuKe be ogfaa Dcere ttbelufte fra ®anb^et<. 
bea? JBe]^0t)e b^tntet S98/ font fan tebeVm ^ten^ 
nem : jSetbenS ,t>i(bfomme SSrte ? bel^oDe be ingeh 
nf^^ifl^ng *.onbf!ab cm bereS |>Iiflt/ ingen fajl gtunsi 
bet.smib ti( ben ,f)0te{}e§ $8ugbcm> SKagt pg ©ob^ 
l^eby inUt fttlert 4)aab for S)0beng alVorltge ZU 
me?« £)l tfel be]^0De be bet, og berfor fenbte @iib 
fin &0n, illi Mot for at taU meb be formeente 
SSife 00 9(etf(srbtge / men meb %Uei berfor ^etoyen^ 
ber lSb^<ii^>^bommen ftn UnbebttSntng til Um^nbige 
og Cenfolbfge , faa ategfaa bigfeg Somber jZuUe for^' 
fpnbe benS |)rtiS* 2)ehne 

6l^riftent)ommena ^otftacatigfyth for ;!CUe 

er bet;* leg t benne @tunb Dtt i9t0re til .©ienflanben 
for t)ore Setragfninger. 2eg t)il f0r(l minbe om, 
at benne Sorftaaeligb^b iffe ffat f0fieS beri, at Dor 
,^an!e jfal fitting omjlutte og gtennemtrcenge ben$ 
)N0ie Sonbl^eberj. men bernafi t)i( jeg f0ge at Dtfe, 
at bt&fe bog er^ fatte(tge for et]^r>ett retf!a^ent og 
gubfr^gttgt @tnb J og faalebef )>{( ben^ormaning 
fremgaae til @n]^t)er af og , at l^oor meget l^an enb 
^aaer frem i ^unbf!ab og ^nbftgt, f)dn bog for 
(f,Uf ZinQ maa ftrcebe at beoare fit @tnb \aaiant^ 
^et|fajf«nt og gubfrpgtigt* 

9laar 61^ri|ienbommen {fat ^(zxien ttnbet:^ 
toiiSning om &ttb//omben, fyt>emiian ubfenbfe til 

' ^mn\>, ' . ('33)'/ ^ 514 - 

S^nneffeneS ^telfe $ og om bet ei^ige 2it> ^ t>a cr 
bet nabDenbtgt, at^ben maa inbel^otbe Steget, fom 
tntet SRetinefEeS ^^rfianb nogenftnbi d^nffe fan tib» 
gpttnbe« £)g bog tit ber be/ ber-f^neS at forbre;. 
at benS ^orfiaaelig^eb ^vXtt \>(iit faaban, at aKt 
benS @aiib^eber loare llaxt paa famme SKaabe , fpm 
be bagltge Stxn^i ®annnen]^ftng er flar fot o5« 
SReii {abet 08 oogee 6i, at t){ iffe unber ben X>u 
ftrctbeffe/ |>aa benne Sl^aabe at gti^te <S^riP:eiiboA# 
fnen fotftaaelid \ f otfemme bet SBigtigere , netnlig 
at ben virleltg fan ttene o5 tt( Stbrfe og Zxpft, at 
Dt iKe (obe bend Jtraft bortbunfle ^ i bet i>i f^ge at 
fobjltttte ben i foebbatilige og matte iD(b} at i^t fffe 
blipe fom be, ber tpfE^S ffg o|>(9fte , fotbi be fttap 
fortafie Xlt, f»t>ab be ftfe (unne f^rfCate/ Ui &anir 
be meb bet 9<^I{Ie/ bg berfor tffe engang ere fomne 
faabtbt / at be ^aoe fattet ben egenllige Sl^ripen^ 
bomfi f0rfl:e QtyxnU^ ' Setfom bet er ipaa benni 
9)laabe^ S biVe, at enfioer Soer^.flal fojrftadefi, 
f0t ben {ia( antageS/ ba Dogfer $ber/ at 3 {fte 
gtt)e,bem IRet^ fom {tge, at ot alene ffntte ^o(b€ 
OS til be bagttge Zin^, tyox^ &f ifffe(fe £>tet belter, 
^t)tS ^ammen^itng ben fdnbfeUge Crfaring vtfer od| 
tl^t flige t>t ^0rere o|)/ ^<rDe t>i bor Setra0tatti0 fit 
bet £)oer|otbij7e ; bet (Subbommeltge, bet Si>tgev 
ba jiraalet betfe \>tl meb b/n ftelbfjle AtanbS , mch 
if fe meb t>zn S^beltglf^eb , fom be ttmelige og fonlM 
felige Sing ^oe. berfor ftget jo og SfrfDteti fe(»f 
at @ub boet t et Spg/ bet Sngen fan fomme tXl, 
oi hzn iaitT;^ om Sroeng ,- om ®ubfr9gtig(>ebeQ6| 
om ®ubS og S^rtfii «^emmen0eber» ^ SRen jforfaa^ 
btbtbetteer l^emmeltgt^;«r bet Itj|efaa»e( ^emnu« / ' ^ 315 

, ■ > - . / 1 

ligt for be SSife o$ gprflanbige/ fom. f6t be HtnfoU 
b;ge5 m nc^fiftt aQe.Drb/ fom>?i bruge^ ere .bog 
(aasteaf mettttejfeltgt^oV^oIb^ o^be, berbetegne 
Bpget ^eitx^r gtn^ jufi tilfienbe^ at bette oDerfli^ 
ger cd mettnetleUg Sanf e» ^dat i^t tale otn (Sub, 
ben 6ne, Soige/ ^(fulbfomne^ t ^bem ut ;iCia:e (ept 
og r0reS og ere./ ba lalbe m ^am ]ufi ben Uetibeiige 
f^r at tilftenbegi^e/ at ][^an6 S^cefen er Iqngt uben< 
for alte.oOrt.®))rogg og t>or gorflanbS ®r(snbfer* 
9Ren fan bette octre anberlabe^, ba ^t jo enb iffe 
tnnnt fatte be fpnltge Sthg8 Gtorl^eb? %^i l^dr bu 
Del futtbet bet S)tb, fom Ian ubtr^fle ZaUet paa 
^tmmelenS ®tierner , . ^t)il(e bu bog feer, eHer 
paa ®attbet r fyoiltft «j^aoet opffpUer ^a t>ct (Btzti, 
^oor btt bog ftaaer? ®aa(ebeS ogfaa haar t>i tale 
om 2)en / li^t>em ®ub ^eUtgebe og fenbte til SSerben, 
.1^00 fan bft forf tare bet , paa ^t)ilfen 9Raabe bet 
Gttbbommeltge og bet 9RennctSiItge t)ar forbunbet t 
Seftt'S^rijijo? SRen hcttt (unne 3 ogfaa f0rjl fori» 
breaf oS/ naar 3 UgelebeS ]^at)e forflaret od, l^Dab 
ber bog angaaer @ber felo, f^DorlebeS i @ber @tec 
(en forbanbt fig meb Segemet/ og ^ttrer {tg o^ \>itp 
fer giennem bette ^ t^i naar S life ]^a\)e nbgrtinbet 
bet SRenneflelige, ba tillaber p5 at Itlfiaae/ at 9i 
iffe l^aDe ubgrunbet bet ©ubbomtneltge} og naar Xa^ 
ten gielber @ubbomnienS S^pbber, ba er bet fiffert 
i fuibSSaabe fanbt/ ^Mb SefuS ftger i t>ort @0ange<r 
Hum : Sngen f tenber ®0nnen. nben ^aberen^ ^ 3n« 
gen fienber Saberen nben ®0nnen* ©aalebeg Jrem^ 
beleS , naar oi tale oni .@ub8 %anbg ^trf ningeir i 
'X>ort Snberfle/ 1)W uilbe, ^"bo fnnbc; negte, atog< 
faa i oor i@amdttigl^eb/ ogfaa i vort ^gitevted fn^ 


516 

tetft; f0(elfe aabenbdrer (Stxbhj^vximn^Q , W^ ^{ 
cnb iUt f unne forf (are^ ^t>oxUit6 ben Differ ? ^t>at 
tti^ffenbe bruge,r SefuS ^erom^ £tgtie(fen cm SSeiref/ 
fom bliefet/ ^t)or^en bet t)U; bu l^0retr Del betS 
®ufea, fEtenbt bu tKe t)eeb , l^torfta bet fommei^/ 
eVtr ifywx^tn bet farer* Sl^i neg^et bu uet ®tor« 
mens JCraft oq ^ivfmtiQ, f7i0nbt ba bog If le fleeg 
op til beng Sotraabgfamre , og if{^ t^eebV .^t)ork^ 
beg be dabnebeS ? ®aa ert Dg SanSeme i Sltenneff etS 
Jg)ierte — |>t)0 »eeb, J^oorteb?S be opf omme ? Sg 
betfom ot t(fe forftaae be jorbifFe Sing/ bem, fom 
^v bagltg feto erfare , l^oortebeS ba be l^fmmelfZe ? 
^Dab er aUfaa ®(utn|ngen J^eraf ? !Kon 
benne , at efterbi be gubbommeltge Sing bog faa 
langt ouerfiige t)ot %ov\tant>, faa fluOe t>i l^eQet 
i^{e f9Sfe(f<ctfe oS bermeb?- at efterbi felt) be SSife 
og Sorftanbtge faa ofte forgteoeg f0gte Sanb^ben^ 
efterbi bere8 fSteninget og £)rb faa ibelig t)aClebe 
eg 1!tftebe/ efterbi be bog albrtg t^tQe (unne gi0re oS 
®ubS aSafen og t>or gprbinbelfe meb ^am. ret for^' 
ftaaeltg, faa tfuDfe m l^eUer iffe befatte 08 bermeb, 
men ligejfom ^tin ^ommer^ for J^oem ©anbl^ebeni 
J^tmmetjfe Jarer ftob, DenbeoS bort fra affe beSlige 
llnberf0gelfer meb bet Ubraab : \a, l^uab er ®anb* 
i^eb? 3eg Deeb ilU, xnin Silf>0rer I >om bu funbe 
bte, men bette ueeb jeg, ctt jjeg fan bet iffe j ndl 
om enb ©anbljeben ffiulte jtg for mig bag bet uU 
fliennemtrangeligfte sbaFfe^ legoilbe, jeQ maattt 
bog, ttagtet alle fotgict>e§ Sorf0g, ftebfe forf0gc pa^ 
np at trcenge bertgiennem j jjeg oilbe raabe neb iUf^ 
grunben/ ^t>or ofte ben enb ft^arte: ©anbl^eben er 
tffe'i mig J jeg »ilbe wnbe mirt 5tlage mob ^imxat^ 


/ , , - 517 

• 

ien; otn benS laufe ^melDtng bog life (ilfibfi m(be 
0))(abeS log aabenbare miQ Sanbl^eben. Seg ^cin 
Jffe lette mit 8ip:fom i ®r0mme/ uben af t)ibe ]^»or? 
fov, ^Dorfta ofl. ^Dorl^en } jegmaal^atje nogct ©ifr 
fAt, ^om jeg fan foriabe mig |?aa^ l^tjori min @iel 
Ian '][>i)ile» jDg berfom jeg f unbe anberlcbeS , t^n^ 
fpm ieg formaaebe atleDe i^en i SItnbe ttbeit at ^))0V| 
fie cm ®anbl^eb og Suttb|Iab ^ Jeg burbe iff ey tl^i 
eni^Dcc Se^agelfei mittSamDitfig^cb Dtlbe ffgc Wifip 
at S)en, fern fatfe miQ i SBetbett/ bog filfertnuia 
l^aioe attorbnet bet faalebed/ at ieg tan, at jtQ ait^ 
faa eg |Ia( erftenbe faa SReget^ fom jeg be^et>et 
format bibe, j^bab jeg |7aC gt0te og j^uab jeg t0t. 
^aabe^ ' 

•' ©g ba f reflet mig ben ©tfating/ at f>Dab 
Jbet jimlte jtg for be SJife og g^orflanbige^ faa ofte- 
J^ar aabenbaret ftg for be ttmpnbige o^ Genfolbtge^ 
Sfri bi t^iOfe Dtfl if f e rtngeagte ben fattbe SBtbenjIab, 
fom f(roebjer at erftenbe ^(t i betS rette. @ammen# 
iceitg^ og berfor f^rer til ®ub, iffe ben rette .9(og^ 
ffob^ fom Difcr ftg i at Dige fra. bet £)nbej. men 
-fraben ^o^mcbi^ fiSitSbom , fra ben- forfcengeltge 
£(0gtiB ®ptbsfli btg^eb (aber OS (tgefom gaae itob f 
bet ftiUe ienlaxnmev , ^t)or et rebeltgt Sf^enneffe o))^ 
<0fter fit .^ierte ti( ben 6t>tge> og ^\)ot Si^riflen^ 
bommenS bpbefle Scerbomme b(ti}e J[)am flared 9taar 
/l^an ber taffer :(S^ub fpr {tn @(cebe/ og fafier. (ut, 
.®org |)ad ®ttb> og ba falber ^am {tn ^immel^t 
,%abtt / ba forjlaaer og f0(er ^an jo bog ftf fer^ 
l^bab ^an ftger, og ben SStfe{!e ^ar Sntet forflaaet^ 
tiaar ^an tUfe.Dit ftge bet ®amme. - S.^i ®ub8 e;t)ige 
fiS^ctfen ubtrpf f e bi bog iffe meb menne(fe(ige £)rb; -518 • - ^ 

men berfor er bet iffe ganffe ^empiettst for 08$ bet 
et \aQt, at mete ^an& .@((3^st, t)i ere fEdMe i 
l^anS IBtttebe, og ^Dab bee er gobt og fortrinlist i 

; cd^ tet er en 2(fg(anbS af ^and Sulbfommen^eb* 
HHaat l^an ba tagbe i(ier(t0eben f t)8 / noar 1^ 
banbt SaberS og SKobetd «^terte til bereS tSetn, 
{{ttlbe ba ^ati/ af ^i^em dl fabertigf^eb fatbeSS 
^tmmelen og paa Socbeii/ tffe felo txtxe AierUg* 

^ l^b? fEutbe bet iff e txtre fulb S^nb^b, naat ^ figet 
ligefom eti ^aber forbarmer {tg*ot)er S30rn, . faalebeS 
forbarmec ^etten ftg oDer bem, ber elfle^amf 
&ier t^er ben ^0u^e og ttrefitltgfie af ade Sisrbotnme 
ftemfat i faabanne &rb , aUben @enfo(btg{}( fori'* 

. ftaoer.bem/ og at ben SSifefie tffe finber bem ii0ia8' 
tigete:ettei: ubtripf Sfulb^re ! 9taat t)i Dibere tocnfe 
PDjei: Jdfob^ Sgenflaber > ba er ber tngen af bem, 
lli^ilUn a^enneffetSSorflanb formaaer fulbt at f&tte, 
eO^er ^nS IDrb o^rbigen at betegne* S>ibe t>t itlt 

, faatebe^S/ ^Dor SReget ber tan grubteS ot>er ©ubS 

* 3CQi{iebSncerD(treIfe^ J[)Dor oanjfeUg ben er at>e{{rit)e) 
at opipfe; men naar et rebeltgt SRmttelfe gten*tager 
2)at^ib6 iDrb : ^erre! buranbfdger-o^fienber mig$ 
I^Dab l^eller )eg fibber eUer jeg opft 4 ter ^ ' bd lofeb bu 
bet, bu forftaaer mtn S£(infe langt fray bu fienber 
grant alle mine fSm , ber er if fe et C)rb ^na min 
SKunge, fee, |>erre! bu Deeb bet altfammen.' ^wt 
ftal jeg gaae fra bin 2Canb , og ^w): ffal^eg ft^ 
fra bit TCnftgt? 2)erfom jeg farer op til .^immefen, 
baer bu ber, og reber j^g ®eng i tkfgrunben, fee, 
laft bu b^r» IBilbe jeg tage ^orgenrvbenMBitU 
ger , Di(be feg boe wb bet ^berfie .|)at> , ba fSulbe 
ogfdd bexbin i^aaRb.f0re mtg 0^ bin |^0trt 4^atb . ' . 519 r 

l^olbe mtg fafi — ^ twdr / ftger jeg/ ef wbdigt SRen* 

. tiejie gienfageir bWfe.£)tt)> ere be ba iffe ODerbeDU, 
fehbe fot.^anS ^(kXSixAtX\%\)t\>'i eve be iCfe l\oxi\6t 
lianS Sorfianb ? Pg u^ixxjlU b« if fe ^en S0letfe^ 
"fyowL ben SStfefie maa ened meb ben Senfolbtgfie, 

, naatr l^an J<enfer ftg ben aUefiebSno^n^cerenbe ©ub? . 
SefragteDi t @oet:beleig]^eb ben ^xx^tW^i Scfei)e cm 
^b$ @0n, be^t {om for at T^ge og at gi0i:e faltgt - 

\ ^^\9 f^^ ^<^^ focta&t/ ba t)tbe ))i, ^t^or pfte ben 
^Qx'oaixzi S^erbenS SBife tU ^pot/I^Voirleb^d bettfra 
fBegpnbelfen af t)ar ^^berne en ^orargelfe 09 ©rce^ 
^lerni «n ^aarltgl^eb/ eg ^Dor ofte ben enbnu ffiU 
j^eS font en merf og uforfiaaeltd So^re, i^t)i((en be 
AIoge'ifEe funne annamme* 9Ren ec betteiCIogffct^ 
benS $tttgt, at ®et:ben§ bebfie Srefl k)($ner bort 

' fqr^ SDtjDleng folbe 3Canbe> 0! \>ol lotl fe^ {^eUere 
4<sre af ben €enfolbige./ l^n t'twtimx tenne Soere 
.meb nbelfgt @tnb. S^fi ' erfarer ^^ faalebeS pil 
benne itben SDit)l tale meb fig felt)*-^ jeg erfarer, 
at jeg {{{e et/ tKe fan D<ere xxix^ fell) not/ at leg 
tCCe af mtn egen Sorflanb fan ubfpinbe mig en StU; 
Itbr en 2:r0fl/ fom be|taaer nkbfulb ©IfCerl^eb; 
jeg erEienber^ vX ben SBUbfarenbe be(»0t)er en IBei^s 
Icbotng l^^ro)>fiif):a,, t>enSa(bne en £DpretSmng eg . 
Sorfoning, bea Sgebv0t)ebe eq i^tmme({l! $r0{i} le^ 
Jeer l^ete ^ennefZenS ^lo^gt fom en ^torb nbett 
4>9|^be) og ^\)^nx jeg en Stemme, fom {iger : 
{onimer ^tb tU mig , 3 ^ fom arbeibe og ere beft)a< 
rebe , jeg xA\ Deberq\)ce^e 6ber \ SSen ifo^ et bU/ 
fom faatebeS inbbpber 06 til btg.?^ af l^oide ^Aiiber 
(an btt tebffe ben liebe > t>anfmcegtenbe @iel ? ^^^^t 
fanbt bu Siegebom for bine egne ^aar^ at bu igien ' MO 

• 

fan ^elbrebc «nbre? SUct^y^t bit tHe fom »f ? 

j^aDbe jDaarttg^eb bg @9nb tngen fBta^t otf er Mg ? 

bel^0t)ebe bu felt> tngen Sftelfe, ot bu tnnU ttlf^bt 

big al SSecben til en-^relfer ? Iformaaebe bu at toge 

of @t)ig^eben8 SSctIb og gtt)e 9tenii^t7ene be <3^t>et, 

fom funne betage @merte dg £)0b bereg'Sraab> 

fom funne giennem{h0mme ben fot:ft<enf elig,e @f a&^ 

fling meb et ei){gt 8it>? Seg ^ettt, at ^iin y>ibmtt 

jo\n {tg: aUe Sing ere mtg oDetgl&ne af min S^bev; 

ct ^an t>ibner: "fyiilU Sing Saberen gm^ befanis 

me gi0r og @0nnen ligefaa, og ligefom S<^beren 

cpmltn ^0be og gi0i: U\>en'bc, faalebeS gt0C'0g 

@0nnen leDenbe , f^pilU 'fyan.}>iU 2eg |^0ter *fe 

fanbbrue S$tbnegbi)vb cm, ^Dorlebeg ^dn fotl^iu, 

ligebe fin 9Kcett)(tre(fe |)aa 36;:ben , ^DorlibeS Qro^ 

))en tffe fnnbe bolbe l^anr; |eg'erftenbet/ ^t>o(t& 

bes^ l^oor fortinberttgen / giennem |)t)or Unge Si« 

ber l^anS £omme blet> fotberebety jeg /erftenbeif, 

^Dfffe (Bpov '^an6 Stomtm efterfob , l^\)or(ebed 

SSetbing @EtffeIfe bert)eb bleo forahbret, ^OotlebeS 

^^utebffab og 9tctf(etbig{)eb' og Ub0beligl^eben6 «^aab 

berfra ubbrebte fig ooer Sorben; jeg feet: ^anS 

(St>angelium enbnu jiebfe t)ir(fomt til <it ubbrebi :t>it 

<Samme , ttot)en>unbet af SRob^anb og Soragt, ^eg 

jeg feer og befienber meb @Iabe, at &nt> l^ar ^ioit 

bet beDiigligt for^COe^ at Sefug t>ar ubfenbt fra 

^am, Seg ]^0ter l^anS egne £)tb : berfom 9logen 

t)i( gi0re l^anS S^iQie / fam mtg nbfeabte , J^anfFat 

f f f rtbc , om fiarbommen er af ©ub , etter jeg. f airfc 

af mig felD} ' I'eg ftrcebei: at giore ®ub8 SiUie^ fom 

2efu§- anDijie mi^bct, tillibSfalb/ i^engit>en og 

Ipbtg ; og £)oei:beoiigiungen Joom feierrtg t mit Sltt^ - ■ • -521 

\ 

*€tfle, at 8«rbommctt cr af <8ttbi jeg figer mig 

iikh g(ab Sto: enb^l0nbt bet et en flot (Subft^g^' 

ilgl^bs ^emmettgl^eb; ^DortebeS @i}bei^ aabenba* 

ti^t tbidnbt SReitneffetie; faa er ^ari bog aaUnhaut, 

l^ati' "^dv ittt^ fotlabt bem^^ iffe o^ergitjef'bcm til 

bcm fel«>> til JBUbfarelfe, til SJpnb, til gorta:* 

t>«tfe} ogbcrfoc^ b^orlcb^S enbog i&pt0ret brufcr t 

l^tbwi, jtger jjeg tftfg bog felt) meb fiffer '5Jr0|l: 

'0Sib t)ar t 6l[>nfio og fctlxQU SJerben meb ftg ,felt) ; 

^g^om )eg enb {ianbom { be®fiebnet/ iber be{fiCfe<;' 

*Iim ft>ne6 at fee ien ilrenge> ^ fotfarbeltge ©ub, 

*0§ figer leg tnfg feto meb!ft!fer JSrefl: (Sub j^ac 

'etff et^ SSerben , ttyi ^an gat> fin. eenba acne ®0n, 

'!|»ait bet '^et ben, fom ttoer paa ^am ^ ilU f!at 

fortabeS, men ^a&i^ etieDfgt Sit). @eet^r, l^t)ab 

etl^tject rebeflgt SWentiefEe fan fatte ^ og bog inbe:? 

ffol^ij befte be |>0iet!:t;Jfom,be tr0fletigfle®anb^eber> 

•' ^: "'■•Seg Ittnbe ubt)f!Ie bette fra flere eiber, j^g ^ 

^futibe let t)ife/ ^t)ortebed ogfaa Sj^rifienbommenS 

S8ut> ere fotfliaeKge for et^ert , rebeligt ®inb; 

men j[eg t)enbet mig nu til en^anben JBetragtning* 

r.^' ©fterbi aft bette mangen ®a«g l^ar Daret an^ 

^taget ,af Um^nbig^ og ©enfolbige , meben* bet txtx 

'forfajlet af be JBife Og!.§orfl(mbige, er bet ba maa« 

•ffce ogfaa at agte ^rln^re ? Sr- fil^rifhnbommen 

nia^ee fufl ogfaa eii feare, fom fPat gat)ne \f)itte, 

:«ebeti6bi8fe Jfuffefpge fig en anben?' ipl 2Ren^ * 

-ii^fEeneS ubt)orteg Silfhinb, bereS ®at)er og @t)net 

ere miget forjf iettige , men inbcrft er t^ierfet bet 

famme i aUe 9Renne{fer6 SSt^fl/ og bet/ l^t)ort bet 

ene ftpber futb og et)ig ffir0fl, maa ogfaa lunne tr0^ 

fie bet anbet. 2)erfom bu i bine liblige.iar meb 


bartiUd a^iffib'trbebe^^ab ber »at faaf btgow 
ben ene^e fanbe ®ttb., eg beii/ l^ve^i |kiv ubfenbitCr 
Sefum S^riflttm/ tneii htkn% Sto ftbeii fbanbt bor^ 
af bit ^erte, ^ar bii ba- t)it|EeI{s i TiVt, >Mb bn 
fibeii Danbt/ i bin far0gebe 6tfating, Snbftgt og 
Xl^df^^^ / fttubet C^fialning .foe bet , bu tabte ? 
jDerfom ent^og .bet jotbifEe £9^ firaaler meb {Iwre 
Alar^eb i bin €fiel , ^Dab ^aoner bet big , noor 
6t>tg^eben8 SRorgenrebe er forfDnnben betaf^'naar 
btt ftnbet bin SiliHtrelfe omringet af 9l0crei. .foip 
in tet £9< i>})((arei:, faa ofte bn t>t( tcaiU op til ben 
f0rfle 2)ag, eUer neb til ben ftbfie? S)n imi? feet 
tnange 9tenne{!eri SSet t SSecben, meninaar bn |MUt . 
ben enje @ibe faae hm, bee Date i SBefibbelfe of 
Sotfianbend 94»})erfie ®at)er, ber meb {(art Slif, 
fnart og rigttgt, giennemfluebe be jptbifEe SingjS 
Sor^olb, i)e]: enbog fpnteS. at {nnne flue tnb i 9le^^ 
^ neffened ^Hetter, (<efe bered Zanlii eg ^enftgtet, 
og berefitec inbref te bereS egne ^aretagenber / men 
t fMTi6 ®Ut bog intet l^oiere e|>d flihnebe^. fom bei;« 
fot fe(o tilfiobe, at be Sntet oibfte^omSioet^ egent^ 
Itge SSeflemmelfey at be in tet Wtaal og ingcn Sen . 
Itenbte. nben i bet, fom'Sfot^n fan fftenfef naiit 
bu berfoc |anbt bent nben fafte ®runbf(ttninger/ ub4i^ 
rebelig SSfQie, fattbt bere$ fiore Sfortcin ffienbigM 
>gtt>ne (len t @genn9tten$/ i Sorfcengeltgl^beri^ Sie< 
nejle; naatf bn becfor faae, at al bere$ i£l0gt og 
a( bere& 2Cn1ltengeIfe bog intet fanbt ($a^xi ^at>be 
nbrettet, eHer fanbt bet @pbe/ fom bf maajfee be^ 
g^nbte for at (ereS og (onneS af SRenneffene > be^ 
fmtttet og fbroirret ^oeb faa mange laoe og tomm^ 
Sefh^betfert .0, min Silvered naor bu ba ia(^. ^\ * 

/ ■ 523 •■ 

OQrHge Simer fade igUiuim ben itl)t)«rte8 fSUmmev^ 
^0mU abm f^etfonid ,3Cafee(fe^ t^KebeS ba bisfe big 
tivtetid at fEuVe t(tOe$ bIant^,9enttetl(»steiid,g>fr(U 
^e ? t9f (ebeS biSfeS 8lde<> ^ereS ft b(le ji^n big t>arb 
«t eftettva^Mi &aat bn berimob paa ben attben 
€iibe-S)eii; ^t>em' fun Sibet t>ar betroet/ men fbm 
n^ttebe betteSibet, ^t)em bei eenfolbige JEdie b6g 
'i)at aabnettU at (ienbe^ fit 9)tenne{fet iff t letter fig 
felt) 00 iff « b0cr ftg' felp^ at bet er 2)en, for l^i>em 
1^ |Fat aflagge dtegnjfab for aUe fine ^anhlitiQtt/ 
PQ at fanb (SJttbSfrpgt/ at (eoenbe Sro, a^u^9fiet 
Stetfarbigbeb. ^at en Son uafbcmgtg. af SRennefferS 
S^Hfaar, afSpffenSTCfoejcIinger; faae bul^am jiarf 
t>eb benne*p)»etbet>ii6ning at ftribe ben gobe .®tdib^ 
at futbfomme fit 20b/ fom tyin burbe bet^ eUer 
bog fom ^n eftet menne^U^ @oag^eb , meb SBt^ 
fi&no af ben (dub/ )>ad b^em ^an troebe, formaae^ 
tebet, oi naar ba ben SSime flog, fonM^etiter SBife 
og Cenfolblge/ i |>t)i(fen etl^Dert falff ©m^ffe'^fat*^ 
bet af/ og SRenneffet/ fom fyan er i fitSnberfter 
tfa| ^m^iUei for ftn iiommcx, for at foare til 
bet/ ' ffan giorbe i leoenbe Stoe . — boilfen af btSfe/ 
>ntrh biitt'.RIpge; eller benne Senfotbigt/ -^unbe bu^. 
ha anfte for at Doere b^rebar i ftn t^erreS.^ihe? 
f^illeit af beni/ meente bu ba, t^tlbe trl^oibe bm 
f!ififM#e-2ob bet) ^or Sugen fan ta^ie uben bet/ 
font hli}Oit\!^tm qi^tt, $t)or ^an, ber f^^ nbbeelte 
tit Sn^oet { fiSef^nberltgi^eb/ efterfom'b<t» ^iibe, 
^a np ttbbelet ftne.Oot^er efter retfatbig ^mi 
: .". S^Q faalebeg/ in» Z., ^aaber jeg/ at S t)tffe 
fdmt^ffe bet/ fom ihtn l^ele S£a(e l^ar fo^ at inb^ 
ftei^^ ^r (r-3ntet l^iperUgere enb ben fdnbe 524 

jBitdbbni/ ff>i ben flnbeiB fan iheb ^effi^b og a(e 
<8obt ; ^etren fe(t) eube beti i {tn SSeiS Seg^nbelfe, 
<)d falfg $&etii |^t)i« ,|^terte ]K^it fplbet bermebl 9ijaar 
A(Q8;j7at) og Sorflanb boer.fdthmen meb en rebeltd, 
retffaffen SSiUie/ ba fftenfer ®ub Deb ben 1Renne# 
llet Spffe og SSetftgnelfe. @fal l^an late 2Cnbre, 
ba Dotbe't l^ah betDeb bpgtig tU at formate, til at 
dbmtt, tit at befcefte be 2mt>Ienbe /tU at oMts^ 
beDtfe bem ^ bet jige imob , og ^t>ab ber enb flaC 
.foretagetS/ ba er bet ^arflanb og SiebeSgl^eb^ ber 
later l^am at fipte og raabe, font ^an h0t, at 
fremme bet ®abe eg at forl[)tnbre Ut £),nbe* ' SKen 
berfom J^ine tt^enbe abffiUeS/ berfom SBib og All^gt 
iff^ mer^ er forbunben meb £)prigttg]^eb pg JEierlig^ < 
^e^ til ®anb]^eb, naar ben babefcemper Ut, ben 
fPttlbe befiefie^ naar ben feger at ubflette @nbS 
83ub af mtt ^terte , og at unbetgrat)e ^rb^btd^^en 
ben for bet/ ber er l^Utgt og ftort bggpbt/ naar 
ben vit hen\)e mfg ben Zt0% ber alene {att.i7tenfe 
mig f^reb { SRebgang og.Saatmobtg^eb i SRpbgang . 
og «^aab i ^ben, naar ben ^ntet l^ar dtgtt>e mig 
nben ftn tomme ©pots frcef f e Sdf ter iflebetfbr ben 
^0lelfe/ ter t>dt mit ^lerteS futbejJe SRigboin, J^t)or^ 
meb ieg f0lte mig i ®ub og ®ub t mig, l^^bormeb 
jeg betragtebe Sjerben fom ®ub8 ©ierning og SRen^ 
nejfene fom Sern af ben famme gaber, ][>Dormeb 
jeg faae Jg)immelen forbunben meb ^orben , og tt^ 
ftenbte , at bet ticert^crrenbe SioS ^rugter mobneS t 
ef et)igt 2io: ][>t)orfor fJuIbe jeg ba enbnu pge, at 
jeg agter l^iin itl^gt, naar ben bog er mig forage 
telig? f^oorfor If ulbe jeg iffe ftge, .l^i?ab jegmener/ 
: if fe f)rife |)immelenS og ^orbenS .^erre^ at.mebenS ' 525*- ,' I 

I faa ofU be Stfe 09 JMogt ffiulte @anb]^eben for ftg 
. eg 2(nbre ; b#t ba Dat Jam bej^ogiligt at aabeiibate 
ben for Ife tttnpiibige ? ^t)orfor flulbe je^ fEamm^- 
mi0 t)eb at beftenbe/ l^t^ab jeg ))eeb og fornimmer; 
at ben %X0^, ^uormeb j[eg famper mob ^tifletfe/ 
og @org/ Jt)bi:t)eb jeg ^aaber engang toHg at brif^' 
tt ben, ftbfie Stalt, bet flal raffeS n^ig t S^erben; 
er ben felofamme^ ^Dormeb jeg J^at feet faa !Kange> 
ber fatbted Senfolbtge i S^erben^ at ictmpe mob 
C^nb og 00rg og S)0b , at ieg ene6 meb btxn i at 
l^olbe bttte for min f^0ie{}e SSitSbbm/ at j[eg (ienber 
ben enejie fanbe @nb^ og ben,, ^\)em f>an ttbfenbte^ 
Sefum C^rijlnm? ; \ ^ 

9lei! jeg jlammer mig iffe.tjeb Sl^rifli gt)an- 
geliumj tl^i l^oiS bet enbog j^at Dtfret, og enbnu 
er SRange en ^orargelfe og 9Range en S^aarUg^eb/ 
jeg. Deeb bog/ at for. ben, fom troei:, ^1: bet en. 
®ub6 «wft'til ^atiQ^ib. Seg ^ar ogfaa fbtfBety 
fom %npxt, ieg ][)ar abfpttrgt mange SBife.og %jou 
flanbige, men jjeg befienber bog fom 2(pofle(en: , 
^erre^ til ^t)em ffuQe m gaae? bu b^r bet ebtge 
Siofi £)rb« Sa^ l^oo ^ar funbet bet eoige Sio uben . 
i bine Sixb, oS^evxtl i be Crb, l^mlfe gaberen 
gat) big, i^oilfe berfor og b^oe £raft at ttrcenge inb 
tit 9Renne{fetS Snbevfle? DinejDrb oeberqocegebe 
SRenneffene^^ i^ierter i ^ine gamte Zibfx , ba be ; 
f0rflj^0rte bem fca bine Sceber} men enbnu ere be 
if (e fotcelbebe, enbnu ere if f e fUIbere, faligere iDrb 
funbne> font ftinbe fortrcenge bem; enbnu ere be ' 
forfiaaelige for ben @enfoIbige/ og ben SSife ))eeb 
if f e fanbere ttbtrpt for ftn b^befle ^unbffaK *lDg« 
faa beraf.erfienber jegy at 9<^beren f^ar ot^ergioet '% 526 biQ aUeZingi0 cUteiaQtn, aUtZltfit, paahtt 
btt fEit(b< faibe til big aUe Um, fom. atbdbe eg err 
be{\)arebe. JDl lat ogfaa TlUe maattt fege^ti til 
big og (are af big, t^i Im bu^eberqiHcger o§.af 
Jtilber^ fom cp^albttil et et)tgt £it), (tin ^o$ big 
funne t>i ftnbe, J^^ab ar SBerbenS (SianbS og at 
fiierbenS S3it6bom itfe tan fftenfe aS, ftnbe •|»>t(e 
for t^ore @ie(e ! Xmen. * > • « ,. .' ^'. ' f sn **^ [MB LXVI. «• f>aa ^D0dt9t9ent|e 60ntas eftet SvtnitattS. upgett Stadbe er betro^t; taoLa bet feile ftt ^ierte 
(e^aget/ imar l^n (cefer be £}rb i Dbi: Seict: t)i 

, ,;|iai>e iffe fttlgt {l0gttge Sfabfist / ba Di {unj^giorbe 
tber Dor J^emS Sefu 6^ri{ii .SIraft og Stlfom^ 
melfe} i>d enbnu flatfere^tibttVC/ enb fftbt>anIU 
sen, taaat tiSfe t)th gfm })aa joS ntt/ i bet Di 
fbttret Mr(e'?(ar. S^t Del et benn^ 3(fbe(md af 
Siben tCfe af I@et9benl^eb i t)ort botgerlide Siv j et 
teminelig fiort TCntat af S)age t)i( enbnu fcrlebe^ 
jiiben tet atminbelfg^rt ftge^: et 2Cat er ttt 6nbe«. 

. Uten l^er, { bet x>i ^ape opflaaet bet {tbfle SBIab af 
te 00 for Rceffen af bore d^xi^zH^t i^elligbage fore^: 
fErevne Sejctet, og ber|)aa (utfe Sogen fammen, 
fox ntt^ii&M^, *]^t){6 ®ttb Dii, at begpnbe forfra: 
^borkbeS ftttlbe l^er tffe ben Sanfe t)aagnei^o6 oS^ 
»i> fom ^aa en fcerbeleft SHaabe ere fatte t\\ atx^xt % . 528' 

» - " 

tit ^eQigeg Stetiere og Sfort)aUite t SKetiigl^eben t 
I^DorlebeS ^aDe i^i fori^altet bet, fom t'ar betroet t 
Dore i^cenber? ^t>otUpe&^Mi \>i titnt Un^evve, 
fomialbte og j[atte 06 tii benne Stenefle? 1)\)QtUs 
beS ^at^e Dt ^anblet meb bel" ]&rb# fom i^ar for oS, 
OQ fom t)ore iDrb {!u(be ubioeggf / anbiehbe , f0re tnb 
i i^iertet/ ogunber <SubS S^i^attb bet berebe gobt 
eg blioenbe ®teb ? ^t^orlebed i[^at>e ti ^anblet meb 
be !Kennef7er, btanbtj^bilfe Dort 6mbebe t)ac? 
Ilbilf en £ocre ^at;e t>v f^vt, ^ og mtb ^ptlf eii StofEab^ 
D^ ifteb |^t)i(f en ^tugt ? bette er fpr en f}or S)ee( 
Snb^olbetaf be QamtaUt, ^OtS Kg ffa.tec ftge, 
foni m S^ux for fig fere fitHe meb benfceile§ ^giertej 
bet ei: t>or ®ag mebl^am^ og j^an tate berf or t>gi' 
^faa l^elfl a(ene SSibne ttif ^t^orlebeS t)ote ^anfn 
bet an((age eSer og fox\oave 06, tii nor, Sorg.og 
Dor 2:r0{i. ^tn forftianibt \>i flttUe tale tit Mre 
SRenigbeber.befom, .ba ))cere @H,b louet af 6ttl^t>er> 
fom meb en fulb £Dt)erbeK)itgntng og meb et frit Sl?pb 
t0t jiger: jeg l^ar iffe futgt ftogtigegabter/ txk \t^ 
funbgiorbe vor '^erreS Sefu (Sf^rtfit £raft og %\U 
fommelfe! 3a ®ub/ Dor ^eyreS Sefn S^rtfii S^^ 
bet, ooere lot)et af Sn^oer, fom,, naar,^an for^ 
{pnber ®ubg ®0n§ SDangelium, Ian ta t« af bet 
ot)erbei>i11e i^iertei? Sptbe , og af en]^t>er> ; fom, 
naar ()an ^rer, fan ftge: jjegDeeb, at jeg tffe 
^at troet ^ab(er,. menneffeltg @})ibg|inbtg^«b6 
@))i(, menheffelig Snbbi(bntng$ S)tgt, men at jeg 
l^ar troet ®nbg ©anbl^ebg og ^raftg og^relfeSttare 
og i[^er(ige 2Cabenbarelfe ! £)enne f^0le(fe, foment 
if'oti oor Sorfamltng ))aa btgfe ®teber b0r fremfaU 
be> fqffer jegnu ogfaa ^t turbe fombf^tte ^rjet Ui ik > V 

1 529 

StctfUn af t>Qtt . d^tijleltge . If^rfamltttQer fot bette 
-:f/; r®aal<fce« WibeDi wbat'ittle, Uge eftcr ttge; 

Dontr ftoutiluit t>d o|){Iaafe btt'|)aa anbre @tebetf/ og 

tilftbjl^ fnaiJtettet: fi^nl^ b^bet l^an 08 at forlabe 

betiv>.iotb{{{e]9>attluuti/ falbi^r o§ ^iediv afboei 

trt/« fom ^cmnf ^aabt fyitJ>ettiitt 06 ^t6ftt*y bait 

f or^ibjel |orbrf{if £iD flatten f omtnen ^ IfWti t)i if f e 

mcVf luitne lorbeibe ; wrMaft forltttmmer ; .og^nis 

bte:tjj^e Dwv^^abS* ■ Wttn faateng^ t>{' ere vl^er tit 

i^ufe/;rft8tc tijbet, font bef ^blnihox S^evt, ut, 

at ;Me!f^.^berineb §}(raminb«ffe ; eg l^^ifi 3 chbog 

langeitbeir Dibe bet jBcefentffgfle af W^ t)i1^at)e at 

fotf^nbey riog ^pox^dS\^te*nebUt)m fi^tfebe.t ben 

^anb^eb/ font ®ub ^ar aabenbaret 08 , fda-ffttfle 

00 OiQe oi bo0 if (e foi:f0mme altib at i^aaminbe Sbet: 

om bet ©amme* ^l^i iDcbet, fom bteo nebtagt i 

^ittutf f on igien-rioeS ub beraf , og^ptrett^ fom 

• beg^nbte at Dojce, fan tgfen vtdne eUet qt^celeS/ og 

Sro^n fan oorbe foag ^ og ;^aabet bobt, og .S:iei:^ 

lig^eben fotb, og be SbrefliHinger, fom til en Sitb 

f9lbte bit ^ierte meb £raft og @alig^eb, funne 

i>orbe big fom S)r|3fi|)m« og fabler -^ faltg pen, 

font if f e forargeS ! 

2eg ^ar ^er nceonet et ©rb , oeb l^itfet jeg 
t be^ne Sime agtet at btxtU. @aaoel t)ot Zevt6} 
fom faa mange anbre af oore Seicterd Snb^oib gaaetr 
bog ttb paa bette , at ^i \IU jf ulle forarged ; og en 
af be ftbfte gormaninger^ jQtvxtn gao pne SDifcipfe, 
2 mnh, '■ (34) 


. / ■ '530 . 

jfigiNV *i('|be^ &(iximtv bette I^m] j^i ta(et til iSbet, 
flobiblanbtbem, f^XiilU ^an ^atAiiiiiMtQt tiV^ai 

l^at Jagtu'loxt'^^^ iftt£be tbi Uixif titi^geifor M tiitme 
Dm bef,: be ]^a9be|?rt dfl |)fl^t^, .Dibne ; op*' bai?i6 

^n6 ®Witi3eliit»iiib.Cil;^riit ©ielbic / bef(t(Jivt^l 
ftrbe fitbt0(ic Siber* iJKenfocjl for^ob b4?ln:*t> 

ifWhJSi^tii^atftvmti be gam (e J^eKi^SftivMtitv&e 
iabe^jirtfa ;ttfoti[fplbt^' og bctte |)cibl|&rlbirrf fe^'lofcr 

le/rfdr ^an6 8Ioi>.;»at Ubg9b^,5'«^#»^^ 
iMeftribe fpr ^am > , @«bg. SRagt jf utJJe: ilft • aabeni: 
b'ateSodf j^itnmetenJfot,ati]|bfrteJ^m> ; men a)cergf(0S 
ffulbe;,i^^n,f0reS: rtl;.ben» ^adnlige, Mobige ©eb; 
2)etf f tlutoe |>an* S$ibnll:^tee, og p^a^ bet be ttte 
fhilbe^forfatbcfl/ iffe.foWrgeS, betebetre^jan-'bem 
forub btrrtt JDe^vftgtet.uar betj^aciMbet atc^tm^ 
fte, iat bereS Sro. l^dDbeftJfgtet} Jbeftpebey-be be* 
9t)nb(e aUerebe af fotacgeS ^, at fornegf^ ^my- og 
ba ^an uariagt i @rat>ia^ .fp^iteg bety^ fom^iun be<: 
rc& Sro; bere§ ^aab'»atf tegt beirheb ih^^^m* 
S){.en bdl^ofn gtf frem af @tat>en/ bci'^ati! f^tUtgen 
blet) o))fagctt i ^erlig^cbcn ^ maatte;fo^t)er*bete8 

' 2ro mbunb^r({ge.n ^\)ttt8, bereS .l^aab Dorbe npt og 
(et)enbe J eg ba 2Canben§ overorbentHge ©aDet blebe 
bem mebbeette^ fptbfeS be ogfaa meb Spttgl^eb og 

' £p{i og £raft til at mbne, fom be Mxe fatte bertit* 531 , 

SSerben, ,09 bet S&etb«n^^(ut|tlfle4^.{ift ^^eC^ .Itxnbt 

ben JC£e elffe b^m^ . ^.^kmb: be/.|^apbe feeti en toxt 

2ub./.fb)tt 08;iinbccfttibt>;bet.1lMb« :bcfQil^nbt i 

' en;;ljSn0:o8 ibefircetlig: Slitb; i^t^abi^be l[^(iLt)|^e:|Kmetl 

l[)^IIi8^/ J[)0iHbe(ige ftimtr i 4^ttetSs%\;^x^^t!f^ 

bet .{{utbe ubfcrreS t lanffi.Hat^ ':Qitnnm'Mm og 

gorf^lgelfer* . 2)erfDc fagbe ^exxtu bew^^mbl: j,^ 

ffikner ec fffe ftetro 'i?nb Jj^anS ^erre., ^aw b^ foe* 

fu(.9t mtg/ t^ulle be oq fbrf0l;ge Sber^ |>cm fagbe 

hinif -fyoab OQ tfeu 0))fQtb^^: at tnatt flulbe dbelulfe 

be'nrtcf ©pnago^erne/ ja.at ben Siib ifqibe fommey 

ba J^\)o font t][)te(tIog bem^ ffttlbe n..ene ,\iiU l^n .)^U 

^ fie ®ub «n S)9r(e(fe bertreb^: SietU, f0teb« l^an tif, 

^at:\eQ taHt til&tt, nt S^^fZutle iff e forargeS^ ! 

. Sforai;3eid I 5)ette ©rfi f oreftDnimet ofM i ben 
l^eOtgt @fnt)t/ af I 09 l^t)ab bet betegner./ fcres^ 
ftxmmer lun altfor ^ftc i iioet.. 2Cltcrebe i gl^rljll 
Siber, caterer !Kan^ei> : fom . f^ette JDtbet^ oa.ftraj: 
annammebe bet mcb®ldtb(, '.ntsQ be |^ak)be itfe 9ipb 
f fig:/ 09 bleue fun beb til en Siib; naarJErcengfel 
^ix Siocf^tg^fe fom for £)rbeiti&@f9{b^ ba forarge^ 
bed.be fnart« @aa(ebeg errbet ftehfe^fibon fCeet^^ 
nraarber t>at:*3ldget atlibe fDr-JDrbetS>:.fot\^em'n$ 
.® f 9lb; ia,. bet ei: if fe bfbt: /Jlcct dnbet gorftolgetfet) 
t!i0tibt'A)ij}rrof SRangt ba folb^ fra/ me^ert^ Itnbrii 
iftien fluttefigi be^o faflere j mVn bgfaai. rpfigvg^bf 
Siber^-naar.^CHe blithe iunfneire^. ogfaai2i^jet5'f<rtr? 
Mnlige ©ang^ nnber U griji^lfer, SBel^mringer; 
©orger^ fom Di aUe ■i[>aj)e at |)r0i)e , ^aoe JBfange 
taget Sorargelfe^ t>u fe(», min Ziifyexttl iitb$ I I ' / • ' '■ ' > • 53a - • 

fommei: Jbette fiirb tfb HgS St; bu dbui^ t)eb bee, 
l^u ^dtteog faae, .4Mb belSanfer ag Sfi^Ielfer , b^c 
ppCom i bit egit ^feete ^ beb be ®ftebiier, ®nbbe< 
.{KEIebe oQet big , ' b(et)en ftiflet til at forargeS.?'* . 

- SDet er altfa^ est 2Cbtfdtf e( , sfom gielbei: .TCtteir 
^t^onneb j[eg nu flttttei: 3C(t / l^bab jeg i bett« 7Cai:S 
S0b ^ar f orebraget, naat leg {xutminber 08 al{e# 

ttt »{. itte jluile fowrged* 

£>d/fom bentte Qtboatfet et alminbelig i {tn Ub^ccef :s . 
mng, faalebeS et be^ ogfaa J^i^ t)igtig} (obec oS 
anfee og oi>ert)eie ben rfaalebeS* 

SSt lunne iKe pgf , at be forarge<t> fou) a(^' 

bttg l^aDe l^at>t S^Ielfe for bet «|)'ettige> 4)g xrlbrtg 

l^a^e \(xtiit SSejlutning cm at Dife bet t bereS 2^^ 

t;et« 9){en ^Dor SBaiide ][)aDe t)i tffe feet, i^eS ^))tlle 

Dt til en Siib fanbt eft )&t)erbeDiiSmnd / fom t>i 

gtotbebe oS Deb at erftenbe fx>m rigtig, ^^xa^tvdt 

Hi {ttnne antage fom faflj meb^Mlfe Dt m0bte8 i 

Sf0lelfei: , fom i>t erStenbte for.ceble og fEt0mie/ og 

fom foteoebe oS meb bem i et lieQigt @amj^rib , fom 

og fotenebe o8 og bem meb 2Canberned Saber ; ^oS 

J^oilfeDi fanbt «|)enitgteir/ |a SBeflutntnger/ fom xX 

))^t{ie, l^Dotaf xA i^entebe gI(tbAtge;Srttgterl ;£)g 

fiben fanbt 9t^ bet . ganfle anberlebeS web ' bem^ 

SH^ blot t)are be fuagere, enb be felo og ut fotub 

fotmobebe, tffe blot Dar Itgefom SSlomfteretS f0r« 

Jie 2)ttft fbunben^ ben glabe Sfprigl^eb, bet n^e, 

friffe Sit)/ fom Di elfEebe i bem) men: be l^t)be ta<^ 

get^n{i0b, be meenteiffemere, atbefamme90« 

lelfer, iDDerbet^iiSninger, gorfatter ^ai>be ben fam^ 

me .SSoerbie^ yA fienbte bem |>aa bered ubDorteS 

€f(tfCelfe, xskixi bett^ar/ fom om en anben 6ie{ / ■ * • 533 (eDebe btti ; , be l^^^ibe ilU aQittt. paa befi %otmat 
mngy at t>tf!uSe bliDe fafleibet, J^9orttI Di ete 
{omne> paa ben ^CbDarfet at.t)t i^fe ^ttUe forarge^^^ 
Tit fararfieS -^- iaber.es.bog ret betraste^ 
^\)f\> ^bette S>vt> bef^ber. . 2>et; til(ienbedtt)er, at 
et SKennefIt tager 2(nfl0b Mb,be(^ fom i ffg felt> et 
l^eltigt og ierDarbtdti^ at l^ttn {:aIt)ornge og t)igttjse 
S^ing flipper ftn £>t>eirbe<>H6fimg/ eUer tiUdbei: St^tb^' 
lene at fcefie 9iob t)eb @tbeti af ben^ fa(( at Uftu^ 
bet efter^aanben qt^ceJet ben gobe ®ptrej bet bet^^ 
bet; at SKenneflet t>enbe^ i^tertet bort fca bet^ fom 
tilforn f9tbte|bef/ at |^an feler Ul# bertU^ eftet^ 
l^aanben iKobb^e(tg|^eb, enbog Stenbffab^berimob } 
Ut betpbec/ at ^an forlaber fine forrige ^orfcettet/ 
Dg i bet JBigtigjle/ — t^i etterS brnge »i iffe fir^ 
bet gforargelfe, — at ^an tffe mere *t)il, i bet 
minbfle if f e tet for }((i2or t>tt bet^ fom ]^an tUforn 
Dilbe^ og bette tffe forbt J^an j^ar funbe^ noget ^n^ 
Ut, fom i^an erfienber for J^aberUgere og be^re> 
men forbt ^an t ^Ttttninb^li^^eb 3ntet mere ftnber 
][^i&berltgt og gobt. 2)enne Soranbrfng f tt ^en^: 
neffeS @tt)b er fo bog fanbeligen af ben {}0rf(eSig< 
tig^eb , ber Ion if f e t)eberfare§ l^am noget ®0rge^ 
ligere^ enb bette 5 beflo mere fortiener bet berfor t)or 
£)pm«rf fom^eb , f^Dab bet er^ ber fa^Mnlfgfl 'gf* 
t)er 2tnlebning tit gorargelfe* 

' g0rfl VnbreS Sigeg^lbig^eb, bereS @pot, bN 
res flette Sorl^^olb. £)et er ttpaatbiDfengen en mteg^ 
tig Sitffpnbelfe tit att (Spbt, naav bi ere tpffetige 
nof tiVat troejfe bem, fom t)itle eneg'meb 0$ om 
ben ^a^bfieb^ t)i befienbe^ t ben if^etelfe^ fomf9ti> 
ber bore i^ierter/ i be SSe^jttninger^ ft)m fi^re Dore 1^34 

my-m ilU fafKct^ bog tnere (wenb^, naax m 
fie;< Qt 4)en atijbdfalev {Ig fift: ICnbred ®amt>ttfid^eb, 
fOTQ^^Dapegfn^ f 0f elfen »enb€t. fterfere ttlbage, 
Mac bea l^at {unnet itbg^e flg^ - eg ^ar funbet 
(Sitnl^b i et liQe^emt ^ittti] ^^anbUngeti btim 
flfPtece^-naac Df fibbi?/ at 2(tibre^ 'l^lCfe Di inb^ 
remme @teb ittanb^ bt ISble 09 (Sbbe> - l^anble i 
famme SCanb/^ billige^ anf))or€ og tttabetti0tte o& 
S)erfor fttft^be S^nflug en-S^nig^eb; |^air ptlb^/ 
at bey bet i Stoett t)i(be {lutte fig ^am, ilte fluU 
be fiaae ene^ men at be |7u(be banne et l^eQtgt @am< 
fnnb ^ life blot til fiot\tat imob SSerben, men tU 
inbtn^rbell.SSefiprCetfe og iD|)i^9gge(fe. Spflebg, 
fagbejeg^ S)env fbmfmbeirftg i et^faabant ®am^ 
fttftb:, 00 iffe b(ot t i>en ttbDotted/ f9n(tge SKenig^ 
|Kb / bet omrftttf tet dSe bem/ fom t)eb JDaaben ^9e 
er^lbet mt til at fdlbtS ef ter S^rifli .9la»ii , men 
t Xroend 0^ ^aabetS og;£ter(tg^ebend leDenbe 03 
l^eKige gfot^nfng meb bem, l^i){(fe Sl^rifii IKanb be» 
ftetet! -'Sten berfom benne i^lhitU bibetbig til 
S)ee(, berfom bet et ®uH fSiUie, at bn flat pr0< 
DeS t>eb at maatte jlaaeene, — og tgiennem ben^ 
ne 9>t0)oe f0rer @ub Qn^r>ex, cm l^Dem l^an t>il,\at 
ifan ftal (cere at floae.fafi^ -^ betfom bit til en Stib 
ftnber 2CIIe emhinQ big Hgeg^lbige imob bet, ber ep 
bfg faa Digfigt^ ^ifvex ©potterne ( bereS fcpgtelige 
Siixtbe ^aane bet/ ber er big faa cerDcerbigt/bet 
ta(er faa tjarmt til bit *^iertc, feer 9)fenne{fene om* 
Fring big uben TCnger oq ubin 9lag .^engit^e ftg til 
Uretf(trbig()ebeng og @9nbeuS J&icnefle, fom mv 
biv intet ^effigt i ^immeleu tttex ^aa Sotben : et » 


535^ erf teniae ben ?:^ eack ^^tf(nU%^tbBn& 2^)1^^ ^oHopi 
U^e, forbt fO^attgben ifSe trii l^ebem^ tti^^xU 
ftlZx0f^iHtmeul(tQ^nt>e:fotbit\0^^ 
U, fotbi ber *rc bt, fom.fpMeS fig fat(|e> og 
menc^ at be ilh^Mtic^^en l>r|ipD?v €r hetbi6fe^ 
but 0njfeF. .arinwe.Jtt0 ^^ faa JfWdStoff , mebeiis be 
f ttiine f|)of f e > faa iT0fle§i0fe > • tiaw. 8f orneimtielfen ' 
af Si)9etg 9i0b maa paagnct t bem? 9Sen 1)^x6 itU^ , 
\jity\ f))0r0er bu bd cm bere£. Sltom^. fomom bd ^et:> 
efffr Dilbc beftentme bm ^0«a J . .• , \::\ 

'S)er et en anben/ ebi ncertorenbe iSiber 
enbnu latigt (;9)>)»tger« Tfnlebmtig tit ^rargelfe; eg 
bennc er. 8ipetS ©org og Sircengfeh ; Seg figer, at 
betaf tage fKenneflen^ mi hingt offere:^n(elnimg 
tt( at forargeSy t^t nogen |Sf0(e(fe for S^ri^eiiboni^ 
men6 @anb]^bn? er t)e( ^aagnet^ fad at ^i ftetbnere 
ijmz b^m fpotted^ men benne S^telfe.l^ar tf{e^9tob« 
Serfor, faatisnge bet gaaeir SRentiefFene t)e(/ faa<f 
(osnge SSerben fpneS bem l^fleltg og f!i0ny ba {tge 
be ogfaa, at (S^nfiiSt^angelium for^0ter beng ®ft0n« 
l^eb / og be beftenbe btt gierne ; men naar 9%0b og 
Glimmer brpbe tnb^ naar bet bitoer ^aarbt at (et>e 
ixaa Sorben^ ba ]^0re ^\ be rbeltge^ be frteffe ®)>0rg8i: 
maat: ][^t)or er @nb? og ^t>or er ^an§ Sorfph? og 
f>»or ere S^rifli gorjatte^fer ? 2>er Dar altib ©org 
|)aa,Sorben^ og alfib t)are ber be, fom tf f e i^otbt ^ 
fafi Deb. Sroen og S^aahti^ . ^en tUforn> : naar ti 
traabte tnb i @orgen§ S3o(ig , \)0xtt t\ bog no^jlen 
{lebfeben aS0ft: 

' £ab ®ttb0 jDrb h\% trifle 09 raabeJ 536 ^8 benne Sormatting fanbt for bet SRefte SnbgaRg ; 
be ®0cgetibe ectienbte Uttblot, xit / ben vat d^^n< 
liQ, men be fattbt beri en S>^tbnng fra bet«^0te, 
9>aamtnbe(fen om en fXtgt/ font be ^at)be at o^^fpU 
be; .og 2>en/ bet bebretbebe fiQ, at r;an felD ^at)be 
fotflplbt fine £ibelfer/ fagbe meb b^b ©merfe^ men 
bog meb 9bm9dtC^aab tt( @ubs ^otbamelfe iS^ri* 
^fio: jeg t)U b<ice ^^errenS SStebe> tl^t jjeg ^ar fpn^: 
bet imob ^am; eg S)en^ *^t>iS ®amDitttg^eb fi:i« 
{tenbte^amJ;ett/ at ^an leeb nforffptbt ^ fagbe: 
1fa( jeg {!te brtffe ben.£al(^ fo^ tntn ^tmmeltZe 
^aber (aber mtg raffed? flal jfg tfte jtge: fle'e 
@ubg S^iate, og ilU tnftn?— @r Ut bebre nu^ 
' naar bet/ m' b(tt)e t)aer i be ^orgenbeS gf^famltng^ 
fnn er^ at be j^ai^e taget $orarge(fe? ttisiai( 3nb« 
l^olbet af nttflen a( bereg Saleer ben l^eftige, trob^^ 
Itge Sorbrtng , at bereg fSiUk jf ttlbe ^ee? €r bet 
bebre^ naar Dt ^0re fRenneffet/ t al Itn 3nb{frdtnf^ 
ning/ t aQe ftne ®pnber, gaae i Stette meb ftti 
@{aber; (albe l^am frem for ftn ^cmftol, og an< 
ftage^ og forfafle l^am? @r bet Jbebre^ naar ot i 
@t:unben mene , at ber 3htet er i «^imme(en , fom 
foarcr til ben;f etelfc af 3let/ ber er i Dore Siele^ 
at ber er Sorbarme(fe t wre «^tetfer/ men tngen ^oS 
J^am, fom lagbe ben beri? — ^* SDetDar filfornen aU 
minbelig &t)erbeDitgning / at bet b0t 06 igiennem 
tnegen Srcengf^I at inbgaae i ©ubg SRige*} f^Dor 
^ar nian nu (o^rt, at SSeien fan og f!al ottre banet 
og let? Het t)ar ttlforn en atmtnbelig £)Derbe^ 
miSntng^ at 'SBiiSbommenS Srugt fun mobneS i 
SSaatmobigf^eb ; ^Dor 1^a.r man nu (art/ at be IDrb : 
2:aa(mobtg^eb og S3efitanbigl^eb og .|)engtoeh^eb t I . t 


V 53T , 

d€T til i>«, \mJyo\lU\m\)il^ anbrtf? . * - -^' 

St^r.^re Sftogle; font ftge t i)f ere 08 bWHtfll/' 

at Ui HUx>ai tomt og forfiimseftgt ®obe^ m eftep^ 

tragtebey at bet ifle t)at »ot ittttaa at pinbe ftk 

tits 89|l fortor egen ©e<t tfft bd at tiaW b^rnieb'/i' 

ttbef pmtf be . cm ; ^DorlebeS bet eHei^S gi! tiPi SS^ei^' 

benj m ^abemeb ben ^eUtgei danger t life o^/- 

'^errel men bit 9lai>n git) tXSre fot bin SSiffunb^* 

\)tH; \w bin @anb^ebS ®f9lb^ ^orfor ffnHe be' 

Ugubeltge ftgc : ^or er nu teres (Sub ? 4Si'^ bilbe 

gierne if)at>e Ualt t)oj: 2(nbeet t SSiberneS Srceng* 

tier og ®merter, naar ^i fun fiat^be- feet ®anb^eb 

eg ^^t at feire berigiennem/ feit bet (Sobe> fom 

wt rene; og^ f9rige e<engfet attraaebe, c^t mobneS 

berunber, iffe for o« fel^ aleiie, men for ben l^ele 

aSetben. $Ken i bfsfe ii)itbtbei>4egebe Sibet ; ^t)ab 

l^at>e ui feet? l^Dab er ber o^nooet?' Sen 9)9gmng 

flprtebe fammen efter'ben anben^ tttS^acA ft>anbt 

\)in efter bet anbet, og faa ofte Hbi>lf lebe tlretf«ri 

bigl^ebenS SSeberflpggelig^eb jtg ber,- |>bor r>i xitnU^ 

be, at be g^lbne JEiber flulbe begijnbe^ ' IbttH — 

x>x negte bet if f e — bette ^ar faaret 08 i bort Sn/ 

berfie^ l^ar 1l0t>et t)ort 9Rob og b0iet Dor Agrafe/ 

eg benA^tllib^ bet S^aah, ^uorm'eb t)t begpbte^ 

^ar forbanblet ftg H( en ut)iS^^armobmngV fom 

4>fte ganlfe foinber l^en for beti fortcecenbe $ot))K 

JBt tilflaae bet, Stber'^at>e 3 feef, jliffebe ttl at 

)>r0oe Sro og Sefianbigl^eb , fftebnefi>angre Siber, 

J^oort SSerbenS Sfiffelfe f|)nteS at ffulle bannegiip, 

og uee S)en, j)ims |>ierte S^MUt, at \>tt ^i^t. 338 

^ Dee ^en, ^om^H i^tfin^^t , naai: |>aabet f^t<$. 
aVhtifttl &n\Hitt'l^ifitS.lUv, ^wtii^xi^^^an^ 
d€(iitm1^e09iib|e:ft£ ji(4^; ininbc^ ttroKge^ jnthtbte 
fO(DeittmttgSfu(be/ o^ ba efte for bem^ >ber .betttebe 
Qg l^aabebe, tnifibrefefr^eUde/ enb bigfe, I^DOtf .t>i 
^iit>e (ei>et? ^pnteSbt itU at ^a\tt iRtt, ^t>illei 
ba&ftiS W lagt {' (Stat>e)i^ fecgebe ^ > focbi l^^att^ 
efter bece$ ^enind, {f f e (unbe k>ttr£ S)en/ ber fluU 
be fpi:l0fe SStaell :ie:Qft be^ foM meb Srobg ag 
®(cebe fagbe r. ®ub bat Utt frelfi bam^ og b^n ifat 
itte Imntt frelfe ftg:fe(tf^ b^orl^bed Ian l^(tn ba 
fcelfe 2Ciibre? > @$qteS beilfe at b(n)je SRet, b^tlfe 
ftbeii forargebe8/bct@,ub> efter bereSJSRetiing/ b^t)"; 
beforUbt bans !2()H)|t(e og SBibner, og ttUob^ at be 
b(ei>e fb(fit(gte/ .u];elitfte af Sorfamlingerpe^ oi>er< 
git>he tif S)0ben ? @9f)te& be if fe at ^ar>e Sttt^ btt 
vfiHnU at bentte n^e Scrre fnart tglen Dtlbie. Date 
fortrcengty fom faa. mange anbre, og al b^ .SSeu^ce^ 
getfer^ fom ba pttube ^gadeDegne/ tngen SStcf* 
ning Dtlbe efter(abe^ iiben @})oc af ben ^orfl^rreffe/ 
fom be. bat)be foraatfaget ? SRen ba^be be berfor 
SKet?' 4>ar6b^fti ^tt;(e tSfe boeoet ftg fetmtg DDer 
3(^ub6^3(Uteneg SRuinet ? er bang @.Dange(ium tffe 
ftangf igicnnem;/^'er bet ifle bcparcjtgiennem S£i« 
bi^pneS jDm^<ertnin^er^ 1^at bet tffe felrbannet S^i^^ 
t)ejt:ne n^e / b^i^. bet xlU fternt i (o(bj^ ne^gne Sgne 
ftemfalbt.be ffi0nne|le ^^mt, \iax, bft ifle gieji* 
Item ben b^l^ Staffe af ©Icegfet btagt,. btingct bet 

. iffe enbnn IKennejfetS fDiolenbe ©igi ^pS/ SXenne^ 
ffets tttolige •griette greb^ ben ^albn?^ ben got:* 9){eb: ^ab 9let f0targebii«tia ;l^itfe? jDgttteb l^kt 
gtef- fororgieS b« Slogi?*/' .fomiin>an>r dt^ furttlfe 
fDrefTrh^ ben e^fge SSMS^w^ aSit^og'19;^abe> ^fott 
forbtet>..al @ubgr9ttdis1(af'lbmni«4f(k ^andSS^it^ 
lie OQ S^^etftixi4tfe / o^'ilft^^ft^^^:^ ^ ^ - - 
. i ©it^e lift ^ce bet bey : pm f4>riif geS , ttarft ^ b«* 
^elKgje .^gea fo»fangeIigf>''tida« SS>^4itre|Pen*»bldt*^ 
btt i*t^'mei>^^igt:og. gabl^r,. Uiwir^oiibe fitbtnffdfert: 
i>fug«:beta'vberesa;tenefl« :'^tJTOi'-*»^(^^ be h*-' Jl{)ft>irtr 
:«: nogeirftnbf S^er for ®ub og J^ttfr2)9rf e Ife. tteag^' 
jnct; ub«n..at ogfaa ,f)9f terfe og l^ttffefpge^er frJe«ii* 
traabttitliige, ttben at iogf(t<(«SD>b^agt og ^ab/ Ja 
atobtarjl ^dtte-rafet tittige? :Shwibe 4«e V^axi\d' 
erne fbr.®«b& %re, bd be - tt Agl'fbe^'Sefud tiiSiot^ 
fet? meiftte beiiffe.a* i>lfi ©ut^^ih'Siptfetfe., bd 
be i^ielfldge l^oti^ SSibnet? ' S:>g ifit\> bzt oet bebre; 
"ba 6^rt9enboinmen feirebe? «f)ar f 6l^rifleii]^ebi?n 
Suertroen tHe jiebfe ffuWetftg^il iSroen, ogfi^li^h 
tit at b0mme og at forb^mtne frrart taget Sierlig- 
l[^eben&f)(ab&?. Crr bet t£!t 4 S^rt^tenl^eben; at^ieii^ 
terbaafetie J^aDe.flammet;- at '{Worbetl^^uUrne ' ^atae 
Daret berebte for @anb^eben§ font for SSilbfarelfenfi 
S^tenere ? &g er a(t bette nu llf 4 mere at befr^gis. 
te? 3 rofe bi^fe Siber, forbl SJfetinf(Ieue at(er f0te 
SBarme for bet ^ellige/ forbt SlibJicr^eb' fof ®ub« 
S>tb atter opflammer faa 9Range > f^neS btt tbet 
ba / fom ont @trib§m(cnbene dUe fiaae" ber tf0rfti 
®ube fu(be Stufintng? eQer l^tHlfe SBaaben er bef,. 
be etf!e at tage i ^anber? ^^unne S Y)rife, Iiinne 
S MQige^ l^Dab be blinbe 3t)rere nufotti^Qtl @ee 540 ' 

2(tlft, ^tn>r(eM enbb0 be fbmme SSitbfarelfer at^ 

fhrlbvrettraabK.frem t b^n mattbige Mamp, l^oram 
Wf ;be;>/ie.2tib|S-S$ife ogiM^ige looDe at labt ^ttnp, 
J^DOtlebefi! no^Qebig^bettiS ®am.ereubfp(enj>te; eg 
i0Qneni ©etrtrfaib fre /fe:©itlffoiH^eb; Off.fcenpttc 
jitft i^e f 0(e(fer.t SKenne^neS ^terter; f(nr) i beceg 
4lbf|»r»«g ^fpnteS faa rene og* ftotnme? 2)ette — 
fige Ifte-^— ^at^e.iH feet ^ og i>i txtmmebeS berutb, og 
i^geit^ :J[)Oot:for- i^ne IRtbf tare ((3^m)}ebe> JbfeD o$ 
tnobb^belig , fom be fe(t^) «Dt frafagbeod a(«}Cnbee( 
mejb bet^ --*- Till ja toel ^at)e 9i cgfa^ mcingeii 
0>urgt: ferret" faaebe HilU gob^:®abt binVger^ 
^)>orfr9 er ba iftUnteu?^ SKen i>t ^ai^e IKe forarget 
cS paa ^nttn/. \fptbi ^an$ Zienm ittt altib t)ati« 
bre i f^atiS Sobf))or, t)t ^aoe i((e:fotUbt @anb^e« 
ben, forbi.SRennefler foti>enbeog fott>attfle Un, ^i 
Dib^e, f^Dem t>i ^wbt tioet, eg forbl t)i troebe, 
berfor talebe ))i, berfor tale t^t enbnu* 

: SSi ^aoe (lUbret, ][^t)ab bet er, fom git)er 
3Cji(ebntiig ti(/ at SRennefFene foravgeSj labet oS 
Dgfaa flrabe at: tlrlbre,r j^bab bet et, font gioer et 
SR^nneffe %a^eb oq Slt^rte, at ^an ilU fmger 
@anb^eb pg diet og £ierUgl^eb/ tffe fotger ©ub og 
ftn9tcefte, om enb SRangben omfring ^am tagei: 
:^n{}0b, om enb blanbt bem SSroen bdoer ft)ag# og 
Siierlig^cben folbv Det %0t\te, fom ^en>eb er'for* 
n0bent^et ftUext Uttt, at m Dinbe Smbem'iS* 
titng om bet ®anbe og dtettt, Seg til^aaer bet, 
at gob ppbragetfe/ at gob £)mgang, at ben nature 
lige 2)not til S&el&nflosnbtg^eb, til ^rom^eb og 54i r p^tli^t Zingffmeti 7£tt ^ ^t^/f Ait bttoer ]^et))acr; 

' tx bag faajtrabelign JReb benne iDni>t i bU^iMi*^ 
U fprblnbe*|fd faa^matig^ iiabre S!>ri«tet/: fem:^u 
af ea langt anbett'Dprinbetf</ fom i'«iDetSlti^<> f»ti 
altforIet?iibiiRi«; og^btitgfcbig fltbiWb b«8aM 
ofi ©Wiej be'«^^lt!eifftc-f0l8iv:^^^ 
imob b^ti^iS '6]c«m})et (tfUe- ffg SS^erbeufi %xx^eifet4d 
gotf0«elf«V »»w>b be^i fromitiii>q J**wtt€iibe. o^lfot* '^ 
inanenbe ^0ft^^ '^fom bu 'titA{j|ett'^>Mrtv, tate^f^^ 
tufinbe ® tein^mei^ ; fomt)ttt« 0^1^01^ b^tu- Seiiii 

• fDm btt-b(f^ f«r'j^r \t\)vUt ^m^e\>xeXi^%titiMt 
Snbetfle Deb Stftenbeffe/ betfom bit fun ^atimtaf. 
get ©anbi^eben^ fbrbi 2Cnbre fbrefdgbe big beti> Im 
^at beflittet big j)da bet ©obe af tiWtg SSatie, foci 
niebel(l'^nb're* Snbfl^belfe } f btt/ berfom but Sro 
OQ i Sei^net fitn ][>ar fulgt '^nbtes 1&it6 : ^toorlebeS 
flulbe bu ba eubtiu ^olbe fafi tieb Sroen ^ lidot Vtu 
bre foratgeS? S>?en j^ar bu f^gt 6^ttfiu8/ fotbibit 
W]^0t>ebe :]^dtit ^ ^at bu ubuiKiet i -big ben Sratig; 
fom S&erben tffe fiiKet^ ^c tu t0C{i);t eftey Saitb^. 
^eb og 9teff(ei;btg$eb , ef tet ^tff^^ ^xilfe eg. Ste^^ 
^ot: ^erren tkt unbt big at f unne ftlUe bitt 2:0r|l' af 
be .fttlbei:^ fom o^^ctlbt til et eDtgt Sit> : ba bi^f oe^ 
ftec iDi>erlret)ii§ningen ftg bet/ l[^t)or S$erben$ |^oi:f0^ 
r^Ifet/ ^t)otr'^benS ®|)ot ogStubfler ifle (unn< xelh- 
belt } bu ^av ittt txoet for iinbre !D2ennet!erd @fip(b/ 
og )>i( iff e foige bin Zxo for bereS Sfplb. 

fRaar ^0(e(fen er Darm og leoenbe f \>oxt 3n< 
bWfte/ naac ben bebre S3ietben§ ^S^rcefter r0re % t 
oS^ naar ben l^eKige Vanb beeragtiggi0ir ogt be H2 

fom jeg DeebV at g«^elfett er bet ^euitr^t bet ei; 
fra bcQ , at a(t. (^obt itbbt?ebei; rftg. r:^fnnf fUetg 
Soefen/ og at jOiifjEe ^uSe n0te$^meb dt tcoe ®ub 
eUer at tfene l^m meb Colbt igitente; .foa meget fcnf 
bev jeg mid bog fart)^t<t tU at abtfiut ejt^nett 9len< 
nefb/ JUIe a£ |ioIer{'j^affitftn f^Ielfe aim; .men at 
fbrjo^e at mnbe ScainbfactQinget/ fcm.^ti 9t( ^o(be 
fk(l»ebi ii\>eti.9itmt ,: Maat %0Ulfen HU op^at»; 
mttlfyCkM ®tiib^ V SS^i, bet't)(eve.fitt-eti it0b&eribtg 
i^lse af Splepneff etS inb{!r(tnf ebe fSiWtav, eUer en 
S^tfmtig af 9Dr. @ii(tst3 b|)b^ Sotiaecqelfe, .eQer en 
9hr0t)e> ^^oti ®Hb fQrf0gei: 08^ eQe}: oil bette tU^ 
UQtt at I :Utionm:m^xaobiQe,^imet, Mt fooif 
, me.f0t?geUge, folbe .Siber ^ ^t^oci S^^ejifeii er ub^ 
flnCt/ I^ODti bet et D§/ fom fCutbe ben$ i^(0b aU 
brig oplue mere; ^pon £i»et6 ,|)erllg]&^'.fmttber/ 
og ttOr SiOt^nemme(fe beraf er (ug ben/.pi {^ane^ituxat 
e*.^^eb og f)ejifD^«ger SSinb ](^((tfer, om. et :S3]sanb' 
fteb; 4>d berfom iDt ba f Qtub meente^ .ai fi^nelfeaaf 
bet ®obe alttb flraj: jfutbe txsce lebfaget pf ^% at 
in olftb fpQibe $at)e S^lbe i t)ott ^ieute^ fi.aar di 
flrlbe ben oS bc^iffebe ©tciib, ba.uilleAn.fnart fiii* 
be. oabebragne, 09 ba Diffe »i,for<irgefc ^erfoc 
— Uq fiienfager bet — berfor ban bigfaabann« 
©ruttbfccfmnget, faabanne Olegter, og gojfatter^ 
]^t>oro»ec btt i bin ©amtittigfjeb f0t: fige, at bu dU 
^olbe fdfi Deb bem i SSee og ^el, i ®txiib og i 343 


v,J ffreb , tiaar bet ^obeS ©afigl^eb giemiemf rofnger^ 
bit Snberfle , eg naar bit ^xitU fplbeft mcb wpb'i? 
ftrtbcnbe SSegleringe^ gte bisfe .^runbfatnlttflefe 
^ enbnu MU ganfle mobne og ttbbannebe , ba ))r0)> , 
bem n0iere, naar ®ub gber big toHge Siber j min ' 
t ®tnben6 ,^ebc j!al bu iffe o))f0re big en n^ SBp^ 
iiing, { ben DanjJetige ®ei jifal bti fffe bortFaiic 
©taDen , f>»ott>eb bit jfulbe ^dttt big* SRddffee 
er bin ©tf icnbelfe enbnu nfuItfomfHen^ xatn falfC ' 

" er bog ben £)»erbeDii8ning iffe^ fombu f0gfe og 
fanbt i bit 2iDS bebjJe SEimery fom iHii: gcugtcn af ^ 
Tiit, l[>t)ab bu forjiebe og latte, ^^ah bu (Ireeb og 
(eeb, df bin 5B0n, pg af ben Sr0jl, fom^®u& gat>' 
big i bit ^terte* . i 

^olbet \>\x fdalebeS fa{! t)eb bet @anbe og 
^obe t ©funbfatning , ba {Ia( bet t)e( atter DOrbe 
big (ei)eube t S0U(fen« SRen ba raaoi bu ogfaa 
n^tte be SRibler , ^t>on)eb atene JEro og ^aah og 
' .Rierlig^eb Cuune oplit)e8 to§, ba maa bu jaonli* 
gen famie bin @iel i 2fnbagt, o|)l0fte ben i inberlig 
aSon. ' 2 a50nnen fDinber ^otJm6b og ©foltl^eb, 
tnep ogfaa %t>vol og SBanfroj i S50nnen n<«rme t)i 

r 08 oor gaber i ^imlene, og ^an§ .Rierligl^eb fanfer 
fig mirbt fom en JDug neb oDer ben SJanfm^gtenbe j . 
X S50nhen forfiade*i)i 6^rij!i gorjattelfer, og txU 
egne 08 bem; og naar SKcengben omfring 08 loaMet 
og forargeS og abfpreber ftg bort fra ^erren, ba 
fiprf er S50nnen Dor ®iel, og oi ftge meb np og glab- 
og let>enbe Solelfe: ^txu\ til f)oem fEuUe i)i'gaae? 
\>\x ^at bet eoige i\\>^ Drb/ 

' 2 »int>» ' (35) ' ,/ y?)e«f Mc ben gaWfe^ tneib l^HtCen Di be^ 
'^^idfN i^re Sorfamlinger i bit 9lat)n^ bu SRettne^ 
J^fiS |)erre og ^retfer! og n^eb ben famme )Dt>er« 

lifi^itdntng jluf fe t)i ttu for benneftnbe ; f ^i bu et 
^n S^rjle og ben @{bf}e og ben Set)enbe ; SSerbenS 
^(iffelfe omfftfteS/ men ba er i (^<^aip eg i Siag 

ben @amme^, ja t\l ed^ Stib^ ®altgben> fom 

t!!e forargeS i)aa big ! 2Cmen« .* — -' 


#: * XXXrv*. Jforttnbclfeti weirem ^^Immcfen 09 Sorben; 

9)aa (Siiriftt ^immelfartl ^ag ' • • • i*^ 

XXXV. fdBtititni %a\>hUQt «irfnfii9 til at t^fltQe 

t>ore ®iere. |)aa ftette ^011(09 eftet 9)aa{7e • 17* 
XXXYI. «^t>otf)aa tet-f^t U^e9 f cm t)t f»U9e ®ubS 

2fanb» ?)aa ftrrfle |)ltttTb?rg-5-^ — ^-*.^. « • • • 32. 
XXXVIf. ^eottfr «t 4 Jcifti 9xxU U^zxsA'i ^w an* 

ten f)^itrebcig •••• * 9^^..* •••••• 5^* 

XXXVlIL 6(rtf(ttd 9U , <tt t>t 9an(N fiuITe ji^te $am 

W,* ^^^ <Krtnttat{8 €f9iiba9 • • •• • 65* 

XXXrX. ®ttb er itierltgl^eb/ ogJ^tM) font bltoet I 
JtutHgl^eb/ MtDert ®ttb^ og ®ub t |^am. 
9)aa f^rfte ^^nbaj^ efter SErtnitatU .•»..•> 83* ' 
XL. ^tbeibfoml^ebj It^avbf 9^^ an ben ^v(^^% 

efter Strtnt^attl ••«•••••.... J • ...» 9^, 
XLI. £)0faa ®ien»otbigl^<ber ere griffclfer. §9aa 

treble 6^0nbad eftet Stinttatii 117* 

XLH. £>m C^faanfom^eb t 9ore iDomme ot)er Xns 

bre*. 9)aa fietbe ^^hbag eftet Sftnitatil . • . 135. 
XLin. ®Ub$fr9dt$ Sorjattelfe paa bet Sit)^ fom 

nu et« 9)aa femte <S0nba0 efter ^rtnttatfj • 148* 
XLIVi €^r«ffi Ublaggelfe af bet »ubt bu ffol tffe 
flaae '\%\t\\ etter: gotmantng om at tt>inde 
Dot SBrebe. ^^^ flette G^nbag eftet TLxxxiU 

* tati«. . 166. 

XLV. £)m @tnbet$ %tx%z\i. 9)aa fi^t>enbe ®0nbad 

eftet 2£rtnttat{6 185. 

XLVI. Cm ben SBeflutntng / oX Dt DtSe Dcete f l^er^: 
ben/ I^Dab @ub oil/ at Di ^uUe Doete* 9)aa 

ottenbe ®0nba0 eftet 2:rtmtatU • •>• 202. 

XLVXI. Saftetnei tnbb^rbei Gammenbang* ' \^^ nts 

enb€ ®0nbad eftet SEttmtatt^ ....•..,•• 217, 
XLVin. Om Dore SEibeti gotboetDelfe* ^^^ tiehbe 

00nba9 ef(et ^tlnitatt^ •••,.•.•••••• 232* # .^ ■ ■■ . -546- 
.."•» «» *i4bW ®'n^Qd <f^^^ IS&:mttati$ . , • • • 247« 

i^ • manglei! be fftbt^anltge ^ner* 9)aa tolt>te 

■ ^ 60nba9 efter <Sttnttatt^ ..••'.... 266* 

'^ LL £o9en 09 Goangenttm* y)aa trettente 6^0Qs 

bad ^a^^ St?initati« •••../«. ^ 283. 

' LO. £)m ISafncmmeltdl^b tmob ®ub« §[)aa f{oc< 

tenbe ^fiibag efter Ztxnitatit .•.•..... 301. 
LUL Satet tffe otib ^ Qub laU% ftd ttfe fpotte ! . 

|)aa femtenbft ®0nbad efteT Stfnitatift 316. 

LIT. 9l9ttcn iif at betragte bet Gargeltge i S^ecben* 

9)aa fKftenbe ©inba^ efter StinttatU 330. 

LY. e^ OS teCe ]^at)e £9ft til focfangeliB 2@rc ! 

|)aa- fipttenbe ^^nbag eftec SrinltatU .;'... 345. 
LVL (Sn d^f^riflehi 92l0bom« 9)aa attenbe &0Vii 

' bag efter SttnttatU • ^ • 362* 

LVII. nzmtftt teabt i ©ubi SBtttebe. f)aa 

mttenbe ^anbag eftec Srlnitatt^ •••...... 373. 

Lym. iDeti tette JCIog^ab» ^^a tpoenbe ©fnbdg 

efter SrimtatU • S95* 

LIX. jDet 4rif^eli0e «&e(temob». |)aa eenogtp^ 

Denbe @0hbag efter ^rtnjtatii « • 4ii« 

LX. ^DorlebeS t>i ffutte arbetbe paa ^trfenS 

gorbebring* ^aa XUt^^tlatn^i^a^ • ..... 426*' 

LXI. &)9er ben Satt 1 Sorlab 0^ oor @!9(b # fom 
\ t>i forlabe Doce GFpIbnere. 9aa toogtps^ 

t>enbe @0nbag efter ^rinitottS .......... 444. 

LXn. £)m JCterltglEicb tit gabrelanbet. ^aattt: 

ogtpDenbe ®0nba0 eff er arijittattg, . • 458* 

LXm. jD0ben unber SStKebet af en @0On. ^aa flre« 

ogtQoenbe ^0nba9 efter ^rtnttattS 478* 

LXrv. gormaning til at |)olbe fafl t)eb ^aaUt 

9aa femogt^Denbe 80n^a0 efter Srtnttatfg . • 496. 
LXV. ' (5l>rijhnbK)mmen« gorjlaaclig^cb for fiViu 

Ikw feicogt9)9enbe @0nbag efter ^Irtmtattg . . . 510. 
LXVI. %t Dt if!e ff uUe forarge^* |)aa fijDogtpDens 

be ^0nbag efter Sn'nitattd • • • • * 527. • -^— • I ^ 1^ ■ f